Group Blog
 
<<
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
3 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
การทำหน้าที่กลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

การทำหน้าที่กลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการกดดันเรียกร้องทางการเมืองถูกต้องชอบธรรมหรือ- สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน กำลังอยู่ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบหนึ่ง วิวัฒนาการไปสู่รูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจน จนต่อมาระบบที่ว่านี้ ไม่สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกได้แล้วหรือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ได้ อันมีสาเหตุมาจาก การเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองและสังคมชนบท
- การเปลี่ยนแปลงในสังคมเมือง เป็นผลมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างทันทีทันใด ทันต่อเหตุการณ์ การมีเทคโนโลยี่ใหม่ที่ล้ำหน้าเข้ามาให้ได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสื่ออินเตอร์เนต มือถือ สำนักงานข่าว ที่รายงานข่าวได้อย่างทันทีและสื่อทีวีทางอินเตอร์เนต และที่สำคัญที่สุด คือการขยายตัวด้านการศึกษา
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีผลให้คนชั้นกลางในเมืองใหญ่ มีความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองมากกว่ากลุ่มอื่นๆในสังคม และมีจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
- เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบท การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร การมีเทคโนโลยี่ใหม่ ล้ำหน้า การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวๆใดๆทางการเมือง คนชนบทได้รับรู้เท่าเทียมกับคนในเมืองใหญ่ๆและที่สำคัญที่สุด คือ การขยายตัวของการศึกษาเพิ่มมากขึ้น คนชนบทเห็นความสำคัญของการศึกษา สังคมชนบท จึงได้เกิดการเลื่อนสถานะทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นชนชั้นกลางในชนบท ชนชั้นกลางในชนบทเหล่านี้ ตื่นตัวทางการเมือง รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เกือบที่จะเท่าเทียมกับคนในเมืองใหญ่ๆ และผลจากการศึกษาที่สูงมากขึ้น ทำให้คนชั้นกลางในชนบทกลุ่มนี้ กระตือรือร้น ที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองบ้าง และไม่อยากที่จะนิ่งเฉย เพิกเฉย ต่อเหตุการณ์ที่กลุ่มพวกเขาไม่เห็นด้วย
- เป็นความจริง ก่อนหน้าชนชั้นกลางในชนบทเหล่านี้ ในอดีต เคยถูกชนชั้นกลางในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ ดูถูกเหยียดหยามว่า ยากจน ไร้การศึกษา ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเอง แต่เอาแต่รอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียว โดยไม่คิดจะทำอะไร จึงทำให้ชนชั้นกลางในชนบทกลุ่มนี้ รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และต้องการที่จะใช้สิทธิทางการเมืองของพวกเขา และอยากเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายสาธารณะของรัฐด้วย นี่คือภาพจริงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม รัฐบาลสมัคร คือรัฐบาลที่ชนชั้นกลางเกิดใหม่และชนชั้นล่าง หรือรากหญ้า ให้การสนับสนุน ให้ความนิยมสืบเนื่องต่อมาจากรัฐบาลอดีตนายกทักษิณ ซึ่งใช้นโยบายประชานิยม และที่สำคัญคือบุคคลกลุ่มเดียวกัน ชุดเดียวกัน คนเดียวกัน และรัฐบาลสมัครยังใช้นโยบายประชานิยม จึงทำให้ได้รับเสียงตอบรับและการสนันสนุนอย่างมากจาก ชนชั้นกลางในชนบทกับชนชั้นรากหญ้า
- ในส่วนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นกลุ่มชนที่มีการตื่นตัวทางการเมืองสูง มากกว่ากลุ่มอื่นๆ มีความเป็นสากล หรือความเป็นโลกาภิวัฒน์ มาก จึงนิยมชมชอบการเมืองแบบฝรั่ง สังคมแบบฝรั่งสมัยใหม่ กล่าวในอดีตชนชั้นกลางในเมืองหลวง ได้เคยดูถูก ดูแคลน คนชนบท คนบ้านนอกว่า
ยากจน ไร้การศึกษา เคยเรียกคนอีสานว่า “ บักเสี่ยว “ เรียกคนเหนือว่า “ บักหนาน “ ซึ่งได้สร้างความเจ็บปวดทางใจให้แก่ชาวชนบทเป็นอย่างมากในอดีต เห็นผลได้จากยุคพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเฟื่องฟู คนอีสานเข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์อย่างมาก
- ส่วนผู้นำชั้นสูงของกลุ่มพันธมิตรฯ นี้ ส่วนมากเป็น นักธุรกิจ นักลงทุน นักธนาคาร นายทุนใหญ่ พ่อค้า คหบดี ยังรวมถึง ข้าราชการระดับสูง และพวกถือยศถืออย่าง กลุ่มคนเหล่านี้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ เพื่อที่ให้พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ กดดันให้กำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อให้เอื้ออำนวยแก่ธุรกิจและผลประโยชน์ของตัวเองและกลุ่ม และที่สำคัญ เมื่อพรรคการเมืองที่ผู้นำชั้นสูง ช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นๆอยู่ ไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายที่จะเอื้อประโยชน์ หรือไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารบ้านเมืองได้ จึงทำให้เปลี่ยนการสนับสนุนไปให้แก่กลุ่มผลประโยชน์แทน
ข้อเสนอแนะของผู้เขียน Blog
-รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช - ถึงแม้ว่าจะมาถูกต้องตามกระบวนการประชาธิปไตย คือ มาจากการเลือกตั้ง ก็จริงแต่รัฐบาลนายสมัครจะต้องดูแลประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มโดยไม่มีข้อยกเว้นมากลุ่มนี้สนับสนุนรัฐบาลหรือกลุ่มนี้ไม่สนับสนุนรัฐบาล และจะต้องหาวิธียุติปัญหาความขัดแย้งให้เร็วที่สุด โดยไม่ใช้ความรุนแรง
รัฐบาลจะต้องใช้สติและใช้ความพยายามอย่างมาก ต้องใช้ทุกช่องทาง เพื่อยุติปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและบานปลายจนกลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะต้องยอมเสียสละก็ตาม และตระหนักอยู่เสมอว่า ไม่ว่ากลุ่มไหน ก็คือ คนไทยด้วยกัน
-กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย - ต้องระมัดระวังในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาติบ้านเมือง ต้องไม่ทำ ควรหลีกเลี่ยงการปะทะกัน การยั่วยุ การเผชิญหน้า และที่สำคัญ กลุ่มพันธมิตรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร ต้องรับผิดชอบร่วมกับรัฐบาล และอีกประการหนึ่ง กลุ่มพันธมิตรฯไม่ควรกำหนดเงื่อนไขที่ตายตัว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ผลกระทบของประเทศชาติในท้ายที่สุด กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะต้องรับผิดชอบร่วมกับรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช

Create Date : 03 กันยายน 2551
Last Update : 3 กันยายน 2551 22:49:01 น. 4 comments
Counter : 215 Pageviews.

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

อยากให้ปัญหาบ้านเมืองของเราจบลงโดยเร็วครับ บ้านเมืองของเราจะได้กลับมาสงบสุขกันอีกครั้ง

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:12:54:00 น.  

 
พธม ทำผิดในตอนนี้


โดย: ติ๊ก IP: 61.90.174.226 วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:13:35:22 น.  

 
ผมว่าจริงๆแล้ว ทุกฝ่ายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแหละ ที่้ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่ รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และ พธม.
ไม่ว่าจะเป็น นปก.(เก่า) หรือแม้แต่สื่อ
ลองอยู่บ้านเดียวกันแล้ว เมื่อมีปัญหาภายในบ้าน ทุกคนก้ต้องร่วมกันแก้
ไม่งั้นบ้านก้จะไม่เป็นบ้าน ไม่น่าอยู่ มีแต่จะทำให้บ้านแตก


โดย: merf1970 วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:14:27:37 น.  

 
ถูกต้อง

เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้น จ๊ะ

กลับบ้านกันเถอะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:21:00:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บอย ลาดกระบัง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Education is life long learning
การศึกษา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
Friends' blogs
[Add บอย ลาดกระบัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.