ปฏิทินงานประกวดกล้วยไม้ปี 2557
วันที่ 22 ก.ค. - 23 ก.ค. 2557

งานเสวนาวิขาการกล้วยไม้ประเทศไทยครั้งที่ 2 
ณ. อาคาร QS มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หัวข้อบรรยายและเสวนาประกอบด้วย แนวทางการพัฒนากล้วยไม่ของไทย, สถานการณ์และยุธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในเวทีโลก, เทคนิคการเลี้ยงกล้วยไม้และการพัฒนาสายพันธ์, ความหลากหลายกล้วยไม้ประเทศไทย, ต้นแบบการอนุรักษ์และการส่งเสริมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดร.ประสุข โฆษวิจิตกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 087-962-939

 

วันที่ 31 พ.ค. 2557 เวลา 10:00 - 19:00 น.

งานมหัศจรรย์กล้วยไม้รองเท้านารี ครั้งที่ 5
ณ.ห้องอาหารการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ถ. ประชาชื่น กรุงเทพฯ

เวลา 10:00 -12:00 น. ส่งกล้วยไม้เพื่อร่วมประกวด

เวลา 10:00 -12:00 น. บรรยายวิชาการ

เวลา 12:00 -13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 -14:30 น. ประมูลกล้วยไม้เพื่อหารายได้เข้าชมรมฯ

เวลา 14:30 -15:00 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินกล้วยไม้ และมอบถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมงาน

เวลา 16:00 -19:00 น. คืนไม้ประกวด

 

วันที่ 15 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557

งานนิทรรศการรักษ์เอื้องน่าน ครั้งที่ 1
ณ.ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

จัดโดยชมรมกล้วยไม้น่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณธนกฤต วรสิงหทัย โทร 097-932-4799

 

วันที่ 24 เม.ย. - 28 เม.ย. 2557

งานวันไอยเรศบานที่จันทบุรี
ณ.บริเวณสวนเทิดพระเกิยรติ์ 60 พรรษา ถนนเลียบขอบอ่าง ทุ่งนาเชย อ.เมือง จ.จันทบุรี
จัดโดยชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 26 เม.ย. 57 ตัดสินการประกวด
วันที่ 27 เม.ย. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์  พล.ร.อ. วสินธ์  สาริกะภูติ โทร. 081-8613682,  เลขาฯชมรม ผศ. เพิ่มศักดิ์  สุทธิวารี  โทร. 081-1772726,  จองบูธ  คุณ วิสิษฐ์  โทร. 081-7507952

วันที่ 9 มี.ค. - 16 มี.ค. 2557

งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 8
ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี  อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่ 9 มี.ค. 57 ตัดสินการประกวด
วันที่ 16 มี.ค. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวิชา โกมลกิจเกษตร โทร.081-9831415, คุณวิวัฒน์ เลาหพันธกิจ (คุณเส็ง) โทร.081-9093188,  คุณวีรวัฒน์ อัตตนาถ โทร.083-6101011,  คุณเอกธนา โทร.086-3757147

วันที่ 20 ก.พ. - 27 ก.พ. 2557

งานเหลืองกระบี่บานที่จังหวัดกระบี่
ณ.หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
วันที่ 20 ก.พ. 57 ตัดสินการประกวด
วันที่ 24 ก.พ. 57 รับไม้ประกวดคืน
งานประกวดกล้วยไม้ ในงานเกษตรและโอทอป เมือวกระบี่ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ชมรมกล้วยไม้กระบี่ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเธียร  โทร.081-7644580

วันที่ 14 ก.พ. 2557
งานประกวดกล้วยไม้ราชบุรี

ณ.บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี ของชมรมกล้วยไม้ราชบุรี และ สมาคมกล้วยไม้ราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายกสมาคมกล้วยไม้ราชบุรี คุณนิพนธ์ ตำนานทอง โทร.081-9814754


วันที่ 12 ก.พ. - 18 ก.พ. 2557

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 13
ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

วันที่ 12 ก.พ. 57 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้เหลืองจันท์

วันที่ 15 ก.พ. 57 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้ทั่วไป

วันที่ 16 ก.พ. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่านรอง ผศ.เอกชัย ปริญโญกุล โทร.081-8625639 แฟกช์ 039-307268, ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี โทร.081-1772726, ดร.ชัยวัฒน์ มครเพศ โทร.089-9218920, จองบูธ จำหน่ายต้นไม้ กล้วยไม้ อ.วรรณา อาจณรงค์ โทร.089-8305404

วันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2557

งานช้างเผือกนเรศวรมหาราช
ณ.บริเวณสวนชมน่าน ริมแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

วันที่ 25 ม.ค. 57 ตัดสินการประกวด

วันที่ 2 ก.พ. 57 รับไม้ประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณภาสกร ศักดิ์พงศ์ธร โทร.089-7035335, คุณกานต์พร โทร. 082-2253166


วันที่ 24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2557

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านการพัฒนาการเกษตร ความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริฯ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการแสดงมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ  อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวจากภาคเอกชน การประกวดอาหารอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา


วันที่ 24 ม.ค. - 26 ม.ค. 2557

งานขี่เสือชมช้างที่สามเงา
ณ.สนามหน้าเทศบาลอำเภอสามเงา ใกล้เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดกล้วยไม้

วันที่ 24 ม.ค. 57 ตัดสินการประกวด

วันที่ 26 ม.ค. 57 รับไม้ประกวดคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พ.อ.คำรณ ภิญโญพันธ์ โทร.085-2603128, คุณสิริพงศ์ วราศรัย โทร.086-3450953


วันที่ 8 - 12 ม.ค. 2557

งานช้างชนช้าง ครั้งที่ 8  
ณ สวนกล้วยไม้ สุวรรณออร์คิด กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 8.00 - 12.00 น. รับไม้ประกวด

วันที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 13.30 - 15.30 น. ตัดสินการประกวด

วันที่ 8 ม.ค. 57 เวลา 16.00 น. เปิดงาน

วันที่ 9 - 11 ม.ค. 57 เวลา 9.00 - 18.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

วันที่ 12 ม.ค. 57 เวลา 12.00 น. รับไม้ประกวดฟรี


วันที่ 8 - 12 ม.ค. 2557

งานเกษตร สุรนารี 57
ณ บริเวณอาคารสุรพัฒนา 2 ลานพลาซ่า และอาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ศิษย์เก่าที่ประสงค์จะร่วมออกร้าน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
www.facebook.com/AESUT  หรือ eng.sut.ac.th


วันที่ 31 ธ.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2557

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร “ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ Green Design Awards 2014” ชิงเงินรางวัล หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 10 มกราคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8600-3 


วันที่ 1 ธ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557

งาน เทศกาลชมสวน สีสันแห่งพรรณไม้ (Flora Festival 2013)

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่

กิจกรรมการประกวดสุดยอดกล้วยไม้ โดยมีการประกวดกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมของไทยและต่างประเทศ หลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์แท้สกุลหวาย สกุลรองเท้านารี สกุลสิงโต สกุลแวนด้า กล้วยไม้ดิน และพันธุ์แท้สกุลอื่นๆ พันธุ์ลูกผสมสกุลแอสโคเซนด้า สกุลคัทลียา สกุลแกรมมาโตฟิลลัม สกุลออนซิเดียม สกุลอิพิเดนดรัม สกุลฟาแลนนอปซิส และสกุลแวนด้า เป็นต้น โดยการประกวดสุดยอดกล้วยไม้จะจัดขึ้นบริเวณลานประกวดกล้วยไม้ โดยมีการแบ่งรอบการประกวดทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
-รอบที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 – 9 ธันวาคม 2556

-รอบที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557

-รอบที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 – 18 กุมภาพันธ์ 2557

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดนตรีในสวน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. ณ ลานคีตอุทยาน ซึ่งมีหลากหลายศิลปินที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิงภายในงาน ดังนี้
เทศกาลชมสวน สีสันแห่งพรรณไม้ (Flora Festival 2013) 1 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวท่านใดที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่ สามารถแวะไปชมความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวได้ที่อุทยานราชพฤกษ์ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110 ต่อ 1022, 053-114-110-5 หรือ  
//www.royalparkrajapruek.org/main3


Create Date : 30 ธันวาคม 2556
Last Update : 4 พฤษภาคม 2557 0:39:56 น.
Counter : 6543 Pageviews.

1 comment
ปฏิทินงานประกวดกล้วยไม้ปลายปี 2556
วันที่ 4-10 ธันวาคม 2556
งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
ณ บริเวณโดมพรรณไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงและประกวดกล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีการแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กล้วยไม้ทั้งต้นรายการละ 1 ต้น , กล้วยไม้แบบหมู่ 5 ต้น และ 20 ต้น ,กล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม และกล้วยไม้ลูกผสมช่อแรก รวมทั้งสิ้น 23 หมวด
รางวัลในการประกวดแต่ละประเภทจะมี 3 รางวัล และกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของงานจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน โดยประเภทกล้วยไม้พันธุ์แท้ รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประเภทกล้วยไม้ลูกผสมทั่วไป รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของรางวัลยอดเยี่ยมประเภทกล้วยไม้ต่างประเทศพันธุ์แท้ และกล้วยไม้วันพ่อ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนั้นยังมีรางวัลเกียรตินิยม “รางวัลเกียรตินิยมของงาน 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน” อีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง , รางวัลเหรียญเงิน, รางวัลเหรียญทองแดง, และรางวัลเหรียญทองการปลูกเลี้ยงดี อีกด้วย
ส่งไม้ประกวด และตัดสินการประกวดวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 — 20.00 น.
เข้าชมการแสดงและการประกวดได้ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 255
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053-873-067


วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2556
งานเดอะมอลล์ มหัศจรรย์ แห่งพรรณไม้ ครั้งที่ 2
ณ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญร่วมประกวดไม้ประดับระดับชาติ ประเภทไม้ดอกไม้ประดับที่ประกวด 13 ประเภท กล้วยไม้ , โกสน , แก้วแคระ , ลิ้นมังกร , ชวนชม , หนัาวัวใบ , ไม้ด่าง ,บอนสี , พันธุ์ไม้พญามังกร (Dracaena) ,บอนไซ ,โป๊ยเซียน ,แก้วกาญจนา ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
สอบถามรายละเอียดที่ 02-310-1431, 02-310-1828Create Date : 04 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2556 0:15:36 น.
Counter : 1935 Pageviews.

0 comment
ปฏิทินงานประกวดกล้วยไม้ปี 2555
วันที่ 29 ธ.ค. 55
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี 55 ของสมาคมกล้วยไม้แคทลียา และชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย

ณ บริเวณ บริษัทบางกอกฟลาวเวอร์เออร์เซ็นเตอร์ จำกัด ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชีย ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดที่พ.อ.คำรณ ภิญโญพันธุ์ 085-260-3127, คุณไกรสีห์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โทร 089-202-2071


วันที่ 16 ธ.ค. 55 - 18 ธ.ค. 55
งานกล้วยไม้สมุทรสงคราม
ณ อุทยาน ร.2  จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 16 ธ.ค. 55 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
สอบถามรายละเอียดที่คุณบรรลือ จงวัฒนา โทร 087-043-8898


วันที่ 7 ธ.ค. 55 - 16 ธ.ค. 55
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2555
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา


วันที่ 1 ธ.ค. 55 - 10 ธ.ค. 55

งานเกษตรกำแพงแสน
ภายใต้แนวคิด ”ตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน”
ณ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม
วันที่ 3 ธ.ค. 55 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้


วันที่ 1 ธ.ค. 55 - 9 ธ.ค. 55
งานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2555
ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ ประตูพหลโยธิน ถึงประตูงามวงศ์วาน 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา โทร 02-563-4749
ที่มา : www.asset.ku.ac.th


วันที่ 30 พ.ย. 55 - 5 ธ.ค. 55 (เลื่อนเป็นเดือนเม.ย. 56)
งานธันวาพฤกษาชาติ
ณ สวนสามพราน  จ.นครปฐม
วันที่ 30 พ.ย. 55 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
สอบถามรายละเอียดที่คุณสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล โทร 081-751-1747, คุณสิริพงษ์ วราศรัย โทร 086-345-0953


วันที่ 7 พ.ย. 55 - 8 พ.ย. 55
งานฟลอร่า พาร์ค 2012

ณ แยกวัดป่าโพธิ์ (บริเวณเขาแผงม้า) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เข้าชมเสียค่าบำรุงสวนในเดือน พ.ย. 55 ราคา 50 บาท และตั้งแต่เดือน ธ.ค. 55 เป็นต้นไป เสียค่าบำรุงสวน เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท  และราคาพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 ซม.
ส่วนการเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ floraparkwangnamkeaw@hotmail.com
ที่มา :
www.facebook.com/FloraparkWNK


วันที่ 1 พ.ย. 55 - 28 ก.พ. 56
งานบ้านและสวนแฟร์
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
วันที่ 7 พ.ย. 55 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้

วันที่ 23 ต.ค. 55
งานกล้วยไม้ลพบุรี
ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
สอบถามรายละเอียดที่นายกสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี พล.ท.วิสูตร คงอุทัยกุล โทร 089-089-7070, คุณสมพร พิสมัย โทร 081-852-2970


วันที่ 1 ต.ค. 55 - 7 ต.ค. 55
งานมหกรรมเพลินจิตเพลินตา พฤกษา กลางกรุงแฟร์ ครั้งที่ 1

ณ  ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิต กรุงเทพฯ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงวงโปงลาง การออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การประกวดดอกไม้สวย การประกวดต้นไม้แปลก การประกวดฮูล่าฮูป การแข่งขันการกินสลัดผักเพื่อสุขภาพ การสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ การสาธิตการทำน้ำสมุนไพร การนวดฝ่าเท้า การออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าอุปโภคบริโภค มากกว่า 40 ร้านค้
วันที่ 7 ก.ย. 55 - 16 ก.ย. 55
งานมหัศจรรย์แห่งพรรณไม้
ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพฯ
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญร่วมประกวดไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ชิงถ้วยเกียรติยศ และรางงัลอื่นๆ  (เข้าชมฟรี)
ประเภทไม้ดอกไม้ประดับที่ประกวด 12 ประเภท ประกอบด้วยกล้วยไม้, โกสน, แก้วแคระ, ลิ้นมังกร, ชวนชม, หน้าวัวใบ, ไม้ด่าง, พันธุ์ไม้้กชุมพญามังกร (Dracaena), บอนไช, โป๊ยเชียน, แก้วกาญจนา
วันที่ 6 ก.ย. 55 เวลา 8.00 - 12.00 น. รับไม้ประกวด
วันที่ 6 ก.ย. 55 เวลา 13.00 - 15.00 น. ตัดสินไม้ประกวด
วันที่ 9 ก.ย. 55 เวลา 19.00 น. รับไม้ประกวดคืน


วันที่ 31 ส.ค. 55 - 8 ก.ย. 55
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2555
ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ ประตูพหลโยธิน ถึงประตูงามวงศ์วาน 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่่ายอาหาร, สัตว์เลี้ยง, ต้นไม้ ฯลฯ
     โซนตลาดนัด แบ่งเป็น 8 โซน ดังต่อไปนี้ 

โซน A รักสัตว์เลี้ยง : สัตว์เลี้ยง  อาหารสัตว์ ยารักษาโรค และอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

โซน B รักธรรมชาติ : พันธุ์ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือการเกษตร

โซน C รักสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่เป็นสมุนไพร พืชสมุนไพรนวด  ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปี 

โซน D รักเมืองไทย : ของดี 73 จังหวัด 

โซน E รักเมืองไทย : สินค้า OTOPหนึ่งตำบล ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โซน I รักชวนใช้ : สินค้าอุปโภคต่างๆ 

โซน H รักชวนชิม : สินค้าอุปโภคต่างๆ 

โซน J รักชวนช็อป : เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าใหม และ สินค้าอุปโภคต่างๆ
ที่มา :  //www.ku.ac.th/newdesign/hilight_detail.php?highlightID=258


วันที่ 29 ส.ค. 55 - 2 ก.ย. 55
งานวันกล้วยไม้โคราช ประจำปี 2555
ลานวีรชนคนโคราชใกล้อนุสาวรีย์ย่าโม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 1 ก.ย. 55 รับไม้ประกวด และตัดสินไม้ประกวด
วันที่ 2 ก.ย. 55 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J12529538/J12529538.html

วันที่ 17 ส.ค. 55 - 19 ส.ค. 55
ฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงและการผลิตกล้วยไม้เชิงธุรกิจ
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดย  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  และ สถาบันวิทยาการ สวทช

ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  โดยท่านสามารถดูรายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตร  และลงทะเบียนได้ที่    
//www.nstdaacademy.com/orchid
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่  0 2642 5001 ต่อ 311 (รัชราพร)
E-mail:
inhouse@nstda.or.th


วันที่ 16 ส.ค. 55 - 20 ส.ค. 55
งานประกวดกล้วยไม้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรายภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี

วันที่ 17 ส.ค. 55 เวลา 9.00-14.00 รับไม้ประกวดกล้วยไม้

วันที่ 17 ส.ค. 55 เวลา 14.00-15.00 ตัดสินไม้ประกวดกล้วยไม้

วันที่ 19 ส.ค. 55 เวลา 15.00 รับไม้ประกวดคืน


วันที่ 12 ส.ค. 55 - 19 ส.ค. 55
งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 6

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประกวดกล้วยไม้ และพรรณไม้ต่างๆ ในวันที่ 12 ส.ค. 2555
ประมูลพรรณไม้ในวันที่ 19 ส.ค. 2555 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป


วันที่ 25 ก.ค. 55 - 3 ส.ค. 55
งานเทศกาลเข้าพรรษา และงานประกวดกล้วยไม้
ณ เวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ต

จัดโดยชมรมกล้วยไม้ภูเก็ต

วันที่ 28 ก.ค. 55 เวลา 8.00-12.00 ลงทะเบียนประกวดกล้วยไม้

วันที่ 29 ก.ค. 55 เวลา 13.00 รับไม้ประกวดคืน

ที่มา : //www.misterpaphio.com/board/index.php?topic=1759.0วันที่ 18 ก.ค. 55 - 22 ก.ค. 55
งานพฤกษานนท์
THE BEST OF NONTHABURI 2012
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ จ.นนทบุรี

กิจกรรมภายในงานมีการออกบูธถึง 120 บูธ มีการจำหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ การสาธิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ การออกร้านของส่วนราชการกลุ่มธุรกิจเอกชน SMEs และที่ไม่ควรพลาดอาหารอร่อยและสินค้า OTOP ชื่อดังของนนทบุรี


วันที่ 14 ก.ค. 55 - 15 ก.ค. 55
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : //ubi1012.phuketincubator.com/index.php/th/

วันที่ 8 มิ.ย. 55 - 12 มิ.ย. 55
งานประกวดกล้วยไม้ขอนแก่น

ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จัดโดยกลุ่มกล้วยไม้แก่นนคร และชมรมกล้วยไม้โคราชวันที่ 1 มิ.ย. 55 - 10 มิ.ย. 55
งานมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งอัครนารี เฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ
ห้างสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 พ.ค. 55 เวลา 08.00 - 13.00 น. ส่งไม้ประกวด
วันที่ 31 พ.ค. 55 เวลา 16.00 น. ตัดสินการประกวด
วันที่ 1 - 6 มิ.ย. 55 จัดแสดงกล้วยไม้
วันที่ 7 มิ.ย. รับไม้ประกวดคืน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่คุณศิริพงษ์ วราศัย 08 1655 6903, คุณกนกรัตน์ สิทธิพจน์ 08 9921 5263, คุณมณฑกาฬ ลีมา 08 1345 2765วันที่ 30 พ.ค. 55 - 7 มิ.ย. 55
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555

ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ที่มา : //www.ku.ac.th/newdesign/hilight_detail.php?highlightID=227วันที่ 19 พ.ค. 55
งานประกวดกล้วยไม้ชมรมรองเท้านารี
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กรุงเทพมหานครวันที่ 9 พ.ค. 55 - 11 พ.ค. 55
งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
ที่มา : //www.hortiasia.net/index.php?lang=th


วันที่ 4 พ.ค. 55 - 13 พ.ค. 55
งานมหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี 2555 และงานไอยเรศบาน
ณ ลานกีฬาเทศบาลเมืองจันทบุรี บริเวณสี่แยกแวร์ซาย ถนนท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี


วันที่ 2 พ.ค. 55 - 4 พ.ค. 55
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 19
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
ติดตามรายละเพิ่มเติมที่ : //www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt/orchid.htm


วันที่ 1 พ.ค. 55 - 10 พ.ค. 55
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เกษตรสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียตริ นิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการเกษตรสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การประกวดพืช สัตว์ และปลาสวยงาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ โทร : 053-944-088, 053-215-175
ที่มา : //www.agri.cmu.ac.th/วันที่ 27 เม.ย. 55 - 6 พ.ค. 55
งานเดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ 13
ณ ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ MCC Hall ชั้น 4 กทม.
วันที่ 4 พ.ค. 55  เวลา 8.00-12.00 น. รับไม้ประกวด
วันที่ 4 พ.ค. 55  เวลา 13.00-15.00 น. เริ่มตัดสิน
วันที่ 7 พ.ค. 55  เวลา 11.30 น. รับเงินรางวัล
วันที่ 7 พ.ค. 55  เวลา 10.00 น. รับไม้ประกวดคืน
ผู้ประสานงานรับสมัคร : รศ.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ โทร. 08-19014-2930 คุณสุพัฒน์  วรวงศ์วสุ โทร. 08-0268-3777วันที่ 4 เม.ย. 55 - 8 เม.ย. 55
งานมหกรรมกล้วยไม้ไทย
ณ สวนสามพราน โรงแรมโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ. นครปฐม
จัดโดยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4 เม.ย. 55
เวลา 8:20-12:00 น. รับไม้ประกวด
วันที่ 4 เม.ย. 55 เวลา 14:00-16:00 น. ตัดสินการประกวด
วันที่ 4-8
เม.ย. 55 เวลา 8:30-18:00 น. ชมกล้วยไม้ประกวด และการจัดสวนกล้วยไม้
วันที่ 8 เม.ย. 55 เวลา 13:00 น. ชมการสาธิตการจัดกล้วยไม้ในภาชนะ
วันที่ 8 เม.ย. 55 เวลา 13:30 น. ชมวิีธีการจัดกล้วยไม้ประกวด


*** เดือนเม.ย. 55 ไม่มีการประกวดประจำเดือนที่ BFC ***


วันที่ 31 มี.ค. 55 - 1 เม.ย. 55
งานจำปาน่าน
ณ บริเวณด้านหน้า กาดน่าน จ.น่าน
ประกวดกล้วยไม้วันที่ 31 มี.ค. 55
ที่มา : //www.gotoknow.org/blogs/posts/482864


วันที่ 23 มี.ค. 55 - 3 เม.ย. 55
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2555
ณ บริเวณโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของดีเมืองโคราชย้อนยุค การแสดง แสง สี เสียง “ย่าโมพญาเมือง” ที่ สนามกีฬาค่ายสุรนารี
การประกวดนางสาวนครราชสีมา/ประกวดสุขภาพเด็ก/ประกวดแมวโคราช /ประกวดกล้วยไม้ /ประกวดพืชผักและผลผลิตการเกษตรต่างๆ หลายชนิด
การแสดงผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสาธิต/จำหน่ายสินค้า OTOP
วันที่ 23 มี.ค. 55 รับไม้ประกวด และตัดสินการประกวด
ที่มา : //province.prd.go.th/NakhonRatchasima/index.php?option=com_content&view=article&id=671:------2555-&catid=8:2011-04-27-07-36-30/


วันที่ 7 มี.ค. 55
งานประกวดกล้วยไม้สมาคมราชบุรีที่วัดมหาธาตุ
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี


วันที่ 20 ก.พ. 55 - 28 ก.พ. 55
งานกล้วยไม้เกษตรอีสาน ครั้งที่ 4
ณ. บริเวณลานทางเข้า มหาวิทยาลัยมหาสารคามใหม่ ทางไปอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ชมการประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์
สอบถามการประกวดกล้วยไม้ 085-7722982


วันที่ 20 ก.พ. 55 - 26 ก.พ. 55
งานเกษตรแฟร์และโอท็อป จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 1
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
วันที่ 20 ก.พ. 55 ส่งกล้วยไม้ และตัดสิน
วันที่ 24 ก.พ. 55 รับกล้วยไม้ประกวดคืน


วันที่ 16 ก.พ. 55 - 18 ก.พ. 55
งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 16
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042-771-818, 042-771-460


วันที่ 8 ก.พ. 55 - 14 ก.พ. 55
งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 11
ณ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้พันธุ์เหลืองจันทบูรและกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ การสัมมนาเชิงวิชาการและการฝึกอบรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 8 ก.พ. 55 ประกวดกล้วยไม้
ที่มา : //orchid.chan.rmutto.ac.th/วันที่ 4 ก.พ. 55 - 12 ก.พ. 55
งานเกษตรเทรดแฟร์ 2555
ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร มะขามหวาน หอม กระเทียม ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า Handmade ผักผลไม้ ต้นไม้ อาหารพื้นเมือง สัตว์เลี้ยง และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ที่มา : //www.ku.ac.th/newdesign/hilight_detail.php?highlightID=193วันที่ 27 ม.ค. 55 - 29 ม.ค. 55
งานประกวดกล้วยไม้ สามเงา
ณ อ.สามเงา จังหวัดตาก
กิจกรรมในงามีประกวดกล้วยไม้ทั่วไป 80 ชุด รางวัล 500-300-200 และมีการประกวดกล้วยไม้ท้องถิ่น เช่นช้างค่อม ฟ้ามุ่ย เป็นรายการเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการปลูกกล้วยไม้ในส่วนของเทศบาลและ ปล่อยไม้ท้องถิ่นคืนสู่ธรรมชาติด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม อ.อุดม 0870248777 หรือรองนายกเทศมนตรีคุณวิลาวัลย์ 0812812136


วันที่ 26 ม.ค. 55 - 29 ม.ค. 55
งานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2555 "ฟาร์มแสนสุข"
ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จ.นครราชสีมา
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการการแสดงความก้าวหน้าและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการและการอบรมทางวิชาการเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำท่วม และการประกวดกล้วยไม้ ชวนชม และปลาคาร์พ การสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ไก่เนื้อโคราช กิจกรรมเปิดบ้านฟาร์ม แหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร ชมทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ และพรรณพืชทางการเกษตรมากมาย พร้อมให้ผู้ร่วมงานร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าทางการเกษตรและพืชผักปลอดภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.044-224-152-3
ที่มา : //www.kasetorganic.com/เกษตรสุรนารี-55-แฟร์.html


วันที่ 22 ม.ค. 55 - 29 ม.ค. 55
งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 6
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 ม.ค. 55 ส่งกล้วยไม้ และตัดสิน
วันที่ 26 ม.ค. 55 เวลา 14.00 น. รับกล้วยไม้ประกวดคืน


วันที่ 20 ม.ค. 55 - 29 ม.ค. 55
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2555
ณ อุทยานเทคโนโลโยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมประกอบด้วย
ชมนิทรรศการทางการเกษตรและนิทรรศการทางด้านอื่นๆ
ชมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชมการประกวดและแข่งขันมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
ชมมหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร
การแข่งขันและตอบปัญหาด้านการเกษตรของนักเรียนและนักศึกษา
ประชุมวิชาการเกษตรประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
เสวนาวิชาการและฝึกอบรมอาชีพเกษตร
แสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษา และส่วนราชการต่างๆ จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรทั่วประเทศ
การแสดงของนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมทางด้านสัตว์
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๒๓๖๐, ๐-๔๓๒๐-๒๓๕๖, ๐๘-๙๖๒๒-๑๖๘๔, ๐๘-๙๘๔๑-๓๑๘๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๓๖๑
ที่มา : //ag.kku.ac.th/agfair-2012


วันที่ 17 ม.ค. 55 - 20 ม.ค. 55
งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน และของดีเมืองมัญจาคีรี
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งสินค้าโอทอปราคาประหยัด ให้เลือกซื้อกันมากมาย มีนิทรรศการของทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการท่องเที่ยว และของดีทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเขตอำเภอมัญจาคีรี ตลอดจนชมความสวยงามของกล้วยไม้ป่า ชื่อ “ช้างกระ” บานสะพรั่งที่วัดป่ามัญจาคีรี
ที่มา : //thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255412260065&tb=N255412


วันที่ 14 ม.ค. 55 - 21 ม.ค. 55
งานช้างชนช้าง ครั้งที่ 6
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย
วันที่ 14 ม.ค. 55 ส่งกล้วยไม้ประกวด และตัดสินการประกวด
วันที่ 21 ม.ค. 55 เวลา 13:00 น. รับไม้ประกวดกลับ


วันที่ 5 ม.ค. 55 - 9 ม.ค. 55
งานช้างบาน การแสดงและการประกวดกล้วยไม้ขอนแก่น ครั้งที่ 5
ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 7 ม.ค. 55 ส่งไม้ประกวด และตัดสินการประกวด
วันที่ 8 ม.ค. 55 เวลา 16:00 น. รับไม้ประกวดกลับ

วันที่ 30 ธ.ค. 54 - 3 ม.ค. 55
งานเทศกาลกล้วยไม้ไทยปีใหม่เมืองโบราณ 2555
ณ เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 14 ธ.ค. 54 - 14 มี.ค. 55
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การประกวดกล้วยไม้ต้นเดี่ยว, ในภาชนะ, ตัดดอก ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54 และทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 18 พ.ย. 54 ถึง 10 ก.พ. 55
การประกวดกล้วยไม้:สวนหย่อม ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54, 9 ธ.ค. 54, 13 ม.ค. 55
การประกวดกล้วยไม้:ต้นเดี่ยวพันธ์ใหม่ ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54, 9 ธ.ค. 54, 13 ม.ค. 55
การประกวดกล้วยไม้:ตัดดอกพันธ์ใหม่ ตัดสินวันที่ 13 ม.ค. 55
ที่มา : //www.royalflora2011.com/2011/

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้Create Date : 30 ธันวาคม 2554
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2555 18:04:51 น.
Counter : 10078 Pageviews.

4 comment
ปฏิทินงานประกวดกล้วยไม้ปี 2554

วันที่ 14 ธ.ค. 54 - 14 มี.ค. 55
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การประกวดกล้วยไม้ต้นเดี่ยว, ในภาชนะ, ตัดดอก ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54 และทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 18 พ.ย. 54 ถึง 10 ก.พ. 55
การประกวดกล้วยไม้:สวนหย่อม ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54, 9 ธ.ค. 54, 13 ม.ค. 55
การประกวดกล้วยไม้:ต้นเดี่ยวพันธ์ใหม่ ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54, 9 ธ.ค. 54, 13 ม.ค. 55
การประกวดกล้วยไม้:ตัดดอกพันธ์ใหม่ ตัดสินวันที่ 13 ม.ค. 55
ที่มา : //www.royalflora2011.com/2011/

วันที่ 30 ธ.ค. 54 - 3 ม.ค. 55
งานเทศกาลกล้วยไม้ไทยปีใหม่เมืองโบราณ 2555
ณ เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 24 ธ.ค. 54 - 3 ม.ค. 55
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8
ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงราย


วันที่ 29 ธ.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปีของสมาคมกล้วยไม้คัทลียาและกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย
ณ บริษัท บางกอกฟาวเวอร์เซ็นเตอร์ เขตหนองแขม กทม
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 17 ธ.ค. 54 - 25 ธ.ค. 54
งานบ้านและสวนแฟร์ 2011
ณ ชาเลนเจอร์ 2,3 อิมแพคเมืองทองธานี
ที่มา : //www.baanlaesuan.com/Fair2011/


วันที่ 16 ธ.ค. 54 - 18 ธ.ค. 54
งานวันกล้วยไม้บานในอุทยาน ร.2
ณ บริเวณอุทยานพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 5 ธ.ค. 54 - 11 ธ.ค. 54
งานมหกรรมกล้วยไม้เมืองกำแพงเพชร
ณ ลานประกวดใกล้สะพานเขตกำแพงเพชร-ตาก จ.กำแพงเพชร
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 3 ธ.ค. 54 - 11 ธ.ค. 54
งานเกษตรบางพระแฟร์ 54 "บัวโลกบานที่บางพระ"
ณ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มา : //www.kasetorganic.com/เกษตรแฟร์-บางพระ-ชลบุรี.html


วันที่ 2 ธ.ค. 54 - 5 ธ.ค. 54
งานธันวาพฤกษาชาติ 2011
ณ สวนสามพราน โรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
จัดโดยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่มา : //www.orchidinbox.com/
**ยกเลิกการจัดงาน**


วันที่ 1 ธ.ค. 54 - 11 ธ.ค. 54
งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราบ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวนหย่อม
ชมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรและแปลงสาธิตพืชผลใหม่
การประกวดสัตว์เลี้ยง
การออกร้านจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
กำหนดการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 2 ธ.ค 54 เวลา 8.00 - 20.00 น. เปิดลงทะเบียนรับสิ่งประกวด
วันที่ 3 ธ.ค.54 เวลา 9.00 น. ตัดสินการประกวด
ที่มา : //www.king84.mju.ac.th/poster2.html


วันที่ 30 ต.ค. 54
มหัศจรรย์กล้วยไม้รองเท้านารี ครั้งที่ 3
ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง)
กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารี การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มหัศจรรย์กล้วยไม้รองเท้านารี"
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J11162764/J11162764.html
**ยกเลิกการประกวด**


วันที่ 23 ต.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ของสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
**ยกเลิกการประกวด**


วันที่ 19 ต.ค. 54 - 21 ต.ค. 54
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ รุ่นที่ 19
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
รายละเอียดการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติประกอบด้วย การจำแนกชื่อกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และทัศนศึกษาสวนกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ ค่าลงทะเบียบคนละ 3,100 บาท รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ โทร: 089-132-7015, e-mail: scktr@mahidol.ac.th คุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา โทร: 02-201-5232, 02-201-5240 โทรสาร: 02-354-7172
ที่มา : //www.aorchid.com/index.php?mo=5&qid=736433


วันที่ 13 ต.ค. 54 - 23 ต.ค. 54
งานเดอะมอลล์พฤกษาสยามครั้งที่ 11
ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค กทม.
ประกวดกล้วยไม้วันที่ 13 ต.ค. 54


วันที่ 9 ก.ย. 54 - 11 ก.ย. 54
งานอบจ. ลำพูนเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ แนวคิดทฤษฎีใหม่ นวัตกรรมใหม่ ที่ลดต้นทุนทางด้านการเกษตร แต่ให้ผลผลิตสูง ควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน
การเสวนาทางวิชาการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตร มหกรรมอาหารปลอดภัย เลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ให้ผู้บริโภคและเกษตรกรที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์สินค้าในเครือบริษัทเบทาโกร และสินค้าในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และในเครือบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์
พบกับการประกวดสุดยอดสายพันธุ์กล้วยไม้นานาพันธุ์ พืชผักปลอดสารพิษ ชมโคขาวลำพูนสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ชมการประกวดไก่ชนพันธุ์เหล่าป่าก๋อย
ที่มา : //board.inlamphun.com/index.php?topic=173.0


วันที่ 1 ก.ย. 54 - 7 ก.ย. 54
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเทิดพระเกียรติ ร.9.
ณ. อุทยาการศึกษา รัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช เมืองทองธานี
วันที่ 1 ก.ย. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 1-5 ก.ย. 54 เปิดให้เข้าชมกล้วยไม้
ที่มา : เรือนกล้วยไม้ Pantip


วันที่ 18 ส.ค. 54 - 20 ส.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้อุดรธานี
ณ บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 18 ส.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 20 ส.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 12 ส.ค. 54 - 21 ส.ค. 54
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่มา : //natres.psu.ac.th/Service/AgriFair2011/index.htm


วันที่ 10 ส.ค. 54 - 14 ส.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ลานนา
ณ สวนบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดโดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่
วันที่ 10 ส.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 8 ส.ค. 54 - 14 ส.ค. 54
สีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่ 9 ส.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้


วันที่ 29 ก.ค. 54 - 7 ส.ค. 54
งานกล้วยไม้งาม วันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ 29 ก.ค. 54 เวลา 09.00-16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสุรพัฒน์ 3
วันจันทร์ 1 ส.ค. 54 เวลา 09.00-16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ ณ อาคารสุรพัฒน์ 3
วันพฤหัส 4 ส.ค. 54 เวลา 09.00-16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ ณ อาคารสุรพัฒน์ 3
ที่มา : //web.sut.ac.th/sutnew/kaset54/เดือน มิ.ย. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 8 มิ.ย. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มตัดดอก และกลุ่มไม้ต้น (หวายแคระ แคทลียา)
วันที่ 15 มิ.ย. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มม็อคคาร่า แวนด้า แอสโคเซ็นด้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 9 มิ.ย. 54 - 19 มิ.ย. 54
เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ 11 มหกรรมพรรณไม้งามตระการตา หรรษาทุกครอบครัว
ณ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ MCC HALL ชั้น 4 กรุงเทพฯ
จัดโดยบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญร่วมประกวดไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ประกอบด้วย แก้วกาญจนา, หน้าวัวใบ, กล้วยไม้, ชวนชม, แก้วแคระ, โป๊ยเซียน, บอนสี, โกสน, ไม้ด่าง, พืชกินแมลง, บอนไซ, ลิ้นมังกร, พันธุ์ไม้กลุ่ม Dracaena, ปรง
วันที่ 8 มิ.ย. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 11 มิ.ย. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.themalldepartmentstore.com/home/calendar_inside.php?id=140


วันที่ 2 มิ.ย. 54 - 7 มิ.ย. 54
งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตระการตา กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน
ณ ห้างสยามพารากอน กรุงเทพฯ
วันที่ 1 มิ.ย. 2554
08.00 น. - 13.00 น. ลงทะเบียนรับกล้วยไม้ประกวด
13.00 น. – 15.00 น. แยกประเภทไม้
16.00 น. ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 2 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 2554
10.00 น. – 21.00 น. เปิดให้ประชาชมเข้าชม
วันที่ 8 มิ.ย. 2554
08.00 น. – 12.00 น. รับต้นประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10452340/J10452340.html


เดือน พ.ค. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 19 พ.ค. 54 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ (สำหรับผู้ปลูกมือใหม่)
วันที่ 26 พ.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มพันธุ์แท้ (เลื่อนไม่มีกำหนด)
วันที่ 27 พ.ค. 54 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินใบหมาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 25 พ.ค. 54 - 30 พ.ค. 54
งานเหลืองโคราชบานเยือนถิ่นหมอแคน
ณ บริเวณลานหน้าห้างบิ๊กซีขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วันที่ 27 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 29 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.htmlวันที่ 20 พ.ค. 54 - 25 พ.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี
ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี
จัดโดยจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมพฤกชาติแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 25 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 18 พ.ค. 54 - 20 พ.ค. 54
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ที่มา : //www.nhc2011.agr.ku.ac.th/index1.htmlวันที่ 13 พ.ค. 54 - 19 พ.ค. 54
งานเกษตรแฟร์ อยุธยา 54
ณ บริเวณบึงพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
จัดโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมกล้วยไม้เสนา
วันที่ 13 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 15 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 5 พ.ค. 54 - 8 พ.ค. 54
งานเอื้องกุหลาบบาน..ที่ลานย่าโม
ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี(ย่าโม) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 8 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


เดือน เม.ย. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 25 เม.ย. 54 การใช้ปุ๋ยกล้วยไม้อย่างคุ้มค่า
วันที่ 28 เม.ย. 54 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 23 เม.ย. 54 - 1 พ.ค. 54
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดประกวดอาหาร ประกวดกล้วยไม้ การจำหน่ายสินค้าOTOP การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก การประกวดการพัฒนา และชมมหรสพภาพยนตร์ ลิเกและการแสดงคอนเสิร์ตสุดยอดศิลปินดาราดังให้ชมตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน
วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2554
08.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนรับกล้วยไม้ประกวด
13.30 น. – 16.00 น. ตัดสินการประกวดกล้วยไม้ พร้อมมอบรางวัล
16.00 น. – 18.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม (วันแรก)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน – วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2554
09.00 น. – 18.00 น. เปิดให้ประชาชมเข้าชม
วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2554
13.00 น. – 16.00 น. รับต้นประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3451-2410, 0-3451-1778
ที่มา : //www.prdkanchanaburi.com/forums/index.php?action=printpage;topic=923.0


วันที่ 21 เม.ย. 54 - 25 เม.ย. 54
งานวันไอยเรศบานที่จันทบุรี ครั้งที่ 9
ณ. สวนเทดพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ถนนเลียบขอบอ่าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประกวดกล้วยไม้ 17 ประเภท 120 ชุด
จัดโดยชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิสิษฐ์ วิวัฒนทีปะ (เล็ก) โทร. 08-1750-7952


วันที่ 5 เม.ย. 54 - 10 เม.ย. 54
ตลาดนัดกล้วยไม้งาม ครั้งที่ 1/2554
ณ ตลาด อ.ต.ก. (จตุจักร) กรุงเทพฯ


เดือน มี.ค. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 16 มี.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มพันธุ์แท้
วันที่ 23 มี.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มตัดดอก และกลุ่มไม้ต้น (หวายแคระ แคทลียา)
วันที่ 24 มี.ค. 54 การเลือกใช้กลุ่มสารเคมีอย่างถูกต้อง
วันที่ 30 มี.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มม็อคคาร่า แวนด้า แอสโคเซ็นด้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 23 มี.ค. 54 - 3 เม.ย. 54
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
ณ บริเวณลานจอดรถ คูเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จัดโดยกลุ่มพัฒนาไทย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน), กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ, ตำบลสุรนารี, ชมรมกล้วยไม้สุรนารี
วันที่ 26 มี.ค. 54 เวลา 8.00-12.00 รับไม้ประกวด
วันที่ 26 มี.ค. 54 เวลา 13.00-16:00 ตัดสินไม้ประกวด
วันที่ 27 มี.ค. 54 เวลา 14.00 รับเงินรางวัล
วันที่ 27 มี.ค. 54 เวลา 15.00 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : www.agriman.doae.go.th/home/news2/JOB/128_k(03.03.11).pdf


วันที่ 21 มี.ค. 54 - 25 มี.ค. 54
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบมืออาชีพ"
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จัดโดยศูนย์บ่มเพาะอาชีพกล้วยไม้ระพี-กัลยา สาคริก ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ปรีญา ปิ่นเงิน โทร 085-321-1160 หรือ อ.สุวิทชัย แสงเทียน โทร 081-401-2943


วันที่ 19 มี.ค. 54
ชมรมรองเท้านารีแห่งประเทศไทยจัดงาน ครั้งที่ 2
ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10276102/J10276102.html


วันที่ 12 มี.ค. 54 - 13 มี.ค. 54
งานขาวพังงา ปี 54
ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554
เวลา 08.00-12.00 รับไม้ประกวด
เวลา 10.00-12.00 เสวนาเรื่องรองเท้านารีขาวพังงา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น. แยกประเภทกล้วยไม้
เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตัดสินกล้วยไม้ประกวด
เวลา 15.00 เปิดให้ประชาชนเข้าชม
เวลา 16.00 ประมูลกล้วยไม้
เวลา 17.00 มอบรางวัล
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554
เวลา 8.00-10.00 รับกล้วยไม้ประกวดคืน และรับรางวัล 1-2-3
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10184181/J10184181.html


วันที่ 10 มี.ค. 54 - 20 มี.ค. 54
งานช่องอ่างทองบาน ครั้งที่ 4
ณ ตลาดไดมอนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา 09.00-16.30 รับไม้ประกวด
วันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา 17.30 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา18.00 เปิดให้ประชาชนเข้าชม
วันที่ 16 มี.ค. 54 เวลา 13.00 รับกล้วยไม้ประกวดคืนและรับรางวัล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
-คุณณัฐกรณ์ วัชรเสรีกุล โทร.088-3977710
-คุณสุทธิพร บูเลียน (แดง) โทร. 083-2804968
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10230216/J10230216.html


วันที่ 3 มี.ค. 54 - 6 มี.ค. 54
งานบ้านร้อนผ่อนคลายด้วยไม้ประดับ
ณ ลานข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
จัดโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
ที่มา : //forum.iloveferns.com/index.php?PHPSESSID=7b10432816ed33bd6149ef012ab4122f&topic=2351.0


วันที่ 2 มี.ค. 54 - 6 มี.ค. 54
พระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม 54
ณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครปฐม กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดนครปฐม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้หลากหลายสกุล กล้วยไม้เดี่ยว เช่น แคทลียา แวนด้า แอสโคเซนด้า ฟาแลนนอปซีส หวาย รีแนนเธอร่า ช้าง เขาแกะ ไอยเรศ เข็ม ออนซีเดียม รองเท้านารี กล้วยไม้ดิน รวมทั้งกล้วยไม้มีกลิ่นหอมทุกสกุล กล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หมู่ และการประกวดจัดสวน
นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดดอกไม้สด การให้ความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ การแสดงนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้รวมทั้งสินค้าเกษตรในราคายุติธรรมตลอดงาน
วันที่ 2 มี.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. รับกล้วยไม้ประกวด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 131 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3425 3992, 0 3425 9613 โทรสาร 0 3421 8756
ที่มา : //thairecent.com/Local/2011/805840/


วันที่ 23 ก.พ. 54 - 28 ก.พ. 54
งานมหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย
ณ.สวนเซ็นทรัลปาร์ค หลังเซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพฯ
จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมพฤกษาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมชมรมกล้วยไม้ทั่วประเทศ
กิจกรรมภายในงานผู้ชมจะได้พบกับสะพานกล้วยไม้ที่ยาวทีสุดในประเทศไทย ที่มีความยาวถึง 45 เมตร การจัดการประกวดต้นกล้วยไม้ 9 สกุล ได้แก่ 1.สกุลแวนด้าและสกุลแอสโคเซ็นด้า 2.สกุลคัทลียา 3.สกุลหวาย 4.สกุลซิมบิเดียม แกรมมาโตฟิลลัม และกล้วยไม้ดินอื่นๆ 5.สกุลรองเท้านารี 6. สกุลฟาแลนนอปซิส 7.สกุลหวายแดง แมลงปอ และมอคคาร่า 8.กล้วยไม้พันธุ์แท้ และ 9.กล้วยไม้ลูกผสมอื่นๆ
การประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้อีก 2 ประเภท คือสวนธรรมชาติน้ำตก และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท ในงาน
วันที่ 23 ก.พ. 54 เวลา 08.00-12 .00 น. ส่งกล้วยไม้ประกวด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08-1813-1776, 08-1345-2765
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/?subgroup=7วันที่ 23 ก.พ. 54 - 27 ก.พ. 54
งานมหกรรมพรรณไม้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ณ ฝั่งเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
กิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ชมการประกวดไม้ประกอบด้วยชวนชม โกสน โป๊ยเซียน อโกลมีนา ไม้ด่าง


วันที่ 18 ก.พ. 54
งานประกวดกล้วยไม้สมาคมราชบุรีที่วัดมหาธาตุ
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/?subgroup=7


วันที่ 11 ก.พ. 54 - 18 ก.พ. 54
เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2554 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรเมืองกรุง มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการแสดงผลงานนักวิจัยเด่น ผลงานอาจารย์ นักศึกษา
การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าโอทอป จากชุมชน
การแสดงผลงานนักศึกษาทุกสาขาวิชา การจัดดอกไม้
ประกวดการจัดสวนถาด ประกวดภาพถ่าย
ประกวดวงดนตรีและคาราโอเกะ การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร
ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ และการสัมมนา/อบรม
เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเกษตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2329 8507
ที่มา : //www.kmitl.ac.th/news/view.php?cat=&id=3142


วันที่ 10 ก.พ. 54 - 14 ก.พ. 54
งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์
ณ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้พันธุ์เหลืองจันทบูรและกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่พรรณไม้พื้นเมือง ที่หายากและมีความสวยงามหลากหลายรูปแบบ การจัดกิจกรรมนิทรรศการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การแข่งขันจัดสวนกล้วยไม้ การแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษา การเสวนาทางวิชาการ
วันที่ 12 ก.พ. 54 เวลา 9.00-12.00 น. ลงทะเบียนกล้วยไม้และเฟิร์นประกวด
วันที่ 12 ก.พ. 54 เวลา 13.00 น. ตัดสินกล้วยไม้และเฟิร์นประกวด
วันที่ 14 ก.พ. 54 เวลา 8.00-16.00 น. รับไม้คืน
ที่มา : //www.chanthaburi.go.th/tour/tour/calendar.htmวันที่ 29 ม.ค. 54 - 5 ก.พ. 54
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554
ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ


วันที่ 21 ม.ค. 54 - 30 ม.ค. 54
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ชมนิทรรศการทางการเกษตรและนิทรรศการทางด้านอื่นๆ
ชมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชมมหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร
แข่งขันและตอบปัญหาด้านการเกษตรของนักเรียนและนักศึกษา
สัมมานาวิชาการเกษตรประจำปี 2554 ในวันที่ 24 มกราคม 2554
เสวนาวิชาการและฝึกอบรมอาชีพเกษตร
แสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษา
และส่วนราชการต่างๆ
จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรทั่วประเทศ
ที่มา : //ag.kku.ac.th/academic/agfair-2011/


วันที่ 20 ม.ค. 54 - 30 ม.ค. 54
งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 5 เที่ยวชมสวน ชวนชมดอกไม้
ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 ม.ค. 54 เวลา 8.00-12.00 น. ลงทะเบียนกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 23 ม.ค. 54 เวลา 13.00 น. ตัดสินกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 26 ม.ค. 54 เวลา 9.00-16.00 น. รับไม้คืน


วันที่ 20 ม.ค. 54 - 26 ม.ค. 54
งานกล้วยไม้ "ช้างเผือกนเรศวร" ครั้งที่ 2
ณ สวนชมน่าน บริเวณฯแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จัดโดยชมรมกล้วยไม้พิษณุโลกร่วมกับเทศบาลพิษณุโลก
วันที่ 22 ม.ค. 54 เวลา 8.00-14.00 น. ลงทะเบียนกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 22 ม.ค. 54 เวลา 14.00-16.30 น. ตัดสินกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 26 ม.ค. 54 เวลา 9.00-16.00 น. รับไม้คืนวันที่ 15 ม.ค. 54 - 23 ม.ค. 54
งานกล้วยไม้ช้างชนช้าง ครั้งที่ 5
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย
วันที่ 16 ม.ค 53 ประกวดกล้วยไม้ และการจัดสวนหย่อม
วันที่ 17 ม.ค. 53 ประกวดถ่ายภาพกล้วยไม้และสถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย
วันที่ 22 ม.ค. 53 รับไม้คืน
ผู้สนใจจำหน่ายสินค้า ติดต่อได้ที่คุณวิรัช ทับทองหลาง โทร 089-9706-1931
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ การจัดสวนกล้วยไม้ การแสดงนิทรรศการและการอบรมกล้วยไม้ การประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดทำบายศรี ประกวดไก่ชน ประกวดนกกรงหัวจุก การแสดงโชว์สุนัขบางแก้ว
ที่มา : //www.orchidsukhothai.com/วันที่ 6 ม.ค. 54 - 10 ม.ค. 54
งานช้างบาน การแสดงและประกวดกล้วยไม้ขอนแก่น ครั้งที่ 4
ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ และการออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ จ.ขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการ
วันที่ 6 - 10 ม.ค. 54 เวลา 09.00 - 20.00 น. ชมและเลือกซื้อกล้วยไม้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในงาน
วันที่ 6 ม.ค. 54 เวลา 12.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนรับภาพถ่ายกล้วยไม้ส่งประกวด
วันที่ 7 ม.ค. 54
09.00 - 12.00 น. ตัดสินการประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้
13.00 - 18.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม
วันที่ 8 ม.ค. 54
09.00 - 13.00 น. รับกล้วยไม้เข้าประกวด
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14.00 - 15.30 น. ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
15.30 - 16.00 น. ประมูลกล้วยไม้ที่ได้รับการสนันสนุนจากชมรม /สมาคมต่าง ๆ
16.00 - 16.30 น. เปิดงานและมอบรางวัลยอดเยี่ยมของงาน
16.00 - 19.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม
วันที่ 9 ม.ค. 54
09.00 - 16.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม
10.00 - 11.00 น. นำชมภาพถ่ายกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัล โดย รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
14.00 - 15.00 น. รับเงินรางวัลของกล้วยไม้และภาพกล้วยไม้ที่ชนะการประกวด
16.00 น. รับกล้วยไม้ที่ส่งประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดงานได้ที่ คุณสุขุม วสุนธราโศภิต 081-0474875 หรือ อีเมล์สอบถามที่ : sukwas@kku.ac.th
สอบถามรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้ได้ที่ รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย 081-9543720
ที่มา : //nuiorchids.com/Board/index.php?topic=636.0


วันที่ 31 ธ.ค. 53 - 3 ม.ค. 54
งานเทศกาลกล้วยไม้ไทย ปีใหม่เมืองโบราณ
ณ บริเวณสวนเทวโลก เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
จัดโดยเมืองโบราณ ร่วมกับสมาคมพฤกษชาติในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงกล้วยไม้ไทยนานาชนิดและไม้ประดับอันสวยงาม การจัดประกวดกล้วยไม้ไทยประเภทต่างๆ เลือกซื้อสินค้าในการออกร้าน การจำหน่ายกล้วยไม้จากชาวสวน ชมรถโบราณและสาวสวยในชุดไทยโบราณ พร้อมสนุกสนานกับการละเล่นต่างๆ อาทิ มายากล ตัวตลกโยนของสลับมือและอื่นๆอีกมากมาย
ที่มา : //www.paknam.com/calendar-2010/details/3-thai-orchid-festivalวันที่ 25 ธ.ค. 53 - 3 ม.ค. 54
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 7
ณ สวนไม้งามริมน้ำกก เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ทางไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กิจกรรมภายในงานมีจัดอุทยานไม้ดอกเมืองหนาว เช่นทิวลิป ลิลลี่ และอุทยานกล้วยไม้, การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สำหรับพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 จะมีขบวนแห่รถบุปผชาติและพิธีเปิดงานอย่างตื่นตาตื่นใจ
ที่มา : //www.teawchiangmai.com:80/chiangmaiboard/index.php?topic=4433.0วันที่ 20 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54
วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข
ณ บริเวณแยกวัดโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา
จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนกว่า 40 แห่ง
ที่มา : //www.wangnamkeawflora.com/index.html


วันที่ 1 ธ.ค. - 6 ก.พ. 54
งานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Flora Fest’ @ Royal Park Rajapruek)
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมในงานมีการจัดและตกแต่งสวนให้สวยงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวและพรรณไม้นานาชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงที่เน้นความสวยงามแปลกตา เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ไฮเดรนเยีย ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจกรรมและการตลาด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โทรศัพท์หมายเลข 053-114110-5
ที่มา : //www.royalparkrajapruek.com/


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้Create Date : 19 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 30 ธันวาคม 2554 17:54:17 น.
Counter : 2962 Pageviews.

10 comment
Guide line ปฏิทินการประกวดกล้วยไม้ประจำปี

มีการประกวดทุกเดือน
-เสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน งานประกวดกล้วยไม้ของสมาคมพฤกษชาติฯ สมาคมกล้วยไม้แคทลียา และชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย ณ บริเวณ บริษัทบางกอกฟลาวเวอร์เออร์เซ็นเตอร์ จำกัด ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชีย ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เดือนมกราคม
-ต้นเดือนม.ค. งานประกวดกล้วยไม้ขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
-ต้นเดือนม.ค. งานเกษตรสุรนารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
-กลางเดือนม.ค. งานช้างชนช้าง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
-กลางเดือนม.ค. งานพฤกษาตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
-ปลายเดือนม.ค. งานวันเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
-ปลายเดือนม.ค. งานวันเกษตรแห่งชาติ ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
-ปลายเดือนม.ค. งานเทศการอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม ณ. องค์ประปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม


เดือนกุมภาพันธ์
-วันมาฆบูชา งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี ณ บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี
-ต้นเดือนก.พ. งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคงตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
-กลางเดือนก.พ. งานเหลืองกระบี่บาน ณ จังหวัดกระบี่


เดือนมีนาคม
-ต้นเดือนมี.ค. งานขาวพังงา ณ จ.พังงา
-ปลายเดือนมี.ค. งานเหลืองตรังบาน ณ.สวนสาธารณะ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐฯ อ.เมือง จ.ตรัง


เดือนเมษายน
-หลังเทศกาลสงกรานต์ งานประจำปี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
-ปลายเดือนเม.ย. งานกล้วยไม้บานที่จันทบุรี ณ สวนเทิดพระเกรียติ 60 พรรษา มหาราชินี (หน้าร้านเจนาเชย) ถ.เลียบขอบอ่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี


เดือนพฤษภาคม
-ต้นเดือนพ.ค. งานรักกล้วยไม้ไทย ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
-กลางเดือนพ.ค. งานพฤกษาสยาม ณ เอ็ม ซี ซี ฮอล์ล ชั้น 4 เดอะมอล์ลบางกะปิ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
-ปลายเดือนพ.ค. การประกวดกล้วยไม้ ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (บึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น


เดือนมิถุนายน
-ต้นเดือนมิ.ย. Bangkok Royal Orchid Paradise ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ


เดือนกรกฎาคม
-ปลายเดือนก.ค. งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดอกเมืองร้อน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


เดือนสิงหาคม
-วันที่ 8-13 ส.ค. งานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ และมหกรรมกล้วยแห่งชาติ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
-วันที่ 10 ส.ค. งานประกวดที่สวนบวกหาด จ. เชียงใหม่


เดือนกันยายน
-เสาร์แรกเดือนก.ย. งานวันกล้วยไม้ โคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
-ปลายเดือนก.ย. งานเดอะมอลล์พฤกษาสยาม ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพฯ


เดือนตุลาคม
-วันที่ 23 ต.ค. วันปิยะมหาราช งานประกวดกล้วยไม้ของสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
-ปลายเดือนต.ค. งานบ้านและสวนแฟร์ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ


เดือนพฤศจิกายน
-ปลายเดือนพ.ย. The Garden ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม.


เดือนธันวาคม
-ต้นเดือนธ.ค. งานธันวาพฤกษาชาติ ณ สวนสามพรานโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ. นครปฐม
-ต้นเดือนธ.ค. งานคณะผลิตกรรมการเกษตร แม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
-ต้นเดือนธ.ค. งานวันกล้วยไม้บานในอุทยาน ร. 2 ณ บริเวณอุทยานพระราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
-วันที่ 29 ธ.ค. งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี ของสมาคมกล้วยไม้แคทลียา และชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย ณ บริเวณ บริษัทบางกอกฟลาวเวอร์เออร์เซ็นเตอร์ จำกัด ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชีย ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
Create Date : 13 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2552 17:37:45 น.
Counter : 1518 Pageviews.

2 comment
1  2  

LoveMom
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]ด้วยความรัก ...... ในกล้วยไม้ ......
จึงก่อเกิดตำนาน ..... เพื่อสิ่งที่รัก .....
ริเริ่ม ..... เสาะแสวงหา ..... สะสม ....
หัดเลี้ยง .... หัดปลูก .... หัดศึกษา ....
อดทน .... และทนอด .... เพื่อสิ่งที่เรารัก
เพื่อให้ได้มายัง .... " ความสุขในชีวิต "

ด้วยรัก ..... Orchid-R-Us