ดาวพฤหัสบดีย้ายราศี ในปีพุทธศักราช 2558
ในปีพุทธศักราช 2558 จะมีดาวใหญ่หนึ่งดวงย้ายราศีนั่นก็คือ ดาวพฤหัสบดี ซึ่งในขณะนี้ ดาว

พฤหัสบดีโคจรอยู่ที่ราศีกรกฎและจะอยู่ที่ราศีกรกฎไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 

2558 หลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะโคจรย้ายจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2558 เวลา 02.01 น. และจะอยู่ที่ราศีสิงห์ไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 

2559 ในช่วงหนึ่งปีนี้คนสองราศีที่จะได้รับผลดีมากที่สุด หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีมาที่

ราศีสิงห์นั่นก็คือ ชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมภ์ 


ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2558 เวลา 02.01 น.หลังจากที่ชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมภ์อยู่ในสภาวะอึดอัดมาตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช 2557 

จนถึงปีพุทธศักราช 2558 สภาวะความอึดอัดนั้นก็ยังคงอยู่ เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายมาที่

ราศีสิงห์ ความอึดอัดที่ชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมภ์พบเจอมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ก็

จะเริ่มทุเลาลง มีความช่วยเหลือเข้ามา คิดจะลงมือทำอะไร ก็จะคล่องตัวมากขึ้นกว่าช่วง

ก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น โยกย้ายไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้น 

การเรียน เริ่มก้าวหน้ามากขึ้น ท่านใดมีการสอบเข้าเรียนต่อ มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จ 

ความรักมีเกณฑ์สุขสมหวัง กลับมาหวานชื่นกว่าช่วงปีก่อนๆ แต่ในเรื่องการเงินยังคงเป็นเรื่อง

เดียวที่ทั้งชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมภ์ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายไว้ให้มาก เพราะ

การเงินยังจัดได้ว่ากระเป๋ารั่วอย่างต่อเนื่องและมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติอยู่

ค่อนข้างมากจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 


ปฏิทินดาว ณ วันที่ราหูโคจรย้ายจากราศีกันย์มาที่ราศีสิงห์ และอยู่ร่วมราศีกับดาวพฤหัสบดี 

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 เวลา 16.01 น.ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์ ตลอดช่วงหนึ่งปีนี้ไม่ใช่ว่าชาวราศีสิงห์และ

ชาวราศีกุมภ์จะมีเรื่องดีตลอดโดยที่ไม่มีเรื่องร้ายอะไรเลย เนื่องจากในช่วงระยะเวลา

หนึ่งปีที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาให้คุณกับชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมภ์ ก็จะมีราหูโคจร

ย้ายจากราศีกันย์มาที่ราศีสิงห์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 นั่นเท่ากับ

ว่าจะมีทั้งดาวพฤหัสบดีและราหูโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์และในช่วงเวลานั้นก็จะมีเรื่องดีและ

แย่สลับกันไป ชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมภ์จึงต้องระวังดังนี้


1.ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 - เดือนมกราคม 2559 ในช่วงเจ็ดเดือนนี้ชาวราศีสิงห์และ

ชาวราศีกุมภ์จะมีเรื่องดีๆ เข้ามา ใครอยู่ในช่วงวัยเรียนหรือวัยทำงานมีโอกาสประสบผลสำเร็จ 

ในหน้าที่การงานและการเรียน รวมไปถึงเรื่องของความรัก


2.ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - สิงหาคม 2559 จะมีทั้งเรื่องที่ดีและแย่ปะปนกันไป ไม่ดีทั้ง

หมดและแย่ทั้งหมด ในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องของความรักให้ระวังจะมีปัญหาความไม่

เข้าใจ รวมไปถึงมีการทะเลาะเบาะแว้ง แต่ในช่วงเวลานี้จะยังสามารถที่จะทำความเข้าใจ 

หรือปรับความเข้าใจได้อยู่ นอกจากปัญหาเรื่องของความรักก็จะมีปัญหาในเรื่องของงาน

และที่อยู่อาศัย เรื่องงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง โยกย้าย แบบกะทันหันปัจจุบันทันด่วน เรื่อง

ที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน ย้ายที่อยู่ รวมไปถึง จะมีปัญหาภายในบ้าน


ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจากราศีสิงห์มาที่ราศีกันย์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2559 เวลา 12.01 น.วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 12.01 น.ดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีจากราศีสิงห์

มาที่ราศีกันย์ เท่ากับว่าจะเหลือแต่เพียงราหูที่ยังโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์โดยที่ไม่มีดาวพฤหัสบดี

ที่จะให้คุณกับชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมภ์แล้ว และราหูจะยังคงอยู่ที่ราศีสิงห์ไปจนถึงเดือน

สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ในช่วงระยะเวลาที่ราหูโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์ ชาวราศี

กุมภ์ ต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของความรัก ความรักจะค่อนข้างมีปัญหาเพิ่มและปัญหาที่มีจะ

ค่อนข้างบานปลาย หน้าที่การงาน การเรียน จะค่อนข้างยุ่งวุ่นวาย และมีปัญหาให้ต้องแก้ไข

แบบกะทันหัน ที่อยู่อาศัย ระวังที่อยู่อาศัยจะค่อนข้างมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนบ้าน 

และปัญหากับคนภายในครอบครัว รวมไปถึงเรื่องสุขภาพ จะเกิดการเจ็บป่วย  และระวังการเกิด

อุบัติเหตุแบบไม่ทันตั้งตัวและค่อนข้างหนัก


ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 จนถึง 

วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 ช่วงหนึ่งปีนี้ก็จะส่งผลไม่ดีสำหรับชาวราศีมีน ชาวราศี

กันย์ และชาวราศีมังกร เพราะดาวพฤหัสบดี ไม่ส่งกำลังถึงคนทั้งสามราศีนี้ ทำให้ในช่วงหนึ่ง

ปีนี้คนทั้งสามราศีจะค่อนข้างเจออุปสรรคมากพอสมควร ทำอะไรประสบความสำเร็จได้ยาก

มากๆ ท่านใดมีการสอบคัดเลือก เลื่อนขั้น จะไม่ประสบความสำเร็จ เรื่องความรักก็ยังคงต้อง

ลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าไปกันได้หรือไม่ ความรักไม่ราบรื่น มีอุปสรรคค่อนข้างมาก คนสามราศีนี้

ต้องอดทนให้มาก จนกว่าจะพ้นช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ 


*เพื่อให้ทราบลัคนาที่แน่ชัดว่าลัคนาของท่านอยู่ในราศีใด จำเป็นต้องผูกดวงชะตา ข้อมูลที่

ต้องใช้ในการผูกดวงชะตา คือ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด (ตามสูติบัตร) และ จังหวัดที่เกิด เมื่อ

ได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน จึงนำมาผูกดวงชะตาและท่านจะสามารถรู้ได้ว่า ลัคนาของท่าน อยู่

ในราศีใด และสามารถอ่านคำพยากรณ์ที่บอกไปได้ (ท่านลัคนาอยู่ในราศีใดก็เป็นคนราศีนั้น

ค่ะ) มีความแม่นยำมากกว่าการดูเพียงแค่ วันที่เกิด และเดือนเกิด ค่ะ

**นำข้อความ บทความ รูปภาพ ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตผู้เขียน 

ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


อุษณกร
Create Date : 18 เมษายน 2558
Last Update : 18 เมษายน 2558 18:39:00 น.
Counter : 7136 Pageviews.

5 comments
  
ขอบคุณครับ
โดย: บรรพต IP: 192.99.14.34 วันที่: 18 เมษายน 2558 เวลา:20:41:02 น.
  
คุณบรรพต ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมบล็อกค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:19:04:11 น.
  
ช่วงดาวราหูย้ายมาทับลัคน์ราศีสิงห์ ถ้ามี ๓,๕,๗ อยู่กับลัคน์ และ ๑,๔ อยู่เมถุน จะพบปัญหาจะหนักหรือไม่คะ ควรระวังเรื่องใดเป็นพิเศษ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: vanilla IP: 203.151.15.243 วันที่: 20 เมษายน 2558 เวลา:17:07:59 น.
  
ขอขอบคุณมากค่ะ
โดย: Metta IP: 1.10.216.1 วันที่: 28 มิถุนายน 2558 เวลา:23:28:52 น.
  
ศุกร์ ที่10 กุมภาพันธ์ 2504
โดย: โฉมสุดา มุ่งชนะ IP: 125.25.74.250 วันที่: 8 กรกฎาคม 2558 เวลา:16:04:46 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
เมษายน 2558

 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog