ดาวมฤตยู ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ในมุมตรีโกณ ส่งผลถึงคนราศีใด?
เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ที่ดาวใหญ่ทั้งสามดวงจะย้ายราศี นอกจากดาวใหญ่สามดวงนี้แล้ว ดาวที่

จะย้ายในช่วงเวลาที่ใกล้ๆ กันนั่นก็คือดาวอังคาร เรามาเตือนความจำกันอีกครั้งว่าดาวแต่ละดวงจะ

เริ่มย้ายราศีเมื่อไหร่ 

1.ดาวพฤหัส จะย้ายจากราศีมิถุน มาที่ราศีกรกฎ ในวันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

2.ดาวอังคาร จะย้ายจากราศีกันย์มาที่ราศีตุลย์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่ง

ในขณะนี้ ดาวอังคารมีสถานะการโคจรไม่ปกติอยู่ที่ราศีกันย์ นั่นก็คือโคจรมนท์(อยู่ในราศีใดราศี

หนึ่งนานผิดปกติ) ไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม หลังจากนั้นจะโคจรเป็นปกติและจะย้ายราศีไปยัง

ราศีตุลย์ตามที่ได้บอกไปข้างต้น เมื่อดาวอังคารย้ายมาที่ราศีตุลย์ (ในวันที่ 13 กรกฎาคม ) ก็จะ

ไปสมทบกับดาวเสาร์ และราหู ที่ยังอยู่ที่ราศีตุลย์ เมื่อดาวบาปเคราะห์สามดวงไปรวมตัวกันที่ราศี

ตุลย์ คนสี่ราศีที่ต้องระวังตัวอย่างมากในการประสบพบเจอกับอุบัติเหตุ เลือดตกยางออก การ

ทะเลาะเบาะแว้ง การเจ็บป่วย นั่นก็คือ ชาวราศีเมษ ชาวราศีตุลย์ ชาวราศีกรกฎ และชาวราศีมังกร 

โดยที่ชาวราศีกรกฎ ชาวราศีตุลย์ และชาวราศีเมษ ต้องระวังตัวให้มากที่สุด (ดวงเมืองไทยก็อยู่

ในราศีเมษ) รองลงมาก็คือชาวราศีมังกร ให้ระวังตัวด้วยเช่นกันแต่จะไม่หนักเท่าสามราศีที่บอกมา

ก่อนหน้า ช่วงระยะเวลาที่ดาวบาปเคราะห์สามดวงมาเจอกันที่ราศีตุลย์ จะเป็นช่วงระยะเวลา

ประมาณ 1 อาทิตย์(ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม -19 กรกฎาคม 2557) และภายในช่วงหนึ่งอาทิตย์

นี้ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเครื่องบินตก ไม่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2557 ราหูก็จะย้ายราศีจากราศีตุลย์มาที่ราศีกันย์ ก็จะเหลือเพียง ดาวอังคารและ

ดาวเสาร์ ซึ่งคนทั้งสี่ราศีที่เตือนไป ก็ยังต้องระมัดระวังตัวกันในเรื่องของอุบัติเหตุ เลือดตกยาง

ออก รวมไปถึงการเจ็บป่วย จนถึงวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2557 

3.ราหู จะย้ายจากราศีตุลย์มาที่ราศีกันย์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 

4.ดาวเสาร์ จะย้ายราศีจากราศีตุลย์มาที่ราศีพิจิก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 เมื่อ

ดาวเสาร์มาอยู่ที่ราศีพิจิก เราจะเห็นมุมของดาวที่ถึงกันในมุมตรีโกณ นั่นก็คือ ดาวมฤตยูที่จรอยู่ที่

ราศีมีน ดาวพฤหัสที่จรอยู่ที่ราศีกรกฎ และดาวเสาร์ที่จรอยู่ที่ราศีพิจิก นั่นหมายความว่า ดาวทั้ง

สามดวงจะส่งกำลังถึงทั้งสามราศีนี้ นั่นก็คือ ราศีกรกฎ ราศีพิจิก และราศีมีน แต่จะถึงในช่วง

ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น นั่นก็คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 จนถึง วันที่ 12 

กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งเป็นเวลาประมาณ แปดเดือนกว่าๆ แต่ชาวราศีมีน นอกจาก

จะเจออิทธิพลของดาวสามดวงที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังเจออิทธิพลของราหูที่จรอยู่ที่ราศีกันย์ซึ่ง

เล็งชาวราศีมีน เท่ากับว่า ชาวราศีมีน เจอทั้งอิทธิพลของดาวมฤตยู ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ และราหู

แต่ละดาว และ คราส มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

ดาวพฤหัส เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้คุณในทุกกรณี ยกเว้นปีใดที่ดาวพฤหัสเป็นกาลกิณีปีก็จะ

ไม่ให้คุณในปีนั้นๆ 

ดาวมฤตยู เป็นดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เรื่องลี้ลับ 

ดาวเสาร์ เป็นดาวบาปเคราะห์ ให้โทษ แต่จะเป็นไปในลักษณะที่เชื่องช้า ถ้ามีปัญหาก็จะเป็นปัญหา

ที่ค่อยสะสมไปเรื่อยๆ จนถึงจุดแตกหัก

ราหู เป็นคราสที่ไปที่ไหนก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กะทันหัน จู่โจมแบบไม่ทันได้ตั้ง

ตัว ถ้ามีปัญหาก็จะเป็นปัญหาแบบที่เกิดขึ้นรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานก็จะถึงจุดแตกหัก

ในช่วงเวลาแปดเดือนกว่าๆ ที่ดาวมฤตยู ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ทำมุมตรีโกณ นั้น คนราศีกรกฎ 

ราศีพิจิก และราศีมีน จะเจอทั้งเรื่องที่ดี และแย่ พอๆ กัน ไม่แย่ไปทั้งหมดและไม่ดีไปทั้งหมด ใน

ส่วนที่ดี คนทั้งสามราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง ไม่ว่าใกล้หรือไกล ใครวางแผนเดินทางในช่วง

เวลานี้ จะได้เดินทางสมใจ ใครหวังอะไรไว้จะสมหวังในช่วงเวลานั้น แต่ต้องระวังอุบัติเหตุ การเจ็บ

ป่วย และเรื่องการถูกโจรกรรมไว้ให้มากที่สุด

ในส่วนที่ไม่ดี จะมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจ เรื่องความรักจะดีบ้างแย่บ้างสลับกันไป และระวังการสูญ

เสียบุคคลอันเป็นที่รัก รวมไปถึง สุขภาพของคนทั้งสามราศีนี้เมื่อเจ็บป่วยแล้วค่อนข้างจะหาย

ได้ยาก เช่น ป่วยเป็นหวัด เป็นไข้ เป็นๆ หายๆ จนทำให้ต้องกินยาอยู่บ่อยครั้ง หรือ ตรวจพบโรค

ที่รักษาค่อนข้างยากค่ะ 

*เพื่อให้ทราบลัคนาที่แน่ชัดว่าลัคนาของท่านอยู่ในราศีใด จำเป็นต้องผูกดวงชะตา ข้อมูลที่ต้อง

ใช้ในการผูกดวงชะตา คือ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด (ตามสูติบัตร) และ จังหวัดที่เกิด เมื่อได้ข้อมูล

เหล่านี้ครบถ้วน จึงนำมาผูกดวงชะตา และท่านจะสามารถรู้ได้ว่า ลัคนาของท่าน อยู่ในราศีใด และ

สามารถอ่านคำพยากรณ์ที่เตือนไปได้ (ท่านลัคนาอยู่ในราศีใดก็เป็นคนราศีนั้นค่ะ) มีความแม่นยำ

มากกว่าการดูเพียงแค่ วันที่เกิด และเดือนเกิด ค่ะ

**นำข้อความ บทความ ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตผู้เขียน 

ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


อุษณกรCreate Date : 13 มิถุนายน 2557
Last Update : 13 มิถุนายน 2557 10:04:57 น.
Counter : 21625 Pageviews.

80 comments
  
เกิดวันที่ 10 พย 2502 เวลา 1.30 น. (เช้ามืดวันอังคาร) สงสัยว่า มฤตยูในเรือนกรกฎ มีผลกับงานไหมครับ อยู่หน่วยงานเดิม แต่ต้องย้ายไปช่วย แผนกอื่นตลอดเวลา ทำได้ 2-3 ปี ก็ต้องไป (ชื่ออยู่แผนกเดิม แต่มีคำสั่งให้ไปช่วยงานแผนกอื่น สงสัยว่า มฤตยูจะมีผลกับงานจริงไหมครับ) ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โดย: ลูกจ้างรายวัน IP: 203.146.189.95 วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:10:23:13 น.
  
คุณอุษณกรคะ ดิฉันเกิดที่สุโขทัยค่ะ วันที่ 23 กรกฎาคม 2519 เวลา 07.04 น. ชีวิตเหมือนย่ำอยู่กับที่ ไม่ก้าวหน้าซักที เดือนที่แล้วเลิกกับแฟน เดือนนี้เพื่อนร่วมงานลาออก ต้องเหนื่อยอีกแล้ว ปีนี้จะดีขึ้นบ้างมั๊ยคะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: พึ่งตัวเอง IP: 1.47.130.237 วันที่: 13 มิถุนายน 2557 เวลา:23:57:44 น.
  
ดิฉันจะทยอยตอบดวงชะตาที่ค้างอยู่ที่บล็อกลำดับที่ 25 ผ่านทางหน้าบล็อกปัจจุบันนะคะ และขออนุญาตที่จะไม่โพสรูปดวงชะตาเพราะมีคนสอบถามดวงชะตาเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะ

คุณกัณฑ์ ดวงชะตาของคุณลัคนาคาบเกี่ยวสองราศีระหว่างกันย์และตุลย์
จำเป็นต้องสอบทานดวงชะตาก่อนออกคำพยากรณ์ค่ะ รบกวนแอดเฟซดูดวงชะตาของดิฉันและยืนยันตัวทางข้อความด้วย ดิฉันอาจจะต้องสอบทานดวงชะตากับคุณในช่องทางนั้นค่ะ

คุณแทน คะ ดิฉันขออนุญาตดูเฉพาะดวงชะตาของคุณเท่านั้นนะคะ
ดวงชะตาผู้อื่นนำมาสอบถามขออนุญาตไม่ตอบ เพราะไม่เหมาะสมนะคะ ในบทความกล่าวว่าคนราศีกรกฎจะโชคดีในเรื่องของความรักแล้ว
แต่ดวงชะตาของคุณ เรื่องความรักจะยังคงมีปัญหาอยู่เรื่อยๆ และการ
มาของดาวพฤหัสในคราวนี้ หลังวันเกิดไปแล้ว จะไม่ส่งผลดีกับตัวคุณในทุกเรื่องและเรื่องของความรักด้วยค่ะ

คุณกลุ้มใจจัง ดวงชะตานี้ลัคนาราศีกันย์ ค่ะ ยังเจอเรื่องอีกเยอะตั้งแต่ กรกฎาคม 57 - ต้นกุมภาพันธ์ 59 สิงหาคม 59 ไปแล้วจึงจะดีขึ้นค่ะ
ต้องอดทน

คุณสาม ดวงชะตานี้ลัคนาราศีตุลย์ ดวงชะตานี้เรื่องคู่มีนะคะ ไม่ใช่
คนไร้คู่แต่อย่างใด เพียงแต่ว่า ดวงชะตานี้ค่อนข้างทุกข์เรื่องความรัก ทุกข์เรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งมาก มีมากี่คนก็จะเป็นเช่นนี้เสมอๆ สำหรับเรื่องที่ถามมา ต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยในเรื่องของความรัก ตั้งแต่ กรกฎาคม 57 เป็นต้นไป จนถึงต้นปี 59 ความรักยังเปราะบางและอ่อนไหวง่ายมากค่ะ

คุณปอปลา ดวงชะตานี้ลัคนาราศีตุลย์ เรื่องงานหลังวันเกิดปีนี้ไปมีโอกาสดีในเรื่องนี้ค่ะ

คุณอาท ดิฉันผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีกันย์ค่ะ แต่ปลายราศีมากๆ
เกือบจะหลุดไปที่ราศีตุลย์อยู่แล้วค่ะ ในกรกณีนี้จำเป็นต้องสอบทานลัคนาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะ

สำหรับท่านที่ถามมาลำดับถัดไป กรุณารอสักหน่อย จะทยอยตอบให้ค่ะ ว่างเมื่อไหร่ก็จะเข้ามาตอบให้ //ท่านถัดไปคือ คุณเนส นะคะ
โดย: อุษณกร วันที่: 14 มิถุนายน 2557 เวลา:11:55:57 น.
  
เกิดศุกร์ ที่ 29 ก.ย 15 เวลา 18.00 น.เกิดที่จ.หนองคาย ตอนนี้ชีวิตรู้สึกแย่มาประมาณสองปีแล้วค่ะ เจอแต่ปัญหาทางการเงิน งาน ทั้งเป็นห่วงสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ คุณอุษณกร...ขอบคุณมากค่ะ
โดย: มะนาว IP: 157.7.205.214 วันที่: 14 มิถุนายน 2557 เวลา:18:17:45 น.
  
เกิดวันเสาร์ที่. 21 สิงหา 2508 เวลา. 19.50 ที่สระบุรี อยากสอบถามเรื่องสุขภาพและการเงินค่ะ.
ขอบคุณค่ะ
โดย: อร IP: 171.96.30.12 วันที่: 15 มิถุนายน 2557 เวลา:7:22:23 น.
  
เกิด 12 พย 2496วันพฤหัสเวลา 22.52น. เกิด กทม คะ 2ปีนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายในที่ทำงาน มีปัญหากับเจ้างาน ใช้งานหนัก ไม่มีเหตุผล ดาวพฤหัสย้ายแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่า
โดย: โตน IP: 58.9.217.130 วันที่: 15 มิถุนายน 2557 เวลา:7:28:17 น.
  
ขอบคุณมากคะ แล้วจะสอบทานเรื่องอะไรคะ
รบกวน ด้วย เพราะ ตอนนี้ไม่รู้จะยึดลัคนาไหนดีคะ
โดย: อาท IP: 1.10.193.12 วันที่: 15 มิถุนายน 2557 เวลา:11:27:36 น.
  
เกิด 3 พ.ย 2518 เวลา 6.00 น.
โดย: ธัญญ์วรัตน์ IP: 49.230.162.112 วันที่: 15 มิถุนายน 2557 เวลา:13:02:35 น.
  
เกิดวันที่ 19 มี.ค. 2518 เช้าวันพุธ เวลา 6 : 35 นาที่ เกิดที่ เชียงรายค่ะ ดาวพฤหัสย้ายแล้วจะดีขึ้นหรือไม่ ช่วยดูให้หน่อยขอบพระคุณค่ะ
โดย: หนิง IP: 1.10.216.61 วันที่: 15 มิถุนายน 2557 เวลา:15:51:28 น.
  
เกิด 3 พ.ย 2518 เวลา 6.00 น.เกิดที่นครสวรรค์ วันจันทร์ ช่ายดูให้ด้วยค่ะ
โดย: ธัญญ์วรัตน์ IP: 49.230.172.189 วันที่: 15 มิถุนายน 2557 เวลา:18:31:42 น.
  
เกิดพุธ 20เมษายน2520 เวลา8.10เกิด กทม.ค่ะ อยากทราบเพียงเรื่องงานจะได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอบพระคุณค่ะ
โดย: ส้ม IP: 113.53.61.80 วันที่: 16 มิถุนายน 2557 เวลา:8:07:48 น.
  
เกิดวันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม2521 เวลา13.47 น. เกิด เชียงใหม่
อยากทราบว่าตกลัคนาใด เรื่องทุกข์ใจตอนนี้จะหมดไปช่วงใด เรื่องคู่มีหรือไม่ เรื่องงานดีขึ้นช่วงใด ขอบพระคุณครับ
โดย: ป้อง IP: 61.7.252.250 วันที่: 16 มิถุนายน 2557 เวลา:13:24:36 น.
  
เกิด วันเสาร์ 13 เมษายน 2534 เวลา 12:25น เกิด กทม.

อยากทราบว่าหลังจากดาวพฤหัสย้ายราศีแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไร กี่ปี แล้วหลังจากนั้น ดาวอะไรจะเคลื่อนเข้ามา ส่งผลอะไรบ้าง ดีมั้ยครับ
โดย: ภัทร IP: 192.99.5.126 วันที่: 16 มิถุนายน 2557 เวลา:19:07:47 น.
  
ไม่แน่ใจว่าต้องตอบในบล๊อคไหนคะเลยมาตอบ2บล๊อคค่ะ เลิกกับแฟนตอน54แต่เลิกจริงๆประมาณ 55ค่ะ แล้วก็มีแฟนเป็นทอมแต่เลิกกัน55ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: จินนี่ IP: 61.90.28.57 วันที่: 16 มิถุนายน 2557 เวลา:21:49:07 น.
  
เกิดวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลาประมาณ 11.38 น. ครับ อยากทราบเกิดลัคนาใดครับความรักหลังจากดาว พฤหัสย้าย จะเป็นอย่างไร มังครับ แล้วโชคด้านอื่นจะดีขึ้นมังมั้ยอะครับ
โดย: จิมมี IP: 1.46.160.202 วันที่: 16 มิถุนายน 2557 เวลา:22:35:04 น.
  
เกิดวันพฤหัส ที่ 16 มกราคม 2518 15.13 กทม อยากรู้ว่าต่อจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกมั้ยคะ เพราะความเปลี่ยนแปลงมีมาตลอดเลย
โดย: tont IP: 110.169.14.19 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:11:04:47 น.
  
เกิดที่จังหวัดปทุมธานี วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2517 เวลา 23.10 น.อยากทราบเรื่องการเงินและคู่ครองค่ะ.หลังจากดาวพฤหัสย้ายแล้วจะมีผลกับชีวิตอย่างไรบ้างคะ
โดย: ฉัตรชนก วงศ์ศิริธร IP: 171.101.12.8 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:16:25:56 น.
  
เกิด วันอังคาร 25 มีนาคม 2523 เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสอง
เกิดจังหวัดนครราชสีมา
โดย: Thaninwat IP: 1.46.225.218 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:18:52:37 น.
  
เกิด อังคาร 4 สิงหาคม 2507 จ.นครพนม
โดย: สายสมร ฉายแก้ว IP: 115.87.54.214 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:19:21:33 น.
  
เกิดวันที่2ธันวาคม2536 เวลา 12.23 นครสวรรค์ค๊ อยากทราบเรื่องงาน การเงิน ความรักค๊
โดย: กัญญาภัค IP: 1.179.128.2 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:19:57:57 น.
  
เกิดเช้าประมาณ07.30น.วันจันทร์29มิถุนายน2507
โดย: วนันทร์ชนก IP: 1.47.165.16 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:21:29:55 น.
  
ลัคนาราศีเกิดของข้าพเจ้า บ้างครั้งก็เป็นกุมภ์ บ้างครั้งก็เป็นมังกร มีวิธีดูลัคนาหลายแบบเหรอคะ
โดย: มีน IP: 49.230.185.231 วันที่: 17 มิถุนายน 2557 เวลา:21:59:35 น.
  
เกิด 5 มิย 2519 วันเสาร์ เวลา 19.00 น. ที่จังหวัดหนองคาย มีปัญหาเรื่องความรักค่ะ จะมีคู่ได้แต่งงานมั้ยคะและที่คบกันอยู่ปัจจุบันใช่เนื้อคู่หรือป่าวค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ /สัทืาี
โดย: นิ อ้อม IP: 1.47.226.166 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:2:30:15 น.
  
เยี้มมากคราบ
โดย: ธรรมรักษ์ นุ่มพูลสวัสดิ์ IP: 223.204.212.75 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:5:12:41 น.
  
สวัสดีคะ
ชื่อ พรรณนิดาค่ะ เกิดวันพุธกลางวัน ที่ 27 ก.ค.2531 ค่ะ
ขอสอบถามดังนี้ค่ะ
มีโครงการจะแต่งงาน ปี 2558 ถือว่าแต่งได้ไหมคะ และแต่งดีไหม ถ้าไม่ดี ควรแต่งปีไหน หรือ แก้ดวงยังไงบ้างค่ะ
แฟนเกิดวัน อังคาร ที่ 12 เมษายน 2531
เป็นคู่แท้กันไหมค่ะ
------------------
ในช่วงนี้ ดิฉันกับแฟน กำลังสอบงานราชการอยู่คะ
เราสองคนมีดวงจะสอบได้ไหมคะ อาชีพที่เหมาะกับเราสองคนคืออะไรค่ะ
ตอนนี้ เราสองคน ทำงานบริษัทเอกชนค่ะ

ขอบคุณมากเลยคะ
ขอให้คุณอุษณกร ประสบความสุข ร่ำรวยค่ะ
โดย: พรรณนิดา IP: 203.146.125.93 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:9:33:23 น.
  
คุณอุษกรครับ
ผมเกิด 30 ต.ค. 2515 , 14.52น. ปีชวด วันจันทร์
โดนราศีตุลย์เต็ม ๆ ป่ะครับ
ช่วยแนะนำวิธีผ่อนหนักเป็นเบาให้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
โดย: Ultramax IP: 223.27.209.3 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:9:43:20 น.
  
ขอรบกวนค่ะ เกิดวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค.12 จว.นครราชสีมา คุณแม่บอกตอนพระออกบิณฑบาตค่ะ สุูจิบัตรโดนไฟไหม้บ้านค่ะ คุณแม่เสียแล้ว ไม่ทราบว่าราศรีไหน และลัคนาราศรีไหน เวลาไปดูดวง
เค้าสอบถามเวลาตกฟาก จะเป็นปํญหาสำหรับดิฉันมาก ขอขอบคุณค่ะ
โดย: พร IP: 118.175.80.166 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:17:22:18 น.
  
คุณอุษกรค่ะ รบกวนดูลัคณา ราศรี ให้หน่อยค่ะเพราะไม่แน่ใจว่าอยู่ราศรี กรกฎหรือสิงห์
เกิดวันจันทร์ ที่29 กรกฎาคม 2528 เวลา 00.18น. ปีฉลู ค่ะ
และดวงเนื้อคู่ การเงินค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ตังเม IP: 1.46.66.84 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:17:40:42 น.
  
เกิด 12 พย 2496วันพฤหัสเวลา 22.52น. เกิด กทม คะ 2ปีนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายในที่ทำงาน มีปัญหากับเจ้างาน ใช้งานหนัก ไม่มีเหตุผล ดาวพฤหัสย้ายแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่า
โดย: โตน IP: 171.97.39.133 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:20:22:37 น.
  
เกิด 30 มิย 2524 เวลา 03.15 น. สามชุก สุพรรณฯ

อยากทราบเรื่องการเงิน และการงานครับ (อยากออกมาทำเองของตัวเองครับ) ขอบคุณครับ
โดย: Nat IP: 180.183.112.129 วันที่: 18 มิถุนายน 2557 เวลา:21:18:04 น.
  
เกิดวันที่ 31 มีนาคม 2531 เวลา 13.49 น. กรุงเทพฯ ค่ะ
รบกวนดูดวง การงาน ความรัก พื้นฐานดวง
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: Minnie IP: 171.98.92.201 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:9:38:42 น.
  
ดิฉันขอชี้แจงผู้ที่เข้ามาสอบถามดวงชะตาทางหน้าบล็อกนะคะ

ดิฉันจะทยอยตอบดวงชะตาให้แก่ผู้ที่มาสอบถามทางหน้าบล็อกลำดับที่

25 คือ บล็อกก่อนหน้าให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะทยอยตอบดวงชะตา

ให้แก่ท่านที่สอบถามเข้ามาทางหน้าบล็อกปัจจุบันนะคะ

ท่านใดต้องการทราบดวงชะตารบกวนบอกข้อมูลดวงชะตาให้ครบ

พร้อมเรื่องที่ต้องการทราบด้วยก็จะดีค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสอบถาม

กันไปมาค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:10:12:57 น.
  
คุณเนส ยังไม่ได้ตอบคำถามที่สอบถามเพิ่มเติม ขออนุญาตผ่านไปก่อนนะคะ

สาวนรา ดวงชะตานี้ลัคนาราศีธนู เรื่องคู่สำหรับดวงชะตานี้มีแต่มาช้ามากๆ เรื่องงานในช่วง ปี 57 - 59 มีดีและแย่สลับกันไป ช่วงปลายปี 57 ถึงกลางปี 58 ยังพอมีความช่วยเหลือหลังจากนั้นจะเจอเรื่องค่อนข้างหนัก การเงินจะประสบภาวะกับกระเป๋ารั่ว เงินออกมากกว่าเงินเข้า ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน สุขภาพยังคงต้องระวังไปจนถึงปี 59 ระวังโรคแบบปัจจุบันทันด่วนค่ะ

คุณ Jeep ดวงชะตานี้ ลัคนาราศีมังกร ช่วงอายุ 39 เต็ม จนถึงอายุ ย่าง 41 มีโอกาสอีกครั้งในเรื่องความรัก และสำหรับดวงชะตาของคุณในเรื่องของความรักจะดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และจะกลับมาผิดหวังเหมือนเดิม ต้องเผื่อใจในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะ

คุณจินนี่ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีกรกฎ ดวงชะตานี้เรื่องคู่ ค่อนข้างหายากมากค่ะ เรื่องงานจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปี 57-58 แต่เรื่องความรักจะยังคงไม่ดีต่อเนื่องไปจนถึงปี 60 ค่ะ

คุณณัฎฐภรณ์ คงแย้ม ดวงชะตานี้ลัคนาราศีกรกฎ ค่ะ เรื่องค้าขาย พอจะทำได้ แต่ไม่ควรลงทุนโดยมีหุ้นส่วน จะมีปัญหาตามมาภายหลัง ดวงชะตานี้ หุ้นส่วน คู่สัญญาจะสร้างปัญหาให้เดือดร้อนอยู่เสมอๆ ค่ะ

คุณสวย ดวงชะตานี้ลัคนาราศีพฤษภ เรื่องที่คิดจะทำ ไม่ควรทำเลยในช่วงเวลานี้ ถ้าได้อ่านบล็อกของดิฉัน คนราศีพฤษภ กำลังจะมีเรื่องค่ะ ถ้ามีการลงทุนหรือเสี่ยงโชคในระยะเวลานั้น มีแต่เสียมากกว่าได้ค่ะ เรื่องความรักช่วงปี 57 จนถึง กลางปี 58 มีเข้ามาให้ได้ชุ่มชื่นหัวใจในช่วงเวลานั้นค่ะ แต่บอกไว้ก่อนว่าดวงชะตานี้หาคู่ค่อนข้างยากสักหน่อยค่ะ เข้ามาไม่นานก็มักจะเลิกรากันไป


คราวหน้าดิฉันจะเข้ามาตอบดวงชะตาของคุณผกาวัลย์ เป็นท่านต่อไปนะคะ ขออภัยสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาและยังไม่ได้รับคำตอบ จะพยายามเข้ามาตอบตามลำดับการสอบถาม และอาจจะต้องรอนานสักหน่อย เนื่องด้วยดิฉันติดภารกิจค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ ถ้าว่างเมื่อใดก็จะเข้ามาตอบคำถามให้ค่ะ


โดย: อุษณกร วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:11:05:44 น.
  
ขอบพระคุณมากค่ะคุณอุษณกร
โดย: สาวนรา IP: 113.53.0.21 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:12:07:45 น.
  
เกิด 15 ธันวา 2516 ค่ะ เวลาประมาณ ตีหนึ่งค่ะ
โดย: สิริกัลยา IP: 203.157.181.27 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:14:34:20 น.
  
เกิด 30 ตุลาคม 2513
เวลา 13.43 น.
ชีวิตจะดีขึ้นไหมคะ
โดย: แหวน IP: 103.10.228.83 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:17:08:39 น.
  
เกิดอังคารที่14 สิงหาคม พศ.2522
เวลา 06.07น
รบกวนสอบถามฤกษ์แต่งงานภายในปีนี้ไหมคะ
โดย: ยุ้ย IP: 1.46.0.58 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:17:41:42 น.
  
เกิด 12 พย 2496วันพฤหัสเวลา 22.52น. เกิด กทม คะ 2ปีนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายในที่ทำงาน มีปัญหากับเจ้างาน ใช้งานหนัก ไม่มีเหตุผล ดาวพฤหัสย้ายแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่า
โดย: โตน IP: 58.9.246.109 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:20:33:56 น.
  
เกิด 5 มกราคม 2523 9.06 น. อยากทราบว่าการเงิน ความรัก สุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
โดย: pp IP: 124.120.241.16 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:20:39:18 น.
  
ลืมบอกว่าเกิด กทม. ค่ะ
โดย: pp IP: 124.120.241.16 วันที่: 19 มิถุนายน 2557 เวลา:22:17:44 น.
  
เกิดวันอาทิตย์เวลา ตี 2 .39 นาที วันที่ 13 สิงหาคม 2521 เกิดที่ เชียงใหม่ค่ะ อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเงินค่ะ มีหนี้สินมาก ไม่มีเงินใช้เลย เมื่อไหร่จะดีขึ้นค๊ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: amm IP: 203.150.116.38 วันที่: 20 มิถุนายน 2557 เวลา:9:57:36 น.
  
เกิดวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2521 เวลา13.26 เกิดที่ อ.บางรัก จ.กรุงเทพ ค่ะ
1 อยากทราบดวงชะตาเรื่องความรักค่ะ เนื่องจากมีครอบครัวและมีบุตรชาย 1คนแล้ว แต่สามีก็ยังมี พันธะกับ ผญ อื่น อยู่ตลอดเวลาคะ อยากทราบว่าความรักจะสมหวังไหมคะหรือ เราจะชนะ ผญ อีกฝ่ายได้ไหม หรือจะมีโอกาสมีความรักดีๆ คนดีๆเข้ามาอีกไหม น่ะคะ

2 อยากทราบเรื่องการงาน เงินทอง โชคลาภค่ะ

3 จะมีบุตรได้อีกคนไหมคะ

รบกวนฝากคำถามไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ
โดย: คุณแม่ลูกอ่อน IP: 171.6.178.151 วันที่: 20 มิถุนายน 2557 เวลา:10:05:18 น.
  
ขอบคุณมากๆครับคุณอุษณกร
โดย: Jeep IP: 110.77.197.19 วันที่: 20 มิถุนายน 2557 เวลา:10:25:02 น.
  
ขอบพระคุณมากค่ะ ^_^
โดย: สวย IP: 61.91.151.90 วันที่: 20 มิถุนายน 2557 เวลา:16:55:28 น.
  
เกิด 12 พย 2496วันพฤหัสเวลา 22.52น. เกิด กทม คะ 2ปีนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายในที่ทำงาน มีปัญหากับเจ้างาน ใช้งานหนัก ไม่มีเหตุผล ดาวพฤหัสย้ายแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่า
โดย: โตน IP: 58.11.31.7 วันที่: 21 มิถุนายน 2557 เวลา:14:51:16 น.
  
เกิด 12 พย 2496วันพฤหัสเวลา 22.52น. เกิด กทม คะ 2ปีนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายในที่ทำงาน มีปัญหากับเจ้างาน ใช้งานหนัก ไม่มีเหตุผล ดาวพฤหัสย้ายแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่า
โดย: โตน IP: 58.11.31.7 วันที่: 21 มิถุนายน 2557 เวลา:14:51:24 น.
  
ไม่ได้โพสต์หลายครั้ง แค่เปิดดูคำตอบ ทำไมมีข้อความโพสต์ขึ้นหลายครั้ง ขอโทษด้วย
โดย: โตน IP: 61.90.100.125 วันที่: 22 มิถุนายน 2557 เวลา:9:24:29 น.
  
ไม่ได้โพสต์หลายครั้ง แค่เปิดดูคำตอบ ทำไมมีข้อความโพสต์ขึ้นหลายครั้ง ขอโทษด้วย
โดย: โตน IP: 61.90.115.238 วันที่: 22 มิถุนายน 2557 เวลา:11:58:29 น.
  
ขอบพระคุณคุณอุษณกรมากๆ นะคะที่ช่วยตรวจดวงชะตาให้ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอความกรุณาอีกครั้งนะคะ

(คุณสาม ดวงชะตานี้ลัคนาราศีตุลย์ ดวงชะตานี้เรื่องคู่มีนะคะ ไม่ใช่
คนไร้คู่แต่อย่างใด เพียงแต่ว่า ดวงชะตานี้ค่อนข้างทุกข์เรื่องความรัก ทุกข์เรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งมาก มีมากี่คนก็จะเป็นเช่นนี้เสมอๆ สำหรับเรื่องที่ถามมา ต้องเผื่อใจไว้สักหน่อยในเรื่องของความรัก ตั้งแต่ กรกฎาคม 57 เป็นต้นไป จนถึงต้นปี 59 ความรักยังเปราะบางและอ่อนไหวง่ายมากค่ะ)

ตามที่คุณอุษณกรได้ตรวจดวงชะตาให้ หมายความว่าถ้ามีคู่ก็จะมีความทุกข์ไปเรื่อยๆ ใช่มั๊ยคะ แล้วสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ ถ้าเลือกที่จะไม่คบใครเลยก็น่าจะดีกว่าใช่หรือไม่คะ แล้วราหูกับดาวเสาร์กำลังจะย้ายออกจากเรือนเกิด จะช่วยทำให้สภาพจิตใจของตัวเองดีขึ้นบ้างมั๊ยคะ
โดย: สาม IP: 171.99.72.9 วันที่: 22 มิถุนายน 2557 เวลา:23:55:24 น.
  
เกิดวันที่ 6 เมย 2531 วันพุธ เวลา 10 : 31 นาที่ เกิดที่ ราชบุรีค่ะ อยากทราบว่าเกิดลัคนาไหนนะค่ะ
โดย: อยากทราบค่ะ IP: 125.27.206.159 วันที่: 23 มิถุนายน 2557 เวลา:23:52:01 น.
  
รบกวนคุณอุษณกรนะคะ
ดิฉันเกิด วันพฤ 26มกราคม 2521 เวลา 11.21
สามี เกิด วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน 2520 เวลา 19.18
สอบถามเรื่อง
1.ความรักค่ะ ตามดวง การย้ายของดวงดาว อีกนานมั้ยคะ ชีวิจคู่จะกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิม
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทะเลาะกันหนักจนเกือบจะเลิกกันหลายครั้ง
2.และดิฉันและสามี จะมีโอกาสบุตร ได้มั้ยคะ
โดย: หญิง IP: 114.109.147.215 วันที่: 24 มิถุนายน 2557 เวลา:22:03:51 น.
  
เกิด 27 มีนาคม 2526 เวลา 7.35 ที่กรุงเทพฯค่ะ
อยู่ลัคนาราศีใดคะ

ปี 2557 จะได้เปลี่ยนงานหรือไม่คะ
แล้วงานใหม่จะดีกว่าเดิมหรือไม่

ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: นุช IP: 110.77.249.6 วันที่: 25 มิถุนายน 2557 เวลา:12:43:56 น.
  
20 ตุลาคม2512 เวลาเกิด 11.48 กทม ค่ะ
ขอรบกวนสอบถามด้วยนะคะ พอดีในราศรีกันย์ของดวงตัวเองมีดาวอยู่หลายดวง อยากทราบว่า เมื่อราหูย้ายมาแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างคะ ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพในช่องท้องอยู่ค่ะ แต่ดูเหมือนจะไม่ร้ายแรง แต่ก็เป็นกังวลค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: น้ำหวาน IP: 171.96.243.41 วันที่: 26 มิถุนายน 2557 เวลา:21:43:03 น.
  
เกิดวันพฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2525 เวลา12.00
รบกวนช่วยดูด้วยค่ะมีแต่ปันหาอึดอัดใจ
โดย: ต้นหลิว IP: 49.230.155.37 วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:13:44:21 น.
  
วันที่ 20 มิ.ย. 2523 เวลา 10.58 น. อยากรบกวนปรึกษาเรื่องการงาน อยากทราบว่ามีแนวโน้มทำธุรกิจได้บ้างหรือไม่ งานเกี่ยวกับด้านไหน จึงจะเหมาะกับชะตาค่ะ ขอบคุณมาก
โดย: วานิลลา IP: 58.137.13.241 วันที่: 27 มิถุนายน 2557 เวลา:14:29:49 น.
  
รบกวนหน่อยค่ะ เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2522 ค่ะ
รบกวนดูให้หน่อยค่ะ
โดย: อิสรีย์ IP: 171.4.250.71 วันที่: 28 มิถุนายน 2557 เวลา:16:07:15 น.
  
เกิด 10 กรกฎาคม 2525 เวลาเกิดประมาณ 6 โมงเช้าค่ะ เกิดที่ กทม ค่ะ อยากทราบเรื่อง
1. ความก้าวหน้าทางการงานค่ะ และคิดฝันว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัวแต่ยังไม่รู้จะเลือกอะไรดี จะไปได้รุ่งหรือป่าว
2. อยากทราบถึงเนื้อคู่ และโอกาสแต่งงานค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: ลูกหมี IP: 49.0.117.65 วันที่: 28 มิถุนายน 2557 เวลา:22:34:27 น.
  
เกิด 21 มี.ค 2510 เวลาประมาณ 4-5 ทุ่ม เกิด ปัตตานี
รบกวนดูให้หน่อยค่ะ มีเรื่องตลอด ไม่สบายใจ
โดย: priya IP: 202.143.190.98 วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:13:46:21 น.
  
ดีมากเลยคะ
โดย: kanyada wiangchan IP: 101.109.255.56 วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:20:42:17 น.
  
เกิด พุทธกลางคืน ไม่รู้เวลา เดือน สาม ปีมะเส็ง เกิด นครสวรรณคะ
โดย: kanyafa wiangchan IP: 101.109.255.56 วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:20:54:25 น.
  
วันพุทธกลางคืน ไม่รู้เวลา 2508 เดือน สาม ปีมะเส็ง
โดย: kanyada wiangchan IP: 101.109.255.56 วันที่: 29 มิถุนายน 2557 เวลา:20:57:46 น.
  
เกิดวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2522 เวลาประมาณ 14:00 น. เชียงใหม่ ครับ
ขอบคุณครับ
โดย: ขวัญ IP: 171.4.251.100 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:8:04:11 น.
  
เกิดวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2525 เวลาประมาณ 16.00 น. กาฬสินธุ์
ขอบคุณคะ
โดย: นกยูง IP: 115.87.90.6 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:10:16:33 น.
  

เกิดวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2525 เวลาประมาณ 16.00 น. กาฬสินธุ์
อยากทราบเรื่อง
1 การงาน
2 ความรัก

ขอบคุณคะ
โดย: นกยูง IP: 115.87.90.6 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:10:19:19 น.
  

เกิดวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2525 เวลาประมาณ 16.00 น. กาฬสินธุ์
อยากทราบเรื่อง
1 การงาน
2 ความรัก

ขอบคุณคะ
โดย: นกยูง IP: 115.87.90.6 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:10:19:42 น.
  

เกิดวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2525 เวลาประมาณ 16.00 น. กาฬสินธุ์
อยากทราบเรื่อง
1 การงาน
2 ความรัก

ขอบคุณคะ
โดย: นกยูง IP: 115.87.90.6 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:10:20:06 น.
  
เชื่อเรื่องดวงดาวว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตจริง
โดย: นางณัฐพัชร์ ฉัตรกิตตินันทร์ IP: 118.172.95.140 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:11:15:10 น.
  
เกิดวันจันทร์ 28กค. 2523 เวลา 22.30 ตามสูติบัตร ภูเก็ต
อยากเรื่อง หนี้สิน. คิดทำธุรกิจส่วนตัว
โดย: แม่ลูกสอง IP: 171.5.18.160 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:21:24:09 น.
  
เกิดวันจันทร์ 28กค. 2523 เวลา 22.30 ตามสูติบัตร ภูเก็ต
อยากเรื่อง หนี้สิน. คิดทำธุรกิจส่วนตัว
โดย: แม่ลูกสอง IP: 171.5.18.160 วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:21:25:29 น.
  
เกิดวันที่พุธกลางคืน 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2530
เกิดเวลา21:49 น. ที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพศ ชาย อายุ 27
ผมสอบได้งาน ขึ้นบัญชีพนักงานรัฐวิสาหกิจที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่สิ้นกันยายน ปี2557จะหมดอายุบัญชี
อีก2คนจะถึงผม ผมเป็นคนที่3 อยากทราบว่าจะเรียกถึงผมไหม ผมจะได้งานนี้ไหมครับ
โดย: วา IP: 101.108.54.69 วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:59:42 น.
  
เกิดวันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2530 เกิดเวลา 19.20 น. จังหวัดพิษณุโลก เพศหญิง อายุ 26 ตอนนี้กำลังตระเวนสอบข้าราชการบ้าง พนักงานราชการบ้าง อยากจะทราบถึงเรื่องงานว่าจะได้งานที่ไปสอบมั่งมั้ย จะได้เข้าไปทำงานอย่างที่หวังหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: ปณิชกานต์ IP: 202.29.232.225 วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:50:41 น.
  
เกิดพ.ฤที่29พ.ย.2501เงินทองและสุขภาพบริวารจะเป็นอย่างไรในครึ่งปี2557คะขอความเมตตาตอบให้ด้วยค่ะ
โดย: นางณัฐพัชร์ ฉัตรกิตตินันทร์ IP: 118.172.81.172 วันที่: 3 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:01:45 น.
  
เกิดเสาร์ 15 ตุลาคม 2509 ปีมะเมีย กรุงเทพ เพศหญิง สองปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องงานมาก ต้องเข้าออกงานหลายที่ จากที่เดิมเคยมีงงานที่มั่นคง ตอนนี้โดนให้ออกจากงานเดือนพฤษภาคม จะได้งานทำเมื่อไหร่คะ
โดย: พระอาทิตย์ตกดิน IP: 124.120.17.159 วันที่: 4 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:03:53 น.
  
5เมษา 2523 6:20 กรุงเทพ
ลัคนามีน ราหูเจ้าเรือนวินาสเป็นอริในดวงเดิม ร่วมกับ 357

อยากถามว่า ช่วงที่มฤตยูทับลัคน ราหูเล็ง และ57 เข้าเกณฑ์ ซึ่งในดวงเดิมตำแหน่งไม่ดีทั้งหมด(แต่15เป็นเกษตรแลกเรือน)
ถามว่าผมจะรอดมั้ยครับ หรือจะดีจะร้ายอย่างไรในช่วงคนึ่งปีหลังนี้ อ้อ. ตอนนี้โสดนะครับโดย: เจ IP: 124.120.244.140 วันที่: 5 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:01:51 น.
  
เกิดวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เวลา 21.45 น. จ.พระนครศรีอยุธยา

โดนแฟนทิ้ง มีโอกาศกลับมารักกันไหมครับ

โดย: keng IP: 124.122.55.205 วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:2:50:25 น.
  
ขออภัยทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะ ช่วงนี้เจ้าของบล็อกค่อนข้างยุ่ง

และไม่ค่อยสบายในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่านใดที่ยังรอได้

กรุณารอนะคะ หรืออีกช่องทางหนึ่ง หน้าเฟซบุ๊คดูดวงชะตาของดิฉัน

กรุณาอ้างอิงด้วยว่ามาจากบล็อกแก็งค์ ค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:46:47 น.
  
ท่านใดสอบถามทางเฟซบุ๊ค กรุณาเข้าที่ อุษณกรดูดวงชะตาแบบมหา

นาที นะคะ อีกเฟซจะเป็นเฟซซรวมของทางทีมงาน ค่ะ อย่าสอบถามไป

ทางนั้น เกรงใจแอดมินเพจท่านอื่นๆ ค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 6 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:26:20 น.
  
เรียน คุณอุษณกร เข้ามาคอยติดตามผลเรื่อยๆ ค่ะ ทราบว่ายุ่งและติดภารกิจมาก เข้ามาให้กำลังใจค่ะ จอรอคอยผลการทำนายและติดตามต่อไปเรื่อยๆ นะคะ
โดย: วานิลลา IP: 203.151.15.243 วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:52:51 น.
  
เข้ามาอ่านเพื่อตามดาวค่ะ ว่ามีผลอย่างไรกับใคร ยังไม่เคยเม้นท์เลยค่ะ
แต่พออ่านคอลัมน์นี้
ก็หันไปดูข่าว MH17 ที่คาดว่าถูกยิงตก วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อยู่ในช่วงเกณฑ์ที่คุณอุษณกรให้ระวังเรื่องเครื่องบินค่ะ

โดย: tuu IP: 171.98.75.205 วันที่: 23 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:08:36 น.
  
เกิดวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายน 2534 11:27น

อยากทราบเรื่องการเรียน งาน และความรักเนื้อคู๋ค่ะ


ขอบคุณมากนะคะ
โดย: ฺB IP: 118.172.231.72 วันที่: 28 สิงหาคม 2557 เวลา:22:16:25 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
มิถุนายน 2557

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog