ลัคนาราศีเกิด คืออะไร ความจริงแล้วคุณเป็นคนราศีใดกันแน่?


ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องการดูดวงชะตาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพยากรณ์ในแบบโหราศาสตร์ไทย แต่ส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่อง

ราศีเกิด โดยคิดว่าการดูเพียงแค่วันที่เกิด และเดือนเกิด ก็ทำให้สามารถรู้ได้ว่าตนเองนั้น 

เป็นคนราศีอะไร ซึ่งความเข้าใจแบบนี้ เป็นความเข้าใจผิดที่มีกันมานานแล้ว เพราะการ

จะทราบราศีเกิดได้จำเป็นต้องผูกดวงชะตาเท่านั้น และการหาราศีเกิดไม่ได้มีหลายวิธี

ตามที่หลายๆ ท่านเข้าใจ

การหาราศีเกิดมีเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น คือ การผูกดวงชะตา 


การผูกดวงชะตา คืออะไร

การผูกดวงชะตา คือ การคำนวณดวงชะตาเพื่อหาลัคนาหรือจุดเกิด และความหมายของ

คำว่า ผูกดวงชะตา หมายถึงกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้น มีบางคน บางกลุ่ม นำคำว่า 

ผูกดวงชะตาไปใช้ในความหมายอื่น ซึ่งไม่ถูกต้อง ทำให้คนทั่วไปและคนส่วนใหญ่เข้าใจ

ผิดกับคำว่าผูกดวงชะตาว่าต้องเกี่ยวข้องกับวิธีการทางไสยศาสตร์ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว

หาเป็นเช่นนั้นไม่

ฉะนั้น ผู้มาดูดวงชะตาต้องดูดวงอย่างมีสติ ถ้าพบเจอคำว่าผูกดวงชะตาแตกต่างไปจากนี้ 

และมีการต้องเสียเงินทองในการผูกดวงชะตา ขอให้ท่านพิจารณาโดยระมัดระวังว่านั่น

ไม่ใช่การผูกดวงชะตาในความหมายที่แท้จริงดังที่ได้อธิบายไป


การผูกดวงชะตา เป็นการคำนวณดวงชะตาเพื่อหาลัคนาหรือจุดเกิด โดยนักโหราศาสตร์ 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการผูกดวงชะตามีดังนี้  

วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดตามสูติบัตร และสถานที่เกิด เมื่อผู้มาดูดวงชะตาให้ข้อมูลข้างต้น

มาครบถ้วน นักโหราศาสตร์ก็จะนำข้อมูลดวงชะตาทั้งหมดนั้นมาคำนวณดวงชะตาเพื่อหา

ลัคนาหรือจุดเกิด รวมไปถึงตำแหน่งดาวอื่นๆ ในดวงชะตา เมื่อผูกดวงชะตามาแล้วได้ที่

ลัคนาราศีใด คุณก็เป็นคนที่เกิดในราศีนั้น และไม่ว่าจะไปอ่านคำพยากรณ์ที่ใดให้อ่าน

คำพยากรณ์ที่ราศีนั้นได้เลย 

ดังนั้น

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีเมษ คุณก็เป็นคนราศีเมษ

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีพฤษภ คุณก็เป็นคนราศีพฤษภ

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีมิถุน คุณก็เป็นคนราศีมิถุน

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีกรกฎ คุณก็เป็นคนราศีกรกฎ

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีสิงห์ คุณก็เป็นคนราศีสิงห์

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีกันย์ คุณก็เป็นคนราศีกันย์

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีตุลย์ คุณก็เป็นคนราศีตุลย์

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีพิจิก คุณก็เป็นคนราศีพิจิก

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีธนู คุณก็เป็นคนราศีธนู

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีมังกร คุณก็เป็นคนราศีมังกร

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีกุมภ์ คุณก็เป็นคนราศีกุมภ์

ผูกดวงชะตาได้ที่ลัคนาราศีมีน คุณก็เป็นคนราศีมีน


คนหนึ่งคนจะเกิดได้ในราศีเดียวเท่านั้น ดังนั้น ผูกดวงชะตาแล้วได้ลัคนาที่ราศีใด คุณก็

เป็นคนที่เกิดในราศีนั้น ไม่มีว่าลัคนาอยู่ราศีหนึ่ง และราศีเกิดอยู่อีกราศีหนึ่ง เช่น 

ลัคนากุมภ์ ราศีสิงห์ อย่างนี้ไม่ถูกต้อง กลายเป็นคนสองราศีไปแล้วเสียอย่างนั้น ทั้ง

กุมภ์ ทั้งสิงห์ การดูดวงคงต้องปวดหัวน่าดู สิ่งที่ถูกต้องคือ ลัคนาราศีกุมภ์ ก็เป็นคน

ราศีกุมภ์ ไม่เกี่ยวใดๆ กับราศีสิงห์


หลักการของโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล หรือโหราศาสตร์ของชาติใดๆ 

ก็ตาม ที่ใช้ดวงดาวในการพยากรณ์ดวงชะตามนุษย์ ซึ่งมีหลักการเหมือนกันในทุกสาย

วิชาว่า ลัคนาของเจ้าชะตาอยู่ราศีใด ก็เป็นคนเกิดในราศีนั้น เกิดราศีหนึ่ง ลัคนาอยู่อีก

ราศีหนึ่ง เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในวิชาโหราศาสตร์ เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนราศีใดแล้ว ไม่ต้องสนใจการแบ่งช่วงราศีเกิดที่ระบุว่า วันที่เท่านั้น 

เดือนนั้น ถึง วันที่เท่านี้ เดือนนี้ แล้ว เพราะเรารู้ราศีเกิดของเราอย่างถูกต้องแล้ว

จากการคำนวณดวงชะตาของนักโหราศาสตร์ หรือโปรแกรมผูกดวงชะตาที่มีตามเวบดู

ดวงทั่วไป ที่ต้องเน้นอย่างนี้ เพราะจากที่อ่านในหลายๆ กระทู้ในห้องพรหมชาติยังเห็น

ว่าคนส่วนใหญ่ถูกแนะนำหรือให้ความรู้ ในเรื่องราศีเกิดกันมาแบบผิดๆ จากผู้ที่มีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องโหราศาสตร์ไม่มากเพียงพอ หรือ ถูกแนะนำจากผู้ที่ไม่เคยศึกษาใน

วิชาโหราศาสตร์เลย จึงทำให้คนที่มาดูดวงชะตาเข้าใจโหราศาสตร์ในแบบที่ผิดๆ หรือ

เข้าใจโหราศาสตร์ในแบบครึ่งๆ กลางๆ โดยที่ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้รับการอธิบายนั้น อัน

ไหนผิด อันไหนถูกกันแน่ 


หลายๆ ท่านคงสงสัยว่าแล้วมันมาจากไหน เกิดวันที่เท่านั้นเดือนนั้นๆ ถึงวันที่เท่านั้นๆ 

เดือนนั้นๆ เป็นคนราศีนั้น 

ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 15 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ เป็นคนราศีมังกร ?????

คำตอบคือ มันมาจากความเข้าใจผิด เพราะที่จริงแล้ว การพยากรณ์ดวงชะตาใน

หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารซึ่งเริ่มมาจากอดีตที่ไม่นานมานี้ มีปัญหาว่าผู้อ่านไม่ทราบ

ว่าตนเองมีลัคนาอยู่ในราศีอะไร ผู้พยากรณ์จึงนำหลักการของโหราศาสตร์สากลที่มี

วิธีการว่า เมื่อไม่ทราบว่าลัคนาของตนเองอยู่ราศีอะไรแล้ว ให้ใช้ดาวอาทิตย์พยากรณ์

แทน ในวันเกิดดาวอาทิตย์อยู่ราศีอะไร ก็ให้อ่านคำพยากรณ์ของราศีนั้น

คำอธิบายที่ถูกต้องซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือมากมายเขาจึงเขียนว่า

“บุคคลผู้มีลัคนาอยู่ราศีเมษ หรือเกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม”

เขาบอกไว้ชัดเจนแล้วว่า คำพยากรณ์นั้นสำหรับ ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษ หรือท่านที่เกิด

ระหว่างวันและเดือนดังกล่าว และเขาไม่ได้บอกเลยว่า ผู้ที่เกิดระหว่างวันเดือนดังกล่าว

เป็นคนเกิดราศีเมษ


ดังนั้น หากท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ไทย ท่านจำเป็นต้องให้

นักโหราศาสตร์ผูกดวงชะตาของท่านเสียก่อนว่าท่านเป็นคนราศีใด และการให้ข้อมูล

ดวงชะตาที่ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์แก่นักโหราศาสตร์ โดยเฉพาะเวลาเกิดและสถานที่

เกิด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผูกดวงชะตา หากผู้มาดูดวงชะตาให้ข้อมูลแต่เพียง 

วันเดือนปีเกิด ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่สามารถใช้ผูกดวงชะตาได้


ผู้เขียนพบปัญหามากเกี่ยวกับการให้ข้อมูลดวงชะตาของหลายๆ ท่านที่เข้ามาสอบถาม

ดวงชะตา นั่นก็คือ การไม่ดูเวลาเกิดที่แน่นอนจากสูติบัตร แต่บอกเวลาเกิดที่เป็นตัวเลข

ประมาณมา เดา คิดเวลาเอาเองว่าตนเองน่าจะเกิดเวลานั้นๆ  ตัวเองน่าจะจำไม่ผิด หรือ 

ฟังจากคำบอกเล่าที่บอกมาจากผู้ให้กำเนิด ซึ่งโดยมากมักเจอว่าผู้ให้กำเนิดมักจะจำเวลา

เกิดผิด และบางท่านให้ข้อมูลมาโดยไม่ให้สถานที่เกิดหรือจังหวัดมา เพราะคิดว่าไม่มี

ความสำคัญ ทั้งที่ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการคำนวณดวงชะตา 

สำหรับผู้ที่เกิดต่างประเทศก็จำเป็นต้องทราบข้อมูลเมืองที่เกิดและประเทศที่เกิด สำหรับ

เวลาเกิดของคนที่เกิดที่ต่างประเทศนั้น ควรบอกเวลาตามเวลาของประเทศนั้นๆ ไม่

จำเป็นต้องแปลงมาเป็นเวลาไทย นักโหราศาสตร์จะเป็นผู้ที่คำนวณดวงชะตา

และจัดการในเรื่องตรงนี้เอง 


สำหรับท่านที่ไม่รู้เวลาเกิด การหาเวลาเกิด สามารถทำได้แต่ไม่ทุกคนไป ข้อมูลพื้นฐาน

คือต้องทราบ วัน เดือน ปี สถานที่เกิด และถ้าสามารถระบุได้คร่าวๆ ว่าเป็นช่วงเวลาใด 

ก็จะเป็นประโยชน์ เช่น เช้าๆ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เที่ยงไปแล้ว เย็น ค่ำแล้วเพราะมืดแล้ว 

หรือข้อมูลอะไรที่พอจะประมาณเวลาได้ หลังจากนั้นจะต้องได้ รูป ประวัติชีวิตโดย

ละเอียด ซักถามประวัติ ก็คล้ายๆ แพทย์ตรวจอาการคนไข้ซึ่งป่วยแต่ไม่ทราบว่าป่วย

ด้วยโรคอะไร


การเกิดที่ต่างประเทศ ต้องทราบเมืองหรือรัฐหรืออะไรก็ได้ที่พอจะหาหลักฐานพิสูจน์ได้

ว่า วัน ที่บอกมานั้นถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ทราบว่าเกิดวันจันทร์ จะได้ประมาณว่ามันใช่

วันจันทร์จริงหรือไม่ หรือถ้ามีใบเกิดของฝรั่งแต่เขาไม่จดเวลามาให้ ก็พอจะใช้ยืนยัน

เรื่อง วัน เดือน ปี ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่รู้แม้กระทั่ง วัน เดือน ปี จริงๆ แล้ว

ในทางโหราศาสตร์พอจะหาลัคนาหรือจุดกำเนิดของเจ้าชะตาได้ ใช้พยากรณ์ได้แม่นยำ

ในระดับหนึ่ง ดีกว่าไม่รู้เลยว่าตนเองเป็นคนราศีอะไร ซึ่งจะพยากรณ์กันไม่ได้เลย


การผูกดวงชะตาบุคคลทั่วไปนั้น แม้จะมีข้อมูลครบถ้วน แต่หากเกิดความผิดพลาดมาใน

ขั้นตอนรับทราบข้อมูล เช่น มารดามีลูกหลายคน นำเวลาเกิดของคนหนึ่งไปบอกว่าเป็น

ของอีกคนหนึ่งสลับกัน มีลูกคนเดียว แต่สับสนจำเวลาผิด เมื่อผูกดวงชะตาแล้วพยากรณ์

ออกมา ย่อมจะผิดไปทั้งหมด การสอบทานดวงชะตาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผูกดวง

ชะตา 


หวังว่าบทความเรื่องลัคนาราศี คงทำให้ผู้ที่สนใจในเรื่องดวงชะตามีความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในเรื่องราศีเกิดไม่มากก็น้อย

ในช่วงปีหน้า ต้นปี 60 จะมีดาวบาปเคราะห์ทำมุมส่งกำลังถึงคนหลายราศีและจะส่งผลให้

หลายๆ ท่านจะมีปัญหามากในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะเรื่องของความรัก ดิฉันกำลังเขียน

บทความนี้อยู่ ท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดตามได้ค่ะ


****แจ้งเตือนค่ะ

หากพบบทความใดของดิฉันจากที่อื่นแล้วพบว่ามีการใส่ช่วงการแบ่งราศี เข้าไปอยู่ใน

บทความด้วย ขอให้ท่านที่อ่านเจอโปรดทราบว่านั่นไม่ใช่บทความดั้งเดิมของดิฉัน 

แต่มีบุคคลอื่นนำรายละเอียดส่วนนั้นเข้ามาเพิ่มเติมในบทความเอง  ควรใช้วิจารณ

ญาณในการอ่านค่ะ
******นำข้อความ บทความ  ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิต

ผู้เขียน ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ และกรุณาอย่าตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติม

ข้อความใดๆ เข้าไปนอกเหนือจากที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ค่ะ


อุษณกรCreate Date : 12 ธันวาคม 2559
Last Update : 12 ธันวาคม 2559 19:57:25 น.
Counter : 3228 Pageviews.

2 comments
  
ได้ความรู้มากมายขอขอบคุณครับ
โดย: บวร คชเสนี IP: 49.228.226.99 วันที่: 12 ธันวาคม 2559 เวลา:20:40:01 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: เสลาสีม่วง วันที่: 12 ธันวาคม 2559 เวลา:22:45:50 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
ธันวาคม 2559

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
All Blog