หลังจาก ราหู และดาวเสาร์ ย้ายราศีในปีพุทธศักราช 2557 ราศีใดที่ต้องระมัดระวังตัวบ้าง?
ช่วงตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช 2554 จนถึงปีพุทธศักราช 2557 เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษ ราศี

กรกฎ ราศีตุลย์ และราศีมังกร เจออิทธิพลของทั้งดาวเสาร์และราหูที่โคจรร่วมราศีที่ราศีตุลย์ 

ส่งผลให้ในช่วงสองปีกว่าๆ ที่ผ่านมา คนทั้งสี่ราศีข้างต้นเจอกับปัญหาต่างๆ ค่อนข้างเยอะ และ

ถือว่าอ่วมจนแทบกระอักเลือดกันทีเดียวหนึ่งในปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความรัก 

ในช่วงเวลาสองปีกว่าๆ เกือบสามปี จะมีคนทั้งสี่ราศีแวะเวียนเข้ามาสอบถามในเรื่องความรัก

ค่อนข้างเยอะ นั่นคือ ความรักไม่สมหวัง และ การเลิกรากับคนรัก โดยที่ชาวราศีเมษ ราศีกรกฎ 

ราศีตุลย์ จะเจอเรื่องอกหักผิดหวังค่อนข้างมาก ส่วนชาวราศีมังกร ก็พบเจอปัญหานี้เช่น

เดียวกัน แต่จะไม่หนักหนาเท่าสามราศีที่กล่าวมา ชาวราศีมังกรเป็นราศีที่สอบถามเข้ามาน้อย

ที่สุดในบรรดาคนทั้งสี่ราศีที่เจอเรื่องในช่วงปีพุทธศักราช 2554 - 2557


คนสี่ราศีที่จะเจออิทธิพลของราหู และดาวเสาร์ ต่อไปหลังจากที่ราหู โคจรย้ายมาที่ราศีกันย์ 

และดาวเสาร์โคจรย้ายมาที่ราศีพิจิก มีดังนี้


ชาวราศีกันย์ มีน พิจิก พฤษภ 


ราหู โคจรย้ายจากราศีจากราศีตุลย์ มาที่ราศีกันย์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 

และจะอยู่ที่ราศีกันย์ไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 โดยชาวราศีกันย์ และมีน 

จะได้รับอิทธิพลของราหู ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ราหูมาทับชาวราศีกันย์และเล็งคนราศีมีน นั้น 

คนทั้งสองราศีนี้จะเจอเรื่องราวและมีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องของความรัก ความ

รักในช่วงเวลานี้จะค่อนข้างมีแต่ความไม่เข้าใจกันและไม่ลงตัวสักเท่าใดนัก เรื่องความรักจะ

พบเจอปัญหาแบบกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว เช่น จู่ๆ ก็ถูกบอกเลิก รวมไปถึงปัญหาในเรื่อง

อื่นๆ ด้วยทำอะไรมักจะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก มักจะติดขัดอยู่ตลอด


ดาวเสาร์จะย้ายราศีจากราศีตุลย์มาที่ราศีพิจิก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 และจะ

อยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2560 โดยชาวราศีพิจิก และพฤษภ จะได้

รับอิทธิพลของดาวเสาร์ ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ดาวเสาร์มาทับชาวราศีพิจิกและเล็งชาวราศี

พฤษภ คนทั้งสองราศีนี้ก็จะเจอเรื่องราวปัญหาต่างๆ ให้ต้องคิดมาก แต่ปัญหาที่ชาวราศีพิจิก

และพฤษภจะพบเจอมักจะเป็นไปในรูปแบบของปัญหาที่สะสม ก่อตัวมาเรื่อยๆ จะไม่รวดเร็ว

และกะทันหันเหมือนชาวราศีกันย์และราศีมีนที่เจออิทธิพลของราหู ชาวราศีพิจิกและพฤษภ 

จะมีปัญหาในเรื่องความรักเช่นเดียวกัน เกิดการระหองระแหงและไม่เข้าใจกัน และปัญหาที่มี

จะเป็นแบบสะสม ค่อยเป็นค่อยไป รอการแตกหัก และเลิกรา ส่วนในเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของการงานและการเรียนหวังอะไรไว้ในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะสำเร็จยากสักหน่อยไม่ได้

ดั่งใจมากนัก 


เมื่อดาวเสาร์มาอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 เราจะเห็นมุมของดาวที่

ถึงกันในมุมตรีโกณ นั่นก็คือ ดาวมฤตยูที่จรอยู่ที่ราศีมีน ดาวพฤหัสที่จรอยู่ที่ราศีกรกฎ และดาว

เสาร์ที่จรอยู่ที่ราศีพิจิก นั่นหมายความว่า ดาวทั้งสามดวงจะส่งกำลังถึงทั้งสามราศีนี้ นั่นก็คือ 

ราศีกรกฎ ราศีพิจิก และราศีมีน แต่จะถึงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น นั่นก็คือ ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 จนถึง วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งเป็นเวลา

ประมาณแปดเดือนกว่าๆ แต่ชาวราศีมีน นอกจากจะเจออิทธิพลของดาวสามดวงที่กล่าวมาแล้ว 

ก็ยังเจออิทธิพลของราหูที่จรอยู่ที่ราศีกันย์ซึ่งเล็งชาวราศีมีน เท่ากับว่า ชาวราศีมีน เจอทั้ง

อิทธิพลของดาวมฤตยู ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ และราหู จึงต้องระวังตัวค่อนข้างมาก เพราะจะมี

ทั้งเรื่องที่ดีและแย่สลับกันไปอย่างเห็นได้ชัด


โดยแต่ละดาว และ คราส มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

ดาวพฤหัส เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้คุณในทุกกรณี ยกเว้นปีใดที่ดาวพฤหัสเป็นกาลกิณีปีก็จะ

ไม่ให้คุณในปีนั้นๆ 

ดาวมฤตยู เป็นดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เรื่องลี้ลับ 

ดาวเสาร์ เป็นดาวบาปเคราะห์ ให้โทษ แต่จะเป็นไปในลักษณะที่เชื่องช้า ถ้ามีปัญหาก็จะเป็น

ปัญหาที่ค่อยสะสมไปเรื่อยๆ จนถึงจุดแตกหัก

ราหู เป็นคราสที่ไปที่ไหนก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กะทันหัน จู่โจมแบบไม่ทันได้

ตั้งตัว ถ้ามีปัญหาก็จะเป็นปัญหาแบบที่เกิดขึ้นรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานก็จะถึงจุดแตกหัก

ในช่วงเวลาแปดเดือนกว่าๆ ที่ดาวมฤตยู ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ทำมุมตรีโกณ นั้น คนราศีกรกฎ 

ราศีพิจิก และราศีมีน จะเจอทั้งเรื่องที่ดี และแย่ พอๆ กัน ไม่แย่ไปทั้งหมดและไม่ดีไปทั้งหมด 


ในส่วนที่ดี คนทั้งสามราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง ไม่ว่าใกล้หรือไกล ใครวางแผนเดินทางใน

ช่วงเวลานี้ จะได้เดินทางสมใจ ใครหวังอะไรไว้จะสมหวังในช่วงเวลานั้น แต่ต้องระวังอุบัติเหตุ 

การเจ็บป่วย และเรื่องการถูกโจรกรรมไว้ให้มากที่สุด


ในส่วนที่ไม่ดี จะมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจ เรื่องความรักจะดีบ้างแย่บ้างสลับกันไป และระวังการสูญ

เสียบุคคลอันเป็นที่รัก รวมไปถึง สุขภาพของคนทั้งสามราศีนี้เมื่อเจ็บป่วยแล้วค่อนข้างจะหาย

ได้ยาก เช่น ป่วยเป็นหวัด เป็นไข้ เป็นๆ หายๆ จนทำให้ต้องกินยาอยู่บ่อยครั้ง หรือ ตรวจพบ

โรคที่รักษาค่อนข้างยาก ควรระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วย


*เพื่อให้ทราบลัคนาที่แน่ชัดว่าลัคนาของท่านอยู่ในราศีใด จำเป็นต้องผูกดวงชะตา ข้อมูลที่

ต้องใช้ในการผูกดวงชะตา คือ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด (ตามสูติบัตร) และ จังหวัดที่เกิด เมื่อ

ได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน จึงนำมาผูกดวงชะตา และท่านจะสามารถรู้ได้ว่า ลัคนาของท่าน อยู่

ในราศีใด และสามารถอ่านคำพยากรณ์ที่เตือนไปได้ (ท่านลัคนาอยู่ในราศีใดก็เป็นคนราศีนั้น

ค่ะ) มีความแม่นยำมากกว่าการดูเพียงแค่ วันที่เกิด และเดือนเกิด ค่ะ


**ขออภัยสำหรับท่านที่สอบถามดวงชะตาเข้ามาทางหน้าบล็อกและและยังไม่ได้รับการตอบ

กลับ ช่วงนี้ดิฉันและทีมงานมหานาทีดอทคอมค่อนข้างยุ่งทั้งในเรื่องของการปรับปรุงเวบ 

และ แอพพลิเคชั่น รวมไปถึงการอัพเดตบทความต่างๆ ส่งท้ายปีที่จะนำมาเสนอแก่ท่าน

ผู้อ่านที่ติดตามบล็อกของดิฉัน ช่วงปลายปีจะมาสรุปในเรื่องความรักของคนทั้ง 12 ราศี 

ในปี 2558 อดใจรอกันสักหน่อยค่ะ 


****นำข้อความ บทความ ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตผู้เขียน 

ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


อุษณกร
Create Date : 10 ตุลาคม 2557
Last Update : 10 ตุลาคม 2557 15:49:12 น.
Counter : 17898 Pageviews.

40 comments
  
คืองงตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ

เราเกิด 13 เมษายน 2518 ถ้าตามราศีก็มีทั้งมีนและเมษ แล้วแต่ว่าตำราไหน เว็บไหน

แต่เราเคยดูหมอดู เค้าบอกว่าเราลัคนาราศีกันย์

วันนั้นเอาไปใส่ในเว็บหนึ่งบอกเราลัคนาราศีสิงห์


แต่สองปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องความรักตลอด ซึ่งถ้าอ่านจากบล็อกนี้เราน่าจะเมษซึ่งพอดาวย้ายเราน่าจะดีขึ้นใช่มั้ยคะ?

แต่ถ้าเอาตำราที่บอกว่าเรามีนกับกันย์ เราก็เตรียมตัวแย่ต่อเหรอคะ งงง่าาา

เราควรเชื่ออันไหนดีคะ แง
โดย: หนูงงเหลือหลาย IP: 180.183.125.86 วันที่: 10 ตุลาคม 2557 เวลา:18:47:25 น.
  
คุณ หนูงงเหลือหลาย คะ รบกวนบอกข้อมูล เวลาเกิด และสถานที่เกิด

เข้ามาด้วยค่ะ จะได้ทราบว่าคุณเป็นคนราศีอะไร
โดย: อุษณกร วันที่: 10 ตุลาคม 2557 เวลา:19:08:45 น.
  
หนูขอสอบถามนิดนึงค่ะ
คือหนูไม่แน่ใจว่า ทำไมหนูมีลัคนา2ลัคนาค่ะ เพราะหมอดูบางท่านก็แจ้งว่า หนูลัคนากันย์ บางท่านแจ้งว่าตุลย์ คือแบบนี้หนูจะยึดลัคนาไหนได้คะ
เกิดที่ชลบุรี วันเสาร์ 28พฤษภาคม2531 เวลา 15.15 ค่ะ
ขอบคุณมากที่เสียเวลาอ่านค่ะ
โดย: Sweetypatt IP: 223.206.119.174 วันที่: 11 ตุลาคม 2557 เวลา:9:12:46 น.
  
เป็นคนชอบอ่านเรื่องดวงค่ะ ได้เข้ามาอ่านค่ะ ก็รู้สุึกชอบค่ะ ขอให้มีความสุขค่ะ
โดย: Toyada IP: 182.52.254.71 วันที่: 12 ตุลาคม 2557 เวลา:12:50:48 น.
  
คุณ Sweetypatt ถ้าตามเวลาที่คุณแจ้งมา คุณลัคนาราศีกันย์ค่ะ แต่อยู่

ปลายราศีกันย์มากๆ ค่ะ เกือบจะหลุดไปที่ราศีตุลย์อยู่แล้ว
โดย: อุษณกร วันที่: 12 ตุลาคม 2557 เวลา:14:54:21 น.
  
29 กันยายน 2513 เวลา 10.10-1040 น. ไม่มั่นใจค่ะ
โดย: วิระวรรณ คงดี IP: 58.82.137.18 วันที่: 13 ตุลาคม 2557 เวลา:9:53:02 น.
  
มาตอบเรื่องเวลาเกิดนะคะ

13 เมษายน 2518 แม่บอกว่าตอนคลอดเราแม่ดูนาฬิกามัน 16.02 แต่พยาบาลเขียน 16.04 ค่ะ เราเกิดที่อ.เมือง จ.เพชรบุรีค่ะ
โดย: หนูงงเหลือหลาย IP: 183.89.57.175 วันที่: 15 ตุลาคม 2557 เวลา:12:59:19 น.
  
เกิด 15.01.2015 เวลา 11.56 เกิดกรุงเทพ แต่ตาโตต่างจังหวัดคะ
อยากทราบ ราศีและลัคนาคะ
โดย: บังอร IP: 223.27.213.178 วันที่: 17 ตุลาคม 2557 เวลา:14:34:19 น.
  
คุณวิระวรรณ คงดี คะ ถ้าเป็นไปได้ควรกลับไปเช็คเวลาเกิดให้แน่นอนค่ะ

ว่าเป็นเวลาใดกันแน่ ถ้าเวลาช่วง 10.10 - 10.30 ลัคนาราศีตุลย์ค่ะ

ถ้าช่วง 10.31 เป็นต้นไป ลัคนาราศีพิจิกค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 18 ตุลาคม 2557 เวลา:10:13:17 น.
  
คุณหนูงงเหลือหลาย ตามข้อมูลที่บอกมา

13 เมษายน 2518 เวลา 16.04 จ.เพชรบุรี ตามข้อมูลที่คุณบอกมา

ลัคนาราศีกันย์ค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 18 ตุลาคม 2557 เวลา:10:17:02 น.
  
คุณบังอรคะ รบกวนเช็คพ.ศ.เกิดที่ถูกต้องด้วยค่ะว่าเป็น พ.ศ.ใด
โดย: อุษณกร วันที่: 18 ตุลาคม 2557 เวลา:10:18:14 น.
  
จะรออ่านสรุปผลการทำนายของชาวลัคนาราศีตุลย์ที่คุณอุษณกรเกริ่นไว้ค่ะ ที่ผ่านมาชีวิตเจอหลายเรื่องมาก ทั้งโดนคนรักที่คบกันมาเกือบ 5 ปีหักหลังแล้วไปมีผู้หญิงคนใหม่แบบไม่ทันได้ตั้งตัว อีกทั้งปัญหาอีกมากมายสาระพัด หวังว่าต่อไปนี้อาจจะดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย ขอบพระคุณคุณอุษณกรล่วงหน้านะคะ
โดย: มะแม IP: 192.99.14.34 วันที่: 20 ตุลาคม 2557 เวลา:20:14:40 น.
  
เกิด 21 มีนาคม 2519 เวลา 02.00 น. เกิดจังหวัดนครสวรรค์ ที่บ้านลัคนาใดค่ะ
โดย: ณภาภัช IP: 203.157.71.241 วันที่: 21 ตุลาคม 2557 เวลา:9:08:01 น.
  
ถ้าดาวเสาร์ย้ายเข้าราศีพิจิก แต่พื้นดวงเดิมมีดาว 8 อยู่ปัตนิ (องค์เกณฑ์) ดาว 7 จรเล็ง 8 เดิม ให้โชคมากใช่หรือไม่
โดย: 555 IP: 27.55.101.39 วันที่: 23 ตุลาคม 2557 เวลา:12:49:42 น.
  
ขอบคุณ คุณมะแม ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่บล็อกนะคะ

คุณ 555 คะ ขอข้อมูลดวงชะตาจะดีกว่าค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 24 ตุลาคม 2557 เวลา:16:45:16 น.
  
เกิด 2 พฤษภาคม 2516 ตี 2.50 (คืนวันอังคารเช้ารุ่งขึ้นเป็นวันพุธค่ะ) เกิดกรุงเทพค่ะ ลัคนาอะไรคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: เจี๊ยบ IP: 171.100.127.129 วันที่: 27 ตุลาคม 2557 เวลา:14:48:25 น.
  
คุณเจี๊ยบ ผูกดวงชะตาแล้วยังสงสัยในเรื่องเวลาเกิดค่ะ ได้เวลาเกิด

มาจากที่ใด ดูมาจากสูติบัตรเลยใช่หรือไม่คะ
โดย: อุษณกร วันที่: 27 ตุลาคม 2557 เวลา:16:11:28 น.
  
ตอนนี้ทุกข์มากคะ ไม่รู้จะหาทางออกในชีวิตยังงัยดี แต่เคยอ่านบล็อคของคุณ อุษณกร ยอมรับว่า แม่นมากคะ ขอความกรุณาช่วยเปิดทางสว่างให้ด้วยนะคะ เกิด พฤหัสบดีที่27ตุลาคม 2520เวลา13.48นาที กรุงเทพ ตอนนี้พ่อของลูกจะกลับมาคืนดี แต่เค้าทำกับดิฉันไว้เยอะ ควรจะกลับไปดีรึมั้ยคะใช่คู่กันรึเปล่าคะ พ่อของลูกเกิด 28กันยายน 2492เวลา หกโมงเย็นเกือบทุ่มคะ ถ้าอยากดูดวงแบบเสียค่าใช้จ่าย ต้องทำอย่างไรคะ ตอนนี้ทุกข์คะ
โดย: ปลื้ม IP: 1.47.43.23 วันที่: 28 ตุลาคม 2557 เวลา:11:16:06 น.
  
อยากได้ทางออกของชีวิตคะ ถ้าอยากดูดวงา่วนตัว ต้องทำอย่างไรคะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ
โดย: คู่บุญ IP: 1.46.173.102 วันที่: 30 ตุลาคม 2557 เวลา:12:07:38 น.
  
ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะลัคนาราศรีอะไรแน่ เกิด 28 ตุลาคม 2529 ที่อุตรดิตถ์ เวลา 15.30 หมอดูบางท่านบอกอยู่ราศรี มีน ส่วนตัวดูดวงราศรีตุลย์ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ลิงน้อย IP: 203.130.144.222 วันที่: 30 ตุลาคม 2557 เวลา:16:03:37 น.
  
เรียน คุณ อุษณกร
กรุณา ด้วย เกิด 12 ก.ค.2491 เวลา 02.25 ราศีเมษ จำได้เคยผูกดวง
นานมากแล้ว ราหู กุมลัคน์ นอกนั้นจำไม่ได้ ถาม 2 เรื่อง 1จะได้เงินคืนไหม (เงินก้อนสุดท้ายของชีวิต) ถ้าได้อย่างไร เริ่มเดือนไหน
2. มีลูกเล๊ก ตอนนี้ เรียน อยู่ ปี3. หลักสูตร 6 ปี(สายแพทย์) จะจบไหม
ผม มีโอกาศ เห็นลูกจบ ก่อนตายไหม
ขอกรุณา 2 ข้อ ขอบพระคุณอย่างสูง
โดย: l สูงวัย IP: 125.25.11.106 วันที่: 30 ตุลาคม 2557 เวลา:19:06:04 น.
  
ใช่ค่ะ ดูจากสูติบัตรค่ะ
=====================
เกิด 2 พฤษภาคม 2516 ตี 2.50 (คืนวันอังคารเช้ารุ่งขึ้นเป็นวันพุธค่ะ) เกิดกรุงเทพค่ะ ลัคนาอะไรคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: เจี๊ยบ IP: 171.100.127.129 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:6:31:30 น.
  
วันที่ 1พฤษภา เป็นวันอังคารค่ะ พอตีหนึ่งแม่บอกว่าเริ่มเจ็บท้อง แล้วก็คลอดมาตอนตีสองใกล้ตีสามค่ะ
=====================
เกิด 2 พฤษภาคม 2516 ตี 2.50 (คืนวันอังคารเช้ารุ่งขึ้นเป็นวันพุธค่ะ) เกิดกรุงเทพค่ะ ลัคนาอะไรคะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: เจี๊ยบ IP: 171.100.127.129 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:6:33:17 น.
  
เกิด 3 มีนาคม 2519 เวลา 6.30 น. ไม่ทราบว่า ปีหน้าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร มีทางแก้ไขอย่างไร ..ขอบคุณคะขอบคุณคะ
โดย: ภูเขียว IP: 1.47.8.245 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา:8:33:18 น.
  
เกิดวันที่ 14 เดือนกรกฏาคม พศ 2520
เวลา 16:10 น. จังหวัดยะลา
ตรวจลัคนา บางเวบ บอกว่า ราศีพิจิก
แต่บางหมอ บอกราศี ตุลย์ ค่ะ

รบกวนคุณอุษณกร ช่วยตรวจลัคนาของดิฉันให้ด้วยน่ะค่ะ
โดย: เด่นงาม IP: 49.230.129.189 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:8:39:56 น.
  
เกิดวันที่ 3 ธันวาคม 2515 เวลา3:00น. เวลาผูกดวง ให้นับเป็นวันเสาร์ เพราะเนื่องพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ถูกต้องรึเปล่าค่ะ. และราศีที่ถูกต้องคืออะไร เนื่องจากไปดูดวงมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะแม่น เพราะบอกว่าดวงกำลังจะดี ไม่ทราบว่าดีอย่างไร เพราะยังคงตกงานอยู่ หางานจนเหนื่อย
ขอบคุณล่วงนะคะ
โดย: Mimee IP: 171.100.70.24 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา:23:41:10 น.
  
เกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2529 เวลา 9.30 ที่จ.นครศรีธรรมราชค่ะ
ไม่รู้ว่าลัคนาราศรีอะไร ถ้าตามวันที่กะเดือนเกิดจะอยู่พฤษภ
สงสัยว่าต้องดูตามลัคนาหรือตามวันเดือนที่เกิดคะ?
โดย: Sweet IP: 171.5.6.179 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา:21:48:34 น.
  
รบกวนดูให้ด้วยค่ะ อยากทราบมากๆ
เกิด 16 พฤษภาคม 2520 เวลา 02.12น กทม ไม่ทราบลัคนาราศรีอะไรค่ะ รู้สึกชีวิตย่ำแย่มาหลายปีแล้วค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ
โดย: ภคณัฏฐ์ IP: 14.207.20.249 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา:6:24:18 น.
  
เกิด 12 ตุลาคม 2501 รบกวนดูให้ด้วยค่ะว่าดวงปี 2558 เป็นอย่างไร ขอบคุณค่ะ
โดย: บังอร IP: 27.55.229.74 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา:8:35:50 น.
  
เกิด ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2525 เวลา 23.56 น. ไม่ทราบว่าเป็นลัคนาราศีใดคะ เมื่อกี๊ดูรายการศึก 12 ราศี อ.ลักษณ์กล่าวเรื่องดาวเสาร์เคลื่อนย้ายส่งผลต่อราศี พิจิก กะ พฤษกกังวลมากเลยค่ะเพราะเพิ่งย้ายงาน ขอคำแนะนำด้วยค่ะว่าจะแก้ไขอย่าไรได้บ้าง ขอบคุณค่ะ
โดย: Sassyoil IP: 49.230.77.2 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา:13:31:59 น.
  
เกิด ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2525 เวลา 23.56 น. ไม่ทราบว่าเป็นลัคนาราศีใดคะ เมื่อกี๊ดูรายการศึก 12 ราศี อ.ลักษณ์กล่าวเรื่องดาวเสาร์เคลื่อนย้ายส่งผลต่อราศี พิจิก กะ พฤษกกังวลมากเลยค่ะเพราะเพิ่งย้ายงาน ขอคำแนะนำด้วยค่ะว่าจะแก้ไขอย่าไรได้บ้าง ขอบคุณค่ะ
โดย: Sassyoil IP: 49.230.77.2 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา:13:33:23 น.
  
เกิด25 พฤษภาคม 2511 วันเสาร์ ที่อุตรดิตถ์ แต่ไม่ทราบเวลาเกิดค่ะ พอจะตรวจสอบ ลัคนาได้มั้ยคะ แล้วเกิดราศรีพฤษภ ดว้ยทราบว่าพระเสาร์กำลังจะเล็ง ทำไงดีคะ ทุกข์มาตลอดแล้วนี่จะหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเหรอ รู้สึกกังวลมากค่ะ ขอความกรุณาตอบดว้ยนะคะ มีข้อแนะนำบ้างมั้ยคะ กราบขอบพระคุณค่ะ
โดย: คุณเยาว์ IP: 124.122.156.61 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา:13:53:57 น.
  
เกิดวันเสาร์09.00น.กันยายน2523ช่วยตรวจดวงชะตาให้หน่อยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณค่ะ
โดย: อภิชดา มโนวัฒชดากร IP: 49.230.121.11 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา:21:10:41 น.
  
เกิดวันเสาร์09.00น.กันยายน2523ช่วยตรวจดวงชะตาให้หน่อยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณค่ะ
โดย: อภิชดา มโนวัฒชดากร IP: 49.230.121.11 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา:21:15:43 น.
  
รบกวนด้วยค่ะ
อยากดูดวงด้วยมากๆ แต่เห็นว่าไม่รับดูหลังไมค์แล้ว
เสียดายมากค่ะ แต่ก็ขอให้แข็งแรงไวๆนะคะ
ยังไงก็ขอรบกวนตรงนี้คร่าวๆก็ได้ค่ะเกิดศุกร์ที่26มกราคม2522 เวลา 16.40น. กรุงเทพค่ะ
ความรักแย่ โดยเฉพาะครั้งนี้ แย่จนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆจริงๆค่ะ
โดย: สุพิชชา IP: 125.24.59.206 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา:23:41:38 น.
  
ผมเกิด 25 มิ.ย 2512 เวลา 01:30 ปีระกา เกิดกรุงเทพ
ราศีอะไรครับ และ ควรระวังเรื่องอะไรบ้างครับ
ช่วงนี้มีแต่เรื่องครับ
โดย: เตชทัต IP: 1.10.218.64 วันที่: 1 ธันวาคม 2557 เวลา:21:24:21 น.
  
3ตค 21 ตี2 ไม่ทราบว่าจะได้กลับมาคืนดีกับแฟนใหมคะแฟน10มิย 25
โดย: โมตี IP: 49.230.137.247 วันที่: 21 ธันวาคม 2557 เวลา:14:48:26 น.
  
วันที่17 กันยายน 2528 เวลา 05:45 น. อยู่ในราศีไหนค่ะ
โดย: พลิศร สีเสน IP: 192.99.14.36 วันที่: 26 เมษายน 2558 เวลา:23:55:24 น.
  
ผมเกิด 2 พย 15 ช่วงนี้ราหู ยังอยู่กับผมรึป่าวคับ
โดย: อ้น IP: 27.55.72.176 วันที่: 20 กันยายน 2558 เวลา:11:46:36 น.
  
24 -11-2518 วันจันทร์ ช่วงนี้แย่งถ้าจะไม่เป็นการรบกวนดูให้หน่อยนะคะ


โดย: เล็ก IP: 125.25.106.45 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:12:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
ตุลาคม 2557

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog