ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีในปีพุทธศักราช 2558 กับดวงของคนทั้ง 12 ราศี ในช่วงครึ่งปีหลัง
ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีในปีพุทธศักราช 2558 กับดวงของคนทั้ง 12 ราศี ในช่วงครึ่งปีหลัง

ช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช 2558 ผ่านพ้นกันไปแล้ว คนทั้ง 12 ราศีก็มีทั้งดีและแย่สลับกัน

ไป ช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช 2558 ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีจากราศีกรกฎมาที่ราศี

สิงห์ในวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 เวลา 02.01 น. และจะอยู่ที่ราศีสิงห์ไปจนถึง

วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายราศีแล้ว เรื่องการงาน การเงิน 

ความรัก สุขภาพ ของคนทั้ง12 ราศี จะเป็นเช่นใดบ้าง ติดตามตามอ่านได้ในบล็อกนี้ค่ะ 

ปฏิทินที่ใช้ในบทความนี้คือปฏิทินสุริยยาตร์มหานาฑี

ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์  

ในวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 เวลา 02.01 น.ชาวราศีเมษ 

การงาน สำหรับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความอึดอัด ลำบากใจอยู่พอสมควร งานเดิน

ไปได้ ค่อนข้างช้า แต่ก็ไม่ถึงกับอึดอัดจนไม่มีทางออก ความช่วยเหลือจะยังมีเข้ามาบ้างแต่ก็

ไม่รวดเร็วอย่างที่ใจหวัง ช่วงที่จะมีปัญหายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับงานค่อนข้างมากจะอยู่ในช่วงเดือน

สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม


การเงิน สำหรับชาวราศีเมษยังคงฝืดเคืองอยู่อย่างต่อเนื่อง เงินเข้าน้อย แต่ออกค่อนข้างมาก 

เงินเข้ามาก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกอยู่เนืองๆ มากกว่าปกติ ชาวราศีเมษจึงควรวางแผนเรื่องการ

ใช้เงินและเก็บออมเงินอยู่พอสมควร ไม่เช่นนั้นในช่วงครึ่งปีหลังจะประสบปัญหาเรื่องเงินค่อน

ข้างหนักช่วงที่ต้องระวังในการใช้จ่ายเงินอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม และ

ช่วงเดือนธันวาคม 


ความรัก สำหรับชาวราศีเมษ ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ ไม่ดีจนถึงที่สุดและไม่ถึงกับแย่ที่สุด ความ

รักก็ยังจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่เข้าใจกันแต่ก็จะปรับความเข้าใจได้แต่ก็ต้องใช้เวลา 

เรื่องความรักของชาวราศีเมษ ให้ชาวราศีเมษระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุด โดย

ให้ระวังการมีปากมีเสียงในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม


สุขภาพ ชาวราศีเมษควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน 

และธันวาคม


ชาวราศีพฤษภ

การงาน สำหรับชาวราศีพฤษภ ในช่วงครึ่งปีหลังยังถือว่าไม่ดีมากนัก ยังมีปัญหาให้ต้องปวดหัว

ทั้งปัญหาจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเอง การงานจะมีปัญหาและมีเรื่องให้

ปวดหัวยุ่งวุ่นวายมาก แทบจะทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน


การเงิน สำหรับชาวราศีพฤษภ เงินทองรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังยังรั่วอย่างต่อเนื่อง ยังคงต้อง

หมุนเงินกันมือเป็นระวิง ให้ชาวราศีพฤษภ ระมัดระวังการใช้เงินในช่วง เดือนตุลาคม เดือน

พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม จะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเงินค่อนข้างมาก นอกจากนี้ในช่วง

เดือนพฤศจิกายน ชาวราศีพฤษภ จะมีโชคในเรื่องของเงินทอง ของกิน ของกำนัลจากคนรัก 

เพื่อนสนิท รวมไปถึงจะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์มากกว่าปกติ 


ความรัก สำหรับชาวราศีพฤษภ เรื่องความรักยังคงไม่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความไม่เข้าใจกันค่อน

ข้างมาก และทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยครั้งให้ระมัดระวังการมีปัญหามีปากเสียงกันจน

เหตุการณ์บานปลายในช่วงเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ช่วงที่

เตือนไปจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภมีปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างบ่อยมากที่สุด ช่วง

ที่ความรักพอจะหวานชื่นบ้างสำหรับชาวราศีพฤษภอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม เดือน

สิงหาคมและเดือนธันวาคม


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือน

พฤศจิกายน


ชาวราศีมิถุน

การงาน สำหรับชาวราศีมิถุนยังคงมีเรื่องให้ต้องปวดหัวอยู่ค่อนข้างเยอะ งานในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับชาวราศีมิถุนถือว่ายังไม่ดีมากนัก ยุ่งวุ่นวายและมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่

เนืองๆ มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกับ

เพื่อนร่วมงาน ควรอดทนให้มากถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่พอใจก็ตาม ให้ระวังในช่วงเดือนตุลาคมถึง

เดือนธันวาคม จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมิถุนมีปัญหาในเรื่องงานมากที่สุด 


การเงิน สำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งปีหลังถือว่าไปได้เรื่อยๆ จะมีทั้งช่วงที่ดีและจะมีบางช่วง

ที่การเงินอาจจะยุ่งวุ่นวายช่วงที่ดีในเรื่องการเงินคือช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือน

กันยายน ในช่วงเวลานี้จะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆ อีกทั้งได้รับของขวัญเป็นของสวยๆ งามๆ ได้กิน

อาหารที่ถูกใจรวมไปถึงได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปมาก่อน และช่วงที่การเงินค่อนข้าง

ยุ่งวุ่นวายคือช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม จะเห็นได้ว่าช่วงที่การเงินดี

และยุ่งวุ่นวายมีบางช่วงเดือนที่อยู่ในช่วงเดือนเดียวกัน นั่นหมายความว่า การเงินในช่วงเวลา

นั้นเมื่อได้เงินมาก็ยังไม่ทันจะได้เก็บออมก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินกับเรื่องเฉพาะหน้าหรือเรื่องที่

จำเป็น เช่น ได้เงินจากการเสี่ยงโชคแต่ก็ต้อง นำเงินที่ได้ไปซ่อมแซมรถที่เสียกะทันหัน


ความรัก สำหรับชาวราศีมิถุน ในช่วงครึ่งปีหลังยังคงดำเนินไปได้เรื่อยๆ ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง แต่

จะมีบางช่วงเวลาที่ความรักจะไม่ค่อยเข้าใจกัน และจะมีเหตุให้ยุ่งวุ่นวายใจในเรื่องของความ

รักค่อนข้างมากจนทำให้มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกัน ช่วงที่ชาวราศีมิถุนต้องระวังก็คือ

ช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งเดือน


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 


ชาวราศีกรกฎ 

การงาน สำหรับชาวราศีกรกฎยังถือว่าค่อนข้างอึดใจในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก หลังกลางเดือน

กรกฎาคมเป็นต้นไปความอึดอัดนั้นจะเพิ่มมากขึ้น แต่ก็จะสามารถคลี่คลายและจัดการกับ

ปัญหาได้ โดยต้องอาศัยเวลาในการแก้ไขปัญหาสักหน่อย ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน

ตุลาคม จะเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎมีปัญหายุ่งวุ่นวายเรื่องงานมากที่สุด 


การเงิน สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีหลังถือว่าค่อนข้างดี จะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่

ก็มีเหตุให้ต้องทยอยจ่ายออกไปในบางช่วง ช่วงที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดก็คือช่วงเดือนกรกฎาคม

จนถึงกลางเดือนสิงหาคม และช่วงที่ดีในเรื่องการเงินจะอยู่ในช่วงหลังกลางเดือนสิงหาคม

เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคม การเงินจะทยอยเข้ามาจากหลายๆ ทางในหลายๆรูป

แบบ รวมไปถึงการได้สิ่งของ ของฝากที่ถูกใจ


ความรัก หลังกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีหลังจะ

ค่อนข้างไม่ดีนัก มีปัญหาการไม่เข้าใจอยู่บ่อยครั้งจนทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน โดยช่วงเวลา

ที่ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกันนั้นอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน

และอีกช่วงหนึ่งคือปลายเดือนธันวาคม 


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน

กันยายน


ชาวราศีสิงห์

การงาน สำหรับชาวราศีสิงห์ยังถือว่าค่อนข้างหนักและเครียดพอสมควร แต่เนื่องจากดาว

พฤหัสบดีที่ย้ายราศีจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์ ทำให้ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป 

เรื่องงานถึงแม้จะยังหนักและมีเรื่องทำให้เครียด แต่ในไม่ช้าจะมีความช่วยเหลือเข้ามาและ

ปัญหาต่างๆ ที่เจออยู่จะสามารถแก้ไขได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ชาวราศีสิงห์จะ

ต้องอดทนกันสักหน่อย เรื่องงานในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม และ

ปลายเดือนธันวาคมจะค่อนข้างมีปัญหา


การเงิน ในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีสิงห์ยังคงไม่ดีเท่าที่ควร กระเป๋ารั๋ว เงินเข้าไม่ค่อยมี 

แต่เงินออกค่อนข้างเยอะ จะมีบางช่วงเวลาที่การเงินของชาวราศีสิงห์จะกระเตื้องขึ้นมาบ้าง

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน แต่

ไม่ว่าจะอย่างไรช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีสิงห์ควรเก็บออมเงินไว้ให้มากอย่าสุรุ่ยสุร่าย เพราะ

ถึงอย่างไรแม้จะมีเงินเข้ามาก็ต้องนำออกมาใช้จ่ายค่อนข้างมากพอสมควร การเงินจะค่อน

ข้างยุ่งวุ่นวายในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนธันวาคม


ความรัก หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์ ช่วงครึ่งปีหลังนี้ความ

รักของชาวราศีสิงห์จะเริ่มค่อยๆ ดี ท่านที่มีคนรักอยู่แล้วความรักจะเข้าใจกันมากขึ้น ส่วนท่าน

ที่ยังโสด ไม่มีคู่ ก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจ ส่วนท่านที่แอบรักใครชอบใครมีโอกาสพัฒนาความ

สัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ สำหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วให้ระวังในบางช่วงเวลาที่จะเกิดการทะเลาะ

และอารมณ์ร้อนใส่กัน ได้แก่ช่วงกลางเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน

ตุลาคม


ชาวราศีกันย์

การงาน มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือมีเหตุให้ต้องออกจากงานกะทันหัน ช่วงครึ่งปี

หลังในเรื่องงานสำหรับชาวราศีกันย์จะค่อนข้างขาดความช่วยเหลือพอสมควร ต้องบากบั่น

หรือต่อสู้กับปัญหาด้วยตนเองพอสมควร หวังพึ่งใครได้ยากทีเดียว ต้องอดทนกันค่อนข้าง

มาก ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม เรื่องงานจะค่อนข้างมีปัญหามากที่สุด


การเงิน สำหรับชาวราศีกันย์ในช่วงครึ่งปีหลังจะค่อนข้างมีปัญหามากกว่าช่วงครึ่งปีแรก 

การเงินยุ่งยาก ฝืดเคืองและติดขัด ชาวราศีกันย์ ควรออมเงินไว้ให้มากและไม่ควรให้ใคร

ยืมเงินโดยเด็ดขาด โอกาสที่จะไม่ได้เงินคืนมีค่อนข้างสูง การเงินยุ่งยากในช่วงเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน จะมีเงินเข้ามาทำให้พอ

ทุเลาปัญหาเรื่องเงินฝืดเคืองและติดขัดลงไปได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมด


ความรัก สำหรับชาวราศีกันย์ในช่วงครึ่งปีหลังจะค่อนข้างแย่มากกว่าช่วงครึ่งปีแรก 

ความรักไม่เป็นดั่งใจคิด มีความขัดแย้งและอารมณ์เสียใส่กันอยู่บ่อยครั้ง ให้ระวังการ

มีปากเสียง ทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ช่วงเดือน

พฤศจิกายน ถ้ามีปัญหากัน จะพอสามารถปรับความเข้าใจกันได้แต่เป็นเพียงช่วง

ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ความรักสำหรับชาวราศีกันย์ยังคงต้องระมัดระวังความสัมพันธ์

ไว้ให้มาก โอกาสที่ต้องเลิกรากัน ห่างกัน และจากกันไปมีค่อนข้างสูง


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

และธันวาคม


ชาวราศีตุลย์

การงาน ช่วงครึ่งปีหลังยังถือว่าไปได้ดี จะมีในบางช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลย์จะค่อนข้าง

ยุ่งวุ่นวาย มีปัญหาแต่ไม่ถึงกับหนักหนาสาหัส ให้ชาวราศีตุลย์เตรียมรับมือในช่วงเดือน

สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม การเงิน ภาพรวมยังคงค่อนข้างฝืด มีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างมาก 

แต่ช่วงครึ่งปีหลังรายได้ต่างๆ จะมีเข้ามาทำให้ชาวราศีตุลย์ได้พอหายใจหายคอสะดวก

ขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และช่วงเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือน

พฤศจิกายน แต่จะปวดหัวกับเรื่องของเงินเป็นบางช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 

เช่นเดียวกันถึงแม้ในช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาแต่ก็มีไม่เหลือเก็บมากนัก มักจะมีคนมารบกวน

เรื่องเงินอยู่บ่อยครั้ง 


ความรัก สำหรับชาวราศีตุลย์อยู่ในช่วงฟื้นตัว คลี่คลายบางช่วงแต่ก็ยังถือว่าไม่ปลอดโปร่ง

ซะทีเดียว ในช่วงครึ่งปีหลังถือว่าพอคล่องตัวไปได้ระยะหนึ่ง ให้ระวังในช่วงเดือนธันวาคม 

ความรักจะค่อนข้างมีปัญหามาก 


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน 

และธันวาคม


ชาวราศีพิจิก

การงาน ในช่วงครึ่งปีหลังถือว่าไปได้ค่อนข้างดีพอสมควร ชาวราศีพิจิกจะมีผู้ใหญ่คอยช่วย

เหลือ งานการที่เคยติดขัดมานานก็จะสามารถผ่านไปได้ในช่วงเวลานี้ และให้ระวังในช่วง

เดือนธันวาคม การงานจะยุ่งหรือมีงานให้ต้องทำกะทันหัน เฉพาะหน้าเฉพาะกิจมากเป็น

พิเศษ ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลานั้นชาวพิจิกค่อนข้างท้อแท้ในเรื่องงานพอสมควร


การเงิน ในช่วงครึ่งปีหลังการเงินยังเดินไปอย่างช้าๆ มีการจ่ายออกมากกว่ารับเข้ามาพอ

สมควร เงินได้มามีไม่พอเก็บ พอตั้งใจจะเก็บก็จะต้องมีเหตุให้นำเงินออกมาใช้จ่าย การ

เงินจะกระเตื้องในช่วงเดือนพฤศจิกายน


ความรัก สำหรับชาวราศีพิจิกก็ยังคงถือว่าไม่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากดาวเสาร์ที่ยังทับคน

ราศีพิจิกไปจนถึงปี 60 ความรักของคนราศีพิจิก ในช่วงครึ่งปีหลังจึงค่อนข้างกระท่อน

กระแท่น มีปัญหาสะสมเพิ่มมากขึ้น ท่านใดที่มีคู่ครอง คนรัก ให้ระมัดระวังในความสัมพันธ์ 

ส่วนท่านที่ยังโสด รักใครแอบชอบใครยังต้องทำใจว่าโอกาสไม่สมหวังมีค่อนข้างสูง


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน

พฤศจิกายน


ชาวราศีธนู

การงาน ในช่วงครึ่งปีหลังยังคงค่อนข้างมีปัญหาจนทำให้ชาวราศีธนูอยากที่จะโยกย้ายหรือ

เปลี่ยนแปลงงานพอสมควร ท่านใดที่อยากออกจากงานแต่ยังไม่มีงานใหม่รองรับ ยังไม่แนะ

นำให้ลาออก ท่านใดมีงานใหม่รองรับแล้วก็ต้องทำใจว่าถึงแม้จะย้ายงานไปแล้วปัญหาเรื่อง

งานก็ยังจะคงอยู่ชาวราศีธนูจะปวดหัวในเรื่องของงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม


การเงิน สำหรับชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังยังถือว่าค่อนข้างดี การเงินยังคงดำเนินไปได้

เรื่อยๆ แม้จะมีติดขัดในบางช่วงเวลาแต่ก็จะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้อยู่

บ้าง การเงินจะค่อนข้างวุ่นวายในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม


ความรัก ในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีธนูถือว่าไปได้เรื่อยๆ ความรักไม่หวือหวามากนัก 

คนที่มีคู่รัก คู่ครองอยู่แล้ว ไม่มีอะไรแปลกใหม่ให้ตื่นเต้น สำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคนเคียง

ข้างจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอคนรักหรือคนที่ถูกตาต้องใจ


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม


ชาวราศีมังกร

การงาน ในช่วงครึ่งปีหลังเรื่องการงานถึงแม้จะมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ชาว

ราศีมังกรก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างอึดอัดโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหาความไม่เข้าใจและ

ขัดแย้งกัน ชาวราศีมังกรจึงควรระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มากเป็นพิเศษ ถ้ามีปัญหากัน

ไม่ควรตอบโต้การนิ่งเงียบบางครั้งทำให้ปัญหาไม่บานปลาย ช่วงที่ชาวราศีมังกรต้องระมัด

ระวังในเรื่องของงานที่จะมีเข้ามาเยอะแยะและทำให้ปวดหัวอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึง

เดือนตุลาคม


การเงิน ในช่วงครึ่งปีหลังการเงินสำหรับชาวราศีมังกรถือว่าไปได้ดีพอสมควร มีเงินเข้ามา

มาก แต่เมื่อได้เงินมามากก็ต้องใช้จ่ายเงินมากเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน อย่าชะล่าใจใน

การที่เงินเข้ามาเยอะ จนทำให้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและจะทำให้มีปัญหาด้านการเงินใน

ช่วงต้นปี 59 การเงินของชาวราศีมังกรจะดีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และ

อีกช่วงหนึ่งคือ เดือนตุลาคม


ความรัก ในด้านความรักของชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งปีหลังจะไม่ดีเหมือนครึ่งปีแรก เนื่อง

ด้วยดาวพฤหัสบดีย้ายมาที่ราศีสิงห์แล้ว ช่วงครึ่งปีหลังความรักของชาวราศีมังกรจะค่อน

ข้างดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน มีเรื่องไม่เข้าใจกันจนทำให้มีปากเสียงกันค่อนข้างมาก

และบ่อย ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนกันยายน ให้ระวังเรื่องอารมณ์และ

คำพูดไว้ให้มากที่สุด


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึง

เดือนกันยายนและเดือนธันวาคม


ชาวราศีกุมภ์

การงาน ในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีกุมภ์ยังถือว่าค่อนข้างหนัก และมีปัญหาหมัก

หมมอยู่ค่อนข้างเยอะ ขอให้ชาวราศีกุมภ์อดทนไว้ให้มาก เพราะปัญหาต่างๆ ที่เจอ จะ

ได้รับการแก้ไขเป็นขั้นเป็นตอน และจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ท่านใดที่ต้อง

สอบ หรือมีการขอเลื่อนขั้น จะเป็นช่วงที่ดีที่จะมีโอกาสสมหวัง การงานของชาวราศี

กุมภ์จะค่อนข้างหนัก เหนื่อยเมื่อยท้อ ในช่วงเดือน กรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม

และเดือนธันวาคม


การเงิน สำหรับชาวราศีกุมภ์ในช่วงครึ่งปีหลังยังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรกระเป๋าเงินยังคง

รั่วอย่างต่อเนื่อง รายจ่ายมากกว่ารายรับแต่จะมีบางช่วงเวลาที่การเงินของชาวราศีกุมภ์

จะมีเงินเข้ามาทำให้การเงินกระเตื้องขึ้นได้บ้างในช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม 

และเดือนตุลาคม


ความรัก หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์ ช่วงครึ่งปีหลัง

นี้ความรักของชาวราศีกุมภ์จะเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น ท่านใดที่ยังโสด แอบรักใครชอบใคร เป็น

โอกาสอันดีที่จะได้บอกความในใจ และสมหวังในเรื่องนี้ ท่านใดที่มีคนรักคุ่ครองอยู่แล้ว

ความรักค่อนข้างจะหวานชื่นพอสมควร เข้าอกเข้าใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้น


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงกลางเดือนกันยายน

จนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน


ชาวราศีมีน

การงาน ในช่วงครึ่งปีหลังการงานยังติดขัดค่อนข้างมากพอสมควร มีอุปสรรคค่อนข้าง

เยอะ มีความช่วยเหลือเข้ามาบ้าง แต่ไม่มากนัก ชาวราศีมีนยังค่อนข้างต้องพึ่งตัวเอง

มากกว่าที่จะรอหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนจะต้องปวดหัว

ในเรื่องของงานอย่างมากอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม


การเงิน ในช่วงครึ่งปีหลังการเงินของชาวราศีมีนยังพอเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ เงินเข้า

น้อยแต่ทยอยมาบ่อยครั้ง ช่วงที่การเงินคล่องตัวหรือการเงินมีเข้ามามากจะอยู่ในช่วง

เดือนพฤศจิกายน แต่เมื่อเริ่มเข้าปีใหม่ปี 59 ชาวราศีมีนก็จะกระเป๋ารั่วเพิ่มมากขึ้น


ความรัก ในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีมีนยังถือว่าแย่อย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์

กับคู่ครองคนรักยังไม่ดีขึ้น มีโอกาสผิดใจกันหรือทะเลาะกันค่อนข้างบ่อย ท่านที่มีคน

รักคู่ครองอยู่แล้วให้ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ไว้ให้มาก ท่านที่ยังโสด ไร้คู่ แอบรัก

ใครชอบใคร และได้บอกความในใจกับคนที่ชอบไปแล้ว ต้องทำใจไว้สักหน่อยว่า

โอกาสสมหวังนั้นยากเต็มที โดยชาวราศีมีนต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับแฟน 

หรือ คู่ครองคนรักในช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนพฤศจิกายน จนถึงปลายเดือน

ธันวาคม ไว้ให้มากที่สุด


สุขภาพ ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบกับอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม*ราศีที่กล่าวถึงในบล็อกนี้หมายความถึงลัคนาราศี เพื่อให้ทราบลัคนาที่แน่ชัดว่าลัคนาของท่าน

อยู่ในราศีใด จำเป็นต้องผูกดวงชะตา ข้อมูลที่ต้องใช้ในการผูกดวงชะตา คือ วันเดือนปีเกิด 

เวลาเกิด (ตามสูติบัตร) และ จังหวัดที่เกิด เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน จึงนำมาผูกดวงชะตา

และท่านจะสามารถรู้ได้ว่า ลัคนาของท่าน อยู่ในราศีใด และสามารถอ่านคำพยากรณ์ที่บอก

ไปได้ (ท่านลัคนาอยู่ในราศีใดก็เป็นคนราศีนั้นค่ะ) มีความแม่นยำมากกว่าการดูเพียงแค่ วัน

ที่เกิด และเดือนเกิด  และเมื่อท่านทราบแล้วว่าลัคนาของท่านอยู่ในราศีใด ไม่ว่าจะไปอ่านคำ

พยากรณ์จากที่ใดก็ให้ยึดที่ลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ

**นำข้อความ รูปปฏิทินดาว บทความ  ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตผู้เขียน 

ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ และกรุณาอย่าตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ 

เข้าไปนอกเหนือจากที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ค่ะ


อุษณกรCreate Date : 08 กรกฎาคม 2558
Last Update : 8 กรกฎาคม 2558 10:20:59 น.
Counter : 29080 Pageviews.

6 comments
  
เรียน คุณอุษณกร

ขอขอบคุณในข้อมูลความรู้ครับ
โดย: บรรพต กิ่งจอหอ IP: 49.230.71.178 วันที่: 8 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:46:55 น.
  
คุณ บรรพต กิ่งจอหอ ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมที่บล็อกค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 8 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:29:01 น.
  
แย่จัง!
โดย: ณัฏฐ์ IP: 49.237.42.251 วันที่: 10 กรกฎาคม 2558 เวลา:6:44:52 น.
  
คุณอุษณกรอัพบล็อคใหม่แล้ว เย้! ^ ^ ขอบพระคุณมากๆนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาให้คำแนะนำตักเตือนสำหรับราศีต่างๆ ขอผลบุญนี้จงช่วยส่งผลให้คุณอุษณกรมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ^ ^

แอบหวังว่าราศีตุลย์จะสามารถพ้นโพยภัยกระโดดโลดเต้นได้ซะทีแต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันอยู่ดีนะคะ 55555 โถ่ถัง ^ ^" รอต่อไป
โดย: เอเอ IP: 192.99.14.34 วันที่: 10 กรกฎาคม 2558 เวลา:21:55:29 น.
  
คุณเอเอ ขอบคุณที่ติดตามบล็อกของดิฉันมาตลอดค่ะและขอบคุณ

สำหรับคำอวยพรด้วยนะคะ

สำหรับชาวราศีตุลย์รอกันอีกสักหน่อยค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 11 กรกฎาคม 2558 เวลา:17:26:40 น.
  
ขอบคุณมากมากคะ
โดย: ขอบคุณมากมากมากคะ IP: 27.55.101.106 วันที่: 4 กันยายน 2558 เวลา:19:52:36 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
กรกฏาคม 2558

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog