พยากรณ์ชีวิตในช่วง 10 วัน สำหรับคนทั้ง 12 ราศี พยากรณ์ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 - 13 พฤษภาคม 2558
1.ชาวราศีเมษ จะมีเรื่องให้ต้องยุ่งและวุ่นวายใจ การเงินยังค่อนข้างฝืดแต่ก็ยังมีรายได้เข้ามา

ทำให้พอหมุนเงินได้คล่อง เรื่องความรักยังคงไปได้เรื่อยๆไม่หวือหวามากนัก การงานยังถือ

ว่าคล่องตัว

หากชาวราศีเมษต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 5 และ 6 

พฤษภาคมส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรม

ต่างๆ ได้


2.ชาวราศีพฤษภ สำหรับชาวราศีพฤษภมีเรื่องต้องระมัดระวังกันค่อนข้างมาก นั่นก็คือเรื่อง

ของอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นเลือดตกยางออก และต้อง

ระวังในเรื่องของฟืนไฟให้มากเป็นพิเศษ รวมไปถึง ระมัดระวังของหาย การถูกโจรกรรม 

สำหรับท่านสุภาพสตรี ให้ระวังการทำมิดีมิร้ายจากเพศตรงข้ามเอาไว้ด้วย การเงินของชาว

ราศีพฤษภในช่วงเวลานี้ถือว่าไปได้ดี ในช่วงเวลานี้จะได้เงิน ได้ของกำนัล หรือได้ไปงาน

เลี้ยงต่างๆ ชาวราศีพฤษภจะได้ลาภปากอยู่ค่อนข้างบ่อย เรื่องความรักยังมีเรื่องให้ทะเลาะ

เบาะแว้งอยู่ตลอด 

หากชาวราศีพฤษภ ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 4,7,8 

พฤษภาคม ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


3.ชาวราศีมิถุน ช่วงเวลานี้จะมีทั้งเรื่องที่ดีและแย่สลับกันไป เรื่องที่ดีก็คือ ชาวราศีมิถุน 

จะดีในเรื่องของการเงิน จะมีรายรับเข้ามา รวมไปถึงจะได้ของกำนัลจำพวกของสวยๆ 

งามๆ ได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ ในส่วนที่ไม่ดีคือช่วงเวลานี้ชาวราศีมิถุนจะค่อนข้างยุ่ง

และวุ่นวายใจ โดยเฉพาะเรื่องของความรัก จะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจ คิดมากจนต้อง

เสียน้ำตา เรื่องงานก็ยังคงมีปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วน

หากชาวราศีมิถุน ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 5,6,9,

10,11 พฤษภาคม ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


4.ชาวราศีกรกฎ ช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะมีเรื่องให้ต้องร้อนใจและทำให้คิดมาก โดยเฉพาะ

เรื่องของการงาน และเพื่อนร่วมงาน ชาวราศีกรกฎต้องอดทน การเงินยังถือได้ว่าไม่ค่อย

ดีนัก ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินไว้ให้มากๆ เรื่องความรักสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วง

เวลานี้ยังถือว่าไปได้ดี

หากชาวราศีกรกฎต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 7,8,12,

13 พฤษภาคม ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


5.ชาวราศีสิงห์ ช่วงเวลานี้ชาวราศีสิงห์จะเจอเรื่องค่อนข้างมากเรียกได้ว่าเรื่องหลายๆ 

เรื่องรุมเร้ากันเข้ามาทำให้ร้อนใจ การเงินยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงเวลา

นี้ถึงแม้จะมีเงินออกไป ก็จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนให้พอได้ใช้จ่าย รวมไปถึงจะได้รับ

ของกิน ของใช้ และได้รับเชิญไปงานเลี้ยงต่างๆ ระวังการมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่อาศัย

อยู่ข้างเคียง ขอให้อดทนสักหน่อยถ้าไม่อดทนเหตุการณ์อาจจะบานปลายไปถึงขั้นทะเลาะ

เบาะแว้งอย่างรุนแรง รวมไปถึงให้ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านเอาไว้ด้วย เรื่องความ

รักยังถือว่าค่อนข้างต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์ จะมีเหตุทำให้ไม่เข้าใจกันทำให้ต้องงอน

ง้อเพื่อทำความเข้าใจอยู่ตลอด

หากชาวราศีสิงห์ ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 10,11 

พฤษภาคม ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


6.ชาวราศีกันย์ เรื่องความรักสำหรับชาวราศีกันย์ในช่วงนี้ก็ยังค่อนข้างมีปัญหาตลอด และ

ต้องระวังการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างบ่อย ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่

น้อง ญาติ ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก มีเรื่องไม่เข้าใจและผิดใจอยู่บ่อยครั้ง การงานจะมีปัญหา

อยู่บ้างแต่จะผ่านไปได้ การเงินในช่วงเวลานี้ยังไม่คล่องตัวมากนัก แต่ก็ยังพอมีเงินสำรองที่

ทำให้ไม่เดือดร้อนมากนัก

หากชาวราศีกันย์ ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 12,13 

พฤษภาคม ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


7.ชาวราศีตุลย์ ช่วงนี้จะมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะเรื่องของความรัก การเงินยังถือ

ว่าฝืดอยู่ แต่ช่วงสิบวันนี้จะมีตัวช่วยทำให้การเงินในช่วงเวลานี้คล่องขึ้น ปัญหาเรื่องเพื่อน 

พี่น้อง รวมไปถึงญาติพี่น้อง จะมีขึ้นในช่วงเวลานี้และจะเป็นปัญหาทำให้ชาวราศีตุลย์ต้อง

หงุดหงิดใจอยู่ตลอด การงานสำหรับชาวราศีตุลย์ยังถือว่าไปได้ดีอยู่

หากชาวราศีตุลย์ ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ สำหรับชาวราศีตุลย์ ไม่มีช่วง

เวลาที่ต้องหลีกเลี่ยง ในช่วงสิบวันที่ทำการพยากรณ์สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกวัน8.ชาวราศีพิจิก การเงินมีเรื่องยุ่งให้ต้องใช้จ่ายมากมายมากกว่าปกติ แต่ก็จะมีเงินเข้ามาใน

ช่วงเวลานี้เรื่อยๆ แต่ชาวราศีพิจิกต้องระวังตัวในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ ของหาย การถูก

โจรกรรม รวมไปถึง ระมัดระวังเรื่องฟืนไฟ ถูกไฟฟ้าดูดและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียใน

ช่วงเวลานี้ สุขภาพยังคงต้องระมัดระวังไว้ให้มากเพราะจะเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้น เรื่องความ

รักยังคงไม่ดีขึ้น ยังมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองคนรักอยู่บ่อยครั้ง ต้องอดทนเพื่อ

หลีกเลี่ยงการปะทะ การงานยังค่อนข้างยุ่งและมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่ตลอดเวลา

หากชาวราศีพิจิก ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 4 พฤษภาคม 

ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


9.ชาวราศีธนู มีเกณฑ์ยุ่งในเรื่องส่วนตัวค่อนข้างมาก ความรักก็ยังคงยุ่งวุ่นวายและมีเรื่องให้

ต้องท้อแท้ และเบื่อหน่าย แต่ก็จะมีช่วงเวลาที่ความรักจะหวานอยู่บ้าง มีเกณฑ์จะได้ของขวัญ 

ของสวยงามที่ถูกใจ ไปในสถานที่แปลกตาที่ไม่เคยไปเยือนมาก่อน การเงินจะคล่องตัว 

การงานยังคงมีเรื่องยุ่งวุ่นวายไม่หยุดหย่อน ต้องตั้งสติไว้ให้มากเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหา

หากชาวราศีธนู  ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 5,6 พฤษภาคม 

ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้10.ชาวราศีมังกร มีเรื่องให้ต้องยุ่ง วุ่นวายใจ เดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัย รวมไปถึงมีเกณฑ์

ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใหญ่ในบ้าน เรื่องงานยังคงยุ่งและมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าอยู่บ่อยครั้ง เรื่องความรักคงเป็นเรื่องเดียวสำหรับชาวราศีมังกรที่ยังพอไปได้เรื่อยๆ

หากชาวราศีมังกร ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 7,8,9 

พฤษภาคม ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


11.ชาวราศีกุมภ์ ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ การทะเลาะเบาะแว้ง สุขภาพ และการถูก

โจรกรรมเอาไว้ด้วย แต่ในช่วงเวลานี้ก็จะได้รับของขวัญ ของกำนัล ที่ถูกใจ รวมถึงเงินทองจะ

เข้ามาในช่วงเวลานี้ ความรักยังคงอยู่ในสถานการณ์อึมครึม ทั้งดีและแย่สลับกันไป เรียกได้ว่า

จะมีทั้งโชคและเคราะห์ในเวลาเดียวกัน จึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

หากชาวราศีกุมภ์ ต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 9

(หลังหกโมงเย็น),10,11(จนถึงเวลาสี่ทุ่ม) ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


12.ชาวราศีมีน เรื่องความรักโดยภาพรวมถือว่าค่อนข้างแย่มากกว่าดี แต่ในช่วงสิบวันนี้จะมี

เรื่องให้หวานชื่นขึ้นบ้างจากคนรัก และมีเกณฑ์ได้รับของสมนาคุณ  หรือได้รับเสื้อผ้าเครื่อง

ประดับใหม่ การเงินในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะไปได้คล่อง แต่จะเก็บเงินไม่อยู่ และหมดไป

กับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ง่ายๆ เรื่องการงานรวมไปถึงที่อยู่อาศัยจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายและมี

ปัญหา ปัญหาและงานจะมีเข้ามาอย่างกะทันหันและไม่ทันได้ตั้งตัว

หากชาวราศีมีนต้องการที่จะไปติดต่องาน เจรจาธุระต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงวันที่ 4,11(หลังสี่ทุ่ม),

12,13 พฤษภาคม ส่วนวันอื่นๆ สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


*ราศีที่กล่าวถึงในกระทู้นี้หมายความถึงลัคนาราศี เพื่อให้ทราบลัคนาที่แน่ชัดว่าลัคนาของท่าน

อยู่ในราศีใด จำเป็นต้องผูกดวงชะตา ข้อมูลที่ต้องใช้ในการผูกดวงชะตา คือ วันเดือนปีเกิด 

เวลาเกิด (ตามสูติบัตร) และ จังหวัดที่เกิด เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน จึงนำมาผูกดวงชะตา

และท่านจะสามารถรู้ได้ว่า ลัคนาของท่าน อยู่ในราศีใด และสามารถอ่านคำพยากรณ์ที่บอก

ไปได้ (ท่านลัคนาอยู่ในราศีใดก็เป็นคนราศีนั้นค่ะ) มีความแม่นยำมากกว่าการดูเพียงแค่ วัน

ที่เกิด และเดือนเกิด  และเมื่อท่านทราบแล้วว่าลัคนาของท่านอยู่ในราศีใด ไม่ว่าจะไปอ่านคำ

พยากรณ์จากที่ใดก็ให้ยึดที่ลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ

**นำข้อความ บทความ  ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตผู้เขียน 

ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


อุษณกรCreate Date : 04 พฤษภาคม 2558
Last Update : 4 พฤษภาคม 2558 11:59:10 น.
Counter : 3104 Pageviews.

9 comments
  
คุณ.อุษาณกร ขอความกระจ่างแจ้งคะ /25.ส.ค.18.05.00.น แม่บอกว่าเดือนเกิด.8.8สองหนคะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อยากทราบว่าดวงนี้จะดีหรือร้ายเรื่องไดบ้าง ทำมัยชีวิตถึงมีแต่ความทุกข์ ตอนนี้หางานทำอยู่จะทำงานแบบไหนดีถึงจะถูกกับดวง ตอนนี้ไม่มีเงินเก็บเลยคะ อยากไปทำงานกับชาวต่างชาติจะดีมัยคะ จะมีโอกาศหรือเปล่า เรื่องสุขภาพเป็นลมจุกแน่นปวดเสียดตามร่างกาย.จะหายปกติหรือเปล่า เคยมีหมอดูบอกว่าจะไม่มีที่อยู่ จะลำบากตอนแก่แม้แต่ที่จะฟังศบก็ไม่มี ทำให้รู้สึกแย่เข้าไปอีกคะ...ช่วยตอบหนูหน่อยนะค่ะ คิดเสียว่าช่อยไห้หนูมีทางออกของชีวิต (อีกนิดคะเรื่องคู่ครอง)
โดย: ฟ้าไร้ดาว IP: 171.5.12.237 วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:33:48 น.
  
คุณฟ้าไร้ดาว

ดิฉันชื่ออุษณกรค่ะ

ที่คุณสอบถามมาเรื่องดวงชะตานั้น ยังสงสัยในข้อมูลดวงชะตาค่ะ เวลา

เกิดลงตัวมาก ได้มาจากที่ใดคะ จังหวัดที่เกิดคุณก็ยังไม่ได้แจ้งเข้ามา
โดย: อุษณกร วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:33:26 น.
  
ขอโทษ.คุณ.อุษณกรด้วยคะ.ด้วยความรู้น้อยก็เลยพิมย์ข้อความผิด วันเดือนปีเกิดเป็นของหนูเองคะ.เกิดที่จังหวัด.ภูเก็ต.คะ อันที่จริงหนูก็อายุจะเข้า40แล้วคะ แต่ด้วยความนับถือคุณ.อุษณกร ก็เลยแทนตัวเองว่าหนูขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่เหมาะสม/ตามใบเกิดเป็นวันที่25.ส.ค2518.05.00.แต่ไม่เข้าใจคำที่แม่ว่า.8.สองหนคะ เกิดที่บ้านสวนตอนตี5แม่บอกว่าฝนตกมากเหมือนฟ้ารั่วคะ .ด้วยความนับถือถ้าหากใช้ข้อความไม่ถูกต้องขอโทษด้วยนะคะ.
โดย: ฟ้าไร้ดาว IP: 223.207.145.16 วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:13:52 น.
  
คุณฟ้าไร้ดาว

เรื่องชื่อดิฉัน ดิฉันไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ แค่แจ้งไว้เฉยๆ หลายท่าน

พิมพ์ผิดเลยกลายเป็นว่าตั้งชื่อให้ดิฉันใหม่ก็มี คนเราผิดพลาดกันได้

ค่ะส่วนที่คุณแจ้งมาเรื่องข้อมูลเวลาเกิด ลองดูในใบเกิดนะคะจะบอก

รายละเอียดข้างขึ้นข้างแรม ในสูติบัตรลงรายละเอียดว่าอย่างไรโพส

แจ้งด้วยนะคะ จังหวัดที่เกิดคุณก็ยังไม่ได้บอกมาค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:35:02 น.
  
ถึง.คุณ อุษณกร คะ.จ.ภูเก็ต.คะ ในสูติบัต.เกิด 25 .สิงหาคม .2518.เวลา.05.00.แต่ไม่มีรายละเอียดว่าเป็นข้างขึ้น.หรือข้างเเรมคะ.เกิดที่จังหวัด.ภูเก็ต.คะ สถานที่เกิดบ้านสวนเป็นที่.ที่ลำบาก หมอบ้านเป็นผู้ชายทำครอดให้คะ-ขอบพระคุณ.คุณ อุษณกรเป็นอย่างมากคะ.ที่สนใจดวงของฟ้าไร้ดาว
โดย: ฟ้าไร้ดาว IP: 223.207.198.220 วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:37:07 น.
  
ถ้ายึดข้อมูลตามสูติบัตร ผูกดวงชะตาตามข้อมูลนี้ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีกรกฎค่ะ เจ้าชะตาหน้ากว้างออกรูปไข่ สูงพอประมาณ สนใจเรื่องความสวยงาม สนใจศาสนา เป็นคนโผงผาง หมุนเงินเก่ง ดวงชะตานี้พ่อแม่อาจไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเจ้าชะตาแล้ว หรือเป็นกำพร้า สุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะ ลำไส้ ระบบขับถ่าย รวมไปถึงระบบหายใจ
เหนื่อยง่าย อาจมีอาการของโรคหัวใจอยู่ด้วย

ดวงนี้ค่อนข้างสบายพอสมควรนะคะ ตั้งแต่เกิดจนอายุ 16 ชีวิตสบาย หลัง 16 จนถึง 33 ชีวิตช่วงนี้ทุลักลักทุเลแต่ก็ยังถือว่าพอไปได้ พ้น 34 จนถงปัจจุบันชีวิตก็ยังถือว่าสบายอยู่ ช่วงปี 54-57 ชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างหนักและมีปัญหามากพอสมควร

ข้อความด้านบนที่ดิฉันอ่านจากดวงชะตาที่ผูกได้ ถ้าคุณอ่านแล้วไม่ถูกต้องเลย ไม่ตรงกับเรื่องราวในชีวิต สันนิษฐานว่าเรื่องเวลามีความคลาดเคลื่อนค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:14:02 น.
  
ใช่คะใบหน้ากว้างรูปไข่แต่ไม่ค้อยสวยนะคะ พ่อแม่เป็นคนอีสานคะ ตัวหนูลำบากมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ย้ายที่อยู่บ่อยๆคะ พอ่แม่ลงมาอยู่ที่ภูเก็ตตั้งแต่หนูยังไม่เกิด ตอนหนูอายุ20กว่าๆแม่ก็ตายจาก.อีกไม่กีป๊พี่ชายก็มาตายจากอีก2คน-ตอนนี้เหลือพ่อกับตัวหนูแค่2คนคะ ส่วนอาการเจ็บป่วยตอนนี้กรดไหลย้อนและกระเพาะคะ แต่เรื่องโรคหัวใจยังไม่ทราบคะ ปัจจุบันไม่สยายใจคิดมาก คิดจะหางานทำแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี เพราะที่ผ่านมาทำอะไรไม่เคยได้ดีเลย จริงหรือเปล่ามีหมอดูทักว่า การงานเป็นวินาศแก่ดวง.ต้อนนี้เงินจะติดกระเป๋าก็ยังไม่มีคะ ที่อยู่ได้เพราะอาศัยเข้าอยู่.อีกนานมั่ยคะถึงจะหลุดพ้น.จะมีโอกาศได้ดี และมีที่อยู่ไห้พ่ออาศัยหรือเปล่า ช่วยหนูหาทางออกด้วยนะคะ.ไม่มีใครอีกแล้ว.ขอบคุณคะ
โดย: ฟ้าไร้ดาว IP: 171.5.3.225 วันที่: 13 พฤษภาคม 2558 เวลา:14:56:41 น.
  
ดวงหนูเป็นคนอาภ้พคะคิดมาก คิดไปก่อนทั้งๆที่เรื่องยังไม่เกิด สิ่งที่ดีก็ไม่ได้ มีแต่เจอคนที่หวังแต่ประโยชน์ ตอนนี้หนูมีลูกหนึ่งคน ชาย11ขวบ ส่วนพ่อของลูกเข้าไม่ค้อยใส่ใจหนู่เท่าไร่คะ อยู่กันเหมือนไม่ใช่ผัวเมีย ดูเหมือนเข้าไม่รักเราเลย หรือว่าหนูคิดไปเองคะ เขาเป็นคนจังหวัดเดียวกับหนูคะ อายุ52 ปี เป็นพ่อม่ายลูก2คะตอนนี้คิดจะแยกทางจากผู้ชายคนนี้ เพราะเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตคู่ แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าหนูจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี หนทางมันมืดไปหมด ใจหนึ่งก็คิดว่าถ้ามีโอกาศจะไปไห้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไร้ญาติขาดมิตร ก็ไม่รู้ว่าใครจะตอบคำถามนี้ได้ คนที่อ่านก็คงจะเบื่อคำถามนี้เช่นกัน ถ้าคุณ อุษณกรไม่ตอบหนู-หนูอยากไห้คุณลบขอความออกไห้หมดเลยคะ ขอขอบคุณ คุณ อุษณกรมากๆเลยคะ
โดย: ฟ้าไร้ดาว IP: 223.207.150.27 วันที่: 14 พฤษภาคม 2558 เวลา:14:02:09 น.
  
คุณฟ้าไร้ดาว

จากดวงชะตาที่ดิฉันผูกได้ดวงชะตานี้ต้องสบายพอสมควร และไม่

ลำบากเรื่องของเงินทอง แต่จากที่คุณเล่าเรื่องในชีวิตมามันไม่ใช่เลย

สันนิษฐานว่าเวลาเกิดหรือข้อมูลดวงชะตามีความคลาดเคลื่อน จึงขอ

อนุญาตไม่พยากรณ์ในเรื่องที่คุณสอบถามมานะคะ และขอเรียนชี้แจง

ในการตอบคำถามของดิฉันค่ะ ดิฉันมีงานประจำที่ทำอยู่ และมีภารกิจ

ที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆ รวมถึงก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่พอ

สมควร ในบางครั้งอาจไม่มีเวลาเข้ามาตอบคำถามได้ในทุกวัน ถ้า

ดิฉันเข้ามาตอบคำถามช้าแล้วทำให้คุณต้องรอนานก็ต้องขออภัยด้วย

ค่ะ


อุษณกร
โดย: อุษณกร วันที่: 15 พฤษภาคม 2558 เวลา:10:07:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
พฤษภาคม 2558

 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog