ช่วงที่ควรต้องระวัง! อังคาร มฤตยู ราหู เสาร์ เกตุ ดาวบาปเคราะห์และคราส ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุ


ช่วงที่ควรต้องระวัง! อังคาร มฤตยู ราหู เสาร์ เกตุ ดาวบาปเคราะห์และคราส 

ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุ ส่งผลกระทบถึงคนหลายราศี


ก่อนอื่นอยากให้ท่านที่สนใจเรื่องดวงชะตาทำความเข้าใจเรื่องราศีเกิดกันสักหน่อย

ที่กระทู้นี้  //pantip.com/topic/35832259 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน

ดิฉันขอย้ำอีกครั้งในเรื่องลัคนาราศีเกิด เพราะหลายท่านยังมีความเข้าใจผิดอยู่ค่อนข้าง

มากและยังถูกแนะนำมาผิดๆ 

ลัคนา และ ราศีเกิด คืออันเดียวกัน เรื่องการนับราศีจากวันเกิดเดือนเกิด ไม่ถูกต้องและ

ไม่ควรนำมาใช้ คนหนึ่งคนจะเกิดได้ในราศีเดียวเท่านั้น ดังนั้น ผูกดวงชะตาแล้วได้ลัคนา

ที่ราศีใด คุณก็เป็นคนที่เกิดในราศีนั้น เท่านั้นค่ะไม่มีนอกเหนือจากนี้

เมื่อรู้ราศีเกิดของตนเองอย่างถูกต้องแล้ว ติดตามรายละเอียดของบทความได้เลยค่ะ


ในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2560 จนถึงกลางปีพุทธศักราช 2560 เป็นช่วงที่น่าจับตามอง

อีกช่วงหนึ่ง  เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวดาวบาปเคราะห์และคราส ได้โคจรย้ายราศี

และอยู่ในมุมที่ส่งกำลังอย่างเต็มที่ซึ่งส่งผลไม่ดีต่อคนหลายราศี


เรามาดูกันดีกว่าว่าดาวบาปเคราะห์ และคราส เหล่านั้น ที่จะทำมุมตรีโกณร่วมธาตุ อยู่ใน

ตำแหน่งราศีใดกันบ้าง 


1.ราหู ตอนนี้โคจรอยู่ที่ราศีสิงห์ โดยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 

ราหูโคจรย้ายราศีจากราศีกันย์มาที่ราศีสิงห์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 


ปฏิทินดาว ณ วันที่ราหูโคจรมาที่ราศีสิงห์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 25592.ในขณะนี้ดาวเสาร์โคจรอยู่ที่ราศีพิจิก ในช่วงปลายเดือนมกราคม พุทธศักราช 2560 

ดาวเสาร์จะโคจรเสริด(เดินหน้าอย่างรวดเร็ว) และโคจรย้ายราศีจากราศีพิจิกไปที่ราศีธนู

(รอบแรก) และจะอยู่ที่ราศีธนูจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560 

ก่อนที่ดาวเสาร์จะโคจรพักร(ถอยหลัง) กลับไปที่ราศีพิจิกอีกครั้งในช่วงปลายเดือน

มิถุนายน พุทธศักราช 2560


ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวเสาร์โคจรเสริด(เดินหน้าอย่างรวดเร็ว) และโคจรย้ายราศีจาก

ราศีพิจิกไปที่ราศีธนู(รอบแรก) ในวันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2560
3.ดาวอังคาร ในขณะนี้ดาวอังคารยังโคจรอยู่ที่ราศีกุมภ์ และดาวอังคารจะย้ายไปที่

ราศีเมษ ในวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2560

ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวอังคารโคจรย้ายจากราศีมีนมาที่ราศีเมษในวันที่ 1 มีนาคม 

พุทธศักราช 2560
4.เกตุ ในขณะนี้เกตุโคจรอยู่ที่ราศีกุมภ์ และเกตุจะโคจรย้ายมาที่ราศีธนูในวันที่ 

7 มีนาคม พุทธศักราช 2560 

ปฏิทินดาว ณ วันที่เกตุโคจรย้ายราศีจากราศีมังกรมาที่ราศีธนูในวันที่ 7 มีนาคม 

พุทธศักราช 2560 
5.ดาวมฤตยู ในขณะนี้โคจรอยู่ที่ราศีมีน และดาวมฤตยูจะโคจรย้ายราศีจากราศีมีน

ไปที่ราศีเมษ ในวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2560 โดยที่จะไม่โคจรย้ายกลับไปที่

ราศีมีนอีกแล้ว และจะอยู่ที่ราศีเมษจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 


ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวมฤตยูโคจรย้ายราศีจากราศีมีนมาที่ราศีเมษอีกครั้งในวันที่ 

26 มีนาคม พุทธศักราช 2560 
ในขณะที่บทความนี้ปรากฎอยู่ ราหูโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์มาประมาณสิบเดือนกว่าๆ และยัง

คงโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์ต่อไป หลังจากนั้นอีกเกือบๆ เดือน ดาวเสาร์จะโคจรเสริด(เดินหน้า

อย่างรวดเร็ว) และโคจรย้ายราศีจากราศีพิจิกไปที่ราศีธนู ในปลายเดือนมกราคม 

พุทธศักราช 2560 เมื่อดาวเสาร์อยู่ที่ราศีธนูได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆ ดาวอังคาร

จะโคจรย้ายราศีจากราศีมีนมาที่ราศีเมษ เกตุจะโคจรย้ายราศีจากราศีมังกรมาที่ราศีธนู 

และดาวมฤตยูจะโคจรย้ายราศีจากราศีมีนมาที่ราศีเมษ โดยดาวอังคาร เกตุ และดาว

มฤตยูจะโคจรย้ายราศีในช่วงเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2560 ดังนั้น

ดาวบาปเคราะห์สามดวง ดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดาวมฤตยู และคราสอีกสอง ก็คือ ราหู

และเกตุ มาอยู่ในราศีธาตุไฟทั้งหมด ได้แก่ 

1.ราศีเมษ ราศีแม่ธาตุไฟ (มีดาวอังคาร ดาวมฤตยู โคจรอยู่) 

2.ราศีสิงห์ ราศีธาตุไฟชั้นที่ 2 (มีราหู โคจรอยู่) 

3.ราศีธนู ราศีธาตุไฟชั้นที่ 3 (มีดาวเสาร์ เกตุ โคจรอยู่) 


ดาวบาปเคราะห์และคราส ที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ในมุมที่เรียกกันในทางโหราศาสตร์ว่า 

ตรีโกณร่วมธาตุ เมื่อดาวบาปเคราะห์และคราสทำมุมตรีโกณร่วมธาตุ จะส่งผลกับคนทุก

ราศี แต่ความรุนแรงหรือเรื่องที่เจอจะแตกต่างกัน มีความหนักเบาและรุนแรงไม่เท่ากัน 

ในตำราโหราศาสตร์ไทยแยกแยะ ดาวศุภเคราะห์ กับ ดาวบาปเคราะห์ ออกจากกันชัด

เจน  ดาวศุภเคราะห์ ให้คุณหรือให้ผลในทางที่ดี ซึ่งตรงข้ามกับดาวบาปเคราะห์ที่ส่ง

ผลเสียมากกว่าผลดี นอกจากดาวแล้วยังมีคราสทั้งสอง อันได้แก่ ราหูและเกตุ 


ตามตำราที่ผู้เขียนใช้ศึกษา ราหูถือเป็นคราส ราหูไปที่ใดก็มีแต่เรื่อง และเรื่องที่เจอ

ก็จะเจอแบบปัจจุบันทันด่วน แบบไม่ทันได้ตั้งตัว 

ส่วนเกตุ มีความปรวนแปร เข้าไปอยู่ที่ไหนสร้างความปั่นป่วน ท้อแท้ อ่อนแอ เหน็ด

เหนื่อย และมักเป็นตัวแปรให้เรื่องที่เจอดีมากขึ้นหรือแย่มากยิ่งขึ้น


ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวบาปเคราะห์และคราสทำมุมตรีโกณร่วมธาตุ
เมื่อดาวบาปเคราะห์และคราสมาทำมุมที่ส่งกำลังอย่างเต็มที่ จึงทำให้ส่งผลกระทบ

ต่อคนทุกราศี โดยราศีที่ได้รับผลร้ายเต็มที่จากการที่ดาวบาปเคราะห์และคราสทำมุม

ตรีโกณ  ในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช 2560 ได้แก่คนสามราศีนี้ 

ชาวราศีเมษ ชาวราศีสิงห์ ชาวราศีธนู 

ในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช 2560 คนทั้งสามราศีนี้ต้องเจอกับอะไรบ้าง?


ในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช 2560 คนทั้งสามราศีต้องระวังในเรื่องของความรัก 

ความรักในช่วงครึ่งปีแรกของคนทั้งสามราศีนี้จะค่อนข้างมีปัญหาหนักมากและเยอะมาก 

มีโอกาสมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างบ่อถ้าไม่อดทนประคับประคอง

กันไป มีโอกาสเลิกรากับคู่ครองหรือคนรักค่อนข้างสูงมากๆ


มาในเรื่องของการงาน คนทั้งสามราศีนี้มีโอกาสโยกย้าย หรือตัดสินใจออกจากงาน

ค่อนข้างสูงมาก หลังจากที่ทนกับงานที่มีปัญหามาพอสมควร ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง

เวลาที่คนสามราศีนี้มีโอกาสคิดย้ายงาน หรือออกจากงานมากที่สุด ถ้าคนทั้งสามราศีนี้ 

ถ้าคิดจะออกจากงาน ควรมีงานใหม่รองรับไว้ก่อน ถ้าออกจากงานแบบไม่มีงานใดๆ 

รองรับ มีโอกาสที่จะเคว้งคว้างเดินเตะฝุ่นกันนานหลายเดือน โดยเฉพาะชาวราศีเมษ 

รวมไปถึงท่านใดที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจในช่วงเวลานี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด 

ท่านใดที่ทำธุรกิจอยู่แล้วให้ระวังในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่ธุรกิจจะค่อนข้างมี

ปัญหา และผลประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร 


ส่วนเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ คนทั้งสามราศีนี้ควรต้องระวังไว้ให้มากๆ ช่วงเวลาดังกล่าวมี

โอกาสเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง เยอะและหนักรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพ สุขภาพ

ของคนทั้งสามราศีในช่วงเวลาดังกล่าวจะค่อนข้างไม่ดีนัก มีการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง 

และหลายครั้งจะค่อนข้างเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัว และมีบางครั้งที่เกิดจากโรค

ประจำตัวที่ไม่ค่อยมีอาการกำเริบมานานมากแล้ว แต่ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีอาการ

กำเริบจากโรคประจำตัวเกิดขึ้น คนทั้งสามราศีอย่าละเลยกับอาการเจ็บป่วยของ

ตัวเองและควรพกยาประจำตัวติดตัวเอาไว้เสมอ


สำหรับดวงเมืองประเทศไทยก็อยู่ในราศีเมษ ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี

พุทธศักราช 2560 ดวงเมืองประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ดีนัก เพราะ

เป็นช่วงที่ดาวบาปเคราะห์และคราสทำมุมส่งกำลังถึง อีกทั้งดาวพฤหัสบดี ยังอยู่ในมุม

อับที่ไม่ส่งกำลังถึงดวงเมือง ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะมีปัญหา

ค่อนข้างมาก มีเหตุการปะทะกันระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

จนเลือดตกยางออก อุบัติภัยต่างๆ จะมีในช่วงเวลานี้ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเหตุ

จากอัคคีภัย และอุบัติเหตุทางอากาศโดยเฉพาะอุบัติเหตุเครื่องบินตกทั้งในและนอก

ประเทศจะเกิดขึ้นและมีความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาล


สำหรับราศีที่เหลือนอกเหนือจากคนทั้งสามราศีที่เตือนไป มีเรื่องที่ต้องระวัง

เช่นเดียวกัน ในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช 2560 แต่จะเป็นเรื่องใดบ้าง

มาติดตามกันได้ค่ะ


ชาวราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภจะได้หายใจหายคอได้บ้างในเรื่องของความรัก ในช่วงระยะเวลาห้าเดือน

กว่าๆ ปัญหาเรื่องความรักที่ประสบอยู่จะทุเลาขึ้นบ้าง เนื่องจากดาวเสาร์โคจรย้ายไปที่

ราศีธนู แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจมากนัก เพราะดาวเสาร์จะกลับมาที่ราศีพิจิกและเล็งชาวราศี

พฤษภอีกครั้งในช่วงกลางปี ความเครียดเรื่องความรักก็จะมาเยี่ยมเยือนชาวราศีพฤษภ

กันอีกครั้ง ชาวราศีพฤษภต้องระวังการใช้เงินมากเป็นพิเศษ ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็น

ช่วงที่ชาวราศีพฤษภ การเงินเริ่มสะดุดและค่อนข้างฝืดเคืองและเรื่องงานที่ทำจะมี

ปัญหาจุกจิกจู้จี้มาให้แก้ปัญหามากเป็นพิเศษ 


ชาวราศีมิถุน

ชาวราศีมิถุน เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังตัวรองลงมาจากคนทั้งสามราศีที่เตือนไป

ข้างต้น เพราะดาวเสาร์โคจรย้ายราศีมาที่ราศีธนูและเล็งชาวราศีมิถุน ต้องระวังการมี

ปัญหากับคู่ครองคนรักให้มากที่สุด จะมีปัญหาค่อนข้างหนักและมีปากเสียงกันค่อน

ข้างบ่อยครั้งมากกว่าปกติ และมีเรื่องเข้ามาให้ปวดหัวหรือต้องแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆ 

โดยเฉพาะเรื่องของงาน ขอให้อดทน อย่าเพิ่งคิดที่จะลาออกรวมไปถึงไม่ควรใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย เพราะจะมีเหตุฉุกเฉิน กะทันหัน ทำให้ต้องนำเงินที่เก็บออมไว้นำออกมาใช้ 


ชาวราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎ ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินมาเป็นอันดับแรก เพราะการเงินจะ

ค่อนข้างมีปัญหามากๆ และต้องระวังเรื่องคำพูดเอาไว้ด้วยเพราะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะ

เบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานและคนรักรวมไปถึงจะมีปัญหาในเรื่องของงานที่ทำมากพอ

สมควร


ชาวราศีกันย์

ชาวราศีกันย์ ให้ระวังเรื่องของที่อยู่อาศัย จะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน หรือ ของใช้ใน

บ้าน ตัวบ้านเกิดทรุดโทรมและเสียหายจนต้องทำการซ่อมแซมกันมากมายหลาย

จุด โดยเป็นจุดเล็กๆ น้อย ที่ไม่ควรจะเสียหาย ก็กลับเกิดเสียหายขึ้นมา ทำให้ต้อง

แก้ไขแบบจุกจิกอยู่บ่อยครั้ง เรื่องความรักจะมีเรื่องให้ไม่สบายเพราะความไม่เข้าใจ

กัน ไม่ควรปล่อยไว้นาน ควรปรับความเข้าใจกันให้เร็วที่สุด และระมัดระวังอุบัติเหตุ

บนท้องถนนไว้ให้มากที่สุด 


ชาวราศีตุลย์

ชาวราศีตุลย์ ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับ

บริเวณศีรษะ และต้องระวังจะมีการเจ็บป่วยแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงระวัง

การมีปากเสียงกับคู่ครองคนรัก จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ บางครั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ

เป็นฝ่ายหายหน้าหายตาไปซะเฉยๆ รวมไปถึงระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างที่เป็น

เพศตรงข้ามเอาไว้ด้วย โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ที่สูงวัยกว่า พยายามอย่าให้มีปัญหา

เกิดขึ้น เพราะโอกาสที่จะปรับความเข้าใจมีค่อนข้างน้อยและหาคนมาเป็นกาวใจยาก

พอสมควร ชาวราศีตุลย์ท่านใดที่มีปัญหา เรื่องงานยังไม่แนะนำให้ลาออก เพราะ

โอกาสได้งานใหม่ยังแทบจะมีไม่มากนัก 


ชาวราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิก ช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายไปที่ราศีธนู จะพอได้หายใจหายคอบ้างในเรื่อง

ความรักเหมือนชาวราศีพฤษภ แต่ก็ยังไม่ควรวางใจนัก เพราะดาวเสาร์จะกลับมา

ที่ราศีพิจิกให้ต้องเครียดกันอีกรอบหลังช่วงกลางปีพุทธศักราช 2560 ไปแล้ว 

ชาวราศีพฤษภต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินไว้ให้มากที่สุด จะมีคนมาขอหยิบยืมเงิน 

และไม่ควรให้ใครยืมแม้จะเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือคนใกล้ตัว เพราะมีโอกาส

ที่ให้ยืมไปแล้วไม่ได้เงินคืนมีสูงมากๆ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานมีโอกาสที่จะมีปัญหา

กันค่อนข้างสูง และมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินต่อเติมบ้านและที่อยู่อาศัย


ชาวราศีมังกร

ชาวราศีมังกร ต้องระวังเรื่องสุขภาพและเรื่องอุบัติเหตุ มาเป็นอันดับแรก เพราะช่วง

ครึ่งปีแรกจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างบ้านต่างเมือง แต่จะมีอุปสรรคเพราะเรื่อง

สุขภาพที่จะทำให้ไม่ได้ไป ดังนั้นจึงต้องระวังในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ เรื่องที่ต้อง

ระวังรองลงมาก็คือ อารมณ์และคำพูด กับคนในบ้าน ถ้าชาวราศีมังกรไม่ระงับอารมณ์

และคำพูด จะทำให้เกิดการบาดหมางระหว่างคนในครอบครัว


ชาวราศีกุมภ์

ชาวราศีกุมภ์ เรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักไว้ให้มากที่สุด 

โดยเฉพาะเรื่องคำพูดควรไตร่ตรองก่อนที่จะพูดอะไรออกมา ระวังการมีปากเสียง

กับเพื่อนร่วมงาน รายได้ประจำที่เคยได้ของชาวราศีกุมภ์ จะอยู่ในช่วงที่ฝืดเคือง 

รายได้ที่เคยได้จากหลายทาง จะลดน้อยลง ต้องเก็บหอมรอมริบไว้ให้มาก 

ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาด้านการเงิน และหาความช่วยเหลือค่อนข้างยากสัก

หน่อย ชาวราศีกุมภ์ จะยังอยู่ในช่วงที่อึดอัดมากพอสมควร ทำอะไรสำเร็จ

ยากมาก ต้องอดทนค่ะ


ชาวราศีมีน

ชาวราศีมีนระวังมีเรื่องจุกจิกกวนใจกับคนรักบ่อยครั้งจนไม่เป็นอันทำอะไร 

การงานจะค่อนข้างมีปัญหาและมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมมากกว่า

ที่เคยรับผิดชอบอยู่มากเป็นเท่าตัว รวมไปถึงเรื่องการเงิน เป็นอีกช่วงที่ชาวราศี

มีนจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินและต้องหมุนเงินมากเป็นพิเศษ และระวังมีอุบัติเหตุให้

ต้องเจ็บตัวรวมไปถึงมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยกว่าช่วงอื่นพอสมควร


ช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช 2560 จะเป็นเช่นใด ต้องติดตามบทความต่อไป

ของดิฉันในช่วงปีหน้า ช่วงครึ่งปีหลังของ ปีพุทธศักราช 2560 จะมีดาวใหญ่ 

และคราสย้ายราศีอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น ดาวเสาร์ ดาวพฤหัส และราหู ราศีใดที่จะเจอ

อิทธิพลของดาวและคราสดังกล่าว อดใจรอสักหน่อยค่ะ****แจ้งเตือนค่ะ

หากพบบทความใดของดิฉันจากที่อื่นแล้วพบว่ามีการใส่ช่วงการแบ่งราศี เข้าไปอยู่ใน

บทความด้วย ขอให้ท่านที่อ่านเจอโปรดทราบว่านั่นไม่ใช่บทความดั้งเดิมของดิฉัน 

แต่มีบุคคลอื่นนำรายละเอียดส่วนนั้นเข้ามาเพิ่มเติมในบทความเอง  ควรใช้วิจารณ

ญาณในการอ่านค่ะ
******นำข้อความ บทความ รูป ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิต

ผู้เขียน ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ และกรุณาอย่าตัดทอนข้อความหรือเพิ่มเติม

ข้อความใดๆ เข้าไปนอกเหนือจากที่ผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ค่ะ


อุษณกรCreate Date : 29 ธันวาคม 2559
Last Update : 29 ธันวาคม 2559 22:05:00 น.
Counter : 38313 Pageviews.

102 comments
  
พิจิกค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: Teddy IP: 1.46.75.202 วันที่: 30 ธันวาคม 2559 เวลา:16:21:03 น.
  
อยากดูดวงค่ะอาจารย์ 2สค.2514 เวลา 21.36
มีค่าครูมั้ยค่ะ
โดย: ิjeany IP: 182.232.139.31 วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:0:13:58 น.
  
คุณ Teddy ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมที่บล็อกนะคะ
โดย: อุษณกร วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:21:14:51 น.
  
คุณ jeany ถ้าดูดวงชะตาแบบมีค่าใช้จ่าย รบกวนติดต่อที่เมล

ในหน้าโปรไฟล์ที่บล็อกนี้ค่ะ แต่ถ้าไม่สะดวกแบบมีค่าใช้จ่าย

สามารถสอบถามดวงชะตาได้ทางหน้าบล็อกนี้ พร้อมระบุคำถามที่

ต้องการทราบมา 1 คำถาม พร้อมระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 2 มกราคม 2560 เวลา:21:20:21 น.
  
รบกวนสอบถามอาจารย์ครับ ลัคนาสิงห์ เกิด2 มกราคม2519 18.50 พิษณุโลก จะมีอะไรร้ายแรงในช่วงครึ่งปีแรกนี้ไหมครับ
ขอบคุณครับอาจารย์
โดย: jame IP: 182.53.178.42 วันที่: 5 มกราคม 2560 เวลา:15:25:26 น.
  
รบกวนอาจารย์ช่วยดูเรื่องการงานครับ

เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 4.26 น. สุราษฎร์ธานี (โสด)

การงานการเงินแย่มาตั้งแต่ปี 2554
ปีนี้ (2560) มีแผนจะทำธุรกิจซื้อมาขายไป เกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักรโรงงาน พอจะมีแววรุ่งหรือร่วงครับ

ขอบคุณครับ
โดย: Set Surat IP: 118.173.178.91 วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:13:39:36 น.
  
คุณ jame

ดิฉันแนบรูปดวงชะตาแบบมหานาฑีของคุณมาให้ดูด้วยดวงชะตานี้ลัคนาราศีสิงห์

คนราศีสิงห์เจอเรื่องเยอะมาก อ่านตามที่เตือนไปที่บล็อกนี้

ได้เลยค่ะ

ดวงชะตานี้ พูดเก่ง พูดมาก แต่ไม่พูดพร่ำเพรื่อ มักได้เป็นผู้นำ

หรือหัวหน้าอยู่เสมอๆ สนใจโหราศาสตร์ เชื่อมั่นในความคิดตัวเอง

ใจร้อน คิดมาก และบ่อยครั้งออกจะหุนหันพลันแล่นและโผงผาง

เก่งในด้านเทคนิค ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ชอบแต่งตัวให้ดูดี

ไปไหนมาไหนต้องดูดีเสมอ แต่เป้นคนไม่สมหวังเรื่องความรัก

สักเท่าใดนัก


ถ้าพยากรณ์ลักษณะด้านบน ตรงกับตัวคุณ ให้อ่านคำพยากรณ์

ด้านล่างนี้ ถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องสนใจค่ะ

ดวงชะตานี้นะคะ มีเรื่องเตือนเอาไว้เลย ตั้งแต่หลังวันเกิดปีนี้(60)

ถึงวันเกิดปีหน้า(61) ช่วงหนึ่งปีนี้ต้องระวัง

-อุบัติเหตุทุกชนิดจะเกิดขึ้นเยอะและบ่อยมากและค่อนข้างหนัก

-สุขภาพ จะเจ็บป่วยค่อนข้างบ่อยกว่าปกติ(มาก)

-ระวังของมีค่าสูญหายทั้งทำหายเอง หรือถูกโจรกรรม

-ความรักจะค่อนข้างมีปัญหาถ้ามีคู่อยู่แล้ว ต้องระมัดระวัง

ความสัมพันธ์ไว้ให้มากๆ ค่ะ


ช่วงหนึ่งปีดังกล่าวสำหรับดวงชะตานี้ให้ระวังไว้ให้มากๆ ค่ะ

บางดวงชะตาเจอหมดทุกเรื่องที่เตือน บางดวงชะตาก็เจอแค่

บางเรื่องค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:20:41:34 น.
  
ส่วนดวงชะตาของคุณ Set Surat

ดิฉันจะกลับเข้ามาตอบในวันอื่นนะคะ ตอบดวงชะตาทางหน้าบล็อก

ขอตอบวันละ 1 ดวงชะตาค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 6 มกราคม 2560 เวลา:20:59:20 น.
  
ขอบคุณมากครับอาจารย์ 2ปีที่ผ่านมาก้หนักเอาการ ดูเหมือนไม่มีเรื่องดีเลย จากนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและระวังตัวมากขึ้น
โดย: jame IP: 182.53.189.253 วันที่: 7 มกราคม 2560 เวลา:16:54:43 น.
  
รบกวนสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านอ่ะค่ะการงาน การเงิน4 /12/2521 เวลา 22:10น. จะเจออะไรที่หนักๆไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: Than IP: 182.232.245.56 วันที่: 8 มกราคม 2560 เวลา:15:43:48 น.
  
อาจารย์ครับ ถ้าจะดูแบบมีค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไรครับ โอนเข้าบัญชีธนาคารไหนครับ
เป็นการดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมครับ สะดวกโทร
โดย: ก้อง IP: 113.53.153.82 วันที่: 12 มกราคม 2560 เวลา:8:54:53 น.
  
คุณ Set Surat

เวลาเกิดที่แจ้งมานี้ ดูมาจากสูติบัตรแล้วใช่หรือไม่คะ

ดวงชะตาลัคนาคาบเกี่ยวราศี ตอบคำถามดังนี้ค่ะ

-ผิดหวังเรื่องความรักบ่อยหรือไม่

-ช่วงอายุตั้งแต่เกิด จนถึงอายุ 16 ชีวิตค่อนข้างลำบากหรือสบาย

-ระหว่างปี 51 - 52 กับ ปี 52 - 57 ช่วงใดที่ชีวิตมีปัญหามากที่สุด
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มกราคม 2560 เวลา:23:35:20 น.
  
คุณ Than

ขอทราบจังหวัดที่เกิดด้วยค่ะ

ธุรกิจที่บ้านทำเกี่ยวกับอะไรและทำมานานหรือยังคะและตัวคุณ

ทำธุรกิจของที่บ้านใช่หรือไม่คะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มกราคม 2560 เวลา:23:38:08 น.
  
คุณก้องคะ ดิฉันไม่สามารถตอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูดวงชะตาทาง

หน้าบล็อกได้ค่ะ เพราะผิดกฎของทางพันทิป รบกวนติดต่อดิฉัน

ผ่านเมลส่วนตัวในหน้าโปรไฟล์ที่บล็อกนี้นะคะ ดิฉันดูดวงชะตา

ทางเมลส่วนตัวของดิฉันค่ะ ช่องทางอื่นยังไม่สะดวกค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มกราคม 2560 เวลา:23:42:02 น.
  
-เวลาเกิดตามสูติบัตรครับ
-เรื่องความรัก ผมยังไม่เคยชอบใคร หรือคบใครเป็นแฟน ส่วนใหญ่จะเน้นกินเที่ยว และทำงานเป็นหลักครับ
-ตั้งแต่เกิดจนถึง อายุ 16 ปี ค่อยข้างลำบากครับ
-ปีที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาหนักสุด น่าจะกลางปี 2553 ถึง ปี 2555 ครับ,
ส่วนปี 51-52 แม้งานจะหนักและเหนื่อย แต่ก็สนุกและสบายใจที่ได้ทำ

ขอบคุณครับ

โดย: Set Surat IP: 118.173.198.204 วันที่: 13 มกราคม 2560 เวลา:9:59:52 น.
  
ขออนุญาตรบกวนท่านอาจารย์หนึ่งคำถามได้ไหมคะ
เกิด 27 ก.พ. 2531 เวลา 04.42 น. ค่ะ
จ.ศรีสะเกษ
อยากทราบว่าถ้าจะศึกษาและเข้าสู่วงการเล่นหุ้นหรือซื้อชายเงินตราต่างประเทศ จะมีดวงพอไปรอดไหมคะ . ขอบคุณค่ะ
โดย: โชกี้ IP: 27.55.65.158 วันที่: 17 มกราคม 2560 เวลา:0:01:14 น.
  
อาจารย์ครับ ความรักจะเป็นอย่างไรครับ ลัคนาตุลย์ 2 พฤศจิกายน 2530 05.07 ระยองครับ
โดย: jk IP: 27.55.119.63 วันที่: 17 มกราคม 2560 เวลา:14:34:03 น.
  
ขอไลน์ได้มั้ยคะ ติดต่อขอดูดวงส่วนตัวค่ะ
mlting2003@yahoo.com
โดย: รัฐถะ IP: 192.95.30.51 วันที่: 19 มกราคม 2560 เวลา:7:27:05 น.
  
คุณ Set Surat ดิฉันขอสอบถามเพิ่มค่ะ

ในช่วงอายุ 16 - 25 ชีวิตช่วงนี้ สุขสบาย หรือ แย่คะ

อยู่ห่างจากพ่อแม่ พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณแล้ว หรือ

มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหรือไม่

สนใจเรื่องโหราศาสตร์ เรื่องลึกลับ ลี้ลับ บ้างหรือไม่

โดย: อุษณกร วันที่: 20 มกราคม 2560 เวลา:22:13:15 น.
  
คุณ โชกี้

ดวงชะตานี้ราศีมังกร เงียบๆ พูดไม่ค่อยเก่ง มีความสามารถเฉพาะตัว

แต่งตัวเก่ง ชอบเรื่องสวยๆ งามๆ ชอบใช้ของดีมียี่ห้อ

สำหรับเรื่องที่สอบถามมา ไม่แนะนำค่ะ โอกาสที่จะไม่รอดมีสูงค่ะ

ทั้งสองอย่างที่สอบถามมา
โดย: อุษณกร วันที่: 20 มกราคม 2560 เวลา:22:25:05 น.
  
คุณ jk ดวงชะตานี้ราศีตุลย์ มีความเป็นผู้นำ เงียบๆ ไม่ช่างพูด

หมุนเงินเก่ง และเป็นคนค่อนข้างประหยัด จะใช้เงินซื้ออะไร

คิดแล้วคิดอีก เรื่องคู่ครองโดยพื้นดวงชะตานี้

ค่อนข้างหายากค่ะ มีช้า มายาก

ช่วงปี 59 - 61 มีเกณฑ์ในเรื่องนี้ คือจะมีคนเข้ามา แต่จะยังคงไม่

สมหวังในเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้ค่ะ

ดวงชะตานี้เรื่องความรักต้องอายุมากขึ้นไปแล้วจึงจะมีโอกาสค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 20 มกราคม 2560 เวลา:22:32:22 น.
  
คุณ รัฐถะ คะ

ตอนนี้ดิฉันยังไม่สะดวกในช่องทางไลน์ค่ะ ดิฉันรับดูดวงส่วนตัว

ทางเมลเท่านั้นค่ะ รบกวนติดต่อทางเมลที่ให้ไว้ในหน้าโปรไฟล์

ทางหน้าบล็อกนี้ค่ะ (หัวข้อ ดู โปรไฟล์ ทั้งหมด)

โดย: อุษณกร วันที่: 20 มกราคม 2560 เวลา:22:36:12 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: โชกี้ IP: 223.24.44.11 วันที่: 21 มกราคม 2560 เวลา:1:35:23 น.
  
ตอบคุณอุษณกร

- ช่วงอายุ 16-25 ชีวิตช่วงนี้สุขสบายดีครับ เรียนจบวิศวะไฟฟ้าตอนอายุ 22ปี หลังจากนั้นก็ได้เข้าทำงานบริษัทเอกชนเงินเดือนค่อนข้างสูง

- ต้องอยู่ห่างพ่อแม่ตั้งแต่อายุ 16 ปี เพราะต้องไปเรียนต่างจังหวัด,
ต้องกลับมาอยู่กับพ่อแม่อีกครั้งก็ประมาณอายุ 29 ปี จนถึงปัจจุบัน

-พ่อแม่ยังอยู่ครบครับ ไม่มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง

-สนใจเรื่องโหราศาสตร์ เรื่องลึกลับ ลี้ลับ ครับ แต่ไม่ลงลึกในรายละเอียด

ขอบคุณครับ
โดย: Set Surat IP: 118.173.189.215 วันที่: 21 มกราคม 2560 เวลา:9:40:01 น.
  
รบกวนสอบถามค่ะ เกิด วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2519 เวลา 8.30 น. จ.สุราษฎร์ธานี ลัคนาราศีธนู จะมีอะไรร้ายแรงในช่วงครึ่งปีแรกนี้หรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: โอ๋ IP: 182.232.17.36 วันที่: 25 มกราคม 2560 เวลา:9:38:05 น.
  
คุณ Set Surat

ดิฉันจะมาตอบดวงชะตาให้ช่วงหลังวันที่ 5 กุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะ

ช่วงนี้ยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลานักค่ะ


คุณโอ๋ สำหรับดวงคุณระวังเรื่องความรัก การงานจะมีปัญหา มีเกณฑ์

เปลี่ยนแปลง โยกย้าย ระวังเรื่องอุบัติเหตุทุกชนิด ในช่วงครึ่งปีแรก

ผู้ใหญ่ในบ้านมีเกณฑ์เจ็บป่วยค่ะ

ช่วงเมษา พฤษภาคม ระวังสัตว์มีเขี้ยวพิษจู่โจม หรือทำร้ายค่ะ

โดย: อุษณกร วันที่: 26 มกราคม 2560 เวลา:22:25:19 น.
  
รบกวนอาจารย์ค่ะ อยากสอบถามเรื่องงาน ตกงานตั้งแต่ ก.ย 59 ค่ะ ไม่ทราบจะได้งานเมื่อไหร่คะ เกิด 18 ส.ค. 2519 เวลา 23.32 พระนครศรีอยุธยา (ใช่ราศีเมษไหมคะ ผูกดวงจากโปรแกรมใน internet )
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: Kung IP: 27.55.86.110 วันที่: 30 มกราคม 2560 เวลา:13:14:17 น.
  
คุณ Set Surat

โดยปกติ ดวงชะตาที่ลัคนาคาบเกี่ยวราศี นอกจากสอบทานข้อมูล

ส่วนตัว และเหตุการณ์ในชีวิตแล้ว ยังต้องพิจารณาจากรูปร่าง

ลักษณะเจ้าชะตาเป็นสำคัญ

ดิฉันตอบดวงชะตาผ่านทางหน้าบล็อกนี้โดยมิได้เห็นรูปร่าง

ลักษณะของเจ้าชะตา จึงมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดค่อนข้างมาก

ดังนั้น การพยากรณ์ที่ดิฉันได้พยากรณ์ไป ควรพิจารณาให้ดีๆ ค่ะ

จากการที่ดิฉันสอบถามคุณทางหน้าบล็อก ดิฉันวางไว้ที่

ราศีมังกร นะคะ ตามดวงชะตาจะเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่

เป็นคนตัดสินใจอะไรค่อนข้างเร็ว ออกจะหุนหันพลันแล่นสักหน่อย

ถามมาว่า


ปีนี้ (2560) มีแผนจะทำธุรกิจซื้อมาขายไป เกี่ยวกับอะไหล่เครื่อง

จักรโรงงาน พอจะมีแววรุ่งหรือร่วงครับ

-ถ้าทำธุรกิจในช่วงนี้ คือช่วงปี 60 - 61 จะมีทั้งดีและแย่ปนกัน

ไม่ดีสุดขีด ดีและแย่ปนกัน เนื่องด้วยในช่วงปี 60 ช่วงปลายปี

ที่มีดาวและคราสย้ายราศีนั้น จะส่งผลกับคนราศีมังกรทั้งดีและแย่

เมื่อพิจารณาดวงชะตาของคุณควบคู่ไปด้วย ยังถือว่าไม่รุ่งมากนักค่ะ

โอกาสที่จะมีปัญหามีค่อนข้างสูงมาก ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ


อุษณกร

โดย: อุษณกร วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:58:29 น.
  
คุณ Kung

ใช่ค่ะ คุณเป็นคนราศีเมษ อย่างที่ได้เตือนไปในทางหน้าบล็อกนี้ค่

ะว่าคนราศีเมษมีเกณฑ์ออกจากงานค่อนข้างสูงมาก

ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ตั้งแต่หลังช่วงเดือนเกิดปีที่แล้ว(ปี 59)

เป็นต้นมาค่ะ

ถามมาว่าเมื่อไหร่จะได้งาน

เรื่องงานอาจจะต้องรอนานสักหน่อยค่ะ ถ้าในเร็วๆ นี้ คงจะยาก

มากๆ ค่ะ ต้องหลังวันที่ 10 กันยายน ไปแล้ว ช่วงนั้นมีโอกาส

ได้งานค่อนข้างสูงค่ะ แต่ถ้าเป็นช่วงเร็วๆ นี้ โอกาสแทบจะน้อย

มากๆ ค่ะ มีเข้ามาก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างไม่โอเคสำหรับคุณค่ะ

โดย: อุษณกร วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:12:40 น.
  
ที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าตัวเองลัคนาธนู แต่พออ่านคำทำนายของลัคนาราศีธนูมันไม่ค่อยตรงกับวิถีชีวิตผม

##ต่อไปคงต้องเปลี่ยนมาอยู่ลัคนาราศีมังกร ^_^

ขอบคุณครับที่ช่วยดูดวงให้
โดย: Set Surat IP: 118.173.188.196 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:15:48:40 น.
  
เกิด 21 เมษายน 2515
( เวลาเกิด 00.45 คืน 20 เช้า 21 ครับ )

ดวงทั่วไปเป็นอย่างไรครับ
การงาน การเงิน ความรัก โรคภัย

ขอบคุณครับ
โดย: หน่ม IP: 119.76.1.182 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:17:22 น.
  
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ที่กรุณาดูให้
โดย: Kung IP: 223.24.67.24 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:01:49 น.
  
สวัสดีค่ะ
อยากรบกวนอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะแย่เหลือเกินทั้งการงาน เงิน ความรัก เมื่อไหร่จะดีขึ้นคะ เกิด 4 พ.ค. 2531 เวลา 15.20 น.
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดย: แตง IP: 27.55.154.189 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:17:04:36 น.
  
คุณหนุ่ม ผูกดวงชะตามาแล้วลัคนาคาบเกี่ยวระหว่างราศีกุมภ์และมังกร

ขอสอบถามเพื่อสอบทานค่ะ

1.เป็นโสด หรือแต่งงานแล้ว

2.ค่อนข้างเงียบๆ ไม่ค่อยพูดหรือไม่

3.ชีวิตตั้งแต่เกิด จนถึง อายุ 16 ดีหรือแย่

4.จบการศึกษาระดับใด
โดย: อุษณกร วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:01:17 น.
  
คุณแตง

คุณไม่ได้แจ้งจังหวัดที่เกิดมา ดิฉันตั้งไว้ที่กรุงเทพก่อนนะคะ

ดวงชะตานี้ลัคราศีกันย์ คุณเป็นคนราศีกันย์

ดวงชะตานี้ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 25 ชีวิตถือไปได้ค่อนข้างดี

แต่หลังจากอายุ 25 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ชีวิตยังถือได้ว่า

ค่อนข้างแย่อยู่ รู้สึกยังไม่ดีสักเท่าไหร่นัก

ดวงชะตานี้อายุหลัง 25 เป็นต้นมา จนถึงอายุ 33 ยังถือว่าเป็นช่วง

ไม่ดีของชีวิตมากนัก ต้องอดทนให้มากๆ ค่ะ

ช่วงอายุดังกล่าวชีวิตจะค่อนข้างทุลักทุเลสักหน่อยค่ะ ดีก็ดีไม่เต็มร้อย

อายุ 34 เป็นต้นไป ชีวิตจะค่อยๆ ฟื้นตัวและจะไปได้ดีจนถึงอายุ 58

ในช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้าง แต่จะสามารถผ่านไปได้ค่ะ


ช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกัยนยายน ชาวราศีกันย์จะเริ่มดีขึ้นมากแล้ว

แต่ของคุณอาจจะดีไม่มากเท่าที่ควร แต่ก็ยังถือว่ามีเรื่องดีค่ะ

ต้องคอยสังเกต เพราะชาวราศีกันย์เริ่มาฟีดแบคชีวิตแล้วว่าเริ่มดีขึ้น

บ้างแล้ว
โดย: อุษณกร วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:15:03 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
หนูขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ และต้องขอโทษด้วยค่ะที่ไม่ได้แจ้งสถานที่เกิด หนูเกิดที่กรุงเทพค่ะ ที่อาจารย์ทำนายมาข้างเป็นไปตามที่อาจารย์ทำนายมาเลยช่วงตั้งแต่ 26 ไม่ดีเลยกว่าจะผ่านได้แต่ละหนแทบท้อ ได้แต่ปฏิบัติธรรมข่มใจค่ะ พอเริ่มปีใหม่ปีนี้มาเหมือนเริ่มจะดีแต่แม่ก็มาป่วย
โดย: แตง IP: 27.55.170.21 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:25:46 น.
  
เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2500 เวลา 17.44 น. จังหวัดนครสวรรค์ ถูกฉ้อโกงเงิน ไม่ทราบว่าปัญหาจะคลี่คลายและจบลงด้วยดีเมื่อไหร่ครับ ขอบคุณครับ
โดย: ไก่ IP: 49.228.126.53 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:8:37:58 น.
  
สอบถามครับ:เกิดวันเสาร์ 17 ต.ค 24
เวลา21:43น. จ.ลำปาง จะมีเคราะห์หนักมั้ยครับ
และเรื่องการงานจะเป็นเช่นใดครับ
โดย: ตั้ม IP: 27.55.215.191 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:24:58 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์ พอดีสมัครแอร์โฮสเตรส มา 1 ปีแล้วค่ะ ยังไม่ได้สักที อยากทราบว่า ปีนี้จะได้ไหมค่ะ ต้องเสริมดวงยังไงดีค่ะ เกิด 6 สค. 2534 เวลา 04.30 น. ชัยภูมิค่ะ
โดย: บี IP: 96.30.68.47 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:06:08 น.
  
คุณไก่

ถูกฉ้อโกงเงินไปเมื่อไหร่คะ เวลาเกิดที่บอกมานี้ได้มาจากไหนคะ

จากสูติบัตร หรือมีคนบอกมาว่าเวลานี้


โดย: อุษณกร วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:22:46 น.
  
คุณตั้ม ดวงชะตานี้ลัคนาราศีมิถุน เป็นคนพูดค่อนข้างเก่ง

หลังวันเกิดปีที่แล้ว ถึงวันเกิดปีนี้ ระวังอุบัติเหตุทุกชนิด สุขภาพ

จะมีเจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงทรัพย์สินสูญหาย ถูกโจรกรรม โดยรวม

ชาวราศีมิถุนจะเป็นราศีที่จะเริ่มไม่ดีในปีนี้ค่ะ

เรื่องงาน มีเกณฑ์ออกจากงาน หรือโยกย้ายงานค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:24:01 น.
  
คุณบี เวลาเกิดที่แจ้งมานี้ ดูมาจากสูติบัตรแล้วใช่หรือไม่

เรื่องสอบแอร์ ขอทราบช่วงเวลาที่จะสมัคร และช่วงที่จะประกาศ

ผลด้วยค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:25:46 น.
  
เรียนคุณอุษณกร

ทราบความจริงเพราะเขาสารภาพเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ร่วมลงทุนกันตั้งแต่กลางปี 2555 ครับ ส่วนเวลาเกิดอันนี้ทราบเพราะคุณแม่บอกครับ
โดย: ไก่ IP: 1.47.34.59 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:32:08 น.
  
เกิด 18 เมษ 2528 เวลา 13.30-14.00 น ช่วงประมาณน่ะค่ะ
โดยส่วนตัวเชื่อเรื่องพวกนี้มากค่ะ แต่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครรบกวนอาจาร์ยช่วยดูดวงให้ที่น่ะค่ะ.
โดย: วิภา IP: 171.4.234.232 วันที่: 1 มีนาคม 2560 เวลา:8:06:58 น.
  
สวัสดีค่ะ อยากให้อาจาย์ช่วยดูดวงชะตาค่ะ
เกิด 18 เมษ 2528 เวลาโดยประมาณ 13.30-14.00 น ไม่เกินนี้ค่ะ
รบกวนช่วยตรวจดวงด้วยน่ะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย: วิภา IP: 171.4.234.232 วันที่: 1 มีนาคม 2560 เวลา:22:04:00 น.
  
แล้วราศีมิถุนพอจะมีวิธีทำให้หนักเป็นเบาได้มั้ยครับ
โดย: ตั้ม IP: 223.24.111.191 วันที่: 2 มีนาคม 2560 เวลา:13:06:43 น.
  
สวัสดีครับ อยากให้อาจาย์ช่วยดูดวงให้หน่อยครับ
เรื่องงาน ที่งานเยอะ งานหนักแต่ได้เงินน้อย ควรเปลี่ยนงานมั้ยครับ แต่ก็ยังไม่มีที่ให้ไป กับเรื่องความรัก กับคนที่กำลังจีบอยู่ที่ทำงานเดียวกัน พอมีทางเป็นไปได้มั้ยครับ
เกิด 31 มีนาคม 2530 เวลา 6.35 น. จังหวัดพะเยา ขอบคุณมากครับ
โดย: อิง IP: 122.155.45.68 วันที่: 5 มีนาคม 2560 เวลา:15:24:32 น.
  
สวัสดีครับ อยากให้อาจารย์ช่วยดูดวงให้ครับ
ช่วงนี้ชีวิตแย่มาก เป็นหนี้เยอะมาก หาทางออกไม่ได้เลย ทำให้คนอื่นเดือดร้อน จะมีใครมาช่วยบ้างไม๊ครับ จากที่เคยเป็นคนมีโชคทางการเสี่ยงโชค ช่วงนี้ไม่มีเลย เมื่อไหร่จะดีขึ้นคับ
เกิด 29 ธันวาคม 2516 เวลา 12.00น. รพ เจ้าพระยายมราช ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี อยู่ลัคนาราศีมีนใช่ไม๊ครับ

ขอบคุณมากครับ
โดย: ศักดิ์ IP: 125.24.160.171 วันที่: 5 มีนาคม 2560 เวลา:20:45:27 น.
  
สนใจเรื่องการทำนายอยู่แล้วครับ รบกวนชี้แนะด้วยครับ /พฤ.8ส.ค.11/10:45น.ครับ
โดย: องอาจ IP: 118.175.233.228 วันที่: 7 มีนาคม 2560 เวลา:12:06:27 น.
  
อย่าดูดวงส่วนตัวค่ะ ราคาเท่าไรค่ะ
โดย: กนกพร IP: 1.2.190.83 วันที่: 8 มีนาคม 2560 เวลา:12:34:39 น.
  
แล้วพอจะมีวิธีแก้ไข แก้เคล็ด สำหรับชาวราศีเมถุนได้มั้ยครับ ทำให้หนักกลายเป็นเบาน่ะครับ
โดย: ตั้ม IP: 27.55.29.15 วันที่: 8 มีนาคม 2560 เวลา:13:50:03 น.
  
คุณไก่

ที่ดิฉันถามเรื่องเวลาเกิด เพราะมีผลต่อการพยากรณ์ค่อนข้างมาก

และเวลาเกิดที่ทราบมาจากผู้ให้กำเนิด ตามประสบการณ์

ที่ดิฉันเจอมา ผู้ให้กำเนิดมักจำเวลาเกิดผิด

ดิฉันทดสอบผูกดวงชะตาตามเวลาที่คุณแจ้งเข้ามา เป็นคนราศีสิงห์

แต่อยู่ปลายราศีสิงห์มากๆ ปรับเวลาอีกนิดเดียวจะเป็นคนราศีกันย์

ถ้าเป็นคนราศีสิงห์ เป็นคนมีท่า วางมาด รักเกียรติยศชื่อเสียง

ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ สนใจเรื่องการแต่งตัว

พูดจาเก่ง ค่อนข้างพูดจาโผงผาง พูดแบบทะลุขึ้นกลางปล้อง

มีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ สนใจเรื่องศาสนา มีปัญหา

ในชีวิตมาตั้งแต่ต้นปี 59 จนถึงปัจจุบัน

ถ้าเป็นคนราศีสิงห์ ต้องพ้นเดือนตุลาคม เป็นต้นไป จึงจะมีโอกาส

เคลียร์ปัญหาที่ถามมาได้


ถ้าเป็นคนราศีกันย์ เป็นคนไม่มีมาด และค่อนข้างเงียบๆ ไม่ค่อยพูด

เรื่องแต่งกายไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก มีปัญหาในชีวิตในช่วง

ปี 57 - ต้นปี 59

ชีวิตค่อนข้างแย่พอสมควร ถ้าเป็นคนราศีกันย์ ชีวิตตั้งแต่ตอนนี้

จนถึงอายุ 66 ยังถือว่ายังไม่ใช่ช่วงดีของชีวิต ต้องระวังการใช้ชีวิต

ให้มากปัญหาที่ถามมา ปัญหาที่ถามมาจะพอทุเลา แต่จะยังไม่

คลี่คลายในเร็ววันอย่างที่ใจต้องการค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:20:36:43 น.
  
คุณวิภา ดิฉันขอทราบเวลาเกิดจากสูติบัตรค่ะ

ไม่เอาเวลาแบบประมาณช่วงเวลามา การพยากรณ์แบบที่ดิฉันใช้อยู่

เรื่องเวลาเกิดสำคัญมากค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:20:39:06 น.
  
คุณตั้ม

ดวงชะตาแก้ไขไม่ได้ค่ะ ที่แจ้งไปว่าช่วงใดจะมีปัญหา

ก็ขอให้ใช้ชีวิตระมัดระวังอย่างไม่ประมาทค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:20:41:11 น.
  
คุณอิง

ดวงชะตานี้เป็นคนราศีมีน เรื่องงานจะยังมีปัญหาอยู่จนถึงเดือนมิถุนายน

ถ้าคิดจะออก ควรทยอยสมัครงานที่ใหม่ได้ และจะมีโอกาสได้งานหลัง

เดือนมิถุนายนไปแล้ว

แต่ถ้าไม่ออกจากงาน หลังมิถุนายนเป็นต้นไป เรื่องงานจะคลี่คลายลงค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:20:47:59 น.
  
คุณศักดิ์

เวลาเกิดนี้ ดูมาจากสูติบัตรแล้วใช่หรือไม่คะ

ตั้งแต่อายุ 41 ย่างเข้า 42 จนถึงปัจจุบัน ชีวิตค่อนข้างแย่ใช่หรือไม่

มีปัญหามากมาตั้งแต่ต้นปี 59 เป็นต้นมาใช่หรือไม่
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:20:53:50 น.
  
คุณองอาจ ขอทราบจังหวัดที่เกิด และคำถามที่ต้องการทราบค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:20:56:25 น.
  
คุณกนกพร รบกวนติดต่อช่องทางหลังไมค์พันทิป

หรือตามที่อยู่เมลในหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวทางหน้าบล็อกนี้ค่ะ

กดดูข้อมูลโปรไฟล์
โดย: อุษณกร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:20:58:40 น.
  
ตามสูติบัตรคับ เป็นตามที่คุณอุษณกรบอกครับ
ช่วงปี 58 ต้นเดือน พย ได้ลาภก้อนใหญ่มากครับแต่ก็หมดไม่มีเหลือ
พื้นฐานครอบครัวยากจนครับ ผมต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบ ป ตรี

ขอบคุณมากครับ
โดย: ศักดิ์ IP: 125.24.165.229 วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:21:23:19 น.
  
เกิด 22 เม.ย 2520 เวลา 21.45 เกิด กทม อยากสอบถามอาจารย์ว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ จะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศมั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ชื่อโอ๋ค่ะ IP: 27.55.211.84 วันที่: 13 มีนาคม 2560 เวลา:0:38:06 น.
  
รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาให้หน่อยได้ไหมคะเพราะช่วงนี้รุ้สึกว่ามีปัญหากับทุกเรื่องทุกอย่างเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นเลยค่ะ
แล้วก็อยากทราบว่าจะมีเกนฑ์การเดินทางบ้างไหมคะ เพราะตอนนี้รอสัญญาจ้างจากเฒ่าแก่ที่เกาหลียุค่ะ รอมาปีกว่าแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ไปเลยค่ะ การเงินก็ติดขัดมาก พอจะมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
โดย: ศุภัสษร เกิดวันเสาร์ที่10 กันยายน2531 ปีมะโรง เวลา22.40 จ.หนองบัวลำภู IP: 223.24.98.79 วันที่: 13 มีนาคม 2560 เวลา:10:17:19 น.
  
เกิด18เมษ 2528 เวลา13.30 เกิดที่ กทม. ค่ะ
โดย: วิภา IP: 223.204.132.215 วันที่: 13 มีนาคม 2560 เวลา:21:19:04 น.
  
เรียน อ.อุษณกร คะ
เกิด 13 ธค. 2519 กทม. เวลา 1.40 ตีหนึ่งกลางคืย คะ
คำถาม : การงาน ตั้งแต่ น้ำท่วมปี54 ตุลา หนักมากๆคะ จะดีขึ้น เมื่อไร คะ , สุขภาพ พ่อ แม่ เริ่มป่วยด้วยคะ
โดย: ชมพู่ IP: 27.130.164.45 วันที่: 14 มีนาคม 2560 เวลา:13:59:20 น.
  
รบกวน อาจารย์ หน่อยได้ไหมคะ
ดิฉันเกิด วันที่ 23 ตุลา 2532 เวลา 14.32 น. ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะ
คำถามคือ ดิฉันเป็นมีดวงอาภัพคู่ใช่ไหมคะ เพราะไม่เคยสมหวังเลย ทั้งๆที่มีคนเข้ามาตลอดแต่ลงเอยกับใครไม่ได้เลย ดิฉันจะมีคู่ไหมคะ
แต่ถ้าอาภัพจริงๆ ควรแก้ไขไยังไงคะ มีทางแก้ไหมคะ

รบกวนด้วยค่ะ อาจารย์
โดย: พิศมัย IP: 49.228.184.31 วันที่: 14 มีนาคม 2560 เวลา:16:40:00 น.
  
รบกวนอาจารย์ช่วยดูดวงค่ะ เกิด 18เมษ 2528 เกิด ร.พ จุฬา เวลา 13.30 ที่ผ่านมาเจอเรื่องหนักถึงหนักมาก...รอว่าเมื่อไรจะมีรอยิ้มสักที..
รบกวนด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย: วิภา IP: 223.206.214.152 วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:0:02:31 น.
  
แจ้งเวลาเกิดค่ะ. 18เม.ย 28. เวลา13.49น /กทม. อันเวลาตามใบเกิดค่ะ
โดย: วิภา IP: 223.207.62.124 วันที่: 17 มีนาคม 2560 เวลา:21:35:12 น.
  
อาจาร์ยครับ ช่วยดูดวงครับ เกิด25ส.ค29 เวลา 10.36 น กทม. เรื่องที่ต้องระวังในปีนี้ครับ


ขอบคุณครับ
โดย: ปอ IP: 223.207.62.124 วันที่: 17 มีนาคม 2560 เวลา:22:23:23 น.
  
คุณศักดิ์

จากที่ดิฉันสอบถามเพื่อสอบทานดวงชะตากับคุณ ดิฉันปรับเวลาเกิด

คุณอยู่ที่ 12.14 นะคะ ใช้ในแบบการพยากรณ์แบบดิฉัน หากมาสอบ

ถามเพิ่มรบกวนบอกเวลาเดิมของคุณและเวลาที่ดิฉันปรับด้วย

ดิฉันผูกดวงชะตาคุณได้ที่ราศีเมษนะคะ คุณเป็นคนราศีเมษ

ดวงชะตาของคุณในช่วงอายุ 41 ย่างเข้า 42 จนไปถึงอายุ 50 เป็น

ช่วงชีวิตที่ถือได้ว่าค่อนข้างไม่ดีมากนักช่วงหนึ่งของชีวิต

ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังตัวกับการใข้ชีวิตให้มากๆ พ้นอายุ 50 ไปแล้ว

จึงจะดีขึ้น ช่วงเวลานี้ต้องประคับประคองตัวไปก่อน อย่าก่อหนี้เพิ่ม

ตอนนี้ชาวราศีเมษยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะความช่วยเหลือ

ต่างๆ ต้องรอหลังกลางเดือนกันยายนปีนี้ ถึงวันเกิดปี 61

ปัญหาเรื่องหนี้สินจะทุเลาลง หรือแก้ไขปัญหาได้บ้างและมีคนช่วย

บ้างค่ะ ชาวราศีเมษจะทุเลาลง

ในช่วงเวลานั้น ในกรณีของคุณปัญหาจะไม่จบแบบม้วนเดียวนะคะ

ทุเลาลง และต้องอาศัยเวลาค่ะ เพราะอยู่ในจังหวะช่วงที่ไม่ดีของ

ชีวิตจริงๆคุณโอ๋

คุณเป็นคนราศีพิจิก คนราศีพิจิกยังอยู่ในช่วงที่ถือว่ายังไม่ดีมากนัก

จะเริ่มค่อยดีในช่วงปลายปี 61ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นยังถือว่าค่อนข้าง

ทุลักทุเล พอสมควร เรื่องเรียนต่อมีโอกาสบ้างในช่วงตั้งแต่

ปลายปี 60 เป็นต้นไปค่ะ


คุณศุภัสษร

ดวงชะตานี้เป็นคนราศีเมษ ก็ตามที่ได้เตือนไปในบล็อกนี้เลยค่ะ

ราศีเมษจะยังมีเรื่องค่อนข้างมากจนถึงกลางปีนี้ เกณฑ์การเดินทาง

รวมไปถึงการงานต้องรอหลังกลางเดือนกันยายน เป็นต้นไปจึงจะมี

โอกาสอยู่บ้างค่ะ

ช่วงเวลานี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีค่ะ ยังจะมีปัญหามากๆ ในทุกเรื่อง

การเงินก็ต้องรอปลายปีจึงจะทุเลาขึ้นค่ะ


คุณวิภา

บอกเวลาคลาดคลื่อนไป 19 นาที

ท่านใดที่ต้องการทราบดวงชะตารบกวนแจ้งข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ

เวลาเกิดควรดูมาจากสูติบัตรแล้วนะคะเวลาห่างกันเพียงหนึ่งนาทีก็เป็น

อีกดวงชะตาหนึ่งได้ การบอกเวลาเกิดผิดนั่นหมายความว่า ดวงชะตา

ที่กำลังดูอยู่ไม่ใช่ดวงชะตาของคุณค่ะ

ปัญหาที่เจอมามีอะไร และเจอในช่วงเวลาใด(ช่วงเดือนปี) ระบุคำถาม

ที่ต้องการทราบด้วยค่ะ ขอคำถามแบบลงรายละเอียด

จากดวงชะตาที่ผูกได้คุณเป็นราศีสิงห์ มีปัญหาหนักมาตั้งแต่ช่วง

ต้นปี 59 ปัญหาถาโถมเข้ามาจนจนถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องของ

ความรัก ดวงชะตาคุณมีองศาดาวบางดวงคาบเกี่ยว รบกวนตอบ

คำถามมาด้วยว่าเป็นคนชอบแต่งตัวมากๆ รักสวยรักงามหรือไม่

หรือ ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย


คุณพิศมัย

คุณเป็นคนราศีกุมภ์ มีปัญหาเรื่องความรัก ตั้งแต่ช่วงต้นปี 59 เป็นต้น

มา เรื่องคู่ต้องบอกว่าดวงชะตานี้เรื่องคู่ค่อนข้างหายากมากๆ ค่ะ

เรื่องดวงชะตาหาคู่ยากมีอยู่สองกรณีคือหนึ่งไม่มีเลย และสองมี

แต่มีกี่คนต้องเลิกราทุกคน ไม่ได้ครองคู่กันยาวๆ สำหรับดวงชะตานี้

ต้องหาคนที่มีลักษณะในเรื่องคู่ครองเช่นเดียวกันจึงจะสามารถ

อยู่กันได้ยืนยาวค่ะคุณปอ

ได้เวลาเกิดมาจากที่ใดคะ

ตอบคำถามดังนี้ด้วยค่ะ

เป็นคนพูดมาก พุดได้กับทุกคนไม่เว้นคนแปลกหน้า บางครั้งค่อนข้าง

ปากเสีย หรือ ค่อนข้างจะเงียบๆ ไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้า ถ้าสนิท

ด้วยจึงจะพูดมาก คุณเป็นแบบใด

เป็นคนใจร้อนใช่หรือไม่โดย: อุษณกร วันที่: 19 มีนาคม 2560 เวลา:21:42:56 น.
  
สวัสดีค่ะ อ.อุษณกร รบกวนดูพื้นดวงให้หน่อยค่ะ อยากทราบว่าหนูจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่ หนูจะร่ำรวยไหม ตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานราชการค่ะ หนูควรอยู่ต่อหรือออกไปค้าขายดีค่ะ และจะมีโอกาสมีลูกเมื่อไหร่ แต่งงานมาปีกว่าแล้วค่ะ เกิด 23/07/30 เวลา 22.00 น. กรุงเทพค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ณภา IP: 192.99.15.166 วันที่: 20 มีนาคม 2560 เวลา:15:08:56 น.
  
คำตอบหนู (ขออธิบาย)..เมื่อ3ปีที่ผ่านมา..หนูก็เป็นคนที่ชอบเรื่องสวยๆๆงามๆๆ ต้องดูดี ก่อนออกจากบ้าน ทุกครั้ง
แต่ปัจุบันหนูกลับไม่ได้สนใจให้ความสำคัญเลย ๆๆๆ (คงเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่อยู่มั้งค่ะ)
คำถาม?หนูจะสร้างเนื้อสร้างตัวกับชีวิตได้ตอนอายุเท่าไรค่ะ
คำถาม? ยังต้องเจออะไรๆที่แย่ๆๆกับชีวิตอีกไมค่ะ

ขอบคุณอาจาร์ยค่ะ
โดย: วิภา IP: 223.205.226.78 วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:15:44:28 น.
  
เวลาเกิดได้จากสูติบัตรครับ
เรื่องนิสัย ผมว่าผมเป็นคนที่กล้าจะพูด กล้าที่จะแสดงออกมาครับเป็นคนเพื่อนเยอะยิ่งสนิมก็คุยได้ทุกเรื่องครับ. ใจร้อนเป็นบางเรื่องน่ะครับถ้าไม่ฟโกรธใครจริงๆ
คำถาม? ในปีนี้มีช่วงที่ต้องระวัง ช่วงทีไม่ดั จะมีมั้ยครับ
โดย: ปอ IP: 223.205.226.78 วันที่: 21 มีนาคม 2560 เวลา:23:36:23 น.
  
ขอถามเพิ่มอีกข้อน่ะค่ะ. หนูชอบค้าขาย.ดวงหนูเหมาะกับค้าขายเกี่ยวกับอะไรดี (รบกวนอาจาร์ยถามเพิ่มอีกข้อน่ะค่ะ)
โดย: วิภา IP: 223.207.62.13 วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:23:12:33 น.
  
เกิด วันที่2 0 เดือน เม ย 2519 13นาฬิกา47 นาที
คำถามนะครับ : เดี๋ยวเสาร์ทับจันทร์ เค้าบอกจะพันร้าย ให้ระวังเรื่องอะไรเหรอครับ
โดย: ม่อน IP: 118.172.249.29 วันที่: 27 มีนาคม 2560 เวลา:20:52:19 น.
  
คุณ ณภา

เวลาเกิดที่แจ้งเข้ามานี้ดูมาจากสูติบัตรเลยใช่หรือไม่คะ


คุณวิภา

ดิฉันสอบถามเรื่องช่วงเวลาที่มีปัญหาคุณยังไม่ได้แจ้งเข้ามาเลยค่ะ

ถ้าดวงนี้เป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด

เอาเป็นว่าดวงนี้ชีวิตพอดำเนินไปได้ ช่วงที่จะพอตั้งตัวได้ต้องหลัง

อายุ 33 เป็นต้นไปจนถึงอายุ 42 ค่ะ

แต่ถ้าลักษณะเป็นคนพูดค่อนข้างเก่ง จะรุ่งเรืองในช่วงอายุ 42 - 50

ค่ะ และถ้าจะค้าขายต้องเกี่ยวกับของกิน หรือ ของสดๆ ค่ะคุณปอ

ที่ดิฉันสอบถามลักษณะ เพราะลัคนาคุณคาบเกี่ยวราศีระหว่างราศีกันย์

และตุลย์ ตามเวลาที่แจ้งมาเป็นคนราศีตุลย์

ขยับเวลานาทีเดียวจะกลายเป็นคนราศีกันย์ จากที่คุณตอบมา

ดิฉันวางคุณไว้ที่ราศีกันย์นะคะ เป็นคนพูดเก่ง

ช่างพูดช่างคุยและติดจะขี้บ่นอยู่บ้างในหลายเวลา ถ้าได้บ่นก็บ่นไม่

หยุด พูดค่อนข้างตรง ใจร้อน เคยผ่านการเป็นหัวหน้าห้อง

หัวหน้างาน หัวหน้าทีม มาบ้างแล้ว มีความเป็นผู้นำและไม่ค่อยชอบ

ตามใคร เป็นคนชอบคิดอะไรเป็นขั้นตอน

ดวงชะตานี้ค่อนข้างดีมากพอสมควร ชีวิตก็สบายมาตลอด เจอ

อุปสรรคมาบ้างแต่ก็ไม่กระทบอะไรมากนัก

เรื่องที่ต้องระวัง ระวังเรื่องงาน จะมีปัญหา และมีเกณฑ์ออก หรือโยก

ย้าย และเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ ให้ระวังจนถึงเดือนเกิดปีนี้ค่ะ


คุณม่อน ขอทราบจังหวัดที่เกิดด้วยค่ะ


ดิฉันข้ามท่านใดไป กรุณาท้วงด้วยนะคะ

ดิฉันจะเข้ามาตอบเฉพาะช่วงเวลาที่ว่างเท่านั้นนะคะ

ท่านใดสอบถามเข้ามากรุณารอกันสักหน่อยค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 30 มีนาคม 2560 เวลา:20:48:59 น.
  
เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2514 เวลา 05.05 น. สถานที่เกิด : อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ค่ะ ปัจจุบันทำงานที่จังหวัดกระบี่ กำลังจะหมดสัญญาสิ้นเดือน พค.60 นี้ พยายามหางานใหม่ที่นครศรีธรรมราชมาตลอดปี 59 แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จเลยค่ะ รบกวนสอบถามว่าในปี 60 จะมีโอกาสได้งานที่นครศรีธรรมราชตามที่หวังรึเปล่าคะ ไม่อยากว่างงานค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ
โดย: จอย IP: 118.173.42.141 วันที่: 2 เมษายน 2560 เวลา:12:51:03 น.
  
ใช้ค่ะ คุณอุษณกร ดูจากใบเกิดค่ะ แต่ไม่ทราบว่าตรงไหม เพราะแจ้งเกิดช้า เข้าใจว่าพ่อประมาณเอาค่ะ
โดย: ณภา IP: 182.232.219.58 วันที่: 2 เมษายน 2560 เวลา:13:38:28 น.
  
เกิด วันที่2 0 เดือน เม ย 2519 13นาฬิกา47 นาที ศรีราชา ชลบุรี
คำถามนะครับ : เดี๋ยวเสาร์ทับจันทร์ เค้าบอกจะพันร้าย ให้ระวังเรื่องอะไรเหรอครับ
โดย: ม่อนครับ IP: 180.180.147.107 วันที่: 5 เมษายน 2560 เวลา:23:38:32 น.
  
คราวที่แล้ว อาจารย์ถามมาว่าเป็นนคนชอบแต่งตัวไม?
ตอบ:ก็ชอบค่ะแต่..ไม่ถึงกับต้องเป๊ะเวอร์ค่ะ
เวลาเกิดได้จากสูติบัตรค่ะ 18/04/28 เวลา 13.49น/กทม.
เห็นอาจารย์ถามว่า เวลาเกิดมีดาวบางดวงคาบเกี่ยวคืออะไรค่ะ?
ณ ปัจุบันตัวหนูต้องผลัดพรากจากถิ่นถานมา3ปีกว่าๆ คือช่วงที่เปลี่ยนมากของชีวิต(แย่) ไม่ทราบดวงหนูจะมีเกณท์โยกย้ายถินฐานอีกไมค่ะแล้วจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีค่ะ
ขอบคุณอาจาร์ยมากๆๆค่ะ ด้วยความเคารพ
โดย: วิภา IP: 223.207.121.178 วันที่: 12 เมษายน 2560 เวลา:1:23:42 น.
  
เรียน ผู้ที่เข้าสอบถามดวงชะตาทุกท่าน

ดิฉันขออนุญาตเข้ามาตอบคำถามที่ถามมาอีกครั้งในช่วงต้นเดือน

พฤษภาคม นี้นะคะ ช่วงหยุดเทศกาลยังต้องทำงานอยู่ค่ะ อาจจะปลีก

ตัวมาตอบคำถามไม่ค่อยได้ค่ะ


ขอบคุณค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 13 เมษายน 2560 เวลา:22:03:20 น.
  
ขอบคุณครับ รอได้ครับ เดี๋ยวเข้ามาดูเรื่อยๆครับ สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับ (อยากโทรดูดวงแบบเสียเงินกับอาจารย์ครับ เปิดเมื่อไรจะมาเป็นคนแรกเลยครับ)
โดย: ม่อนครับ IP: 101.108.151.174 วันที่: 14 เมษายน 2560 เวลา:15:01:10 น.
  
ศาสตร์มหานที จะมีเปิดสอนบ้างไหมครับ
โดย: ม่อนครับ IP: 101.108.151.174 วันที่: 14 เมษายน 2560 เวลา:15:02:32 น.
  
เกิด 12 พ.ย. 2525 เวลา 10.13 น. จังหวัดกรุงเทพฯ ช่วงนี้ที่บ้านเจอวิกฤติการเงินอย่างหนักค่ะ จากที่เคยมีมากตอนนี้ค่อยๆขายออก หมดไปทีละอย่าง หนี้สินมีแต่เพิ่ม มันจะมีเกณฑ์ดีขึ้นมั๊ยคะ
โดย: แตงล้าน IP: 110.169.221.144 วันที่: 17 เมษายน 2560 เวลา:7:20:15 น.
  
เกิด16 ก.ค. 2499 เวลา22.07 น. จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่กลางปี2558 รายได้ลดลงเรื่อยๆ จนแทบไม่มีใช้ การค้าขาย ซบเซาอย่างหนัก โชคลาภแทบไม่มีอีกเลย ยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ อยากทราบว่า จะดีขึ้นเมื่อไหร่คะ เมื่อก่อนมีรายรับหลายช่องทางมาก ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
โดย: เกษมนี IP: 110.169.221.144 วันที่: 17 เมษายน 2560 เวลา:7:50:13 น.
  
ได้ความรู้ดีมากครับอาจารย์
ผมอยากเห็นอาจารย์ทางโหราศาสตร์ทั้งหลายชี้แจงให้คนทั้งหลายทราบว่า
ราศี กับ ลัคนา เป็นคนละเรื่องกัน
บางคนเรียนมาไม่แตกฉาน ใช้คำว่าลัคนาพร่ำเพรื่อเสียจนคนอ่านเข้าใจผิด คิดว่าเกิดเดือนไหนก็คือลัคนาราศีนั้น
เมื่อไหร่จึงจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาอธิบายให้คนเข้าใจกันเสียที และต้องบ่อยๆด้วย
ขอให้การงานของอาจารย์เจริญก้าวหน้าขึ้นไปครับ
โดย: จิรพัฒน์ IP: 1.46.203.42 วันที่: 21 เมษายน 2560 เวลา:9:46:38 น.
  
เกิดวันอังคาร 28 สิงหาคม 2527 เวลาประมาณห้าทุ่มกว่าๆ ที่จังหวัดชัยนาท ปีชวด คะ อยากทราบเกี่ยวกับชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวคะ
โดย: ส้ม IP: 180.180.166.190 วันที่: 9 พฤษภาคม 2560 เวลา:14:41:56 น.
  
อาจารย์รบกวนช่วยดูดวงให้หน่อยนะคะ เกิด6กพ28 เวลา 15.02 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ะ
โดย: ส้ม IP: 188.165.201.164 วันที่: 10 พฤษภาคม 2560 เวลา:6:56:19 น.
  
อาจารย์รบกวนช่วยดูดวงให้หน่อยนะคะ เกิด6กพ28 เวลา 15.02 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ะ
โดย: ส้ม IP: 188.165.201.164 วันที่: 10 พฤษภาคม 2560 เวลา:6:59:04 น.
  
เกิด 26 กุมภา 2524 เวลาตามสูติบัตร 09.05 เกิดปราจีนบุรี รบกวนดูเรื่องงานให้หน่อยคะ จะขยายงานเพิ่ม แต่กลัวลงทุนแล้วเสียเปล่า คิดว่าตัวเองลัคณามีนนะคะ แต่บางคนก้อบอกว่าเมษ รบกวนช่วยเช็คให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
โดย: สุพรรณิการ์ IP: 180.183.81.82 วันที่: 20 พฤษภาคม 2560 เวลา:12:25:47 น.
  
รบกวนสอบถามเรื่องความรักค่ะ เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2527 เวลา 06.27 น. จ.นครปฐมค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: pang IP: 49.237.207.223 วันที่: 27 พฤษภาคม 2560 เวลา:0:03:17 น.
  
อยากจะรบกวนสอบถามค่ะ ไม่แน่ใจว่าดวงตัวเองเป็นธนู หรือมังกร มีคนเคยบอกว่ามันคาบเกี่ยวค่ะ ถ้าคาบเกี่ยวให้ดูจากพื้นดวงตัดสิน ไม่ทราบว่าพื้นดวง2ลัคนานี้ต่างกันอย่างไรบ้างคะ

เกิดวันที่ 7 มี.ค. 2526 เวลา 03:35 น. กรุงเทพ เขตพญาไท
ขอบคุณค่ะ
โดย: ญ IP: 223.207.247.115 วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:23:20:01 น.
  
เกิดวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2506 เวลา 07.25 น. ณ จ.นครสวรรค์ ขออนุญาตสอบถามดวงชะตาเกี่ยวเนื่องกับการงานปัจจุบันรับราชการ จะมีโอกาสกว้าหน้าอีกไหม หากจะทำงานเสริมควรทำด้านใดจึงจะดี และฐานะทางการเงินในระยะต่อไปเป็อย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ
โดย: ชวลิต IP: 103.28.100.7 วันที่: 16 มิถุนายน 2560 เวลา:7:40:22 น.
  
ขออนุญาตนะคะ รบกวนช่วยดูลัคนาหน่อยค่ะ
อยากรู้เรื่องการงานค่ะ ตอนนี้รองานอยู่ค่ะ
28 ม.ค. 2536 9.00 กำแพงเพชร ขอบคุณค่ะ
โดย: จ๋า IP: 182.232.133.199 วันที่: 22 มิถุนายน 2560 เวลา:12:47:18 น.
  
ขออนุญาตรบกวนด้วยนะคะ เกิด 1 มีนา 29 เวลาเกิด14:50ตามสูติบัตร วันเสาร์ที่กรุงเทพ

ไม่เคยมีคนรักเลยค่ะ นานๆมีคนเข้ามาทีนึงแล้วก็ผ่านไป ตั้งแต่ปลายปี2559 ดิฉันมาเรียนต่อที่ต่างประเทศ มีคนต่างชาติเข้ามาทำดีด้วยมาดูแลแต่ก็ไม่ชัดเจน จะได้สมหวังลงเอยกันมั๊ยคะ เค้าเกิด 23 ม.ค. 2524 ไม่ทราบเวลาค่ะ ผ่านมาจนวันนี้ดิฉันค่อนข้างสงสัยแล้วน่ะค่ะว่าชีวิตนี้จะมีคู่กับเค้ามั๊ย เมื่อไหร่ ยังไง และคนนี้มีหวังมั๊ย

ข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อคุณอุษณกรต้องการสอบลัคนานะคะ
-ผิวขาว ตัวเล็ก หน้าตาแบบพิมพ์นิยมค่ะ
-เรียนเก่ง
-เป็นคนลุยๆ ชอบแต่งตัวเป็นบางครั้ง
-พ่อแม่แยกทางกันแต่ 3ขวบ ดิฉันอยู่กับแม่ ไม่มีพ่อเลี้ยง แต่พี่ชายอายุมากกว่า 7ปีช่วยแม่ดูแลดีมาก
-ชอบทำทาน(ช่วง2558-2559 สังฆทานเกือบทุกวันตอนอยู่ไทย) ชอบปฏิบัติธรรม
-อายุ 23 เจอเรื่องหนักมาก นายลวนลามหยาบคาย ดิฉันสู้ กลายเป็นสงครามปกป้องชื่อเสียงกัน ดิฉันชนะและเข้าทางธรรมตั้งแต่นั้น
-อายุ 30 ได้ทุนมาศึกษาต่อปริญญาโท 2 ปีที่ยุโรป ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
-ทำงานด้านช่วยเหลือคนมาตลอดตั้งแต่เรียนจบ
-ส่วนผู้ชายที่ถามถึง ฝรั่ง2บุคลิค ร่าเริงและนิ่งเป็นบางครั้ง เหมือนลักษณะตามอาชีพเค้าเลยค่ะ เป็นไกด์และวิศวกรก่อสร้าง(เค้าเป็นเจ้าของทั้งสองอย่าง) สูงประมาณ180 เดินทางบ่อย

ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย: อมยิ้มสีฟ้า IP: 212.47.252.101 วันที่: 17 กรกฎาคม 2560 เวลา:15:11:16 น.
  
รบกวนอ.ช่วยดูดวงให้หน่อยค่ะ
เกิดพฤ.13/4/2538 13.20 จ.เชียงใหม่
-เค้าบอกว่าเป็นดวงแตก มีวิธีแก้มั้ยคะ
-ควรจะค้าขายอะไรดี
โดย: บุญยชล ผลดี IP: 122.155.45.22 วันที่: 28 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:47:41 น.
  
รบ กวนอาจารย์ ช่วยดูดวงให้หน่อยค่ะ
เกิด 13 พฤศจิกายน 2529 วันพฤหัสบดี อำเภอภูเรือ จ.เลย เวลา 18.00 น.
- คือในช่วงเดือน มกราคม 2560 - เดือน มีนาคม 2560 เจอคนเข้ามาจีบแต่อายุน้อยกว่าดิฉัน พอเดือนเมษายน ผู้ชาย เค้าก็ได้ไปคบกับอีกคน ปล่อยให้ความรู้สึกค้างคา ทุกข์และเศร้าใจที่เราฝ่ายเดียว แต่ล่าสุดเดือน กค 60 เค้าก็ยังเข้ามาวนเวียนในชีวิตเราอีก รบกวน อาจารย์ แบบนี้เรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรไหมคะ เราควรทำอย่างไร เพื่อจะหลุดพ้นจากเหตุการณฺ์นี้คะ
ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าคะ
โดย: ปลายฝน IP: 1.1.204.198 วันที่: 31 กรกฎาคม 2560 เวลา:11:53:40 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์
เคยสอบถามอาจารย์เรื่องดูดวงทางเมลแล้วค่ะ ลัคนามีน
แต่อยากดูเพิ่มเติมแบบมีค่าใช้จ่าย อาจารย์ยังรับอยู่มั้ยคะ
โดย: BG IP: 1.179.206.201 วันที่: 7 กันยายน 2560 เวลา:15:32:17 น.
  
รบกวนสอบถามอาจารย์เรื่องลัคนาราศีได้ไหมคะ ไม่มั่นใจลัคนา ของตัวเองเลยค่ะ ว่าใช่ กรกฎ ไหม

เกิดวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2534 เวลา 23:44น. จ.นครสวรรค์ ตรงกับลัคนาราศีอะไรคะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย: พัทธนันท์ IP: 118.174.184.119 วันที่: 19 กันยายน 2560 เวลา:3:36:06 น.
  
รบกวนสอบถามอาจารย์เรื่องลัคนาราศีได้ไหมคะ ไม่มั่นใจลัคนา ของตัวเองเลยค่ะ ว่าใช่ กรกฎ ไหม

เกิดวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2534 เวลา 23:44น. จ.นครสวรรค์ ตรงกับลัคนาราศีอะไรคะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย: พัทธนันท์ IP: 118.174.184.119 วันที่: 19 กันยายน 2560 เวลา:3:39:12 น.
  
อยากให้ช่วยดูดวงค่ะ ไม่ทราบว่าจะสามารถติดต่อได้ยังไงคะ เบอร์ติดต่อค่ะ 064-9939005 ขอบคุณค่ะ
โดย: อภิญญา (หมู) IP: 182.52.7.203 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา:23:56:26 น.
  

วันพุธ18กรกฎาคม2516เวลาพระบิณฑบาต เกิดจ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง อยากทราบลัคนาราศีอะไรค่ะ ถ้าเป็น กรกฎ ปีนี้ราหูเข้าจะเป็นยังไงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย: ต้นน้ำ IP: 171.99.240.70 วันที่: 27 มีนาคม 2561 เวลา:14:44:55 น.
  
เกิด19 กค 2528 17.47 ตรังครับ ดวงการเงินเป็นไงบ้างครับ ไม่ค่อยดีมาสามสี่ปีแล้วครับ
โดย: 1โต๊ะ IP: 139.99.104.95 วันที่: 9 ตุลาคม 2561 เวลา:4:10:40 น.
  
วันพุธ 30 ต.ค. 2528 เกิดเวลา 14.00 น. เกิดที่ กทม. อยากทราบลัคนาราศีคะ
โดย: NR IP: 117.121.216.162 วันที่: 2 ธันวาคม 2561 เวลา:9:55:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
ธันวาคม 2559

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
All Blog