สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย(ชุดที่ 1)

แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย(ชุดที่ 1)

ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

1. ข้อใดเป็นผิดวินัยร้ายแรง
ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการ 15 วัน ข. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวเกิน 15 วัน
ค. ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวเกิน 15 วันแต่มีเหตุสมควร
ง. ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
2. สถานโทษความผิดวินัยร้ายแรงได้แก่
ก. กักยาม ข. กักขัง ค. ตัดเงินเดือน ง. ไล่ออก จ. ปลดออก
3. สถานโทษความผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้แก่
ก. ตัดเงินเดือน ข. กักยาม ง. กักขัง ง. ทัณฑกรรม จ. ถูกทุกข้อ
4. ส.ต.ท.สมศักดิ์ มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ต่อมาได้ไปอยู่กินกับนางสาวสมศรี (โสด) ถูกภรรยาร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาว่าไม่ส่งเสียเลี้ยงดู เป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ผิดวินัย ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ค. ผิดวินัยร้ายแรง ง. ผิดอาญา
5. ส.ต.ท.สมศักดิ์ มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ต่อมาได้ไปอยู่กินกับนางสมศรี ซึ่งมีสามีจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ถูกสามีของนางสมศรี ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา เป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. ผิดวินัยร้ายแรง ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ค. ไม่ผิดวินัย ง. ผิดอาญา
6. อะไรไม่เป็นความผิดทางวินัย
ก. เล่นการพนันชนไก่ ข. เล่นการพนันปลากัด ค. เล่นการพนันปั่นแปะ ง. เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล
จ. เล่นการพนันสลากกินรวบ ฉ. เล่นการพนันป๊อกเด้งในบ้าน
7. อะไรไม่ใช่โทษทางวินัย
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ทัณฑกรรม ค. กักยาม ง. ว่ากล่าวตักเตือน จ. ทำทัณฑ์บน
ฉ. ตัดเงินเดือน ช. ไล่ออก ซ. ปลดออก
8. ด.ต.สมาน ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยแฟลตลือชา แต่ไม่เข้าพักโดยให้นายสมพงษ์ เช่าเดือนละ 2,000 บาท ผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ผิดวินัย ข. ผิดวินัยร้ายแรง ค. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ง. ผิดวินัยเล็กน้อยถูกว่ากล่าวตักเตือน
9. ข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญา ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีแพ่ง ต้องรายงานตนภายในกี่วันนับแต่มีเหตุต้องรายงาน
ก. 2 วัน ข. 3 วัน ค. 4 วัน ง. 5 วัน จ. 7 วัน
10. จ.ส.ต.นพดล เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ มาทำงานและลงชื่อตามเวลา แต่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ออกไปช๊อปปิ้ง 2 ชั่วโมง ผู้บังคับบัญชาเรียก แต่ไม่พบตัว เป็นความผิดฐานใด
ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ข. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ค. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ง. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
11. ส.ต.ต.ประกิต เป็นเจ้าหน้าที่กำลังพลมาลงชื่อทำงาน นั่งประจำที่อยู่ที่ทำงานแต่ไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ เป็นความผิดฐานใด
ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ข. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ค. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ง. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
12. เป็นข้าราชการตำรวจขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. ผิดอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรฯ ข. ไม่ผิด ค. ผิดวินัยร้ายแรง ง. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง
13. ด.ต.สุระ ขณะเข้าสิบเวร ได้เสพสุราในร้านอาหารข้าง สน. ผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร
ก. ผิดวินัยร้ายแรง ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ค. ไม่ผิดวินัย ง. ผิดอาญา
14. ร.ต.ท.สมหวัง เดินทางไปราชการที่ จ.หนองคาย และได้นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปเที่ยวที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดวินัยหรือไม่
ก. ผิดวินัยร้ายแรง ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ค. ไม่ผิดวินัย ง. ผิดอาญา
15. พ.ต.ท.วีระ ไม่พอใจผู้บังคับบัญชากรณีไม่อนุมัติให้ไปราชการ จึงดื่มสุราและเมายิงปืน 1 นัด ที่หน้าบ้าน ผู้บังคับบัญชาไม่มีทรัพย์สินเสียหาย หรือผู้ใดบาดเจ็บ ได้รับโทษสถานใด
ก. กักขัง ข. ตัดเงินเดือน ค. กักยาม ง. ถูกดำเนินคดีอาญา จ. ไล่ออกหรือปลดออก
16. นาย ก. มาที่ สน.บุคคโล ขอคัดสำเนาประจำวัน ได้พบ ร.ต.อ. ข. ร้อยเวร เจ้าของคดีซึ่งได้สำเนาประจำวันให้แล้ว แต่ไม่ชัดเจน นาย ก. ไม่พอใจและเกิดมีปากเสียงกันขึ้น ร.ต.อ. ข. ได้บันดาลโทสะใช้มือตบศีรษะ นาย ก. 1 ครั้ง นาย ก. ได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ ร.ต.อ. ข. ในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ก. ผิดวินัยร้ายแรง ฐานกดขี่ขมเหงทำร้ายประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ข. ผิดวินัยร้ายแรง ฐานกดขี่ขมเหงทำร้ายประชาชนผู้มาติดต่อราชการและถูกดำเนินคดีอาญา
ค. ผิดวินัยไม่ร้ายแรงกรณีประพฤติตนไม่สมควร ง. ถูกทุกข้อ
17. จ.ส.ต.กมล เป็นหน้าม้าอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นให้ผ่านการสอบบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินให้ 30,000 บาท แต่สอบไม่ได้ จ.ส.ต.กมล มีความผิดฐานใด
ก. ผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานประพฤติตนไม่สมควร
ค. ถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงทรัพย์
ง. ผิดวินัยร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
18. ร.ต.ท.วิชิต รอง สวป.สน.ดอนเมือง ออกตรวจท้องที่พบเหตุซึ่งหน้าลักทรัพย์ คนร้ายวิ่งหลบหนีเข้าบ้านนางเตือนใจ ร.ต.ท.วิชิต วิ่งติดตามเข้าไปในบ้านนางเตือนใจ ทำให้ประตูหน้าต่างแตกเสียหาย ไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ ถูกนางเตือนใจ แจ้งความร้องทุกข์ข้อหาบุกรุกฯ ร.ต.ท.วิชิต ต้องถูกดำเนินการทางวินัยหรือไม่ อย่างไร
ก. ถูกดำเนินการทางวินัยทันทีเนื่องจากต้องหาคดีอาญา
ข. ไม่ถูกดำเนินการทางวินัยเนื่องจากต้องหาคดีอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่
ค. ไม่ถูกดำเนินการทางวินัยเนื่องจากเป็นความผิดเล็กน้อย
19. ส.ต.ท.มานะ มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยรัฐมนตรี ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งได้ช่วยแจกแผ่นพับหาเสียงให้กับรัฐมนตรีซึ่งตนรักษาความปลอดภัยอยู่ พฤติการณ์เป็นความผิดทางวินัยหรือไม่
ก. ไม่เป็นความผิดวินัย ข. ผิดวินัยฐานวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง ค. ผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
20. ร.ต.อ.สิงหา รอง สวป.สน.โชคชัย นำตู้แดงไปติดหน้าบ้านนางสมร และขอให้ช่วยค่าน้ำมันรถในการมาตรวจเซ็นชื่อ ตู้แดงทุกวัน 1,000 บาทต่อเดือน นางสมรยินดีให้ด้วยความเต็มใจ เป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ผิด ข. ผิดอาญา ค. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ง. ผิดวินัยร้ายแรงฐานอาศัยอำนาจหน้าที่หาประโยชน์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
Create Date : 28 มีนาคม 2554
Last Update : 28 มีนาคม 2554 19:00:50 น. 1 comments
Counter : 2480 Pageviews.

 
แนวข้อสอบนี้ มีในการทำข้อสอบตำรวจปี2555 ด้วยมั๊ยครับ? ขอบคุณครับ


โดย: อยากเป็นตำรวจ (ปีศาจเว็บ ) วันที่: 15 มกราคม 2555 เวลา:0:45:23 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.