สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยาสำหรับผู้บริหารครับ

ข้อสอบเยียวยาสำหรับผู้บริหารครับ

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดทำเว็บไซต์ครูชำนาญการพิเศษ เชียวชาญ (ช่วยกันนะคับ)
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447
หมายเหตุไม่ได้บังคับ ไม่ได้เรียกร้อง ไม่ได้ใดใดทั้งสิ้น แต่ผอ.300-500 ก็ดีนะครับ
แค่อยากมีเว็บไซต์เพื่อครูชำนาญการพิเศษเท่านั้นเอง ครับ

เมลมาที่ pooh_physics@hotmai.com
084-4714186


Create Date : 21 พฤษภาคม 2552
Last Update : 21 พฤษภาคม 2552 11:15:58 น. 17 comments
Counter : 523 Pageviews.

 
อยากได้ข้อสอบเยียวยาของจริงครับ


โดย: นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ IP: 125.26.230.12 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:25:55 น.  

 
อยากได้


โดย: นายประยุทธ แสงสวัสดิ์ IP: 125.26.230.12 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:27:44 น.  

 
อยากได้ข้อสอบ


โดย: สุวิทย์ IP: 203.154.201.146 วันที่: 21 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:58:29 น.  

 
w


โดย: v IP: 222.123.219.246 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:6:02:55 น.  

 
t


โดย: v IP: 222.123.219.246 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:6:03:46 น.  

 
sathian101@thaimail.com


โดย: sathian IP: 125.26.230.112 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:45:17 น.  

 
sathian101@thaimail.com


โดย: sathian IP: 125.26.230.112 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:53:09 น.  

 
ข้อสอบเยียวยาผู้บริหารชำนาญการพิเศษ


โดย: เสถียร ศรีฃัยเชิด IP: 125.26.230.112 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:59:38 น.  

 
ขอบคุณที่ช่วยเหลือ


โดย: มงคล เมธีธรรม IP: 118.174.72.96 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:11:06 น.  

 
ข้อสอบเยียวยาผู้บรืหาร


โดย: นกแล IP: 61.19.67.57 วันที่: 23 พฤษภาคม 2552 เวลา:22:53:48 น.  

 
อยากได้ข้อสอบเยียวยาผ้บริหารสถานศึกษา ครับ


โดย: ประหยัด ฮงทอง IP: 192.168.212.183, 118.175.175.157 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:11:10:42 น.  

 
อยากได้ข้อสอบเยียวยาผู้บริหารสถานศึกษา


โดย: นายประหยัด ฮงทอง IP: 192.168.212.183, 118.175.175.157 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:11:21:22 น.  

 
อยากได้ข้อสอบเยียวยาผู้บริหารเพื่อฝึกก่อนลงสนามสอบจริง


โดย: supinya IP: 125.26.162.247 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:01:35 น.  

 
ลองทำข้อสอบ


โดย: ประสาร IP: 118.172.213.32 วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:15:41:31 น.  

 
อยากได้ข้อสอบเยียวยาสำหรับผู้บริหารของจริงครับ

yangkrachab@hotmail.com


โดย: พงศ์ศาสตร์ IP: 61.19.66.144 วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:13:03:20 น.  

 
ข้อสอบเยียวยาผู้บริหารโรงเรียน

สอบเมื่อ 20 ธันวาคม 2552 ครับ

ข้อใดถูกต้อง
ก. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
ข. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
√ ค. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
ง. เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
จ. แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์

ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
√ ก. สร้าง ทดลอง ประเมิน
ข. ทดลอง สร้าง ประเมิน
ค. สร้าง ประเมินทดลอง
ง. ทดลอง ประเมิน สร้าง

ข้อใด “ไม่ใช่” ประเด็นที่ต้องกำหนดในขอบเขตการวิจัย
ก. ประชากร
ข. ตัวแปร
ค. ระยะเวลา
√ ง. งบประมาณ

ข้อใดเป็นการหาค่าความตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
√ ก. ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ข. ทดลองใช้
ค. การสรุปผลการทดลอง
ง. การประเมินซ้ำ

การเลือกกลุ่มในการวิจัยเชิงปริมาณมีองค์ประกอบใด

√ ก. จำนวนและวิธีการได้มา
ข. จำนวนได้มาและประชากร
ค. เวลาที่สุ่มและจำนวน
ง. ประชากรและเวลาที่สุ่ม

การเก็บรวบรวมผลงานการเรียน เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียกว่า

ก. โลกทัศน์
√ ข. แฟ้มสะสมงาน
ค. เอกสารอ้างอิง
ง. การทำวิจัยในชั้นเรียน

สมศ. จะประเมินครั้งที่ 1 – 2 ห่างกันกี่ปี

ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
√ ง. 5 ปี


ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไร
√ ก. จัดกิจกรรมให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันทำ เพื่อลดความขัดแย้ง
ข. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในองค์กร
ค. พยายามใช้ความขัดแย้งให้เกิดการแข่งขันทางการวิชาการทั้งสองกลุ่ม
ง. จัดประชุมสัมมนาให้เกิดความสนุกสนานลดความขัดแย้ง

ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารให้นักเรียนรักการอ่านโดยจะจัดการบริหารอย่างไร
ก ให้ครูแทรกทุกกลุ่มสาระ
ข จัดกิจกรรมหมอภาษาและจัดประกวดแข่งขันบ่อยๆ
ค จัดซื้อหนังสือและพัฒนาห้องสมุดให้น่าเรียนรู้
ง จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน วันละ 10 นาที ทั้งโรงเรียน

ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การวางแผน
ข.การตัดสินใจ
√ ค.การจัดองค์กร
ง.การสื่อสาร

ข้อใดคือการบริหารงานแบบม่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ก. ผลงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ข. ผลงาน ผลลัพธ์ ผลประโยชน์
ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ
ง. คุณภาพ ........ .........ข้อใดถูกต้องของการวางแผนกลยุทธ์
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ข. พันธกิจ วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ค. พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ง. พันธกิจ เป้าหมายวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

ข้อใดเป็นอุปสรรคในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ก. กรรมการสถานสถานศึกษาขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ข. บทบาทหน้าที่เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนวิธีทำงาน
ค. ..........
ง.

ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน มอบงานให้ครูบรรจุใหม่ทำ ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นท่านจะทำอย่างไร
ก. กำกับ ตรวจสอบ วัด/ประเมินผล
ข. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
ค. ให้คำแนะนำขั้นตอน กำกับ ติดตามผล
ง. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร จะพัฒนาตนเองอย่างไร
ก.ศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับปรุงโรงเรียน
ข.ไปอบรมตามที่ได้รับคำสั่งจากเขต ด้วยตนเอง
ค.ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเว็บ
ง.หาความรู้จากการอ่านอย่างต่อเนื่องและนำมาบอกความรู้กับครู


ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การวางแผน
√ ข.การตัดสินใจ
ค.การจัดองค์กร
ง.การสื่อสาร
ผู้บริหารแบบประชาธิปไตยจะปฏิเสธความเชื่อถือตามทฤษฎีในข้อใด
√ ก. ทฤษฎี x
ข. ทฤษฎี y
ค. ทฤษฎี z
ง. ทฤษฎี xy
โดย: Oygold@sanook.com IP: 118.172.142.57 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:13:27:03 น.  

 
เป็นประโยชน์สำหรับคนไกลฝันครับ


โดย: ครูคันแท IP: 192.168.1.4, 119.42.110.123 วันที่: 18 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:43:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.