สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ความรอบรู้

ความรอบรู้
ความรอบรู้
ของวันที่ 12 มีนาคม 2553
- ตลกน้องทราย คุณแม่ขอร้อง เสียชีวิตด้วยโรคใด
ตอบ หัวใจล้มเหลว
- กลุ่มเสื้อแดงนัดชุมนุมใหญ่วันใด
ตอบ 14 มีนาคม 2553
- สายด่วนรับร้องเรียนรักษาความสงบใน กทม.คือ
ตอบ 1555
- รัฐบาลใช้กำลังทหารตำรวจจำนวนกี่คนในการควบคุมการชุมนุมคนเสื้อแดง
ตอบ 50,000 คน
- ศูนย์บัญชาการควบคุมของรัฐบาลกรณีการชุมนุม 12-14 มีนาคม 8nvmuj.f
ตอบ ร.11

ของวันที่ 11 มีนาคม 2553
- รัฐบาลประกาศ พรบ.ความมั่นคงฯ กรณีคนเสื้อแดงชุมนุม เริ่มใช้วันมด
ตอบ 11 มีนาคม 2553
- กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนรับสมัคร 8 จังหวัดที่มีการประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคงได้แก่ที่ใดบ้าง
ตอบ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด ทั้งนี้รวมถึงยกเลิกการรับสมัครทางเว็บไซต์ และทางไปรษณีย์ของโรงเรียน 12 แห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในตามที่ได้มีการประกาศเพิ่มช่องทางไปก่อนหน้านี้ด้วย

ของวันที่ 10 มีนาคม 2553
- หนุ่มเสื้อแดงจังหวัดใดปาขี้วัวใส่บ้านนายกฯ
ตอบ นครพนม
- สพฐ. จัดสรร โรงเรียนศูนย์ดนตรี ตำบลละกี่บาท
ตอบ 33,771 บาท (รวมภูมิปัญญาไทย 7367 ครุภัณฑ์ 8862 บาท เท่ากับ 50,000 บาท)
- เลื่อนสอบครู 13 มีนาคม 2553 ระดับใด
ตอบ ประถมศึกษา ส่วน 22 มีนาคม ครูมัธยม แนะนแว สอบตามปกติ
- สายด่วนรัฐบาล คีออะไร
ตอบ 1111 หรือ //www.1111.go.th
- วันสตรีสากล ตรงกับวันใด
ตอบ 8 มีนาคม 2553

ของวันที่ 9 มีนาคม 2553
- ใครเป็นประธาน คณะกรรมการอำนวยการติดตามสถานการณ์ในระดับกระทรวง (กรณีการชุมนุม นปช.)
ตอบ นาบชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธาน คือ รัฐมนตรีช่วยทั้ง 2 คน
- ใครมีอำนาจในการปิดสถานศึกษา กรณีปัญหาเกิดจากการชุมนุมของ นปช. คนเสื้อแดง
ตอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
- การรับสมัครนักเรียนในระดับป. 1 ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2553 มีขึ้นในวันใด
ตอบ 13 - 14 มีนาคม 2553

ของวันที่ 8 มีนาคม 2553
- ช้างมาฆ ล้มตายลงรวมอายุได้กี่วัน
ตอบ 7 วัน
- ช้างแฝดเพศผู้คู่แรกของโลก ชื่อว่าอย่างไร ใครเป็นแม่
ตอบ ทองคำ ทองแท่ง แม่ทองคูณ
วันที่ 6 มี.ค. 2553 ผู้สื่อข่าวได้รายละเอียดว่าเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมามีช้างตกลูกแฝดที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์เช้าจึงเดินทางไปดูพบว่า ช้างพังทองคูณ อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นช้างของนายประไพ โมกหอม อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 ม.3 บ.เบงท่าลาด ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้ตกลูกช้างฝาแฝด เพศผู้ ที่บริเวณใต้ต้นสะเดากลางทุ่งนาข้างหมู่บ้าน ท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านที่มาเฝ้าดูและให้กำลังใจแม่ช้างและลูกช้างฝาแฝด จำนวนมาก เนื่องจากไม่เคยพบเห็นช้างที่ตกลูกเป็นฝาแฝดมาก่อน โดยสัตวแพทย์ระบุว่าเป็นช้างฝาแฝดเพศผู้คู่เดียวของโลก

ของวันที่ 7 มีนาคม 2553
- วันชาติ คืออะไร
ตอบ โดยทั่วไป "วันชาติ" มักจะหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆ ได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ วันเกิดประมุขของรัฐ หรืออาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ แต่มักจะถือเป็นวันหยุดประจำของชาติ ซึ่ง "วันชาติ" ของแต่ละประเทศจะเป็นวันใด ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศโมร็อกโก]] ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม สหรัฐอเมริกา ตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ฝรั่งเศสตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม อินโดนีเซียตรงกับวันที่ 17 สิงหาคมบราซิล]]ตรงกับวันที่ 7 กันยายน และเคนย่าตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม เป็นต้น
"วันชาติ" ของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีเพียงวันเดียว แต่ก็มีบางประเทศเช่นกันที่มี "วันชาติ" มากกว่าหนึ่งวัน ทั้งนี้เพราะประเทศนั้นๆ อาจจะนับวันที่ได้รับเอกราชหรือวันที่ปลดแอกจากการเป็นอาณานิคม และวันที่มีการสถาปนาการปกครองขึ้นใหม่ ซึ่งอาจจะมิใช่วันเดียวกัน แต่เป็นวันสำคัญเสมือนวันชาติเท่าๆกัน เช่น ประเทศปากีสถาน จะมีวันชาติตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ที่เขาเรียกว่า "Republic Day" และวันที่ 14 สิงหาคม เป็น "Independence Day" ส่วนฮังการี ก็มีถึง 3 วันคือ วันที่ 15 มีนาคม 20 สิงหาคม และ 23 ตุลาคม สำหรับจีน นอกจากจะมีวันชาติตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม แล้ว ที่ฮ่องกง อันเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน ที่มีขึ้นหลังจากอังกฤษ คืนเกาะ ฮ่องกง ให้จีนก็มีการเฉลิมฉลองวันที่ตรงกับวันสถาปนาการปกครองพิเศษนี้ขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม อีกด้วย
สำหรับประเทศไทย เราเคยได้มีการกำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายนเป็น "วันชาติ"ของไทย ด้วยถือว่าวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "วันชาติ" ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดย พ.อ.พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น และได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2482 ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี
วันที่ 24 มิถุนายน เป็น "วันชาติ" ของไทยอยู่นานถึง 21 ปี ครั้น วันที่ 21 พฤษภาคม 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ง เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย โดยให้เหตุผลว่า
นับแต่ปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันชาติ" ของไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ของวันที่ 6 มีนาคม 2553
- ปปง. จะมีผลบังคับกรณีซื้อ ทอง รถ บ้าน ราคาเท่าไรต้องรายงาน
ตอบ ดีเดย์ บังคับใช้กฎหมายฟอกเงินฉบับ 3 รอ ครม.ออกกฎกระทรวง คาดว่าไม่เกินกลางปีนี้ ได้ใช้แน่ มีผลบังคับผู้ประกอบการ 9 ชนิด ต้องตรวจสอบ จัดเก็บและรายงานธุรกรรมต้องสงสัย บังคับการซื้อขายด้วยเงินสดเกิน 4 แสนบาท หรือซื้อขายกรณีอื่นเกิน 2 ล้านบาท ต้องรายงานทุกครั้ง ฝ่าฝืนมีโทษปรับครั้งละ 5 แสนบาท หรือปรับวันละไม่เกิน 5 พันบาท จนกว่าจะทำถูกต้อง ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการแห่ขานรับ เป็นห่วงแค่บริษัทร้านค้าที่ไม่รู้ข่าวเท่านั้น
- ใครสารภาพฆ่าน้องโฟกัส วัย 2 ขวบ
ตอบ น.ส.ศิริพร ศรีกระสินธุ์

ของวันที่ 5 มีนาคม 2553
- แผ่นดินไหวที่ไต้หวัน มีขนาดเท่าไร
ตอบ 6.4 ริคเตอร์
- วันนักข่าว ตรงกับวันใด
ตอบ 5 มีนาคม
- วันนัดชุมนุมใหญ่ เสื้อแดงทั่ว กทม. 14 มีนาคม 2553 มีกี่จุด
ตอบ 6 จุด
- สามเกลอ หมายถึง
ตอบ วีระ มุสิกพงศ์ - ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ - จุตุพร พรหมพันธ์" แห่ง นปช

ของวันที่ 4 มีนาคม 2553
- พังมาฆ เป็นลูกช้างจากแม่ช้างชื่ออะไร
ตอบ พังกาญจนา
- ผิดซ้ำซ้อน เป็นฉายาดาราตลกท่านใด
ตอบ ลูกนก วนิดา เชิญยิ้ม
- ประเทศชิลี เกิดแผ่นดินไหว ขนาดกี่ริคเตอร์
ตอบ 5.9 และ 6.0
- เข็มขัดแชมป์โลกที่โฮเซ สุลัยมาน คาดให้นายกอภิสิทธิ์ มีชื่อว่า
ตอบ มวยไทย
- เคทองมีความผิดตามมาตราใดของ พรบ.ความมั่นคง
ตอบ ม.16
- โทษที่ เคทองจะได้รับต่ำสุดคือ
ตอบ จำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ของวันที่ 3 มีนาคม 2553
- การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552 มีการจัดสอบในวันใด
ตอบ 3 มีนาคม 2553
- การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552 มีการสอบในชั้นใดบ้าง
ตอบ ป.2 ป.5 ม.2 ม.5
- การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552 แต่ละชั้นสอบวิชาใดบ้าง
ตอบ ป. 2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ป.5 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ม.2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ-การประชุมลุ่มน้ำโขง มีกี่ประเทศ
ตอบ 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และจีน 4-5 เมษายน 2553 จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ประเมินสมรรถนะครูปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และครูมัธยมศึกษาวันใด
ตอบ 7 เมษายน 2553
- ประเมินครูแนะแนว ครูบรรณารักษ์ วันใด
ตอบ 8 เมษายน 2553
- ล่าสุด ก.ค.ศ.ประกาศอนุมัติแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.ทั่วประเทศกี่เขต
ตอบ 164 เขตพื้นที่การศึกษา
- สารแห่งความสุข ในทางการแพทย์ มีชื่อว่าอย่างไร
ตอบ เอนโดรฟีน
- งานกาชาด ปี 2553 จัดที่ใด
ตอบ สวนอัมพร
- แชมป์ฟุตบอลเยาวชนมะขามหวานเกมส์คือทีมใด
ตอบ ศรีษะเกต
-ทีมเจรจา รัฐบาลอภิสิทธิ์ กับกลุ่มคนเสื้อแดง รวมทั้งสิ้นมีกี่คน
ตอบ 6 คน
-แบบเรียนเล่ม 1 2 3 ของไทยมีชื่อว่าอย่างไรตามลำดับ
ตอบ จินดามณี , ประถม ก กา , ประถมมาลา

ของวันที่ 27 มีนาคม 2553
- สพฐ.มีการประกาศสอบครูผู้ช่วย ปี 2553 กี่เขต
ตอบ 57 เขต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2551-2553 มีอะไรบ้าง
ตอบ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วม เพิ่มสมรรถนะ การบริหารกิจการที่ดี

ของวันที่ 26 มีนาคม 2553
-ใครเป็นคนฆ่า ร.ต.ท.ราชัน พันธ์วงศ์ (ภาพเล็ก) พงส. (สบ 1) สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมภรรยาและลูกรวม 4 ศพ อย่างเหี้ยมโหด
ตอบ ร.ต.ท.มนตรี แก้วรัตน์ (นั่งซ้าย) ถูกตำรวจนำตัวมาแถลงข่าว หลังก่อเหตุฆ่า นำตัวเค้นสอบยังให้การคลุมเครือเรื่องปมสังหาร อ้างทำไปเพราะแค้น.
- รัฐบาลชุดปัจจุบันมีรองนายกกี่คน
ตอบ 3 คน
ของวันที่ 25 มีนาคม 2553
- ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2010 จัดเป็นครั้งที่เท่าร
ตอบ 3
- ใครได้รางวัล ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2010 กันบ้าง
ตอบ รางวัลพระราชทาน บันเทิงเทิดธรรม ได้แก่... อดุลย์ ดุลยรัตน์
พิธีกรแห่งปี ได้แก่... สุริวิภา กุลตังวัฒนา
ครอบครัวแห่งปี ได้แก่... ครอบครัวกิจเจริญ
นักร้องแห่งปี (ชายและหญิง) ได้แก่... ปองกูล สืบซึ้ง ได้แก่... ธนิดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดรฟิน)
เพลงแห่งปี ได้แก่... เพลง ความคิด (อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข)
บุคคลเบื้องหลังแห่งปี ได้แก่... หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
ทีมสร้างสรรค์แห่งปี ได้แก่... ทีมเขียนบทซิทคอม บ้านนี้มีรัก (ซีเนริโอ)
ภาพยนตร์แห่งปี ได้แก่... ความจำสั้นแต่รักฉันยาว
ละครโทรทัศน์แห่งปี ได้แก่... พระจันทร์สีรุ้ง
นักแสดงแห่งปี (ชายและหญิง) ได้แก่... พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ได้แก่... นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้
รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่... สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว

ของวันที่ 24 มีนาคม 2553
- เจ้าภาพโอลิมปิค 2012 คือชาติใด
ตอบ อังกฤษ
- เจ้าภาพโอลิมปิค 2016 คือชาติใด
ตอบ บราซิล
-ซีเกมส์ครั้งที่ 26 ชาติใดเป็นเจ้าภาพ
ตอบ อินโดนีเซีย
-กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 จัดที่จังหวัดใด
ตอบ ชลบุรี
-กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จัดที่ใด
ตอบ เพชรบูรณ์ มะขามหวานเกมส์

ของวันที่ 23 มีนาคม 2553
-ใครเป็นประธานวิปรัฐบาลคนปัจจุบัน
ตอบ วิทยา แก้วภราดัย
-24 มีนาคม 2553 น้ำมันทุกชนิดลดราคายกเว้น
ตอบ E85

ของวันที่ 22 มีนาคม 2553
- วันกองทัพอากาศ ตรงกับวันใด
ตอบ 27 มีนาคม
- วันน้ำของโลก ตรงกับวันใด
ตอบ 22 มีนาคม

ของวันที่ 21 มีนาคม 2553
- รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งล่าสุดครั้งที่เท่าใด
ตอบ 24
- ใครได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำดังกล่าว
ตอบ "เคน-แอน" คว้าดารานำชาย-หญิงดีเด่น จากละครสูตรเสน่หา "หยกลายเมฆ" ซิวละครดีเด่น "พงษ์พัฒน์-พิมพ์มาดา" คว้าดาราสนับสนุนชาย-หญิงดีเด่น "ผู้ใหญ่ลีกับนางมา" รับละครสร้างสรรค์สังคมรางวัลโทรทัศน์ทองคำ

ของวันที่ 20 มีนาคม 2553
-สารที่เป็นอันตราย ในเครื่องสำอาง "แพลตินัม" ชื่อว่าอย่างไร
ตอบ "ไฮโดรควินิน"
- ปัจจุบันใครคือประธานพรรคเพื่อไทย
ตอบ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ์

ของวันที่ 19 มีนาคม 2553
- ใครได้รางวัลนางงามผิวสวยในการประกวดมีสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2010
ตอบ ปุยฝ้าย-น.ส.พัชริญา พิศชวนชม
- ข้อความในสติ๊กเกอร์ที่คนเสื้อแดงจะแจกให้คนกรุงเทพวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 มีว่าอย่างไร
ตอบ เรารักคนกรุงเทพฯ เรารักประชาธิปไตย
- "หวิดมวยในสภา" ระหว่างใครกับใคร
ตอบ ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ส.ส.พรรคเพื่อไทย กับ นายเชน เทือกสุบรรณ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (เดินเข้าหา)
- ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือใคร
ตอบ นางอมรา พงศาพิชญ์

ของวันที่ 18 มีนาคม 2553
- ยุทธศาสตร์การพัฒนคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2553 - ของ ก.พ.มีกี่ข้ออะไรบ้าง
ตอบ 4 ยุทธศาสตร์ 11 มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านเศรษฐกิจ
- ทีมฟุตบอลจากอังกฤษที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ยูฟ่าแชมป์เปี้ยนลีกมีทีมใดบ้าง
ตอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเตด , อาเซนอล

ของวันที่ 17 มีนาคม 2553
- สัตว์ชนิดใดที่ขึ้นทะเบียน "สัตว์ของชาติไทย" ชนิดแรก
ตอบ แมวสีสวาทCreate Date : 20 เมษายน 2553
Last Update : 20 เมษายน 2553 21:17:46 น. 0 comments
Counter : 593 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.