สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดทำเว็บไซต์ครูชำนาญการพิเศษ เชียวชาญ (ช่วยกันนะคับ)
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447

หมายเหตุไม่ได้บังคับ ไม่ได้ขมขู่ แค่อยากมีเว็บไซต์เพื่อครูชำนาญการพิเศษเท่านั้นเอง ครับ

ขออวยพร
ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระจิตวิญญาณของพระบรมครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะนำทางให้สอบผ่าน ได้ในสิ่งที่ประสงค์ต้องการ นั้นคือครูชำนาญการพิเศษ สาธุ1. ข้อใดเป็นการแบ่งภาษาตามรูปลักษณะหรือแบ่งโดยรูป ได้ถูกต้อง
ก. ภาษาคำโดด ภาษาคำติดต่อ ภาษาคำควบมากพยางค์
ข. ภาษาคำโดด ภาษาติดต่อ ภาษามีวิภัตติปัจจัย ภาษาคำควบมากพยางค์
ค. ภาษาคำโดด ภาษาพูด ภาษาอังษรเบรล ภาษามีวิภัตติปัจจัย
ง. ภาษาคำโดด ภาษาคำควบมากพยางค์ ภาษาอูรัลอัลตาอิก
2. ข้อใด หมายถึงภาษาคำโดด
ก. ภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำในการสื่อความหมาย
ข. ภาษาที่มีการนำคำไปประกอบคำเดิม เพื่อการสร้างคำได้มากขึ้น
ค. ภาษาที่มีการแปรรูปคำ
ง. ภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อสื่อความหมาย
3. การนำไปประกอบคำเดิม ด้วยการเติมคำหลังคำเดิม วิธีการเติมคำนี้เรียกว่า
ก. ปัจจัย
ข. อุปสรรค
ค. อาคม
ง. ผันคำ
4. เสียงของพยัญชนะไทยมีกี่เสียง
ก. 24 เสียง
ข. 44 เสียง
ค. 21 เสียง
ง. 32 เสียง
5. พยัญชนะในข้อใด มีฐานที่เกิดเสียงที่เหงือกและ เป็นเสียงอโฆษะ
ก. ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท
ข. ข ค ฌ ฎ ฏ ฑ ฒ ท ธ
ค. ฌ ฎ ฏ ฑ ฒ ท ธ พ ภ
ง. ข ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ท ธ
6. เขียวหวาน เป็นคำประสมของคำชนิดใด
ก. คำวิเศษณ์ประสมกับคำนาม
ข. คำวิเศษณ์ประสมกับคำบุพบท
ค. คำวิเศษณ์ประสมกับคำกริยา
ง. คำวิเศษณ์ประสมกับคำวิเศษณ์
7. โต๊ะกินข้าว เป็นคำประสมของคำชนิดใด
ก. คำประสมกับคำกริยาและคำวิเศษณ์
ข. คำประสมกับคำนามและคำบุพบท
ค. คำประสมกับคำวิเศษณ์และคำกริยา
ง. คำประสมกับคำกริยาและคำนาม
8. “มะงุมมะงาหรา” เป็นคำต่างประเทศที่มาจาก ภาษาอะไร
ก. ภาษาลาลี
ข. ภาษามลายู
ค. ภาษาชาว
ง. ภาษาเปอร์เซีย
9. คำในข้อใด เป็นภาษาทมิฬ ทุกคำ
ก. แกงกะหรี่ กระสาย กำมะหยี่
ข. กะละแม กระจับปิ้ง กำมะหยี่ แกงกะหรี่
ค. กระสาย กำมะหยี่ กระจับปิ้ง กะละแม
ง. กระจับปิ้ง กะละแม ยี่หร่า แกงกะหรี่
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
10. คำในข้อใด เป็นภาษาเปอร์เซีย ทุกคำ
ก. บัลเลย์ โก้เก๋ กากี จารบี
ข. กุหลาย กากี การันตี บัลเลย์
ค. ชุกชี จารบี กากี กุหลาบ
ง. การันตี จารบี โก้เก๋ ชุกชี
11. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นสมุหนาม
ก. แมวตัวนี้น่ารักมาก
ข. ลูกเสือชาวบ้าน 2 กลุ่มช่วยกวาดถนน
ค. แกะฝูงนั้นกำลังกินหญ้า
ง. ฝูงแกะกำลังกินหญ้า
12. ความวัวยังไม่หาย ความควายเข้ามาแทรก คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด
ก. คำลักษณะนาม
ข. คำวิสามานยนาม
ค. คำสามานยนาม
ง. คำอาการนาม
13. ผู้ใดก็อ่านจดหมายนี้ได้ คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด
ก. อนิยสรรพนาม
ข. นิยมสรรพนาม
ค. ปฤจฉาสรรพนาม
ง. วิภาคสรรพนาม
14. ผู้ใดจะช่วยล้างจาน คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด
ก. วิภาคสรพนาม
ข. นิยมสรรพนาม
ค. อนิยมสรรนาม
ง. ปฤจฉาสรรพนาม
15. คำในข้อใดที่เป็นคำไทยซ้อนกับคำชนิดใด
ก. เงียบสงัด โง่เขลา เพิ่มเติม
ข. ก้าวก่าย ขัดขวาง ควบคุม
ค. แก่ชรา ข้าทาส ไร่นา
ง. เขตแดน ทรัพย์สิน ดีชั่ว
16. คำในข้อใด ที่เป็นคำไทยซ้อนกับคำไทยทุกคำ
ก. เงีบยสงัด โง่เขลา เขียวขจี
ข. ลูกหลาน เขียวขจี หน้าตา
ค. เปิดเผย มัวเมา ถ้วยชาม
ง. จัดจ้าน โค่นล้ม งูเงี้ยว
17. “ของกล้วยๆ” คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำซ้อนชนิดใด
ก. คำซ้ำที่มีความหมายเท่าเดิม
ข. คำซ้ำที่เป็นคำขยายคำนามแสดงพหูพจน์
ค. คำซ้ำที่เกิดจากคำซ้อน
ง. คำซ้ำที่มีความหมายเชิงอุปมา
18. “สะใภ้” กร่อนมาจากคำในข้อใด
ก. สายใภ้
ข. สาใภ้
ค. สาวใภ้
ง. ลูกใภ้
19. “ระรื่น” กร่อนมาจากคำใด
ก. รื่นรื่น
ข. รวยรื่น
ค. ละรื่น
ง. รายรื่น
20. คำในข้อใดเป็นคำสมาส
ก. จุฬาลงกรณ์
ข. ธนาคาร
ค. วิทยาลัย
ง. ดุลพินิจ
21. คำในข้อใดเป็นคำสนธิ
ก. รัตนตรัย
ข. ชโลทร
ค. ธนบัตร
ง. กิจการ
22. “วิเชียร” แผลงมาจาก
ก. วชิร
ข. วชิระ
ค. วชิรา
ง. วชระ
23. “อาจารย์ที่ปรึกษากำลังอบรมนักศึกษา” ข้อความในข้อใด เป็นบทขยายกริยา
ก. อบรม
ข. นักศึกษา
ค. กำลัง
ง. ที่ปรึกษา
24. “คุณพ่อกินข้าวผัดปูแล้ว “ ข้อความในข้อใด เป็นบทขยายกริยา
ก. กิน
ข. ข้าวผัด
ค. ปู
ง. หมดแล้ว
25. “ฉันกลับบ้านเมื่องานเลิก” เป็นประโยคชนิดใด
ก. ประโยคความซ้อน
ข. ประโยคความเดียว
ค. ประโยคความรวม
ง. ประโยคที่มีเนื้อความในเลือก
26. สัมผัสในข้อใด เป็นสัมผัสที่บังคับในการแต่งคำประพันธ์
ก. สัมผัสใน
ข. สัมผัสสระ
ค. สัมผัสนอก
ง. สัมผัสอักษร
27. คำในข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. คำคล้องจองที่มีสระเดียวกันมาตราตัวสะกดต่างกัน
ข. คำคล้องจองที่มีสระและมาตราตัวสะกดอย่างเดียว
ค. คำคล้องจองที่มีเสียงสระอยู่ในวรรคเดียวกัน
ง. คำคล้องจองที่มีอักษรเดียวกันและสระเดียวกัน
28. ใครเป็นผู้แต่ง นิราศพระประธม
ก. พระสุนทรโวหาร (ภู่)
ข. พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย)
ค. พระศรีสุนทรโวหาร (ผัน)
ง. รัชกาลที่ 2
29. สุนทรภู่ได้แต่งนิราศไว้กี่เรื่อง
ก. 7 เรื่อง
ข. 8 เรื่อง
ค. 9 เรื่อง
ง. 10 เรื่อง
30. ข้อใดมีคำเป็นทุกคำ
ก. บอกว่าอย่าทำ
ข. วัดวาอาราม
ค. แดน ดี ทู บี
ง. สุขเอาเผากิน
31. ข้อใดเป็นความหมายของคำวา “ภาษาถิ่น”
ก. ภาษาที่ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพูดโดยเฉพาะ
ข. ภาษาที่พูดกันตามท้องถิ่นต่างๆ
ค. ภาษาที่ชนกลุ่มน้อยใช้
ง. เป็นคำพูดหรือถ้อยคำที่จดไว้เป็นตัวหนังสือ
32. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 แบ่งภาษาออกตามลักษณะการสื่อสาร 3 ชนิด คือข้อใด
ก. ภาษาเสียง จักษุภาษา ภาษาลายลักษณ์
ข. ภาษาลายลักษณ์ สัมผัสภาษา สัมผัสท่าทาง
ค. โสตภาษา จักษุภาษา สัมผัสภาษา
ง. ภาษาเสียง ภาษาลายลักษณ์ ภาษาท่าทาง
33. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าไตรยางค์
ก. การแบ่งพยัญชนะตามระดับเสียงได้เป็น 3 หมู่
ข. พยัญชนะที่มีระดับเสียงกลาง 3 หมู่
ค. พยัญชนะที่มีระดับเสียงสูง 3 หมู่
ง. อักษรต่ำคู่ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 3 หมู่
34. การนำเอาพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาผสมเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเสียงครั้งหนึ่ง เรียกว่าอะไร
ก. คำ
ข. ประโยค
ค. พยางค์
ง. วลี
35. การนำคำชนิดต่าง ๆ มาเรียงกันเข้าอย่างเป็นระเบียบ และได้ใจความสมบูรณ์ เรียกว่าอะไร
ก. คำ
ข. ประโยค
ค. พยางค์
ง. วลี
36. กลุ่มคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ซึ่งมีความเหมาะติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ๆ ของประโยค และไม่มีเนื้อความครบถ้วนเป็นประโยค เรียกว่าอะไร
ก. คำ
ข. ประโยค
ค. พยางค์
ง. วลี
37. ข้อใดมิใช่สาเหตุของการเขียนสะกดการันต์ผิด
ก. เขียนผิดเพราะไม่มีประสบการณ์
ข. เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคำ
ค. เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด
ง. เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
38. “สัญชาตญาณ” มักเขียนผิดเป็น “สัญชาติญาณ” สาเหตุน่าจะมาจากข้อใด
ก. ใช้แนวเทียบผิด
ข. ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการเขียน
ค. เพราะมีประสบการณ์ผิด
ง. เพราะไม่ทราบความหมายของคำ
39. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ตัวการันต์”
ก. เครื่องหมายสำหรับฆ่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียง
ข. ตัวการันต์อาจอยู่สุดท้ายของคำ หรืออยู่ระหว่างคำก็ได้
ค. ตัวการันต์ส่วนใหญ่เป็นคำที่ได้รับมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
ง. ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง และมีเครื่องหมายไม้ทัณฑฆาต
40. ( ) มีชื่อเรียกว่า
ก. อัศเจรีย์
ข. มหัพภาค
ค. นขลิขิต
ง. ปรัศนี
41. เครื่องหมายที่ใช้เขียนหลังข้อความ หรือประโยคที่เป็นคำถาม เรียกว่าอะไร
ก. อัศเจรีย์
ข. ปรัศนี
ค. อัญประกาศ
ง. มหัพภาค
42. ข้อใดเป็นหลักของการใช้ไปยาลใหญ่
ก. ใช้เน้นความนั้นให้เด่นขึ้น
ข. ใช้ละคำที่รู้กันดีอยู่แล้ว
ค. ใช้ละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันและยังมีอีกมาก
ง. ใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้น คิดมาจากที่อื่น
43. เครื่องหมายที่ใช้แทนคำหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบน เพื่อไม่ต้องเขียนซ้ำอีก แต่เวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำหรือข้อความนั้น เรียกว่าอะไร
ก. บุพสัญญา
ข. สัญประกาศ
ค. ไม้ยมก
ง. ปรัศนี
44. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกัน และความหมายต่างกัน เรียกว่าอะไร
ก. การฟ้องคำ
ข. คำฟ้องเสียง
ค. การฟ้องรูป
ง. ถูกทุกข้อ
45. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นคำทับศัพท์
ก. พาณิชย์
ข. ก๊อกน้ำ
ค. กงสุล
ง. ซิป
46. ข้อใดเป็นสาเหตุของการอ่านคำในภาษาผิด
ก. ไม่ทราบความหมายของคำ
ข. ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการอ่าน
ค. ใช้แนวเทียบผิด
ง. เกิดจากการสับสนในหลักเกณฑ์ประสมอักษร
47. คำที่มีพยัญชนะต้น 2 ตัว ซ้อนกัน พยัญชนะตัวที่ 2 เป็น ร ล ว และผสมด้วยสระเดียวกัน เช่น “จริง” เรียกว่า
ก. อักษรซ้อน
ข. อักษรซ้ำ
ค. อักษรควบ
ง. อักษรนำ
48. 20.32 น. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
ก. ยี่สิบนาฬิกาสามสิบสองนาที
ข. ยี่สิบนาฬิกาจุดสามสิบสองนาที
ค. สองทุมกับสามสิบสองนาที
ง. ยี่สิบจุดสามสองนาที
49. พรรณนา ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
ก. พัน – นา
ข. พัน – ระ – นา
ค. พัน - นะ – นา
ง. ถูกทุกข้อ
50. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สุภาษิต
ก. ถ้อยคำสั้น ๆ ที่มีคติเตือนใจ
ข. ถ้อยคำที่ดีงาม เป็นคติคำสอนการใช้สติ
ค. เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
ง. เป็นคำพูดที่มีชั้นเชิง มีความหมายไม่ตรงไปตรงมา
51. “เงาหัวไม่มี” เป็นความเชื่อในเรื่องใด
ก. ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติและความขลังศักดิ์สิทธิ์
ข. ความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา
ค. ความเชื่อเกี่ยวกับการปกครอง
ง. ความเชื่อเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง
52. ข้อใดเป็นการใช้คำขึ้นต้นในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล ด้วยวาจาสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก. ข้อพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละ
a. อองพระบาท
ข. ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท
ค. ทูลฝ่าพระบาททรงทราบ
ง. ขอเดชะฝ่าละอองทุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
53. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของเด็ก
ก. อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ข. อิทธิพลของภาษาชนกลุ่มน้อย
ค. เกิดจากสิ่งแวดล้อมตัวเด็ก
ง. อิทธิพลภาษาถิ่น
54. “มุขปาฐะ” เป็นวรรณกรรมประเภทใด
ก. เพลงเห่เรือ
ข. เพลงกล่อมเด็ก
ค. เพลงพื้นบ้าน
ง. เพลงลูกทุ่ง
55. ข้อใดไม่จำเป็นในการวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก. ศึกษาภาษาท้องถิ่น
ข. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ค. ศึกษาเอกสาร ตำรา
ง. จัดทำสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
56. ข้อใดเขียนคำอ่านได้ถูกต้อง
ก. กมลาศ อ่านว่า กม – มะ – ลาด
ข. จักจั่น อ่านว่า จั่ก – จั่น
ค. มัสมั่น อ่านว่า มัด – สะ – หมั่น
ง. พรรณนา อ่านว่า พัน - นา
57. คำที่มีความหมายว่า “ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด” คือข้อใด
ก. เด็กวัด
ข. คนของวัด
ค. เลกวัด
ง. ลูกวัด
58. ขั้นตอนการสอนฝึกทักษะภาษาไทย มีอะไรบ้าง
ก. การเลือกปัญหา แบ่งกลุ่มนักเรียน การนำเสนอ
ข. การนำเสนอ การเลือกปัญหา แบ่งกลุ่ม
ค. แบ่งกลุ่ม การเลือกปัญหา
ง. แบ่งกลุ่ม เลือกปัญหา นำเสนอ
59. หนังสือเรียนหมายถึงข้อใด
ก. หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สำหรับนักเรียน
ข. หนังสือที่มีสาระตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง
ค. หนังสือเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สอนโดยเฉพาะ
ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูก
60. คำในข้อใดที่หมายถึงสถานเริงรมย์ ที่เปิดเวลากลางคืน
ก. ไนท์บาร์ซา
ข. ไนต์คลับ
ค. ไนคลับ
ง. ไนท์คลับ
61. “วิสสุกรรม” คำในข้อต่อไปนี้ คำใดมีความหมายเหนือคำที่ขีดเส้นใต้
ก. เวสสุกรรม
ข. วิษณุกรรม
ค. พระวิศกรรม
ง. ถูกทั้ง ก ข ค
62. ข้อใดนับว่าเป็นประโยชน์ของการเตรียมการสอน
ก. สะดวกในการบันทึกหลังสอน
ข. ทำให้ครูสอนสะดวก และนักเรียนเข้าใจง่าย
ค. ทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนทันต่อเหตุการณ์
ง. อำนวยความสะดวกให้ครู และเป็นแนวทางให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
63. การสอนภาษาไทย แนวทักษะสัมพันธ์เป็นการสอนอย่างไร
ก. เป็นการจัดการเรียนการสอนทักษะทั้งสี่และต้องสัมพันธ์กับวรรณคดี หลักภาษา และการใช้ภาษา
ข. ทักษะสัมพันธ์ทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ค. จัดประสบการณ์ ลักษณะประสาน สัมพันธ์
ง. จัดการเรียนการสอนครบขบวนการทั้งสี่
64. ในแผนการสอน ควรมีรายละเอียดอะไรบ้าง
ก. เวลา เนื้อหา จุดประสงค์ การวัดผลประเมินผล
ข. เวลา เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การวัดผลประเมินผล
ค. เนื้อหา จุดประสงค์ กิจกรรม เวลา สื่อ
ง. เวลา จุดประสงค์ สื่อ การวัดผลประเมินผล
65. จะรู้ได้อย่างไรว่าการสอนนั้นได้ผลแล้ว
ก. การหาวิธีวัดผล
ข. การหาหลักเกณฑ์ในการวัด
ค. การหาวิธีวัดอย่างมีหลักเกณฑ์ มีแบบทดสอบ
ง. การทดสอบ
66. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด ที่แสดงอาการได้ถูกต้องของประโยค
ก. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละล้าว มาหาแม่
ข. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละลวย มาหาแม่
ค. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละลัง มาหาแม่
ง. ฉันตกใจกลัว เลยวิ่ง ละลอก มาหาแม่
67. ผู้หญิงมีครรภ์รู้สึก………………อาหารเหม็นเน่า
ก. สะอิดสะเอียด
ข. สะอิดสเอียน
ค. สอิดสเอียด
ง. สอิดสะเอียด
68. กิจกรรมใดเป็นการจัดกิจกรรมหลักภาษาไทย
ก. จัดการประกวดคำขวัญ
ข. ให้รวบรวมคำภาษาท้องถิ่นที่น่าสนในใจ
ค. มอบหมายให้ทำการปริทัศน์หนังสือ
ง. รวบรวมภาพและสารคดีเกี่ยวกับภาษาไทย
69. ข้อใดคือคุณค่าของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทย
ก. ช่วยทำให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข. ช่วยให้นักเรียนเรียนภาษาไทยเก่งยิ่งขึ้น
ค. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก
ง. ครูได้มีเวลาสอนภาษาไทยเพิ่มขึ้น
70. ข้อใดจัดเป็นคุณค่าของการใช้ปริศนาคำทายในการสอนภาษาไทย
ก. ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการสอนภาษาไทย
ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการฟัง
ค. ฝึกให้นักเรียนเป็นคนเคารพระเบียบ กฏเกณฑ์
ง. ก ข ง ถูก
71. ถ้าให้ท่านเรียกสื่อการสอน ท่านมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร
ก. สื่อจะต้องให้คำอธิบายหรือให้ความกระจ่างในบทเรียนนั้น ๆ
ข. หาง่าย ราคาถูก
ค. ทันสมัย ราคาแพง
ง. สื่อที่เกิดจากนวัตกรรมยุคใหม่เท่านั้น
72. ถ้าท่านจะจัดนิทรรศการภาษาไทยช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี ควรจัดเรื่องใดจึงจะสัมพันธ์กัน
ก. วันสุนทรภู่กวีเอกโลก
ข. วันเข้าพรรษา
ค. วันฉลองสิริราชครบ 60 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9
ง. วันวิทยาศาสตร์
73. กรมวิชาการได้แบ่งการวัดผลกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
74. การประเมินผลย่อย หมายถึงข้อใด
ก. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน
ข. การประเมินผลการเรียนทุกครั้ง
ค. การประเมินผลการเรียนตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน
ง. การประเมินผลเพื่อทราบจุดบกพร่อง
75. ข้อใดคือการวัดผลเจตคติการฟัง
ก. ฟังแล้วเกิดความสนุก
ข. ฟังแล้วเล่าเรื่องตามได้
ค. ฟังแล้ววิจารณ์ได้
ง. ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้ง
76. ครูจะสอนภาษาไทยให้ได้ผลดีต้อคำนึงถึงองค์ประกอบใดบ้าง
ก. ครูต้องสอนภาษาไทยให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น
ข. คำนึงถึงหลักจิตวิทยาวัยรุ่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. ครูต้องวางแผนจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
77. สารสนเทศที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยพัฒนาบุคคลในด้านใด
ก. พัฒนาสติปัญญา
ข. พัฒนาบุคลิกภาพ
ค. พัฒนาทุกด้าน
ง. ก,ข ถูกต้อง
78. การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สถาบันบริการสารสนเทศนำมาบริการ มีอะไรบ้าง
ก. การสืบค้นจากระบบโอแพ็ค
ข. การสืบค้นจากฐานข้อมูลชีดีรอมและอินเตอร์เน็ต
ค. การสืบค้นจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. ก,ข ถูกต้อง
79. บุคคลเช่นใดที่มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ก. มองโลกในแง่ดี
ข. ตัดสินใจง่าย
ค. มีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อย
ง. จิตใจใฝ่ธรรมะ
80. การย่อความที่เป็นทางการ ข้อความที่ย่อจะมีกี่ส่วน อะไรบ้าง
ก. 1 ส่วน ส่วนขึ้นต้น
ข. 1 ส่วน ส่วนเนื้อหา
ค. 2 ส่วน ส่วนขึ้นต้น ส่วนเนื้อหา
ง. 3 ส่วน ชื่อเรื่อง ส่วนขึ้นต้น ส่วนเนื้อหา
81. การเล่นของเด็ก นอกจากจะก่อให้เกิดความสนุกสนานร่าเริงแล้ว ยังช่วยให้เกิดพัฒนาการในข้อใด
ก. ความรู้ ความคิด
ข. การเข้าสังคม ความเป็นประชาธิปไตย
ค. ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ง. กล้าแสดงออก มีน้ำใจเอื้ออารี มีมนุษย์สัมพันธ์
82. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
ก. การอ่าน การเขียน การดู การพูด หลักการใช้ภาษา
ข. การอ่าน การเขียน การฟัง การดู หลักการใช้ภาษาวรรณคดี
ค. การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด หลักการใช้ภาษาและวรรณคดี
ง. การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม
83. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดลักษณะของผู้เรียนด้านการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์ และสรุปความ ในช่วงชั้นใด
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
84. หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐาน หมายถึงข้อใด
ก. เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ข. เป็นรายวิชาที่ทุกคนต้องเรียนรู้เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร
ค. เป็นรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้เฉพาะทางหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ง. เป็นรายวิชาที่ทุกคนต้องการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อชั้นสูงขึ้น
85. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษา ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
2. จัดทำคำอธิบายรายวิชา
3. จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
4. จัดทำหน่วยการเรียนรู้
ก. 1 – 2 – 3 – 4
ข. 2 – 3 – 4 – 1
ค. 3 – 2 – 4 – 1
ง. 4 – 3 – 2 - 1
86. ส่วนประกอบของคำอธิบายรายวิชา คือข้อใด
ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้
ข. กิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง. ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้
87. ทักษะในข้อใดเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาซึ่งครูต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีลำดับขั้นตอน
א. การฟัง การดู และการพูด
ב. การพูด และการเขียนคำไทย
ג. การฟังและการเขียนคำไทย
ד. การอ่านและการเขียนคำไทย
88. “การสอนแจกลูกสะกดคำ” จะส่งผลต่อเด็กในข้อใด
א. อ่านหนังสือได้มากขึ้น
ב. เขียนหนังสือถูกต้อง
ג. รู้หลักเกณฑ์การผสมคำ
ד. ถูกทุกข้อ
89. “การสอนแจกลูกสะกดคำ” ควรสอนกับนักเรียนระดับใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
90. “การสอนผันเสียงวรรณยุกต์” เริ่มสอนได้ตั้งแต่ชั้นใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
91. ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ ทักษะใดจัดเป็นทักษะการแสดงความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์
ก. ทักษะการพูดและการอ่าน
ข. ทักษะการอ่านและการเขียน
ค. ทักษะการพูดและการเขียน
ง. ทักษะการฟังและการเขียน
92. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดคุณภาพของผู้เรียนด้านความเข้าใจในการอ่านไว้ในช่วงชั้นใด
ก. ช่วงชั้นที่ 2
ข. ช่วงชั้นที่ 3
ค. ช่วงชั้นที่ 4
ง. ทุกช่วงชั้น
93. ข้อใดหมายถึงการสอนอ่านวิเคราะห์
ก. การสอนให้นักเรียนค้นหาสาระของเรื่องที่เป็นส่วนใจความสำคัญ และส่วนขยายใจความสำคัญ
ข. การสอนให้นักเรียนสามารถบอกความหมายแฝงของคำ หรือข้อความที่อ่าน
ค. การมให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดหรือเรียบเรียงข้อมูลใหม่ให้คงสาระเดิม
ง. การสอนให้นักเรียนสามารถแยกแยะส่วนประกอบของเรื่องที่อ่านทั้งด้านความหมาย ความสำคัญและความสัมพันธ์ของเรื่อง
94. ข้อใดคือเกณฑ์การตรวจเรียงความที่ครูควรนำไปใช้
ก. องค์ประกอบ เนื้อหา การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด
ข. องค์ประกอบ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ อักขรวิธี ความสะอาด
ค. องค์ประกอบ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด
ง. องค์ประกอบ เนื้อหา ความยาว ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด
95. ข้อใดคือเกณฑ์การประเมินการพูดในโอกาสต่าง ๆ
ก. การเตรียมตัว เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา มารยาท
ข. การเตรียมตัว เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา มารยาท บุคลิกภาพ
ค. การเตรียมตัว เนื้อหา การใช้ภาษา น้ำเสียง บุคลิกภาพ
ง. การเตรียมตัว เนื้อหา การใช้ภาษา การแต่งกาย มารยาท
96. เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. ฉันทลักษณ์ อักขรวิธี น้ำเสียง
ข. ฉันทลักษณ์ อักขรวิธี การแบ่งวรรคตอน
ค. ฉันทลักษณ์ การแบ่งวรรคตอน ความคล่องแคล่วชัดเจน
ง. ฉันทลักษณ์ อักขรวิธี การแบ่งวรรคตอน ความคล่องแคล่วชัดเจน น้ำเสียงและการแสดงอารมณ์
97. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. ตำราเรียนทุกชนิด
ข. ป้ายนิเทศ เอกสารแผ่นปลิว
ค. นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ
ง. หนังสือพิมพ์ โฆษณา รายการวิทยุโทรทัศน์
98. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดให้เรียนวรรณคดีแต่ละช่วงชั้นกี่เรื่อง
ก. 2 เรื่อง
ข. 4 เรื่อง
ค. 6 เรื่อง
ง. 8 เรื่อง
99. การเรียนการสอนวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครูควรสอนอย่างไร
ก. สอนให้คิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งสามารถบรรยายความรู้จากเรื่องได้
ข. สอนให้ฝึกวิจารณ์เรื่องในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้
ค. สอนให้เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตและบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น
ง. สอนให้อ่านและคิดเปรียบเทียบเหตุการณ์จากเรื่อง กับจินตนาการของตนเองได้
100. “การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง รู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ รู้ จักวางแผน คิดวิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม” ควรใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบใด
ก. การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ข. การเรียนแบบบูรณาการ
ค. การเรียนแบบโครงการ
ง. การเรียนแบบโครงงาน


Create Date : 01 พฤษภาคม 2552
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:33:20 น. 8 comments
Counter : 899 Pageviews.

 
ดีใจค่ะท่มีผู้ท่เห็นใจครูท่ไม่ผ่านอุตส่าห์มาสร้างแนวข้อทดสอบให้ ขอบคุณมากค่ะขอกุศลส่งให้มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: สมฤทัย IP: 222.123.1.217 วันที่: 13 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:38:38 น.  

 
ข้อสอบมีเฉลยหรือเปล่าค่ะ


โดย: nooch IP: 222.123.48.91 วันที่: 15 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:29:13 น.  

 
ดีมากคะ


โดย: พรทิพย์ IP: 202.143.165.114 วันที่: 22 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:23:56 น.  

 
ขอขอบคุณนะท่ีท่านแบ่งปันสิ่งดีๆให้ ถ้าผ่านจะช่วยเหลือตามท่ีท่านประสงค์เพื่อให้web นี้ได้ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกครั้งต่อไป


โดย: สุ IP: 10.250.242.20, 203.172.199.254 วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:14:52:19 น.  

 
อยากได้คำตอบด้วยคะ


โดย: กนกอร IP: 118.172.204.49 วันที่: 13 ธันวาคม 2552 เวลา:18:42:34 น.  

 
ขอเฉลยด้วย ขอบคุณมากคะ


โดย: ณาตยา ปัญญา IP: 118.174.65.240 วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:10:57:50 น.  

 
ขอบคุณที่ให้แนวข้อสอบ ถ้าจะดีขอเฉลยด้วยค่ะ


โดย: อรุณรัตน์ IP: 10.250.150.92, 203.172.199.250 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:38:21 น.  

 
ขอเฉลยด้วยคะ


โดย: พร IP: 202.29.177.218 วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:11:33:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.