space
space
space
 
มีนาคม 2560
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
space
space
8 มีนาคม 2560
space
space
space

[[ชัดเจนตรงประเด็น]] แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคม

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม 
2 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 
3 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
6 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
7 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2558 
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
9 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 
11 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ.2551 
13 แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 
14 ถาม-ตอบ แรงงานนอกระบบ การคุ้มครองประกันสังคม 
15 ถาม - ตอบ  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
16 แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม 
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา


****(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)++++

###เนื้อหาประกอบด้วยจำนวน 200-250 หน้าแล้วแต่หน่วยงาน<<<

###หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา 

>>>รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว

>>>เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย =อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย

=เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ

----------------------------------------------------------------

>>>อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ

>>>รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ

---------------------------------------------------------------

>>>จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS


ดาวโหลดแจกฟรีแนวข้อสอบที่นี่  www.งานราชการไทย.com

>> คลิ๊กดูรายละเอียดข่าวเปิดสอบ  //www.ebooksob.com/


ติดตามข่าวสารและแนวข้อสอบที่ https://www.facebook.com/ebooksob/

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อที่


ผลงานของลูกค้าของเรา
Create Date : 08 มีนาคม 2560
Last Update : 8 มีนาคม 2560 13:22:44 น. 0 comments
Counter : 235 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 3159860
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3159860's blog to your web]
space
space
space
space
space