เกลียดจริง ๆ คนไม่จริงใจ
 
10. โทโปโลยีแบบตาข่าย (MESH TOPOLOGY)

รูปแบบเครือข่ายแบบนี้ ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก


แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


Create Date : 10 มิถุนายน 2552
Last Update : 12 มิถุนายน 2552 10:30:06 น. 111 comments
Counter : 15032 Pageviews.

 
1. เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถึงกันหมด ซึ่งถือเป็นการสำรองเส้นทางเดินของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ถ้าสายสัญญาณเส้นใดขาด ก็ยังมีเส้นทางอื่นสามารถส่งข้อมูลได้
นับเป็นโทโปโลยีที่มีความเชื่อถือได้สูง แต่ข้อเสียของโทโปโลยีแบบนี้ คือ การใช้สายสัญญาณมาก ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในการเชื่อมต่อจริงๆ มีการเลือกใช้เชื่อมต่อแบบตาข่ายเฉพาะบางส่วน เช่น เชื่อมต่อโหนดหลักๆ ที่สำคัญของเครือข่ายให้มีเส้นทางข้อมูลมากกว่าหนึ่งเส้นทาง
ที่มา


home.kku.ac.th/hslib/412244/412244_22.ppt

2.มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:J1aRAQAOSPkJ:science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+(MESH+TOPOLOGY)&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th


3.Topology ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
BUS - ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
RING - มีการใช้สายเคเบิลน้อย
- มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย
- การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
NET - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา 202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc -

โดย: นศ.ณัฐชนันท์พร ศรีบุญเรือง (หมู่08 พฤ.เช้า) IP: 58.147.38.151 วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:11:25:22 น.  

 
'';...;'';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;''^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^^oo^ ^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^ ^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^


โดย: เจนส์ IP: 58.10.102.9 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:9:08:52 น.  

 
'';...;'';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;'''';...;''^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^;...;^^^oo^ ^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^ ^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^^oo^


โดย: เจนส์ IP: 58.10.102.9 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:9:09:11 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: น.ส. วริศรา ทิมแดง (ม.08 พฤ. เช้า ) IP: 172.29.85.2, 58.137.131.62 วันที่: 1 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:25:30 น.  

 
ข้อ 14 โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
ที่มา //wasinb664m4.blogspot.com/

ข้อ 2 สามารถขยายระบบได้ง่าย
ที่มา science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc


ข้อ 3 ข้อดี - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด - สามารถขยายระบบได้ง่ายมีการใช้สายเคเบิลน้อยมีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย


- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย - - รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
-
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

- - การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว

- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:9BUREmyuboEJ:202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%2520Hierarchy.doc+%


โดย: นางสาว ปาริสา แคนหนอง 52040332140 หมู่ 15 ศุกร์ (เช้า) IP: 125.26.234.178 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:47:36 น.  

 
ข้อ 1 มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้

ข้อ 2 สามารถขยายได้ง่าย


ที่มา//www.me.in.th/live/

ข้อ 3 ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
ที่มา 202.28.94.55/web/322461/2550/.../Network%20Hierarchy.doc


โดย: นางสาว อนุสรา แคนหนอง 52040332139 หมู่เรียน 15 ศุกร์ เช้า IP: 125.26.234.178 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:55:27 น.  

 
10.1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: นางสาวเจนจิรา จุตตะโน หมู่ 8 พฤหัส(เช้า) รหัส 52040302126 IP: 117.47.232.108 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:52:23 น.  

 
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสาร
ข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

Net
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
//www.geocities.com/s_sanik/work9-1.htm#e


โดย: นางสาวอรนิดา วรินทรา ม. 15 ศ.เช้า IP: 192.168.1.103, 125.26.167.254 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:33:06 น.  

 
1. เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถึงกันหมด ซึ่งถือเป็นการสำรองเส้นทางเดินของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ถ้าสายสัญญาณเส้นใดขาด ก็ยังมีเส้นทางอื่นสามารถส่งข้อมูลได้
นับเป็นโทโปโลยีที่มีความเชื่อถือได้สูง แต่ข้อเสียของโทโปโลยีแบบนี้ คือ การใช้สายสัญญาณมาก ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในการเชื่อมต่อจริงๆ มีการเลือกใช้เชื่อมต่อแบบตาข่ายเฉพาะบางส่วน เช่น เชื่อมต่อโหนดหลักๆ ที่สำคัญของเครือข่ายให้มีเส้นทางข้อมูลมากกว่าหนึ่งเส้นทาง
ที่มา


home.kku.ac.th/hslib/412244/412244_22.ppt

2.มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:J1aRAQAOSPkJ:science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+(MESH+TOPOLOGY)&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th


3.Topology ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
BUS - ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
RING - มีการใช้สายเคเบิลน้อย
- มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย
- การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
NET - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา 202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc -

โดย: นางสาววิภายี กลางหล้า ม. 15 ศุกร์เช้า IP: 192.168.1.102, 125.26.167.254 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:41:56 น.  

 
1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/

.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: นางสาว ธัญธิตา แก้วมีศรี ม. 15 ศุกร์เช้า 52041151239 IP: 192.168.1.104, 125.26.167.254 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:51:25 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบข้อ 10.1
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบข้อ 10.2
เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบข้อ 10.3

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: นายบดินทร์ แก้วมีศรี หมู่ 01 (พิเศษ) 52240210214 สาธารณสุขศ่าสตร์ IP: 119.42.83.148 วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:20:04 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: นางสาวบลสิการ ดอนโสภา หมู่ 15 รหัส 52041151217 IP: 58.147.7.66 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:02:59 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร

มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
ที่มา//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ข้อดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย
ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือ ข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
โดย: นางสาวเกศรินทร์ ไชยปัญญา หมู่ 08 พฤหัส เช้า IP: 172.29.85.22, 202.29.5.62 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:29:36 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบข้อ 10.1
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบข้อ 10.2
เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบข้อ 10.3

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: นางสาวสุทธิดา ยาโย หมู่ 01(พิเศษ) 52240210217 สาธารณสุขศาสตร์ IP: 119.42.82.8 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:08:18 น.  

 
1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.go.th/pornpraraung


โดย: นางสาววิภาวี พลวี ( 08 พฤ เช้า ) IP: 125.26.162.31 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:20:20:42 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
= เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178โดย: นางสาว อุไรวรรณ หาญศึก หมู1 (พิเศษ)พฤ. ค่ำ IP: 124.157.145.152 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:25:53 น.  

 
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
= เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178โดย: นางสาว อุไรวรรณ หาญศึก หมู1 (พิเศษ)พฤ. ค่ำ IP: 124.157.145.152 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:27:44 น.  

 
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
=ข้อดี
1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา
//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: นางสาว อุไรวรรณ หาญศึก หมู1 (พิเศษ)พฤ. ค่ำ IP: 124.157.145.152 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:29:21 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/โดย: โดยน.ส อังคณา สุทธิแพทย์52240210209หมู่01(พิเศษ)พฤ.ค่ำสาขา สาธารณสุขศาสตร์ IP: 192.168.1.103, 125.26.170.151 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:37:54 น.  

 
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178


โดย: โดยน.ส อังคณา สุทธิแพทย์52240210209หมู่01(พิเศษ)พฤ.ค่ำสาขา สาธารณสุขศาสตร์ IP: 192.168.1.103, 125.26.170.151 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:40:00 น.  

 
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ =ข้อดี
1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา
//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless


โดย: โดยน.ส อังคณา สุทธิแพทย์52240210209หมู่01(พิเศษ)พฤ.ค่ำสาขา สาธารณสุขศาสตร์ IP: 192.168.1.103, 125.26.170.151 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:42:14 น.  

 
10.1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


นายวีระวิทย์ นาคเสน เรียน วันจันทร์ บ่าย หมู่ 1


โดย: นายวีระวิทย์ นาคเสน เรียน วันจันทร์ บ่าย หมู่ 1 IP: 124.157.146.74 วันที่: 23 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:49:06 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร

-ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร

-มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

-ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: นายอดิศักดิ์ รักวิชา ม.1(พิเศษ) พฤ.ค่ำ 52240427132 IP: 117.47.10.111 วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:24:10 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร

-ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร

-มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

-ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: นายนิรัช วิจิตรกุล ม.1(พิเศษ) พฤ.ค่ำ 52240427117 IP: 117.47.10.111 วันที่: 24 กรกฎาคม 2552 เวลา:7:26:16 น.  

 

โครงสร้างของเครือข่ายแบบร่างแห (Mesh)
การที่จะตัดสินในเลือกรูปแบบของเครือข่ายแบบไหนจะต้องพิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายส่งสัญญาณ, ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายครอบคลุมไปได้ถึง และปริมาณข้อมูลที่จะมีการส่งผ่านภายในเครือข่ายสื่อสาร ตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียมีเมืองใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่เมือง และแต่ละเมืองอยู่ห่างไกลกันนับพันกิโลเมตร ดังนั้นเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กันมาในประเทศนี้จะเป็นในรูปเครือข่ายแบบดาว ส่วนในประเทศอังกฤษและอเมริกา มีเมืองขนาดใหญ่มากและปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งผ่านสูง ดังนั้นเครือข่ายที่พบมากใน 2 ประเทศนี้ก็คือ เครือข่ายแบบวงแหวน และแบบตาข่าย
ในรูปแบบดาว, วงแหวน และตาข่าย จะมีความแตกต่างกันที่การใช้ขนาดความยาวของการสื่อสาร และความถูกต้องในการสื่อสาร ตามหลักของการออกแบบเครือข่ายสื่อสารจะพิจารณากันที่ความถูกต้อง ในการส่งผ่านข้อมูล, ประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบเครือข่ายสื่อสารแบบผสม คือมีบางส่วนของข่ายสื่อสารใช้รูปของดาว บางส่วนเป็นแบบวงแหวนหรือตาข่ายก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสมของเครือข่ายส่วนนั้นๆ ระบบเครือข่ายที่ใช้ Topology แบบ Mesh เสนอให้มีการทำซ้ำกันมากและมีความอ่อนตัวสูงใน Topology แบบ Mesh คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดโดยเคเบิลที่แยกต่างหากโครงสร้างแบบนี้จัดให้มีการเดินทางของสัญญาณที่ซ้ำซ้อนกันทั่วทั้งระบบเครือข่าย หากสายเคเบิลเส้นใดเสียส่วนที่เหลือจะทำหน้าที่แทน อีกทั้งยังมีความง่ายต่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มความคล่องตัว จึงมีความหมายในทางบวก ระบบเครือข่ายแบบนี้มักมีราคาแพงในการจัดตั้งเนื่องจากต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมากบ่อยครั้งที่มีการใช้ Topology แบบ Mesh ร่วมกับ Topology แบบอื่นในการจัดตั้ง Topology แบบ Hybrid
ใน Topology มาตรฐาน แบบ Linear - bus การแยกออกของสายเคเบิลจะทำให้ระบบเครือข่ายล้ม แต่หากใช้ Hub แล้วการที่สายเคเบิล ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ต่ออยู่กับ Hub แยกออกหรือหลุดออกจะมีผลกระทบในวงจำกัดเฉพาะเพียงส่วนที่หลุดออกจากระบบเครือข่ายนี้เท่านั้น
Topology ที่ใช้ Hub เป็นพื้นฐาน จะมีข้อดีดังต่อไปนี้
- ระบบการเดินสายสามารถูกเปลี่ยนแปลงหรือขยายได้ตามความต้องการ
- Port แบบต่าง ๆ สามารถใช้ในการต่อสายเคเบิลประเภทต่าง ๆ ได้
- กระบวนการตรวจสอบระบบเครือข่ายและควบคุมการจราจรของข้อมูลสามารถทำได้อย่างเป็นระบบจากศูนย์กลาง

ข้อดี ระบบจัดให้มีการทำซ้ำเพิ่มมากขึ้น และมีความเชื่อถือได้ เช่น เดียวกับการง่ายต่อการแก้ไข


ข้อเสีย การจัดตั้งระบบมีราคาแพงต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมากcptd.chandra.ac.th/rawin/chap5.doc


โดย: นางสาวปวีณา บรรยงค์ รหัส 50040302112 เรียนบ่าย - จันทร์ หมู่ 1 IP: 115.67.50.91 วันที่: 25 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:23:28 น.  

 
ตอบแบบทดสอบที่ 10 โทโปโลยีแบบตาข่าย (MESH TOPOLOGY)

ข้อที่ 1 มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ข้อที่ 2 หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ
การขยายเพิ่มระบบเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ข้อที่ 3 ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ
ข้อดี - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
ข้อเสีย- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา
//arjantoon.blogspot.com/


โดย: นางสาวจิลวรรณ ปัดถาวะโร รหัส 52040281130 ม. 08 ( พฤ.เช้า ) IP: 124.157.148.182 วันที่: 25 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:44:39 น.  

 
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสาร
ข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย


ที่มา

//www.geocities.com/s_sanik/work9-1.htm#e


โดย: นางสาววิภาดา นาสิงห์ขันธ์ (หฤ เช้า หมู่ 8) IP: 125.26.243.111 วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:41:37 น.  

 
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร


เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178


โดย: นางสาววิภาดา นาสิงห์ขันธ์ (หฤ เช้า หมู่ 8) IP: 125.26.243.111 วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:43:07 น.  

 
ข้อดี - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด - สามารถขยายระบบได้ง่ายมีการใช้สายเคเบิลน้อยมีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย


- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย - - รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
-
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

- - การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว

- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา

//www.geocities.com/s_sanik/work9-1.htm#e


โดย: นางสาววิภาดา นาสิงห์ขันธ์ (หฤ เช้า หมู่ 8) IP: 125.26.243.111 วันที่: 26 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:44:15 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: นางสาวสุพัตรา ธรรมสาร(หมู่15ศ.เช้า)52040302208 IP: 222.123.57.186 วันที่: 28 กรกฎาคม 2552 เวลา:23:34:11 น.  

 
10.1
รูปแบบเครือข่ายแบบนี้ ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=numpuang&date=10-06-2009&group=10&gblog=7

10.2 มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

//202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc

10.3 ข้อดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย

- มีการใช้สายเคเบิลน้อย
- มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า


ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
- ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย
- การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

//202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc


โดย: นางสาวอรธิรา บัวลา บช.บ.1/3 รหัส 52040501332 หมู่ 29 พุธ เช้า IP: 125.26.171.25 วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:24:59 น.  

 
บทที่ 7
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7.1 ชนิดของระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้ดังนี้

7.1.1 ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN)
LAN (Local Area Network) จะเป็นเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ กัน เช่น อยู่ภายในแผนกเดียวกัน อยู่ภายในสำนักงาน หรืออยู่ภายในตึกเดียวกัน เป็นต้น โดยส่วนมากแล้วการเชื่อมต่อในระบบแลนจะใช้สายเคเบิลแบบต่างๆ ในการเชื่อมโยงถึงกัน
ระบบเครือข่ายแบบ LAN ยังรวมถึงเครือข่ายบริเวณมหาวิทยาลัย (Campus network) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN จากตึกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (หรือบริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม) เข้าด้วยกัน และโดยปกติแล้วจะเป็นการเชื่อมโยงกันด้วยความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
ระบบเครือข่าย LAN จะเป็นระบบเครือข่ายที่มีการใช้งานในองค์กรต่างๆ มากที่สุด

7.1.2 ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)
WAN (Wide Area Network) จะเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่าย LAN ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปเชื่อมต่อกันในระยะทางที่ไกลมาก เช่น ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ โดยปกติแล้ว เครือข่ายแบบ WAN จะเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายสาธารณะ (Public Data Networks) เช่น สายโทรศัพท์ ไมโครเวฟหรือดาวเทียม รวมทั้งบริการ X.25 หรือ ISDN เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีระบบเครือข่ายแบบ MAN (Metropolitan Area Network) หรือระบบเครือข่ายบริเวณเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ WAN ที่มีระยะห่างไม่มากนัก เช่น เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงภายในเขตเมือง หรือย่านใจกลางธุรกิจ (Centralised Business District – CBD) เป็นต้น การเชื่อมโยงแบบ MAN ปกติแล้วจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตึกต่างๆ ด้วยการเชื่อมโยงความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง และเป็นระบบเครือข่ายสาธารณะที่สามารถทำการเช่าใช้งานจากผู้ให้บริการได้ทันที

7.2 ระบบเครือข่ายแบบ LAN

ระบบเครือข่ายแบบ LAN หรือระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ โดยปกติแล้วจะเป็นระบบเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) นั่นคือองค์กรที่ต้องการใช้งานเครือข่าย ทำการสร้าง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายในระยะใกล้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและธุรกิจต่างๆ มากมาย เช่น
- สามารถแบ่งเบาการประมวลผลไปยังเครื่องต่างๆ เฉลี่ยกันไป
- สามารถแบ่งกันใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ ซีดีรอมไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
- สามารถแบ่งกันใช้งานซอฟต์แวร์และข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เพียงที่เดียว
- สามารถวางแผนหรือทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ แม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตาม
- สามารถใช้ในการติดต่อกัน เช่น ส่งจดหมายทางอิเลคทรอนิคส์ หรือการส่งเสียงหรือภาพทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร

7.2.1 ชนิดการเชื่อมต่อของเครือข่าย LAN
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN) นั้น จุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยทรัพยากรเหล่านั้นอาจเป็นหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความเร็วสูง ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ หรือแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดสรรการใช้งานทรัพยากรในระบบเครือข่ายสามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
7.2.1.1 เครือข่ายแบบพึ่งเครื่องบริการ (Server-based networking)
เป็นการเชื่อมต่อโดยมีเครื่องบริการอยู่ศูนย์กลาง ทำการให้บริการต่างๆที่เครื่องผู้ใช้หรือสถานีงาน (Workstation) ร้องขอ รวมทั้งเป็นผู้จัดการดูแลการจราจรในระบบเครือข่ายทั้งหมด นั่นคือการติดต่อกันระหว่างเครื่องต่างๆ จะต้องผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องผู้ใช้จะทำการประมวลผลในงานของตนเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ในการให้บริการกับเครื่องอื่นๆ ในระบบ
เครื่องผู้บริการในระบบเครือข่ายชนิดนี้อาจมีได้ 2 รูปแบบคือ
- เครื่องบริการแบบอุทิศ (Dedicated Server) หมายถึงเครื่องบริการจะทำหน้าที่บริการอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในงานทั่ว ๆ ไปได้ ข้อดีคือทำให้ระบบมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูง ข้อเสียคือไม่สามารถใช้งานเครื่องซึ่งมีราคาสูงได้
- เครื่องบริการแบบไม่อุทิศ (Non – Dedicated Server) หมายถึงเครื่องบริการยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเครื่องลูกข่าย ซึ่งมีข้อเสียที่สำคัญคือประสิทธิภาพของเครือข่ายจะลดลง ทำให้วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมในการใช้งาน
7.2.1.2 เครือข่ายแบบเท่าเทียม (Peer - to - Peer networking)
เป็นการเชื่อมต่อที่เครื่องทุกเครื่องในระบบเครือข่ายมีสถานะเท่าเทียมกันทั้งหมด โดยเครื่องทุกเครื่องสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องผู้ใช้และเครื่องบริการในขณะใดขณะหนึ่ง นั่นคือเครื่องทุกเครื่องเปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องบริการแบบไม่อุทิศ (Non – Dedicated Server) นั่นเอง ในระบบเครือข่ายประเภทนี้การติดต่อระหว่างแต่ละเครื่องจะสามารถติดต่อกันได้โดยตรง มีข้อเสียคือ ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลด้อยกว่าแบบแรก ทำให้ไม่เหมาะกับระบบที่มีการใช้งานการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายมาก ๆ
ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

//science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc


โดย: นายนารายณ์ แก้วภักดี ม. 15 ศ. เช้า IP: 124.157.147.155 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:17:49:38 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ รูปแบบเครือข่ายแบบนี้ ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

ที่มา:www.bloggang.com/viewblog.php?id...date=10

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swfโดย: นางสาวสุภาพร รัตนา 50240210102 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ (เรียน พฤ-ค่ำ เวลา 17.00-21.00 น.) IP: 117.47.15.227 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:6:39:04 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
คำตอบคือ...
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ที่มา...
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
คำตอบคือ...การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

ที่มา...
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=17810.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
คำตอบคือ...ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา...
//www.thaigoodview.com

โดย: นางสาวศศิวิมล ภาณุพงศ์ภูสิทธิ์ หมู่ 8(พฤหัสเช้า) IP: 1.1.1.49, 202.29.5.62 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:14:33:28 น.  

 
ข้อ 1 มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้

ข้อ 2 สามารถขยายได้ง่าย

ที่มา//www.me.in.th/live/

ข้อ 3 ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย

ที่มา Network%20Hierarchy.doc

โดย: นางสาวชลดา บุญรุ่ง (หมู่8 พฤหัส เช้า) IP: 172.29.5.133, 58.137.131.62 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:14:47:39 น.  

 
1.ตอบ
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสาร
ข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

2.ตอบ
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology) มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
3.ตอบ
ข้อดีข้อเสียคือ
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา //www.geocities.com/s_sanik/work9-1.htm
โดย: 52040281122 น.ส. ณัฐติยา โกศิลา สาขาชีววิทยา (จุลชีววิทยา) หมู่ 08 วันพฤหัสเช้า IP: 172.29.5.133, 202.29.5.62 วันที่: 16 สิงหาคม 2552 เวลา:15:06:52 น.  

 
5.2.4 โครงสร้างของเครือข่ายแบบร่างแห (Mesh)
การที่จะตัดสินในเลือกรูปแบบของเครือข่ายแบบไหนจะต้องพิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายส่งสัญญาณ, ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายครอบคลุมไปได้ถึง และปริมาณข้อมูลที่จะมีการส่งผ่านภายในเครือข่ายสื่อสาร ตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียมีเมืองใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่เมือง และแต่ละเมืองอยู่ห่างไกลกันนับพันกิโลเมตร ดังนั้นเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กันมาในประเทศนี้จะเป็นในรูปเครือข่ายแบบดาว ส่วนในประเทศอังกฤษและอเมริกา มีเมืองขนาดใหญ่มากและปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งผ่านสูง ดังนั้นเครือข่ายที่พบมากใน 2 ประเทศนี้ก็คือ เครือข่ายแบบวงแหวน และแบบตาข่าย
ในรูปแบบดาว, วงแหวน และตาข่าย จะมีความแตกต่างกันที่การใช้ขนาดความยาวของการสื่อสาร และความถูกต้องในการสื่อสาร ตามหลักของการออกแบบเครือข่ายสื่อสารจะพิจารณากันที่ความถูกต้อง ในการส่งผ่านข้อมูล, ประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบเครือข่ายสื่อสารแบบผสม คือมีบางส่วนของข่ายสื่อสารใช้รูปของดาว บางส่วนเป็นแบบวงแหวนหรือตาข่ายก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสมของเครือข่ายส่วนนั้นๆ ระบบเครือข่ายที่ใช้ Topology แบบ Mesh เสนอให้มีการทำซ้ำกันมากและมีความอ่อนตัวสูงใน Topology แบบ Mesh คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดโดยเคเบิลที่แยกต่างหากโครงสร้างแบบนี้จัดให้มีการเดินทางของสัญญาณที่ซ้ำซ้อนกันทั่วทั้งระบบเครือข่าย หากสายเคเบิลเส้นใดเสียส่วนที่เหลือจะทำหน้าที่แทน อีกทั้งยังมีความง่ายต่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มความคล่องตัว จึงมีความหมายในทางบวก ระบบเครือข่ายแบบนี้มักมีราคาแพงในการจัดตั้งเนื่องจากต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมากบ่อยครั้งที่มีการใช้ Topology แบบ Mesh ร่วมกับ Topology แบบอื่นในการจัดตั้ง Topology แบบ Hybrid
ใน Topology มาตรฐาน แบบ Linear - bus การแยกออกของสายเคเบิลจะทำให้ระบบเครือข่ายล้ม แต่หากใช้ Hub แล้วการที่สายเคเบิล ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ต่ออยู่กับ Hub แยกออกหรือหลุดออกจะมีผลกระทบในวงจำกัดเฉพาะเพียงส่วนที่หลุดออกจากระบบเครือข่ายนี้เท่านั้น
Topology ที่ใช้ Hub เป็นพื้นฐาน จะมีข้อดีดังต่อไปนี้
- ระบบการเดินสายสามารถูกเปลี่ยนแปลงหรือขยายได้ตามความต้องการ
- Port แบบต่าง ๆ สามารถใช้ในการต่อสายเคเบิลประเภทต่าง ๆ ได้
- กระบวนการตรวจสอบระบบเครือข่ายและควบคุมการจราจรของข้อมูลสามารถทำได้อย่างเป็นระบบจากศูนย์กลาง

ข้อดีข้อเสีย
Mesh ระบบจัดให้มีการทำซ้ำเพิ่มมากขึ้น และมีความเชื่อถือได้ เช่น เดียวกับการง่ายต่อการแก้ไข การจัดตั้งระบบมีราคาแพงต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก

//cptd.chandra.ac.th/rawin/chap5.doc


โดย: สุจิตรา มหาฤทธิ์ 51040305111 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่01 IP: 172.29.5.133, 58.147.7.66 วันที่: 19 สิงหาคม 2552 เวลา:16:53:32 น.  

 
10.โทโปโลยีแบบตาข่าย (MESH TOPOLOGY)
1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสาร
ข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

2.
ตอบ
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology) มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
3.ตอบ
ข้อดีข้อเสียคือ
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
ที่มาwww.thaiwbi.com/course/data_com/land.html -


โดย: 52040263105 ชื่อ น.ส.อรวรรณ ไชยยงค์ (สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หมู่เรียนที่22 (อังคารเช้า) IP: 125.26.165.99 วันที่: 21 สิงหาคม 2552 เวลา:20:34:04 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
คำตอบคือ...
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา...
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
คำตอบคือ...การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ที่มา...
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=17810.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
คำตอบคือ...ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา...
//www.thaigoodview.com
โดยน.สอภิญญา อุ้ยปะโค 52041278104 ศ.เช้า ม.15


โดย: อภิญญา อุ้ยปะโค IP: 124.157.148.9 วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:14:40:59 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ4 โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ
หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ที่มา

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ
ข้อดี - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด - สามารถขยายระบบได้ง่ายมีการใช้สายเคเบิลน้อยมีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย


- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย - - รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
- - การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

//science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc


โดย: นางสาวมาริษา ดวงกุลสา รหัส 52040305128 เรียนเช้าวันพฤหัสบดี หมู่ 8 IP: 1.1.1.228, 202.29.5.62 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:0:53:01 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ครงสร้างของเครือข่ายแบบร่างแห (Mesh)
การที่จะตัดสินในเลือกรูปแบบของเครือข่ายแบบไหนจะต้องพิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายส่งสัญญาณ, ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายครอบคลุมไปได้ถึง และปริมาณข้อมูลที่จะมีการส่งผ่านภายในเครือข่ายสื่อสาร ตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียมีเมืองใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่เมือง และแต่ละเมืองอยู่ห่างไกลกันนับพันกิโลเมตร ดังนั้นเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กันมาในประเทศนี้จะเป็นในรูปเครือข่ายแบบดาว ส่วนในประเทศอังกฤษและอเมริกา มีเมืองขนาดใหญ่มากและปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งผ่านสูง ดังนั้นเครือข่ายที่พบมากใน 2 ประเทศนี้ก็คือ เครือข่ายแบบวงแหวน และแบบตาข่าย
ในรูปแบบดาว, วงแหวน และตาข่าย จะมีความแตกต่างกันที่การใช้ขนาดความยาวของการสื่อสาร และความถูกต้องในการสื่อสาร ตามหลักของการออกแบบเครือข่ายสื่อสารจะพิจารณากันที่ความถูกต้อง ในการส่งผ่านข้อมูล, ประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบเครือข่ายสื่อสารแบบผสม คือมีบางส่วนของข่ายสื่อสารใช้รูปของดาว บางส่วนเป็นแบบวงแหวนหรือตาข่ายก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสมของเครือข่ายส่วนนั้นๆ ระบบเครือข่ายที่ใช้ Topology แบบ Mesh เสนอให้มีการทำซ้ำกันมากและมีความอ่อนตัวสูงใน Topology แบบ Mesh คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดโดยเคเบิลที่แยกต่างหากโครงสร้างแบบนี้จัดให้มีการเดินทางของสัญญาณที่ซ้ำซ้อนกันทั่วทั้งระบบเครือข่าย หากสายเคเบิลเส้นใดเสียส่วนที่เหลือจะทำหน้าที่แทน อีกทั้งยังมีความง่ายต่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มความคล่องตัว จึงมีความหมายในทางบวก ระบบเครือข่ายแบบนี้มักมีราคาแพงในการจัดตั้งเนื่องจากต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมากบ่อยครั้งที่มีการใช้ Topology แบบ Mesh ร่วมกับ Topology แบบอื่นในการจัดตั้ง Topology แบบ Hybrid

http/cptd.chandra.ac.th/rawin/chap5.doc


โดย: น.ส ผกาพรรณ หงษ์ทอง หมู่ 1 จันทร์-บ่าย IP: 124.157.151.177 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:19:50:55 น.  

 
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
คำตอบคือ...การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178โดย: น.ส ผกาพรรณ หงษ์ทอง หมู่ 1 จันทร์-บ่าย IP: 124.157.151.177 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:19:52:02 น.  

 
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก


//www.thaigoodview.comโดย: น.ส ผกาพรรณ หงษ์ทอง หมู่ 1 จันทร์-บ่าย IP: 124.157.151.177 วันที่: 27 สิงหาคม 2552 เวลา:19:58:00 น.  

 
10.1)
รูปแบบเครือข่ายแบบนี้ ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก


10.2)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย


10.3 )
ข้อดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย
- มีการใช้สายเคเบิลน้อย
- มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า

ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
- ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย
- การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

//202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc

โดย: น.ส. วิไลวรรณ พงค์พันธ์ ม.29 (พุธเช้า) 52040501303 IP: 114.128.129.186 วันที่: 29 สิงหาคม 2552 เวลา:19:39:03 น.  

 
1. เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถึงกันหมด ซึ่งถือเป็นการสำรองเส้นทางเดินของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ถ้าสายสัญญาณเส้นใดขาด ก็ยังมีเส้นทางอื่นสามารถส่งข้อมูลได้
นับเป็นโทโปโลยีที่มีความเชื่อถือได้สูง แต่ข้อเสียของโทโปโลยีแบบนี้ คือ การใช้สายสัญญาณมาก ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในการเชื่อมต่อจริงๆ มีการเลือกใช้เชื่อมต่อแบบตาข่ายเฉพาะบางส่วน เช่น เชื่อมต่อโหนดหลักๆ ที่สำคัญของเครือข่ายให้มีเส้นทางข้อมูลมากกว่าหนึ่งเส้นทาง
ที่มา


home.kku.ac.th/hslib/412244/412244_22.ppt

2.มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:J1aRAQAOSPkJ:science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+(MESH+TOPOLOGY)&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th


3.Topology ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
BUS - ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
RING - มีการใช้สายเคเบิลน้อย
- มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย
- การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
NET - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา 202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc -โดย: นาย ปิยะ ศรีกุลวงศ์ เสาร์บ่าย 51241151204 IP: 222.123.59.23 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:14:17:26 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ รูปแบบเครือข่ายแบบนี้ ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือ โหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลว ของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อดี มีความน่าเชื่อถือ


โดย: นางฉวีวรรณ แสงเลิศ 51241151132 รูปแบบพิเศษ รปศ. เรียนเวลา บ่ายโมงวันเสาร์ IP: 117.47.14.74 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:19:52:07 น.  

 
สูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายสูง


โดย: นางฉวีวรรณ แสงเลิศ 51241151132 รูปแบบพิเศษ รปศ. เรียนเวลา บ่ายโมงวันเสาร์ IP: 117.47.14.74 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:19:52:42 น.  

 
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก


//www.thaigoodview.com
โดย: นายอัศวิน บัวน้ำอ้อม 51241151118 หมู่5 รูปแบบพิเศษ วันเสาร์ IP: 125.26.163.158 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:9:30:00 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless


โดย: นางสาววินภา พินิจมนตรี 51241151116 หมุ่5 รูปแบบพิเศษวันเสาร์ IP: 125.26.163.158 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:9:31:12 น.  

 
ข้อ 14 โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
ที่มา //wasinb664m4.blogspot.com/

ข้อ 2 สามารถขยายระบบได้ง่าย
ที่มา science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc


ข้อ 3 ข้อดี - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด - สามารถขยายระบบได้ง่ายมีการใช้สายเคเบิลน้อยมีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย


- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย - - รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
-
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

- - การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว

- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:9BUREmyuboEJ:202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%2520Hierarchy.doc+%


โดย: ส.ต.ต.หญิงพิพิทย์ชยานันต์ สีลาเวช 51241151133 หมู่ 5 รูปแบบพิเศษวันเสาร์ IP: 125.26.163.158 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:9:32:20 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย

ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือ ข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178


โดย: นาย สุระทิน ใจใส หมู่ 15 ศุกร์เช้า รหัส 52041151202 IP: 172.29.5.133, 202.29.5.62 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:12:51:15 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบข้อ 10.1
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบข้อ 10.2
เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบข้อ 10.3

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: นางสาวเกษร อัครฮาด รหัสนักศึกษา 52040003135 หมู่ 29 เรียนพุธเช้า IP: 125.26.172.40 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:20:16:02 น.  

 
ข้อที่ 1 มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ข้อที่ 2 หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ
การขยายเพิ่มระบบเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ข้อที่ 3 ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ
ข้อดี - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
ข้อเสีย- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง


โดย: นายจักรกริช โพธิวงษ์ หมู่ 15 ศุกรเช้า IP: 192.168.1.103, 119.42.83.235 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:21:17:56 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย

ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือ ข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178โดย: นางสาว ศิริพร คมกล้า 51040901250สาขานิติศาสตร์ หมู่ 01 (จันทร์-บ่าย) IP: 222.123.14.135 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:12:31:41 น.  

 
1. เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถึงกันหมด ซึ่งถือเป็นการสำรองเส้นทางเดินของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ถ้าสายสัญญาณเส้นใดขาด ก็ยังมีเส้นทางอื่นสามารถส่งข้อมูลได้
นับเป็นโทโปโลยีที่มีความเชื่อถือได้สูง แต่ข้อเสียของโทโปโลยีแบบนี้ คือ การใช้สายสัญญาณมาก ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในการเชื่อมต่อจริงๆ มีการเลือกใช้เชื่อมต่อแบบตาข่ายเฉพาะบางส่วน เช่น เชื่อมต่อโหนดหลักๆ ที่สำคัญของเครือข่ายให้มีเส้นทางข้อมูลมากกว่าหนึ่งเส้นทาง
ที่มา


home.kku.ac.th/hslib/412244/412244_22.ppt

2.มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:J1aRAQAOSPkJ:science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+(MESH+TOPOLOGY)&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th


3.Topology ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
BUS - ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
RING - มีการใช้สายเคเบิลน้อย
- มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย
- การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
NET - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา 202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc -
โดย: พ.อ.อ.ปิยะ หอมชื่น 51241151144 IP: 125.26.172.63 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:15:18:36 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มาโดย: นายสุรพล อินทร์ธิราช หมู่ 05 IP: 125.26.172.63 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:15:19:05 น.  

 
ข้อ 14 โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
ที่มา //wasinb664m4.blogspot.com/

ข้อ 2 สามารถขยายระบบได้ง่าย
ที่มา science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc


ข้อ 3 ข้อดี - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด - สามารถขยายระบบได้ง่ายมีการใช้สายเคเบิลน้อยมีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย


- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย - - รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
-
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

- - การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว

- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
ที่มา //74.125.153.132/search?q=cache:9BUREmyuboEJ:202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%2520Hierarchy.doc+%


โดย: นายสันทัด คูหานา 51241151129 หมู่ 05 รูปแบบพิเศษ IP: 125.26.172.63 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:15:19:54 น.  

 
10.1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf

โดย: นายวิทวัฒน์ พากุล รหัสนักศึกษา 52042055102 หมู่ 29 ( พุธ เช้า ) IP: 192.168.1.103, 119.42.82.83 วันที่: 16 กันยายน 2552 เวลา:20:42:58 น.  

 
10.1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: นางสาว สมร นาแพงหมื่น หมู่ 05 เสาร์บ่าย รปศ. IP: 114.128.22.203 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:12:44:04 น.  

 
คำตอบข้อที่ 1.
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสาร
ข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

คำตอบข้อที่ 2.
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology) มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

คำตอบข้อที่ 3.
ข้อดีข้อเสียคือ
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

ที่มา //www.geocities.com/s_sanik/work9-1.htm
โดย: นางสาวจุรีพร โดคตชมภุ รหัส 52040332125 พฤหัส (เช้า) หมู่ 8 IP: 172.29.5.133, 58.137.131.62 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:16:18:53 น.  

 
ข้อ 1 มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้

ข้อ 2 สามารถขยายได้ง่าย


ที่มา//www.me.in.th/live/

ข้อ 3 ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
ที่มา 202.28.94.55/web/322461/2550/.../Network%20Hierarchy.doc


โดย: จ.ส.ต. หญิง พรรสุภา ชิตเกษร 51241151125 เสาร์บ่าย หมู่ 05 รปศ. IP: 222.123.230.32 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:16:50:53 น.  

 
ข้อที่ 1 มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ข้อที่ 2 หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ
การขยายเพิ่มระบบเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ข้อที่ 3 ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ
ข้อดี - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
ข้อเสีย- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง


โดย: จ.ส.ต.เสกสิท วงศรีรักษา 51241151128 เสาร์บ่าย หมู่ 05 รปศ. IP: 222.123.230.32 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:16:52:39 น.  

 
1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.go.th/pornpraraung


โดย: จ.ส.อ. อาสา โสมประยูร 51241151211 เสาร์บ่าย หมู่ 05 รปศ. IP: 222.123.230.32 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:16:53:57 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบข้อ 10.1
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบข้อ 10.2
เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบข้อ 10.3

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless


โดย: นายอภิเชษฐ์ หาคำ ม.8 พฤหัส (เช้า) IP: 172.29.5.133, 58.137.131.62 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:16:58:52 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: นายอภิเชษฐ์ หาคำ ม.8 พฤหัส (เช้า) IP: 172.29.5.133, 202.29.5.62 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:17:00:50 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


10.1 ตอบ ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2 ตอบ หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก


ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3 ตอบ -ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: น.ส.จิตราภรณ์ ภุเกตุ หมู่ 8 พฤหัสเช้า IP: 202.29.5.62 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:17:55:20 น.  

 
.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้

.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย


.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
โดย: น.สสุกัญญา แก้วคูณเมือง รหัส 51241151122 หมู05 รูปแบบพิเศษ IP: 118.173.244.173 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:19:09:12 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf

โดย: นางสาวกาญจนา อุปวันดี (หมู่01วันจันทร์-บ่าย) IP: 125.26.192.37 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:21:35:42 น.  

 
10. แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

Network Topology หรือโทโปโลยี จะอธิบายถึงแผนผังการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตามลักษณะทางกายภาพ (Physical Topology) หรือทางตรรกะ (Logical Topology) ซึ่งจะแสดงถึงตำแหน่งของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ และเส้นทางการเชื่อมต่อของเครือข่ายได้
การเลือกโทโปโลยี มีผลต่อ
ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย : NIC, Cable, HUB, Switch
สมรรถนะของอุปกรณ์เหล่านั้น
ความสามารถในการขยายของเครือข่าย
การรู้จักและเข้าใจโทโปโลยีประเภทต่างๆ มีความสำคัญต่อการเข้าใจประสิทธิภาพของเครือข่ายแต่ละชนิด
การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย

โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)
ใช้สายสัญญาณเส้นเดียวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นวงแหวน สัญญาณจะเดินทางในทิศทางเดียว โดยสัญญาณจะวิ่งผ่านคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง หากคอมพิวเตอร์เครื่องใดหยุดการทำงาน ก็จะทำให้ระบบเครือข่ายล่ม
วิธีการส่งข้อมูลในโทโปโลยีแบบวงแหวน เรียกว่า การส่งต่อโทเคน (Token Passing) แต่ละเครือข่ายจะมีเพียงโทเคนเดียว ส่งต่อกันไปเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์เครื่องใดที่ได้รับโทเคน จึงจะมีสิทธิ์ส่งข้อมูลได้


โทโปโลยีแบบบัส (BUS Topology)
บางทีเรียกว่า “Linear bus” เพราะการเชื่อมต่อเป็นแบบเส้นตรง เป็นแบบที่นิยมในเครือข่ายยุคที่ผ่านมา การเชื่อมต่อจะใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณร่วม หรือบัส จะสื่อสารกันโดยใช้ที่อยู่ (Address)
หลักการในการส่งสัญญาณ คือ ข้อมูลจะถูกส่งไปบนสายสัญญาณไปถึงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับสื่อกลาง หรือบัส แต่คอมพิวเตอร์ที่มีที่อยู่ตรงกับที่อยู่ของข้อมูลเท่านั้น ที่จะนำข้อมูลไปทำการประมวลผล และมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น ที่จะส่งข้อมูลได้ในขณะช่วงเวลาใดๆโทโปโลยีแบบดาว (Star Topology)
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้ากับศูนย์กลาง ซึ่งเป็นฮับ
ฮับจะทำหน้าที่กระจายข้อมูลไปยังทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ
ข้อเสียคือ สิ้นเปลืองสายสัญญาณ และหากฮับเสีย ทั้งระบบเครือข่ายจะล่มทันที
ข้อดีคือ ถ้าสายสัญญาณบางเส้นมีปัญหา เฉพาะคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้สายสัญญาณนั้น ที่ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ แต่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ก็จะยังคงส่งข้อมูลได้
เป็นการเชื่อมต่อที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันโทโปโลยีแบบตาข่าย (Mesk Topology)
เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถึงกันหมด ซึ่งถือเป็นการสำรองเส้นทางเดินของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ถ้าสายสัญญาณเส้นใดขาด ก็ยังมีเส้นทางอื่นสามารถส่งข้อมูลได้
นับเป็นโทโปโลยีที่มีความเชื่อถือได้สูง แต่ข้อเสียของโทโปโลยีแบบนี้ คือ การใช้สายสัญญาณมาก ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในการเชื่อมต่อจริงๆ มีการเลือกใช้เชื่อมต่อแบบตาข่ายเฉพาะบางส่วน เช่น เชื่อมต่อโหนดหลักๆ ที่สำคัญของเครือข่ายให้มีเส้นทางข้อมูลมากกว่าหนึ่งเส้นทาง

โดย: นางสาวนฤมล ภูหนองโอง รหัสนักศึกษา 52040264108 หมู่ 29 (พุธ-เช้า) IP: 125.26.177.195 วันที่: 19 กันยายน 2552 เวลา:15:22:28 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/


10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178


10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

-ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf

นาย พิษณุ มีที คบ.ทัศนศิลป์ หมู่ 11 1/52 จันทร์/บ่าย 51100103115
โดย: นาย พิษณุ มีที คบ.ทัศนศิลป์ หมู่ 11 1/52 จันทร์/บ่าย 51100103115 IP: 192.168.1.124, 124.157.149.201 วันที่: 20 กันยายน 2552 เวลา:13:04:26 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร

-ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร

-มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

-ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: นางสาวประสิทธิ์พร เพ็งสอน (หมู๋01 วันจันทร์บ่าย) IP: 125.26.193.19 วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:12:17:47 น.  

 
ข้อ 1 มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้

ข้อ 2 สามารถขยายได้ง่าย

ที่มา//www.me.in.th/live/

ข้อ 3 ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย

ที่มา Network%20Hierarchy.doc

โดย: นางสาวปิยนุช แสงจันทร์ (หมู่01 วันจันทร์บ่าย) IP: 125.26.193.19 วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:12:19:21 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ4 โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ
หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ที่มา

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ
ข้อดี - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด - สามารถขยายระบบได้ง่ายมีการใช้สายเคเบิลน้อยมีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย


- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย - - รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
- - การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง

//science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc


โดย: นางสาวหนึ่งฤทัย มังคละแสน คณะมนุษศษสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์หมู่01 จ.บ่าย IP: 124.157.147.100 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:20:22:48 น.  

 
10.1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: น.สชไมพร ตะโคตร พุธ(เช้า)ม.29 52040422103 IP: 124.157.149.41 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:9:33:50 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: ส.อ.ชาคร ทานินนท์ หมู่ 05 5124151208 IP: 125.26.164.16 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:11:48:25 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย

ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือ ข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

นายตง ประดิชญากาญจน์ หมู่ 22 อังคารเช้า


โดย: นายตง ประดิชญากาญจน์ IP: 202.29.5.62 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:13:54:46 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
คำตอบคือ...
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา...
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
คำตอบคือ...การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ที่มา...
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=17810.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
คำตอบคือ...ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา...
//www.thaigoodview.com
โดยน.สอภิญญา อุ้ยปะโค 52041278104 ศ.เช้า ม.15
นายศราวุฒิ ทดกลาง หมู่22(อ.เช้า)


โดย: นายศราวุฒิ ทดกลาง IP: 58.137.131.62 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:17:19:28 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ใช้ในระบบเครือ ข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือ โหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลว ของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
มี ลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบ ตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและ เป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา //school.obec.go.th


โดย: นายพงษ์ระวี รีชัยวิจิตรกุล ม.22 อังคารเช้า IP: 58.147.7.66 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:18:02:27 น.  

 
10.โทโปโลยีแบบตาข่าย (MESH TOPOLOGY)
1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสาร
ข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
เครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

2.
ตอบ
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology) มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
3.ตอบ
ข้อดีข้อเสียคือ
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
ที่มาwww.thaiwbi.com/course/data_com/land.html -


โดย: นายชัยวัฒน์ ศรีอุต หมู่22 อังคาร(เช้า) IP: 58.147.7.66 วันที่: 24 กันยายน 2552 เวลา:18:07:38 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless

โดย: น.ส.นงนุช นาเจริญ 52040258129 หมู่ที่ 22 เรียนอังคารเช้า IP: 1.1.1.4, 58.147.7.66 วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:13:44:01 น.  

 
ข้อ 1 มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้

ข้อ 2 สามารถขยายได้ง่าย


ที่มา//www.me.in.th/live/

ข้อ 3 ข้อดี ข้อเสีย
STAR - เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
ที่มา 202.28.94.55/web/322461/2550/.../Network%20Hierarchy.doc


โดย: น.ส.นฤมล หมู่หาญ 52040263122 หมู่ 22 อังคารเช้า IP: 1.1.1.31, 58.137.131.62 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:11:08:11 น.  

 
ข้อที่ 1 มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ข้อที่ 2 หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ
การขยายเพิ่มระบบเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ข้อที่ 3 ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ
ข้อดี - มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
ข้อเสีย- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง


โดย: นายวัชฤทธิ์ มวลพิทักษ์ หมู่ 22 อ.เช้า IP: 125.26.175.79 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:14:05:23 น.  

 
โครงสร้างแบบตาข่าย (Net Topology)
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย
- มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง


โดย: นางสาวลำไพ พูลเกษ ม.15 (ศุกร์เช้า) IP: 1.1.1.47, 58.137.131.62 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:16:00:58 น.  

 

10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร

-ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร

-มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

-ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf

โดย: ปรีชา กลมเกลียว หมู่8 พฤหัสบดีเช้า รหัส 52040901222 IP: 124.157.139.201 วันที่: 27 กันยายน 2552 เวลา:17:04:49 น.  

 
10.1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf

โดย: นาย เกรียงไกร สลับศรี หมู่1 จ.บ่าย IP: 192.168.10.107, 117.47.135.97 วันที่: 27 กันยายน 2552 เวลา:22:49:01 น.  

 
10.1
ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swfนายเจริญชัย ผ่ามดิน หมู่ 22 (อ.เช้า)โดย: นายเจริญชัย ผ่ามดิน IP: 58.147.7.66 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:12:00:17 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบข้อ 10.1
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบข้อ 10.2
เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบข้อ 10.3

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: น.ส.ศิราณี ผิววงษ์ 52040258102 เรียนอังคารเช้า หมู่ 22 IP: 1.1.1.244, 202.29.5.62 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:18:48:28 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ครงสร้างของเครือข่ายแบบร่างแห (Mesh)
การที่จะตัดสินในเลือกรูปแบบของเครือข่ายแบบไหนจะต้องพิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายส่งสัญญาณ, ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายครอบคลุมไปได้ถึง และปริมาณข้อมูลที่จะมีการส่งผ่านภายในเครือข่ายสื่อสาร ตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียมีเมืองใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่เมือง และแต่ละเมืองอยู่ห่างไกลกันนับพันกิโลเมตร ดังนั้นเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กันมาในประเทศนี้จะเป็นในรูปเครือข่ายแบบดาว ส่วนในประเทศอังกฤษและอเมริกา มีเมืองขนาดใหญ่มากและปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งผ่านสูง ดังนั้นเครือข่ายที่พบมากใน 2 ประเทศนี้ก็คือ เครือข่ายแบบวงแหวน และแบบตาข่าย
ในรูปแบบดาว, วงแหวน และตาข่าย จะมีความแตกต่างกันที่การใช้ขนาดความยาวของการสื่อสาร และความถูกต้องในการสื่อสาร ตามหลักของการออกแบบเครือข่ายสื่อสารจะพิจารณากันที่ความถูกต้อง ในการส่งผ่านข้อมูล, ประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบเครือข่ายสื่อสารแบบผสม คือมีบางส่วนของข่ายสื่อสารใช้รูปของดาว บางส่วนเป็นแบบวงแหวนหรือตาข่ายก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสมของเครือข่ายส่วนนั้นๆ ระบบเครือข่ายที่ใช้ Topology แบบ Mesh เสนอให้มีการทำซ้ำกันมากและมีความอ่อนตัวสูงใน Topology แบบ Mesh คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดโดยเคเบิลที่แยกต่างหากโครงสร้างแบบนี้จัดให้มีการเดินทางของสัญญาณที่ซ้ำซ้อนกันทั่วทั้งระบบเครือข่าย หากสายเคเบิลเส้นใดเสียส่วนที่เหลือจะทำหน้าที่แทน อีกทั้งยังมีความง่ายต่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มความคล่องตัว จึงมีความหมายในทางบวก ระบบเครือข่ายแบบนี้มักมีราคาแพงในการจัดตั้งเนื่องจากต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมากบ่อยครั้งที่มีการใช้ Topology แบบ Mesh ร่วมกับ Topology แบบอื่นในการจัดตั้ง Topology แบบ Hybrid

http/cptd.chandra.ac.th/rawin/chap5.doc


10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
คำตอบคือ...การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก


//www.thaigoodview.comโดย: นางสาวสุจิตรา อินทสร้อย 52040258139 เรียนอังคารเช้า หมู่ 22 IP: 124.157.151.227 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:20:37:24 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ .. ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html


โดย: น.ส.คนึงนิจ ผิวบาง ม.22 เรียนเช้าวันอังคาร IP: 124.157.148.92 วันที่: 29 กันยายน 2552 เวลา:18:33:41 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ครงสร้างของเครือข่ายแบบร่างแห (Mesh)
การที่จะตัดสินในเลือกรูปแบบของเครือข่ายแบบไหนจะต้องพิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายในเรื่องของสายส่งสัญญาณ, ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายครอบคลุมไปได้ถึง และปริมาณข้อมูลที่จะมีการส่งผ่านภายในเครือข่ายสื่อสาร ตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียมีเมืองใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่เมือง และแต่ละเมืองอยู่ห่างไกลกันนับพันกิโลเมตร ดังนั้นเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กันมาในประเทศนี้จะเป็นในรูปเครือข่ายแบบดาว ส่วนในประเทศอังกฤษและอเมริกา มีเมืองขนาดใหญ่มากและปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งผ่านสูง ดังนั้นเครือข่ายที่พบมากใน 2 ประเทศนี้ก็คือ เครือข่ายแบบวงแหวน และแบบตาข่าย
ในรูปแบบดาว, วงแหวน และตาข่าย จะมีความแตกต่างกันที่การใช้ขนาดความยาวของการสื่อสาร และความถูกต้องในการสื่อสาร ตามหลักของการออกแบบเครือข่ายสื่อสารจะพิจารณากันที่ความถูกต้อง ในการส่งผ่านข้อมูล, ประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบเครือข่ายสื่อสารแบบผสม คือมีบางส่วนของข่ายสื่อสารใช้รูปของดาว บางส่วนเป็นแบบวงแหวนหรือตาข่ายก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสมของเครือข่ายส่วนนั้นๆ ระบบเครือข่ายที่ใช้ Topology แบบ Mesh เสนอให้มีการทำซ้ำกันมากและมีความอ่อนตัวสูงใน Topology แบบ Mesh คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะถูกเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น ๆ ทั้งหมดโดยเคเบิลที่แยกต่างหากโครงสร้างแบบนี้จัดให้มีการเดินทางของสัญญาณที่ซ้ำซ้อนกันทั่วทั้งระบบเครือข่าย หากสายเคเบิลเส้นใดเสียส่วนที่เหลือจะทำหน้าที่แทน อีกทั้งยังมีความง่ายต่อการแก้ไขปัญหาและเพิ่มความคล่องตัว จึงมีความหมายในทางบวก ระบบเครือข่ายแบบนี้มักมีราคาแพงในการจัดตั้งเนื่องจากต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมากบ่อยครั้งที่มีการใช้ Topology แบบ Mesh ร่วมกับ Topology แบบอื่นในการจัดตั้ง Topology แบบ Hybrid

http/cptd.chandra.ac.th/rawin/chap5.doc
10.2
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3

ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด

ที่มา //school.obec.go.th/pornpraraung/unit6_6.swf


โดย: น.ส.สุกัญญา พรมสวัสดิ์ ( หมู่ที่ 15 ศุกร์ เช้า ) IP: 61.19.119.253 วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:16:24:50 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบข้อ 10.1
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบข้อ 10.2
เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบข้อ 10.3

ข้อดี

1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

ที่มา

//www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/20/wireless/n09.html

โดย: นาย ณัฐพงศ์ มันทะลา IP: 124.157.129.36 วันที่: 30 กันยายน 2552 เวลา:18:57:23 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร

เครือข่ายแบบ Mesh

โครงสร้างเครือข่ายแบบ Mesh เกิดจากการเชื่อมโยงอุปกรณ์ cross-connect เข้าหากันเป็นลักษณะตาข่าย และมักจะใช้เป็นเครือข่ายในระดับ Core networkโหนด CC สามารถถูกบริหารจัดการจากระยะไกล ทำให้สะดวกต่อการจัดสรรและกำหนดใช้งานวงจรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้คุณภาพและความคล่องตัวของเครือข่ายดีขึ้น โหนด CC ยังสามารถทำฟังก์ชั่นของการ protection ระบบต่างๆได้อีกด้วย ทำให้ availability ของเครือข่ายดีขึ้น

//leakmuny-sam.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

โทโปโลยีแบบ MESH เป็นรูปแบบที่ถือว่า สามารถป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด เป็นรูปแบบที่ใช้วิธีการเดินสายของแต่เครื่อง ไปเชื่อมการติดต่อกับทุกเครื่องในระบบเครือข่าย คือเครื่องทุกเครื่องในระบบเครือข่ายนี้ ต้องมีสายไปเชื่อมกับทุก ๆ เครื่อง ระบบนี้ยากต่อการเดินสายและมีราคาแพง จึงมีค่อยมีผู้นิยมมากนัก

ข้อดี
-สามารถป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด

ข้อเสีย
-ระบบนี้ยากต่อการเดินสายและมีราคาแพงโดย: น.ส.จิราภรณ์ ศุกรักษ์(หมู่15 ศุกร์ เช้า) IP: 117.47.233.39 วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:14:30:20 น.  

 
//weera-we.blogspot.com/2009/06/topology-bus-ring-star-mesh.html


โดย: น.ส.จิราภรณ์ ศุกรักษ์(หมู่15 ศุกร์ เช้า) IP: 117.47.233.39 วันที่: 1 ตุลาคม 2552 เวลา:14:32:12 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้าที่เน็ตเวิร์คการ์ดของแต่ละเครื่องเท่านั้น โทโปโลยีที่ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์ค ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณนี้ผ่านชั้น เพดาน และผนังของอาคารด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=178

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อดี
- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย

ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือ ข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

ที่มา
//www.walai.msu.ac.th/techno18/learning/question.asp?QID=17


โดย: นางสาวกฤตยา อินทร์กอ หมู่ 22 IP: 118.174.20.84 วันที่: 4 ตุลาคม 2552 เวลา:11:12:32 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร


โทโปโลยีแบบเมช (Mesh) เป็นรูปแบบที่ถือว่า สามารถป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด เป็นรูปแบบที่ใช้วิธีการเดินสายของแต่เครื่อง ไปเชื่อมการติดต่อกับทุกเครื่องในระบบเครือข่าย คือเครื่องทุกเครื่องในระบบเครือข่ายนี้ ต้องมีสายไปเชื่อมกับทุก ๆ เครื่อง ระบบนี้ยากต่อการเดินสายและมีราคาแพง จึงไม่ค่อยมีผู้นิยม


ที่มา : //www.it.coj.go.th/meshtopology.html


โดย: น.ส. นาริณี อินทร์ดี IP: 113.53.179.151 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:21:49:08 น.  

 
10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร


มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบาง สถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบ ตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและ เป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

ที่มา : //202.28.94.55/web/322461/2550/report/g1/files/Network%20Hierarchy.doc


โดย: น.ส. นาริณี อินทร์ดี IP: 113.53.179.151 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:21:53:25 น.  

 
10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


ข้อดี

- เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด - สามารถขยายระบบได้ง่ายมีการใช้สายเคเบิลน้อยมีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนแบบ Complete แต่ประหยัดสายสัญญาณมากกว่า - ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก - ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในระบบจะกระทบกับทั้งเครือข่าย


ข้อเสีย
-มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย - - รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
- - การตรวจหาปัญหาทำได้ยาก
- การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยากและอาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูงที่มา : //science.rbru.ac.th/~prasan/s0400121/Lesson7.doc


โดย: น.ส. นาริณี อินทร์ดี IP: 113.53.179.151 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:21:58:31 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
ตอบ
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
ตอบ
ยาก...เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง
ตอบ
ข้อดี
1. ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย
2. ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย
3. ไม่ต้องใช้สาย cable
4. ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ข้อเสีย
1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น ”
2. มีสัญญาณรบกวนสูง
3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน
4. ยังมี หลายมาตรฐาน ตามผู้ผลิต แต่ละราย ทำให้ มีปัญหา ในการ ใช้งาน ร่วมกัน
5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย
6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก


โดย: นายธีรยุทธ วันทอง คบ.ภาษาอังกฤษ รหัส 52100102145 หมู่ 08 พฤหัสเช้า IP: 202.29.5.240 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:17:36:55 น.  

 
แบบฝึกหัด
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร
เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิดมีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร
มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง


เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
- สามารถเพิ่ม node ได้ง่าย
- ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
- ใช้สายเคเบิลน้อยที่สุด
- รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
- มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
- สามารถขยายระบบได้ง่าย

ข้อเสีย
- ต้องใช้สายเคเบิลจำนวนมาก
- มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
- การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือ ข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย
- ตรวจสอบหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
- ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูงโดย: **** นายสุรศักดิ์ พฤคณา 52100102101 คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่ 8 พฤหัสบดี เช้า IP: 172.29.5.133, 202.29.5.241 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:17:35:46 น.  

 
10.1.มีหลักการรับและส่งข้อมูลอย่างไร

-ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Are Network) ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อเสายหรือการเดินของจ้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น ๆ ทุก ๆตัว ทำให้มีทางเดินข้อมูลหลายเส้นและปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่จะเกิดจากการล้มเหลวของระบบ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าระบบอื่น ๆ เพราะต้องใช้สายสื่อสารเป็นจำนวนมาก

10.2. หากต้องการขยายเพิ่มเติมระบบทำได้ยากหรือง่าย และมีวิธีการอย่างไร

-มีลักษณะการเชื่อมโยงคล้ายกับการเชื่อมโยงแบบสมบูณณ์ในบางสถานีเท่านั้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากในการเชื่อมโยงแบบสมบูรณ์ มีค่าใช้จ่ายสูงและสถานีงานอาจจะมีปริมาณการใช้งานไม่มากนักการเชื่อมโยงแบบตาข่ายนี้ เป็นรูปแบบเครือข่ายที่นิยมใช้ในกรณีการสื่อสารข้อมูลถึงกันในปริมาณสูงและเป็นการส่งระยะไกล เนื่องจากคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถ ติดต่อถึงกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเครื่องอื่นๆหรือผ่านเครื่องอื่นน้อย

10.3. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง

-ข้อดี
ช่วยลดปัญหาในการติดตั้งระบบเครือข่าย ช่วยลดปัญหาในการวางสายระบบเครือข่าย

-ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง การเชื่อมต่อจากศูนย์กลางทำให้มีโอกาสที่ระบบเครือข่าย จะล้มเหลวพร้อมกันได้ง่าย รูปแบบการวางสายง่ายที่สุด


โดย: นาย นุกูลกิจ ลีทุม 52100102146 คบ.อังกฤษ หมู่ที่ 8 พฤหัส(เช้า) IP: 202.29.5.243 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:14:32:16 น.  

 
รักแจ๊คมากมาย
โดย: ม่ะบอก IP: 125.26.222.171 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:02:40 น.  

 
มากมาย


โดย: lavek IP: 203.114.120.226 วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:9:11:15 น.  

 
ด้ายความรู้มากมายเลย


โดย: วัน IP: 203.172.216.138 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:12:02:22 น.  

 
เหอะ ๆ เยอะ จัง


โดย: jo คับ IP: 124.122.160.23 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:15:13:33 น.  

 
รัก ทุกคล จ่ๆ ^^


โดย: บิว IP: 10.0.3.122, 124.157.132.186 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:09:03 น.  

 
ข้อดีเป็นไง


โดย: 38 IP: 10.1.121.82, 110.164.166.34 วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:13:10:11 น.  

 
เครือข่ายแบบตาข่าย


โดย: นาย 38 ..... IP: 10.1.121.82, 110.164.166.34 วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:13:11:56 น.  

 
4889684553366353522.6568586


โดย: แจม IP: 125.26.93.45 วันที่: 8 กรกฎาคม 2554 เวลา:10:50:50 น.  

 
ดีดีดีดีไม่ได้ถาม


โดย: ดีดี IP: 61.19.65.246 วันที่: 18 มิถุนายน 2555 เวลา:18:36:33 น.  

 
นรี่พสาถนสานยะระสานสาเดพาเบะวสีพงวาสวพสับ


โดย: วราพร IP: 106.0.201.50 วันที่: 20 มิถุนายน 2555 เวลา:15:01:50 น.  

 
ขออนุญาตแนะนำ EasyZone Mikrotik Billing : ระบบจัดการ Hotspot สำหรับอุปกรณ์ mikrotik

สะดวก ง่าย ปลอดภัย พร้อมระบบตัดเงินผ่าน True Money
สำหรับ อพาร์ทเมนท์, แมนชั่น,คอนโด,โรงแรม

เพียง 2,900 บาทเท่านั้น !!


สินค้า : //www.easyzonecorp.net/product_detail.php?id=47

คู่มือการใช้งาน : //www.easyzonecorp.net/install/How-To-Use-EasyZone-Mikrotik-Billing.pdf

website : //www.easyzonecorp.net

keyword: hotspot,mikrotik,billing,truemoney,radius
//www.easyhorpak.com แหล่งค้นหา หอพัก อพาร์ทเมนท์ แมนชั่น คอนโด


โดย: EasyZone Mikrotik Billing IP: 110.171.57.63 วันที่: 26 พฤษภาคม 2556 เวลา:13:45:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 
 

neaup
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 35 คน [?]
มาเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้กันนะคะ
[Add neaup's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com