ฟันฝ่า หาฝัน
Group Blog
 
<<
กันยายน 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
2 กันยายน 2553
 
All Blogs
 
ลมปั่นกวีผวน !!! ลมป่วนกวีผัน

10.32 น.

(ยามเช้าเราโคลงแกร่ง – ยามแช่งแรงโคลงเก่า)

กลโคลงผวนชุดใหม่ 'พยัคฆ์ครวญเลือกคู่'
โคลงพยัคฆ์ชุดนี้ เน้นคู่คำผวนทุกคู่ เลือกคำคู่สร้างมาให้ผวนได้ดังใจหมาย
คู่คำส่งท้ายโคลงบทแรก ผวนร้อยโคลงบทต่อเนื่องกันไป ไม่ยากเกินเลยนา

๏ มาเห่า เมาห่าเสี้ย ................ เฮี๊ยะซา
มีท่า มาที่นา .............................. ท่านี้
หวนผก หกผวนมา ................... พาม่วน
เป็งเสร็จ เป็ดเซ็งลี้ ............. ซี่เล้งล้งหลง ๚ะ๛

10.42 น.

********

10.45 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ สวดกันป่น กลปั่น คำผันผวน
คนดีล้วน ด่วนลี้ หลบหนีหาย
หน้าเข้าดอย ข้อยเดา เขาคงอาย
หน้าไม่หนา มาหน่าย ร่ายอาคม ๚ะ๛

10.55 น.

********

เมื่อคนดีสิ้นหวัง และท้อแท้ > คงมีแต่ < เราคิดแก้สังคมที่ล้มเหลว

********

จิตเรียงร้อย คารมร้าย คายอารมณ์
ใครทน < ฆ่า - ค่า - ข้า > คนไทย

ขุนรำยะ

นกผี < กวีคำผวน - กวนวะคำผี - กวนหวีคำพระ > หนีผก

-----------------------------------------------------------------------------

ก. เอ๋ย ก. ไก่


The Spirit of This Book “ Seen With Your Spirit ”
………………………………………………………………………
จิตวิญญาณของหนังสือนี้ “ เห็นได้ด้วยจิตวิญญาณของท่าน ”
………………………………………………………………………
เห็นด้วยตา…คิดว่าเข้าใจจากสายตาที่ท่านอ่าน…ท่านจะหลงภาพหลอนจิต

เห็นด้วยตา…จิตท่านเข้าใจกระจ่างแจ้ง…จะโต้แย้งภาพหลอนจิตจากสายตา
………………………………………………………………………
สายตาเห็นภาพ…ถ้าใจยึดติดมัน…ภาพจากสายตานั้นจะหลอนจิตคิดว่าจริง

จิตสลัดตัดภาพลวงตา…จะเข้าใจกระจ่างแจ้ง…ในจิตวิญญาณของหนังสือนี้
………………………………………………………………………
จะอ่านมัน มันต้องห้ามใจท่านไม่ให้เข้าใจ…จิตวิญญาณท่านต้องห้ามใจ ท่านก่อน
………………………………………………………………………
หนังสือนี้เชื่อหรือไม่ว่าเป็น…หนังสือต้องห้าม…ตามจิตวิญญาณของมัน

ของต้องห้ามเป็นของมีอันตราย…ถ้าห้ามไว้ไม่ได้…เกิดอาเพศวิบัติภัยร้ายแรง
………………………………………………………………………
ท่านจะอ่านมันหรือไม่…ท่านตัดสินใจได้…ด้วยจิตวิญญาณของท่านเอง
………………………………………………………………………
วิบัติภัยจากของต้องห้าม…จิตวิญญาณของหนังสือนี้…ป้องกันแก้อาถรรพ์นั้นได้

การแก้อาถรรพ์นี้…จิตวิญญาณของหนังสือมีลำดับขั้นตอน…การแก้ก่อน แก้หลัง

ต้องแก้อาถรรพ์นี้กันตั้งแต่อักขระตัวแรกตามลำดับไปจนถึงอักขระตัวสุดท้าย

ต้องอ่านมันไปตามลำดับขั้นตอน…ต้องห้าม…การอ่านข้ามขั้นตอนอย่างเด็ดขาด

มันจึงจะช่วยให้ท่านสะกดอาถรรพ์วิบัติภัยในชีวิตของท่านและของคนอื่นได้
………………………………………………………………………
แต่มันจะช่วยท่านแก้ได้หรือไม่ได้…แน่นอน…มีตัวแปรต้นที่ต้องควบคุมให้ได้ก่อน
………………………………………………………………………
จิตวิญญาณของท่านต้องสะกดอาถรรพ์ใจของท่านให้ได้เสียก่อน
………………………………………………………………………
ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสะกดอาถรรพ์ใจของท่านได้เลย

ท่านต้องสะกดอาถรรพ์ของใจท่าน…ด้วยจิตวิญญาณท่านเองคนเดียวเท่านั้น
………………………………………………………………………
Seen With Your Spirit

ท่านมีชีวิตรอดปลอดภัยในสังคมที่ล้มเหลวนี้ได้
..........................................................................

ข. ไข่ ในเล้า


คุณงาม ความดี
คุณงี ความดาม
ความงี คุณดาม
ความงี่ คุณด้าม
ฟรีง่าม คามดุ้น

ความงี่…นี่คนไทยนึกถึง…ความอะไรวะ
คุณด้าม…นี่หมายถึง…คุณของด้ามอะไรวะ
ฟรีง่าม…นึกถึงง่ามอะไร…ปล่อยฟรี มีเสรีกันดีไหม
คามดุ้น…คุกคามดุ้นอะไรกันวะนี่…วิบัติฉ ship หายไหมวะ

ชั่วช้า เลวทราม
ชั่วช้าม เลวทรา
ชั่วช้ำ เลวซา

อะไรกันวะนี่ ภาษาไทยที่ผวนผัน ดันให้ความหมายที่ซ่อนเร้นเป็นตรงกันข้าม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ท่านสร้างภาษาไทย ให้มีอักขระวิธีลักษณะนี้มาทำไมกัน

ภาษาไทย – ภัย ษา ทา ... ภัยสาธารณะ ... ภาษาไทย – พาใส ถ้า

ผวนผันไป ใครจะคิดถึงภัย ของการใช้ภาษากันบ้างนะนี่

ที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน สื่อสารกันผิดพลาดคลาดเคลื่อน เกลื่อนเมืองไทย

เกิดจาก ภัยของการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยนไป ใช่หรือเปล่า พาใส ถ้า ถ้าเราทำอะไร

คนดีสิ้นหวัง – คนดังสิ้นหวี

คนดัง…นึกถึงใครกันวะ คนที่มีชื่อเสียง คนที่มีเกียรติคุณ คนที่มีความรู้สูง ใช่ไหมวะ

สิ้นหวี…สิ้นอะไรกันวะ หวี นี่คนไทยเราใช้สางผม สะสางความสับสนวุ่นวาย…ใช่เลย

ใครจะแก้ – แคร์จะใกล้ – Care จะใกล้

แคร์จะใกล้ คำเทศไทย ความหมายก็แค่ ยิ่ง Care สิ่งใดก็ยิ่งควรจะต้องเข้าใกล้สิ่งนั้น

Care จะใกล้ หากตีความหมายผิด คิด Care กลัวแต่คนอื่นว่า ไม่กล้าเข้ามาแก้ไข มันก็จบกัน

Care จะเข้ามาใกล้ – ใครจะเข้ามาแกล้ – ค่ะใจเข้ามาแกล้ – เข้าใจค่ะ แมกล้า – แม่กล้า คะ เข้าใจ

จิตวิญญาณของหนังสือนี้ ก็คือ สิ่งเหล่านี้ จิตวิญญาณของท่าน เข้าใจมันหรือไม่
..........................................................................

ฃ. ฃวด ของเรา

เพลงวันชัย วันวิ่งชนะหมา กูจะขับขานร้องประชันกับ เพลงวันนกเขาขันคูรัก Happy Birthday

********

หม่าจะเกิด ชิงม๋าเกิด…หมาจะเกิ๊ด ชิงมาเกิด…หมาจะเกิ้ด ชิ่งม๋าเกิด.

********

วันแห่งชัยชนะ ... เพลงวันชัย ... วันวิ่งชนะหมา

กูจะขับขานร้องประชันกับเพลงวันนกเขาขันคูรัก

... Happy Birth Day ...

********

กูเป็นใคร*ไก่เป็นครู --- ไก่ปีกู*กูปีไก่
ไกลคนทู่*กูคนไทย --- ระกาไก่*กะไล่กา

กู'อีกาในฝูงหงส์ --- กู'อีโก้งในฝูงห่า
ปีระกา*ปลาริกล้า --- แท้กล้าสวน*ทวนกระแส

กู'ชวนสาว*กู'ชาวสวน --- แค่คิดผวน*ควรคิดแผ่
แค่กูรู้*คู่กูแล้ --- ค่ำห้ามแก*แค่ห้ามกรรม

กล้าแค่บู๊*กูแค่บ้า --- กรรมแส่นะ*กระแสน้ำ
คำผวนไทย*ใครผวนทำ --- แรงคำห้าม*รามคำแหง

กู เป็นหมา*กล้า เป็นหมู --- แกร่งต้องตู*กูต้องแต่ง
แกล้งขัดขา*กล้าขัดแข้ง --- ทัน Doctor*เธอ Dog ตัน

หมั่นเขี้ยวตู*หมูเขี้ยวตัน --- คันอยู่จน*คนอยู่จันทร์
มันกะเสียว*เมี้ยวกระสัน --- กู ต้องฝัน*กัน ต้องฟู

ม้ารุกฆาต*มาดรุกข้าฯ --- ดูแต่ตา*ด่าแต่ตู
ครูเกษียณ*เฆี่ยนกะสู้ --- จู๋ต้องได้*ใจต้องดู

คน'ระยอง*คน'ร้องอย่า --- ครูเหมือนหมา*ค่าเหมือนหมู
สู้หวังรวย*สวยหวังรู้ --- นั่นแหละครู*หรูแค่นั้น

ครูห่วงน่ะ*ค่ะห่วงหนู --- ไม่สั่นสู้*หมูไส้สั่น
ด้าน เต๊อ'Cock – Doctor'ค้าน --- กู'อาจารย์ – อานจ้ะ'กู

มันแค่นี้*มีแค่นั้น --- หมูน่ารั้น*มันน่ารู้
จู๋ต้องซ้ำ*จำต้องสู้ --- กู'ระยำ*กรรมละ'you

********

นกผี ... กวีใจ*ไกรวจี ... หนีผก

ขุน rayum – ขย้ำรุน…กวีคำผวน – กวนหวีคำพระ – กวนวะคำผี
ขอแจ้งเกิดในวงการ…กวีไทย – ไกรวาที

ว๊าก ตกฝัน – วันตกฟาก : วัน พุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547 : เวลาตกฟาก 20.07 น.
วันดาวเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร วัยรุ่น – วุ่นร้าย Mercury – มีครูเร้อะ ดวงมรณะ ราศีกันย์ – หลันสีกา
แรมหนึ่งค่ำ เดือนสิบ ปีวอก ลิงหลอกเจ้า คริสต์ศักราชสองศูนย์ศูนย์สี่ ปีสองสี่มรณะ ศูนย์สองต้องห้าม
เป็นปีที่เก้าในรอบหนึ่งปีนี้ เป็นปีอธิกะสุระทิน สี่ปีครั้ง เดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบเก้าวัน เดือนแปดสองหน

ขุนรำยะ … คนระยอง – คนร้องอย่า … เอาได้ – ไอ เด้า … ทำสวน – ทวนซ้ำ … อยู่จันทร์ – ยันจู๋

ผีนรกปวดท้องมาน มาตั้งแต่คืนวันไหว้พระจันทร์ วันอังคาร เทพเจ้าแห่งสงคราม ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2547

จิ๊กกี๋ – จี๋กิ๊ก … ทอมสาว ผีกระสือ + ดี้ นางตะเคียนทอง :ปฏิสนธิ: จิ๊กโก๋ – โจ๋กิ๊ก … ผีกระหัง – กะพัง...

สุสานผีกระหัง (จิ๊กโก๋ซอยเจ็ด) 58/15 : ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ดาว ราหู – รูหา – หารู : นรกโลกมนุษย์

ดาวโลก Earth – Heart ดาวเคราะห์ ดวงที่สามตามตำรา ใน สุริยะจักรวาล กาแลกซีทางช้างเผือก

รหัสไปรษณีย์ 22210 : โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : เอ็นมี – อีเมล์ e – mail : noggoge@yahoo.com


-----------------------------------------------------------------------------

Create Date : 02 กันยายน 2553
Last Update : 2 กันยายน 2553 11:27:32 น. 32 comments
Counter : 2396 Pageviews.

 
แวะมาเจิมค่ะพี่นกคริคริ


โดย: อาลีอา วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:11:10:45 น.  

 
ผีกระหัง – กะพัง... ?

ถ้ามันพังหมดจะไม่มีให้ใช้นะขอรับทั่นผี้ใหญ่ อิอิ..เอิ๊กๆๆ
โดย: คนสาธารณะ วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:11:15:39 น.  

 
เอ็นมี :)

แจกที่อยู่ด้วยท่านนก :D


โดย: scientist IP: 69.110.27.88 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:11:38:48 น.  

 
แจ่มได้ใจ

เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้น จ๊ะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:17:33:52 น.  

 
18.56 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ ผีเข้าหนัก คักเน่า แล้วคราวนี้
มั่วเต็มที่ ตีเท่ม เอ้ย เท่งป๊ะ
ลูกกัดนก-โก๊กนัด นี้กัดดะ
ชุดนี้บ๊ะ นะบี้ มี "สองร้อยสี่สิบกว่าหน้า" -บ้าสิ้นดี แลนาบารนี ๚ะ๛ (อิอิ)

19.10 น.

ขอบคุณพี่น้องที่ย่องมาดูใจ ... แง่มแง่ม

-----------------------------------------------------------
... ค. ควาย เข้านา ...

กู...คนสวน – กวน...คนสู้
กู...ทำสวน – กู...ทวนซ้ำ

แด่ - วิญญาณพ่อ ผู้ ............... ล่วงลับ
เพื่อน - มนุษย์ ผู้ เกิด ดับ ........ ทั่วด้าว
ร่วม - สุข ร่วมทุกข์ รับ ............ กรรมร่วม กูเวย
โลก - เจ็บปวดรวดร้าว ............ ไป่รู้กู้คืน

………………………………………………………………………

สัง - เวย เครื่องเซ่นไหว้ .......... ฟ้าดิน
คม - อักษร สลักหิน .............. ร่ำไห้
ล้ม - ทุกอย่าง พังภินท์ ........... พินาศ
เหลว - แหลก รวมกองไว้ ........ เพื่อกู้กลับคืน

………………………………………………………………………

กู - ก็คน – ก้นก็ .................... ครูวะ
คือ - มนุษย์ – มุดนะ ............. น่าศร้า
คน - บ้า – ค่าบ่น บ๊ะ .............. ข้าฯ บ่น
เลว - เฒ่าจี้ - ที่เจ้า ................ ทุเรศรู้กู้ไทย

………………………………………………………………………

กู...ต้องบ้า – กล้า...ต้องบู๊ ... กู...คนเศร้า – เกาคน...สู้

เราคนสวน – ล้วนคนเศร้า ... เขาคนเมือง – เขื่องคนเม้า

ภาษาไทย...ต้องมีตัวสะกด...ตัวสะกดอาถรรพ์ใจคนไทย...พ่อขุนท่านซ่อนไว้ใน...คำผวน

... ฅ. ฅน ขึงขัง ...

" คำประกาศ...THE LONGEST DAY…วันเผด็จศึก"

พ่อลูก…กู มืงก็รู้ กู…ลูกพ่อ
จะกี่คน กี่คนก็ ลูกพ่อกู
กูคนไทย ไกลคนทู่ เหมือนพ่อกู
พ่อของมืง พ่อของกู พ่อหลวงไทย

กูกลัวตาย กายตัวกู กูผวนเล่น
อาถรรพ์หก ผกผันเห็น เป็นเก้าได้
พ่อ ร.9 อยู่เหนือเกล้า กะบาลใคร
กูมั่นใจ ในพ่อเจ้า คุ้มเกล้ากู

คนเมืองหลวง ควงมนต์เหลือง เรื่องรู้ดี
กลัวจน...ขี้ หด ตด หาย...ใครคิดสู้
เขย่าบ้าน เขย่าเมือง เฟื่องเรื่องรู้
น้ำลายกู พรูพรั่งพ่น ล้างคนเมือง

น้ำฝนสาด ฟาดน้ำฟ้า น้ำพ่อข้า
ลูกพ่อบ้า ฝนฟ้าหลั่ง เลือดฟ้าเหลือง
ตะวันส่อง ต้องสายรุ้ง มลังเมลือง
กูฝันเฟื่อง เรื่องพ่อขี่ รุ้งลงมา

กูบันทึก...อาถรรพ์...ผันหกเก้า
กูจะเฝ้า...กูจะฝัน...กูมันบ้า
คารมร้าย...คายอารมณ์...ชี้ชะตา
ลิขิตฟ้า...ว่าอย่างไร...ตามไปดู

: เวลา 09.35 น. วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547.

: ถึงจะตาย ก็จะถวายชีวิต...จะอุทิศชีวิตนี้ ให้แด่พระองค์ท่าน
: ข้าฯ จะรอ รอให้ถึง ซึ่งวันนั้น...ต้องมีวัน " ร่วมด้วย ช่วยกัน " มันต้องมี

...ห่าทำสวน – หวนทำซ่า @ ห่าจันท์ไร – ให้จันท์ล่า…

:ในอดีต คนไทยเลือดฟ้าเหลือง ครู ร.ร. เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
: ปัจจุบัน คนไทยเลือดดำแดง คนบ้าทำสวน ควรบ้าทำสน

... ขุนรำยะ … กวีคำผวน … กวนวะคำผี … ขำรุนยะ ...

58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

ข้าฯ ไม่มีเค้าโครงเรื่อง...ข้าฯ ไม่รู้ว่า ผลแพ้ชนะ จะเป็นอย่างไร...ข้าฯ เรียงร้อย คารมร้าย ไปตาม ลิขิตฟ้า...ที่ข้าฯ เฝ้าดู

... ฆ. ระฆัง ข้างฝา ...

ไม่ลอง ไม่รู้ ..... ไม่ดู ไม่เห็น ....... ไม่ทำ ไม่เป็น
มองไล่ หมูไล่ ... หมูได้ เหม็นไห้ ... Mum ไทย Men ไป

วางใจ – ไวจาง ...ปล่อยใจ – ไปล่จ้อย ... ใจว่าง – จ่างไว
อยากรู้ – อยู่ราก ... ก็จะรู้ – กูจะรอ
ใจคน – จนใคร ... ใจเรา – เจ้าไล่ ... ใจเขา – เจ้าไข
อยากจะรู้ – You จะราก – อยากจู๋ละ

สมัยนั้น – สั้นไหมนะ
สมัยนี้ – ซี้ไหมนะ
สมัยหน้า – ซ่าไหมนะ

ไม่อยากลอง – มองอยากไล่ – ไม่(ส)ยองลาก
ใจพ่อ – จอ ไพ่ ... ใจแม่ – แจ ไม่ ...ใจลูก – จุก ไล่
ไม่อยากรู้ – ไม่อยู่ลาก – มากใยหลู่ – มากอยู่ไล่ – หมู อยากไล่
ใจครู – จู ใคร ... ใจพระ – จะ ไพร
ไม่อยากดู – ไม่อยู่ กระดาก – มากใยดู – มากอยู่ได้ – หมูอยากได้

อดีต – Eat ดะ
ปัจจุบัน – ปันจุบัตร - ปันจุ(วิ)บัติ
อนาคต – อด นาคะ

ไม่อยากเห็น – ไม่เย็น หาก – มากใยเห็น – มากเย็นให้ – เหม็นอยากร้องไห้
ผู้หญิง – พิงอยู่ ... เหาเหม็นนี่ – ฮิเหม็นเน่า ... ผู้ชาย – พ่ายชู้
ไม่อยากทำ – ไม่ย้ำถาก – มากใยทำ – มากยำไทย – หม่ำอยาก ไทย
ไปเมืองเทศ – เปรตเมืองไทย ... เราคนไทย – ไล่คนเฒ่า – เราใครทน
ไม่อยากเป็น – ไม่เย็นปาก – มากใยเป็น – มากเย็นไป – Men อยากไป
ชายชอบเหล้า – เช้าชอบไล่ ... หญิงชอบเล่า – เหย้าชอบลิง

เห็นไม่ยาก – หากไม่เย็น – เห็นมาก ใย
ใครอยากทำ – คำอยากไทย – ใคร ย้ำถาก

โลก คือ ละคร – ร้อน คือ ละโคก
โลกพรหมจรรย์ – ลั่น พรหมาโจ๊ก

บ้าน คือ วิมานของเรา – เบา คือ วิมาน ของร้าน – เบา คือ วิมาน ขานร้อง
.........................................................................

เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ คือ เจ้าชีวิต
อยากจะรู้เสียจริงๆ ว่า...ทำไมนะ...
ท่านจึงได้ยกย่อง เรียก น้องหญิง ว่า เจ้า

... ง. งู ใจกล้า ...

อธิษฐานจิต คิดกลอนนำ ... อธิษฐานจำ คิดกลอนนิด
(09.30 น.วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2547)

เมื่อคนดี สิ้นหวัง และท้อแท้
ใครจะแก้ สังคม ที่ล้มเหลว
กู...ทำสวน – กู...ทวนซ้ำ คำคนเลว
ที่ล้มเหลว คนเลวล้วน สวนสังคม

จิตเรียงร้อย คารมร้าย คายอารมณ์
จิตใครล้ม จิตใครร้าย กูไม่ล้ม
จิตทุกข์ทน – จนทุกทิศ จิตระทม
จิตไม่ข่ม – จมไม่คิด จิตเบือนใจ

กู...rayum – กรรมละ...you กูข่มได้
จิตเบือนใจ ข่มใครอยู่ – ข่มครูใหญ่
ศิษย์มีครู – สู้มีคิด ผิดผวนได้
จิตคุมใจ ใครผวนผิด (ครวญพิษภัย) คิดล้างครู

จิตใจ เป็น...คำคู่ – เป็น...คู่คำ
พ่อขุนย้ำ สลับย้อน (ย้อนสับละ) คิดก่อนสู้ (ค้อนกูศิษย์)
พ่อห้ามใช้ ใจจิต ผิดคำครู (ผู้คิดคำ)
ย้ำให้รู้ จิตคุมใจ ใครคุมใคร

พ่อขุนซ่อน คำสอนจิต (คิดสอนจำ) คิดผวนผัน (ผิดควรผัน)
พ่อห้ามหัน – ผันห้ามห้อ ห้ามล้อไว้ (ห้อ ล่ามไว้)
สรรพลี้หวน – สวนพระลี้หับ กลับคำไข
อาถรรพ์ใจ อาถรรพ์ร้าย – อา...ไทยรั้น

อาเภทภัย ใช่...เพศภัย ภัยจากเพศ
มัน...ลามก จกเปรต ทุเรศลั่น
สังคมโลก โลกีย์ หวย คี...นั้น
สร้างสวรรค์ ใครดันห้าม – คันด้าม...ให้

คุณงาม ความดี – คุณงี่ ความด้าม
งี่...อะไร ใครจะห้าม ด้ามมันได้
ชั่วช้า เลวทราม – ชั่วช้ำ เลวซา ถ้าผวนไป
บอกอะไร ใครผวนฝัง สั่งคำวอน (ซ่อนคำ หวัง)

ทุ่นพ่อขาน – ท่านพ่อขุน วุ่นลึกล้ำ
รามคำแหง – แรงคำห้าม คำยอกย้อน
สูค้อนกู – ครูกลอนสู้ – ครูกูสอน
กูจะย้อน – กลอนจะอยู่ สู้สวนใจ(ใส สู้จวน)

ลามก – โลกม้า ม้ามันบ้า ขยันโขก(โขยก ขัน)
จกเปรต – เจตนา-ปก ป้อง-โลกไว้
จิตวิญญาณ ใครอ่านจ้อง – คล่องอ่านใจ
กูขันไล่ – ไก่ขันรู้ ครูขันเตือน

กูเป็นใคร – ไก่เป็นครู กู...งี่เง่า
อาจารย์เล่า – เอาจานล่า อาหารเพื่อน (อาจารย์-อานจ้ะ)
ดูตำรา – ด่าทำ(ตำ)รู้ หูฟั่นเฟือน
ดาวหลงเดือน เพื่อนหลงใจ ทำไมมี

ถ้าอดแดก – แถก อดด่า ตะแบงไป
อาถรรพ์ใจ ที่ว่างงาน – ท่านว่าง...งี่
ยิ่ง...วัยทอง – ย่องไหว...ทิ้ง สิ่งใดดี
ทุเรศที่ ใจแก่เฒ่า – เจ้าแก้ไทย

เพื่อนคิดใหม่ – ไผคิดเหมือน เพื่อนเก่าย้ำ
เพื่อนย้อนคำ ไผทำเหมือน – เพื่อนทำใหม่
คิดแบบเก่า – เขลาแบบ(อัง)กฤษ คิดทำไม(ใครทำมิตร)
อาถรรพ์ใจ ทำแบบเก่า – เฒ่า(นอน)แบบ...กรรม

กรรมใครก่อ กรรมไก่ห้อ – กรรมก่อให้
เก่าแหกไล่ – ไก่แหกเล้า ใครเล่าช้ำ(ค่ำเราใช้)
วัยรุ่นร้าย ลูกไก่รุ่น วุ่นใครทำ
ใคร rayum ระกำใจ – ไล่กรรมจ้ะ

คุณงาม ความดี – คุณงี่ ความด้าม
ใครจะห้าม จะห้ามใคร – ห้ามใจค่ะ(ใจห้ามค่ะ)
กาลีบ้าน กาลีเมือง เรื่องร้ายนะ
กาลกิณี นี่ใครคะ(นะ ใครขี่) มาป่วนเมือง

แต่งงาน – ต่าน : แง่ง พ่อ...แล้งใจ
ไล่แจ้ง...ใคร เคือง...รู้ไล่ – ใคร...รู้เรื่อง
นกเขา...ขัน – นั่น...เขาโขก นกรู้...เคือง(เนื่องรู้โคก)
พ่อปลดเปลื้อง ตวาดควาย(ตาย หวาดฟ่ะ) ไถ...เข้า : ต่าน

พ่อต้องอ้อน วอนแม่ให้ ใช้...นกเขา(เนาโคก)
แม่แก่เฒ่า – เมา...แก้แท้ แม่งุ่นง่าน
ตัณหากลับ ตั๋นหน้า :หับ(ประตูห้อง เก่ง)กล้า: ด่าประจาน
พ่อต้องการ...แง่ง : ฮื่อแฮ่ แม่คำราม

แก่ง่าย ตายยาก กินจุ ดุเหมือนหมา
โจ๊ก...พ่อข้าฯ – จ้ะ...พ่อโขก พ่อครั่นคร้าม
ได้แอบอิง หญิงงามเมือง ประเทืองกาม
แม่ยังตาม ไล่โขกพ่อ – ล่อโขกไพ่(รอโขกไผ)

คนส่วนใหญ่ ใช้ชีวิต คิดทางโลก
โลกกะปุก – ลูกกะPoke เจ้าโลกใหญ่
เรื่อง...เจ้าโลก – โจ๊กเล่า ต้องเข้าใจ(ต้อง ไขเจ้า)
เต่า...นั่นใคร – ตาย...นั่นเขา เอาตายเลย

... จ. จาน ใช้ดี ...

เต่าห้ามได้ – ตาย...ห้าม... เจ้าโขกโป๊ก
ห้ามเจ้าโลก – โฮก...เจ้าล่าม ห้ามใหญ่เว้ย
ห้ามโคถึก – ฮึก...โคทำ rayum เลย
ฆ่าข่มขืน คนคุ้นเคย มันฆ่าใคร

ทางตัน ร้อง...ไห้ตายม่อง – ต้องให้มัน
อัดฉีด...กัน – อั้นฉีด...กัด ฟัดจนได้
มันแดกเหล้า – ...แหลก แดกทำไม
หากมันได้ หมดแรงฉีด ดีดหมดแรง

เมาสุรา – มา'สุ'เรา(สุเหร่า) เข้าใจบ้าง
แก้ถูกทาง – กางถูกแท้ แก้ทั้งแผง
เมาเหล้าแล้ว ต้องเปิดเล้า(เต้าเปิด ร้อง) เอาให้หมดแรง
ให้มันแย่ง(ให้แหม้งยัน) กะหรี่(ปั๊บๆ)กัน มันก็เกม

โลกอาถรรพ์ โลกธรรมะ อรหันต์
เจ้าโลก...นั้น มันต้องห้าม ย้ำใจเข้ม
เข้าถึงได้ ต้องไม่ลุก(ตาย มุกร้อง) ถูกเติมเต็ม
ธรรมะ...เล่ม-โต...ทับหนัก หากเข้าใจ

" ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น "
หาใช่คน หนีความตาย(หน่ายตีความ) ได้พ้นไม่
อรหันต์ – อั้น'ละ(ห้อง)หอ' พ่อเตือนใจ
บรรลุได้ ใช่...นกเขา เจ้าต้องตาย

นกเขา...หลับ " ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี "
สามวลี บรรลุ...อรหันต์ สวรรค์หาย
อรหันต์ นิพพาน นั้น...ใจตาย
" หนีไม่พ้น "(หน่ายมนต์ผี) วลีสุดท้าย ทำลายตน

สามตามตำรา สี่มรณะ ระวังไว้
อรหันต์...ใช่ ตายแล้วนี่(แต๋วร้ายนี่) " หนีไม่พ้น "
ชีวิตยัง ยังอยู่ใน สังคมคน
สีกาด้น หายาดี – ...ยาดา

เนินพระอุมา – นาพระอุเมิน – นาอุ พระเมิน
ใช่ชวนเชิญ พระไม่เมิน นาอุ – หนูอ้า
ข่าว...หลวงพ่อ ข่าว...หลวงพี่ ข่าว...หลวงตา
พระผีห่า – พระผ่า... นี่เวรกรรม

คุณหญิง คุณนาย – คุณใหญ่ คุณนิ่ง
ยุสร้างหญิง กาลกิณี มิหนำซ้ำ
ห้ามกะหรี่ – ฮิกะล่าม ห้าม rayum
โคถึกขย้ำ สาวยวนยั่ว มั่วสิ้นดี

ทำไมเล่า – ทำเมาไล่ นั่งไม่ติด
คิดผวนใจ – ใครผวนจิต คิดห่วงพี่(ขี้ ห่วงผิด)
ของต้องห้าม – ของตามห้อง ต้อง...สามมี(สามี)
ได้ Happy – ได้ฮิ แป๊บ ชั่ว...แวบเดียว

เส้นยาแดง ผ่าแปด – แซ่ด ยาเด่น ผ่าแปลง
ใช่ ข้าฯ แกล้ง เรี่ยวแรงช้าง – รั้งแรงเชี่ยว
สุดจะรั้ง – สั่งจะหลุด หยุดคนเดียว
มันกะเสียว – เหมียวกระสัน ติดสันดาน

คนทำดี – ขี้ทำด้น คนอย่างข้าฯ
ดีใจน่า – ด่าใจนี่ มีบ้างท่าน
ไทยโบราณ – ไทยบานโร่ – (โธ่...บานไล่)โธ่...ใบลาน
ดัดสันดาน ผันผวนหา สี่ตลบเลย

อาถรรพ์สอง ต้องห้ามมี สี่มรณะ
อาถรรพ์พระ ห้าอาถรรพ์มี(ฮิอาถรรพ์มา) ที่เฉลย
อาถรรพ์หก ผกผันเก้า เราคุ้นเคย
คนไทยเอ๋ย อาถรรพ์ท่าน มันอะไร

มั่นใจตน – หม่นใจตัน อาถรรพ์จิต
มีใครคิด แก้อาถรรพ์(กันอ้า แถ) กันหรือไม่
ไทยรักไทย – ไทย...ไล่ทักฯ หากพลาดไป
ไทยรักไทย – ทักฯ...ไร้ไทย บรรลัยกัลป์

ใจคน...วุ่น หมุนสับสน วนไม่หยุด
คน...จนสุด จะคัดแยก แหลก...เลว...รั้น
ถี่รอดตาช้าง ห่างรอดตาเล็น ไม่เห็นมัน
สะสางได้ ในคำผัน ผวนกวนไป

กูคนเดียว หัวเดียว กระเทียมลีบ
ตีนต้องถีบ ปากกัดไป ไม่หวั่นไหว
กู...อีกา ห่าเหวนัก ร้องทักใคร
" อีกาในฝูงหงส์ "...ใช่ มีตัวเดียว

ถูกหงส์จิก กูตายห่า ก็จะสู้
ด้วยกูรู้ ผันผวนจำ คำยึดเหนี่ยว
" อีโก้งในฝูงห่า "...จะโฉบเลี้ยว
กูจะเคี้ยว กูจะฆ่า ห่ากินเมือง

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนหวีคำพระ…กวนวะคำผี...ขยำรุน
(18.35 น. วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547)

ไม่รู้ว่า ทำไมกู – ไม่รู้วู้ ทำไมกล้า
ถี่รอดตาช้าง – ถ่างรอดตาชี้...ห่างรอดตาเล็น – เห็นรอดตาล่าง
เอาเป็นว่า กูบ้าไป – เอาเป็นไหว้ ปู่กาบ้า
-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:20:36:11 น.  

 
จากบล้อกบ้าน คุณ บ้าได้ถ้วย

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=imagine-incomplete&month=09-2010&group=1&date=01&gblog=80


คนดีที่ 10

20.54 น.

๏ 'ใกล้เกลือกินด่าง' รู้ ............... ดูลาง-เลือนแล
นัยยะ นะไยวาง ....................... อย่างนี้
ควรพิศ คิดผวน ทาง ................. ใบ้บอก
ด่างกัด ดัดกร่างชี้ ..................... เคล็ดย้ำใครยิน

๏ 'กลางเกลือกินได้' ซิ .............. ดีใส
กันเน่า เก่านั่นใคร .................... เล่าแจ้ง
ผวนคิด ผิดควรไข .................... คำกลับ
กินอยู่ กู่ยินแกล้ง ..................... ดุ่มด้นจนหลง

๏ คู่โยง โคลงอยู่ยั้ง .................. เซซวน
พลาดคิด ผิดคาดควร ................ คิดบ้าง
รำเข่น เล่นคำผวน .................... ไขเคล็ด-คำแล
สูคิด ศิษย์ครูสร้าง .................... หลักสู้อย่างไร ๚ะ๛

21.28 น.

ทางใคร ทางมัน ... ฟันฝ่าหาฝัน ... อยู่รอดร่วมกัน หรือ ฝันจะรอดคนเดียว

ขอบคุณมากหลายที่ให้ข้อคิดดีๆ
ขอบคุณครับที่ไปเยี่ยมเยือนถึงเรือนชานบ้านรังนกผีกวีคำผวน

โดย: นกโก๊ก วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:21:37:11 น.
โดย: นกโก๊ก วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:21:45:38 น.  

 
จากบล้อกบ้าน คุณ scientist

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=ratirak&date=31-08-2010&group=1&gblog=13

21.56 น.

๏ ไฮ เซ่อ เหอ ไซร้ซ่า ..... ซีดซิ
กุ หงิก กิ๊กงุงิ .................. แง่ะแง้
ธุ จ้า ท่าจุ๊ย์จิ๊ .................. จับเจ่า
จ้ะ ยาก จ๊ากยะแหย้ ........ แหย่ยิ้มหย็องเหย็ง ๚ะ๛ (แง้แง้)

22.20 น.

คุ้ยกรุคำผวนกระจุยกระจาย หาท่าร่างไฮกุ มาธุจ้ะท่านซายน์ดิสถ์ มะได้เยยฮิ

ขอบพระคุณที่ไปเยี่ยมเยือนถึงเรือนชานบ้านนกผีกวีผวนคร้าบบบ

โดย: นกโก๊ก (นกโก๊ก ) วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:22:25:51 น.


โดย: นกโก๊ก วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:22:37:35 น.  

 
11.18 น.

(ยามเช้าเราโคลงแกร่ง – ยามแช่งแรงโคลงเก่า)

๏ กิ๊กเซ็ง เกร็งซิกแล้ว ...... ไหว้ครู
หน้าเหี่ยว เหนี่ยวหาหนู ...... เหนื่อยแน้
มวยสด หมดสวยหมู ......... มวยวัด
เฝ้าหัด ฟัดเห่าแห้ ............. ฮื่อห้าสบายใจ ๚ะ๛ (แห้ห้า -ต้องโทษโททั้งคู่- แฮ่ฮ่า : ฮี่ฮี่)

11.27 น.

-----------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

น้ำ ..คือ ชีวิต ... ของ คุณ: จังงัง

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9637937/W9637937.html#13
-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 13

09.11 น.

๏ ธรรมชาติ มาดช-รายักแย่
ยักยันแก้ แย่กัน ขวัญเสียหาย
สมดุลใหม่ ในป่า น่าไป-ผาย
ปอด-ช่วยได้ ใช่ด้วย ช่วยรักษ์น้ำ

๏ สวนนาไร่ ในหล้า แหล่งอาหาร
ให้ทานอิ่ม ทิ่มอาน ทวนท่านซ้ำ
ซากไล่แทง แล้งไทย น้ำใจดำ
สาธาร์นำ ทำนา บนหล้าใด

๏ หลังเขาฤๅ คือเรา หรือเจ้าล่ะ
ศักดินา ด่านิ นาดีไหม
บนหลังคน ล้นคลัง บนหลังใคร
เรียนจนได้ ใจด้น จนหลังอาน

๏ สมดุลร้าย ได้ลุ้น หุ้นวิเศษ
ไปเมืองเทศ เปรตเมือง-ไทยเคืองค้าน
ป่าช้านี้ ชี้หน้า ด่าประจาน
โทษท่านใด ไทยด้าน หน้าทานทน

๏ เมืองฟ้าบ่น ฝนบ่า ป่ารักษ์น้ำ
บ้านใหญ่ซ้ำ ย้ำใส่ ไล่นาพ้น
สร้างคอนโด โคดอน คอนกรีตล้น
ไม้ป่าโค่น ปล้นฆ่า หาน้ำเงิน

๏ เลิกกินสัตว์ กัดสิน-เธาว์ดินเค็ม
หงส์เหมป่า ห่าเปรม เอมอิ่มเอิ้น
ด้วนหัวล่าง ห้างรัว คั่วถั่วเพลิน
หลงทางเหิน เทินหาง รุ้งลางเลือน

๏ นั่งเทียนเล่า เฒ่าเรียน เล่นเทียนไข
ล้างคำไทย ใครทำ คำคลาดเคลื่อน
คำพลาดคิด ผิดฆาต ฟาดดาวเดือน
ฝายแม้วเกลื่อน เหมือนแก้ว ส่องแนว'ธรรม' ๚ะ๛

10.33 น.

นกผี > ขอจารึกไว้ -ใช่ว่า- บ้าคำผวน ... สวนทวารใจ < หนีผก
จากคุณ : นกโก๊ก
เขียนเมื่อ : 3 ก.ย. 53 10:38:29
-----------------------------------------------------------เนื่องรำ – นำเรื่อง
………………………………………………………………………
เป็นคนไทย ใครสู่รู้ กู้เมืองไทย
เป็นคนไทย ไม่ช่วยกู้ อยู่ได้หรือ
เป็นคนไทย ไม่ช่วยไทย ใครกันดื้อ
เป็นคนไทย ใครกันยื้อ รื้อเมืองไทย

ฉันก็ไทย ท่านก็ไทย ลูกหลานไทย
มันเป็นใคร ไม่เป็นคน มันคนไหน
คิดแบบเก่า ทำแบบเก่า เอาเข้าไป
คนคิดใหม่ คนทำใหม่ ไม่ช่วยดัน

พระพุทธองค์ ทรงคิดใหม่ แล้วทำใหม่
ตรัสรู้ได้ ในคืนเดียว เกี่ยวไหมนั่น
ตามกระแส มีแต่ตก ตายตามกัน
มันต้องหัน ผันผวน ทวนสังคม

คนสมัยนี้ ขี้สมัยโน้น คนอย่างข้าฯ
คนสมัยหน้า ข้าฯ สมัยโน้น โดนได้สม
ช้าสิ้นชาติ ศาสน์กษัตริย์ วิบัติจม
เร็วจะล้ม กูช่วยรั้น ดันด้วยคน

………………………………………………………………………
เข้าพรรษา ข้าฯ พันเศร้า เขาพันธุ์ซ่า
มาแต่ดี มีแต่ด่า ตีด่าแม่
แฉเรื่องสัว ชั่วเรื่องแส่ สั่วเรื่องแชร์
ใครจะแก้ แค่จะใกล้ แก้ “ ใจ ” ค่ะ
………………………………………………………………………

เราเกิดมา ตามหาฝัน กันใช่ไหม
ฝันอะไร ทำไมกัน ทำฝันหาย
ฝันอยู่รอด ต้องปลอดภัย ฝันไม่ตาย
ขวัญผวา พาขวัญหาย ตายทุกคน

………………………………………………………………………
เมื่อคนดี สิ้นหวัง และท้อแท้
ใครจะแก้ สังคม ที่ล้มเหลว
ใครจะแก้ Care จะใกล้ ใคร…คนเลว
ที่ล้มเหลว ล้วนคนไทย ใช่…คนดี

โอ้…ลูกหลาน ฤาจะล้าง บรรพบุรุษ
วิถีไทย ฤาจะสุด สิ้นวิถี
วิถีเทศ ฤาจะหรู กูจะชี้
คนทำดี ขี้ทำด้น โธ่…คนไทย
………………………………………………………………………

แค่พอดี มีแค่ไหน พอแค่นั้น
พอแค่นั้น มันแค่นี้ พอดีแล้ว

………………………………………………………………………
ทักษิณ – ถิ่นซัก มากปัญหา
ใครค้านข้าฯ – ข้าฯ ค้านใคร ใจสดสวย
ชินวัตร – ชัดนะ Win ถิ่นคนรวย
คนไทยซวย – … ไทยซน คนไหนกันคนรู้ทัน – คนรั้นถู ดูจะบ้า
แค่ใจน่า – ค่าใจแน่ มีแค่ไหน
คนชี้มั่ว – คนชั่วมี ชี้ทำไม
หน้าที่ใคร – นาย…ที่ข้า – นาย…ถ้าขี้ มีใครทำ
………………………………………………………………………

หนี้สิน สิ้นน้ำใจ ใช่ไหมนี่
กู้หนี้สินน้ำใจ – กู้นายสินน้ำจี้ ดีใช่ไหม
จี้…โดนปล้น – จน…โดนปี้ นี่ดูไว้
ติดหนี้ใคร – ตายนี่คิด ติดหนี้คน

………………………………………………………………………
ศิษย์มีครู สู้มีคิด พิชิตได้
ใจคิดด่า จะคิดได้ กันไหมหนอ
จิตใจคน จนใจคิด จิตไม่พอ
กระแสหนอ ก็แส่นะ กระแสน้ำ
………………………………………………………………………

ภาษาไทย - ภัย ษา ทา ... สาธารณะ
ใครเขาจะ - ข้าฯ เข้าใจ ในคำผวน
รามคำแหง - แรงคำหาม ห้ามคนรวน
ท่านผลิกผวน ครูห้ามไว้ - ใครห้าม…วู้

ถ้าช่วยช้า ชาวนา -โอ๊ย- ช้าเน่า
ชาวสวน -ก็- ชวนเศร้า เราอดสู
คนเลี้ยงสัตว์ - เลี้ยงขัดสน อดทนอยู่
หรูสุดหรู ธนาคาร -ทานนาคะ ... ค่ะ น่าทาน

………………………………………………………………………
ฉันพอใจ เพียงแค่ได้ ในตอนนั้น
เพียงแค่มัน ดันอย่าแย่ แค่นี้พอ
………………………………………………………………………

คิดฉลาด จัดถุงยาง แจกกันใหญ่
กันเอดส์ได้ ใช่…ดาบแรก ดีเหลือหลาย
ไม่เฉลียว เที่ยวชี้ช่อง น้องวุ่นวาย
ดีเหลือร้าย ใช่…ดาบสอง น้องเสียตัว

………………………………………………………………………
คิดจะหวน ทวนกระแสน้ำ กรรมแส่นะ --- ( คิดใหม่…ทำใหม่ นะนี่ )
ปลาเป็นจะ ว่ายทวนน้ำ ทำไมหรือ ------- ( คำคมคนโบราณ นะนี่ )
ตามน้ำเน่า เจ้าต้องตาย นายซื่อบื้อ ------ ( ธรรมมะ คือ ธรรมชาติ )
ค้านต้องดื้อ - คือต้องด้าน ต้านกระแส --- ( สังคม…ใครต้านได้โว้ย )
………………………………………………………………………

พ่อแม่โกรธ ครูลงโทษ - โคตรลงถู
กล้าด่าครู - กูด่าข้าฯ บ้าใช่ไหม
ด่าตัวเอง - เด้งตัวอ้า สบายใจ
ข้าฯ ที่ใบ้ - ใครที่บ้า ด่าเข้าไปปูชนียบุคคล – ปู่ชี้นะ ยล Book ค่ะ

ทำไมวะครูกู ดูทุเรศ – ทำหมูวะครูไก่ เดชทู่รุ – รู้ดุเทศ
-----------------------------------------------------------

จำได้อยู่ ครูคือ ปูชนียบุคคล
ครูมันจน คนจึงไม่ ให้ความหมาย
ปูชนี ปู่ชี้นะ จะบ้าตาย
ยล Book ค่ะ คือความนัย-ยะบุคคล

กี่รุ่นแล้ว ที่ได้ครู บ่มิไก๊
ลูกหลานไทย Next งี๊เง๊า ใครเล่าสน
คนเก่งจะ มาเรียนครู อยู่กี่คน
กูจะบ่น จนเงินเดือนครู สูงกว่าตุลาการ

ผู้ผดุงความยุติธรรม น่าช้ำจิต
ผวนดูนิด ศิษย์ของครู ผู้ล้างผลาญ
พระผู้ด้ามฟุ้ง ผู้ผดุงความ ช้ำดวงมาลย์
ยุติธรรม ท่าน มัน ย้ำ-ติ-ทุด ทุเรศทำ

คุณหมอ คอหมุน วุ่นไหมนะ
ปากบอกว่า พึ่งยามาก จักตายซ้ำ
คอหมุนกลับ พับไป วิจัยทำ
ปากตอกย้ำ ทำยาขาย ต้องไปกิน

ยาเคมี ก็รู้นะ มะเร็งแดก
โรคก็แปลก แหกสายพันธุ์ มันไม่สิ้น
แล้วจะทำ ทำไมหนอ-อ้อ-หมอทำกิน
ภูมิคุ้มกัน มันก็สิ้น สังเวชใจ

สอนผู้ใหญ่ ใครสอนได้ กูให้เตะ
ครูสอนมา ดีแล้วเละ กันตอนไหน
ครูไม่เก่ง เด็กเก่งเอง ไม่เกรงใจ
คนเก่งจึง เห็นแก่ได้ ไม่รู้คุณ

เรื่อง E.Q. อย่าได้หวัง ตัวตั้งนี้
Emotion Quality นี่มันวุ่น
Quality คุณภาพ นี่ตัวทุน
Emotion อารมณ์กระตุ้น มันตัวกิน

คนไทย ต้องได้ดี มีคุณภาพ
กูต้องกราบ ทราบไว้หนู ครูเขาหมิ่น
กราบเพื่อหนู กราบผู้ยิ่งใหญ่ ในแผ่นดิน
ครูกราบตีน ขอมัน…ให้หนู ได้ครูดี

ให้เถิดวะ เงินเดือนครู สูงที่สุด
ยอดมนุษย์ เลือกเรียนครู ปู่ต้องชี้
ครูคุณภาพ กูกราบได้ ให้เด็กซี
สอนเด็กไทย ให้ได้ดี กันทุกคน

ไม่ให้ครู อยู่สอนเด็ก ดูทุเรศ
ทำนรก จกเปรต เหตุเป็นผล
ประเมินห่า ประเมินเหว กูสุดทน
ครูงานล้น จนเวลา ไม่เหลือเลย

ทิ้งเด็กไว้ ให้วุ่นอยู่ ในหมู่เด็ก
แล้วมาเขก กะบาลครู อู้แล้วเว้ย
ครูสอนเด็ก ต้องเขกกะบาลมืง จั๋งกึ๋งเลย
มืงไม่เคย เป็นครู เสือกรู้ดี

เห็นแต่กัด กันอยู่ได้ ให้เด็กเห็น
สีป้ายไป ใช่กูเด่น เป็นศักดิ์ศรี
นี่ใช่ไหม ผู้ยิ่งใหญ่ ในแผ่นดินนี้
ครูสอนดี มีหรือคิด ศิษย์ล้างครู

เมื่อคิดใหม่ ต้องทำใหม่ ให้ทั่วถึง
แต่ถ้ามืง ทำมั่ว ชั่วจะหรู
คนชี้มั่ว คนชั่วมี นี่ต้องรู้
ต้องได้ครู ปูชนียบุคคล ล้นเมืองไทย

-----------------------------------------------------------
11.13 น.วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน พ. ศ. 2547

58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี 22210
-----------------------------------------------------------

ผู้ผดุงความยุติธรรม – พล่าม ผดุงฟู ย้ำติทุด – พล่าม พุงดูฟร๊ะ ย้ำติทุเรศ

-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:11:52:05 น.  

 
สวัสดี สวีดัด ท่านนกผี
ผวนวจี ผิว่าจวน จะนอนแล้ว
มาทักทาย ทายทัก ก่อนจักแจว
ไป่รู้แกว ไปแล้วกุ กู่มั่วแท้ ...

แต่งกลอนผวนไม่เป็นขะรับ ... มาแวะทักทายท่านนก เดี๋ยวอีกไม่นานคาดว่าพระลอจะตามมา (ปล่อยไก่ไว้หลายตัว อิอิ)


โดย: Scientist วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:17:00:04 น.  

 
19.03 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ กลับอู่นอน อ้อนหนู ตูก็เซ็ง
อีแก่เบ๊ง เก่งแบร้รร! แก้บ่ได้
หมดสภาพ ทราบพ-ลานามัย
กูแค่ใบ้ ใคร่แบร้รร! แม่บุญมือ ๚ะ๛ (ฮือ ฮื่อ ฮื้อ)

19.10 น.

-----------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

เชิญชวนเลิกบริโภคสัตว์ป่า ... ของ คุณ: ลมหัวด้วน

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9647696/W9647696.html#6
-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 4

12.56 น.

๏ ลองเข้าป่า ฆ่า-เป่า ไฟเผาปิ้ง
ย่างทุกสิ่ง ทิ้งสุก-ดิบคลุกเคล้า
สัตว์ป่าเขา เป่า-ฆ่า มาครัวเรา
อาหารเจ้า เห่าจาน จ้านจัดจริง

๏ เลิกกินแล้ว แก้วริน กินน้ำหรือ
สัตว์เลี้ยงอือม์ หรือเอี้ยง เลี้ยงควายวิ่ง
หากินสู้ กู้สิน ซื้อกินทุกสิ่ง
บ้านป่าทิ้ง ปิ้งท่า กินหญ้าผัก

๏ คอรัปชั่น ลั่นฉับ ครับโกง-หาก
: หากินมาก : หากกินมา ท่ากินหนัก
: หากินน้อย : ห้อยกินนา หาเหนื่อยนัก
หอกหักหมด หดมัก sex หักห้อย

๏ ทำมาหากิน : ถิ่นมาหากรรม
ทุกข์ทนปล้ำ ทำป่น จนปี้ข้อย
โจร-จนปี้ จี้ปล้น-โจนมาจอย
ตาละห้อย คอย-ตำรวจ ตรวจรำ-คลาน ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

13.32 น.

-----------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

๏ บ้านโคลงผวน [ ๓๑ ] ... ครวญ ... ๏ ... ของ คุณ: คนสาธารณะ

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9521572/W9521572.html#86
-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 86

12.02 น.

๏ ผลาญบ้วน ผวนบ้านหมื่น ... ครวญโคลง
โคลงร่ำ ค้ำโลงโรง .............. เต่าร้าง
ล้างเต่า เล่าต่างโยง ............. ครวญแหย่
แหย่สาก อยากแส่บ้าง ......... บ่ล้างครกครวญ

๏ ครวญบ่น คนบ้วนปาก ...... ขากทุ๋ย
ทุ๋ยแหลก แถกลุยขุย ........... แคะป่วน
ป่วนเขลา เปล่าครวญฉุย ....... เหม็นเฉ่า
เฉ่าหนัก ชักเน่าล้วน ............. ขาดน้ำคำครวญ ๚ะ๛ (อิอิ)

12.12 น.จากคุณ : นกโก๊ก
เขียนเมื่อ : 3 ก.ย. 53 12:25:33
-----------------------------------------------------------


จากคุณ : นกโก๊ก
เขียนเมื่อ : 3 ก.ย. 53 13:36:17
ถูกใจ : ลมหัวด้วน
ความคิดเห็นที่ 5

ไม่ชอบกินหมูป่าเพราะว่าเหนียว
ขอไข่เจียวหมูสับกับข้าวสวย
มีน้ำแกงต้มฟักสักกระบวย
ตบท้ายด้วยโอเลี้ยงอิ่มเพียงพอ..

แหะ แหะ ไม่ผวนล้างเต่า เล่าต่าง...จักกะแร้..แจ้กะรัก..

จากคุณ : กุบกับ1
เขียนเมื่อ : 3 ก.ย. 53 14:14:22
ถูกใจ : นกโก๊ก, ลมหัวด้วน
ความคิดเห็นที่ 6

13.56 น.

๏ ต่าง - สานดัน : สันดาน - เดิม - ท่านมี
ทุก - ชีวิต : ชิดวี - we : v - ว่า
ว่าใจนะ : วะใจ - น่า - ใช่นา
เดิน - หลงป่า : ล่าปรง - ดงกินกัน

๏ เลิก - กินสัตว์ : กัดสิน - เธาว์ - กินเกลือ
หรือ - ไม่เชื่อ : เมื่อใช่ - ไปสวรรค์
อยู่ - นรก : นกระ - วัง - ป่าลั่น
สวน - ป่าหวั่น : ปั่นหวา - ป๊ะปังตอ เอ้ย ปังปอนด์

๏ สัญชาตญาณ - สานฝัน : สันขวาน - เอย
ใคร - เล่าเหวย : เลยเว้า - หมาเห่าหอน
ใบ - ตองแห้ง : แตงฮ้อง - จ้องหาบคอน
ใช่ - สันดอน : สอนดัน - ฝันอยู่รอด

๏ ปลอดภัยใน - เมืองฟ้า : มาเฟื่อง - ฝัน
บ้าน - ป่าสั่น : ปั่นซ่า - มาค่อนขอด
รอด - ช่องครู : ชูข้อง - สองตาสอด
ส่าย - ตลอด : ตอดละ - วะ 'ปลาตีน' ๚ะ๛ (แฮ่แฮ่)

14.32 น.
จากคุณ : นกโก๊ก
เขียนเมื่อ : 3 ก.ย. 53 14:35:36
-----------------------------------------------------------สรรพลี้หวน – สวนผีหลับฮะ...นครศรีธรรมราช – นะคลาดศรีธรรมหลอน – อนาถค่ะซ้ำที่หลอน

………………………………………………………………………
ภาษาไทย คำผวน ล้วนต้องห้าม
คำเลวทราม ลามก จกเปรตหรือ
ห้ามชีวิต คิดหรือไม่ ท้ายสุดคือ
ไทยเราหรือ จะเหลือพันธุ์ คนจัญไร

พ่อขุนรู้ ลูกต้องว่า มันลามก
แต่ทางโลก ทางโลกีย์ นี้ต้องใช้
คำสุภาพ ลองกลับผวน ล้วนจัญไร
พ่อเตือนใจ ใช้นะลูก ถูกทุกคำ

บี้เหาดม ผมบนหัว เหาเหม็นนี่
ชอบหอยแต่เกลียดหมี นี่ลึกล้ำ
คุณงาม ความดี คุณงี่ ความด้าม
บ้า ต้องทำ ห้ามใครวะ อย่าเอ็ดไป

ยอดเพชร เพชรยอด พ่อด…
สาวไฮโซ โชว์ยอดเพชร เด็ดใช่ไหม
โอ้ คนสวย …สน บ่นทำไม เ
สริมสวย กันเข้าไป ได้ดูดี

บอกกันนะ อย่าห้าม คำนี้ขลัง
คำมีพลัง สั่งขึ้นครู ชูวิทย์ หนี
กวาดล้างหมด อดขึ้นอ่าง ล้างโลกีย์
แล้วคดี ฆ่าข่มขืน โอ๊ย…ตื่นตาตาม

ตามกระแส วิปริต ผิดธรรมชาติ
ไทยบังอาจ ยึดครอง ของต้องห้าม
กระแสสังคม เน่าแน่ กระแสน้ำ
บังอาจหยาม คำพ่อขุน สูญชาติไทย
………………………………………………………………………

รัฐนาวา ลานาวัด ชัดไหมนั่น
มันโกงวัด กี่รัฐบาล กี่สมัย
คิดแบบเก่า ทำแบบเก่า ก็บรรลัย
คนคิดใหม่ ทำใหม่ ไม่ช่วยกัน

พระพุทธองค์ ยังหลงทาง ครั้งอดีต
พระบพิธ ทุกข์กริยา แทบอาสัญ
พระคิดใหม่ ทำใหม่ เห็นไหมนั่น
พระพ่อท่าน ตรัสรู้ได้ ในคืนเดียว

คิดใหม่ ทำใหม่ อย่าทำมั่ว
ระวังตัว มั่วจะพลาด ฉลาดเฉลียว
ดาบสองคม อย่าชมดู อยู่ดาบเดียว
แม้วแมวเหมียว คนชี้มั่ว คนชั่วมี

………………………………………………………………………
กรรมข้าฯ ทน คนทำกล้า คนกล้าทำ
ถ้วยปากดำ ทำด้วยปาก อยากฉิบหาย
แก้ได้ไง ใกล้ได้แง่ แก้ง่ายดาย
แค่ ด่านาย กล้าได้แน่ แก้ได้น่า
………………………………………………………………………

คนไม่ทำ ค่ำไม่ทน คนท้อง่าย
ใครทำบ่น คนทำบ่าย เบี่ยงเลี่ยงหนี
คนพูดทำ คำพูดทน ต้องคนนี้
คนทำดี ขี้ทำด้น คนชอบทำ

………………………………………………………………………
พ่อขุน รามคำแหง แรงคำห้าม
จำเป็นต้อง จ้องเป็นตำ ห้ามผวนหรือ
ใครห้ามจิต คิดห้ามใจ ทำได้ ฤๅ
ทำได้ คือ ต้องผวนผัน หันใจตน
………………………………………………………………………

ตามกระแส แม่น้ำเน่า เมาน้ำแน่
จึงต้องแก้ ว่ายทวนน้ำ จำได้ไหม
ต้องกล้าหวน ทวนกระแส สังคมไทย
คำผวนใช้ ใครผวนช้ำ นี่กรรมเวร………………………………………………………………………
แก๊งรถซิ่ง กิ่งรถแซ้ง แกล้งไม่รู้
ไม่เหลียวดู หมูเหลียวได้ ใช่หมูเห็น
ผู้ยิ่งใหญ่ ไพ่ยิ่งอยู่ ดูไม่เป็น
มันต้องเข่น กะบาลใคร ขายรถกิน
………………………………………………………………………

คนดี สิ้นหวัง คนดัง สิ้นหวี
เป็นเหตุชี้ ที่สังคม เราล้มเหลว
สิ้นหวีสาง สร้างแต่ปม ล้มคนเลว
สร้างแต่เหว เปลวเพลิงล้าง ทั้งสังคม

-----------------------------------------------------------
12.32 น.วัน อังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547

58/15 ตะเคียนทอง ซอย 7 หมู่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
………………………………………………………………………

หนี้สิน สินน้ำใจ ใช่ไหมนี่
กู้หนี้สินน้ำใจ กู้นายสินน้ำจี้ ดีใช่ไหม
จี้…โดนปล้น จน…โดนปี้ นี่ดูไว้
ติดหนี้ใคร ตาย นี่คิด ติดหนี้…พอ

พ่อทำบุญ ร่วมชาติ ศาสนา
พ่อรู้ว่า ชาติจะล่ม จมแน่หนอ
พ่อเก็บไว้ ใช่เงินวัด สมบัติพอ
ขอเงินพระ ค่ะเงินพ่อ ขอมาเลย

หลวงตาบัว บอกใบ้ ใครรู้บ้าง
นิมิตนี้ สมควรอ้าง อย่าวางเฉย
กู้เงินพระ คำว่าใจ ตัดได้เลย
จะเฉลย ให้ดูกัน พ่อขุนกู

สุนทรภู่ สุนทราภรณ์ ซ้อนบอกซ้ำ
นั่นคือคำ กู้หนี้สินน้ำ กำนี้สินหนู
สมบัติวัด ชัดใช่ไหม ใช่ของสู
ศิษย์พ่อเพี้ยน เพียรสู่รู้ ดู...ก้อนทอง

………………………………………………………………………
ภูมิคุ้มกัน ต้องกระตุ้น ให้ต่อสู้
น่าจะรู้ โรคกลัวตาย มันร้ายเหลือ
ขวัญผวา พาขวัญหาย ตายเป็นเบือ
ภูมิคุ้มกัน ขวัญหาย…เชื่อ หรือว่ามี

ธรรมชาติ นั้นต้องตาย ต้องตายห่า
ข้าฯ ขวัญมี ขี่ขวัญมา ข้าฯ ไม่หนี
ภูมิคุ้มกัน มันต้องสร้าง สู้กันซี
วัคซีนนี้ เท่านั้นสร้าง ภูมิคุ้มกัน

HIV. ไม่มี...ภูมิ คุ้มกัน...ต้าน
ไม่ดูกัน ดัดสันดาน ร่านสวรรค์
สู้ได้น้อง ต้องสร้าง :ภูมิ คุ้มกัน: มัน
หวัดนก...นั้น มันต้องให้ ใช้...วัคซีน

---
08.11 น.วัน พุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547

58/15 ตะเคียนทอง ซอย 7 หมู่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210ยาเสพติด...ทำไมจึงมีระบาดมากขึ้นทุกวัน...เรียนมาหาสวรรค์วิมานอะไรกัน ใครๆ ก็ต้องการ...เอนโดรฟีน
………………………………………………………………………

ยาเสพติด พิษร้าย ปราบไม่สิ้น
เอนโดรฟีน อาหารทิพย์ ท่องสวรรค์
เรียนก็รู้ ครูก็สอน เสือกลืมมัน
ใช่ไหมนั่น มันสุขหนอ โอ้…มอร์ฟีน

จะปราบ…บ้า “ ยาเสพติด ” ปราบไม่ได้
เป็นมนุษย์ ล้วนต้องใช้ ไปทั่วถิ่น
เมื่อไม่ได้ ใครวะรู้ “ กูทำกิน ”
ทุกข์ไม่สิ้น กินไม่เลิก เบิกบานใจ

ต้องสุขกาย สุขใจ สบายจิต
ได้เสพติด ชีวิตนี้ ขาดได้ไหม
ทั้งทางโลก ทั้งทางธรรม จำต้องได้
เรียนรู้ไป ไม่รู้เรียน ต้องเฆี่ยนกัน

คนทุกข์ใจ ใช่…ความเครียด มันสะสม
ร้องระงม มันระงับ ดับทุกข์นั่น
แก้ได้ไง ใช่…ต้องสุข สุขทุกวัน
โอ้…สวรรค์ ฉะหวัน ฉะทุกวัน …ไป

เลิกเสียเถอะ ทุกโครงการ มันล้มเหลว
จะล้างเปลว เพลิงอสูร ลุ้นล้างได้
มันต้องคิด ต้อง…คิดใหม่ ทำใหม่…ไง
ต้องทำให้ คนไทยสุข ทุกโครงการ

ในทางโลก โลกียะ จะต้องได้
เส้นทางเป็น ต้องคงไว้ ใช่…สวรรค์
ในทางธรรม เส้นทางตาย สายนิพพาน
พระองค์นั้น ตรัสสอนอยู่ ไม่รู้เรียน

เส้นทางเป็น เส้นทางตาย นั้นต่างขั้ว
คนชี้มั่ว คนชั่วมี นี่ปวดเศียร
รู้ไม่แจ้ง ไม่กระจ่าง ทั้งหลงเรียน
ครูโบราณ ท่านเกษียณ ท่านไม่ตาย

ไดโนเสาร์ เต่าล้านปี ที่ดูถูก
เราก็ลูก ไดโนเสาร์ เข้าใจไหม
ลูกล้างพ่อ ลูกทรพี นี้จันไร
เฉลียวฉลาด พลาดพลั้งได้ ย้อนไปดู

ตามกระแส ตายแน่นอน พ่อสอนไว้
ปลาเป็นว่าย ทวนน้ำ จำไว้หนู
ทวนกระแส แต่ลำบาก ยาก…คำครู
กลัว...เสียรู้ ก็...สู้เลีย มันเสียเลย

ยาเสพติด แก้ไม่ยาก หากจะแก้
มันก็แค่ แก้คนไทย ให้สุขเว้ย
อายุวัฒนะ 4 นี่ทางโลก รู้ไหมเอ่ย
ทางธรรมเฉลย อริยะสัจ 4 นี่ต้องทำ

พระผู้สร้าง เส้นทางตาย สายวิสุทธิมรรค
ฝ่าวิบาก เส้นทางตาย สายลึกล้ำ
พระพ่อรู้ อยู่ทางโลก ทุกคนทำ
พระจึงไม่ ได้ยึดย้ำ อมตะ...เลย

อาหารทิพย์ นิพพาน ท่านต้องได้
เอนโดรฟีน อิ่มทิพย์…ใช่ ให้…วางเฉย
อริยะสัจ 4 พ่อชี้ทาง กระจ่างเลย
ลูกไม่เฉย ลูกไม่ว่าง อย่าหวังมัน

อมตะ จะไม่ตาย ต้องได้แน่
ก็เพียงแต่ แค่ไม่ตาย ใช่ไหมนั่น
ต้อง…กิน - ขี้ - ปี้ - นอน… เน้นทุกวัน
Climax นั้น สวรรค์…โอ้…เอนโดรฟีน

ลองคิดดู ขาดตัวไหน ให้ตัวนั้น
สารพัน ปัญหาใหญ่ แก้ได้สิ้น
ผัน...ผวนคำ ย้ำ…ผวนใจ ต้องได้กิน
เอนโดรฟีน ให้ร่างกาย ผลิตใช้เอง

----------------------------------------------------------
11.09 น. วัน พุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547

58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210ทำไมบ้านเมืองเราจึงได้วุ่นวายกันหนักหนา...ไอ้ห่าจิกเอ้ย...ใครกันดันห่าไปต้องอาถรรพ์บ้าห่าเหวมาจากไหน

………………………………………………………………………
วิถีไทย นั้นใช้แก้ วิถีไทย
ถ้าหลงใช้ วิถีเทศ เสร็จเขาแน่
ไปเมืองเทศ เปรตเมืองไทย ไป…ดีแท้
เอามาแก้ ปัญหาไทย ไปหาทัณฑ์

ตามก้นเขา เน่าศักดิ์ศรี นี่ศักดิ์เศร้า
มีทุกข์เท่า เหมาทุกที่ นี่…ของฉัน
รู้ต้องเศร้า เราต้องสู้ ต้องรู้ทัน
มันกลัวตาย ไม่กลัวตัน มันต้องกิน

กลัววัวบ้า สั่งฆ่าหมด ซด…ข้าฯ มั่ง
ดูมันช่าง เห็นแก่ตัว หัวหดสิ้น
มันไม่ซื้อ ถ้าลื้อให้ ใช้วัคซีน
นกไก่กา ฆ่าให้สิ้น กินอะไร

ให้มันกิน นาโน เทคโนโลยี
เงินทองนี่ น้ำมันดิน กินได้ไหม
นาโนเทคโนโลยี นี่ใช้ควาย
แล้วทำไม ต้องไปหงอ พ่อ…อกตรม

เป็น...ด๊อกเต้อร์ ตามก้นเขา เต่าก้นขาม
เป็นด๊อก...ตาม ดมตูดเขา เดาตูดขม
ด๊อกขี้เท่อ เออ…ด๊อกโง่ มีกันจม
ไทยต้องล้ม หมาฝรั่ง ชั่งหัวมัน

ชั่งหัวมัน ชันหัวมั่ง พ่อสั่งไว้
คุณทองแดง กะโหลกไทย รู้คุณท่าน
ไทยด๊อกเต้อร์ กะโหลกฝรั่ง รู้แหลกลาน
รู้คุณใคร รู้คุณท่าน ร่าน…คู่ทุน

กูคนไทย ไกลคนทู่ กูเหลืออด
กูคนคด กดคนคู้ กูเฉียวฉุน
กูก็คน ก้นก็ครู กูต้องดุน
กูต้องลุ้น กุนต้องรู้ หมูต้มใคร

มันลักไก่ ไพ่โป๊กเกอร์ เกมงี๊เง๊า
ต้องเก้าเก ไพ่เผเรา เล่นเป็นไหม
เรา...กะPoke มัน…Poker เซ่อแล้วไง
ลองจับไก่ ดูสักตั้ง ชั่งหัวมัน

Poke ถุงหนอก บอกให้รู้ พ่อกูสอน
กูก่อนนอน ลูบกะPOKE โบกสวรรค์
ไพ่ Poker เฮ้อะ…นักจิ้ม ทิ่มใครกัน
ไทยเทศนั่น มันต้องรู้ คู่คำไทย

พ่อขุนราม คำแหง มหาราช
กูรุกฆาต ฉลาดสู้ พ่อกูไหม
ฉลาดเฉลียว เฉลียวฉลาด พลาดได้ไง
ฉลาดไป ไม่เฉลียว เดี๋ยวหมดตัว

เล่นหมดตูด ด้วยดันห่า กู้มาเล่น
เขาก็เข่น กะบาลเอา แล้วเล่าตั๊ว
เขาเก็บต๋ง อยู่บ้านเขา เศร้าไหมตัว
กูอยากหัว ยั๊วะคนห้าม ช้ำใจจริง

ห้ามเล่นไพ่ ไทยเลยโง่ โชว์ทีเด็ด
กูทุเรศ เศษธุลี นี่ร้ายยิ่ง
เสี่ยงชีวิต คิดผกผัน พนันจริง
ผีปู่สิง กูต้องสู้ กู้เมืองไทย

เพลงรำวง วันสงกรานต์ ท่านมาสอน
สุนทราภรณ์ สุนทรภู่ พ่อขุนใหญ่
สนุกซ้ำ ใครรำวง คงรำไว้
คนรำวง คงรำไพ่ ไทยรู้ดี

ทำงาน หารำไพ่ พิเศษเพิ่ม
มันเหิมเกริม หากมาด่า ว่าคำนี้
พ่อเล่นไพ่ พ่อรู้ไต๋ ทุกชาติดี
เมืองไทยนี้ ขี้ข้าใคร ไม่เคยเป็น

ห้ามเล่นไพ่ ไล่เผ่นนี้ มีใครสอน
แล้วในบ่อน ที่บ้านเขา ใครเล่าเห็น
กลัวคนรู้ ดู…คนห้าม ตามไปเล่น
ตามไปเป็น ขี้ข้าเขา ห้ามเข้าไปวันสงกรานต์ วันสานกรง คงไม่ค้าน
พ่อให้อ่าน นั่นคำผวน ควรต้องใช้
ของต้องห้าม ธรรมชาติ วิปริตไป
คนรำไพ่ ใช่…รำวง วันสงกรานต์

พ่อสร้างคำ ผวนซ้อนแน่ แก้อาถรรพ์
คนห้ามมัน ท่านห้ามคน วิตถาร
ต้องห้ามจับ คนเล่นไพ่ ให้ทันการ
ผีพนัน – ผีพระนั่น นั้นผีดี

การพนัน นั้นหนึ่งใน อบายมุขสี่
พนันผี -นี่ร้ายนะ- พระนั่นผี
อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ คิดให้ดี
ผันผวนนี้ มีผวนซ้ำ ย้ำคำเตือน

การพนัน ห้ามไม่ได้ มันสายเลือด
บ้าดีเดือด ห้ามไม่ได้ ตายไหมเพื่อน
เสี่ยงชีวิต ตัดสินใจ ไม่ฟั่นเฟือน
จิตต้องเตือน ฝึกฝนใจ ใช่…พระนั่น – พนัน

นี่มาปราม ห้ามเล่นไพ่ ห้ามไล่เผ่น
ใยห้ามเล่น เห็นล่าม ช้ำไหมนั่น
มันได้เล่น POKER มาเกกัน
ต้องยันมัน ด้วยไพ่เผ เก้าเกเรา

ต๋งอยู่ไกล ไม่เข้าท่า บ้าแล้วหรือ
ต๋งใกล้ – ไต้ก๋ง คือ กัปตันเรือ เชื่อไหมเล่า
ไต้ก๋ง...นั้น มัน...ต๋งใกล้ เอาไหมเอา
ต๋งของเรา ให้เขาแดก ดูแปลกใจ

กู้หนี้สินน้ำใจ กู้นายสินน้ำจี้ นี่พ่อรู้
กู้หนี้สินน้ำ กำนี้สินหนู พ่อกูให้
พ่อให้กู้ ปู่ให้กู้ สู้เขาไป
พระผีโม้ โห่มาไล่ จับใส่กรง

อวดอุตริมนุษยธรรม พระพ่อห้าม ห้ามพระโม้
สวดนะโม สวดอย่าโม้ โอ้...พระหลง
สวดทุกครั้ง ยังไม่จำ ย้ำ...ต้องปลง
แล้วนี่หลง ปลงอะไร ไม่รู้จริง

หลวงตาบัว ตัวหลวงบ้า อริยบุคคลแล้ว
ศิษย์หัวแก้ว แห้ว…ศิษย์กลัว ขรัวตานิ่ง
เส้นทางตาย ได้นิพพาน ท่านรู้จริง
ศิษย์ไม่นิ่ง ก็มันแน่ แค่คนธรรมดา

ตำรวจ ตรวจรำ คำนี้แหละ
ต้องชำแหระ แกะดูกัน มันหนักหนา
จับคนรำ จำคนหลับ จับผิดน่า
คนรำไพ่ ให้จับมา บ้าจับกัน

จำคนหลับ จับจองจำ คนหลับหลง
ตื่นอยู่คง สติแตก แหกคอกนั่น
คนรำผิด คนฤทธิ์พร่ำ คำรามรั้น
ผิดรำนั้น มันพร่ำฤทธิ์ โม้แหลกลาน

เป็นตำรวจ ต้องให้จับ คนโม้แหลก
สติแตก ต้องจองจำ ห้ามลูกหลาน
อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ ยากเกินการ
อาถรรพ์ท่าน มันต้องห้าม ตามตำรา

ผิดคน ผลคิด จับผิดคน
กลัวนายบ่น ด่าว่าได้ ใช่ไหมหวา
ผลคิด...ท่าน ใครค้านกู ก็ว่ามา
หยัดข้อหา : จับผิดคน จนผิดครับ : จับผิดเอง

คนผิด คิดผล จับคนผิด
จับมาได้ ไฮ้ คนผิด คิดผล...เจ๋ง
ปล่อยกูนะ กูจะให้ สินบนเอ็ง
ไอ้จิ๊บเป๋ง : จับคนผิด จิตคนพับ : งับเงินมา

หนึ่งพึงประสงค์ ดำรงรักษ์ พิทักษ์สันติราษฎร์
อาถรรพ์สอง ต้องห้ามพลาด คำผวนข้า
ยังมีต้อง อาถรรพ์สาม ตามตำรา
รัฐให้มา ซ่าครบสาม ราษฎร์ช้ำใจตำแหน่ง - แต่งนำ ทำโอ้อวด
ตรวจนางรำ ตำนางรวด สวดได้ไหม
ตำรวจ เรือเมล์ ลิเก รถไฟ
นี่แหละใช่ เสือผู้หญิง จริงแท้เลย

หน้าที่ – หนีท่า น่าฉงน
ตรวจจับคน ตนจับขวด ดวดเหล้าเฉย
จับเหล้า เจ้าหลับ พับไปเลย
โจรหนี(โจนหนี)เว้ย เฮ้ย…มาช้า บ้า…กลัวตาย

อำนาจ – อาจนำ ร่ำรวยนัก
มันน่ารัก จับคน จนครับ จับฉิบหาย
ได้สินบาท คาดสินบน กันมากมาย
ฉ้อราษฎร์ง่าย บังหลวงงาม ตามตำรา

พ่อขุนราม คำแหง มหาราช
ใครบังอาจ รุกฆาต พ่อขุนข้าฯ
ขุนสามชน ผู้ยโส อหังการ์
ขุนพ่อข้าฯ ตวาดห้าม นะจังงัง

มืงอย่าหยิ่ง มืงอย่าทะนง มืงอย่าหลง ตัวเองนัก
มืงต้องจัก เป็นผีขาดหัว รู้ตัวมั่ง
เรียนรู้คำ ห้ามอาถรรพ์ กันหรือยัง
ตวาดสั่ง ชั่งใจตน คนห้ามใจ

มีอำนาจ จับคน จนคับนี้
ดูดีดี นี่มันเบ่ง จนคับไหม
หลงตัวเอง หลงอำนาจ อาจนำใจ
อาถรรพ์นี้ ใครห้ามได้ ห้ามใจตน

ต้องได้ครู ครอบจิต ศิษย์ครูไว้
ครูบ่มิไก๊ ครอบได้หรือ นี่คือผล
คำว่า…สู้มีคิด – ศิษย์มีครู…รู้ทุกคน
แต่ว่ามนต์ สะกดใจ ไม่ขลังตาม

ครูไม่ขลัง สั่งไม่ได้ ศิษย์ไม่เชื่อ
ครูจะเงื้อ ไม้เรียวหวด อวดมาห้าม
ครูมันจน คนจึงเหยียด หยามประณาม
ครูต้องห้าม ทำตามสั่ง นั่งช้ำใจ

ครูต้องขลัง ต้องมีพลัง มีอำนาจ
ต้องไม่ขาด วิญญาณครู ผู้ยิ่งใหญ่
ต้องเปรื่องปราชญ์ อาจหาญกล้า กว่าใครๆ
ต้องปลุกฟื้น คืนสภาพให้ ได้พลังคืน

ครูครอบครู ครูครอบศิษย์ พิชิตได้
วิญญาณครู อยู่ที่ไหน ปลุกให้ตื่น
ครูต้องอยู่ ต้องสู้ตาย ในชั่วคืน
ครูที่ฝืน ยืนต้านได้ ใช่…ครูรวย (ผวนเอาเองโว้ย)

ครูกูเก่ง ครูกูกล้า มืงอย่าแหยม
ถ้าใครแหลม เข้ามา กูว่าสวย
เข้าแลกหมัด ซัดกับมัน เมื่อเป็นมวย
ได้ ครูห่วย (ผวนเอาเองโว้ย) มันก็แห้ง แร้งลงกิน

กู้เมืองไทย ใช่…ต้องกู้ ครูกูก่อน
ขืนไปอ้อน คนอื่นเขา จะเฉาดิ้น
วิถีไทย ใช้...วิถีเทศ เศษขี้ดิน
เราจะสิ้น สูญพลัง ทั้งมาตุภูมิ

-----------------------------------------------------------
21.17 น.วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2547

58/15 ตะเคียนทอง ซอย 7 หมู่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210


โดย: นกโก๊ก วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:19:12:37 น.  

 
นอนไม่หลับ
แวะมาเยี่ยมพี่นกค่ะ

..


โดย: สุนันยา วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:0:51:46 น.  

 
09.51 น.

(ยามเช้าเราโคลงแกร่ง – ยามแช่งแรงโคลงเก่า)

๏ ขัดสน ขนสัตว์ไซร้ .......... สวยสด
หนาวหก นกหาวหด ............ ห่มฮ้อน
เศร้าไก่ ใส่เก้ากด .............. กินแกลบ
งามเพราะขน ล่อนจ้อน ........ แหม่มเกลี้ยงโกนโกร๋น ๚ะ๛ (อิอิ)

09.56 น.

-----------------------------------------------------------

๑๐

ดูทีวี...ที่สมุทรปราการมีข่าว...แม่ล่ามโซ่ลูกชายที่บ้าเล่นเกม จนไม่เรียนหนังสือ
...พวกผีบ้าตีไข่ใส่ข่าว...ว่าแม่บ้า...

………………………………………………………………………
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี นี้บอกใบ้
คนโบราณ ท่านบอกไว้ ใช่…ครูสอน
ไม่มีวัวให้ผูก มีลูกไม่ให้ตี นี่ยอกย้อน
มันสะท้อน คำบอกใบ้ ใช่…ของจริง

ใช่แน่ละ ธรรมะ ธรรมชาติ
คนโบราณ ท่านรู้พลาด ฉลาดยิ่ง
ผูกคำกลอน สอนตนไว้ เตือนใจจริง
จิตหลอนสิง จิตจริงหลง คงต้องตาย

พ่อทำนา อาศัยวัว ควายเป็นเพื่อน
ต้องผูกไว้ ใต้ถุนเรือน กลัวเพื่อนหาย
รักลูกแก้ว เมียขวัญ ยิ่งอันตราย
ลูกเมียตาย ถ้าไม่ตี ให้รู้ตัว

ตีอะไร ตีใจตน พ่อทนเจ็บ
พ่อหยิกเล็บ มันเจ็บเนื้อ พ่อทูนหัว
พ่อจะตี มีแม่ห้าม ซ้ำ…พ่อกลัว
พ่อมันชั่ว ยั่วแม่ย้ำ ห้ามตีมัน

ลูกได้ใจ ใครจะห้าม ปรามลูกได้
สังคม คนจัญไร รู้ไหมนั่น
มันจ้องกิน ลูกกู อยู่ทุกวัน
แล้วนี่มัน จะรอดได้ ทำไงดี

พ่อต้องพึ่ง ขรัวตา อาจารย์พ่อ
มอบสิทธิ์ต่อ หลวงพ่อ…หลวงตา ใช่นะนี่
: ลูกศิษย์วัด : ชัดไหมหนอ พ่อกูนี้
เราจึงมี : ลูกศิษย์ครู : รู้ไหมมืง

วิญญาณครู มืงรู้ไหม วิญญาณพ่อ
วิญญาณต่อ อายุขัย ไทยรู้ซึ้ง
ต่างประเทศ มีหรือไม่ ไม่รู้มืง
ใครทะลึ่ง ล้างวิญญาณ ต้านคุณครู

วิถีทาง ตะวันตก นั้นต่างขั้ว
ไม่รู้ตัว มั่วตามเขา เราก็หมู
เราเต็งหนึ่ง ในตะวันออก ศอกกลับดู
เรานี้หมู เขี้ยวตัน มันกลัวเรา

เอ็นจีโอ โห่ตามเทศ เปรตกินเมือง
เรากระเดื่อง แดกไม่ได้ ใช่ไหมเล่า
สิ่งดีดี ที่เราทำ มันไม่เอา
ขยะเน่า อุตสาหกรรม ทำละเลย

มันไม่มี ที่ทิ้ง ขยะพิษ
มันก็คิด โละใส่เรา เศร้าไหมเว้ย
บ้านเขาเน่า เขากลัวตาย ไอ้ห่าเอ้ย
เอ็นจีโอ วางเฉย เฮ้ย…ไอ้ห่า

มาดูกัน มันเกี่ยวข้อง กันไปหมด
เอ็นจีโอ เยี่ยวรด หัวพ่อข้าฯ
ลิขสิทธิ์ พันธุ์ไม้เรา ไม่เอามา
เอ็นจีโอ นี่แหละว้า ขนให้มัน

เขกกะบาล ว่าอาหาร เราปนเปื้อน
มีหรือเพื่อน เราผลิตสาร เคมีนั้น
อยู่ข้างเรา มันต้องค้าน ต้านเพื่อนมัน
นี่เสือกดัน ขายกันเพียบ เอาเปรียบเรา

ล้วนลูกไทย ทำไมล้าง ไทยกันวะ
ไอ้ลูกห่า กูว่านั่น มันลูกเขา
แดกนมวัว ไม่แดก นมแม่เรา
ดูดนมเขา มันก็แน่ ไอ้แหม้งเอ้ย

สมน้ำหน้า หาควายเหล็ก เอามาใช้
ไม่มีควาย ไม่มีวัว ให้ผูกเว้ย
มีลูก ไม่ให้ตี ดีจังเลย
เห็นไหมเอ่ย “ แม่ผูกลูก ” กระตุกใคร

พ่อแม่โกรธ ครูลงโทษ โคตรลงถู
กล้าด่าครู กูด่าข้า บ้าใช่ไหม
ด่าตัวเอง เด้งตัวอ้า สบายใจ
ข้าฯ ที่ใบ้ ใครที่บ้า ด่าเข้าไป

๑๑

“ จัดระเบียบ ” แก้บ่ได้ ก็ทำแดก
มันต้องแยก เด็กออกมา ทำได้ไหม
ไม่มีเด็ก เดี๋ยวก็เจ๊ง เลิกเองได้
ทำยังไง ต้องให้ครู “ คู่ไม้เรียว ”

ครูต้องขลัง ครูต้องดัง มีอำนาจ
ต้องครูรวย ครูเปรื่องปราชญ์ ฉลาดเฉลียว
ต้องให้ครู อยู่คุมเด็ก สอนอย่างเดียว
ครูต้องเคี่ยว ครูต้องตี ตีลูกครู

พ่อแม่รู้ อยู่แก่ใจ ใช่…รักลูก
มาดูถูก ว่าครูไทย ไม่รักหนู
มาดูถูก เหยียบย่ำ น้ำใจครู
ครูรักหนู ครูต้องตี ลูกศิษย์ครู

ครูนั้นหนอ พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์นะ
ครูร้องไห้ ใช่แล้วละ ตีลูกหนู
ต้องสั่งสอน ต้องอบรม สมเป็นครู
สั่งให้สู้ สอนให้รู้ อบให้ร้อน รมให้ดำ

อาถรรพ์ใจ อาถรรพ์จิต ปิดเปิดได้
ลูกจะรอด ปลอดภัย ไม่ล้มคว่ำ
ลูกต้องสู้ ลูกต้องรู้ (อาถรรพ์ร้อน) ต้องอบร่ำ
รมควันซ้ำ จิตไม่เน่า เกราะกันภัย

แล้วสอนว่า อย่าไว้ ใจมนุษย์
สุนทรภู่ ครูกลอนพูด จำได้ไหม
อ่านผิวเผิน อย่าได้ ไว้ใจใคร
โอ้…ความนัย ลึกกว่านั้น มัน…ใจตน

มนุษย์นั้น นั่นรวมนับ คนทั้งหมด
ใจมนุษย์ สุดเคี้ยวคด คิดสับสน
ไว้ใจใคร ไว้ใจตัว ไว้ใจตน
ต้องฝึกฝน จนถึงขั้น มั่นใจตน

มั่นใจตน : หม่นใจตัน มันหายนะ
ใจต้องจะ แจ้งกระจ่าง กลางเวหน
ใสสว่าง กระจ่างแจ้ง ดั่งสุริยน
มีเมฆหม่น มาบังใจ เผากระจุย

ถามใจเจ้า เรารู้ใจ ตัวเองหรือ
ใครมาหือ กูจะเห่า เจ้าขี้ขุย
: ดูหน้า ไม่รู้ใจ : นี่ใครคุย
หัวควายทุย หรือรู้หน้า มืงรู้ใจ

ส่องกระจก เห็นเงาหน้า ในกระจก
นั่น…หน้ากู มืงโกหก ใจไช่ไหม
นั่น…หน้าหลอน สะท้อนภาพ กลับหลอนใจ
ชวนหลงใหล ให้จิตหลอน หลงตัวเอง

เป็นผู้ใหญ่ อย่าได้ หลงใจตัว
(ไพ่ยิ่งอยู่)ผู้ยิ่งใหญ่ ใจหลอน…ชัวร์ มั่วจิ๊บเป๋ง
สายใยรัก จักทำมั่ว หลงตัวเอง
รักให้เจ๋ง “ ต้องรักชาติ ” ชัวร์ป้าดเลย

อันวัวควาย พ่อใช้มัน สร้างชาตินะ
ผูกมันซะ จะมีใช้ ใครเฉลย
ลึกกว่านั้น รู้กันไหม ใครกันเอ่ย
แม่สนตะพาย ใครกันเว้ย โอ้…พ่อกู

แม่จูงจมูก พ่อไว้ “ ไปทำนา ”
ใครรู้ว่า ทำนาไหน พ่อไถสู้
“ เนื้อนาบุญ ” คุณพุทธองค์ ทรงตรัสรู้
ให้พ่อกู ผลิตทายาท สร้างชาติไง

มีทายาท ชาติคงอยู่ รู้ไว้ด้วย
ถ้าไม่มี ชาติก็ม้วย มลายได้
ทายาทดี ชาติก็เด่น ทะยานไกล
อยากจะให้ ชาติไทยดี ต้องตีกัน

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี นี่…“ รักชาติ ”
สมัยนี้ รักประหลาด ชาติผวนผัน
ไม่มีวัวให้ผูก มีลูกไม่ให้ตี ดีไหมนั่น
แม่คนนั้น รักชาติ…ถูก ผูกลูกเลว

----------------------------------------------------------
หน้าใคร – ไหนข้า (ค่า ฆ่า)...ดูหน้า – ด่าหนู...รู้ใจ – ไล่จู๋
หน้ากู – หนูกล้า...หน้ามืง – หนึ่งมา...หน้ามัน – นั่นมา...หน้าเขา - หนาวข้า
----------------------------------------------------------
๑๒

โอ้…ลูกรัก รักลูก ถูกแล้วหรือ
ลูกแก้วคือ แก้วอะไร ไทยล้มเหลว
แก้วเปราะบาง ยังไม่รู้ หมู…คนเลว
มืงสร้างเหว หาเหา ใส่หัวเอง

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ตีกันนะ
รู้ไหมวะ ตีกัน มันต้องเก่ง
ภาษาไพ่ ไก่ชน คนกันเอง
ไอ้จิ๊บเป๋ง ดันมาห้าม หยามคำครู

เล่นไพ่เผ เกลักไก่ รู้ไหมนั่น
ต้องตีกัน ต้องเกไล่ ใช้…คู่หู
ต้องรู้กัน ต้องรู้เก เฮ้…พ่อกู
พ่อให้ครู ตีลูกพ่อ ก็…รู้กัน

สมัยนี้ ไม่มีแล้ว รู้-กันท่า-ไหน
ห้ามเล่นไพ่ เลยไม่รู้ ดูมืงสั่น
POKER แดก ไพ่เผ เกลักกัน
จับไก่มัน ดู…เผไพ่ ไต๋เรามี

ตะวันออก แหล่งอาหาร มันอยากแดก
ทั้งฝรั่ง นิโกรแขก ต้องแดกนี่
ครัวของโลก นั่นแหละใช่ ไทยเรานี้
เข่นไปซี่ ไม่มีแดก แหลกทุกราย

อุตสาหกรรมหนัก นั้นบ้านเขา
บ้านมันเน่า มันกลัวแย่ กลัวฉิบหาย
มันมายั่ว หลงมัวเมา หลงงมงาย
ที่ทำกิน วอดวาย อะไรกัน

จะกินเหล็ก กินไหล กินได้หรือ
อะไรคือ มลพิษ คิดไหมนั่น
ลูกอีแอบ เอามาทิ้ง แทบทุกวัน
จะสานฝัน บรรลัยจักร ฝากตรองดู

ทำอะไร ต้องไปง้อ ขออ้อนเขา
ฟังมันตด รดหน้าเรา เศร้าอดสู
“ เฟด ” ตดป้าด ตลาดหุ้น ร่วงกันพรู
พ่อขุนกู น้ำตาร่วง ระทมใจ

กู…สู้โว้ย โอ๊ย “ น้องอร” หล่อนยังสู้
กูจะดู อยู่ในสวน สู้ได้ไหม
กู “ ชาวสวน ” “ ชวนเศร้า ” กูหนาวใจ
อยากอ่านไหม “ ของต้องห้าม ” คำโบราณ

----------------------------------------------------------
15.08 น.วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547

58/15 ตะเคียนทอง ซอย 7 หมู่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

๑๓

น้ำมันขึ้นราคา...ห่ากินเมืองไทย...ไอ้ห่าเอ้ย
ด่ารัฐบาลกันเข้าไป...ด่ากันให้ห่ากินกันเสียให้หมดทั้งเมืองหรือ

………………………………………………………………………
น้ำมัน นั่นน้ำมัน น้ำของมัน
เรามายั่น น้ำของมัน สั่นเหมือนหมู
แก๊สโซฮอล กูวอนย้ำ น้ำพ่อกู
ท่านพ่อรู้ น้ำกู กู้แผ่นดิน

สู้กับมัน นั่น…พระองค์ ให้น้ำสู้
ใช้น้ำกู น้ำของกู พ่อรู้สิ้น
สู้เหนื่อยนัก พักยก…พ่อ ให้น้ำกิน
น้ำแผ่นดิน ต้องน้ำกู ใช่น้ำมัน

เราคนไทย ใช่ฝรั่ง แขกมังค่า
น้ำพ่อข้า เกิดตัวใคร ไก่อูขัน
โอ้ก อี๊โอ๊ก โอ้ก พ่อไก่อ้วก แตกทุกวัน
ใช้น้ำมัน น้ำของมัน นั่นกรรมเวร

น้ำของมืง ก็ลูกมืง ใช่ไหมนั่น
น้ำของมัน ก็ลูกมัน นั่นก็เห็น
มันแดกด่วน มันป่วนไทย ไม่ว่างเว้น
ลูกมืงเป็น เช่นนี้ไหม หัวควายทุย

ทำอะไร ต้องตามมัน นั่นหรือไทย
คิดอะไร ให้มันชี้ คิดขี้ขุย
รอมันตด รอมันตัด สินใจคุย
พอมันลุย ก็รีบไล่ ตามก้นมัน

มันกัดแขก แหกตาโลก ให้รุมกัด
หมัดต่อหมัด มันปากแตก แหกปากลั่น
โอ้…น้ำแขก แปลกไหมหวา ว่า…น้ำมัน
ดูมันปั่น น้ำของมัน ฟันกำไร

พ่อเรารู้ ดูซิท่าน กินมันเรียบ
เอามาต้ม เอามาเสียบ ย่างกินได้
จะหัวเผือก จะหัวมัน พ่อกินใคร
มืงดูไว้ มันอะไร ที่มืงกิน

มันของเรา พ่อเรียกเลย เฮ้ย มันเทศ
สุดวิเศษ พ่อกินหัว มันหมดสิ้น
มันฝรั่ง มันของมัน พ่อตามกิน
มันแขกปลิ้น พ่อกินเรียบ โอ้…พ่อกู

มันสำปะหลัง พ่อสั่งไว้ " ป้องกันหลัง "
พ่อจึงนั่ง ปั่นเป็นน้ำ ไว้ให้หนู
สู้เขาลูก สู้ด้วยน้ำ น้ำของกู
ไทยต้องสู้ ด้วยน้ำพ่อ ... " แก๊สโซฮอล ... ก่อนโซ has "

-----------------------------------------------------------
08.21 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

58/15 ตะเคียนทอง ซอย 7 หมู่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

๑๔

-----------------------------------------------------------
อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง
-----------------------------------------------------------
พิมพ์ไว้ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547
คิดว่าเข้าใจ แต่ไม่รู้ว่า ทำไมจึงพิมพ์ต่อไม่ได้

ตื่นนอนเช้าวันนี้ วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2547 เวลา 05.45 น.

เข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วว่าความนัยที่แฝงไว้ลึกซึ้งนั้น มันอยู่ที่วลีที่สองต้องห้าม นั่นคือ : อย่าวางใจคน :

อ่านผิวเผิน แน่นอน ต้องเข้าใจว่า สอนให้อย่าไว้ใจใคร เราจึงมีแต่การหวาดระแวงคนอื่นตลอดเวลา

ทำไม เมื่อมีคนอื่นคิดใหม่ ทำใหม่ ที่แปลกไปจากที่เราคิด ที่เราทำ
เราจึงมีแต่ต้องคิดค้าน ด่าว่า หวาดระแวง กลัวว่าเขาจะโกง

โอ้ว่า “ เมฆบังใจ ” เผาไหม้กระจุย หรือว่า เผาไม่กระจุย

ครูไม่ขลัง สั่งแล้วได้ไม่สมบูรณ์แบบ สอนแล้วแทบไม่รู้อย่างกระจ่างแจ้ง อบแล้วร้อนไม่แห้งสนิท รมดำแล้วจิตยังเน่าไม่เข้าใจ

ศิษย์มีครู – สู้มีคิด ทำไมจึง สู้ไม่มีคิด จะพิชิตใครได้อย่างไร IBA เอ้ย

อย่าวางใจคน อย่าวางใจใคร ที่ตัดสินใจไป คิดครบถ้วน ครอบคลุมถึงทุกคนหรือไม่

โอ้ว่า “ เมฆบังใจ ”

เผาคนอื่นไหม้กระจุยเลยว่ะ แต่ทว่า เผาตัวเองไม่กระจุยหรอกเว้ย

คน ต้องคิดได้ ไอ้ห่าเอ้ย กูก็คน มืงก็คน ไอ้บ้านั่น มันก็คน

อย่าวางใจคน…อย่าวางใจคนอื่น…สมัยนี้…ถูกต้อง…มีใครที่จะไว้วางใจได้…กูหรือจะไว้ใจกูเองได้

วางใจ ความหมายนั้น คือ ปล่อยวาง ปล่อยว่าง ปล่อยใจให้ว่างเปล่า

ทางธรรมจะบรรลุนิพพาน คือตายสนิท นั้น ต้องวางใจตนเอง วางใจคนอื่นไม่ได้
ทางโลกจะได้อมตะคือไม่ตาย (ต่างตรงกันข้าม) ต้องไม่วางใจตนเอง ต้องวางใจคนอื่น

ตัดสินใจเลือก ต้องตัดสินใจเลือกแล้ว ไปทางธรรม หรือ ไปทางโลก

…คนสมัยนี้ – ขี้สมัยโน้น ทั้งพระทั้งฆราวาส มีใคร ตัดสินใจได้ถูกต้อง จะเอาทั้งสองได้อย่างไร…
…กูจำใส่กะโหลกไว้แล้ว…กูจะอยู่เป็นอมตะในทางโลก…กูวางใจคนอื่น…แต่…กูไม่วางใจตัวกูเอง…

ก. เอ๋ย ก ไก่ ----- อนิจจา น่าสงสาร ไก่นักหนา…หวัดนกมา ฆ่าไก่ตาย ไปหมดสิ้น
ข. ไข่ ในเล้า ------ ขาวไข่ นายล้อ ก็แลบลิ้น...ไปหากิน อยู่ในเล้า ท่านเศร้าใจ
ฃ. ฃวด ของเรา --- ฃ. เฃา ของหรวด ของตำรวจ...ขวดใส่เหล้า เอาไปดวด แดกอยู่ได้
ค. ควาย เข้านา ---- ควายเข้านา-นาข้าว ไม่เข้าใจ… สระ อา ถ้าหายไป เข้านาบุญ
ฅ. ฅน ขึงขัง ------- ไม่แข็งปั๋ง ทั้งไม่ลุก ปลุกไม่ฟื้น…นั่นแหละขึ้น นิพพาน สวรรค์สูญ
ฆ. ระฆัง ข้างฝา ---- มืงคนเก่ง กูคนบ้า กูจะลุ้น…ดูมืงวุ่น แต่งต่อมั่ง ว่ายังไง
ฯลฯ

…IBA เอ้ย...

๑๕

คนโบราณท่านฝังคำสอนใจตนไว้ในเรื่อง...คำผวน...ดังกล่าวนี้
สังเกตหรือไม่ มีใครจะคาดคิดได้

.........................................................................
เวลา 07.50 น. ข่าวเล่าเช้านี้ ทีวีช่องสาม ทะเลาะกันแหลกราน

ผู้อำนวยการฟาดก้นน้องหนึ่ง…ฟาดได้ถึงใจกูจริงๆ
สังคมไทยล้มเหลวแล้ว
กูจะรอดูผลซิว่า ท่านอาจารย์ ผู้อำนวยการคนนั้น จะอยู่ หรือจะไป
คนไทยจะเอาเลือกอย่างไหน
จะปล่อยให้น้องหนึ่ง หอยแหก หรือ ตูดแหกดี
………………………………………………………………………

ราดเบนซินเผาโจ๋วัยสิบห้า
มันปี้หลานสาวของข้าฯ…เผามันซะ…จะได้ไม่ไปข่มขืนใคร

………………………………………………………………………
สุทัศนะจินดา – ซ่า ทัศนะ จีนดุ
อรปรียา – อา ปรี่ ย้อน

สวนตูด สวนกระแส ได้ยอกย้อน สะท้อนมัน ให้เห็นกัน ได้สะใจกู

คิดใหม่ ทำใหม่ มันต้องผวนผันกลับไป ให้ได้ 180 องศา

ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ – ชาวไน ชาวสวน ชาวร่า
ช้าเน่า ชวนสาว ใช่เรา – ใช่เน่า ชวนเศร้า ช้าเร่า
………………………………………………………………………

คนโบราณยังชีพด้วยธัญพืชจากการทำนา...ผลไม้หาได้จากในป่าหลังบ้าน

ถ้าเลือกทำสวน ก็จะไร้ที่นำนา...

เลือกทำสวน ไร้ที่ทำนา>เลือกสวนไร้นา>เลือกสวนไล่นา
>เรือกสวนไร่นา

………………………………………………………………………
นกโก๊ก นกบ้า พระ ...... นิพพาน
ไม่ลุก ไม่รู้ งาน ........... อย่างงั้น
นกเขา นกโบราณ ........ สร้างโลก
กูลุก กูรู้ รั้น ................ อมตะแล้วเลวฤๅ
-----------------------------------------------------------
นกโก๊ก – โหนกกก แน้ ... นั่นไง
เกิด อัปรีย์จัญไร ........... วิบัติแล้ว
นกเขา – เน่าโขก ใคร .... ล้างโลก
ตายแน่ แม่ไม่แคล้ว ....... คิดสู้สึกพระ
..........................................................................

นกเขาขัน...กรุ๊ก กรุ๊ก กรุ๊ก กรู๊ กรุ่ก...ทำไม
... ฟังมันใหม่ ...
นกเขา นกรู้...กูลุก กูลุก กูลุก กูรู้ กูลุ่ก...รู้อะไร

-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:10:17:59 น.  

 
20.41 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ ดูเค้่ารำ คำเล่า ข่าวยามเช้า
เห็นเข้าเรื่อง เขื่องเร้า เช้ายันค่ำ
เรื่องดีออก ดอกอี รวงที่ดำ
นาน่วมทำ น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

20.46 น.

-----------------------------------------------------------

เข้าเรื่อง – เขื่องเร้า

ทำไมคนไทย ในวงสนทนา ไม่ว่าจะวงการใดใด จะต้องคุยโม้โอ้อวด อวดเขื่อง เร้าเรื่องอะไร

เคา เข่า เข้า เค้า เขา ..................... เรา เหร่า เร่า เร้า เหรา
เรือง เหลื่อง เรื่อง เรื้อง เหลือง ........ เลา เหล่า เล่า เล้า เหลา
เคือง เขื่อง เครื่อง เคื้อง เขือง ......... เรา เหล่า เหล้า เร้า เหลา

ภาษาไทย มีอักขระวิธี สะกด การันต์ วรรณยุกต์ผวนผันพ้องเสียง สับสน จนต้องทัณฑะฆาต

เข้าเรื่อง – เคืองเล่า

อาถรรพ์ใจคน ฟังไม่สรรพจับมากระเดียด เสนียดจัญไร เล่าต่อกันเข้าไป จนเคืองแค้นฆ่าฟันกัน

อาถรรพ์ใจคน – อาไถ จันคน – อาไถ จนคัน

คนไทยต้องกินเหล้า ทำไมต้องกินเหล้าย้อมใจกัน เรา ท่าน คันอะไร ใช่คันไถ คันคนชอบเล่า

เข้าเรื่อง – เคืองเหล้า

ทำไมเราจึงเคืองแค้นแต่คนกินเหล้า เรากลัวอะไร ทำไมไม่เคืองแค้นคนที่ชอบเล่านินทากันบ้าง

อาถรรพ์ใจคน – อาทน ใจคัน – อา ทันใจคน

มาดูกัน คนไทยต้องอาถรรพ์อะไร ใครต้องอดทน ใครที่ใจคันทนไม่ได้ จะรู้ทันใจคนได้อย่างไร

เข้าเรื่อง – เครื่องเร้า

อาถรรพ์ใจคน เรารู้อะไรกัน อะไรมันเป็นเครื่องเร้า กระตุ้นให้เกิด แรงจูงใจที่ต้องให้กระทำไป

สัญชาตญาณของคนเรา...คือสัญชาตญาณอะไร ใครเล่าจะเข้าใจ...สัญชาตญาณของตัวเอง
ยังไม่เข้าใจสัญชาตญาณของตัวเอง...แล้วจะไปวิจารณ์...สัญชาตญาณของคนอื่น ได้อย่างไร

อาถรรพ์คำ...คำเฉลย

07.12 น. วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2548

อาถรรพ์คำ ล้ำค่า ........... คำเฉลย
เฉยละคำ ช้ำละเคย ........ เอ่ยหว้า
รำเคยฉะ ว่าเอย ............. เชยละ เชลยเอ๋ย
คำละเชย เอ่ยอ้า ............ อกโอ้ขำฉะเลย
..........................................................................คำเฉลย – คำเชยละ – ค่ะช้ำเลย
ช้ำละเคย – เชลยค้ำ – ช้ำเคยละ
ชะล้ำเคย – เฉยละคำ – รำเคยฉะ
ฉะคำเลย – เคยชำระ – ขำฉะเลย

07.44 น. วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2548

ภาษาไทยมีคำสะกดอาถรรพ์

08.06 น. วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2548

ภาษาไทย เป็นภาษาอักษรศิลป์ ปิ่นสวรรค์
คำอาถรรพ์ ธรรมชาติมนุษย์นี้ มีอาถรรพ์
อักษรสูง – อ้อนศักดิ์สูง...อักษรกลาง – อ้างสอนกัก...ด้วยรักกัน
อักษรต่ำ – อ้อนซ้ำตัก...รักผกผัน...กันหลบเลี่ยง
..........................................................................
ภาษาไทยสับสน ด้วยสำเนียง เสียงสูงต่ำ
ผวนผันคำ ตาม...วรรณยุกต์ ลูกเล่นเสียง
มี...คู่คำ คำเป็นคู่คำตาย ไทยเทศ...เสี่ยง
หลง...พ้องเสียง เสี่ยง...การันต์ ทัณฑะฆาต

ตัวสะกด สะกดอะไร สะกดอาถรรพ์
คนเหลือรั้น อาถรรพ์หลอน หลงฉลาด
ไม่เฉลียว เลี้ยวลดไป ใช่พลั้งพลาด
พ่อขุนตวาด ผีขาดหัว ชั่วลงทัณฑ์

ขุนสามชน หยิ่งยโส โอหังนัก
ต้อง...คำศักดิ์-สิทธิ์...ตวาด ฟาดอาถรรพ์
มืงอย่าหลง นะจังงัง ตลึงงัน
พ่อขุนฟัน คอขาดคา-คอช้างมัน

เราคนไทย ใยจึงหลง อาถรรพ์ร้าย
ทั้งหญิงชาย หยิ่งจองหอง ผยองนั่น
หลงตัวเอง เก่ง...ยโส โอหัง...กัน
การ้องลั่น ทัณฑะฆาต สิ้นชาติไทย

08.48 น. วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2548

-----------------------------------------------------------

1

ใช่คิดหวน – ชวนคิดให้…สู่ใจใคร – ใส่ใจครู
คู่คุณธรรม – คู่คำนะทุน…เพิ่มพูนค่า – ผ่าคูณเพิ่ม

เวลา 07.20 น. วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ... วันแห่งเทพ Jupiter – เจอปี้ตู
วิญญาณไดโนเสาร์เต่าล้านปีเข้าสิง ให้ผีน้องเอเปค มาในรายการ ข่าวเล่าเช้านี้ ทีวีช่องสาม

-----------------------------------------------------------
ผู้หญิง – พิงอยู่ ... ผู้ชาย – พ่ายชู้
บุรุษ – บุตรรู้ .......... สตรี – สี่ตา
-----------------------------------------------------------

ขุน rayum กวีคำผวน – กวนว่ะคำผี
มา 'วันนี้' – มา 'หวีนั่น' สางปัญหา
ปมยุ่งเหยิง สารพัน – สั่น ละ พา
ก่อปัญหา – กล้าปั่นหอ พ่อเจ้ากู

น้องเอเปค ปูดประเด็น – เป็นประดุจ
น้องจะพูด หนูอุตส่าห์ – น่าอดสู
พ่อแม่ชั่ว – พ่อมั่วแช่ แม่ 'มีชู้'
เอาแล้ววู้ แม่ 'หมูชี้' มีปัญหา

แก้ 'กฎหมาย' – แก้ 'Guy หมด' โทษบุรุษ
ย้ำ ติ ทุด – ยุติธรรม ย้ำต้องฆ่า
ระเบียบรัตน์ มาอีกแล้ว – แม้วหลีก…อา
จังก้าร้อง – จ้องกาหลั่ง ฟองน้ำลาย

Senator ซีนาเต้อร์ – เซ่อน่าตี
หลงอะไร ไม่รู้สิ – มิรู้สาย
พ่อแม่ไม่อยู่ ไม่เลี้ยงหนู – หมูเลี้ยงนาย
หลังไม่ลาย ใครไม่รู้ – ครูไม่ร้าย

แก้ไขปัญหา – กล้าไข ปั่นแห
หรือจะแก้ ไขปัญหา – ค่าปั่นหาย
ไขปัญหา – ข้าฯ ปั่นให้ ปัญญาควาย
ใกล้แค่ – แก้ไข ปัญหา – ปลาหัน

ทิ้งโบราณ – ท่านโบ๋...เบ๋ รุ่ง...ริ่ง
ไม่รู้จริง ปลาเป็นว่าย ทวนน้ำ…นั่น
ตามกระแส มีแต่ตก ตายตามกัน
ต้องกล้าหัน ผันผวนไป โอ้…ใจคน

กูคนไทย – ไกลคนทู่ กูไม่ผิด
สู้มีคิด – ศิษย์มีครู กูจะบ่น
ครูกูขลัง ครูกูเก่ง ครูกูทน
ครูกูจน คนต้องห้าม ตามสั่งใคร

เวลา 09.09 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547

-----------------------------------------------------------
ยุติธรรม เฮ้อะ หยุดธรรมชาติ หรือว่าท่านจะ ยุ-ติ-ธรรมะ

วิญญาณ ไดโนเสาร์เต่าล้านปี ออกไปหาย...ก่อนไปแอบกระซิบว่า หมูโก๋ น่ะตู…หมูแม่โบ๊ น่ะใครเอ่ย

ปลาเป็น ว่ายทวนน้ำ – ปลาปล้ำ ว่ายทวนเน้น...ข้าฯ ก็เลย...ปล้ำเป็น ว่ายทวนนา – เป็นป่วน ว่า ทำนาย

ไดโนเสาร์เต่าล้านปี – เดา NOใส ตีล้านเป่า – เดาเน่าใส ตีล้านโป – ดี เน่าใส เตาล้านโป – ดี เน่าใส ต้านโปเรา

ฝากให้คิด – ขวิดให้ขาก...ทำงาน หารำไพ่ – ทำไง หารำพาล...เล่นไพ่ เขาจับหมด – เล่นพจน์ เขาไม่จับ

ขุนรำยะ...กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือตำบลตะเคียนทองกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------

2

เวลา 11.24 น. วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ... วันแห่งเทพ Jupiter – เจอปี้ตู

สงสัยว่า … แดรกคูล่า – ด่าครูแหลก … จะเข้ามาสิง
-----------------------------------------------------------
WHO เป็นใคร – ไฮ้ เป็นครู – ไฮ้ ปู่เข่น
ข้าฯ ผวนเล่น ฝรั่งนั่น – ฝันหลั่งน่ะ
โรค...กลัวตาย – โรค...ใกล้ตัว กลัวจังว่ะ
อะไรวะ สั่งฆ่าหมด – ซด…ข้าฯ มั่ง

ในนรก โลกมนุษย์ ต้องมี...โรค
ปู่ต้องโขก – โป๊ก…ต้องครู ผู้สอนสั่ง
ให้ผลิตยา – หาผลิตใหญ่ ไม่รู้ฟัง
ย้ำคำสั่ง – หยั่งคำซ้ำ คำคนไทย

สมุนไพร ใช้ทำยา รักษาโรค
รักษาโลก โป๊ก…โป๊ก…นี่ มีจำไหม
Doctor...เอ๋ย เฮ้ย…คุณหมอ – คอหมุน…ไง
ฆ่าเชื้อโรค โป๊ก…เข้าไป ไม่มีจำ

ใคร…Poker ไทย…กะPoke โขกให้เข็ด
ย้อนศร เสร็จ – สอน …ซ้อน ต้องสอนซ้ำ
กูคนสวน – ก๊วนคนสู้ กูต้องย้ำ(กรรมต้อง…you)
ซ้ำต้องทวน – สวนต้องทำ ย้ำต้องเสร็จ

ศอกกลับหลัง ฟังคำผวน สวนให้คล่อง
ไม้ตาย…น้อง เคล็ดต้องย้ำ – ค่ำต้อง…
เด็ดยอดก่อน นอนหลับปุ๋ย อุ๊ย…อย่าเอ็ด
ได้ดอด… เสร็จลุยปั๊บ – หลับปุ๋ยเลย

คนเรานั้น มัน...กินปุ๋ย ตอน...หลับสนิท
สร้างสุดขีด โลหิตขาว เดาได้เว้ย
ยาแก้หวัด ยัดแล้วง่วง ห่วงจังเลย
หมอเอื้อนเอ่ย ย้ำคำเตือน เหมือนไม่เคย

ไม่มียา ฆ่าไวรัส หวัดทั้งหลาย
ธรรมชาติ โหดร้าย ใช่ไหมเอ่ย
ดัดสันดาน โรคกลัวตาย ใครกันเว้ย
นรกเอ๋ย นรกแตก โลกแหลกราน

บ้าดีเดือด เม็ดเลือดขาว – เมาเลือดเข็ด
ภูมิคุ้มกัน ต้านได้เช้ด เป็ดไก่บ้าน
ฆ่าหวัดนก ดัน…ฆ่าไก่ – ด่าใคร…กัน
WHO หัวรั้น – หันหัว รู้ กูเชื่อเลย

ใครต้อง…ปี้ อี…ตอนง่วง อีรวงลั่น
ก่อนนอนนั้น มัน Sleepy นี่แหละเว้ย
มัน…มีปี้ แล้ว…มีสุข มุขใครเอ่ย
ดูเฉลย เฮ้ย…Happy – …แป๊บ แสบจริงๆ

บ้านเรานี้ มี...กระบอง ยอด เป็น เพชร
บ้านมันเด็ด โดน...แป๊บน้ำ ของแม่หญิง
เอ๊ะ…บ้านเรา รอ...แป๊บนะ บ้าจริงจริง
โกรธแล้วยิ่ง ตะเพิดไล่ Pipe…ไปเลย

แดรกกูล่า – ด่ากูแหลก รู้แล้วโว้ย
กูต้องโซ้ย – โกยต้องสู้ อย่าดูเฉย
กัน...โรคร้าย ใช้...วัคซีน ใช่ไหมเอ่ย
ห่าจิกเอ้ย ไวรัสหวัด ต้องอัดมัน

ไข้หวัดนก น๊อคไก่ กันไม่อยู่
ไก่สร้าง...ภูมิ คุ้มกัน...สู้ รู้ไหมนั่น
ไวรัส...นี้ ไก่...ไม่รู้ สู้...ไม่ทัน
ต้องช่วยมัน ใช้...วัคซีน กระตุ้นไป

หวัดนก…มา ไก่ฆ่า...ได้ ไม่เหลือแล้ว
มันแจ่มแจ๋ว เหลือเชื้อมา ฆ่าเราไหม
ฆ่าไก่หมด หวัดนรก…มา ห่าจัญไร
เชื้อแพร่ไป ในอากาศ ฟาดฝันพัง

-----------------------------------------------------------
ฆ่าเชื้อโรค – โคกเชื้อรา... ศอกกลับหลัง – สั่ง กลับ หลอก
คำผวน สวน – ควรผวน ซ้ำ…ย้ำต้องเสร็จ – yes ต้องซ้ำ
ดันฆ่าไก่ – ได้ฆ่ากัน – ด่าใครกัน…ไก่สร้างภูมิ – กลุ้ม สาง ไพ่
ฆ่าเราไหม – ใครเล่าหมา…ห่าจิก เอ้ย – เฮ้ย จิกอ้า
-----------------------------------------------------------

3

ต้องหายใจ ต้องได้รับ ไวรัสหวัด
ภูมิคุ้มกัน ร่างกายอัด ได้ตามสั่ง
เชื้อนิดหน่อย ไม่ตายแน่ แต่ระวัง
เชื้อประดัง มามากมาย ตายเป็นเบือ

วัคซีน…กัน โรคกลัวตาย ไม่มีแน่
ใครจะแก้ – Care จะใกล้ ไม่มีเหลือ
นกนำ...โรค โบกบินไป ทั้งใต้เหนือ
จะกักเชื้อ จะกัก...โรค โลก...ไหนกัน

หรือจะใช้ นาโน เทคโนโลยี
คงจะมี วิธีเดียว นี้เท่านั้น
ต้องสวมชุด มนุษย์อวกาศ กันทุกวัน
โอ้…สวรรค์ นั่นหรือใช่ ทางป้องกัน

ร่างกายมนุษย์ สุดแสน พิสดาร
ธรรมชาติ ท่านประทาน ท่านสร้างสรรค์
ทุกๆ คน ต้องได้มา เท่าๆ กัน
อัศจรรย์ เริ่มจาก...ศูนย์ คือ สุญโญ

เริ่มจากศูนย์ สมดุลเดิม เริ่มเกิดกาย
พัฒนาการ เพิ่มเติบใหญ่ ได้อักโข
สมดุลขยับ ปรับเปลี่ยนไป ร้องไห้โฮ
สมดุลสุดท้าย ต้องตาย…โธ่ สมดุลเดิม

โอ้…ปมเด่น คู่เข่นนั้น มัน…ปมด้อย
สมองน้อย เฉลียวฉลาด…ใช่ ได้...ฮึกเหิม
ปมด้อย...ขัด ดัดสันดาน มันบิ๊กเบิ้ม
เมื่อ...เหิมเกริม ต้องกระอัก รักตัวเอง

จิตรักตัว กลัวตาย ใช่…ปมด้อย
ขวัญหาย...พลอย ขวัญผวา จะหงายเก๋ง
ฝันอยู่รอด ต้องปลอดภัย ฝันหาย...เอง
ฝันสลาย ไอ้จิ๊บเป๋ง ฆ่าตัวตาย

ผวนจิตกลับ รับความจริง ผลิกผวนคำ
สัจจะธรรม ค้ำจุนโลก โศลกร่าย
เราเกิดมา ตามหาฝัน กันวุ่นวาย
ทำ...ขวัญหาย ใครเล่าทำ กรรมของคน

ฝันอยู่รอด มันต้องรอด กันทั้งหมด
อัปยศ …อดตาย……แน่ ตั้งแต่ต้น
ข้าฯ ขวัญมี – ขี่ขวัญมา rayum ทน
คนหนอคน ทน rayum ได้อย่างไร

เวลา 16.35 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 …วิญญาณ ท่านแดรกคูล่า ออกไปหาย

ท่านมาด่าได้แสบมาก ... อดตาย ความหมายยอกย้อนซ่อนเงื่อนสองนัย ไม่มีกินต้องตาย หรือว่า ไม่ได้ตาย

คำไทยแท้…อดแดก…ที่ชอบด่าว่าแดกดันกัน ทำไมเล่า จึงต้องเสือกเข้าใจกันว่า…ไม่ได้แดก…ด้วยโว้ย

การตีความภาษาไทย...สมควรหรือไม่...ใครจะกล้านำเสนอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความคำว่า...อดตาย...อดแดก

เล่นคำ – รำเข่น ข้าฯ ....... ลำเค็ญ
เข่นไล่ – ใครเล่น เป็น ..... ห่าร้าย
เด่นเล็ก – เด็กเล่น เห็น .... ไผห่า
ห้ามเล่น – เห็นล่าม อ้าย ... เล่นหุ้น – ลุ้นเห็น

ขุนรำยะ ... กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือตำบลตะเคียนทองกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:20:47:17 น.  

 
08.44 น.

(ยามเช้าเราโคลงแกร่ง – ยามแช่งแรงโคลงเก่า)

๏ แมวร้อง มองแล้วเรียก ........ เหมียวเหมียว
หมาเห่า เหมาห่าเสียว ............ ซิจ้อง
ตาหมื่น ตื่นมาเหลียว ............. ล่อกแล่ก
เอ๊าโลด โอด เร่าร้อง ............. พี่น้องหมาแมว ๚ะ๛ (อิอิ)

08.49 น.

-----------------------------------------------------------

4

เวลา 01.54 น. วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ...วันแห่งดาวเทพี Venus – วัดนี่ – นี่วัด – นัดหวี

ดอกฟ้ากับหมาวัด…วิญญาณหมาเข้าสิง

-----------------------------------------------------------
กลัวขี้หด ตดหาย…กลัวอะไรกันนะนี่…ขวัญหนี ดีหาย…ขวัญหนี ดีฝ่อ

...หมากลัวตาย หนีไปจนตรอก ขวัญหาย มันสู้ยิบตา ... ขวัญหนี ดีหาย – ขวัญนาย ดีฮิ
...หมาจนตรอก กูว่าเข้าใจผิดกันแล้ว – กูแย่งหมาตัวเมียกัน หมาตัวผู้ต้องกัดกัน มันสู้ยิบตา
...ขวัญหนี ดีหาย – ขะหวัญนี ดีหาย – ขี่หวันนะ ดายฮิ – ขี่สวรรค์นะ ได้ฮิ – ได้ฮิ ขี่สวรรค์นะ

แมวกลัวตาย ตะกายหนีขึ้นหลังคา หมดทางจะหนี ขู่ขี้แตก ..... ขวัญหนี ดีฝ่อ – ขวัญหนอ ดีฝี

...กินบนเรือน ขี้บนหลังคา กูว่าด่าผิดคนแล้ว – Pussy cat เรียกใคร แมวกลัวกู…ใช่…กลัวหมา
…ขวัญหนี ดีฝ่อ – ขะหวัญนี ดีฝ่อ – ขี่หวันนะ ดอฝี – ขี่สวรรค์นะ ฝีดอ – ขี่นะ สวรรค์ ฝี(มือกะ)ฎอ
-----------------------------------------------------------

วัคซีน...กัน โรคกลัวตาย – โรคใกล้ตัว
หมาชาดชั่ว – มาดชั่วช้า มาเฉลย
หญิงกับชาย ใคร...กลัวตาย กว่ากันเอ่ย
แมวกับหมา เราคุ้นเคย เปรียบใครกัน

นิยายจริง อิงชีวิต ใช่แอบอ้าง
หมาคุ้มคลั่ง ชายขุ่นแค้น แม่นเหมือนฝัน
หมากัดกัน เรื่อง...ผู้หญิง ยิงกันลั่น
หญิงบ่ยั่น ปอกระดาษ – ปาดกะฎอ

เป็น...ผู้ชาย – พ่ายชู้ ดูไม่ยาก
มะเร็ง ต่อมลูกหมาก กลัวไหมหนอ
กู…ต้องคัด กู…ต้องหลั่ง ไม่รั้งรอ
กู…ต้องขอ สวรรค์ ช่วย ซวยจริงจริง

สวรรค์ – ฉะหวัน – ฉะทุกวัน
ตกตะกอน เป็นตระกรัน ถ้ามันนิ่ง
หมาต้องตาย แมวไม่ช่วย ซวยจริงจริง
เป็น...ผู้หญิง – ดัน...พิงอยู่ ดันทุรัง

ไม้โท...หาย ผ่าน…วัยท้อง วัยทอง…แล้ว
ไปตะแง้ว ตะแง้ว...ขอ พ่ออย่าหวัง
มะเร็งบ้า โรคกลัวตาย ใครกลัวมั่ง
หลวง…ไม่ฟัง ยังใจร้าย ไม่ให้…น้อย

ทัพหลวง...ใหญ่ ยังต้องได้ ทัพน้อย...ช่วย
ไม่ทับหลวง ดวงต้องม้วย ร่วงผลิกผลอย
ไปทับน้อย เจ้าโลกขาด ปาดหลุดลอย
ต้อง...เมียน้อย เมียน้อยๆ คอย...ช่วยกัน

เมียหนึ่งพึงประสงค์ เมียสองต้องห้าม
เมียสามตามตำรา ว่าไปนั่น
คำคม คน โบราณ ค้าน…ปัจจุบัน
ไม่ว่ากัน กู…rayum – กรรมละ…you


เวลา 04.09 น. วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------
วิญญาณหมา...ออกไปหาย สงสัยว่าจะไปตามหา...วิญญาณนางแมวยั่วสวาท

คำเทศไทย ใครไม่รู้ ว่ากูโม้ – คำเทศน์ โธ่ ใครไม่รู้ ว่ากูไหม – โคเทศ ทำใคร มารู้ ไหว้กูไหม

อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้...หมาต้องกัดกัน...สัญชาตญาณของหมาใช่หรือไม่ มันเป็น สัญชาตญาณดิบ

อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้...แมวต้องกลัวหมา...สัญชาตญาณของแมวใช่หรือไม่ มันเป็น สัญชาตญาณดิบ

อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้...คนต้องทะเลาะกัน...สัญชาตญาณของคนใช่หรือไม่ มันเป็น สัญชาตญาณดิบ

สัตว์โลกทุกชนิด มีสัญชาตญาณตามธรรมชาติ...มนุษย์ เป็นสัตว์โลก...

สัญชาตญาณของมนุษย์ คืออะไร ไม่รู้ อย่ามาโวย
-----------------------------------------------------------

ขุนรำยะ...กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

-----------------------------------------------------------


5

เวลา 08.14 น. วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วันแห่ง ดาวพระเสาร์ – ดาวแห่ง เทพกสิกรรม
-----------------------------------------------------------

...SATURN – TURN SA – เลี้ยวกลับ ซะ…ดวงจันทร์ดวงใหญ่ ก็ดันห่าให้ชื่อ TITAN – ไทยตัน...

หน้าที่สามี @ หน้าที่ภรรยา…....><…....หน้าที่สามี @ ภรรยาหลงหน้าที่
-----------สลับคู่-----------------------------------------สลับคำ----------------
ทำมา หากิน – ทำกิน หามา.......><.......ทำมา หากิน – หากิน ทำมา
-------------------------------------คำผวนผัน------------------------------------
ทำหมิ่น หากล้า – ทำกล้า หาหมิ่น><ทำหมิ่น หากล้า – หากล้า ทำหมิ่น

สลับคู่ ทำหน้าที่เป็นปกติที่ต้องทำ คนละหน้าที่ ... สลับคำ ทำให้ จิตหลงคิด ขอสิทธิเท่ากัน

สามี มีหน้าที่ ต้องออกไป->'ทำมา'...ต้องไป->'หา-มาให้-กิน'

ภรรยา มีหน้าที่อยู่บ้าน ต้อง->'ทำ-ให้-กิน'...ต้องสั่งได้ ให้ไป->'หามา'

ถ้า ภรรยาหลงสลับ ลืมหน้าที่ ออกไป->'หากิน'...หญิงหากิน เรียก กระหรี่บ้าน กระหรี่เมือง

…วิญญาณเทพเจ้าแห่งดาวกสิกรรม … ดวงดาวเทพเจ้าแห่งกงจักร์ไฟบรรลัยกัลป์ เข้าสิง…

-----------------------------------------------------------
โอ้…คนไทย – I…คน…โธ่ – ไอ้…โคทน
โอ้ว่า คน ไทยตัน-อา-ท่อง – ต้องอาถรรพ์
คำพ่อสอน – ค่อนพ่อซ้ำ ทำไมกัน
ให้ขยัน …ทำมา หากิน… กัน

ทำมาหากิน – ถิ่นมาหากรรม
เรียนคำไทย ไม่ “ ผวนคำ ” กรรมไหมนั่น
ขยันทำ ขยันกิน ไม่เว้นวัน
คนขยัน – ขัน ข้าฯ ยล จนทนดู

เมืองอู่ข้าว – เมา อู้ เขื่อง...ทุกเช้าค่ำ
เมืองอู่น้ำ – หม่ำ อู๋ เนื่อง...เคี้ยวเอื้องหนู
นั่น…เช้าชาม เย็นชาม…ทำเป็นอู้
เมืองไทยอยู่ สุขสบาย ใช่…โบราณ

'ปัจจุบัน' นั้นต่างกับ 'โบราณ' แน่
ทุกอย่างแก้ แต่ยังใช้ นิสัยท่าน
หากินยาก – หากกินยา สวนทวาร
อยากสบาย แบบ 'อดีตกาล' ต้อง…ผันใจ

'กระบวนทัศน์' อัดไปเลย เฉยจะช้า
'กัด-บ๊ะ-ทวน' สวนมันน่า ปัญหาใหญ่
ปมเด่นเขา…เอามาแก้…ปมด้อยไทย
หากหลงใช้ ทั้ง…ด้อยเด่น เป็นบรรลัย

หวยออกมา บ้า…66 หกผกผัน
นิมิต…นั่น ผันผวนเก้า เข้าใจไหม
หกผกหัน ผันกลับมา ก้าวหน้าได้
ผวนผันใจ ผวนผันคำ ตามตำรา

ท่านพ่อขุน – ทุ่นพ่อขาน นั้นใช่แกล้ง
รามคำแหง – แรงคำห้าม จำไว้หนา
ภาษาไทย – ภัยสาธาร์ – พาใส ถ้า
พ่อขุนข้าฯ แค่เกษียณ แต่เจียนตาย

ห้วงเวลา วิกฤตนี้ คือโอกาส
ช้าอาจพลาด สิ้นชาติไทย ใจสลาย
กูคนไทย – ไกลคนทู่ กู…ผันใจ
กู…คิดใหม่ กู…ทำใหม่ ดู…ใครทำ

เมื่อร่วมคู่ ครองเรือน เพื่อนชีวิต
ต้องร่วมคิด หน้าที่ใคร ใจยึดย้ำ
หน้าที่ใคร – นาย ถ้าขี้ … นี่ ใครทำ
ต้องยึดย้ำ ทำหน้าที่ ของตัวเอง

คนโบราณ ท่านเตือนใคร ทั้ง...ไทยเทศ
เรียนรู้มา ว่าวิเศษ เทศน์…อิ๋งเอ๋ง
JUPITER – เจอปี้ตู กู…ก็เง็ง
นี่ยิ่งเจ๋ง SATURN – TURN SA กูบ้าโว้ย

6

ทำมาหากิน – ถิ่นมาหากรรม ช้ำใจเจ็บ
ทำมาหาเก็บ – เทพมาหากรรม คำโล๋ยโท่ย
เก็บให้เทพ กสิกรรม คำครูโว้ย
ยามหิวโหย หาไม่ได้ มีใช้มีกิน

ทำไมต้อง ไปบนบาน ศาลเจ้าพ่อ
ไยต้องถ่อ สังขารไป ไม่สุดสิ้น
ทำเลี้ยงใคร ไม่ให้ลูก ให้เมียกิน
ไยต้องดิ้น – ยินต้องได้ กลับสันดาน

คำโบราณ ท่านสอนใจ ทั้งชายหญิง
สงบนิ่ง สมถะ กัมมะฐาน
พิจารณา จะเข้าใจ ในหลักการ
เราสร้างบ้าน สร้างครอบครัว เพื่อตัวใคร

หน้าที่ผัว ออกทำงาน พล่านไปทั่ว
หน้าที่ตัว ไปทำมา หาให้กิน ดิ้นไม่ได้
เมียอยู่บ้าน เลี้ยงลูกเต้า ต้องเข้าใจ
ต้องสั่งได้ ทำให้กิน ไป๊…หามา

ผัวกลัวเมีย ใครก็รู้ กู…ก็กลัว
เมียกลัวผัว มีหรือไม่ ไอ้ซาดหมา
เมีย...กูรัก ลูก…กูรัก กู…ทำมา
กูต้อง…หา มาให้ลูก ให้เมีย…กิน

ทำมา หากิน – ทำหมิ่น หากล้า
ผวนกลับมา จะรู้นั่น มัน...เหม่หมิ่น
ทำ...อวดกล้า ไม่...หาช่อง ทางทำกิน
กล้าบ้าบิ่น กิน rayum ก็…กรรมเวร

'หากล้า' ถ้าดูกัน มันซ่อนเงื่อน
มันบิดเบือน ความหมายได้ ใครรู้เห็น
มืงหากล้า หากล้าไม่ ใช่กากเดน
มืงก็เป็น คนขี้ขลาด ฉลาดทำ

คำ…'หากล้า' ถ้า…คิดใหม่ ผวนใจ…กลับ
ต้องยอมรับ คำ…'กล้าไม้'...ใครเห็นขำ
พ่อทำนา ต้อง…หากล้า ต้อง…ตกกล้า ไปปักดำ
มืง…กล้าทำ มืง…กล้าไหม หัวควายทุย

เมียอยู่บ้าน ต้องเลี้ยงลูก ผูกใจผัว
ไม่รู้ตัว ด่าเข้าไป ไม่รู้วุ๊ย
กริยา มารยาท ด่ากราด…ลุย
โอ้…ควายทุย ก็…หากล้า จะ...อ้อนเมีย

เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร
รักใช่ไหม หวงใช่ไหม ด่า…ไอ้เสี้ย
จากบ้าน…ซ้ำ ไป…ทำงาน มัน…อ่อนเปลี้ย
กาย…ก็เพลีย ใจ…ก็เพลีย เหีย…ก็ตาย

จิ๊กกะบาล -จานกะบิ๊ก -จานกิ๊กบะ - จะกิ๊กบาน
ทะเลาะกัน ดันลูกดก ดีฉิบหาย
โอ้…วัยรุ่น วัยรุ่น โอ้…วุ่นร้าย
กิ๊ก…หนู…ว๊าย มันโบ๋…ร่าน โบราณจัง

หน้าที่เมีย ต้องอยู่บ้าน ทำให้ กิน
ให้ลูกผัว อร่อยลิ้น ไม่สิ้นหวัง
ผัวขี้อ้อน ต้องเอาใจ จะได้สั่ง
สุขสมหวัง แล้วไล่…ไป๊ ไปหามา

มันขี้เกียจ ต้องตวาด ดัดสันดาน
ฟาดกะบาล ด้วยกระบอง ยอดเพชรหนา
ต้องยอดเพชร ให้...เพชรยอด – พ่อด… ฮ้า
อะไรว้า ไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร

น่าคิดไหม ก็...ไม้เท้า กลัว...กระบอง
ใช่เลย…น้อง โอ๊ย…ดาบสอง ของพ่อเด็ด
เป็น…ผัว…น้อง ต้อง...ขี้อ้อน ขี้อ้อน...yes
เมียวัยทอง ร้องลั่นเอ็ด ตะโรใคร

มะเร็ง ต่อมลูกหมาก ยากขจัด
พ่อต้องคัด อย่าให้ค้าง ต้องหลั่งไหล
ถาม...หมอดู – หมูดอ...รู้ อยู่แก่ใจ
หลั่งไม่ได้ ดอหดจู๋ – ดูหดจ๋อ พ่อก็ตาย

7

เมื่อหัวใจ ยังไม่แก่ ก็…แข็งปั๋ง
เตะปี๊บดัง ยังเรืองเดช – yet เรื่องดัง กระเดื่องได้
อมตะ…อมตะ ต้อง…ไม่ตาย
เพียงทำใจ ให้หนุ่มแน่น เท่านั้นเอง

แต่สังขาร มันยักแย่ ยักยันแล้ว
ไม้เท้าแก้ว ไม้เท้าทอง นั่นของเก่ง
อายุวัฒนะ 4 ไปศึกษา หาอ่านเอง
ต้องเขย่ง ใช้ยันไป ไม้เท้ายอดทอง

โอ้…ผู้หญิง ผู้หญิง หลงลืมตัว
ผู้หญิง ผู้หญิง หลงทางมัว มั่วเศร้าหมอง
หลงอะไร หลง…ทำมา หากิน…ต้อง
มา...เรียกร้อง สิทธิเท่า ทัดเทียมชาย

หลงสลับ ตำแหน่ง…ว่า หากิน ทำมา
หน้าที่แม่ – แน่…ที่ม้า กล้าเหลือหลาย
ย้ำ-ติ-ทุด ทุเรศว่า รักลูกจะตาย
หลงความหมาย ลูกจะตาย จึงรักมัน

ลูกไม่ตาย ไม่รักลูก ใช่หรือไม่
ปล่อยวิ่งเริ่ด เตลิดไป ใช่ไหมนั่น
หลงทำงาน ปล่อยลูกเหลิง ระเริงกัน
หันเข้าไฟ – ให้เขาฟัน เฟะฟูมฟาย

หากิน ทำมา – หากล้า ทำหมิ่น
หญิงหากิน ทำหมิ่น...แม่หือ ดีหรือร้าย
ใคร…หากล้า ด่าคุณหญิง ด่าคุณนาย
ด่าว่าใคร กาลีบ้าน กาลีเมือง

หญิงหากิน กระหรี่บ้าน กระหรี่เมือง
ใครขัดเคือง กูจะด่า ฟ้าแดงเหลือง
ใคร…หากล้า – ข้าฯ…ห่าใกล้ เลี้ยงไม่เชื่อง
ไม่กลัวเปลือง น้ำลายปาก ขากเข้าไป

ดาวพระเสาร์ ดาวแห่งเทพกสิกรรม
ทำสวน…เศร้า นาเน่า…ช้ำ กรรมใช่ไหม
คนเลี้ยงสัตว์ – เลี้ยงขัดสน ทนทำไป
ช่วยไม่ได้ ชาวสวน-ชวนเศร้า ช้าเน่า-ชาวนา

ไป๊…ทำมา คนเลี้ยงปลา – ข้าฯ เลี้ยงป่น
คนเลี้ยงไก่ – ใครเลี้ยงก้น ทนเถิดหนา
Senator – เซ่อน่าตี มีปัญญา
พ่อ...มันบ้า แม่…ฆ่าลูก – คุกล่า…ลั่น

จับพ่อแม่ ขังคุกหมด อดเลี้ยงลูก
ลดปัญหา มาเพิ่มทุกข์ สุขใจท่าน
กูไม่รู้ ลูกมันอยู่ อย่างไรกัน
กู…rayum กูด่ายัน(ไว้) – (ป้อง)กัน ด่า you

เวลา 19.07 น. วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2547 … วิญญาณ เทพแห่งกสิกรรม ออกไปหาย
----------------------------------------------------------

ผัวเดียวเมียเดียว...ผู้หญิง มีมากกว่า ผู้ชาย...หรือไม่จริง...ผู้หญิงที่เหลือ ต้องยั่วผัวคนอื่นโว้ย

ครูก็อยากจะไล่ – ใครก็อยากจะรู้ ...ก็อยากรู้ เสียจริงๆ นะว่า...ผีห่า...เกิดขึ้นมาในเมืองไทย... มาได้ไงวะ – มะด่าไงไหว

ทำมา หากิน...พ่อต้องอยากหาให้ได้มาก ๆ อยากให้ลูกเมียอิ่ม...หากินมาก – หากกินมา...อุ๊วะ คอรัปชั่น

ทำมา หากิน...พ่อต้องเหนื่อยยากลำบากกาย หาได้ไม่พอ...หากินน้อย – ห้อยกินนา... อุ๊วะ พ่อ Sex หด

ทำมา หากิน...มันก็ต้อง หากิน พอดี – ฮิกิน พอดา ...ไอ้ห่าเอ้ย กูนึกแล้ว... ฮิกิน พอด่า – ห่ากิน พอดี

-----------------------------------------------------------
เปรี้ยวๆ ฝากหลาน หวานๆ ฝากลูก ดีๆ ฝากเมีย เสียๆ กินเอง
...คำร้องรำพันรำพึงลำพังรำเพยบทนี้ยังมีใครจำจิตวิญญาณของพ่อเราได้อีกบ้าง
-----------------------------------------------------------

ขุนรำยะ...กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:9:21:00 น.  

 
เกิดเป็นคนจนจนเข็ดเด็ดทรวงปัก
ถึงคราวจักผลักจนหายกลายพลิกผัน
จนรำเค็ญเป็นเพราะใครทำลายมัน
มีแต่วันคันอุราให้มาเกา

ทำดีต้องได้ดีมีไว้ท่อง
ใครจะลองทำดีนี้โง่เขลา
ดีจนอายขายขี้หน้าพวกบ้าเมา
หากินเราเอาแค่พอท้อจนชิน

หวัดดีคร้า จขบ.
มารับวัคซีนหวัดนก


โดย: น้ำมิตร วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:15:08:02 น.  

 
17.44 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ รำไปเรื่อย เปื่อยไล่ ก็ไม่สน
หน้าทนคร่า ท่าคน จนเละเทะ
เผ่าอั้งม้อ อ้อมั้ง ฝ่าหลั่งเละ
ล้มตุ้มเผละ เตะพุ่ม พวงจุ๋มจิ๋ม

๏ ดีใจเด๊ เจได สหายน้ำมิตร
มาสูดพิษ สิทธิ์พูด ดูดอมยิ้ม
ห้องราชเซ็ง เล็งสาด ปาดน้ำจิ้ม
หมดลิ่มแทง แรงทิ่ม จิ้มกวีใจ ... ไม่มีห้องกวีการเมืองให้เล่นแหล แลนาบารนี ๚ะ๛ (อิอิ)

18.00 น.

-----------------------------------------------------------

8

วัน อาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ศิลปะคำผวน ของภาษาไทย จะวินิจฉัย สาเหตุของการเกิด สงครามครูเสดสมัยใหม่
…สงครามครูเสด…สงครามศาสนา สงครามล้างเผ่าพันธุ์ ( คริสต์ VS อิสลาม )

โรคกลัวตาย เมื่อ ขวัญผวา จาก ขวัญหาย คือ ฝันหาย จะตามหาฝัน ใจท่าน ตามหาอย่างไร ใจของท่านเอง

…ภาษาไทย มีการผสมคำในลักษณะของ การสนธิคำ และ การสมาสคำ
…ศิลปะการสร้างคำไทย เป็นคำง่ายๆ ให้ความหมายตรงตัว ตายตัว ดิ้นไม่ได้

เช่น

เกิด – แก่ – เจ็บ – ตาย
กิน – อยู่ – หลับ – นอน
ข้าว – ยา – ปลา – ปิ้ง
เลือด – เนื้อ – เชื้อ – ไข

…การเพิ่มความหลากหลายของคำศัพท์ ใช้วิธีง่าย ๆ คือ การจับมาเรียงเคียงคู่กัน
…คำคู่หนึ่ง หรือ คู่คำ คู่หนึ่งเกิดอีกหนึ่งความหมาย ขยายความมากขึ้น

ตัวอย่างเช่นคำว่า

กิน…มีความหมายบอกถึงกริยาอาการเอาอาหารใส่ปาก เคี้ยว แล้วก็ กลืนลงท้องไป กินอะไรก็ต่อท้ายเข้าไป เช่น กินข้าว

อยู่…มีความหมายถึง คงสภาพเดิม ณ ตำแหน่งนั้น ในเวลานั้น เช่น กินอยู่…กินยาอยู่…นอนอยู่…นอนอยู่บ้าน…หลับอยู่

คำหนึ่งคู่นั้น เมื่อสลับตำแหน่งหน้าหลัง จะให้คำศัพท์ที่มีอีกหนึ่งความหมาย

ตัวอย่างเช่นคำว่า

กินอยู่…บอกความหมายว่า ในเวลานี้ กำลังกินอยู่ ความหมายที่ลึกซึ่งกว่านั้น ก็คือ กินเพื่อยังชีวิตให้คงอยู่…กินเพื่ออยู่

อยู่กิน…เมื่อสลับตำแหน่งคำ จะให้ความหมายในอีกลักษณะหนึ่ง นั่นคือ อยู่กินกันฉันสามีภรรยา อยู่กินเป็นคู่ผัวเมียกัน

คำศัพท์ในลักษณะนี้ เป็นการผสมคำสองคำเข้าคู่กัน ธรรมชาติ จะมี อาถรรพ์สองต้องห้าม เป็น ดาบที่สอง เกิดวิบัติภัย

กินอยู่…ตีความกระทำตามความหมายที่ถูกต้อง…..กินอาหารเพื่อยังชีวิตอยู่..…เป็นคมดาบแรกที่จะมีคุณประโยชน์อนันต์

กินอยู่…ตีความกระทำตามความหมายที่ผิดพลาด…กินสิ่งที่ไม่ได้เป็นอาหารยังชีพ…เป็นคมดาบที่สองที่จะให้โทษมหันต์

อยู่กิน…ตีความกระทำตามความหมายที่ถูกต้อง…เป็นคมดาบแรก…จะมีคุณประโยชน์อนันต์ มีทายาทสร้างชาติบ้านเมือง

อยู่กิน…ตีความกระทำตามความหมายที่ผิดพลาด…เป็นคมดาบที่สอง…ที่จะให้โทษมหันต์ คือ เกิดมา อยู่เพื่อกิน อย่างเดียว

ต้องห้ามอาถรรพ์สอง ท่านพ่อขุนรามคำแหง – ทุ่นพ่อขานแรงคำห้าม สร้างอักขระอาคมขลัง สะกดอาถรรพ์นี้ ด้วยคำว่า

…มืงอย่าหลงตัวเอง…

…มืงอย่าหยิ่งยโสโอหัง มืงอย่าทะนงหลงตัวเองนัก มืงจักเป็นผีหัวขาดโดยไม่รู้ตัว…

รู้หรือไม่ว่า ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ต้องนะจังงัง หัวขาดคาคอช้าง โดยไม่ทันรู้ตัวจริงๆ

เมืองไทยจะล่มสลายแล้ว
ใครเล่าจะสะกดอาถรรพ์ต้องห้ามของการไม่เข้าใจใช้ภาษาไทย

ผิดพลาดกันไปหมดแล้ว
ตามกระแสมีแต่ตกตายตามกัน ปลาเป็นว่ายทวนน้ำ ทำไมมันต้องเสี่ยงตายว่ายขึ้นไปหาน้ำบริสุทธิ์ที่ต้นน้ำลำธาร

คนไทยต้องผันผวนใจ หันกลับไป ... หวนทวนกระแสสังคม ... ท่านสอนไว้ในภาษาไทยคำผวน ต้องหันกลับไป 180 องศา

ท่องจำ – ทำจ้อง ... ให้ครูสอนถูกต้องแล้วหรือ ที่เน้นให้เด็กนักเรียนของเราไปท่องให้จำ ก็นั่นมันแค่ ... ทำจ้อง

จำท่อง – จ้องทำ ... จำเป็นหรือไม่ ที่เด็กไทยต้อง จำใจจะต้องท่อง ครูต้องขลัง ต้องสั่งได้ ให้มันต้อง ... จ้องทำ

เราท่านเก่งคณิตศาสตร์ เพราะ ต้องจำใจท่องสูตรคูณ ก่อนกลับบ้านทุกวัน สมัยนี้ไม่มีแล้ว

ครูไทยต้องห้ามทำร้ายจิตใจเด็ก หรือ จิตใจพ่อแม่ด็กกันนะนี่

เด็กไทยไม่มีความรับผิดชอบเหมือนเด็กฝรั่ง เพราะอะไร

พ่อแม่ฝรั่งเขาสอนลูกเขาอย่างไร ทำตามแบบเขาได้อย่างนั้นหรือ

9

คำผวนภาษาไทย ไม่มีให้สอนในหลักสูตร ด้วยคนไทยผู้ได้รับการศึกษาดี มีแต่สนใจเรื่อง ลามกจกเปรต ว่ามัน อุดจาด ชั่วช้าเลวทราม เพราะ ต้องอาถรรพ์ ดาบสองต้องห้าม เรื่องเพศ
…ดาบคมแรก จำเป็นต่อชีวิต ต้องมีทายาทยุวชนรุ่นต่อไป
...คมดาบที่สอง…สะกดอาถรรพ์ใจตนไม่ได้ แอบไปมั่วสุมเสพรสสวาทหาดสวรรค์กันวุ่นวาย อับอายกลัวคนในสังคมจะรู้

…พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรก เตือนใจไว้ใน ภาษาไทยคำผวน ของพระองค์ท่าน โอ้ลูกหลานไทย ไม่สนใจกันเลย…

- ทำไม บนหัวต้องมีเหา...มีเหา…ผวนกลับไป…เมาอะไรกันนะนี่
- หวีเสนียด ใช้หวีผมหาอะไร…หาเหา…ต้องหาเหาทำไม…ทำไมเหาจึงต้องเป็นตัวเสนียดจัญไร

สมัยนี้ เหาไม่มี – ……… แล้วจริงหรือไม่
ไม่เมากันแล้วจริงๆ แต่ เจ้ากลับมัวเมาผมยาวสลวย เสริมสวยกันทั้งวัน ไม่เป็นอันเล่าเรียนหนังสือ ทุ่มเทเวลาไปสนใจแต่ใบหน้าและผมเผ้า เจ้าก็ไม่เหลือเวลาที่จะไปล้างทำความสะอาดมัน

โอ้สวรรค์ ก็มัน ไม่มีเหา – …… แล้วนี่

วันใดที่เจ้ารู้ตัวว่า …ว๊าย…เหาเหม็นนี่…วันนั้นแหละ…มรณะ…จะมาเยือน …ใครได้ไป…เขาก็…ถีบหัวส่ง

ภาษาไทย เรามีคำว่า ไทยเทศ เป็นศัพท์ คู่คำ

ภาษาอังกฤษ -มีศิลปะคำผวนหรือไม่- Doctor ท่านใดมีใครรู้บ้าง

…ศิลปะคำผวนในภาษาไทย ถ้าเชื่อมโยงไปสู่ภาษาอังกฤษ มีใครจะคิดข้องใจบ้าง ทำไมมันต้องเป็นไปอย่างนี้…

army ออกเสียงภาษาไทยว่า…อาร์มี…แปลว่า กองทัพ

ให้สังเกตคำว่า ...arm... อาร์ม หมายถึง มือ ... มือสร้าง และ มือทำลาย

เมื่อเอาตัวอักษร y มาต่อห้อยท้ายเข้าไป ได้คำใหม่ เป็น army น่าจะอ่านคำเดิมออกเสียงคำใหม่ เป็นอ่านว่า อาร์มมี

อาร์มมี – มีอาร์ม คำไทยสลับตำแหน่ง ความหมายใน ไทยเทศ เราคงจะได้ความว่า …มีมือ

ศิษย์มีครู...กูไม่หนี กูก็มีมือมีตีน...

us army คือ กองทัพอเมริกัน หากไม่อ่านอักษรย่อ ต้องอ่านออกเสียงภาษาไทยว่า ... อัส อาร์มมี

…us army… ต้องอาถรรพ์การอ่านผิดของ …us พวกเรา… เข้าใจว่า …กองทัพพวกเรา… ทำให้ …หลงอำนาจตัวเอง…

อาถรรพ์ต้องห้ามซ้ำอีกสอง : อัส อาร์มมี – อัด อิมาม : อาถรรพ์คำพ้องเสียง กับ อาถรรพ์การผันผวนคำ ของภาษาไทย

อิมาม คือใคร แน่นอน เป็นครู ผู้สอนศาสนาอิสลาม ... อัด อิมาม ... คำไทย คงไม่ต้องอธิบายกัน

อาถรรพ์หลงอำนาจ หลงความหมาย หลงคำพ้องเสียง หลงคำผันผวน นี่คือ อาถรรพ์สี่มรณะ ภูติมฤตยูร้าย

คนอเมริกัน ต้องอาถรรพ์ สี่มรณะ อาถรรพ์ซาตาน ภูติมฤตยูร้าย อาถรรพ์เลขหกผกผัน โฟร์หก 6666 สำแดงเดชแล้ว

การแก้อาถรรพ์นี้ มีหรือไม่… คนไทยโบราณ …ท่านเข้าใจมัน ธรรมชาติของอาถรรพ์ใจ

- คนไทยมีคำสอนใจกันไว้ว่า ... ผู้ใดผูกปมไว้ ผู้นั้นต้องเป็นคนแก้
- ไม่มีใครจะช่วย แก้อาถรรพ์ใจ ให้คนอื่นได้เลย

คนไทยแก้อาถรรพ์ใจโดยวิธี 'ครอบครู' ครูต้องขลัง ครูต้องมีพลัง ต้องมีอำนาจ จึงจะ ครอบใจลูกศิษย์ ได้

- เราให้ครูมีสิทธิ์ ให้ครูมีอำนาจ สั่งสอนอบรม ครอบใจลูกศิษย์ไว้ก่อน ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเล็ก สอนให้ เด็กควบคุมใจให้ได้
- คาถาอาคมขลัง ที่เรามี…ก็คือคำว่า …กูก็ศิษย์มีครู… โอ้ว่า…ภาษาไทยคำผวน ศิษย์มีครู – สู้มีคิด

…ฝรั่งก็มีคำสอนใจว่า 'ผู้แก้ คือผู้ผูก' ผูกข้อความไว้เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรก็ไม่รู้ ก็กูมันก็แค่คนทำสวนโง่ๆ…

- ฝรั่งเขาแก้อาถรรพ์ใจนี้โดยให้พ่อแม่เป็นผู้ อบ รม สั่ง สอน ลูก เขาใจแข็งพอที่จะไม่ตามใจลูก อยากได้เงินใช้ต้องให้ทำงาน
- งานแลกเงิน เด็กๆ ของเขาจึงมีความรับผิดชอบ ครูเป็นเพียงผู้แนะนำให้ความรู้เพิ่มเท่านั้น ...วิญญาณครูของเขา.. มีหรือไม่

วิถีเทศ วิถีไทย คู่ต่างขั้วตรงกันข้าม จุดเด่นของเขา คือ จุดด้อยของเรา และแน่นอนว่า จุดด้อยของเขา เป็น จุดเด่นของเรา

- ไปเรียนรู้วิถีทางของเขามา ต้องเลือกเอา ปมเด่นของเขา มาเสริม ปมด้อยของเรา ท่าน Doctor เอามาใช้กันทั้งดุ้น ได้ไง
- ยุคโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดนด้วยการสื่อสารไร้สาย ต้องประสานปมเด่นของตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมเข้าด้วยกัน
- แล้วเอามาใช้ เป็นวัฒนะธรรมที่ดีงามของโลก ..ใช้ร่วมกันเท่านั้น.. โลกเราจึงจะอยู่รอดปลอดภัย สุขกาย สบายใจ กันทุกคน

เชื่อหรือไม่ว่า ปมเด่นของศิลปะภาษาไทยคำผวนนี้ เราใช้แก้ปัญหาของ สงครามล้างเผ่าพันธุ์ นี้ได้

…เราต้องแก้ที่ใจคนอเมริกัน ต้องแก้อาถรรพ์ใจ...การหลงเข้าใจผิดในภาษา ที่ผันผวนซ้อนซ้ำความหมายนั้น…

10

ตัวแปรต้น…อยู่ที่คำว่า us army… ต้องแก้อาถรรพ์การอ่านผิด ของ us พวกเรา… เข้าใจว่า กองทัพพวกเรา

ตัวแปรตาม…อันเป็นผลที่เกิดขึ้นมา ทำให้หลงอำนาจตัวเอง เชื่อมั่นว่า จะอยู่รอดปลอดภัย ต้องทำลายทุกคน

ต้องผันผวนใจกลับ การผกผันห้ามซ้อนซ้ำ ดังตุ่มใส่น้ำ พลิกคว่ำใส่น้ำไม่ได้ ต้องพลิกกลับมาใหม่ ใส่น้ำได้อีก

รัฐนาวา ฝ่าคลื่นลม พายุร้ายถล่มพลิกล่มจมน้ำไป ต้องช่วยกันกู้พลิกลำกลับขึ้นมาใหม่ ให้แล่นไปได้ดังเดิม

…us army… ต้องอาถรรพ์การอ่านผิดของ …us พวกเรา… เข้าใจว่า …กองทัพพวกเรา… ทำให้ …หลงอำนาจตัวเอง…

...อาถรรพ์ต้องห้าม ซ้ำอีก สอง อัส อาร์มมี – อัด อิมาม อาถรรพ์คำพ้องเสียง กับ อาถรรพ์การผันผวนคำ ของภาษาไทย...

ต้องแก้กันที่ ...ต้องห้ามผันผวนซ้ำซ้อน... โดยผันเพียงตัวเดียว คือ : อัส อาร์มมี – อัส อิมาม : ใช่เลย อิมามพวกเรา
- พวกเรา เราก็รัก แล้วจะหลงไปทำลาย อิมามพวกเรา ได้อย่างไร Doctor ช่วยอธิบายให้อเมริกันเข้าใจทีโว้ย

พระเยซูคริสต์ ศาสดาพระองค์นั้น พระองค์ท่านห่วงใยใคร ทำไมพระองค์สอนย้ำให้เพิ่มเติมความรักแก่กัน
- ชาวคริสต์เชื่อมั่นศรัทธาในพระเยซูเจ้า ทั้งโลกคงจะไม่เข้าใจ คริสเตียนจะเข้าใจหรือไม่ ชาวโลกต้องดูใจกัน

ข้าฯ นับถือศาสนาพุทธ…ข้าฯ เคารพบูชาองค์พระพุทธเจ้า…ข้าฯ ศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้า…สุดหัวใจ.
ข้าฯ ไม่เคยเชื่อมั่น หรือ ศรัทธาใน ศาสดาพระองค์อื่น

ความเข้าใจในศิลปะภาษาไทยคำผวน ที่คนไทยเหยียบย่ำน้ำพระหฤทัยขององค์ท่านพ่อขุนรามคำแหง
- ทำให้ข้าฯ เกิดศรัทธาใน ศาสดาทุกพระองค์ในโลก
- ศาสดาทุกพระองค์ในโลก ทรงพระประสงค์ให้โลกเรามีสันติสุข

...แล้วทำไม เราคนไทย และ สาวกผู้เลื่อมใสในพระศาสดาเหล่านั้น ท่านหลงศรัทธาในอะไรกันแน่...

พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ ความจริงใน ใจนำกาย ใช่…ธรรมชาติ
เผ่าพุทธจ้ะ สูตัดซะหลง ไฟจริงนาม กายนำใจ ใช่…ทาสมาช้ำ

- ใจ คือ จิตวิญญาณ มนุษย์เราควบคุมได้ จะสุข จะสบาย มิตร ศัตรู อยู่ที่ใจเราเอง ควบคุมจิตไว้ไปเกิดใหม่
- กาย คือ คราบสังขาร เราควบคุมมันไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นมาจากศูนย์ ย่อมเสื่อมสลายไปสู่ศูนย์ คือ สมดุลเดิม

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งชีวิต สมดุลจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร สุดท้ายนั้นต้องกลับคืนสู่ศูนย์ สมดุลเดิม

- โลกโบราณ เป็นอย่างไร ทำให้ สมดุลของโลกปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ สุดท้ายต้องกลับไปสู่ สมดุลโลกโบราณ
- สมดุลโลกของเราในขณะนี้ ก็ยังน่าอยู่ ยังสุขสบาย หากเรารักษาสมดุลโลกนี้ไว้ได้ เราท่านคงไม่ตายแน่นอน

สมดุลของร่างกาย ที่เราท่านสุขสบายในขณะนี้ ถ้าไม่เพิ่ม – ไม่ลดสิ่งใด รับรองได้ว่าไม่ตาย ต้องได้ชีวิต อมตะ

ตื่นอยู่ตอนกลางวันใช้งานร่างกาย สังขารเสื่อมสลายไป
…ร่างกายซ่อมแซมสิ่งสึกหรอ ตอน นอนหลับ ต้องนอนให้ หลับสนิท เพื่อซ่อมสร้างให้ได้ สมดุล กับที่ได้ใช้ไป
…ต้องกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายใช้เป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซม

กรุ๊ก กรุ๊ก กรุ๊ก กรู๊ กรุ่ก...นกรู้... มันไม่อยากตาย นกเขาเลยขันร้อง บอกเจ้าของมันว่า...นกรู้...กูลุก กูลุก กูลุก กูรู้ กูลุ่ก
อมตะ...นกเขารู้...นกเขาต้องลุก...ขั้วต่างตรงกันข้าม....นกเขาไม่ลุก...นกเขารู้...นิพพาน

เวลา 21.40 น. วัน อาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------
ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทองกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------

11

เวลา 09.22 น. วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วัน ดาวเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร Mercury – มีครูเร้อะ

…วิญญาณครูเข้าสิง…

วันจันทร์ที่ 4 ข่าวเล่าเช้านี้ เล่าข่าวสั้นๆ ว่า ไทยโพสต์ เปิดประเด็นปัญหา คำไทยที่ใช้ว่า มุขตลก ถูกหรือผิด
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กาง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา ระบุว่าต้องใช้ มุกตลก คือ สะกด ด้วย ก.ไก่
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก อ้างทีมงานอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ค้านว่า มันต้องใช้ มุขตลก คือ สะกด ด้วย ข.ไข่

อาจารย์เฒ่ากะโหลกฝรั่ง คงฟันกันแหลกราน ... เทพเจ้าแห่งความรอบรู้ Jupiter – เจอปี้ตู ... ครูต้องเคาะกะบาล

-----------------------------------------------------------
“ ภาษาไทย “ ต้องมีตัว ตัวสะกด
ใช่เลี้ยวลด สะกดอาถรรพ์ใจ “ พาใส ถ้า “
มุก ก.ไก่ ไก่…กะต๊าก ดากปลิ้นอ้า
ไข่…หลุดมา มุข ข.ไข่ ไข่…กะ Poke

เจอปี้ตู – Jupiter เจอ ยี้เด็ด (อย่าผวน อย่าผวน)
อย่าได้เอ็ด – yes ได้ อา โห่ฮาขัน ท้องลั่น…Joke
ด่ากันลั่น สวรรค์คั่ง หลั่งล้นโลก
ต้อง…กะ Poke Poke…โป๊ก…นี่ ไม่มีจำ

มุก ก.ไก่ ใช่…มุกหอย หอยใคร…วะ
อย่าเอะอะ …หอยกะหมี... นี่ไม่ขำ
สร้อย...ไข่มุก ผูกใจสาว ทั้งขาวดำ
ต้องขอย้ำ คำแตกต่าง ต้องต่างกัน

มุข ข.ไข่ มุขอาคาร มุขบ้านเรือน
มุขนี้...เพื่อน ต้องมีร่าง โครงสร้างสรรค์
ปรับเปลี่ยนได้ ให้ทันสมัย ในปัจจุบัน
หน้ามุข...นั้น มัน...ต่างคน ก็...ต่างใจ

มุก ก.ไก่ ต้องไม่เปลี่ยน คงรูปร่าง
เมื่อ...แตกต่าง ต้องแตกต่าง ทุกอย่าง…ใช่
ตลกร้าย ต้องรู้เฟื่อง เรื่องอะไร
เอาเรื่องเก่า มาเล่าใหม่ ไม่ ขำ เลย

คนไทยรู้ มี…คู่คำ ว่า…ขำกลิ้ง
ทั้ง…ชายหญิง หัวเราะได้ ใครเฉลย
ครูฟันธง – คงฟันทู่ หมู…ขำเว้ย
who…เฉลย – เฮ้ย…ฉลู หู…วัวควาย

มุขตลก มุข ข.ไข่ มุข…ต้องขำ
เรียนรู้คำ ต้องรู้จริง รู้ความหมาย
มุกหอย มุก ก.ไก่…ไข่มุก ต้องกลิ้งได้
เรียนรู้...ไป – ไม่...รู้เรียน ครูเฆี่ยนใคร

หากินยาก – หากกินยา สวนทวาร
คำโบราณ หวานเป็นลม ขมเป็นยา ทำบ้าใบ้
เถียง...ผิดถูก ทะเลาะกัน ก็บรรลัย
ครูด่าใคร – ใครด่าครู ครู…ด่าแรง

มุก ก.ไก่ มุข ข.ไข่ ร้ายอาถรรพ์
ท่านพ่อขุน – ทุ่นพ่อขาน...แรงคำห้าม – รามคำแหง
เป็น…ผู้ชาย ต้องใช้..มุข ข.ไข่…แข็ง
ต้องเร่งแรง แทงเข้า...ออก ตอกเข้าไป

“ ไม่เปลี่ยนท่า ” มะเหงกฉะ กระบาลแยก
ท่าต้องแปลก เปลี่ยนเวียน…ฉะ ต้อง…“ ท่าใหม่ ”
จังหวะเร่ง เพลง…จังหวะ สุดท้าย…ไฮ้
พ่อให้ใช้ จังหวะ…“ ออกลูกหมด ” หลั่งโลดเลย

เป็น…ผู้หญิง มุก ก.ไก่ ใช้บังคับ
ให้ต้านรับ ..ฉับ…ฉิ่ง…ร่อน.. ตอนนั้นเว้ย
มุกหอย – หอยมุก…โอ้ ..โบราณ…เชย
ทันสมัย…เอ๋ย อาถรรพ์แตก เปลี่ยน…แหลกราน

หญิง…ร้อนเร่า “ สิทธิ์เท่าชาย ” ได้…แม่ได้
“ มุข ข.ไข่ ในเล้า ”…นั่น มีถมถาน
พี่ไม่ต้อง น้องทำเอง ทำงามง่าน
คำประจาน – ค้านประจำ rayum…กู

-----------------------------------------------------------
…ขึ้นครู ต้องมี แม่เล้า …เวลา 18.48 น. วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547……วิญญาณครู ออกไปหาย…
----------------------------------------------------------- ชาย หญิง เป็น คู่ต่าง ขั้วตรงกันข้าม ถ้าทำสิ่งเหมือนกัน มันผิดธรรมชาติ นี่คือ อาถรรพ์ ของต้องห้าม

ขุนรำยะ...กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทองกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
…โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com…
-----------------------------------------------------------

12

เวลา 07.14 น. วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... SATURN – TURN SA ดาวแห่งเทพเจ้ากสิกรรม

ผู้หญิง – ผู้ชาย ผวนคำ ผู้ใหญ่ – ผู้ชิ่ง

ตอนขับรถ ป. 5140 จันทบุรี จากบ้านในเมืองไปทำสวน ผ่านสี่แยกเขาไร่ยา ...วิญญาณ เจ้าแม่โพสพ เข้าสิง...

บุรุษ สตรี(สัตว์-ตรี)...ผวนคำ...บุหรี่ ซัดอุตลุด

-----------------------------------------------------------
เมาจะกล้า – มาจะกล่าว บทไป
ทวนคำไผ – ไทยคำผวน ชวนหดหู่
โอ้…ผู้หญิง ผู้หยิ่งใหญ่ ใครจะรู้
ผู้ชาย – พ่ายชู้ ชิ่งหมดเชิง

ผู้หญิง ผู้ชาย – ผู้ใหญ่ ผู้ชิ่ง
เพิ่งรู้จริง หญิงหรือ ชาย ใครหลงเหลิง
อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ แตกกระเจิง
ไอ้ทุย …เบิ่ง กู่ก้องฟ้า หา… อีรวง..

โอ้…ยาดูด – หยุดด่า ข้าฯ เพิ่งรู้
ที่พ่อกู โด่ขี้หยุด – ดูดขี้โย โอ้…พ่อห่วง
กลับจากนา ด่า…ด่า…ด่า น้ำตาร่วง
ไม่กล้าควง เสือกะบาก – สากกะเบือ

อยากจะอ้อน วอนให้หยุด พูดไม่ออก
จะหลับคร่อก บ่นกรอกหู กูก็เบื่อ
จะตอบโต้ ก็...ตบตี ไม่มีเชื่อ
พ่อต้องเงื้อ มือค้าง ต้องชั่งใจ

โอ้…ลูกแก้ว เมียขวัญ อัดอั้นจิต
ไม่ยั้งคิด ทะเลาะกัน มันเรื่องใหญ่
โอ้…ลูกแก้ว แก้วเปราะบาง หวังพึ่งใคร
จุดไฟ เผาบ้าน เผาครอบครัว

พ่อระงับ ดับอารมณ์ ด้วย…ยาดูด
พ่น…ปู้ด…ปู้ด สูดหายใจ ใช่…เผาหัว
ปากไม่ว่าง ทั้งระบาย อารมณ์ตัว
ค่อย(ข้อย)ยังชั่ว ชั่วหรือไม่ – ใช่หรือมั่ว

พ่อ…ดูดยา – โดน…ด่าหยุด พ่อหยุดได้
อาถรรพ์ใจ อาถรรพ์จิต คิดอยากหัว
บุรุษ สตรี(สัตว์-ตรี) – บุหรี่ ซัดอุตลุด หยุดควันชั่ว
ใช่…หมอกลัว ..มะเร็งปอด.. อยากรอดตาย

โรคกลัวตาย ใช่…ต้องรอด รอดตายแน่
โอ้…พ่อแม่ แก่ต้องตาย ใครขวัญหาย
หมอรักตัว หรือ…กลัวลูก หมอจะตาย
อาถรรพ์ใจ ใช่…แตกแล้ว ในปัจจุบัน

คอหมุน – คุณหมอ พ่อผันให้
หมุนกลับ…ใช่ – ไม่…กลับฉุน ตุ่นหัวรั้น
กู…ขี้ยา – กล้าขี้อยู่ บุหรี่ – บี้รุ กู…บ่ยั่น –
กลั้น…บ่อยู่ กู…ด่ามัน – กัน…ด่าหมู กู…rayum

-----------------------------------------------------------
เวลา 10.11 น. วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วิญญาณ เจ้าแม่โพสพ ออกไปหาย แม่มาย้ำว่า…แม่โบ๊ น่ะใคร

สตรี เป็นภาษาสันสกฤต มาจากคำว่า สฺตฺรี ผู้เป็นไปด้วยกับสิ่ง 3 สิ่ง เป็น ธาตุของสัตว์ 3 ชนิด ได้แก่ ราชสีห์ วานร สุนัข

ฉะนั้น สตรี จึงได้อ่านออกเสียงว่า สัตว์ – ตรี ...

ข้าฯ จึงได้พบกับคำผวน ที่ว่า บุรุษ สัตว์ตรี – บุหรี่ ซัดอุตลุด
จากหนังสือ สาลศานติ ราย 3 เดือน ฉบับที่ 13 ( เมษายน – มิถุนายน 2547 )
หน้าที่ 232 ภาษาสันสกฤต : ภาษาไทยในใบลาน ( ๕ ) เรื่อง ภูมิปัญญาไทย โดย ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์

อาถรรพ์ตัวเลข : เลข 3 สามตามตำรา : เลข 13 สิบสามตายตามสั่ง เลข ๕ ห้าอาถรรพ์มี

ทำไมต้องเป็นหน้าที่ 232 ด้วยนะ เลข 232 : สองต้องห้าม : ผู้หญิงสามตามตำรา : ต้องห้ามหน้า – ต้องห้ามหลัง

-----------------------------------------------------------
ขุนรำยะ...กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:18:03:39 น.  

 
11.26 น.

กะตื่นเช้าโล้โคลงเคลง<>กะเตงเช้าโล้โคลงขื่น

๏ เข้าฝัน ขันเฝ้าพระ ........... อิงหมอน
หลับซ่า ล่าศัพท์ศร ............. ดอกนั้น
สอนมั่ว สั่วหมอนนอน ......... กรนคร่อก
คลุกเปล่า เค้าปลุกปั้น ......... ปั่นน้ำเป็นตัว-มั่วแหล แลนาบารนี ๚ะ๛ (คริคริ)

11.32 น.

-----------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

อาศรมชาวโคลง ๒๒๔. พระ ครู แม่ พ่อ ถัก ทอ ลูก ดี ครอบ ครัว สุข สันต์

... ของ คุณ: แสงแรก ประดับดิน

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9592252/W9592252.html
-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 87

09.32 น.

กลโคลงผวน 'พยัคฆ์ครวญหาคู่'
แต่ละบาทกลโคลง เน้นคำพยัญชนะคู่เหมือนในคู่คำผวนหน้าบาทคำโคลง

๏ ผู้เรียน เพียรรู้เรื่อง ........... พระ-พาย
ครู-เล่า เข้ารูหลาย .............. เครียดคล้ำ
แม่-ใคร ไม่แคร์ขาย ............ มาม่า
พลั้งอยู่ ผู้ยั้งย้ำ .................. พ่อ-ผู้พึมพัม

๏ ถัก-รำ ทำรักร้อย ............. ท่าทอ
ทีล่อ ทอ-รี่รอ .................... ทุกถ้า ----->(ถ้า โทโทษเอก ท่า)
ไล่ผูก ลูก-ไพร่พอ .............. แล้วรึ
ดี-นึก ดึกหนีหน้า ................ โดดดิ้นดริ๊งค์ดรีม

๏ ครอบ-ลิ่ม ครีมลอบไล้ ...... โลมรู
ครัว-ร่อน ค้อนรัวหรู ............. คู่ค้า
ซ้ำน่า ซ่าน้ำหนู .................. เสี่ย-สุข
แสบกร่าง สร้างแกลบกู้ ........ สิเศร้าแสบ-สันต์ ๚ะ๛ (อิอิ)

10.08 น.

-----------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

๏ บ้านโคลงผวน [ ๓๑ ] ... ครวญ ... ๏ ... ของ คุณ: คนสาธารณะ

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9521572/W9521572.html#92
-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 92

08.38 น.

กลโคลงผวน 'พยัคฆ์ครวญหาคู่'
แต่ละบาทกลโคลง เน้นคำพยัญชนะคู่เหมือนในคู่คำผวนหน้าบาทคำโคลง

๏ ข้อยรวน ครวญร้อยเรื่อง .......... คำคม
คายป่วน ครวญป่ายปม ............... คู่ข้อง
คับแล้ แค่ลับลม ....................... ข่มเคลื่อน
ขวางขัด ฟัดครางคล้อง .............. ไขว่คว้าฟูฝอย

๏ ค่อยรวน ควรร้อยรักษ์ ............ คมคืน
ฝันอยาก ฝากยันยืน .................. กวักฟ้า
หมั้นแฟน แม่นขวัญฝืน .............. หมายมั่น
ผวนเคลื่อน เพื่อนครวญ,ข้า ........ พร่ำเพ้อเพศภัย

๏ ไขว้หัน ขวัญไห้หื่น ................ ฝืนฝัน
คว้ายาก ฝากอย่ายัน ................. ไขว่ฟ้า
เมื่อครวญ ม่วนเครือคัน ............. มวลเมือก
เถาผูก ถูกเผาผล้า(พร่า) ............ ถกทิ้งทุกข์เถา-วัลย์(วัน)เข้ารัดรุงรัง คลุ้มคลั่งครวญไย เจ้าเอยบารนี ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

08.49 น.
จากคุณ : นกโก๊ก
เขียนเมื่อ : 6 ก.ย. 53 09:27:54
--------------------------------------------------------

แก้ไขเมื่อ 06 ก.ย. 53 10:24:06

แก้ไขเมื่อ 06 ก.ย. 53 10:20:47

แก้ไขเมื่อ 06 ก.ย. 53 10:19:59
จากคุณ : นกโก๊ก
เขียนเมื่อ : 6 ก.ย. 53 10:17:58
-----------------------------------------------------------

13

เวลา 01.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2547...วันดวงดาวแห่งเทพอสูร – SUN - สูน

-----------------------------------------------------------
ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตเป็นเจ้า ต้องนำใจ…จิตใจ เป็นคู่คำไทยเพียงคู่เดียวที่ไม่มีสลับคู่คำ
ใจคือจันทรา กายคืออาทิตย์ จิตคือองค์อินทร์

…พ่อขุนศรีอินทราทิตย์…นิมิตให้เห็นความจริงนี้...
-----------------------------------------------------------

ตื่นนอน เวลา 05.47 น. เปิดโมเดิร์นไนน์ทีวี รายการบ้านของเรา

- เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร คุยชี้นำถึง พระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้ว จากศรีลังกา ที่ทางวัดได้รับองค์ประกอบมาส่วนหนึ่ง กล่าวย้ำถึง

…การได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนั้น ได้บุญแน่นอน…

- ทำไมพระสงฆ์องค์นี้ ท่านต้องกระตุ้นให้ คนอยากได้บุญ

เวลา 05.53 น. พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม แสดงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ว่า

…ทุกข์ คือ ความอยาก…

- อยากได้ รูป รส กลิ่น เสียง กามตัณหา
- อยากได้ชื่อเสียง อยากรวย รวยไม่พอ อยากเป็นไม่มีที่สิ้นสุด ภวตัณหา
- อยากไม่เป็น อยากจะพ้น อยากออกจากคุก วิภาวตัณหา

สาเหตุของการทำให้เกิดทุกข์ …อยากได้ อยากเป็น อยากพ้น… นี่คือ อยากสามตามตำรา

…ทำไมคำสอนของพระสาวกของพระพุทธองค์ในปัจจุบัน จึงได้เกิดข้อขัดแย้งกันเองไปเสียเล่า…
………………………………………………………………………

เวลา 06.13 น. ..ทีวีช่องห้า.. มีคำพูดว่า ลำลูกกล้วย ได้ยิน ภาษาไทยคำผวนครั้งแรก ใน ...สื่อทางทีวี...

ทิดบ้วน นครปฐม พิธีกร พูดในเชิงขำขัน ว่า…อย่าให้ กล้วยไม้ – ใกล้ม้วยนะครับ ฮิ ฮิ

… รายการนี้ ในช่วงของ คลีนิกเกษตรกร หนุ่มขายพวงมาลัย ดอกกล้วยไม้ นายสุด ตาติ๊ดอินทร์
... ทำไมต้องมี : ตาติ๊ดอินทร์ ...

………………………………………………………………………
เวลา 06.28 น. ..โมเดิร์นไนน์ทีวี..

- นายแพทย์ประสบ รัตนากร บอกเล่าเรื่องในรายการใจเขาใจเรา พูดถึง พระบรมรูปทรงม้า
- ได้ยกพระบรมราโชวาทของในหลวง ร. 9 ที่ประทานในวันพระราชทานปริญญานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2505
- พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ำว่า เรียนสำเร็จได้รับปริญญาไปแล้วอย่าได้ทะนงหลงตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่น
- อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดอย่างเดียว เราต้องรู้จักเฉลียวด้วย คือ ต้องรู้จัก…ฉลาดเฉลียว – เฉลียวฉลาด

คนไทยมีสำนึกกันหรือไม่ พระองค์ท่านเข้าพระทัยในจิตวิญญาณของภาษาไทยของเราอย่างลึกซึ้งเพียงใด
………………………………………………………………………

เวลา 06.35 น. ..โมเดิร์นไนน์ทีวี.. รายการ มหัศจรรย์แห่งป่า

ทีมงานไปทำรายการที่ จังหวัดตราด

- โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าจาก เริ่มปลูกจาก ปี พ.ศ. 2540
- ทำผลิตภัณฑ์สินค้าจากต้นจาก…ตับจาก…ใบจาก…ทำงอบใบจาก…ขนมจาก…ลูกจาก…จึงต้องอนุรักษ์ป่าจาก

- ดินเลนต้องคลานลงไปปลูก เจ็บปวดจากเปลือกหอย ที่บาดแข้งบาดขา แต่ว่ามีความสุข และ ประทับใจในงานที่ทำ
- มีความรู้สึกหวงแหนจะอนุรักษ์ไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

- ตามด้วย ต้นกล้าป่าชายเลนเมืองหลวง ป่าแสมดำ คลองสนามชัย ศิลปะแห่งป่า นิมิตแสดงให้เห็นว่าเด็กรู้ตามรอยบรมครู
- ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด เรียนรู้โขนท่าเกาของลิงจากลิงแสมป่าชายเลน รางวัลชมเชยความเรียงโลกสีเขียวครั้งที่ห้า
- น้อยไปหรือไม่ ...ต้นกล้า…หมายถึงอะไร ทำไมต้อง กล้าณรงค์ เด็กไทย กล้าทำ ในสิ่งใด ผู้ใหญ่ กล้าทำ ในสิ่งใด...รู้สำนึกกันบ้างไหม

... เด็กต้องเล่น แต่กลับ ห้ามเด็กเล่น ผู้ใหญ่ต้องทำ ดันห่าเล่น ทำไมต้อง เล่นหุ้น เล่นหนัง เล่นละคร เล่นการเมือง ...
... เด่นต้องเล็ก ตับแก่ เห็นเด็กล่าม ผู้ย้ำต้องไทย เด่นห่ารั้น ท้องไม่ตำ ลุ้นเห็น หลั่งเน้น หล่อนละเค้น เรื่องการเหม็น ...

.........................................................................

14

ข่าว หญิงไทยสี่พี่น้อง นี่คือ สี่มรณะ ชาวราชบุรี เกิดสติวิปลาส คนเป็นแม่อ้างว่าพระอินทร์เสด็จมาเข้าทรง

- บอกว่า ลูกสาวเป็น ตัวกาลกิณี กาลีบ้าน กาลีเมือง ต้องทำลาย
- สั่งให้ พี่สาวซึ่งเป็นป้าของเด็กคนนี้ที่บอกว่าองค์พระอาทิตย์เสด็จมาเข้าสิงสู่ในร่าง ให้เป็นผู้ลงมือฆ่า แล้วทำพิธีบูชายันต์
- โดยแม่และน้องสาวซึ่งเป็นยายและเป็นน้าของหลานสาว…ไม่ลงมือห้ามปรามแต่ประการใด

…ทำไม…เกิดอะไรขึ้น คนไทยไม่รู้ ...
...ทำไมต้องมาเริ่มต้นกันที่ พระบาทพลวง…กิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี…

ทำไม ทำไม ทำไม ... ข้าฯ เองก็ไม่รู้

บรรดาจิตแพทย์ นักวิชาการ…ท่านผู้รู้…รู้อะไร…สรุปว่า…ทุกคนเป็นบ้า…ข้าฯ เอง ก็ไม่กล้าสรุป

แต่ ข้าฯ กลับเกิดข้อกังขาในใจว่า ทำไม…องค์อินทร์ จึงทรงอำนาจ สามารถสั่ง พระอาทิตย์ ได้…ทำไม ทำไม ทำไม

ข้าฯ ขอฟันธง…ด้วยข้อมูลเพียงสามข้อมูล…นั่นมันเป็นสามข้อมูล…สามตามตำรา

หนึ่งพึงประสงค์ ... พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระประสงค์บอกใบ้ให้รู้
- พ่อขุนรามคำแหง ทรงพระบัญชาให้ สร้างหลักศิลาจารึก…ด้วยลายสือไท…ของพระองค์

…พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง…

ทำไมต้อง…ศรีอินทราทิตย์…องค์อินทร์ นำหน้า พระอาทิตย์…ใช่หรือไม่
... ใครเป็นนาย ใครเป็นบ่าว … กันนะนี่

ทำไมต้อง…นางเสือง – เนื่องสาง…เนื่องมาจากสางอะไร
... สางใจสวยสะอาด นางในวรรณคดี…ใช่หรือไม่

สองต้องห้าม...ห้ามคนเมืองหลวงทะนงหลงตัวเอง
…กทม. – กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานี…
…ข้าฯ จำชื่อเต็มที่ถูกต้องไม่ได้ ขออภัยที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงในมือเลย

ข้าฯ มีความมั่นใจ ในคำว่า มหินทรา ต้องมาจากการสนธิคำไทยว่า มหา + อินทร์
ทำไม…มหาราชบัณฑิต ท่านจึงตัดสินใจใช้ ชื่อ องค์อินทร์ มาเป็นมหามงคลนามของพระมหานคร

สามตามตำรา...เมื่อทำอะไรไม่อายฟ้าดิน ย่อมเย้ยได้ด้วยความผยอง…
…เพลง “ เย้ยฟ้าท้าดิน ” แต่งคำร้องโดย ใครก็จำไม่ได้นิ ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์คำแหง…

เนื้อร้องของเพลงท่อนหนึ่ง ทำไมจึงต้องเรียงลำดับนามของเทพยดาตามความเชื่อ ดังนี้

…ฟ้า อินทร์ พรหม ยมนา ข้าฯ หรือจะเกรง…หรือใครเก่ง เกินข้าฯ ฟ้าดินกลัว……

ฟ้า คือ สรวงสวรรค์…นั่นย่อมแสดงว่า…องค์อินทร์…ทรงเป็นใหญ่…ทรงเป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์

…ข้าฯ…ไม่รู้จริงๆ…ทำไม…ทำไม…ทำไม…
…จิตวิญญาณ ของภาษาไทย สอนใจ ไว้ใน เนื้อร้องของเพลง ทุกรูปแบบ ลองไปสำรวจดู…

…เพลง “ ฟลอร์เฟื่องฟ้า ” ของ สุนทราภรณ์…คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ…

เนื้อร้องท่อนหนึ่ง สำแดงว่า นาแปลงน้อย คือ เนื้อนาบุญ และ ภาษาไทยมีการเล่นคำผวน แน่นอน
…หลับจะอยู่ในนิทรา ตื่นอยู่ในขวัญตา ขวัญฟ้าเฟื่องฟลอร์ไฉไล…

หลับจะอยู่ในนิทรา – นาทิด ... ครูเพลงมั่นใจ ผู้ชายหลับอย่างเป็นสุขใน นาทิด นาของบัณฑิต เนื้อนาบุญ
... ฟ้าเฟื่องฟลอร์ – ฟลอร์เฟื่องฟ้า ...

รำวงวันสงกรานต์ – รำวงวันสานกรง....เนื้อร้องในเพลงรำวงแม่ศรีไพร ทำไมเป็นงี้ล่ะ

– เขาร้อง เขารำ เขาทำจังหวะ จะมานั่งเป็นพระอยู่ได้อย่างไร
– เขารำ เขาท้อง ขำเราจังว่ะ เหม็นนั่งปาพระไยจะได้อย่างรู้

-----------------------------------------------------------
15

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตเป็นเจ้า ต้องนำใจ…จิตใจ เป็นคู่คำไทยเพียงคู่เดียวที่ไม่มีสลับคู่คำ
ใจคือจันทรา กายคืออาทิตย์ จิตคือองค์อินทร์

…พ่อขุนศรีอินทราทิตย์…นิมิตให้เห็นความจริงนี้...
-----------------------------------------------------------

ปุจฉา…กายเป็นบ่าว กาย คือ อาทิตย์…ทำไม…พระอาทิตย์ จึงต้องมี พระวรกายเป็นสีแดง

วิสัชนา…ร่ายกายของคนเรา เมื่อได้รับบาดเจ็บ ต้องหลั่งเลือดชโลมร่าง อาบเลือดสีแดงสด

พระอินทร์…ทำไมจึงต้องมีสีพระวรกายเป็นสีเขียว
…พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ – พ่อขุนศิษย์อินทราที่
…พ่อขุนที่ – พ่อขี้ถุน

จะฟันธงได้อย่างไรนี่…แน่นอนที่ว่า…ข้าฯ ย่อมฟันธงได้
…เพียงอาศัยข้อมูลสายใยความสัมพันธ์ด้านลัทธิความเชื่อของ พราหมณ์ และ พุทธ…

พราหมณ์ – ศาสนาฮินดู
- เทพสูงสุด คือ พระอิศวร พระนลาฏมีปิ่นพระอิศวรรูปเดือนเสี้ยว พระอุมาเทวี คือ พระมเหสี
- พระอุมาเทวี จะปรากฏพระวรกายในสภาพ ที่ตรงกันข้ามเสมอ ด้านมืด – ด้านสว่าง

…ด้านสว่าง คือ เทพพระอุมาเทวี ทรงมี พระวรกายที่เฉิดโฉม น้ำพระหฤทัยดีงาม ประดุจพระจันทร์วันเพ็ญ
...ด้านมืด คือ เจ้าแม่กาลี น้ำพระหฤทัยโหดเหี้ยมดุร้าย เสพย์ โลหิต เป็นภักษาหาร ประดุจพระจันทร์มืดสนิท

ปิ่นพระอิศวร เป็นรูป พระจันทร์เสี้ยว แสดงถึงความนัยที่ว่า พระอุมาเทวี ต้องเจ้าอารมณ์ดุร้ายมากกว่า
...ซึ่งสอดคล้องกับความจริงทางธรรมชาติ ดวงจันทร์ ให้แสงสว่างในคืนข้างขึ้น น้อยกว่า ความมืดในคืนข้างแรม...

แสดงว่า ด้วยอำนาจของปิ่นรูปเดือนเสี้ยว พระอิศวร ทรงควบคุมพระมเหสี ได้ยากแค้นแสนเข็ญ เพียงใด
พระองค์ทรงกลัวพระมเหสี ตามสัญชาติญาณ ของ สายใยรัก จึงต้องปักปิ่นรูปเดือนเสี้ยวไว้ที่พระนลาฏ

พุทธ – ศาสนาพุทธ
- เทพสูงสุด คือ พระอินทร์ พระมเหสี คือ พระนางจันทรา แน่นอน
- จากคู่คำ จิตใจ...จิตเป็นเจ้า ต้องนำใจ ... จิต คือ องค์อินทร์ ... ใจ คือ จันทรา

... พระอินทร์ ..ไม่มีปิ่นรูปเดือนเสี้ยวเป็นอาวุธ.. จึงไม่อาจต่อกรกับ พระนางจันทรา ได้
... เพียงอาศัย อำนาจแห่งเทพราชา สะกดไว้ และยังได้รับ ความเกรงใจ จาก พระมเหสี บ้างตามสมควร

เราจึงได้เห็น สีพระวรกายของ องค์อินทร์ ฟกช้ำดำเขียว ไปทั่วทั้งตัว ( ด้วยว่าโดนเมียตบตี )

นี่คือสาเหตุที่ พระอินทร์ มีสีพระวรกาย เป็น สีเขียว

...ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าฯ พระพุทธเจ้า (ลูกช้าง) ปักใจเชื่อ บูชาสรรเสริญใน องค์อินทร์ สุดซึ้ง...

พระอิศวร มีหลายชื่อ เรารู้จักอีกในชื่อหนึ่งว่า พระอวโลกิเตศวร
แน่นอนที่ ข้าฯ คิดว่า อวตารมายังโลก ซึ่งข้าฯ ก็จะเชื่อมโยงลงมาสัมพันธ์กับ โลกมนุษย์ เทพราหู – รูหา – หารู

ข้าฯ เชื่อมั่นว่า สุริยะจักรวาล ซึ่งไม่ใช่โลกแห่งสวรรค์ชั้นฟ้า
- มี ราหู เป็นพระอิศวรอวตารลงมาเกิดเป็นใหญ่ ได้ครอบครองจักรวาลนี้ ราหู จึงต้องเป็น เทพ ไม่ใช่ อสูร ตามที่เชื่อถือกัน
- มี ..พระจันทร์.. เป็นศรีภรรยา
- มีพระอาทิตย์ เป็น อสูร บริวารที่หมายจะปอง พระจันทร์

...มนุษย์ผู้ชาย นั้นก็คือ ลูกหลาน ของ เทพราหู เพราะ เราก็มีคำว่า โลก ติดกายกันมาตั้งแต่เกิด…นั่นก็คือ…โลกกะปุก – ลูกกะPOKE
...มนุษย์ผู้หญิง ลูกหลานใคร มีอะไรติดตัวมาวะ

- พระจันทร์วันเพ็ญ ส่องแสงสว่างนวลเป็นประกายล้อ แสงอาทิตย์ สุกใสในตอนกลางคืน สวยงามเกินไป
- พระราหู ท่านจึง ต้องห้าม อาถรรพ์หลอนใจ ของ พระจันทร์วันเพ็ญ เกิด ราหูอมจันทร์ จันทรคราส
- พระจันทร์ หาญกล้าเสพย์แสงสูรย์ บังอาจกล้า มาบดบังแสงสว่างของ พระอาทิตย์ ที่ให้พลังแก่บรรดาลูกหลาน ไม่รู้จัก วิบัติภัย
- ถ้า อาทิตย์ดับแสง อสูรตาย ต้อง วิบัติฉิบหาย ทั้งครอบครัว เกิด สุริยะคราส

16

...นี่คือ อาถรรพ์ต้องห้าม ที่ผิดธรรมชาติ นำมาสู่ อาถรรพ์จิตหลอนต้องห้าม ในชีวิตของมนุษยโลก...

พระอุมาเทวี มี อาถรรพ์ร้ายแรงนัก มนุษยโลก จะผ่านด่านอรหันต์ สำเร็จสู่ นิพพาน ขึ้นไปจุติในสรวงสวรรค์ ของพระนางได้ ต้องตะลุยผ่านด่าน …เนินพระอุมา…ทายาทของพระนาง ให้ได้เสียก่อน

: เนินพระอุมา – นาพระอุเมิน – นาอุ พระเมิน – หนูอ้า พระเมิน :

...พระภิกษุสงฆ์องค์ใด เมินได้แล้ว ผ่านการทดสอบแล้ว สำเร็จอรหันต์ ขึ้นสวรรค์ นิพพาน นั้นแล...

เนินพระอุมา คือ เนินอะไร...ไปหาอ่านกันเอาเอง ใน นิยาย เรื่อง...เพชรพระอุมา ของ พนมเทียน โว้ย

พระอินทร์…องค์อมรินทร์…ผู้ปกป้องมนุษยโลก…ให้ดำรงอยู่อย่างมีความสุขในโลกมนุษย์ใบนี้
- หากโลกมนุษย์เกิดทุกข์ยาก พระอินทร์ จะต้องขอร้องให้ พระจันทร์ ลงมาช่วย ก็มันจะนอนด้วยกันได้ไงล่ะ

: ทิพยอาสน์ เคยอ่อน แต่ก่อนมา ... กระด้างดัง ศิลา ประหลาดใจ :

โลกมนุษย์ เรานอนเตียง : ดิน ฟ้า (นรก สวรรค์) ขั้วต่างตรงข้ามกัน :โลกสวรรค์ จำต้องนอนตั่ง

- พระจันทร์ ต้องรีบเร่งส่ง และ เร่งรัดให้ …โคกพระจันทร์…ทายาทของพระนาง ลงมาช่วย

: โคกพระจันทร์ – คัน พระ โจ๊ก – ค่ะ พลัน Joke :

...เฮ้อ...เราจึงได้กิน เป๊ปซี่ – ปี้เซฟ กันไงล่ะ...เฮ้อ...
...ผู้หญิง เมื่อ ตั้งครรภ์ – ตัน คลั่ง ผู้ชายคลั่งแล้วเว้ย...เฮ้อ

…คันอะไรกันวะ…พระอะไร.. วัดไหนกันนี่ มีน้ำอะไรไหลโจ๊ก
...อ้อกูลืมไป ...น้ำ Coke (โคคาโคล่า) ไหลจวย...

อมตะ เส้นทางเป็น ตรงกันข้ามกับ นิพพาน เส้นทางตาย มันก็ต้องใช้ นิยายการ์ตูน แบบนี้แหละโว้ย

พระอาทิตย์ SUN – ซัน – สูญ คือ กาย ที่บังอาจเกาะติด ใจ ตามไปกัด จิต ทำให้เกิด ทุกข์ระทม

จิตต้องเป็นกรรมการใจ ห้ามไม่ให้ กาย เกาะติด ใจ…ใจ ต้องไม่เป็นทาส กาย จึงทำให้ ใจ ต้องกัด กาย

แต่...จิตหลอน ต้องห้าม...ห้ามใจตนเอง
มันยากแค้นแสนเข็ญ ต้อง...กัดเสียรู้ – ตรัสรู้...เท่านั้น จึงจะทำได้
กัดเสียรู้...แล้วยังต้องพลาดท่าเสียทีให้แก่...เสียรู้ – สู้เลีย...จิตเข้าใจไม่กระจ่างแจ้ง ต้องฉิบหายตายห่าเช้ด

SUN – ซัน …คำไทย น่าจะอ่านออกเสียงว่า... สูญ
พ่อขุน ท่านสะกดอาถรรพ์ไว้ด้วย… ไม่สูญ – อสูร

อสูร เป็น เทพฝ่ายดี หรือ เทพฝ่ายร้าย ใจท่านต้องคิด จิตต้องตัดสินใจ เชื่อด้วยศรัทธาของท่านเองนะ

อสูร ก็ต้องมีสองเพศ คือ อสุรา – เทพอสูร เพศชาย และ อสุรี – เทพอสูร เพศหญิง

…สุรา แปลว่า เหล้า – น้ำเปลี่ยนนิสัย… อสุรา น่าจะหมายถึง ไม่กินเหล้า ใช่ไหมนะ ...อสุรี – อีสุรา...

...อาถรรพ์จิต…อาถรรพ์ใจ..…เทพราหู…มาอ้อนเมีย…โดนเมียเอ็ด...เอ็ดยศ…ยศเอดส์…เลยไม่ได้แอ้ม...

...แอบไปหาบริวารขอสุรา…พอได้ดวดน้ำสุราเปลี่ยนนิสัยเข้าไป…กลับมาอัดเมียเสียจนได้แอ้ม…มันก็เท่านั้นเอง...

...สุรา – ส่ารุ..

เราจึงมี เชื้อรา ใช้ชนิดหนึ่ง ที่ฝรั่งเรียกว่า ยีสต์ ใช้ทำเป็น ส่าเหล้า เอามาใช้หมักเหล้า สุรา
- ส่าเหล้า เอาไว้หมัก สุรา ใช้เป็นกระสายยาแก้โรค เอ็ดยศ
- เขาก็สั่ง ส่ารุ รุทิ้ง รุมกันไล่บี้ ขี้เหล้า กันใหญ่ ไอ้แหม้งเอ้ย

…โอ๊ย…โว้ย…ทำไมมันดันห่ามาเจอคำพวกนี้ได้ไงโว้ย…
...กูล่ะ เง็ง จริงจริง…โว้ย…โอ๊ย…โอย…กลัวโรคเอดส์…


เวลา 16.44 น. วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วิญญาณ เทพอสูร ออกไปหาย
-----------------------------------------------------------
สงสัยว่าวันนี้…เทพอสูรเมาเหล้า…เขียนกลอนไม่ออกง่ะ

ขุนรำยะ...กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210.
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:11:42:22 น.  

 
18.20 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ ไม่อยากฝัน ยันฝาก จากคนบ้า
ไม่อยากว่า อย่าว๊าก! หากวางเฉย
ไม่อยากฟัด ยัดฝาก ปากใครเลย
ไม่อยากเอ่ย เย้ยอ๊าก! ยากห้ามใจ ๚ะ๛ (แฮ่แฮ่)

18.28 น.

-----------------------------------------------------------

17

เวลา 07.59 น. วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วันแห่ง ดวงจันทร์ Monday – May done

If we try to do , we may be done.

แว่วเสียงสังข์พระแม่จันทรา นางมณฑาเทวี พระราชมารดาของนางรจนา อภัยให้เงาะป่าแล้ว

- ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต…สอนจิต – สอนใจ ให้ เรียนรู้ – รู้เรียน อะไร
- ฟิสิกส์ – ศาสตร์แห่งสัจจธรรม…ความจริงของธรรมชาติ มันยอกย้อนซ่อนเงื่อน ลวงตา ลวงใจ
- คณิตศาสตร์ – ศาสตร์แห่งความเข้าใจกระจ่างแจ้ง เพ่งพิศ วินิจฉัย จิตพิชิตใจ เข้าใจแจ้งกระจ่าง

(ลองระบายแถบสีดำในเส้นบรรทัดของสมุด โดยสลับช่องขาวดำดูสักสามสี่บันทัดสิ แล้วลองจ้องดูเส้นบันทัดในกระดาษ)

- ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ : นายกร ทัพพรังสี : เล่นตลกหรือที่ท่านได้ออกมาเล่นเป็น Presenter ว่า…ท่านรู้หรือไม่ เส้นเหล่านี้ขนานกันไหมครับ…วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
..........................................................................

ฟิสิกส์ สัจจะธรรม ความจริงของธรรมชาติ มีภาพอะไรที่ลวงตา ลวงใจ
คณิตศาสตร์ เมื่อเพ่งพิศ วินิจฉัย จะตัดภาพลวงตา สิ่งลวงใจ ได้อย่างไร

วันแห่งดวงจันทร์ ...Monday – May done…If we try to do , we may be done. ช่วยกันทำ สำเร็จ

- ทำไม ลูกน้อยหอยสังข์ต้องหนี ไปซ่อนในหอย
- ทำไม นางยักษ์ จึงต้องทุ่มเทใจรักสังข์ทองดังลูกน้อยกลอยใจ
- ทำไม วรรณคดีไทย จึงเข้าใจว่า สาวไทยมีสิทธิเลือกคู่ครองได้ดังใจหมาย
- ทำไม นางรจนา จึงตัดสินใจเลือก เงาะป่า เป็นคู่ครอง

: นอกขรุขระ ในตะติ๊งโหน่ง บอกใบ้อะไร :

..........................................................................
สังคมไทยจะล้มเหลวแล้ว
ครอบครัวไทยจะล้มเหลวแล้ว
คนไทย ผู้ใหญ่ วัยรุ่น จะล้มเหลวแล้ว
พ่อแม่ลูกเด็กเล็กแดง ครูอาจารย์ จะล้มเหลวแล้ว

...เป้าหมายของการแก้ปัญหาสังคม คืออะไร...

ตัวแปรต้น ที่เป็นเหตุให้เกิดคืออะไร อะไรเป็นภาพลวงตา
ตัวแปรตาม ที่เป็นผลที่เกิดขึ้นคืออะไร เป้าหมายชัดเจนที่ต้องไม่ล้มเหลว

…คณิตศาสตร์ – ศาสตร์แห่งชีวิต…

Doctor ทางคณิตศาสตร์...ท่านฉลาด ท่านสามารถสร้าง...สมการแห่งชีวิต ได้หรือไม่

18

การแก้สมการ เพื่อให้ เกิดสมดุล จะ แก้สมการ ที่ ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรตาม
ผลลัพธ์ ที่ต้องการ แน่นอน ตัวแปรตาม เมื่อรู้แล้ว เราต้องแก้ที่ สาเหตุ แน่นอน ตัวแปรต้น

สมการชีวิต มีชีวิต…เป็นชีวิตคน – ชีวิตคนเป็น…คนมีชีวิต ชีวิตมีอะไร

มีกาย – มีใจ ....... มีชาย – มีหญิง
...มีผู้ใหญ่ – มีวัยรุ่น – มีเด็กเล็ก...

ธรรมชาติ ฟิสิกส์ มี ขั้วต่างตรงกันข้าม แน่นอน แต่ทุกกรณี มันก็มี ขั้วของความเป็นกลาง

กาย – จิต – ใจ.
ชาย – กะเทย – หญิง
ผู้ใหญ่ – วัยรุ่น – เด็กเล็ก

- ฟิสิกส์...การจะทำให้เป็นกลาง สามารถทำได้อย่างง่ายดาย มันช่างง่ายดายเสียจริงๆ
- ชีวิตคน ทำไมกันนะการทำให้เป็นกลาง เกิดความพอดี มันจึงช่างยากเย็นเสียจริงๆ

ทำไม…ทำไม…ทำไม…ธรรมชาติให้คำตอบมาหรือไม่

- ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ กายภาพ เชิง คณิตศาสตร์ ของ ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ ที่ : ไม่มีชีวิต:
- คนเป็น เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ ที่มี กาย มี ภาพ มี ความคิด เชิง คณิตศาสตร์ : มีชีวิต :

ถ้า Doctor อธิบายไม่ได้ ข้าฯ ทำสวน – ทวนซ้ำ อธิบายได้
: ความจริง อยู่ที่ ขั้วต่างตรงกันข้าม :

- ขั้วของความเป็นกลาง ทางฟิสิกส์ …ไม่มีชีวิต… เป็นของปกติทางธรรมชาติ
- ขั้วของความเป็นกลาง ทางคนเป็น … มีชีวิต … เป็นของผิดปกติทางธรรมชาติ

คนตาย ไม่มีชีวิต ต้องกลับคืนสู่ สุมดุลเดิม เริ่มจากศูนย์ เป็น สมดุลของการเริ่มปฏิสนธิ

ของที่ผิดปกติทางธรรมชาติ มี อาถรรพ์ มหันตภัยร้ายแรง ท่านเรียกมันว่า ของต้องห้าม

- จิตของกะเทย,จิตวัยรุ่น ... ล้วนเป็น ของต้องห้าม เราจะมองข้ามความสำคัญของมันไปได้อย่างไร
- ของต้องห้าม…ต้องห้ามอะไร
- เราจะต้องห้ามครอบครองมันไว้ หรือว่า เราจะต้องห้ามคนที่หลงผิดคิดครอบครองมันไว้

จิต ต้องห้าม ใจ อย่าให้หลงใหลใน ภาพหลอนใจ

ใจ จะหลงตาม กาย ชักนำให้ จิต เกิดหลงใหล ใน ความ รู้สึก สบายใจสบายกาย หรือ สุขกายสุขใจ

คำคนโบราณ มีใช้แต่คำว่า สุขกายสบายใจ หรือ สุขใจสบายกาย

ท่านจะต้องเลือก ... ธรรมชาติอนุญาตให้เราเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ... ต้องห้ามเลือกทั้งสองอย่าง

พระอรหันต์ คิดครองของต้องห้าม ต้องเป็น คนต้องห้าม ห้ามอวดอุตริมนุษยธรรม ท่านห้ามตนเองได้

คนที่ สุขกายสุขใจ เป็นคนต้องห้าม ท่านที่ต้องห้ามตัวเองได้ ต้องบรรลุสัจจธรรม ได้แก่ พระอรหันต์

ถามใจท่านเอง ท่าน บรรลุสัจจธรรม แล้วหรือยัง หากยัง ท่านจะ สุขกายสุขใจ ได้อย่างไร

- ใครกันเล่าที่ทำให้ท่าน…ทุกข์ใจทุกข์กาย…ท่านทำของท่านเอง
- ใครกันเล่าที่จะช่วยให้ท่านพ้นจาก…ทุกข์ใจทุกข์กาย…ท่านจะต้องช่วยตัวของท่านเอง

…ท่านอยากจะ…สุขกายสุขใจ…ท่านต้องทำเอง…จิตต้องห้ามใจ…ใจต้องห้ามกาย
...คงจะมีวิธีเดียวเท่านั้น…ท่าน ต้องห้าม ตัวท่าน…จิตท่าน ต้องห้าม ใจท่าน…ทำด้วยตัวท่านเองเท่านั้น

19

- ของที่ผิดปกติทางธรรมชาติ มี อาถรรพ์ มหันตภัยร้ายแรง ท่านเรียกมันว่า … ของต้องห้าม
- อากาศวิปริตผิดธรรมชาติ เกิดพายุหมุนบ้าคลั่ง เป็นของต้องห้าม มนุษย์หรือที่จะควบคุมมันได้

…กะเทย เป็น คนต้องห้ามตามธรรมชาติ มนุษย์หรือที่จะควบคุมใจมันได้…

กะเทย…หลงสิ้นแล้วในคุณสมบัติของธรรมชาติต่างขั้ว ก็ คุณเธอเหล่านั้นมันเป็นกลาง

เกย์…เลสเบี้ยน…กายยังคงความเป็นต่างขั้ว ชายหญิง…จิตเป็นกลางหลงคุมใจไปต่างขั้ว

…คู่เกย์ ยังต้องคง กฎความต่างขั้ว กับ คู่เลสเบี้ยน ความจริง กฎของธรรมชาติ ขัดขืนไม่ได้…
- เกย์คิง…แน่นอน กายเป็นชาย ใจไม่รักหญิง ดันห่าผ่าไปรักชาย…เค้าต้องเป็นผัว
- เกย์ควีน…แน่นอน กายเป็นชาย ใจไม่ชอบเมีย ดันห่าผ่าไปชอบผัว…เค้าต้องเป็นเมีย

…คู่เลสเบี้ยน ยังต้องคง กฎความต่างขั้ว กับ คู่เกย์ ความจริง กฎของธรรมชาติ ขัดขืนไม่ได้…
- สาวทอม…แน่นอน กายเป็นหญิง ใจไม่ชอบผัว ดันห่าผ่าไปชอบเมีย…เค้าต้องเป็นผัว
- สาวดี้…แน่นอน กายเป็นหญิง ใจไม่รักชาย ดันห่าผ่าไปรักหญิง…เค้าต้องเป็นเมีย

ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า กฎความต่างขั้ว ของธรรมชาติ ยังคงอยู่ตลอดกาล ขัดขืนไม่ได้

- ใจวิปริตผิดธรรมชาติ เป็นการ ผ่าเหล่าผ่ากอ การกลายพันธุ์ ไม่มีมนุษย์ตนไหนจะห้ามได้
- ธรรมชาติจึงต้องห้ามไว้ ไม่ให้มีมากเกินไป ธรรมชาติห้ามไว้ได้อย่างไร
- มนุษย์ มีมันสมองเปรื่องปราชญ์ ได้รับความเฉลียวฉลาดที่ธรรมชาติมอบให้ เอาชนะได้หมด
- ธรรมชาติจึงต้องสร้างเชื้อโรคร้าย มาทำลายมนุษย์ มนุษย์ต่อสู้ ก็ส่งตัวใหม่ กลายพันธุ์มาให้สู้
- ภูมิคุ้มกันในร่างกาย ธรรมชาติมอบให้แล้ว เอาไว้ใช้ต้านทานสู้เชื้อโรคในธรรมชาติ
- มนุษย์ต้องการจะอยู่รอด ไม่มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่มีความเข้าใจในสมดุลเดิม
- สัจจะธรรม ความจริงตามธรรมชาติ ทุกชีวิตต้องการความอยู่รอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์
- ความรักตัวกลัวตาย มนุษย์ค้นคว้าศึกษาวิจัยได้กระจ่างแจ้ง ได้ยาเคมีมาช่วยฆ่าเชื้อโรค

... วงการแพทย์ – แวดการพง – แว๊ด โกง ผลาญ
... คุณหมอ – คอหมุน
... พ่อค้า นายทุน – พ่อคุณ นายท้า – คุณพ่อ หน้าไทย

อาถรรพ์ใจ วงการ ผู้มีคุณธรรม ผู้มีเมตตาธรรม ร่วมมือกับ คุณพ่อหน้าไทย จึงได้โกงกินกันมหาศาล

ตั้งชื่อเอาไว้อย่างดีมี คุณธรรมว่ายารักษาโรค
อาถรรพ์ใจ rayum ดันห่าเอายามาฆ่าเชื้อโรค

ผลร้ายในดาบสอง เชื้อโรค ต้องการอยู่รอด พัฒนากลายพันธุ์ไป มันดื้อยาเรื่อยไป ไม่มีที่สิ้นสุด
- เราหยุดแล้ว แต่ท่านล่ะ หยุดหรือยัง…องคุลีมาลท่านเข้าใจ…สำเร็จอรหันต์ได้ในบัลดล

ผลร้ายในดาบสอง หลงลืมแล้วไปหรือ ปฏิกิริยาทางเคมี นี่แหละที่ทำให้เกิด โรคมะเร็ง
-สารเคมีต้องแตกตัวเป็น อนุมูลอิสระ free radical ต้องมีเหลือที่ทำให้ เนื้อเยื่อปกติ ผิดปกติไป
- แล้วจะต้องกิน anti oxidant จาก ชาเขียว เข้าไปปริมาณเท่าใดจึงจะพอดี มะเร็งแดกทุกประตู

20

ธรรมชาติควบคุม กะเทย…กลายพันธุ์…จิตวิปริตผิดเพี้ยนไป ไม่ให้ระบาดล้นโลกได้อย่างไร
- ทำไมจึงต้องห้าม ถ้าไม่ห้ามไว้จะมีมนุษย์ชายหญิงร่วมคู่ผสมพันธุ์ ดำรงเผ่าพันธุ์เหลืออยู่หรือ

…กะเทย สิ่งมีชีวิตเป็นกลาง ครอบครอง ของต้องห้าม กะเทยห้ามใจตนไม่ได้ ธรรมชาติจึง ต้องห้าม…

การห้ามขั้นที่หนึ่งพึงประสงค์
- ต้องเตือนสติให้รู้ตัว ปล่อยเรื่อง การโคลนนิ่ง คัดลอกแบบพันธุกรรม มาให้ทำเป็นผลสำเร็จ
- Doctor…มีหรือที่จะรู้ตัว หายนะต้องมาถึงในอนาคตข้างหน้าไม่นานเกินรอ…กูอยู่จะรอดูมัน
- ไม่มีลูกสืบตระกูล มันต้องตาย มันไม่ไว้ใจใคร ต้องคิดที่จะหาคนมาครอบครองสมบัติกิจการของตระกูลต้องมีผู้สืบอำนาจทายาทของตน…ใครล่ะ จะดีไปกว่า…โคลนนิ่งตัวเองมาสืบอำนาจต่อ อาจจะร้ายกาจถึงขั้น โคลนตัวเองออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อครองอำนาจทั้งหมดในโลกนี้เอาไว้ไว้คนเดียว

…กูต้องอยู่ครองโลก … กูจะต้องเป็นเจ้าโลก…

เฮ้อ…ไม่ทับหลวง ดวงต้องม้วย ร่วงผลิกผลอย ไปทับน้อย เจ้าโลกขาด ปาดกะ….( ปอกระดาษ ) แล้วนี่…กูจะรอดไหมเนี่ย…เฮ้อ

…อาถรรพ์ใจ…Doctor…ยังไม่รู้ตัว ธรรมชาติจัดส่งโรคร้ายตัวใหม่มาให้…Doctor…สู้ตายต่ออีกตัว…

การห้ามขั้นที่สองต้องห้าม
- ห้ามรักร่วมเพศ Homo Sexual คู่เกย์ ตายห่าก่อน ด้วย ไวรัสนรกตัวร้าย ที่ไม่มีใครรู้ยี่ห้อ วิ่งพล่านกันไปทั้งโลก
- Doctor กลัวกันขี้หดตดหาย ยารักษาโรคเอดส์ ที่ได้ผล จนป่านนี้ ก็ยังค้นไม่พบ แต่ดันห่าร่วมขบวนการ … แว้ดกันลั่นจ้อ…มันโกง…โก่งราคา…บ้าล้างผลาญ … มัน คอหมุน หุนหัน เหลียวหน้า เหลียวหลัง กันเลิ่กลั่ก คุณพ่อหน้าไทย ร่ำรวยกันแหลกราน
- ติดต่อระบาดไปกันใหญ่ด้วย เข็มฉีดยา เสพย์ติด
จาก I เข็มเล็กๆ ค่อยๆ ลามปามไปถึง เข็มเล่มใหญ่…อันเป็นเอ็นท่อนเนื้อแข็งปั๋ง…มายังน้องนาง เนื้อนาบุญ คุณตัว V
- โอ้ว่า V – ว่าใจนะ… ภาษาอังกฤษจะผวนดูก็ได้ ไม่ว่ากัน ว่าใจนะ – Vagina…น้องหนูมาทำใจสู้ชูสองนิ้ว

…ทำไม…ต้องชื่อ ไวรัส HIV…ทำไมต้องเริ่มต้นที่ คู่เกย์…ทำไมต้องต่อมาด้วย เข็มฉีดยาเสพย์ติด…ทำไม…
…ผู้หญิงเพศอ่อนแอ เป็นเนื้อนาบุญ ธรรมชาติปกป้องไว้สุดชีวิต แต่ทว่า หลงอาถรรพ์เกินไป

คุณพ่อหน้าไทย ทำไมมันหน้าเลือดกันขนาดนี้ หน้าเนื้อ ใจเสือ ทำไมน้ำใจหายไปไหนกันหมดโว้ย

การห้ามขั้นที่สามตามตำรา
- มนุษย์ ต้องอาถรรพ์ใจ หลงตัวเอง ห้ามใจตนเองไม่ได้ ทำให้ธรรมชาติของโลกเสียสมดุลไปเรื่อย
- ไม่กลับตัวกลับใจไม่ร่วมมือร่วมใจกันทุกชาติทุกศาสนาช่วยกันรักษาสมดุลของโลกในปัจจุบันนี้ไว้แล้วละก้อ...สมดุลของโลกนั้นจะเข้าสู่สมดุลที่สี่...สมดุลมรณะ...วันนรกแตก ไฟประลัยกัลป์ล้างโลก…ต้องมาเยือนอย่างแน่นอน

ธรรมชาติจะต้องห้ามครั้งที่ สามตามตำรา : การห้ามด้วย สมดุลสุดท้าย :
เข้าสู่สมดุลเดิมเริ่มจากศูนย์...ทุกชีวิตต้องตายห่าเช้ด…จากนั้น...เราท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีกันใหม่

----------------------------------------------------------
นี่คือ คำพยากรณ์ของข้า ฯ…ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ…ที่จะขอจารึกไว้
----------------------------------------------------------

เชื่อหรือไม่ว่า ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ ช่วงเวลาวิกฤตของการปรับเปลี่ยนสมดุลของโลก : สมดุลสามชนสมดุลสี่ :ไวรัสร้าย HIV…โรคซาร์หวัดมรณะ…ไข้หวัดนก…ไวรัสนรก…จะต้องมีทยอยตามมาอีก…ถ้าไม่ห้ามใจตนเอง

-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:18:29:07 น.  

 
....เสริม”ให้”สวย....

ดั่งแพรไหม....ไหวพลิ้ว....ปลิวสะบัด
เรียงเส้นจัด....วับวาว.....พราวไสว
สัมผัสนวล....หอมกรุ่น....ละมุนละไม
งามสลวย.....ไฉไล...ให้ชวนมอง………

*******************


เสริม...เอยเสริมส่งสร้าง..........................งานศิลป์
สวย....ดั่งประสงค์จินต์............................ชื่นแย้ม
สร้าง...สรรค์เพื่อประทิน..........................งามเกิด
เสริม...เสน่ห์ล้วนแต่งแต้ม......................ยั่วเย้ายวนใจ ฯ
.................................


สวัสดีค่ะ พี่นก
วันนี้ กทม ฝนตกมากเลย
ที่สวน ตกบ้างไหม..
ฝันดี ฝันเด่น ฝันหนุกหนาน นะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะโดย: สุนันยา วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:22:25:39 น.  

 
๏ ไม่อยากฝัน ยันฝาก จากคนบ้า
ไม่อยากว่า อย่าว๊าก! หากวางเฉย
ไม่อยากฟัด ยัดฝาก ปากใครเลย
ไม่อยากเอ่ย เย้ยอ๊าก! ยากห้ามใจ ๚ะ๛ (แฮ่แฮ่)

......................................................................

๏ ไม่อยากเว้า เย้ามาก ซากระบบ
ไม่อยากขบ คบยาก ซากปัญหา
ไม่อยากสวน ยวนสาก ปากอวิชชา
ไม่อยากม้า อย่าม๊าก ให้ยากทน (ฮี่ๆๆ)


โดย: น้ำมิตร วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:23:11:37 น.  

 
13.48 น.

กะตื่นเช้าโล้โคลงเคลง<>กะเตงเช้าโล้โคลงขื่น

๏ เข้าโปง โคลงเป่าคลุ้ง ... ขุยกระเด็น
บ่ายหนัก บักหน่ายเหม็น ... มืดหน้า
เข็นยาก ขากเย็นเข็น ....... กลอนอัด
กระบี่ กี่บะ บ้า ................ ท่าไร้เทียมทาน ๚ะ๛ (คริคริ)

13.57 น.

-----------------------------------------------------------

21

วัยรุ่น…เป็น วัยร้อนแรง โบราณเปรียบไว้ นั่นคือ เทพ Mercury ต้องใกล้ไฟ อบให้แห้ง รมให้ดำ…ทำไม
- ทายาทที่จะดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้คงอยู่ตลอดไป จะดีหรือร้าย รอดไปดำรงเผ่าพันธุ์ได้หรือไม่
- วัยรุ่น…เป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์…ต้องให้มีพัฒนาการไปในทางที่ดีที่สุด
- พ่อแม่…ต้องเอาใจใส่ประคับประคองเลี้ยงดูลูกแก้วในวัยรุ่น…ช่วงวัยนี้ให้ดีที่สุด
- ครู อาจารย์…ต้อง สั่งสอน อบรม สั่งให้สู้ สอนให้รู้ อบให้ร้อน รมให้ดำ…ต้องทำ…ทำไม

…โบราณมีคำเตือนว่า ตอนจะเข้า วัยเบญจเพศ ระวังตัวช่วงสุดท้ายจะตายโหงตอนอายุ 24 ปี…
- คนโบราณบอกใบ้ให้ระวังอาถรรพ์ใจอะไรบ้าง...ในการแบ่งวัยเรียนตามระดับชั้นของไทยเรา

ทำไม แต่ละระดับชั้นประโยคการศึกษา ต้องมีการปรับหลายครั้ง จนมาลงตัวที่ สามตามตำรา

...ต้องมี หนึ่งพึงประสงค์...

: ชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชั้น ป. เตรียม – เปี่ยมต่อ :

...ต้องมี สองต้องห้าม...

: อนุบาล – อาน หนูบ้า หลักสูตรชั้นอนุบาล สองปี :
- ต้องห้ามอะไร…เด็กๆ ในวัยนี้ต้องมีเพื่อนเล่น…เพื่อจะได้พัฒนา…วุฒิภาวะทางอารมณ์
- เด็กอนุบาลจะรักคุณครูมาก…เพราะได้ครูเป็นเพื่อนเล่น…ครูอนุบาลต้องเข้าใจเด็กๆ
- ต้องห้ามเร่งรัดการเรียนรู้ ทำไมต้องกวดวิชากันตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยนี้ ผลที่ได้ตามมาคืออะไร
- พ่อแม่รักลูก ลูกเรามันน่ารัก ลูกต้องเก่ง คิดจะเตรียมลูกให้เก่งตั้งแต่เนิ่นๆ อนิจจา อาถรรพ์ใจ

...ต้องมี สามตามตำรา...

: ประถมศึกษา –ปมถะศาษึก – ปมถึกศาษะ – ปมถึกสะสา...ปมถึกสะสาง – สะสางปมถึก :
- เด็กวัยนี้จะคึกคะนองประดุจว่าจะเป็นวัวถึก ต้องห้ามหกผกผัน

เด็กระดับประถมศึกษา : สองต้องห้ามสามสุดยอด : ประถมศึกษาจึงต้องมี สองหลักสูตรรวม หกปี
- เด็กประถมจะเชื่อฟังคุณครูมากกว่าเชื่อพ่อแม่ เชื่อตามที่ครูสอน
- ครูประถมต้องดี ต้องมีคุณภาพ เตรียมไว้ ควบคุมไว้ จะได้ไปถึกอย่างมีคุณภาพ
- เอาวัว เอาควายไปถึก นึกถึงอะไร จำได้ไหม
- คุณครู…ต้องสั่งให้ทำ ต้องสอนให้รู้ ต้องอบให้ร้อนให้แห้ง ต้องรมใจให้ดำ...กันใจเน่า

: มัธยมต้น – มัธ ทะ ยมต้น – มัด ถ้า ยลต้ม :
- เด็กวัยนี้จะเริ่มคบเพื่อนเพศเดียวกัน จะเชื่อเพื่อน เพื่อนว่าอะไรก็จะเฮตามกันไป
- ต้องเน้น คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล พ่อแม่สอนได้หรือไม่
- ครูต้องมีอำนาจ มัดได้ ตีสั่งสอนได้ ถ้าเริ่มจะพูดโกหก ไปเล่นสนุกในทางเลวร้ายกับเพื่อนๆ

: มัธยมปลาย – มัธ ทะ ยมปลาย – มัด ถ้า ย้ายปม :
- เด็กวัยนี้เริ่มจะมีความรักในเพศตรงกันข้าม ร่างกายพร้อมที่จะผสมพันธุ์ ใครจะห้ามใจเด็กได้
- ครูต้องมีอำนาจผูกมัดใจไว้ ไม่เชื่อฟังต้องลงโทษ ต้องเฆี่ยนตีได้ ถ้าย้ายปมไปรัก ไปเชื่อแฟน

เด็กระดับมัธยมศึกษา : สองต้องห้ามสามสุดยอด : มัธยมศึกษาจึงต้องมี สองหลักสูตรรวม หกปี

22

...ต้องมี สี่มรณะ...

: อุดมศึกษา – อาดม ศึกษุ – อมดา ศึกษุ – อมษุ ศึกดา – อมสุ ซ่าดึก – ดึกซ่า อา มุสา :
- หลักสูตรอุดมศึกษา ปริญญาตรี นี่เป็น ปริญญาสามตามตำรา ต้องการเพียง หนึ่งพึงประสงค์
- มี สี่มรณะ หมายถึงว่า ต้องจบใน สี่ปี มี สองต้องห้าม ก็ สองปีแล้ว ไม่รู้เรียน รีไทร์ออกไปซะ
- ร่างกายพร้อม ความต้องการทางเพศพร้อมขีดสุดยอด ถ้าห้ามใจตัวเองไม่ได้ ใครจะห้ามได้โว้ย
- ไม่มีครูแล้ว มีแต่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
- ท่านปล่อยให้ เรียนเพื่อชีวิต มาบรรยาย มาเลคเชอร์ให้ โยนเอกสารให้ ไม่เรียน ก็ รีไทร์ ออกไปซะ

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย มีระเบียบให้ไล่เด็กออกกลางคันหรือไม่…

ปริญญาโท ปริญญาระดับสองต้องห้าม เสนอแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่ ตามก้นใครวะ

ปริญญาเอก ปริญญาระดับหนึ่งพึงประสงค์ หลงตัวเองไปได้ไงไม่ช่วยห้ามสองต้องห้าม

…พอได้เป็น...อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตรา รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์...มีวิญญาณครูกันบ้างไหม…

: อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ :

อาจารย์ – อ่านจ้ะ ... teacher – เท่อ sheet – เท่อ cheat

ครูประถมศึกษ ครูมัธยมศึกษา ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณครู นับวันแต่จะตายตามท่านไป
- ต้องทำผลงานวิชาการ ต้องมีการวิจัย...จะได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น...อาจารย์หนึ่ง – สอง – สาม

…แน่จริงทำไมไม่กำหนดตำแหน่ง อาจารย์สี่มรณะ มาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยล่ะ จะได้ตายห่าเร็วขึ้น…

อาจารย์หนึ่ง – อึ้ง (จัด)จ้านนะ
อาจารย์สอง – อา จ้องสาน(ต่อ)
อาจารย์สาม – อาม จานสา – อั้ม จะสาน(ต่อ)

...อั้ม...ภาษาไทย...หมายถึง...กิน..'

...อนิจจา อนาถใจ…
ครูตรี – ขี่ตู…ครูโท – โคทู่…ครูเอก – เขกอู้
…Doctor สั่งล้มเลิกเช้ด...

ชั้นเอก ต้องเป็นนาย มีอำนาจเขกกะบาลลูกน้องแยก...แต่ถ้าหลงอำนาจ อู้งาน ต้องเขกกะบาลให้ร้องอู้

วัยรุ่น – วุ่นร้าย ต้องรู้คุณครู ครูต้องครอบใจไว้ ไม่ได้ครูดี มีคุณภาพ ล้มเหลวทุกกระบวนท่า.

เวลา 16.28 น. บวงสรวงวิญญาณพระแม่จันทรา ลูกหมาขออนุญาตกราบลาก่อน
ลูกหมาต้องกลับเข้าไปในเมือง...ไปนอนชาร์จแบตเตอรี...วันพรุ่งนี้ขอวิญญาณพระแม่มาบอกต่อ

เวลา 10.49 น. วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547
...พระแม่จันทราประทับม้าทรงลงมา (MARS)...

ฟิสิกส์ สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งกาย (กายภาพ) ไม่มีชีวิต
ไสยศาสตร์ สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งใจ (จิตวิญญาณ) ไม่มีชีวิต
คณิตศาสตร์ สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งความเป็นกลาง (สมดุล) มีชีวิตจิตใจ

...มาดูกัน คนทำสวน ปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์ วศ.ประสานมิตร อย่างข้าฯ รู้อะไร...

: ฟิสิกส์ สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งกาย (กายภาพ) ไม่มีชีวิต :

- ศึกษาแต่กาย (กายภาพ) ไม่ศึกษาใจ (จิตวิญญาณ) แน่นอน มีกายไม่มีใจ ต้องไม่มีชีวิต
- การศึกษาสัจจะธรรม ค้นหาความจริงของธรรมชาติ ต้องอาศัย : ศาสตร์แห่งความเป็นกลาง : มาตัดสินข้อขัดแย้ง
- คณิตศาสตร์ คือ ศาสตร์เพื่อชีวิต สามารถตัดสินข้อขัดแย้งนี้ได้ด้วย สมดุลเดิม คือ ศูนย์

: ฟิสิกส์ สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งกาย (กายภาพ) เชิงคณิตศาสตร์ ไม่มีชีวิต :

23

น้อยเกินไปแสดงค่าทางลบ (–) <ความเป็นกลาง ศูนย์ สมดุลเดิม> มากเกินไปแสดงค่าทางบวก (+)

(–)-----------------------(0)-------------------------(+)
เย็นมาก <<<<<< ไม่เย็น ไม่ร้อน >>>>>> ร้อนมาก
มืดมาก <<<<<< ไม่มืด ไม่สว่าง >>>>>> สว่างมาก
มองไม่เห็นเลย <<< มองเห็นพอดี >>> มองเห็นดีที่สุด

...ฟิสิกส์ มีข้อขัดแย้งหรือไม่…แน่นอน…ต้องไม่มีข้อขัดแย้งใดใด…ต้องพิสูจน์ให้เห็นจริง...

ข้อขัดแย้ง มันต้องมีแน่ มันอยู่ที่ ความเป็นกลาง ต้องเป็นศูนย์ ต้องพอดี ใช่หรือไม่

ไม่ร้อน ไม่เย็น เย็นพอดี ร้อนพอดี เป็นศูนย์พอดี ความพอดี อยู่ที่ตรงไหน

Doctor พยายามแก้ปัญหาโดยการให้คำนิยามของ ศูนย์องศา ( 0 องศา )

…ความคิดเห็น แตกต่างกัน มันเป็นอาถรรพ์ใจของท่าน Doctor ที่ดันห่าเป็น คนมีชีวิต…

เราจึงต้องมี … 0 องศาเซนเซียส … 0 องศาฟาเรนไฮต์…0 องศาโรเมอร์ ...ใช้ในอดีต

สุดท้ายต้องให้พูดภาษาเดียวกัน เราจึงต้องมี 0 องศาเคลวิน ซึ่งเป็น ศูนย์องศาสัมบูรณ์

- ศูนย์องศาสัมบูรณ์ ความร้อนเป็นศูนย์ ยอมรับ แล้วจุดความเย็นเป็นศูนย์นั้น มีไหม หรือว่าให้เป็นจุดศูนย์องศาสัมบูรณ์ นั้น
- ไม่มืด ไม่สว่าง คือ สลัวๆ เงามัวเป็นศูนย์พอดี ตัดสินได้หรือไม่ มืดพอดี สว่างพอดี อยู่ ที่ตรงไหน
- การมองเห็น มีค่า เป็นศูนย์พอดี ...ดันห่าบอกว่า... ตาบอดสนิท ก็นั่น มันค่าของ การมองไม่เห็นเลย

หนักพอดี...เบาพอดี มันก็คือ ไม่หนัก ไม่เบา ใช่หรือไม่

- หนักมากเป็นบวกมาก...เบามากเป็นลบมาก
- ก็ยังพอตัดสินได้ โดยให้ ตกลงมาเป็นบวก...ลอยขึ้นไปเป็นลบ...ลอยอยู่นิ่งๆ นั่นก็คือ เป็นศูนย์พอดี

... ปรากฏการณ์จริง น้ำหนัก และ แรงลอยตัว สมดุลตรงไหน จะลอยนิ่งอยู่ตรงนั้น เป็นศูนย์ได้หลายตำแหน่ง ...

: ฟิสิกส์ เป็น สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งกาย (กายภาพ) เชิงคณิตศาสตร์ ไม่มีชีวิต :

ยังมีสิ่งที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจอีกมากมาย ข้าฯ ไม่ใช่ นักฟิสิกส์ ข้าฯ เพียงแค่ สะกดแก้อาถรรพ์ใจตนเอง

ท่าน Doctor ท่านจะเข้าใจในคำว่า อาถรรพ์ใจ มากน้อยเพียงใด ข้าฯ ไม่รู้ใจท่าน

: ไสยศาสตร์ เป็น สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งใจ (จิตวิญญาณ) ไม่มีชีวิต :

- ศึกษาแต่ใจ(จิตวิญญาณ) ไม่ศึกษากาย(กายภาพ) แน่นอน มีใจ ไม่มีกาย ต้อง ไม่มีชีวิต
- ไสยศาสตร์ กับ ฟิสิกส์ เป็น : ขั้วต่างตรงกันข้าม : กระบวนการศึกษา ต้องแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง

ฟิสิกส์ พิสูจน์ทราบได้โดยใช้ คณิตศาสตร์
ไสยศาสตร์ ไม่อาจพิสูจน์ทราบได้โดยใช้ คณิตศาสตร์

ไสยศาสตร์...เป็นศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วยจิตวิญญาณของผู้ที่เข้าถึงแล้ว...เท่านั้น
- มันเป็น จิตวิญญาณแห่งความเชื่อมั่นศรัทธา ศาสดาทุกพระองค์ เชื่อมั่นในไสยศาสตร์
- ไสยศาสตร์ เป็น ศาสตร์แห่งการต้องห้าม พระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามไว้ ห้ามพระสาวกของพระองค์ที่เข้าถึงศาสตร์แขนงนี้ไว้ว่า ห้ามอวดอุตริมนุษยธรรม

...ฟิสิกส์ และ ไสยยาศาสตร์ จึงต้องขัดแย้งกันตลอดกาล...
…ไม่มีศาสตร์แห่งความเป็นกลางใดๆ ในโลกนี้ ที่จะมาตัดสินข้อขัดแย้งนี้ได้เลยหรือไร…

ธรรมชาติพิสดารสุดยอด ข้อขัดแย้งใดๆ ต้องไม่มี...ธรรมชาติจึงสร้างศาสตร์เพื่อชีวิต ให้คณิตศาสตร์แก้ปัญหา

24

...คณิตศาสตร์ เป็น ศาสตร์แห่งความเป็นกลาง ศาสตร์แห่งชีวิต ต้องมีทั้ง ภาคกาย และ ภาคใจ...

ห้วงเวลาที่ผ่านมา ฟิสิกส์ ก้าวหน้าสุดขีด ภาคกาย ของ คณิตศาสตร์ ก้าวถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

ยุคกึ่งพุทธกาลนี้ สมดุลสามชนสมดุลสี่ เป็น ห้วงเวลาวิกฤต ที่จะ เปลี่ยนโค้งผกผันกลับ

ภาคใจ ของ คณิตศาสตร์ จะเริ่มเข้มแข็งขึ้น เริ่มสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สิ้นหวัง

...แน่นอน ต้องได้รับการต่อต้าน จาก ภาคกาย คือ บรรดา Doctor ทางฟิสิกส์ อย่างสุดชีวิต...

...อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ... ท่าน Doctor เหยียบย่ำน้ำใจ บรรพบุรุษ ไดโนเสาร์เต่าล้านปี...

อย่าดุคนบ้า .... อย่าด่าคนเมา
ยุด่าข้าฯ บ่น ... อย่าเดาคนมา

- อย่าดุคนบ้า ... ก็ข้าฯ เพียงแค่ บ่นระบายความเครียด ท่านมาด่าเหมือนยิ่งยุให้ข้าฯ บ่น
- อย่าด่า คนเมา … คนดีถูกเมียด่า แดกเหล้าเมากลับมาบ้าน ก็ลุยเด้าแหลก เปลี่ยนนิสัยว่ะ

…ตอนที่ ไม่บ้า ไม่เมา ทุกคน ก็เป็น คนดี…อะไร...ทำให้ คนดี ต้องบ้า ต้องเมา เสียก่อนโว้ย…

สิ่งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ท่านเข้าไม่ถึง ท่านก็เครียดต้องระบายออก ใครมาดุ ท่านยังด่าแหลก

...Doctor ท่านบ้าไปแล้ว ใช่หรือไม่...

สิ่งที่ท่านไม่กล้าสู้ ถูกเมียด่า ไม่กล้าสู้เมีย ก็แอบไปแดกเหล้า เมากลับมาเตะเมียแหลก

ชีวิตท่านไม่เคยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริง แล้วก็จะมาคาดเดาไปได้อย่างไร ท่านเมาแล้ว

ชีวิตท่านกำลังทำอะไรในหอคอยงาช้าง ถ้าไม่เปลี่ยนสันดาน ชีวิตท่านจะต้องล้มเหลว

นิสัย...พอจะแก้กันได้ แต่...สันดาน...ใครมันจะแก้ให้กันได้โว้ย

ข้าฯ แก้สันดาน ของข้าฯ ได้ สันดานเดิมของข้าฯ กูไม่กล้าด่าตัวเอง ตอนนี้ กูด่าแหลก

...ศาสตร์ทั้งหลายในโลก หากไม่มีความเป็นกลาง ความหายนะ ก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน...

: ดาบสองคม :

คุณอนันต์ – โทษมหันต์
เฉลียวฉลาด – ฉลาดเฉลียว
แกนบวก – แกนลบ
มีได้ – มีเสีย

ฟิสิกส์ เป็น บวก หรือ ลบ มากเกินไป ทำให้เสียสมดุล เสียศูนย์ ล้มเหลวทุกกระบวน

- สมดุลเสถียร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ ไม่ได้พลังงานมาใช้ มากไปอันตราย
- สมดุลไม่เสถียร ควบคุมให้คงสภาพไม่ได้ หายนะเกิดขึ้น เอามาใช้ประโยชน์ต้องควบคุมให้ได้
- สมดุลสะเทิน อยู่ในลักษณะใดๆ ก็ใช้ประโยชน์ ได้ คงสภาพแห่งความพอดีเสมอ

...ฮ่า ฮ่า ฮ่า Doctor ทั้งหลาย พวกท่านรู้จักใช้ประโยชน์จาก สมดุลสะเทิน หรือไม่...

...สังคมมนุษย์จะคงอยู่ได้ ไม่มี วันนรกแตก ต้องใช้ สมดุลสะเทิน คือ คงสมดุลขณะนี้ไว้...

...คอยดูกันต่อไปก็ได้ ฟิสิกส์จะทำให้โลกแตก แล้ว ไสยศาสตร์จะกอบกู้โลก ให้คืนกลับมา...

25

- ไสยศาสตร์ สัมผัสแล้ว จิตไม่เข้มแข็ง สะกดอาถรรพ์ใจ ไม่ได้ สติแตก ก็จะ บ้าฟั่นเฟือนไปเลย
- ไสยศาสตร์ สัมผัสแล้ว จิตเข้มแข็ง แต่ สะกดอาถรรพ์ใจ ไม่ได้ หลงงมงาย หายนะ หวังร่ำรวย
- ไสยศาสตร์ สัมผัสแล้ว จิตสะกดอาถรรพ์ใจ ได้สมบูรณ์แบบ สำเร็จ เข้าถึง นิพพาน – ได้ อมตะ

: คณิตศาสตร์ สัจจะธรรม ศาสตร์ความเป็นจริงแห่งความเป็นกลาง (สมดุล) มีชีวิตจิตใจ :

- คณิตศาสตร์ ศาสตร์เพื่อชีวิต เป็นศาสตร์แห่งการช่วยเอาชีวิตรอดที่แท้จริง ช่วยได้หรือไม่
- ชีวิต ต้องประกอบด้วย ร่างกาย และ จิตใจ เป็น คู่ต่างตรงกันข้าม มี จิต เป็น ตัวกลาง ใช้ สร้างสมดุล

...ศาสตร์เพื่อชีวิต ช่วยได้แน่นอน ตัวแปรมีสามตัว คือ กาย – ใจ – จิต...

- กาย กลัวตาย ไม่ตาย ได้อมตะ ค่าทางบวก ไม่กลัวตาย ตายได้สนิท ถึงนิพาน ค่าทางลบ
- ใจ กลัวตาย อยากไม่ตาย ได้อมตะ ค่าทางบวก อยากได้ตายได้สนิท ถึงนิพาน ค่าทางลบ
- จิต ต้องเข้าใจ สุข คือ ความพอดี เป็น ทุกข์ เกิดจาก…บวกมากเกินไป หรือ ลบมากเกินไป

...เส้นตรงเพียงแกนเดียว ย่อมแสดง การแปรค่าของตัวแปร ได้เพียง ตัวแปรเดียวเท่านั้น...
...เราจึงต้องใช้ แกนกราฟพิกัดฉากสามแกน หรือ สามมิติ นี่คือ สามตามตำรา ใช่หรือไม่...

(ลองตั้งแกนกราฟดูซิ ... X แกนของกาย ... Y แกนของใจ ... Z แกนของจิต)

- จิตเป็นกลาง เป็น แกนตุลาการ ตัดสินข้อขัดแย้ง ของ ใจ และ กาย ต้องคงสมดุลเดิม
- สมดุลเดิม คือ จุดศูนย์ ซึ่งเป็นจุดกำเนิด Origin คือ จุด O นั่นเอง
- ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตเป็นเจ้า ต้องนำใจ…ความนัยสำคัญของคู่คำ…จิตใจ.
- อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ จะทำให้ จิตจริงคงความยุติธรรม ไว้ไม่ได้ ต้องอาถรรพ์จิตหลอน
- ความรักตัวกลัวตาย เป็นอาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ เป็นอาถรรพ์ต้องห้ามร้ายแรงนัก
- ความกลัวตาย ทำให้ ขวัญผวา เกิดอาการ ขวัญหาย ต้องตามหาฝันที่ดันห่าทำหายไป ในตอนตกฟาก

... วันตกฝาก – ว๊าก ตกฝัน ... ท่าน Doctor ฝันว่าจะรอดตาย ไม่ผวนกลับใจ ตายห่าแน่นอน

- ทุกคนเกิดมาจะมี...ขวัญผมติดกลางกะบาล...อย่างน้อยคนละหนึ่งขวัญ
- ข้าฯ มีสองขวัญ...บางคนหัวล้าน...ขวัญหายไปเลย

26

... ข้าฯ ขวัญมี – ขี่ขวัญมา ... เรื่องของ ความเป็น ความตาย ข้าฯ ไม่สน ข้าฯ จะอยู่เป็นอมตะ

- แต่ทว่า ข้าฯ จะอยู่เป็นอมตะคนเดียวไม่ได้ ... ข้าฯ ต้องมีทุกคนร่วมอยู่เป็นอมตะด้วย
- เพราะว่า ข้าฯ จะต้องอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ แต่ถ้าโลกมันแตกสลายไป ข้าฯ จะอยู่ได้ยังไงโว้ย

... เอาไหมล่ะ ท่าน …Doctor… เรามาอยู่เป็น …อมตะ… กันดีไหมวะ ...

- อมตะ ต้อง รักษาสมดุล ของร่าง กาย ในขณะที่ยังไม่ตาย ตอนนี้ไว้ให้ได้
- อมตะ ต้องทำให้ กาย เป็นสุขสุดขีด สมองต้องหลั่ง เอนโดรฟีน มาให้ ใจ ได้เสพ
- อมตะ ต้องอย่าให้อวัยวะในร่าง กาย วิปริต free radical มีเกิดมาเท่าใด ทำลายให้พอดี
- อมตะ ต้องปี้ทุกวัน ไม่หลั่งเนิ่นนาน มะเร็งต่อมลูกหมากแดก ทำไงก็ได้ต้องให้มันหลั่ง
- อมตะ ต้องมีจิตลามกเข้มแข็ง มันต้องคึกคักขีดสุด ใครหลั่งได้ตอนหดจู๋ ตูให้ล้านหนึ่ง
- อมตะ สรุปแล้ว มนุษย์ผู้ชายจะต้องได้ อายุวัฒนะ 4 ครบสูตร กิน ขี้ ปี้ นอน ทุกวันโว้ย
- กลางวันใช้งาน กลางคืนหลับสนิท ซ่อมสร้าง ชดเชยการใช้งาน ได้สมดุลกัน ไม่มีวันตาย

... แต่ถ้าดันห่า…ไม่มีโลกนี้ให้อยู่อาศัย ไม่มีอาหารที่จะกิน…มันจะอยู่รอดได้หรือโว้ย ...
... หยุดได้แล้วโว้ย…ต้องหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมโลกเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้…เดี๋ยวนี้เลยโว้ย ...

ทำได้อยู่เป็นอมตะจนกว่าจะเบื่อ...ใช้ไม้เท้ายอดทอง...ยันกายยักแย่ยักยันฉะมันไปเรื่อย
อยากตายเมื่อไร ก็ปล่อยจิตวาง ขว้างจิตทิ้งไป แค่นี้ก็ได้ นิพพาน

...จิตมนุษย์เมื่อขาดการควบคุม ก็สลายตัวกลายเป็น จิตเทพ ไปเกิดใน สวรรค์ ได้แล้วโว้ย...
...ข้าฯ เชื่อมั่นว่า ข้าฯ ทำได้ ข้าฯ ไม่เคยเครียด ข้าฯ ศิษย์มีครู – สู้มีคิด ข้าฯ แก้เครียดได้...

: วัยรุ่น – วุ่นร้าย : เป็นวัยที่ ต้องอาถรรพ์ใจ สามสุดยอด
ต้องอาถรรพ์ใจตนเอง

ไม่รู้ว่าควรจะเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ใหญ่ ใครจะตัดสินใจให้ได้ วัยรุ่นตัดสินใจเองโดยไม่ยั้งคิด
- ต้องอาถรรพ์ใจของแม่ ... แม่รักลูก ลูกแม่ต้องเก่งกว่าใครๆ ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีกิน มีใช้ ไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ไม่ห้ามลูก
- ต้องอาถรรพ์ใจของพ่อ ... พ่อรักลูก พ่อต้องออกไปทำงานนอกบ้าน พ่อลำบาก ไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนพ่อ

: ครอบครัวสมัยใหม่ : ยิ่งอยู่ในสังคมเมือง...มีแต่...งาน งาน งาน...หาเงินเพื่อความอยู่รอด..

ทำมาหากิน บอกใบ้ไว้ หน้าที่ใคร ต้องทำให้ถูกหน้าที่ หลงผันผวนผิด คิดให้รอบคอบ
... กินอยู่หลับนอน – อยู่กินนอนหลับ ... คู่คำสองคู่ คู่สองครองเรือน เข้าใจความหมายไหม
... แต่งงาน – ต่านแง่ง ... พิธีวิวาห์มหามงคล ชายหญิงแต่งงานกัน มันลึกซึ้งซ่อนเงื่อนเป็นตาย
...ก่อนมีลูกรัก น้ำต้มผักก็ว่าหวาน ช่วยกันเลี้ยงลูก ใครตอกย้ำ น้ำผึ้งขม ใครผิดใครถูก
...ทำงานเหนื่อยมา จะ อ้อนขอ...มั่ง ก็โดน ด่า…ด่า…ด่า หลบออกไป จะ ดูดยา ก็ดันมาห้าม
...อ้อนขอก็โดนมะเหงก กลัวหงอ ก็ ต้องพึ่ง น้ำเปลี่ยนนิสัย เมามายได้ที่ ด่า ตี พ่อก็ลุยแหลก

โอ้ว่าอาถรรพ์ใจคน ...ชายขี้อ้อน... แดกเหล้า – เด้าแหลก ...อนิจจา... ยาดูด – หยุดด่า …หญิงขี้งอน... ไม่มาง้อ แม่ก็โกรธ

27

- กินอยู่แล้วได้ร่วม หลับนอน นั่น ต้องได้ปี้ ก่อนนอน แบบเดียวกับคำว่า Sleepy ใช่หรือไม่
-อยู่กินกัน มันก็ต้องได้ นอนหลับ ใช่หรือไม่...ใครกันนะ ที่ ด่า…ด่า…ด่า…จนนอนไม่หลับ

...คุณหญิง คุณนาย ท่าน Doctor ทั้งหลาย...ไม่เข้าใจ...ทิ้งคำสอนโบราณ อาถรรพ์ใจ ก็แตกกระเจิง...

- ด่าได้…ด่าดี…ด่าทำไม…ไม่ได้ดูดยา ระบายอารมณ์…มีหรือที่จะไม่ทะเลาะกันลั่นบ้าน
- อัดอั้น ห้ามสวรรค์ อาบ อบ นวด แดกเหล้ากลับถึงบ้าน มันแตะเอา ต่อยเอา ก็ร้องโวยวาย
- ลูกเต้าเข้าสู่ วัยรุ่น เห็นแล้ว จิต เป็นกลาง ล่มสลาย ลูกขวัญหาย ลูกจากบ้าน ไปตามหาฝัน กู่ไม่กลับ

...มีแต่ข่าวลงในหน้าหนึ่ง ลูกถูกเขาล่อลวง ไปเสียผู้เสียคน ฟูมฟายด่า ต้องจับขังคุก…ขังคุก…ขังคุก
...ออกไปทำงาน ฝากลูกไว้ให้เขาเลี้ยง ตกหม้อข้าวต้มตาย ฟูมฟายด่า ต้องจับขังคุก…ขังคุก…ขังคุก
...ครูตีลูกศิษย์สาว ให้ก้นแตก ดีกว่าจะปล่อยไปให้ หอยแหก ฟูมฟายด่า ต้องจับขังคุก…ขังคุก…ขังคุก

แต่งงาน ... แต่งอะไร แน่นอน แต่งกับงาน
แต่งงาน – ต่าน แง่ง… แต่งงานแล้ว ใครทำงาน ใครงุ่นง่าน...บ่น ด่า ดุ

...พ่อไถนา...เสียงพ่อตวาดสั่งควายไถเลี้ยว เข้า - ต่าน ... เข้าคือเลี้ยวเข้าในนา ... ต่านคือเลี้ยวออกนอกนา

... พ่อกลับจากนามาถึงบ้าน จะอ้อนมั่ง…เสียงหมาขู่คำราม…ฮื่อ…แฮ่…แง่ง…โอ้ว่า…เสียงแม่กูหรือนี่

ข้าฯ ขี้ยา เสพทุกวัน ทั้งเอนโดรฟีน ทั้งดูดยาที่เขาไล่บี้ ต้องลาออกจากราชการครู หนีมาดูดอยู่ในสวน

-----------------------------------------------------------

มาจะกล่าวบทไป
ถึงท้าว หัสนัย ตรัยตรึงสา
ทิพย์อาสน์ เคยอ่อน แต่ก่อนมา
กระด้างดัง ศิลา ประหลาดใจ

จะมีเหตุ มั่นแม่น ในแดนดิน
อมรินทร์ เพ่งพิศ สงสัย
จึงสอดส่อง ทิพย์เนตร ดูเหตุไป
ก็แจ้งใจ ในนาง รจนา

หากแม้นไม่ ไปช่วย จะม้วยมอด
ด้วยสังข์ทอง ไม่ถอด รูปเงาะป่า
ฯลฯ
-----------------------------------------------------------
ไม่เคยเปิดอ่านมาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว …ผิดถูกประการใดขออภัยด้วย… จำได้แค่เนี๊ยะ
- ทำไม ลูกน้อยหอยสังข์ต้องหนี ไปซ่อนในหอย
- ทำไม นางยักษ์ จึงต้องทุ่มเทใจรักสังข์ทองดังลูกน้อยกลอยใจ
- ทำไม วรรณคดีไทย ท่านจึงเข้าใจว่า สาวไทยมีสิทธิเลือกคู่ครองได้ดังใจหมาย
- ทำไม นางรจนา จึงตัดสินใจเลือก เงาะป่า เป็นคู่ครอง
- นอกขรุขระ ในตะติ๊งโหน่ง บอกใบ้อะไร

...จินตนาการของครูกวีโบราณ วิสัยทัศน์ไดโนเสาร์เต่าล้านปี ที่ลูกหลานกล่าวเล่นเห็นขำขันหรือนี่...

- ลูกหลานใคร ลูกน้อยหอยสังข์ ลูกของทุกคน แม่ทุกคนล้วน คลอดลูกน้อยหอยสังข์ ออกมาทั้งสิ้น
- ลูกท่าน มันไม่ใช่ ลูกน้อยหอยสังข์ ก็ดันห่าผ่ามันออกมาทางหน้าท้อง แต่ก่อนหน้านั้น น้ำสังข์ มันหลั่งเข้าทางรูไหนวะ
- หอยสังข์ของลูก ออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่เช้า กลับบ้านมืดค่ำ ลูกร้องไห้จะซ่อนในอกใครกัน
- พ่อแม่กลับมาถึงบ้าน อ่อนเปลี้ยเพลียแรงด้วยกันทั้งคู่ ยังจะอ้อน...ใครโดนเอ็ด ทะเลาะกันลั่น
- ลูกน้อย ไม่มี หอยสังข์ ให้หลบภัย ให้หายหวาดหวั่น ถึงจะมีกิน มีใช้อุดมสมบูรณ์ แต่ก็ว้าวุ่นใจ พ่อแม่ไม่รักลูกน้อย

...ปลูกฝังภาพฝันอันเลวร้าย...ไว้ในใจลูก...ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กยันวัยแรกรุ่น...

- แล้วฝันร้ายก็มาเยือน...ลูกชาย ลูกสาว...ขวัญหาย...เตลิดหนีจากบ้านไปตามหาฝันกันวุ่นวาย
- ลูกหลานขวัญกระเจิง จนกู่ไม่กลับ เป็นสันดานเสียแล้ว ใครเล่าจะดัดสันดานได้ คอยดูกันต่อไปเถิด

-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:14:03:19 น.  

 
16.18 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ ไม่รู้ผล รนผู้ ใดอยู่บ้าง
แหกถ่างรั้ว ทั่วร่าง หลั่งน้ำหนอง
เปลวเพลิงลวก พวกเหลิง ระเริงล่อง
ลอยหน้าหมอง น้องหมา เรียกหาแมว

๏ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ดวงจิตดวงอาถรรพ์
ไม่รู้กัน รั้นกู กู่เรียกแล้ว
จอดไม่ต้องแจว : แห้วไหม : จ้องไม่ตอด...แจว
ผวนแล้วมอง ร้องแม้ว : จอด...แมวต้องใจ ๚ะ๛ (คริคริ)

16.43 น.

-----------------------------------------------------------

28

…ทำไม นางยักษ์ จึงต้องทุ่มเทใจรักสังข์ทองดังลูกน้อยกลอยใจ ทำไม…

- นางยักษ์ ก่อนกลั้นใจตาย นางได้จารึกมนต์เรียกเนื้อเรียกปลาไว้ให้ สังข์ทอง ได้เรียนรู้ ทั้งๆ ที่ สังข์ทอง ได้ขโมยของรักหลบหนีมา ด้วยคิดว่า นางยักษ์ นั้นจะใจร้าย ตามที่ได้รับฟังเขาบอกเล่าต่อกันมา ไม่ยอมรับความจริงเลย ถึงจะไม่ใช่แม่ที่แท้จริง นางยักษ์ เป็นเพียงแค่ แม่พิมพ์ ของลูกเท่านั้น แต่ก็ยัง ทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณ ให้ลูก ... โอ้ว่า แม่พิมพ์ แม่พระ … พระคุณแม่ครู
..เงาะป่า รูปกายสีดำสนิท...ห่อหุ้มเรือนร่างสีทองอร่าม…โอ้ว่า…ต้องรมดำย้ำไม่ให้ ใจลูกเน่า..

คนโบราณท่านสร้าง จิตวิญญาณครู ไว้ในวัด พ่อมอบสิทธิ์ของพ่อ ให้ หลวงพ่อ หลวงตา ให้ อาจารย์พ่อ เฆี่ยนตีลูกพ่อ ได้ ให้สั่งสอน อบรม เราจึงมีคำว่า ลูกศิษย์วัด ลูกศิษย์ครู ใช้

หลวงตา อาจารย์พ่อ ขลัง มีพลัง มีอำนาจ ครอบจิตวิญญาณลูกศิษย์ ได้

: เชื่อได้ไหม...พ่อ ก็คือ บิดา...เราจึงได้มีพิธีกรรม ครอบครู ในวิชา โขน ละคร ดนตรีไทย...ใช้ได้เมื่อ แม่ ก็คือ มารดา :

เชื่อหรือว่า รจนา เจ้าจะมีตาทิพย์เห็นรูปทองซ่อนอยู่ภายใน รู้ไหม สังข์ทอง บอกใบ้ด้วย ดอกชบาสีแดง

วิญญาณครู คือ วิญญาณพ่อ อนิจจา ไม่อยากจะเปรียบเทียบเลยว่า ใครล่ะ คือ วิญญาณยักษ์มาร

ครู คือ พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ มีจิตวิญญาณครูเต็มเปี่ยม สมัยนี้เหยียบย่ำน้ำใจครู กูสุดจะทานทนได้

...พ่อครูกูร้องไห้ แม่ครูกูร้องไห้ วิถีทางไทย ต้องอาถรรพ์ใจ หลงใช้ วิถีเทศ เปรตกินเมือง...

สุ-ดยอด – สอดหยุด ยั้ง ...... มายา ได้ฤๅ
จิ-ตพร่ำ – จำผิด พา ............ พลาดได้
ปุ-ปะแต่ง – แปลงตา ........... ตบทรัพย์ ใครฤๅ
ลิ-งหลอกเจ้า:แช่งไว้ ...........ใช่แว้ง:กัดตน

…ท่านผู้มีอำนาจ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้มีคุณธรรม…
...ข้าฯ เป็นคนไทย ข้าฯ รักเมืองไทย ข้าฯ รักชาติบ้านเมืองไทย...

พ่อหลวงข้าฯ แม่หลวงข้าฯ ต้องอยู่คู่เมืองไทย
พี่ข้าฯ น้องข้าฯ ต้องตายตาหลับอยู่ในบ้านเมืองไทย
เพื่อนฝูงข้าฯ ลูกหลานข้าฯ จะต้องคงอยู่ ช่วยกันกู้เมืองไทย

…ท่านผู้มีอำนาจ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้มีคุณธรรม…
...คำเตือนของข้าฯ คือ คำเตือนจากจิตวิญญาณครู...

ช่วยคลายเครียดให้แก่พ่อหลวงข้าฯ ช่วยคลายเครียดให้แก่แม่หลวงข้าฯ
ช่วยคลายเครียดให้แก่พี่ข้าฯ ช่วยคลายเครียดให้แก่น้องข้าฯ
ช่วยคลายเครียดให้แก่เพื่อนข้าฯ ช่วยคลายเครียดให้แก่สหายข้าฯ
ช่วยคลายเครียดให้แก่ลูกหลานข้าฯ

เวลา 21.48 น. วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 …วิญญาณ พระแม่จันทรา ออกไปหาย…

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com…

29

เวลา 01.21 น. วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 … วันแห่งเทพ Jupiter – เจอปี้ตู

ก็หลับสนิทอยู่ดีๆ ตั้งแต่หลังสี่ทุ่ม เพราะอะไรก็ไม่รู้ทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืน ดูรายการถึงลูกถึงคน
เปิดโมเดิร์นไนน์ทีวี เป็นช่วงหลังของรายการ การจัดระเบียบการทรงเจ้าเข้าผี พอดี
สรยุทธ ทำได้ดีมาก สนุกดี ที่มีตัวแทนของ ศาสตร์ทั้งสามตามตำรามาบรรจบพบกันครบครันพอดี ถกเถียงกัน ได้มันดี

...กูจะฟันธง...

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตเป็นเจ้า ต้องนำใจ

----------------------------------------------------------
(ให้ลองเขียนกราฟชีวิต จิต ใจ กาย ดูกันนะ )

( แกน X แกนของ ฟิสิคส์ และ ไสยศาสตร์)
----------------------------------------------------------

ไสยศาสตร์ <<<<<<< . >>>>>>>>> ฟิสิกส์
ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ < . > วิทยาศาสตร์กายภาพ
เชิงคณิตศาสตร์ด้านลบ < . >>เชิงคณิตศาสตร์ด้านบวก
แกนลบของชีวิตด้านใจ < . > แกนบวกของชีวิตด้านกาย
ใจเป็นนาย <<<<<<<< . >>>>>>กายเป็นบ่าว

(–)---------------------------(O)------------------------(+)

เชื่อมากที่สุด <<<<<<<< . >สว่างที่สุด มองเห็นเป็นอินฟินิตี้
ความเชื่อเป็นอินฟินิตี้ <<< . >มืดที่สุด มองไม่เห็นเป็นอินฟินิตี้
ศรัทธาสูงสุด <<<<<<<< . >หนักที่สุด หนักเป็นอินฟินิตี้
มุ่งมั่นในบรรลุนิพพาน <<< . >เบามากที่สุด เบาเป็นอินฟินิตี้
อิ่มเอิบใจสูงสุด นิพพาน << . >> อิ่มเอิบใจสูงสุด อมตะ


<<<<<<<<<<< ( ณ จุดกำเนิด ) >>>>>>>>>>>>
(–)---------------------------(O)------------------------(+)
<<<<<<<< ไม่เชื่อเลย...|...สว่างเป็นศูนย์ มองเห็นเป็นศูนย์
<<<< ความเชื่อเป็นศูนย์...|...มืดที่สุด เห็นเป็นศูนย์ >>
<<<< แต่ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น...|...เบาที่สุด หนักเป็นศูนย์ >
<<<< ไม่เชื่อว่ามีนิพพาน...|...เบาน้อยที่สุด เบาเป็นศูนย์
<วุ่นวายใจที่สุดนิพพานสูญ..|..วุ่นวายใจที่สุด อมตะเป็นศูนย์
-----------------------------------------------------------

ไสยศาสตร์ ไม่เคยไม่เชื่อ ฟิสิกส์ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น ฟิสิกส์
บูชาเคารพเทิดทูนบรรพบุรุษ งมงายมากเกินไปเกิดหายนะได้

...ไสยศาสตร์ ถ้าไม่มีจุดแห่งความพอดีหายนะบังเกิดแน่นอน...

ฟิสิกส์ ไม่เคยเชื่อ ไสยศาสตร์ ลบหลู่ดูหมิ่น ไสยศาสตร์
ทำลายล้างบรรพบุรุษ หายนะร้ายแรงอนันตทวีเท่า

...ฟิสิกส์ ถ้าไม่มีจุดแห่งความพอดีหายนะบังเกิดแน่นอน...

-----------------------------------------------------------
( แกน Y แกนของความเป็นกลาง คือ จิต คณิตศาสตร์)
-----------------------------------------------------------

คณิตศาสตร์ ศาสตร์เพื่อชีวิต ศาสตร์แห่งความเป็นกลาง
ศาสตร์แห่งชีวิตจิตใจ สมดุลเดิมเริ่มจากศูนย์

คณิตศาสตร์มีจุดแห่งความพอดี คณิตศาสตร์มีสมดุลที่พอดี
คณิตศาสตร์มีความเป็นกลาง จิตตัดสินใจ รอดตายเมื่อพบความพอดี

...จิตเอียงไปทางใจ ต้องตายห่าแน่นอน : จิตเอียงไปทางกาย ต้องตายห่าแน่นอน...

-----------------------------------------------------------

เส้นทางรอดชีวิตไม่มีเส้นทางใดเลย มีเพียงจุดยืน เพียงจุดเดียวเท่านั้น ต้องคงศูนย์สมดุลเดิม

จิตหลงไปในเส้นทางอื่น บวก หรือ ลบ หรือ ผิดทางไป แม้แต่เพียง องศาเดียว ตายห่าทุกเส้นทาง

อาถรรพ์จิตหลอนต้องห้าม ในธรรมชาติของชีวิตมนุษย์มีมากมายปานใด อาถรรพ์ต้องห้าม จิตใจคน – จนใจคิด

02.13 น. พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547

... ตกใจมาก เคยหลงใหลในฟิสิกส์ ณ เวลานี้ เข้าใจกระจ่างแจ้งแล้ว ...

เวลา 12.14 น. วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วันแห่งเทพ Jupiter – เจอปี้ตู

ทำไม…คนไทยจึงไม่รู้จัก…บาปบุญคุณโทษ …คนไทยต้องอาถรรพ์…อะไร

บาปบุญ คุณโทษ ... ถ้า ทำ ย่อมความหมายว่า ... ทำบาป ไม่ได้คุณ ทำบุญ ไม่ได้โทษ

บาปบุญ คุณโทษ ... ถ้า ไม่ทำ ย่อมหมายความว่า ... ไม่ทำบาป ได้คุณ ไม่ทำบุญ ได้โทษ

…การให้เหตุผล ตามหลักตรรกศาสตร์ ของวิชาคณิตศาสตร์ ศาสตร์เพื่อชีวิต คิดเพียงด้านจิตใจ…

คุณเชื่อหรือไม่ ... ทำบาป ต้องไม่ได้คุณ ... ถ้ากลัว คือ …กลัวทำบาป ต้องกลัวไม่ได้คุณ

ทุกคน ... กลัวไม่ได้คุณ ... ทุกคนจึงต้อง ... กลัวทำบาป
เมื่ออยากไม่ได้คุณ จึงต้องอยากทำบาป ... จริง หรือ เท็จ

คุณเชื่อหรือไม่... ทำบุญ ต้องไม่ได้โทษ ... ถ้ากลัว คือ …กลัวทำบุญ ต้องกลัวไม่ได้โทษ

ทุกคน ... กลัวไม่ได้โทษ ... ทุกคนจึงต้อง ... กลัวทำบุญ เมื่ออยากไม่ได้โทษ จึงต้องอยากทำบุญ ... จริง หรือ เท็จ

คิดว่า…นี่คือ ... ตรรกศาสตร์ ... การให้เหตุผลสมเหตุสมผล ของ การเกิดอาถรรพ์ใจ … ตายห่าลูกเดียว

…อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค…

ทุกข์ คือ ความอยาก มี สามอยาก กามตัณหา ภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา

ถามใจท่านเอง อยากได้บุญกันนักหนา ตะเกียกตะกายไปทำ มีแต่ความทุกข์ยาก บุญอะไรกันนี่

..บาปบุญ คุณโทษ…ทำไม…เมื่อคุณได้ทำอะไรไปแล้ว คุณจึง…โทษบาป…โทษบุญ…โทษคนอื่น…ไม่โทษตัวเอง..

ข้าวปลาอาหาร และ เลือดเนื้อเชื้อไข

...ท่านเชื่อหรือไม่...

- ข้าวปลาอาหาร ได้จาก นาแปลงใหญ่ นั่นคือ นาข้าว นานี้อยู่ที่ไหน ใครช่วยกันทำ
- เลือดเนื้อเชื้อไข ได้จาก นาแปลงน้อย นั่นคือ นาบุญ นานี้นาของใคร ใครช่วยกันทำ

..ก.เอ๋ย ก.ไก่ – ข.ไข่ ในเล้า – ฃ.ฃวด ของเรา – ค.ควาย เข้านา – ฅ.ฅน ขึงขัง – ฆ.ระฆัง ข้างฝา..

ค. ควายเข้านา คือ นาแปลงใหญ่ สระอาหายไป เข้าทำ นาบุญ

สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสํโฆ…………สามีจิปฏิปนโน ภควโต สาวกสํโฆ……………อนุตรํปุญญกเขตตํโลกตสาติ

-ในบทสวดบูชาพระสังฆคุณ มีอักขระบาลี ที่ระบุว่า พระสงฆ์เป็น เนื้อนาบุญ ของพุทธมามกะ
- พระพุทธองค์ทรงยกย่องผู้ใดเป็น เนื้อนาบุญ ในพุทธศาสนาของพระองค์…นาบุญ คือ นาพระ
- เราจะเชื่อว่าเนื้อพระสงฆ์ เป็น เนื้อนาบุญ ได้หรือไม่ ในเมื่อ กายเนื้อ คือ คราบสังขารที่ต้องสละทิ้ง

ทำไม คู่สามีภรรยาที่ไม่มีทายาทสืบตระกูล
- เมื่อต้องไปขอ บุตร – ธิดา ของผู้อื่นมาเลี้ยงเป็นลูก
- จารีตประเพณี ที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ให้เรียกชื่อว่า ลูกบุญธรรม จึงจะมีสิทธิทำนิติกรรมตามกฎหมาย
- เลือดเนื้อเชื้อไข หมายถึง ทายาทสืบตระกูล ใช่หรือไม่

...กูจะบ้าตาย ... ลูกบุญธรรม – ลุ้น บุกทำ

-ไม่ช่วยกันทำนาบุญ…จะมีบุตรสืบตระกูลได้อย่างไร
- บุญวาสนาไม่มี ไปเคาะ ฆ. ระฆัง ข้างฝา บนบานศาลกล่าวขอ ลูกเต้า จากพระเจ้าองค์ใด
- ทำไมจึงต้องใช้คำว่า ลูกเต้า จะขอลูกขอเต้า ขอแล้วต้องไปอ้อนขอทำเอาเองจาก นาบุญ ที่มี

อับจนปัญญา ... นาบุญ ของตนพังไป ... ค.ควาย ของ ฅ.ฅน ก็ไม่ขึงขัง ... ต้องไปขอ ลูกบุญธรรม

ขอกราบก้มประนมกร นมัสการคุณพระพุทธองค์ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ใด พุทธทำนายทรงบอกใบ้อะไร

พระราหุล – พรุลราหะ – ผลุนราหะ – ผลุนระหา – ผละรุนหา
พระนางพิมพา – พระนาพิมพาง – พระนาพิมพัง – พิมพังนาพระ
เจ้าชายสิทธัตถะ – จะชายสิทธัตเถ้า – จะชายสิทธิ์ทัดเท่า – สิทธิ์จะเท่าทัดชาย

จะชายสิทธิ์ ทัดเท่า – จิตชาย สะ ทัดเท่า – จิตชาย เศร้า ทัดท่า – ถ้าทัดชาย จิตเศร้า

…พิมพังนาพระ ผละรุนหา สิทธิ์จะเท่าทัดชาย ถ้าทัดชาย จิตเศร้า…

สังคมไทยเราจะล้มเหลวแล้ว นางพิม นางวันทองสองใจ สมัยนี้ เธอมีประสงค์อะไรกันนะนี่

วัยรุ่น – วุ่นร้าย คุณเธออยากได้อะไรจึงได้หลงทำลายเนื้อนาบุญของคุณพระพุทธองค์จนป่นปี้

คุณหญิง คุณนาย ... วัยวุ่น–วุ่นวาย ... อยากได้สิทธิเท่าชาย ไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ใครเล่าร้องโวยวาย

ขุนช้างคือใคร ทำไมต้อง หัวล้านเหน่ง
Doctor หัวล้าน ขวัญหาย ทำไมจึงต้อง อยากได้ ไปเชื้อเชิญให้มันเข้ามาทำลายบ้านเมืองเรา

พระสงฆ์องคเจ้า หลงอะไรเล่า หรือยึดติด เจ้าองคชาต...ชาติไหน อยากได้สวรรค์นิพพานหรือ

…อาถรรพ์จิต อาถรรพ์มหันตภัย…ภูติมฤตยูร้าย…อาถรรพ์ใจ อาถรรพ์ต้องห้าม…

ใช่เลย… คนบ้า – ข้าฯ บ่น … ข้าฯ สุดจะทนทาน…ชันหัวมั่ง – ชั่งหัวมัน…ก็เท่านั้นเอง

…อย่าได้มาถามเลยวะ ข้าฯ…ไม่รู้…ไม่รู้…ไม่รู้…จริงๆ ว่ะ…ทำไมคนไทยจึง อยากได้ทุกข์…

ทรงเจ้า เข้าผี
เศร้าจง ขี้เผา
เศร้า เจ้าขี้ผง

- ทะเลาะกันเข้าไป จัดระเบียบกันเข้าไป ไม่รู้จักเขี่ยขี้ผงในดวงตาเจ้า ข้าฯ เศร้าใจ
- เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งใด…ใช่…เดรัจฉานมันไม่มีจิตเชื่อมั่นศรัทธาเลย
- Doctor ท่านก็เชื่อมั่นใน...ศาสตร์ทางกาย พิสูจน์ได้ กายต้องแตกดับ…ตายห่าแน่นอน
- จี้กง คนทรงเจ้า ท่านก็เชื่อมั่นใน...ศาสตร์ทางจิต ที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้…ตายห่าแน่นอน

…ข้าฯ เชื่อมั่นศรัทธาใน...ศาสตร์เพื่อชีวิต…คณิตศาสตร์…ข้าฯ จะอยู่เป็น อมตะ จนกว่าจะ นิพพาน…

-----------------------------------------------------------
ดีดลูกคิด จิตพิชิตใจ ไม่ยุ่งยาก
ใจกระชาก ลากกายมา อย่าไปสน
ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เข้าใจตน
จิตเป็นเจ้า นำใจด้น ออกเดินทาง

เวลา 16.40 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------
ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:21:17:03 น.  

 
04.58 น.

(ยามเช้าเราโคลงแกร่ง – ยามแช่งแรงโคลงเก่า)

๏ เขียนพร้อม คอมพ์เพี้ยนบ่อย ........ พลอยเบลอ
เอ๋อสนั่น อั้นเสนอเอ๋อ .................... สะเหร่อแล้
ดันห่า ด่าหันเจอ ............................ คู่อริ
นายพร่า น่าพ่ายแพ้ ....................... ไม่รู้หลงอะไร ๚ะ๛ (แฮ่แฮ่)

05.15 น.

-----------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

๏ บ้านโคลงผวน [ ๓๑ ] ... ครวญ ... ๏ ... ของ คุณ: คนสาธารณะ

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9521572/W9521572.html
-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 93 [ถูกใจ] [แจ้งลบ]

22.12 น.

กลโคลงผวน 'พยัคฆ์ครวญหาคู่'
แต่ละบาทกลโคลง เน้นคำพยัญชนะคู่เหมือนในคู่คำผวนหน้าบาทคำโคลง

๏ ค้านผวน ครวญพล่าน เพ้อ ........ คำคราง
ครวญพูด ขูดพรวนพลาง ............. แคะไค้
คำกลับ ขับกรรมกลาง ................ ข้อคิด (ครวญ-ครว-ญ)
คารวะ คละวาไว้ ........................ คิดค้นคำ'ควร'

๏ ข้าสวน ควรส้าเสือก ................. คร่ำครวญ --->(ส้า โทโทษเอก ซ่า)
ครวญใหม่ ไขม่วนมวล ................ คู่เคล้า
คำให้ ใคร่ห้ามหวน ..................... ครวญใคร่
คืนฉ่ำ ค่ำชื่น เช้า ........................ ครึกครื้นโคลงเคลง

๏ ครวญเล้ง เคร่งล้วนไล่ .............. โครมคราม
ควรทราบ คราบซวนทราม ............. คุดคู้
ครวญโหด โคตรหวนหาม .............. เคืองขัด
ควรผ่อง คล่องผวนผู้ .................... คลั่งใคล้คำครู ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

23.01 น.

แก้ไขเมื่อ 07 ก.ย. 53 23:12:51

จากคุณ : นกโก๊ก [FriendFlock] [Bloggang]
เขียนเมื่อ : 7 ก.ย. 53 23:09:43 [แก้ไข]
---------------------------------------------------------------

32

เวลา 04.32 น. วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วันแห่งเทพเทพี VENUS

…ไม่เข้าใจว่า ทำไมเช้าวันนี้จะต้องตื่นนอนตั้งแต่ก่อนตีสี่ครึ่ง…
…เปิด โมเดิร์นไนน์ทีวีช่วงสุดท้ายของรายการ รอมฎอน…ไนท์…

เอกภาพ – ภราดรภาพ – สันติภาพ

…วิถีอิสลาม วิถีแห่งความอดทน เดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอด…

ไซตอน... อิสลามห้ามไซตอนโดยวิธีสร้างจิตตนเองให้ยำเกรงต่อองค์ศาสดาเจ้า
ซาตาน ... คริสต์ห้ามซาตานโดยวิธีสร้างจิตตนเองให้รักเทอดทูนองค์ศาสดาเจ้า

…04.55 น. ไฟฟ้าดับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ ทั้งๆ ที่อากาศก็ดี ไม่มีฝนฟ้าคะนอง…

ข้าฯ รับทราบด้วยจิตว่าอะไรห้ามไม่ให้ ข้า ฯ ได้รับทราบวิถีอิสลามอีกต่อไป

…05.18 น. ไฟฟ้าติด รายการ วิถีอิสลาม จบไปแล้ว ข้าฯ เปลี่ยนช่องไปที่ TV 3 นั่งทบทวน วิถีอิสลาม…

คริสต์ – อิสลาม – พุทธ

...ข้าฯ เข้าใจแล้ว พวกเราศรัทธา เชื่อมั่น ยึดถือศาสตร์แห่งชีวิตที่แตกต่างกัน...

: คริสต์ – ศาสตร์แห่งกาย…วิทยาศาสตร์
: อิสลาม – ศาสตร์แห่งใจ…ไสยศาสตร์
: พุทธ – ศาสตร์แห่งชีวิตจิตใจ…คณิตศาสตร์

สงครามครูเสด ... เหตุแห่งความขัดแย้ง กาย – ใจ ... ทำให้รวมกันได้ย่อมเกิดชีวิตจิตใจ

…เวลา 05.35 น. โลกยามเช้า ทีวีช่องสาม รายงาน… เกิดระเบิดพลีชีพก่อนวันรอมฎอน ในกรุงแบกแดด – BADแดก

เขต กรีนโซน – โกร๋นสิ้น…เขตปลอดภัยสูงสุด

ในโลกนี้มีแต่ในอ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ปลอดภัยสูงสุด

- ระเบิดพลีชีพเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน สองครั้ง นี่คือ สองต้องห้าม
ทหารอเมริกัน ตาย 4 ศพ นี่คือ สี่มรณะ
- ตั้งแต่ อเมริกัน เริ่มการรุกราน อิรัก ...อิรัก ต้องสูญเสียไปนับศพไม่ถ้วน
- อเมริกัน…สังเวยชีวิตทหารไปแล้วรวมทั้งหมด 831 ศพ…Oh my god…8+3+1 = 12…
- อีกศพเดียว ก็จะถึง อาถรรพ์เลข 13 ตายตามสั่ง 1+2 = 3 มันครบ สามตามตำรา แล้ว

ปีนี้ ค.ศ. 2004 ปี ศูนย์สองต้องห้าม ปี สองสี่มรณะ ปี แห่งความปั่นป่วนวุ่นวาย
ปีหน้า ค.ศ. 2005 ปี ศูนย์สองต้องห้าม ปี ..สองห้าอาถรรพ์มี ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่

- อเมริกาต้องเปลี่ยนแปลงผู้นำ เพื่อความอยู่รอดของคนอเมริกันในโลกมนุษย์ใบนี้

.. จี้ แครอน – จอห์น แครี่ ..ต้องมาแทนที่.. จอร์จ ดับเบิลยู บุช – จุด WORLD บอด ..แน่นอน..

ปีโน้น ค.ศ. 2006 ปี ศูนย์สองต้องห้าม ปี ..สองหกผกผัน.. ปี แห่งการผันผวนไปในทางใดกันนะนี่

33

... ฟังว่ามีผู้เสนอให้แก้ไขเนื้อเพลงชาติไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ ให้ใช้ … รวมเลือดเนื้อหลายเชื้อชาติไทย … แทนที่ : รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย :
... ข้าฯ เห็นว่าไม่สมควรบังอาจเปลี่ยนอย่างยิ่ง…ถ้าจำเป็นสุดขีดนั้นต้องใช้ … รวมเลือดเนื้อเราเชื้อไทย ... น่าจะดีกว่า

---------------------------------------------------------------
เมื่อเย็นวันวานนี้ ทำไมข้าฯ จึงคิดถึงคำว่า : เรา : เช้าวันนี้ ข้าฯ เข้าใจแล้ว
---------------------------------------------------------------
เมื่อ เวลา 21.04 น. วัน อาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... สามตามตำรา
ข้าฯ เคยวิเคราะห์ สงครามครูเสด ยุคใหม่ โดยใช้ จิตวิญญาณ แห่งการผวนคำไทย
us army : หลงอาถรรพ์สองต้องห้าม : us อาร์มมี่ – อัด อิหม่าม ... ทำให้รบกันแหลกราน
us army : แก้อาถรรพ์หนึ่งพึงประสงค์ : us อาร์มมี่ – อัส อิหม่าม ... อิหม่ามพวกเรารักกันได้
--------------------------------------------------------------

วันนี้ วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เวลา 06.04 น.

15 ... ห้าสามสิบห้า ... ห้าสามตามตำรา
0604 ... ศูนย์สองต้องห้ามหกผกผัน อย่าให้มันเกิด มรณะสี่ โดยมี เทพีแห่งสันติภาพ ช่วย
ตุลาคม…เดือนสมดุลแห่งตราชูของตุลาการ

…ข้าฯ ขอฟันธง…

สามจังหวัดภาคใต้สงบได้เมื่อ เราเปลี่ยนเนื้อร้องของเพลงชาติไทย
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย : ต้องรีบเปลี่ยนไปเป็น : รวมเลือดเนื้อเราเชื้อไทย

---------------------------------------------------------------
เวลา 06.08 น. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อยู่อเมริกา ฝากจิตวิญญาณมาใน ... โลกยามเช้า

- นำเสนอการวิจารณ์หนังสือโบราณ ที่ ข้าฯ ศรัทธาเชื่อมั่นในทฤษฎีของเขา เอามาใช้เป็นวิถีชีวิตของข้าฯ : Original of the Species : ทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ ชาร์ล ดาร์วิน
---------------------------------------------------------------

โลกมนุษย์ สังคมมนุษยโลก ต้องมี เอกภาพ – ภราดรภาพ – สันติภาพ แน่นอน
เมื่อทุกชาติ ทุกภาษา ผันผวนใจ ให้กลับมาเชื่อถือคำคนโบราณ

…พุทธศาสตร์ ต้องเชื่อมกายใจ ประสานจิตวิญญาณของมนุษย์ให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวได้…

: คริสต์ – ศาสตร์แห่งกายภาพ ขาดใจ จิตวิญญาณแห่งชีวิต
: อิสลาม – ศาสตร์แห่งใจ จิตวิญญาณ ขาดกายภาพแห่งชีวิต
: พุทธ – ศาสตร์แห่งชีวิตจิตใจ สมบูรณ์พร้อมทั้ง กายภาพ และใจ จิตวิญญาณ

...คณิตศาสตร์ ศาสตร์สมดุลแห่งชีวิตที่เป็นกลางต้องช่วยประสาน กาย + ใจ ได้แน่นอน

- เราต้องเริ่มต้น…รวมเลือดเนื้อเราเชื้อไทย…เราคนไทย – ไล่คนเฒ่า…เรา ต้องหยุดทันที
- เราต้องเริ่มต้นมัน ณ วันเทพี VENUS เทพเทพีแห่งสันติภาพนี้

เทพเทพีแห่งสันติภาพ โปรดประทานความรักและสันติภาพนี้ ไปทั่วทุกมุมโลกด้วยเถิด

…เวลา 06.33 น. วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547…

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทองกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

34

เวลา 07.10 น. วัน อาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วันแห่งเทพอสูร Sunday – Say done

…เวลา 02.23 น. โคถึกตื่นตอนดึกดื่น ค้างคืนที่บ้านพักบนเนิน Esso – Oh said…

ผู้ใหญ่ – วัยรุ่น – เด็กเล็ก

ผู้(ย.ยอ)ใหญ่ – วัย(ร.รอ)รุ่น – เด็ก(ล.ลอ)เล็ก

… ผู้ยอ – พ่อยู - พออยู่ … วัยรอ – หวอไล่ … ด็กลอ – ดอเล็ก …

วัยรุ่น – วัยรอ – หวอไล่ : วัยรุ่น – วุ่นร้าย ... ทำไมใช้ ... หวอไล่วัยรุ่น ... วัยอาถรรพ์สองต้องห้าม

วัยรุ่น ต้องอาถรรพ์สองต้องห้าม … ใครจะห้ามใจวัยรุ่นได้
วุ่นร้าย ... วัยรอ... หวอไล่ … ต้องห้ามสามสุดยอด

- ต้องห้ามหนึ่งพึงประสงค์ คือ ผู้ยอ – พ่อยู - พออยู่ … อย่ายุ จะบ้ายอ … ก็หนูอยากจะเป็น พ่อคน แม่คน
- ต้องห้ามสองต้องห้าม คือ เด็กลอ – ดอเล็ก…หลงคิด ฉีดน้ำมันมะกอก ... ต้องเน่า – เต้าหนอง
- ต้องห้ามสามตามตำรา วัยรอ ต้องรอ จนกว่าจะบรรลุ…วัยเบญจเพศ…หวอไล่ ด้วยดันห่าไม่ให้ครูครอบใจ

ยิ่งห้าม เหมือนยิ่งยุ…ผู้(ย.ยอ)ใหญ่ – ไพ่อยู่…ไม่รู้จักการตีกัน…มันก็เกิด…กะเด็ดบ้ายอ
แต่งเพิ่ม เสริมแต่ง…สร้างสมดุลวิปริตผิดธรรมชาติ…ได้สมดุลสุดท้าย…เน่าเข้าสู่ศูนย์
หลงเข้าใจผิด คิดว่า...ครู คือ ยักษ์ มาร…อาถรรพ์ใจแตก … วิญญาณครู ถูกหวอไล่สลายสิ้นแล้ว

วัยรุ่น รักอิสระ

กฎหมาย – กายหมด : หมดอิสระเสรี : อิสระ – It สละ…วัยรุ่นมันต้องสู้ สละชีวิตไม่คิดอะไรแล้ว

ผู้ใหญ่ คิด จะห้ามปราม วัยรุ่น วัยอิสระลามปาม ห้ามไว้ไม่ได้ ทะเลาะกันไม่เลิก

คริสต์ จะปราบ อิสลาม สงครามครูเสด จึงรบกันไม่เลิก

คริสต์...จิตวิญญาณแห่งความต้องการอิสระ...เสรีภาพ
- โมเสส ... ผู้นำแห่งชนเผ่าผู้ต้องการชีวิตอิสระ ได้เสรีภาพที่หนีหลุดรอดพ้นจากอำนาจของ ... ฟาโรห์
- โมเสส – Moses – Made โซ่ ...สร้างอะไร จองจำจิตวิญญาณใครไว้ ... บัญญัติ 10 ประการ คัมภีร์ Bible

มุสลิม ... จิตวิญญาณแห่งชนเผ่าผู้รอการปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระ ให้มีเสรีภาพจากอำนาจของ ... ฟาโรห์
-โมสเล็ม – Moslem – มาโสตเล่ม ...มีพิธีกรรม มาฟังคัมภีร์กุรอาน เชื่อมั่นศรัทธา... ครูอย่าละการอ่าน
- It สละ – อิสระ – อิสระลาม – อิสลาม
- อิสลาม...จิตวิญญาณแห่งความฝันหาชีวิตที่เป็นอิสระ...ต้องต่อสู้ดิ้นรน จนกว่าจะหลุดพ้นจาก จิตวิญญาณที่ถูกจองจำ
- ศาสตร์แห่งชีวิตภาคใจ ใจยึดมั่นในจิตวิญญาณ ไม่คำนึงถึงกาย จึงมีระเบิดพลีชีพถวายพระศาสดา…

: อิสลาม…รักชีวิตเป็นอิสระ…ใครอย่ามายุ่งกับข้าฯ … ข้าฯ จะไม่ยุ่งกับใคร…ข้าฯ รบไม่เลิก :

: คริสเตียน – คิด ซะ เตียน ... แน่นอน ... เขตกรีนโซน จึงต้อง โกนสิ้น ต้องทำให้โกร๋นให้สิ้น :

… คิดซะเตียน – เฆี่ยนซะติ๊ด : Missionary ต้องแก้ที่บ้านนาย
... Teacher – เท่อ Sheet : เสริมเพิ่มเติมวิญญาณครู เข้าไปหน่อยน่า
... คริสตัง – คิด สะตังค์ : แน่นอน ทุกอย่างจึงต้องจดลิขสิทธิ์ คิดเงิน คิดสตางค์ทุกอย่างไง
…คิดสะตังค์ – คิดสร้างต๊ะ : คิดค้นคว้าหาอะไรกันวะ กอบโกยเอามาเป็นของตน พอคิดค้นได้อะไรขึ้นมา ก็ดันห่าฮุบเอาไว้คนเดียว

ชาติตะวันตก นับถือ คริสต์ศาสนา ศาสตร์แห่งชีวิตภาคกาย ใจยึดมั่นในกาย ไม่คำนึงถึงจิตวิญญาณ
- คริสต์ศาสนิกชน...จึงต้องทำทุกอย่าง เพื่อความสุขของกายในช่วงปลายของชีวิต...กลัวตายสุดขีด

35

… พุทธศาสนา...ศาสตร์แห่งชีวิตจิตใจ...เราจะประสาน ... คริสต์ + อิสลาม ... ให้เกิดชีวิตจิตใจ ได้หรือไม่ …

- ทำไม วัยรุ่นอิสลาม จึงได้เชื่อ : อิหม่าม – อ้ำ มี : อย่างเชื่อมั่นยำเกรงฝังจิตฝังใจ จิตวิญญาณครูไม่เปลี่ยนแปลง
- ทำไม วันรุ่นคริสเตียน จึงได้เชื่อมั่นกันอยู่แต่เพียงแค่ : Teacher – เท่อ Sheet : จิตวิญญาณครูไม่เปลี่ยนแปลง
- ทำไม วัยรุ่นไทย วัยรุ่นพุทธศาสนิกชน จึงได้เชื่อมั่นในจิตวิญญาณครู แต่ว่าสมัยนี้ จิตวิญญาณครูไทยเปี๋ยนไป๋

: ขั้วตรงกันข้าม ต้องคงความแตกต่างขั้ว…ขั้วที่เป็นกลาง...นั้นอาถรรพ์ใจ ก็ยังทำให้แปรเปลี่ยน :

…มนุษยโลกจะล่มสลายแล้ว ใครเล่า จะ ห้ามอาถรรพ์ใจ ของเหล่าชาวเรามนุษยโลกได้…

- อดีต ชีวิตที่ต้องคำสาป หลุดพ้นแล้ว …เทพเจ้าแห่งอียิปต์ องค์ฟาโรห์… ล่มสลายไปแล้ว
- ปัจจุบัน การล้างแค้นของคู่อาฆาต จิตวิญญาณของสองชนเผ่าผู้ที่ต้องคำสาป ยังคงอยู่
- อนาคต หากห้ามสงครามครูเสดไม่ได้ สมดุลสุดท้าย หายนะ สมดุลเข้าสู่ศูนย์ สมดุลเดิม

อิสราเอล VS ปาเลสไตน์…ดินแดนต้องห้าม…ชีวิตที่ต้องคำสาป…คริสเตียน VS มุสลิม

สงครามครูเสด
ครูเสด – เขตสู้
ครูเสด – ครูวิเศษ – กูวิเศษ
ครูเสด – ครูปฏิเสธ – กูปฏิเสธ
ครูเสด – ครูเสร็จ – กูเสร็จ

สงคราม – สามคง ... ห้ามได้ไหม สามสุดยอด … ครูเสด ห้ามไม่ได้ อาถรรพ์ครบสี่ นี่มัน สี่มรณะ ตายห่าแน่นอนโว้ย

โมเสส – โม้เสร็จ ... ไปสวรรค์ เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า ปลอดภัย สบายใจแล้ว
อิมาม – อาร์มมี – อ้ำ มี ... สองมือยังมีอยู่ เราจะอยู่ จะอุ้มชูป้อนน้ำ ป้อนข้าว จะทำลาย ...เราจะตายเจ้าต้องไปก่อนครู

...คำว่า ครู … พ่อขุนกู ต้องเชื่อมั่นว่า มันต้องเพี้ยน มันเปี๋ยนไป๋ … แน่ใช่ไหม … คำว่า กู
…Doctor ห้ามใช้คำว่า กู มันดูไม่ Civilize หรือ แล้วเป็นไง วิญญาณครู เหลือไหม เซ่อ ... เท่อ Sheet – Teacher

…กูมืง มืงกู…กูๆ มืงๆ… ทะเลาะกันเข้าไป …เอาแหม้งให้ฉิบหายตายห่ากันให้หมดเมืองไทย…
…กู คือ ครู มืง ไม่เชื่อ กู แล้ว มืง จะไปเชื่อใคร… …ทำไมจึง ต้องห้าม ใช้คำ กูมืง ในภาษาไทย…

ม. มอ มืง…เฮอะ เฮอะ…ม. มอ ม้า ( Mars ดาวอังคาร ดาวแดงแห่งสงคราม ) มาถึง มืงได้เลือดนองปฐพี
ม. มอ มืง…เฮอะ เฮอะ…ควายเบิ่งมอง ร้อง มอ มอ…ฮี้ ฮี้ ฮี้ ม้ามาถึง มืงได้เลือดนองปฐพี

สงคราม ทำให้ผู้ชายตายไปบานเช้ด...ผู้ชายยิ่งเหลือน้อยลง...จึงจำเป็นต้องมีเมียหลายคนโว้ย...เพื่อเพิ่มจำนวนประชากร.

ปกติชีวิตสู้ ............... สุขสบาย
ผิดปกติชีวิตวาย ........ วอดสิ้น
ปากกะติทำลาย ......... สิ้นโลก
ผิดปากกะติลิ้น ...........รสลิ้มอะไร

ไม่มี เอก บังคับ โทห้า อาถรรพ์มี เลยโว้ย ... สู้ สิ้น สิ้น ลิ้น ลิ้ม ... ส ล สลายตายห่าแน่เว้ย

เวลา 11.47 น. วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

---------------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:5:15:46 น.  

 
17.29 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ ข่าวบ้านเมือง เบื้องมาร เทือกปั่นมาร์ค
อ่านไม่ยาก มากใหญ่ มักใฝ่สูง
ใต่เต้ากัน ตันเกล้า เกาหัวยุ่ง
ห่าทั้งฝูง ทุ้งฝัง ยังไม่รู้ตัว

๏ เมืองกรุงร้อน ก่อนรุ่ง เรืองรุ้งสวย
วันนี้ห่วย หน่วยฮี้ ขี้ม้ามั่ว
ม๋าต๋าเละ เต๊ะหรา ตะเบ๊ะกลัว
เป็ดย่นสั่ว ยั่วซ่น ตีงคนฮา

๏ เบื่อสื่อเทียม เสียมทื่อ บื้อสุดสุด
สรยุทธ สุดระยอ หล่อมาร์คขา
กลัวเจ๊งซี่ จี้เซ็ง เป็ดเจ๊งจ้า
ดูมันบ้า ม้าบัน-ดาลฝันใด ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

17.54 น.

-----------------------------------------------------------

36

เวลา 14.30 น. วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วันแห่ง เจ้าแม่จันทรา

: ไต่เต้า – เต้าไต่ :

เวลา 09.15 น. : มีสุข แจ้งมีสุข : เล่นคู่คำสลับคู่นี้ เป็นคนแรก ในรายการ ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง ของ TV3
- บอกตรงๆ ชื่นชมโฆษกสาวคนนี้มานานแล้ว…มีสุข – มุขสี่…ใจมีมุขขำขัน ให้ระวัง...แจ้งมีสุข – จุก มีแสร้ง

ทักษิณ เปิด Kick off campaign เปิดใจตนเองว่า เป็นคนที่ชอบสวน เห็นแล้ว ทนไม่ได้ อยู่ไม่ได้
- เย็นไว้โยม พูดภาษาเดียวกับชาวบ้าน ท่านเป็นผู้นำเพียงคนเดียวที่ กายเป็นคนรวย ใจเป็นคนจน
- กายเป็นคนเมือง ใจเป็นคนบ้านนอก
- เข้าใจทั้ง ความเป็นคนในสังคมเมือง และ ความเป็นคนในสังคมชนบท แล้วละโว้ย
- ก็ให้มันรู้ไป...ใครอยากจะด่า...ทักษิณท่านก็จะยืนให้มันด่า...ฮ่า ฮ่า ฮ่า...มันสะใจโก๋อย่างกูจริงๆ โว้ย

…ทักษิณ – ถิ่นซัก …ชอบสวน – ชวนสอบ …ทำสวน – ทวนซ้ำ...
…ทนไม่ได้ – ไทยไม่ด้น …คนไทย – ใครทน…

กูจะบ้า – กล้าจะบู๊ …ดูไว้โว้ย

Kick off campaign – เข่นอีกแคมป์ปอบ...อยู่ไม่ได้ – ใยไม่ดู

…ดีใจโว้ย ภาษาไทยคำผวน ของพ่อขุน…จิตวิญญาณเริ่มพลิกฟื้นกลับคืนมา…กูไม่ใช่ อีกาในฝูงหงส์ ตัวเดียวแล้วโว้ย…

ผ่าเหล่า ผ่ากอ……..ผ่าหล่อ ผ่าเก่า
เผ่าล่า พ่อกา……..พ่อล่า เผ่ากิ้งก่า

มืงรู้ไหม…กูรู้แล้ว ... มืงรู้แล้ว…กูรู้ไหม

ผ่าเหล่า ผ่ากอ – ผ่าหล่อ ผ่าเก่า
…ศัลยกรรม… ผู้ชายผ่าตัดแต่งทำหล่อ ผู้หญิงผ่าตัดเอาของเก่าทิ้ง

อีกา ใน ฝูงหงส์ – อีโก้ง ใน ฝูงห่า
... ผ่าเหล่า - เผ่าล่า ... ผ่ากอ - พ่อกา ... เมื่อ อีกา ไปร้องทักท้วงห้ามปราม เผ่าล่า คือ ฝูงหงส์ จึงไล่จิก อีกา คือ พ่อกา กระเจิง

ผ่าหล่อ ผ่าเก่า คู่คำใหม่เมื่อผวนกลับสัตว์นรกกลายพันธุ์
... ผ่าหล่อ - พ่อล่า ... ผ่าเก่า - เผ่าก่า ... อีกา กลายเป็น นกอีโก้ง พ่อล่าฝูงห่า คือ เผ่ากิ้งก่าได้ทอง

ขอบคุณ TV 3 ขอบคุณ พิมลวรรณ – พัชรศรี ที่ดึงเอาโฆษก มีสุข มาร่วมทีมรายการ ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง

ข่าวเล่าเช้านี้ ต้องรวมทีม สรยุทธ – อรปรียา – เอกราช ตั้งแต่ต้นรายการ ให้มันซ่าครบ สามตามตำรา

ค่าของคน ผลของงาน…โบราณนะ
รู้ไหมล่ะ ไต่เต้า – เต้าไต่ ซี่
สูตรสำเร็จ มีสุข – มุขสี่ ชี้
ต้องอันนี้ คนมีค่า ค่าคุณตัว

โพลฝาหลั่ง สำรวจว่า หนุ่มผ่าหล่อ
เมืองเขาหนอ สังเวยให้ นายเหนือหัว
เมืองของเรา สาวผ่าเก่า เจ้าต้องยั่ว
นายมุดหัว ชายกระโปรงได้ เต้าไต่ไป

มืงต้องรู้ กูต้องบอก...กู rayum
กรรมละ you...กูไม่ขำ มืงขำได้
มืงด่ากู กูฟังมืง ดื้อดึงไป
ทั้งฝาหลั่ง ทั้งเมืองไทย ไอ้ตัว…อีตัว

เวลา 16.07 น. วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------
ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------

37

เวลา 19.58 น. วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ทีวี 3 รายการเรียงร้อยถ้อยไทย : อ. ตรีดาว อภัยวงศ์

…ขี้ตู่กลางนา ขี้ตาตุ๊กแก ขี้มูกยายแก่ ออระแร้ อรชร…

ขี้ตากลางนู่ ขี้แตตุ๊กกา ขี้แม่ยายกูก ออระร้อน ออระแช
ขี้ตากรางนู่ ขี้แตตุ๊กกา ขูกแม่ยายกี้ ออละร้อน ออระแช
ข้าตีกู่นราง กาแตตุ๊กขี้ แข่มูกยายกี้ ออระล้อน ออระแช
ข้าตีกู่นาง กราตุ๊กแตขี้ แข่มูกยี้กาย อะรอล่อน อะรอแช่
ข้างตีกู่นา กร๊าตุกแตขี้ ข่ายมูกยี้แก อะรอล่อน อะรอแช่
ข้างตากู่นี กราตุกแต๊ขี้ ยี้แกข่ายมูก อะรอล่อน อะรอแช่
ข้างตากูนี่ กราตุกแต๊ขี้ ยี้แกข่ายมูก อะรอล่อน อะรอแช่
ข้างตากูนี่ กราตุกแต่ขี้ ยี้แกข๊ายมูก อะรอล่อน อะรอแช่
ข้างตากูนี่ กราตุกแต่ขี้ ยี้แกข๊ายมูก อะรอล่อน อะรอแช่
ข้างตากูนี่ กระตุกแต่ขี้ ยี้แกขายมู๊ก อารอล่อน อะรอแช่
ข้างตากูนี่ กระตุกแต่ขี้ ยี้…แกขายมุก อา…รอล่อน อะ…รอแช่

…ข้างตากูนี่ กระตุกแต่ขี้ ยี้…แกขายหอย อ้า…รอร่อน อ้า…รอแช่…

เพลงการละเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ อารมณ์ท่านก็มีเรื่องขำขันแบบ Dirty Joke เหมือนกันนะโว้ย

-เด็กเล่นโดยนั่งล้อมเป็นวงกลมซ่อนของไว้ให้เด็กที่นั่งปิดตาหาของ… …ขี้ตู่ มีความหมายว่า ขี้โกงเอาเป็นของตัวเอง…
- ตุ๊กแก ชื่อสัตว์เลื้อยคลานน่าเกลียดที่ชอบหลอกเด็กว่า เดี๋ยวตุ๊กแกกินตับ อยากรู้มั๊ย ใครชอบหลอกเด็ก

พ่อไปทำนา วุ๊ย…โชคดี สวรรค์กลางนา แม่กระเตงกระติ๊บมา
- ขี้ตู่ กระตุ๊กแก้ กระตุ๊กแก้…แฮ่ะ แฮ่ะ…ตุ๊กแก
- ติดนิสัย อยู่บ้านไอ้หนูอยู่ไม่ยอมห่างแม่ แฮ่ะ แฮ่ะ แอบเอาตุ๊กแกมาฝากแม่ มันก็ต้องไล่ไอ้หนูไปแล้วละว้า

เสียงนกเขาขัน…กรุ๊ก กรุ๊ก กรุ๊ก กรู๊ กรุ่ก…แฮ่ะ แฮ่ะ…ไอ้นกรู้
- ฟังเสียงมันใหม่…กูลุก กูลุก กูลุก กูรู้ กูลุก
- เตือนใจไว้น่า หา นกเขา มาฝากลูกชาย ไอ้หนู จำไว้นะ
- แฮ่ะ แฮ่ะ…นกเขา นกรู้ ต้องลุกนะ ไอ้หนูลูกพ่อ

…ไอ้หนูเอ้ย...จำเอาไว้ อยากได้...ชีวิตอมตะ...นกเขา...มันต้องลุก...ต้องลุก ต้องลุก...ทุกๆ วันโว้ย…

ตอนที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหาเส้นทางสายวิสุทธิมรรค เส้นทางสายนิพพาน ในย่ำค่ำคืนวันเพ็ญเดือนหก
- ก่อนพระองค์จะลงประทับนั่งบนบัลลังก์หญ้าคาใต้ร่มโพธิ์ทองนั่น พระองค์ทรงลั่นวาจาว่าอะไร มีใครรู้บ้าง

...ไม่รู้ กูไม่ลุก...
ย่ำรุ่ง – ยุ่งร่ำ พระองค์ยังต้องทรงกลั้นพระหฤทัย

...กูตัดสละ – กะตรัสรู้...ไม่รู้ กูไม่ลุก...
พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงกระจ่างแจ้งแล้ว ต้องปล่อยจิตว่าง นกเขาต้องไม่รู้ มันต้องไม่ลุก

... ไม่รู้ กูไม่ลุก ... ถูกหรือไม่ สัจจะอธิษฐานวันวิสาขบูชา ... ทรงคุณค่า ทรงความขลัง ปานใด

แต่ พระพุทธองค์...ทรงลุก...พระองค์ตรัสรู้อะไร ทำไมต้องจิกจน...ทรงไม่ลุก...อีกตั้งเจ็ดวัน ที่ ใต้ต้นจิก(มุจลินทร์)

เวลา 21.59 น. วัน จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------
ขุนรำยะ…กวีคำผวนกวนหวีคำพระ…กวนวะคำผี…
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------

38

เวลา 06.11 น. วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วัน ดาวแดง เทพเจ้าแห่งสงคราม (Mars)

ทำไมราชครูในราชสำนักไทย จึงให้ใช้ ธงชัยแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ธงมหาราชันย์ เป็น …ธงครุฑสีเหลือง…

ทำไมจึงมีแต่คำ จิตใจ...ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตเป็นเจ้า ต้องนำใจ...ทำไม จิตใจ ไม่มีสลับคู่คำ

ทำไม พระสงฆ์ สาวกในพุทธศาสนา พระพุทธองค์ จึงทรงให้ ...นุ่งห่มคลุมกายด้วยผ้าไตรจีวรสีเหลือง...

จิตเป็นเจ้าเข้าใจกระจ่างแจ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สีเหลือง คือ ใจ ต้องปกปิดกายไว้ให้มิดชิด

…สีน้ำเงิน สีแห่งดาวโลก สีแห่งเทพเจ้าดาวราหู สีแห่งจิต ฟ้าแห่งสรวงสวรรค์จิตวิญญาณพระผู้เข้าถึงนิพพาน สีน้ำเงิน คือ ศาสนา…

...สีเหลือง สีแห่งดวงจันทร์ สีเหลืองแห่งเทพีจันทรา สีเหลืองแห่งใจ สีเหลืองแห่งองค์มหาราช สีเหลือง คือ พระมหากษัตริย์…
…สีแดง สีแห่งเทพอสูร ดวงอาทิตย์ สีแดงแห่งกาย สีแดงชาด ความหมายนั่นจริงแท้แน่นอนใช่หรือไม่ สีแดง คือ ชาติ...

…พระมหากษัตริย์ คือ เจ้าชีวิต พระผู้ทรงมีจิตวิญญาณที่พิชิตใจจรรโลงพระศาสนา ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ…

...ธงชาติไทย ธงไตรรงค์ ธงชัยแห่งชีวิตเราชาวไทย ธงชัยแห่งจิตวิญญาณบรรพบุรุษไทย...
...ถ้าจะให้ตรงตามความหมายที่จริงแท้แน่นอน สมควรที่ ธงชาติไทย ธงไตรรงค์ ต้องใช้ตรงตามจิตวิญญาณแห่งสี...

>โลกสีน้ำเงิน ชีวิต ต้องมีกาย ต้องมีใจ มีจิตวิญญาณ . สีแห่งจิต คือ ศาสนา ต้องครอบใจ
>พระจันทร์สีเหลือง สีแห่งใจ คือ พระมหากษัตริย์…พระเจ้าแผ่นดินผู้ครอบครองเนื้อนาบุญ
>พระอาทิตย์สีแดง สีแห่งกาย.คือชาติ จิตต้องครอบใจ ให้รักษากายไว้ต้องเป็นอมตะ
>พระจันทร์สีเหลือง สีแห่งใจ คือ พระมหากษัตริย์…พระเจ้าแผ่นดินผู้ครอบครองเนื้อนาบุญ
>โลกสีน้ำเงิน ชีวิต ต้องมีกาย ต้องมีใจ มีจิตวิญญาณ . สีแห่งจิต คือ ศาสนา ต้องครอบใจ

...ชาติคือกายต้องดำรงคงอยู่ พระมหากษัตริย์คือใจต้องปกป้องครอบครองกายไว้ ศาสนาคือจิตต้องครอบใจไว้ด้วยชีวิต ต้องให้กายเป็นอมตะ...

: นายกฯ ทักษิณ...ท่านสร้างสีสัน...ด้วยมุขตลก...ทำงานหนัก...จน Sex หด :

…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…5 5 5…ห้า ห้า ห้า…

: Kick off campaign : สงครามปาก สงครามตีความหมายภาษาของพ่อขุน เริ่มต้นขึ้นแล้ว

…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…5 5 5…ห้า ห้า ห้า…
...สะใจโก๋อย่างกูจริงๆ...
…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…5 5 5…ห้า ห้า ห้า…

: ทรท. ถูก ปชป. โจมตีด้วยการที่ด่าว่า…ภาษาไทยของเราก็มี…ยี้ ดันห่าไปใช้ภาษาอังกฤษ :
: ปชป. ถูก ทรท. โจมตีด้วยการที่ด่าว่า…ลอกเขามา…โหมโรง ฮ่า ฮ่า ฮ่า น่าจะเป็น หามโลง :
: ไอ้หนุ่มซินตึ๊งเต้นผาง…ลื้อลูถูกคงไทยเชื้อสายจีง…จึงเกิดมหกรรมกินเจที่ทำเนียบรัฐบาล :

…สรยุทธ อรปรียา…อย่าเครียด อย่าเกร็ง…เดี๋ยว Sex เสื่อม

…ผ่าเหล่า ผ่ากอ – ผ่าหล่อ ผ่าเก่า …

การประชุมรัฐสภา ฮ่า ฮ่า ฮ่า Dirty Joke มีมาตั้งนานแล้ว ความรู้สึกช้า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ดันห่าเพิ่งจะมารู้สึก

: ท่านประธานไม่แข็ง…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…สส. สาว...สอดเสือก…ประท้วงท่านประธานสภา :

สส.หนุ่ม ผ่าหล่อ...ฮากันตรึม…สอดเสือก...สส.สาว ผ่าเก่า...หน้าแดงฉาน..เสือกสอด

…มีสุข แจ้งมีสุข สอดรู้สอดเห็น ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ของต้องห้าม ไวอากร้า…ล้นทั้งสองสภา กูเคยว่าไว้แล้ว สว.สส. มันก็ใช้…

ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด – ขุนสามฉอดเจ้าเมืองชล ...
ปอกระดาษสำแดงเดชแล้ว ปาดเจ้าโลกขาดกระจุย ...

เวลา 08.59 น. วัน อังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------
ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------

39

เวลา 10.26 น. วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ... วันเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ Jupiter – เจอปี้ตู

ไทยโพสต์ – โทษไป๊ป์…เปิดประเด็นการใช้ภาษาไทย…ถ้าฟัง ไม่ผิด 10 ประการ
ครบรอบ 9 ปี ของ เปลวสีเงิน ในวงการสื่อสารมวลชน ข้าฯ หาซื้อมาอ่านไม่ได้ เลยรู้เรื่องไม่กระจ่าง

ข่าวเล่าเช้านี้

อรปรียา แสดงออกถึง สองอารมณ์ ของการออกเสียงคำว่า : ฆ่ามัน – ค่ามัน – ข้าฯ มัน :

ต้องฆ่าเสือป่วยเป็นไข้หวัดนก น่าสงสารหรือไม่นะ ต้องฆ่ามัน ต้องฆ่าเสือป่วยเป็นไข้หวัดนก

- ตะวันออกต้องรักษามันเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารให้อยู่รอด ( ค่ามัน )
- ตะวันตกต้องฆ่าตัดตอนเพื่อหวังจะรักษาส่วนใหญ่ไว้ให้อยู่รอด ( ฆ่ามัน )

ต้องตัดสินใจ เราท่านมันคนไทย จะอ่านออกเสียง เอียงไปทางใด ( ข้ามันคนไทย )

ตัดสินใจช้าจะสายไป จระเข้ ก็ต้องตายเพราะให้ กินโครงไก่ ที่เป็นไข้หวัดนก
ทำไม อูฐ ต้องล้มตายไปเฉยๆ …จระเข้ … สัตว์เลือดเย็นไม่เป็น หวัดนรก บ้างหรือ

…ไม่มีปัญญาสังเคราะห์ตัวยาสารเคมีฆ่าไวรัสนรก จะกักเชื้อ กักโรค โลกไหนกัน…

สรยุทธ เปิดประเด็นว่า โหราศาสตร์มาแรง
- หมอดูทำนายทายทักว่า ปีหน้า...ดวงบ้านดวงเมือง...ต้องมี การเปลี่ยนแปลงที่ดุดัน
- ท่านนายกฯ ทักษิณ ต้องแปลงโฉมเพื่อความอยู่รอด แนะนำให้เปลี่ยนอะไรกัน ไปหาอ่านเองโว้ย…

ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง

- เปิดประเด็น กระทรวงศึกษา คิดจะให้สอนเพศศึกษากันตั้งแต่ชั้นอนุบาล
- เล่าว่า อดีตนายกฯ บานหัน – บรรหาร ท่านตกข่าว เรื่องท่านนายกฯ ลุยงานจน Sex หด

ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ท่านบรรหาร...ท่านยิ้มแย้มแจ่มใส...ได้ กลิ่นใหม่ รับรอง...น้องไม่หด
ศิลปอาชา…ฮา ห่า ห้า…ห้า ห่า ฮา...ยิ้มแย้มแจ่มใส
กลิ่นเก่า กลิ่นใหม่ คุณหญิงใคร คุณหญิงมัน
ฮา ห่า ห้า…ต้องกลิ่นใหม่...ต้องใกล้หมิ่น…ห้า ห่า ฮ่า

เวลา 11.30 น. ช่องเก้า อสมท

…สมัคร – ดุสิต...คิดตามวัน…
…ความโปร่งใส ในการบริหารงาน การคอรัปชั่น…

สิงคโปร์ได้อันดับหนึ่ง เก้าจุดกว่า ๆ ทั้งๆ ที่คู่สมรสของผู้บริหาร มีกิจการงานบานเช้ด
ไทยได้อันดับเจ็ด สามจุดกว่าๆ ทั้งๆ ที่มีความโปร่งใส ผู้บริหารต้องไม่มีธุรกิจในกำมือ

…มูร์ดี้ – มีดูด…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…สไตล์ฝ่าหลั่ง…สไตล์ไทย…มันก็ต้องคิดผิดกัน…
...ฮ่า ฮ่า ฮ่า...ปรส...ผู้บริหาร @ ศรีภรรยา…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ไก่เห็นตีนงู @ งูเห็นนมไก่…ฮ่า ฮ่า ฮ่า...

40

…วิกฤตการคลัง ดอกเบี้ยเริ่มขยับขึ้น ...ฮ่า ฮ่า ฮ่า...ธนาคารมันก็ต้องกินหัวก่อนอีกแล้วโว้ย…

ท่านแฉให้เห็นแล้วนะ ส่วนต่างดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน มันเอาเปรียบคนจนอย่างไร
…คนแก่มีกำลังซื้อจากเงินออม ... ฮ่า ฮ่า ฮ่า ... กองทุนมูลนิธิทำงานได้ด้วยดอกเบี้ยเงินกองทุน
...ดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ทุกอย่าง เริ่มหยุดชะงัก หมดแล้ว...ฮ่า ฮ่า ฮ่า...จะรอให้ มันล้มบนฟูก อีกหรือ
...ทำไมมันจึงไม่รู้จักพอ การเซ็นค้ำประกันเงินกู้ ... ฮ่า ฮ่า ฮ่า ... มันล่อกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว
…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…วิกฤตการพิฆาตฟาดฟัน ทีมเศรษฐกิจการคลัง – ทีมงานผู้บริหาร ธปท.
-----------------------------------------------------------

เวลา 10.21 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547...วัน เทพีสันติภาพ Venus – นัดหวี

เวลา 06.15 น. ดร.สมเกียรติ์ อ่อนวิมล อยู่อเมริกา ฝากจิตวิญญาณมาใน : โลกยามเช้า
- นำเสนอการวิจารณ์หนังสือโบราณ ต้องห้ามในเมืองไทย ของ แหม่มแอนนา : The King and I
- Anna Leonowens ชาวอังกฤษ แหม่มสาวลูกสอง ในยุคของ King Mongkut รัชกาลที่ 4
- มาเมืองไทยกับลูกชาย เธอเรียกชื่อเล่นว่า Boy ทิ้งลูกสาวไว้ที่อังกฤษ
- มาสอนภาษาในพระราชวัง ไม่เข้าใจวิถีทางให้เกียรติยศของไทยเรา กลับไปเขียนหนังสือ 4 เล่ม
- สองเล่มแรก เป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของเธอ…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ฝรั่งวิจารณ์เมืองไทย
- ในแง่คิดของ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ตะวันตก – ตะวันออก
- เป็นหนังสือ ที่ขายดีในตะวันตก แต่ว่า ต้องห้ามในเมืองไทย

…แน่นอน ดร. สมเกียรติ์ ไม่ได้นำเสนอว่า...นี่คือ ขั้วต่างคู่ตรงกันข้าม ของ ตะวันตก – ตะวันออก…

เพียงแค่นำเสนอว่า ปัจจุบันคนไทยได้อ่านกันบ้างแล้ว...ควรอ่าน...แต่ต้องอ่านด้วยความเข้าใจ

เวลา 06.32 น. : ข่าวเล่าเช้านี้

สรยุทธ – อรปรียา เปิดประเด็น…ผลวิจัย Sex เด็กไทยของ อนุ กมธ. …

ฮา ห่า ห้า…สงครามน้ำลาย : สส. เสือกสอด VS เสือกว่า สว. : สงครามเกียรติยศ…ห้า ห่า ฮา

เรื่อง Sex เด็กไทย
- ครูยุ่น ฉุนเรื่องผลการวิจัย โจ๋ไทยมี sex ตั้งแต่อายุแปดขวบ มีการมั่ว sex มากที่สุดในโลก
- ผลวิจัยของกระทรวงสาธารณะสุข ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ทุกๆ อย่าง ที่สุดในโลกทั้งสิ้น
- รักนวลสงวนตัวเป็นเพียงนามธรรม
- เด็กสาวไทยนิยมเก็บคะแนนสะสมคู่นอน
- Swinging เปลี่ยนคู่นอน อันดับหนึ่งของโลก

ธนิต (ฟังไม่ทัน เป็นน้องหรือเป็น สส. ทรท.) ผู้เขียนหนังสือหักหลังผู้ชายนำผลการวิจัยเรื่องนี้ออกมาแฉ

ส.ว. มนตรี สนทวิชัย ครูยุ่น ค้านกรณี เด็กหญิงอายุแปดขวบ มีอารมณ์เพศ ให้สองกระทรวง สธ.ศธ. สาธารณะสุข ศึกษาธิการ สอบสวน หาข้อสรุปมาชี้แจงให้ได้ใน สองเดือน ท่านว่าเรื่องอย่างนี้น่าจะผิดพลาด

…สว. สวนว่า ปล่อยข่าวนี้ให้ออกมาทำความเสื่อมเสียแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างไร กันโว้ย…
...ฮ่า ฮ่า ฮ่า…อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ…ไม่เชื่อกู…ได้ตายห่ากันหมดแน่นอน…ฮ่า ฮ่า ฮ่า...

41

06.50 น. สัตว์เลื้อยคลานถล่มโลก ซ ข้าฯ ตั้งชื่อให้เองน่ะ

ตะขาบซุกกระบอกข้าวหลาม โรงงานจ่าย 500 บาท ร้องว่าอาจถูกกลั่นแกล้ง
- หนุ่มซื้อไปจากนครปฐม ไปกินที่บ้าน เหลือกินเก็บไว้ วันรุ่งขึ้นเอามากินต่อ เจอตะขาบขดตายในกระบอกข้ามหลาม โวยวาย หวังดี โทรฯ ไปบอกผู้ขาย โทรฯ ไปที่โรงงาน วิจารณ์กันใหญ่โต

ข้าวหลามหนองมน VS ข้าวหลามนครปฐม
ฮ่า ฮ่า ฮ่า…สงครามอาหาร…สงครามข้าวหลาม…ฮ่า ฮ่า ฮ่า

07.03 น. น้ำมันแพงนัก : ปล้นยกคัน

คนร้ายปลอมเป็นตำรวจ สำแดงตนตรวจค้นยาเสพติดคนขับรถบันทุกน้ำมัน SISCO
- คนร้ายติดข่ายวิทยุสื่อสาร ปราการ คนขับรถบ่นว่าอย่ายัดยาบ้านะ
- คนร้ายพยายามปล้นมาสามคันแล้วไม่สำเร็จ แจ้งข่าวกันทางโทรศัพท์ คนขับคันที่สี่นี้ไม่มีมือถือ

ตำรวจ VS คนขับรถ

ห้า ห่า ฮา…สงครามทางหลวง มีทั้ง ตำรวจจริง ตำรวจปลอม…ฮา ห่า ห้า

07.22 น.

เสือเบงกอล สวนเสือศรีราชา ถูกฆ่าตัดตอน เพราะไวรัสนรกหวัดนกกลายพันธุ์

- เหนืออ่าวเบงกอล ประเทศพม่าพลัดใบ หม่องเอ ยึดอำนาจ ฆ่าตัดตอน ขิ่น ยุ้นต์

ทหารสายพญาเหยี่ยว VS ทหารสายนกพิราบ

ฮา ห่า ห้า…สงครามฆ่าสัตว์ปีก…สงครามตีหมา(พะหมา - พม่า)…สงครามฆ่าแมวเหมียว…ห้า ห่า ฮา

07.41 น.

- ปปช.พล่าน ตุลาการศาลรัธรรมมูญ ไม่รับคำร้องให้ตีความอำนาจการขึ้นค่าตอบแทนของตน ด้วยเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ 8 ต่อ 7 ... สว. สส. รีบเสนอฟ้องศาล ให้พิจารณาขั้นศาลฏีกา ท่านมีมติรับคำร้อง
- ประเด็นสำคัญ ฮ่า ฮ่า ฮ่า การยึดทรัพย์นักการเมืองคดีทุจริตบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน
- ปปช. กำลังดำเนินการขั้นสุดท้าย จะสรุปเพื่อเสนอยื่นฟ้องนักการเมืองปากมอม
- กำลังจะหมดอายุความ สว. สส. ต้องรีบ ฆ่าตัดตอน

ตุลาการศาลสูงสุด ศาลฎีกา ตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์ จะตัดสินใจ เอนเอียงไปทางใด

ไปป่าช้า – ปปช. VS สว. สส. – เสือกว่า เสือกแส่

ฮา ห่า ห้า…สงครามการตีความตัวบทกฎหมาย…อำนาจรัฐธรรมนูญ…ห้า ห่า ฮ่า

ฆ่าตัดตอน…เฮ้อะ เฮ้อะ…ทั้งฆ่า…ทั้งตัด…ทั้งตอน…แล้วมันจะเหลืออะไร…เอาไว้ทำพันธุ์กันโว้ย

เวลา 08.00 น. วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547
-----------------------------------------------------------
เบญจเพศ ของข้าฯ คือ ห้ารอบ...ข้าฯ ต้องตัดสินใจช่วงเดือนสุดท้ายของ สี่มรณะ...ข้าฯ จะรอดผ่านสี่รอบหรือไม่

เอกสาร ของต้องห้าม ของข้าฯ…สมควรจะยุติเพียงแค่นี้ดีหรือไม่…ปล่อยให้เป็นไปตาม กฎของธรรมชาติ ดีไหม

ถ้าข้าฯ ตัดสินใจส่งเอกสารมาให้อ่านอีก แสดงว่า ข้าฯ ตัดสินใจ ดำรงอยู่ในเส้นทางเป็น มีชีวิตอยู่เป็นอมตะ
ถ้าไม่มีเอกสารของข้าฯ มาให้อ่านอีกต่อไป แสดงว่า ข้าฯ ตัดสินใจ เดินทางในเส้นทางตาย ไปให้ถึงนิพพาน

สังคมไทยจะล่มสลายแล้วหรือ...ลูกหลานไทย ทายาท ไดโนเสาร์เต่าล้านปี จะสูญสิ้นชาติพันธุ์หรือไม่…ใครเล่าจะพยากรณ์คาดการณ์ได้

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:19:21:41 น.  

 
๏ ข่าวบิดเบือน เบือนบิด ผิดแต่ต้น
สัปดน ปนดะ จะหยิบใส่
ชั่วของเอ็ง เข็งออง ต้องเป็นไป
ส่วนดีไซร้ ได้ซี นี้ของตรู

๏ ยังมีผู้ มู้ผี ดีชะเรียร์
ชมและเชียร์ เลียแชะ แดะกะหรู
หวังพึ่งเกาะ เพราะกึ่ง ถึงอดสู
ที่หวังชู หวูชัง ยังต้องโกย (แฮ่ๆ)


โดย: น้ำมิตร วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:23:29:24 น.  

 
ฟากฟ้า ราตรี มีฝัน
นำส่ง ถึงกัน ห่วงหา
ห้วงรัตติกาลเยือนมา
นิทรา ชื่นฝัน สราญ


รูปสวย น่ารัก glitter emoticon //www.yenta4.comฝันดีนะคะ พี่นก
ราตรีสวัสดิ์ค่ะโดย: สุนันยา วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:0:37:14 น.  

 
06.43 น.

(ยามเช้าเราโคลงแกร่ง – ยามแช่งแรงโคลงเก่า)

๏ ชิดวี ชีวิตใกล้ ............ ชิด we - V ใด
ขี้หด ตดหาย ผี ............. ห่าดิ้น
ขี้ตด หดหาย see .......... ปกติ sex - หดฤๅ
แท้กร่าง ทางแก้ สิ้น ....... คิดได้อย่างไร

๏ หายหก ตกหล่น ซ้ำ .... หลงเรียน
หกหล่น ตกหาย เขียน .... เคล็ดให้
อาถรรพ์หก นั่งเทียน ...... เห็นอะ-ไรแล
อา ถกหัน กันได้ ............ หากรู้ 'วิถีธรรม' ๚ะ๛ (แฮ่แฮ่)

06.57 น.

-----------------------------------------------------------

42

เวลา 12.21 น. วัน เสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547
เมียข้าฯ ก็เกิดวัน ปิยะมหาราช นี้ด้วยเช่นกัน

คุยคุ้ยข่าว : ช่องเก้า อสมท : สรยุทธ – กนก

Long weekend นี้ ท่านนายกหายไปไหน
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ท่านไป Charge Batterry…ฮ่า ฮ่า ฮ่า
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…Charge Battery…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…Dirty Joke…- ฮ่า ฮ่า ฮ่า

มุขตลก Long weekend…ฮ่า ฮ่า ฮ่า กูเล่นมุขนี้มาแต่โบราณแล้ว ฮ่า ฮ่า ฮ่า
…Dirty Joke (ลา)มกตาลุก - มุขตลก...

ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ชาร์จแบต…ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ฮ่า ฮ่า ฮ่า…กูต้องกลับบ้าน…ไปชาร์จแบต…ทุกวันศุกร์…ฮ่า ฮ่า ฮ่า
- หน้าฤดูผลไม้ ไปถามไถ่กันได้เลย ที่สี่แยกพลวง บ้านกระทิง.
- โกตุ่น…นครสวรรค์…กูชารจ์แบตให้ด้วยวิชาพลังไฟฟ้าจักรวาล…พลังแห่งชีวิตกู
- เฮียตี๋…เจ๊ไพร 29…เจ้าพ่อค้าผลไม้ตลาดมหานาค…เซียนม้า…บ้าบอล
- เจ๊แป้น…บ้านกระทิง…เสมียนของเฮียตี๋
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…รู้มุขตลก…Dirty Joke…ของกูดี…ฮ่า ฮ่า ฮ่า

พระพยอม…พระคุณเจ้าท่านเข้าถึงแล้วหรือนี่
- หญิงไทยไปหากินที่ญี่ปุ่น…ท่านว่า…ไปหากินแนวนอน
- สรยุทธทำเป็นงง อะไรกันนะ หากินแนวตั้ง หากินแนวนอน
- ท่านทน…พลังแรด…ของแฟนๆ เด็กลูกศิษย์วัด ท่านไม่ไหวแล้ว
- สรยุทธ ทำเป็นเป็นงงอีก แรดมันร้ายเหรอ พลังแรด พลังแห่งความทรหดอดทน

วันนี้ คุยคุ้ยข่าวกันสับสนอลหม่าน
- สรยุทธว่า กนกออกหนังสือลื่นล้ม ฮ่า ฮ่า ฮ่า รื่นรมย์ต่างหาก

เวลา 15.06 น. ข้าฯ นอนหลับพักผ่อน ผวาตื่นขึ้นมา ข้าฯ คิดฝันไป อะไรกันหรือ…เมื่อเช้า 07.00 น. ฟังรายการ นายกทักษิณคุยกับประชาชน…

- ท่านนายกฯ บอกความเชื่อมั่นในใจ ให้คำมั่นว่า จะน้อมรับเอาพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถมาถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศ
- ท่านนายกฯ คาดไม่ถึงว่าปีนี้จะแล้งเร็วขนาดนี้ ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปรารภว่า ปีนี้จะแล้งหนัก
- ท่านนายกฯ ตามเสด็จฟังรับสั่งด้วยอาการปกติ วันต่อมา ส.ส. ภาคอีสานรายงานว่า ชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานเดือดร้อนหนัก นาข้าวขาดน้ำไปทั่ว
- ท่านนายกฯ ว่า น่ากลัวจริงๆ กลัวจะไม่มีข้าวขาย

อะไรกันนี่ทำไมฝนฟ้าตกไม่ตรงพื้นที่ที่ต้องการฝน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ พระองค์ท่านทรงเข้าถึงแล้ว
- ข้าฯ มีความรู้สึกเป็นสุขใจมาก : ชาวนา – ช้าเน่า … ชาวสวน – ชวนเศร้า : เราคงจะลืมตาอ้าปากได้
- ข้าฯ ทำสวนผลไม้ บอกตรงๆ ปีนี้ข้าฯ ไม่กล้าลงทุน ข้าฯ อาจจะล่มจมได้ ถ้าไม่เตรียมแหล่งน้ำไว้

ปีหน้า ค.ศ. 2005 ปี ศูนย์สองต้องห้าม ปี สองห้าอาถรรพ์มี ... ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่
- เมืองไทยจะมีการเลือกตั้ง เราจะได้รัฐบาลประเภทไหนมาบริหารจัดการประเทศ ที่คนไทยกำลังตื่นตระหนก
- สี่ปีซ่อม และ สี่ปีสร้าง ต้องได้ นักการเมืองดี…นักการเมืองดี คือใคร นักการปฏิบัติ หรือ นักการแสดง
- ข้าฯ ตกใจ จริงๆ พรรคการเมืองทุกพรรค เปิดตัวสมาชิกใหม่ อะไรกันนี่ ดารา นักร้อง นักแสดง ทั้งนั้น

43

โลกนี้ นี่ดู ยิ่งดู ยอกย้อน
เปรียบเหมือนละคร ถึงบทเมื่อตอนเร้าใจ
เมื่อสาวใหญ่ ...Sex หมด... หดหายไป
สาวน้อยให้ ...Charge Bat เพิ่ม... ได้เติมพลัง

หญิงหากิน แนวนอน หนุนหมอนหมิ่น
ชายหากิน หมิ่นเหม่ไหม ในแนวตั้ง
มันยอกย้อน มันซ่อนเงื่อน เตือนไม่ฟัง
ชันหัวมั่ง – ชั่งหัวมัน ... ฉันไม่ Care

โลกละคร ย้อนสับสน คนปั่นป่วน
อาถรรพ์ใจ ใครเรรวน ปั่นป่วนแน่
ปัญหาชาติ บ้านเมืองไทย ใครจะแคร์
ใครจะแก้ อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ

ไม่มีวัวให้ผูก มีลูกไม่ให้ตี
ทำมา หากิน…นี่ ที่เหลวไหล
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ... เหม็นคาวใจ
Clean Food Good Taste ... ใช่ ... ไทยเจริญ

ข้าวหลาม ตะขาบแจม แหนมนิ้วมือ
ข่าวใส่ไข่ ใช่กระพือ เพียงผิวเผิน
ไข้หวัดนก ... โรคใกล้ตัว – โรคกลัวตาย ... ใช่บังเอิญ
กลัวเหลือเกิน เห็นทันตา นี่น่ากลัว

อนิจจา บ้ากันไป ตายผ่อนส่ง
ทั่วโลกหลง คงไม่พลาด ... ผีขาดหัว
พิษปนเปื้อน เกลื่อนในจาน อาหารตัว
ไม่น่ากลัว มัวไม่เห็น เลือกเฟ้นกิน

เสพสารพิษ ติดเคมี ... Free radical
รู้เดือดร้อน ตอนมะเร็ง แดกดับสิ้น
ไม่ Free แน่ – แม่ฟรี นาย ... ตายดับดิ้น
เนื้อนาบุญ เน่าสูญสิ้น ... ห่ากินหัวใคร

นักการเมือง – นาน กักเมือง ... เรื่องสกปรก
โฆษก พิธีกร – โคสอน พิธีกก ... นี่เอาได้
น้องรัก – นักร้อง ... เอ๊า ร้องไห้
อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ ไปผวนดู

นักแสดง – นักแสร้งดะ – น่าแสร้งดัก
ผวนผันจัก ต้องผวนซ้ำ น้ำใจสู
กูไม่ขำ ... หมูขย้ำ – หม่ำ…ข้าฯ อยู่
ครูกลอนสู้ – ครูกู้(อัก)ษร ... กลอน rayum

เข้าถึง ... เข้าใจ ... พัฒนา
แก้ปัญหา ดับไฟใต้ ใคร่ขอย้ำ
เข้าถึง – ครึ่งเฒ่า ... เข้าใจคำ
ต้องโน้มนำ นำน้ำใจ วัยรุ่นมา

เข้าใจ – ใครเจ้า ... เข้าใจไหม
ต้องเข้าใจ ใช้ภาษา พ่อขุนข้า
เราต้องคิด อิสลาม อิสรา
ใครคือข้า ใครคือเจ้า ต้องเข้าใจ

พ่อเจ้า – เจ้าพ่อ พระพ่อช่วย
ช่วยลูกด้วย พ่อต้องช่วย ช่วยได้ไหม
โอ้ … พ่อเจ้า – เผาจ้อ ... พ่อเผาใคร
พ่อขอให้ พอได้แล้ว พอหรือยัง

เจ้าพ่อ – จ้อเผา ... จ้อเข้าไป
เขา ดับไฟ – ใครดับ เฝ้า ... เข้าขัดหลัง
ฐานกูนี่ – ที่กูนาน ... ฐานกำลัง
'ชวน' พ่อสั่ง – ชั่งพ่อ สวน ... 'ถ้วน' พอที

พัฒนา – พาถนัด ... แนวทางพ่อ
ให้พอแล้ว – ให้แผ่วล้อ ... พอแล้วนี่
รถโหมโรง หกผกผัน นั่นพอดี
เล็ก ใหญ่…มี พอดี…สอง ต้องห้าม…เอย

-----------------------------------------------------------
ขบวนรถโหมโรง ของ ปชป. มี 6 คัน
… รถเก๋ง 3 คัน – รถกัน 3 เข่ง … รถตู้ 3 คัน – รถตัน 3 คู่ ...
... กูว่าเจ๊ง – เก็งว่าจู๋ ...
----------------------------------------------------------

เวลา 20.23 น. วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

44

…เวลา 02.22 น. วัน อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2547…
ตกใจอะไร สะดุ้งตื่นขึ้นมา ขี้หด ตดหาย กับคำว่า หายหก ตกหล่น ต้องแก้ อาถรรพ์เลขหกผกผัน

…ขี้หด ตดหาย… …หายหก ตกหล่น…
…ขด... ตายหด… …หกหาย ตนโลก…

ขี้หด ตดหาย – ขด... ตายหด : ขี้หด… ขดอะไรวะ…ตายหด… อะไรหดวะ
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…เขาขด ของเขา ของเรา มันก็หด…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…เรื่อง Sex เรามันก็เลยหด…ฮ่า ฮ่า ฮ่า

กลิ่นใหม่ – ใกล้หมิ่น
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…กลิ่นใหม่…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ใกล้หมิ่น…ฮ่า ฮ่า ฮ่า

กลัวจน ขี้หด ตดหาย คำคนโบราณ ที่เราพูดกันติดปากมาเป็นนิสัยของคนไทยทุกคนจนถึงทุกวันนี้

- Dirty Joke ของท่านนายกฯ ทักษิณ ช่วยไขปริศนาให้ข้าฯ เข้าใจ เรากลัวอะไรกันเสียจน ขี้หด ตดหาย
- มนุษย์เรากลัว Sex หด ต้องกลัวกันจนสุดขีด กลัวเสียจนลืมตนลืมตาย
- สัญชาตญาณ ของการที่จะต้องดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ของมนุษย์โลก มันฝังลึกซ่อนเร้นอยู่ใน จิตวิญญาณ
- มนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนา ได้รับการถ่ายทอดความเชื่อมั่นใน สัญชาตญาณ นี้ จากบรรพบุรุษแตกต่างกันไป
ตามสภาพภูมิศาสตร์ของโลก

… มีสามกลุ่มชนเผ่าพันธุ์หลัก อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ ...

ตะวันออก – ตะวันออกกลาง – ตะวันตก

- เราไม่มี ... ชนเผ่าตะวันตกกลาง. .. เลยนะ…ทำไมล่ะ…
ใช่แล้ว นั่นมัน ... มหาสมุทรแอตแลนติก ... ผืนน้ำกว้างใหญ่

วัฒนธรรม ความเชื่อมั่นศรัทธา ขบธรรมเนียมประเพณี จึงต้องแตกต่างกันไปใน สามรูปแบบ
- ตะวันออก ข้าฯ พอจะเข้าใจ ท่านสอนให้ รักนวลสงวนตัวไว้ รอเวลาให้สมบูรณ์พร้อมเมื่อครบเบญจเพศ
- ตะวันออกกลาง ต้องตั้ง ฮาเล็ม เพราะอะไร ใครจะช่วยอธิบายได้ ชายกลัวหญิงงอแง บังคับจนกลัวหงอ
- ตะวันตก ดินแดนศิวิไลซ์คลั่งไคล้เสรีภาพ ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดฟรีไม่มีข้อต้องห้าม กลัว Sex หด จนเปิดฟรี
- ยุคโลกาภิวัตน์…โลกไร้พรมแดนด้วยการสื่อสารไร้สาย…สับสนอลหม่านกันไปหมดแล้ว

มนุษยโลกเมื่อสูงวัยเข้าใกล้ชราภาพ…นี่คือ…สภาพกฎของความจริงตามธรรมชาติ
- ผู้หญิงเข้าวัยทอง Sex ต้องหด…เชื่อหรือไม่...ผู้ชายยังต้องการไม่มีวันที่หมดกระสุน
- ผู้ชาย จำเป็นต้องหลั่ง จะให้มันคั่งค้างเนิ่นนานไม่ได้…มะเร็งต่อมลูกหมากแดก กลัวจน ขี้หด ตดหาย
- คนไทยดันห่าห้ามมี Sex ... ตะวันออก รับเอาวัฒนธรรม ตะวันตก มา ปัญหาจึงเกิดขึ้น
- ฝรั่งฟรี Sex แต่ หญิงมีอิสระ เสรี มีสิทธิเท่าเทียมชาย ชายฝรั่ง เมื่อชราภาพอับจนปัญญาจึงมี Sex Tour มา ตะวันออกหลอกลวงชนเผ่าผู้ล้าหลัง แต่มีน้ำใจดี มีวัฒนธรรมที่ดีงาม คู่ความต่างขั้วของจิตใจคน : คนชั่วมี – คนชี้มั่ว

การทำมาหากินที่หมิ่นเหม่ ก่อให้เกิด…ขบวนการค้าโสเภณีข้ามชาติ…มันปราบกันไม่หวาดไม่ไหวหรอกน่า

สัญชาติญาณชายฝรั่งยิ่งกลัว Sex หด จน ..ขี้หด ตดหาย.. เป้าหมายจึงคิดจะยึดครองโลก ข่มขู่ คัดค้าน
คุกคาม ต้องห้าม ไปทั่วโลก

หายหก ตกหล่น : อาถรรพ์เลขหก แก้อาถรรพ์ใจกันอย่างไร ใครจะห้ามได้

ขี้หด ตดหาย : คนไทยกลัวอะไร คนไทยห้ามอะไรกัน ... ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ... ยิ่งขัง ยิ่งดุ ... รู้กันบ้างหรือไม่

เมืองไทย จะล่มสลายแล้ว...อิสลาม จะล่มสลายแล้ว...คริสเตียน จะล่มสลายแล้ว...โลก จะล่มสลายแล้ว

45

…เวลา 05.02 น. ข่าวเก้า อสมท. เช้าวันนี้…

รัสเซีย ลงนามรับรอง สัตยาบันเกียวโต ว่าด้วยการทำให้บรรยากาศของโลกร้อนแล้ว ... แต่ อเมริกา ยังยืนยันในจุดยืนของตน ไม่เชื่อมั่นว่า สัตยาบันฉบับนี้ จะแก้ปัญหาได้

อเมริกันต้องปกป้องอุตสาหกรรมของตนไว้
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ขี้หด ตดหาย…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…หายหก ตกหล่น…ฮ่า ฮ่า ฮ่า

หายหก ตกหล่น – หกหาย ตนหล่ก – หกหาย ตนโลก – หกหาย โลกตน
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…หายหก ตกหล่น…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…หกหาย โลกตน…ฮ่า ฮ่า ฮ่า

อาถรรพ์หมายเลขหก ยังคงทรงอานุภาพ ใครจะแก้อาถรรพ์ใจหายนะนี้ได้
อเมริกันกลัวอะไร กลัวตัวเองจะอดตาย ยังไม่ยอมรับรู้กฎแห่งกรรม
การที่จะอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดดในโลกนี้ จะอยู่ได้อย่างไรกัน
ทำไมจึงต้องวีโต้ ต้องรณรงค์ บอยคอตเขาไปทั่วโลก
ยามเมื่อถึงเวลาที่ต้องโดดเดี่ยวแล้วจะรู้สึก.

05.23 น. : รายการแสงธรรม : ช่องเก้า อสมท

- คุณมารุต เล่าความนัยใช้ชีวิตตามคุณธรรมคำสอน ข้อที่ 3 บทที่ 9 ในคัมภีร์ของพระเจ้า เข้าใจกระจ่างแจ้ง
- สมบัตินี้พระเจ้าให้มา หาด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความรักในพระเจ้า เรามอบสมบัตินั้นคืนกลับไปให้พระเจ้า พระองค์จะมอบตอบแทนกลับมาให้เราเป็นทบเท่าทวีคูณ ขอมอบความรัก บาปหยาบช้าในใจให้ต่อพระเจ้า
- คุณพ่อประชา ถ้าจำไม่ผิด ออกมาบรรยายเสริมต่อ ชื่นชมว่า คุณมารุตเข้าใจในคำสอนของพระเจ้า เข้าถึงพระองค์แล้ว สวนกระแสในสังคมคนที่ชีวิตวิกฤตอยู่ในสังคมล้มเหลว ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชม
คุณพ่อประชาว่าเขาพบกับความพอเพียงในชีวิต ตามทฤษฎีเศรษฐกิจเพียงพอของพ่อเจ้าอยู่หัวของเราแล้ว

มาดูกันว่า ข้าฯ จะแก้อาถรรพ์หมายเลขหก ได้อย่างไร

: หายหก ตกหล่น : ข้อความเตือนใจของคนไทยโบราณ ความหมายที่ลึกล้ำ ทำไมลืมทำความเข้าใจกันนะ
- หายหก ตกหล่น : ความหมายปกติ ต้องมีหายหกตกหล่นไปบ้าง เป็นธรรมดาของคนเราที่สับเพร่าลุกลน

: หายหก ตนโลก : คู่หน้าคงคำ ผวนกลับคำหลัง มันก็ทำให้ตุ่มใส่น้ำล้มคว่ำลง เกิดหายนะใช้ประโยชน์ไม่ได้
- ตนโลก : มีความหมายทำให้เข้าใจผิดได้อย่างไรกัน ... ตนโลก - ตนเป็นโลก - ตนต้องเป็นเจ้าโลก ... ใช่หรือไม่

: หายหก โลกตน : คู่หน้าคงคำ ผกกลับสลับคำคู่หลัง ผลิกหงายตุ่มคว่ำให้กลับขึ้นมาใส่น้ำ ได้สมบูรณ์ใหม่
- โลกตน : มีความหมายทำให้เข้าใจว่าอย่างไรกัน... โลกตน - โลกของตน - โลกของเรา ... ต้องรัก ช่วยกันรักษา

: โลกของเรา : ฝรั่งเข้าใจคำนี้ รับรองว่า อาถรรพ์เลขหก หกหายไปแน่นอน หันกลับได้ ก็ไม่ต้องกลัว ขี้หด ตดหาย แล้ว

ขี้หด ตดหาย -สลับคู่คำ ได้คู่ใหม่ว่า- ขี้ตด หดหาย
- เฮ้ย …ได้ขี้ ได้ตด ตามปกติ Sex หด ก็หายไปแล้วโว้ย

หายหก ตกหล่น -สลับคู่คำ ได้คู่ใหม่ว่า- หกหล่น ตกหาย
- เฮ้ย … อาถรรพ์เลข หกหล่นตกหาย ไปแล้วโว้ย

เล่นคู่คำ ... สลับคำคู่ ... สลับที่หกผกผัน
- อาถรรพ์ใจ ... หกผกผันไปเห็นไหมเล่า ... หกหล่นตกหายปแล้วโว้ย

เวลา 06.11 น. วัน อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขอร้องท่าน Doctor ช่วยอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจวิธีสวนทวารทีเถิดวะ

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com


46

เวลา 10.06 น. วัน อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ช่องสาม ข่าวเช้า เสาร์อาทิตย์ : กฤษณะ – อรอุมา – แอนดรูว์

มีประเด็นพาดหัวข่าว…วิกฤตศรัทธาพระพุทธศาสนา
- พาดหัวข่าววันนี้มีแต่ พระเพี้ยน สมีฆ่าสีกา พระขี้เหล้าตีกับพระเมายาบ้า…

พระสงฆ์องคเจ้า – พระเศร้าองคจง – พระองคจงเศร้า – พระองคงจะเศร้า - พระองค์คงจะเศร้า
พระองคจงเศร้า – เผ้าองคจงสระ – เผ้าองคงจะสระ – ผงเอ้าคงจะสระ – เอ้าผง คงจะสละ
เอ้าผงคงจะสละ – เอ้าพระคงจะสะหลง – เอ้าผงคะจงสละ – อาผงเข้าจงสละ – จงสละ อา ผงเข้า
-----------------------------------------------------------

…เวลา 11.09 น. วัน อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2547…

ข่าวต้นชั่วโมง ช่องเก้า อสมท

- โรงพยาบาลศิริราช รายงานผลการวิจัย พบว่าหนุ่มสาวชาวไทยช่วงวัย 20 – 30 ปี เป็นโรคภูมิแพ้มากเป็นมากกว่าคนแก่เฒ่าถึง 50 % วงการแพทย์ไทยแสดงความวิตกกังวลใจยิ่งนัก
- รณรงค์ด้วยความห่วงใย ให้แพทย์ตรวจสำรวจหาว่าเป็นภูมิแพ้อะไร รักษาหายได้ด้วยตัวยาในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีทั้งยากิน ยาฉีดพ่นจมูก มีฉะนั้นจะลุกลามถึงขั้น เป็น โรคไซนัสเรื้อรัง ได้

…โรคภูมิแพ้…ชื่อก็บอกแล้วว่า … ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกัน มันแพ้ละอองเกสรดอกไม้ … แพ้ขนแมว … สารพัดที่มันแพ้กัน…
- แพ้เพราะอะไร โอ้ว่า…คุณหมอ – คอหมุน…ไม่มีตัวยาอะไรจะสร้างภูมิคุ้มกันได้หรอก….สับสนอะไร
- รณรงค์เรื่อง การรักษาความสะอาด...ไม่ให้สัมผัสเศษธุลีในธรรมชาติ ภูมิคุ้มกันร่างกายมันก็ไม่เกิด

…รณรงค์รักษากันเข้าไป…ในไม่ช้าจะต้องหา…ชุดมนุษย์อวกาศ…มาให้คนไทยใส่กันทุกคน…

-----------------------------------------------------------
เวลา 22.41 น. ทีวีช่อง 11

การตอบโต้แบบตาต่อตา นำพาโลกสู่หายนะ : มหาตมะ คานธี

…ข้าฯ เปิดทีวีทิ้งไว้ ไม่ได้สนใจดู เห็นเสียงเงียบไป หันไปดูต้องผงะ คำเตือนของ ท่านมหาตมะ คานธี ค้างอยู่กลางจอ…

-----------------------------------------------------------
ทำไมนะ ห้วงเวลา ระยะนี้
มีอะไร ในทีวี ที่นำเสนอ
นิมิตนี้ มีอะไร เตือนใจ…เฮ้อ
เราพลั้งเผลอ เพราะผิดพลาด อนาถใจ

เทพนิมิต สะกิดใจ ใครรู้แจ้ง
ใช่ข้าฯ แกล้ง สะกิดเตือน เพื่อนทั้งหลาย
ใช่ ข้าฯ บ้า…ใช่ ข้าฯ บ่น…บิดเบือนไป
ใช่…ข้าฯ ถาม ว่าทำไม ทำไมกัน

ข้าฯ ไม่รู้…ข้าฯ ไม่รู้…หรือกูบ้า
ไม่รู้ว่า ทำไมนะ ข้าฯ ต้องฝัน
ข้าฯ จะหยุด…ข้าฯ จะนิ่ง…นิ่งดูมัน
ข้าฯ ไม่ลุ้น…ข้าฯ ไม่รั้น…มันอีกแล้ว
-----------------------------------------------------------
เวลา 23.15 น. วัน อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2547
SUN วันเกิดกู ... UNO เกิดวันนี้ ครบ 59 ปีเต็มแล้ว

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนว่ะคำผี…กวนวีคำผะ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

-----------------------------------------------------------
เวลา 08.00 น. วัน จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ข่าวเล่าเช้านี้ บอกว่า คืนวันที่ 5 พ.ย. นี้ ดาวศุกร์ จะขึ้นเคียงข้าง ดาวพฤหัสบดี
โหร สว. ฉะเชิงเทรา ทำนายทายทักว่า จะเกิดเหตุเสื่อมเสียในวงการคลัง การยุติธรรม การศาสนา
ไอ้แหม้งเอ้ย ... ครูจะคอยด่า – ข้าฯ จะคอยดู ... งี่เง่าไม่เข้าท่า ... มันเสื่อมเสีย – เมียเสื่อม สั่น ...กันมาตั้งนานแล้วโว้ย
-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:6:58:41 น.  

 
18.22 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ เรื่อง น้ำลาย นายล้ำ ค่าน้ำเงิน
โม้ ข่าวเกิน เขินกล่าว ว้าว! หนุกเน๊าะ
เรื่อง ไต่คีย์ ตีไข่ ใส่สีเคาะ
นั่ง หัวเราะ เหาะรัว ชี้มั่วแล ๚ะ๛ (แฮ่แฮ่)

18.28 น.

-----------------------------------------------------------

47

เวลา 21.14 น. วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547

คุยคุ้ยข่าว

อาถรรพ์มหันตภัย ไฟใต้สามจังหวัด พัดกระพือโหมแล้ว
- วัยรุ่นอิสลามร่วมสามร้อย ล้อมโรงพักตากใบ นราธิวาส ตอนบ่าย เพื่อขอเยี่ยมผู้ต้องหา 6 นาย ที่ได้มอบปืน ชรบ. ให้แก่ผู้ก่อการไม่หวังดี โดยอ้างว่าถูกปล้น
- ต้องสลายม็อบในตอนเย็นใกล้ค่ำ เพราะเหตุการณ์จะบานปลาย วัยรุ่นที่บุกเข้าโรงพัก เหมือนเมา แต่ไม่มีกลิ่นเหล้า เหมือนกับว่าจะเมายา เพราะว่าพูดจาไม่รู้เรื่อง ตำรวจ – ทหาร ถูกยิงบาดเจ็บรายละหนึ่งนาย จับได้หมด

สรยุทธ สัมภาษณ์สด พลโทพิศาล วัฒนวงศ์คีรี ทางโทรศัพท์
- ได้ประกาศเคอร์ฟิวส์แล้ว ด้วยว่าตอนค่ำมีมากันอีกพันกว่าคน จับกุมได้หมด นี่จะเข้าข่ายเป็นขบถหรือไม่ ไฟใต้โหมแล้ว

ข้าฯ ทราบข่าวนี้จากทีวีตอนเย็นแล้ว...แต่ก็ทำใจนิ่งอยู่...ก็กูว่าจะไม่สนแล้วไง นายกฯ ท่านไปจัดการแล้ว

ที่ประทุมธานี ตำรวจสน.สามโคก จับรถซิ่ง เป็นรถเก๋งกับปิกอัพ 70 คัน โดยใช้ รถสิบล้อ 3 คันปิดสะพานต่างระดับ จับได้หมด ทั้งรถ ทั้งคนเชียร์ 300 คน
- ตำรวจมัวแต่เกี่ยงหน้าที่กัน เพราะดันเป็นเขตรอยต่อ สน.ช้างใหญ่ กัน สน.บางประอิน พระนครศรีอยุธยา
- เถียงกันว่าหน้าที่สถานีใคร สน.ช้างใหญ่ อ.บางไทร ไม่ยอมจับ ผล ปรากฏว่า นักซิ่งหนีเช้ด เหลือรถแข่งเพียงคันเดียว

หลวงพ่อคูณอาพาธหนัก...คณะแพทย์ศิริราช...ต้องผ่าตัดเอาลิ่มเลือดออกจากสมองในตอนเย็น

เวลา 23.46 น. : ถึงลูกถึงคน

ไก่ขันปลุกให้ลุกมาดู สรยุทธ คุยกับ หลวงพ่อคูณ บันทึกเทป วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2547

หลวงพ่อบอก
- กูยังอยู่ กูยังไม่ตายด๊อก ไอ้หลานเอ๊ย
- ที่กูเคาะหัวให้มืงน่ะ กูตีกัน กันมืงสมองทึบ กันมืงป่วย กันมืงโง่

(กูตีกัน มืงรู้ความหมายมันไหมวะ)
(ชั่วดี อยู่ในกะโหลก…โป๊ก โป๊ก…นี่…ต้องตี ให้เข้าใจกัน)

- ใครมาขออะไร กูก็ให้ กูดีใจ กูเป็นสุขใจที่มีคนเข้ามาขอ กูมีกูก็ให้ กูไม่มีกูก็ไม่ให้
- เรื่อง การเมือง น่ะ กูบอกให้ มันดีกัน อยู่ด้วยกัน มันต้องดีกัน ต้องช่วยกัน อย่าแตกกัน
- กูไม่เคยแนะนำให้เลือกใคร ชอบใคร รักใคร มืงก็ไปเลือกกันเอง
- เป็นคนมันต้องอ่อนโยน อย่าอ่อนแอ รู้จักที่ควรทำ ไม่ควรทำ
- คนบอกว่ารักพระเจ้าแผ่นดิน...ที่มันขายยาบ้าน่ะ มันรักเงินตราพระเจ้าแผ่นดิน...มันเนรคุณท่าน
- ผู้บริหารดี เมืองไทยก็ดี ผู้บริหารไม่ดี มันก็เป็นทาสยาบ้า กูจะพยากรณ์ว่ายังงี้ มืงก็คอยดูไป
- คนมาขอเลข...กูก็บอกเลขไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ฮึ ฮึ กูรู้เลขอยู่แค่นี้...กูก็บอกไป
- กีฬา กูดูแต่มวย ดูมวยใหญ่ๆ ที่เขาจ้างมาราคาแพง มวยตู้ มวยอีแหละเขระขระ กูไม่ดู
- ฟุตบอลกูไม่รู้เรื่อง กูไม่ดู สนุกเก้อ เทนนิส กูไม่ดูหรอก

หลวงพ่อบอกว่า มันบ้า จ้างมาแพงก็แพง อดนอนดึกๆ ดื่นๆ มันบ้าก้อนเลือด เลือดแม่มัน

48

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย
หลวงพ่อบอกมันต้องตั้งใจ มันต้องตั้งใจจริง จริงใจ
หลวงพ่อเชียร์ยกน้ำหนักโอลิมปิก สนุกน่าดู...เออ ๆ ยังงั้น กูว่าแล้ว เออ ๆ นั่น มันต้องยังงั้น

เรื่องหวย
หลวงพ่อบอก คนจะถูกต้องเป็นคนมีบุญ ไม่มีบุญจะไปถูกได้ยังไง
- กูไม่ใช่ผู้วิเศษ กูจะไปรู้ได้ยังไง
- คนที่มันอยากได้เงิน นั่นแหละที่มันเล่น
- ใครมาขอเลข กูก็ให้เลขตามที่กูรู้ กูก็บอกให้จดไป

สรยุทธย้อนถามว่า แล้วทำไม หลวงพ่อไม่บอกว่าไม่มีล่ะ
หลวงพ่อบอก กูมี กูรู้เลขแค่นี้ กูก็บอกให้ไป กูไม่บอกก็ไม่ยอมไป

เรื่องวัยรุ่นมีปัญหา
หลวงพ่อบอกว่ามันเกิดจากแม่มัน บ้าเลือดแม่มัน เป็นไปตามปากที่บอกว่ามันแต่เรื่องอัปมงคล
- บอกกันมาตั้งแต่ ตัวแดงๆ แล้ว ว่า...มันดื้อ มันร้องไห้งอแง พ่อแม่รักลูกดี…พ่อแม่ปากม๋า
- ทำไมไม่บอกเรื่องที่เป็นมงคลให้แก่มันกันบ้างเล่า มันก็เลยไม่รับรู้เรื่องที่เป็นมงคลกันเลย

หลวงพ่อฝากบอกให้ช่วยกัน บอกกันเบาๆ รู้ว่าใครขายยาบ้า ก็กระซิบบอกกัน เดี๋ยวมันฆ่าเอา

กูขนหัวลุกซู่ เมื่อหลวงพ่อเน้นว่า บ้านเมืองของเรา เราก็ต้องช่วยกัน ใช่เลยเราต้องช่วยกัน ไม่ใช่ช่วยแก้

ทำไม หลวงพ่อคูณ ท่านห่วงเรื่อง ยาบ้า มากที่สุด
… กูจะอ่านใจท่าน ... หลวงพ่อคูณ ...
เลิกบ้า เลิกเมา กันแล้วหรือยัง สังคมไทยล้มเหลวแน่ ถ้าคนไทยยังไม่ เลิกบ้า เลิกเมา

กูฟันธง ... หลวงพ่อคูณบรรลุอรหันต์แล้ว หลวงพ่อท่านไม่ต้องอาบัติใดใดเลย

เวลา 00.28 น. วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เข้านอนต่อ

เวลา 07.36 น.
- กูว่าจะไม่สนแล้วนะเนี่ย ชั่งหัวมัน ก็กูตัดสินใจไม่ได้ จะเอาไงดี กูจะตั้งใจจริง หรือว่า กูจะจริงใจ กูจะอ่อนโยน หรือว่า กูจะอ่อนแอ
- ไฟใต้ ทางการพยายามทุกวิถีทางแล้ว เส้นทางทุกสายมุ่งสู่ตากใบ ต้องตัดสินใจก่อนที่จะบานปลายเป็นการจลาจลใหญ่โตกว่านี้

สรยุทธ ตั้งข้อสังเกต 28 เมษายน เหตุการณ์ที่ มัสยิดกรือเซะ ทำไมไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายในนราธิวาส ทำไม
ทำไม คราวนี้ทุกเส้นทางจากสามจังหวัดมุ่งหน้าสู่ตากใบ ทำไม

ข้าฯ ก็ข้องใจ ในวันนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านยังประทับอยู่ที่นั่นหรือไม่ ข้าฯ ไม่รู้

รถซิ่ง มีปัญหาข้อตัวบทกฎหมาย พนักงานสอบสวนโดยไม่มีอำนาจ ศาลท่านจะยกฟ้อง
- ผลสรุป เขตสอบสวน สน.บางประอิน รวมจับรถแข่งไว้ 50 กว่าคัน คนแข่ง คนเล่น รวม 113 คน
- ที่ว่าเหลือรถเพียงหนึ่งคัน ก็อายัดรถไว้หนึ่งคันจริงๆ เป็นรถคนมาเล่นการพนันแข่งรถในคราวนี้

นพ ภูมิชัยศักดิ์ ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ ให้สัมภาษณ์สด หลวงพ่อท่านไม่เป็นอะไรมาก

49

คนร้ายสี่คนปล้นรถน้ำมัน บ.เรืองชัยกิจ ตื่นเต้นเหตุการณ์ฮิต ติดตามล่าจับกันยกใหญ่
- เหตุการณ์กลับตาลปัตร ขาดส่งเงินห้างวด ไฟแนนซ์ตามยึดรถ คนขับซวย โดนคดีแจ้งความเท็จ

เอกราช เก่งทุกทาง มากับเสื้อยืดทีม Patriot – ผู้รักชาติ

โจ๋ วัยรุ่นยี่สิบกว่าคนเมาเหล้าไล่ล่าสองสาว หนีการไล่ล่าเข้าไปพึ่งตำรวจ เธอลุยเข้าไปขอความช่วยเหลือถึงในบ้าน ท่านรีบออกมาช่วย ซวยไปได้รับประทานลูกปรายไปที่หัวขมองเก้ารู สาหัส

เวลา 08.11 น. ... กูว่า กูพอได้แล้วโว้ย

-----------------------------------------------------------
สุ - ดี ที่ ปาก ด้าน ........ แดกดัน
จิ - จะ ที่ ปาก ปั่น ........ แปดเปื้อน
ปุ - ประ ที่ ปาก กัน ....... เกรี้ยวโกรธ
ลิ - ละ ที่ ปาก เอื้อน ..... โอษฐ์อ้อนขนิษฐา

กระทู้โคลงสี่สุภาพสองบทนี้ กูอัดใส่กระดาน กวีการเมืองของจอมมาร หมู่บ้านหมื่นอักษร เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 47

สุ - สอ พอ สุดสิ้น .......... สอพลอ
จิ - ใช่ จอ หมา จอ ......... จิตร้าย
ปุ - ปอ ปาก Mouth ปอ ... ปุดเดือด
ลิ - ลั่น ลอ เลือด ป้าย .... ปากล้อลิขิตคน
-----------------------------------------------------------

เวลา 11.00 น. วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547

สมัคร ดุสิต…คิดตามวัน

...วิจารณ์เหล่าชาติพันธมิตรของอเมริกันได้ถึงกึ๋นกูจริงๆ...

- สลายม็อบตากใบ ตายห่าไป 78 + 6 ศพ รัฐบาลไทยต้องเร่งรีบสอบสวน บอกข้ามาให้กระจ่างแจ้ง
- ไอ้ห่าเอ้ย ทีมืงฆ่าอิรักเป็นผักปลา อังกฤษล่าขบวนการ ไออาร์เอ ล้างแผ่นดิน ไม่เห็นจะเคยบอกกู
- แล้วอยู่ๆ บ้านเมืองกู กูแก้ปัญหาของกู ตามวิถีทางของกู ทำไมมืงต้องมาข่มขู่กู ให้กูต้องบอกมืง
- งมหาอาวุธในน้ำได้เพียบ...แถมทิ้งเงินริงกิตไว้อีกบานตะไท...ไอ้ห่าเอ้ย...ใครให้มาใช้เป็นเงินทุนว๊ะ

…ฮ่า ฮ่า ฮ่า กูว่าตามความหมายที่ท่านสมัครวิพากย์วิจารณ์ ท่านไม่กล้าใช้ภาษาพ่อขุนกู ฮ่า ฮ่า ฮ่า…

เวลา 11.51 วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547

กินข้าว พักผ่อน ตอนเย็นเลื้อยเล่นรอบสวน

เวลา 06.35 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547

โลกยามเช้าวันนี้ เป็นวันที่ เทพีสันติภาพ จาก ปารีส ถึง อเมริกา เมื่อปีใดจำไม่ได้ ฟังไม่ทัน
- ยานแคสสินี ฮอยส์เก้น ส่งภาพถ่ายบรรยากาศของ ดวงจันทร์ไทตัน มาแล้ว Doc. ตื่นเต้นกันใหญ่
- แอนดรูว์ บิกส์ ถามว่า ดาวเสาร์ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ( You น่าจะบอกว่า SATURN – TURN SA )
- เมื่อคืนนี้ ยุโรปและอเมริกา มองเห็น จันทรุปราคาสีแดง (ฮ่า ฮ่า ฮ่า...นางพญากาลี เสพเลือดแล้ว)
- ยัสเซอร์ อาราฟัต และ ดาราสาวรุ่นอเมริกัน ป่วยหนักด้วยไวรัสหวัดนรก (นั่น ไข้หวัดใหญ่ แน่หรือ)
- ผลต่างของคะแนนนิยม บุช – แครี่ เป็น หนึ่งเปอร์เซ็น ใน หกวันที่เหลือ (กูจะรอดู หกผกผัน กันต่อไป)
- อาจารย์สมเกียรติ์ จากอเมริกา บอกมาว่า อเมริกันชน คนแก่ชอบบุช แต่ว่า วัยรุ่นหนุ่มสาวชอบแครี่
- อังกฤษ เคลื่อนพล 800 นาย เข้าไปตายในแบกแดดร่วมกับอเมริกันเพื่อนซี้ของมันที่ตายรายวันแล้ว

50

ข่าวเล่าเช้านี้

สรยุทธ – อรปรียา…เริ่มรายการ…ท่าทางเหนื่อยอ่อนมาก
- ระบบคอมพ์ฯ ล่มอีกแล้ว
- ม็อบตากใบ ปรากฏ ศพที่ 85 (ฮ่า ฮ่า ฮ่า 8 + 5 = 13 ฮ่า ฮ่า ฮ่า ... สิบสามตายตามสั่ง ปรากฏแล้ว)
- คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ แถลงการพิสูจน์การตาย 78 ศพ ว่า ขาดอากาศหายใจ ในรถยีเอ็มซีขนส่ง
ช่วงที่เดินทางจาก …ตากใบ ไปค่ายอิงคยุทธบริหารปัตตานี… แต่ว่า ท่านก็ไม่กล้าที่จะยืนยันให้ชัดเจน
- ศพที่ 85 มีร่องรอย กระสุนปืน ด้วยนะ น่าข้องใจ 78 ศพ ขาดอากาศก็ ยีเอมซี ไม่ใช่ ตู้คอนเทนเนอร์
- นานาชาติมุสลิม…รุมอัดประเทศไทย กันใหญ่โต ก็…อินโดนีเชีย มาเลเชีย…เพื่อนเรานั่นแหละ

ท่านนายกฯ บอก วิธีการของแกนนำผู้ยุยงทำกันแบบ การขายตรง ทำเป็นเครือข่ายหาแนวร่วมได้เร็วมาก
- น้ำเสียงท่าน ใครจะสังเกตบ้างเล่า ท่านเศร้าเสียใจเพียงใดที่จำเป็นต้องตัดสินใจให้ สลายม็อบตากใบในห้วงเวลาที่วิกฤตนั้น
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…หากลองไม่สลายม็อบ จะมีคนใด ชาติใด เห็นใจไทยเราบ้าง…ประชาชน เจ้าหน้าที่…คนดีตายไปรายวัน...ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีใครที่รุมด่ามันบ้าง

แก๊งโจ๋สบายฮารต์ ก้อนหินพิฆาตรถตู้ ตลกหัวโตต้องตาย วัยรุ่นจัดฉากเอาตัวรอด พิรุธมีมากมาย

ข้อเสนอจากเครือข่ายเยาวชนภาคใต้ นำเสนอการสอนเพศศึกษา ให้ทำ VCD แสดงของจริงให้ดู
- อยากรู้จริงกระจ่างแจ้ง อวัยวะสืบพันธุ์ การป้องกันโรค อุปกรณ์ที่ใช้ในทางเพศและวิธีการใช้ที่ปลอดภัย

โหวตกันวันนี้ สอนเพศศึกษาโดยใช้ VCD ที่มีคนจริงๆ สาธิต คุณเห็นด้วยหรือไม่
- ไอ้แหม้ง กูเห็นด้วย ... แต่ไม่ยอมให้แดก 3 บาทกูฟรีๆ ด๊อก

เอกราช เก่งทุกทาง มาแล้ว
- จ้อกันเรื่องปัญหาระบบรถไฟฟ้าใต้ดินกันใหญ่ ของใหม่มันก็เงี๊ยะ

ปัญหาการเมือง
- ทรท. ถูกอัดอีกแล้ว แจกกระสุนกันกลางสภาฯ สาดน้ำลายใส่กัน การเมืองก็เงี๊ยะ

ปัญหาเรื่องพระสงฆ์องคเจ้า
- เอาอีกแล้วที่โคราช กุฏิหลวงพ่อเพิ่ม พบจีวรเปื้อนน้ำกาม
- มี สีกา ที่มากับรถเก๋งซุกอยู่ ตอนตีสอง
-คริคริ ... อาตมาขอให้สีกามาช่วยงานด่วน พับลอตเตอรี่เป็นรูปนก ดันห่ามี วาสลีนใช้แทน กาว
- แก้ตัวว่า น้ำผึ้งหกรดจีวร
- พระลูกวัดก็ข้องใจ ทำไมวะ ต้องแอบเอารถไปจอดเสียห่าง ปิดไฟในกุฏิพับนกเพื่อประหยัดพลังงาน ทำไมนานจัง หัวค่ำยันตีสอง ตำรวจให้มหาเถรฯ จัดการ

ฮ่า ฮ่า ฮ่า…มหาเถรฯ บอกน้ำกามเล็ดหลั่งได้ ไอ้ห่า…พระแก่ๆ ก็ฝันเปียกเป็นเหมือนกันนะโว้ย

คนฉลาดสร้างโอกาสแกมโกง คนโง่สุดโด่งอวดฉลาด
- ขนาดนายดาบตำรวจยังพลาดท่าให้เขาแดก
- การหลอกประกาศรับซื้อรถติดไฟแนนซ์…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…อยากรวย มันต้องพยายามทำแดกกันเข้าไป

ทรท. อาจมีข่าวเด็ดในช่วงเวลานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สมัคร สส.เขต ใน กทม.
ข่าวบอกว่า ... สก. – สข. – สส. ของ ทรท.ใน กทม. ดูเหมือนว่าล้วนจะเรียนจบมาจาก ออสเตรเลีย กันแทบทั้งสิ้น
- เลียนาย ... ฮ่า ฮ่า ฮ่า รู้จักแต่การมานั่งเสนอหน้า
- Come hear เลียเจ๊…ไม่ลงทำงานในพื้นที่กันเลย
- สรยุทธ หัวร่อ ฮ่า ฮ่า ฮ่า

Come hear เลียเจ๊ – เคลียฮ๋ำ เหล่เจี๊ยะ…ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ห้า ห้า ห้า ... คลำเฮีย เลียเจ๊ – ค่ำเฮ เลียเจี๊ยะ

-----------------------------------------------------------
สรยุทธ สร้างสีสัน
มุขนี้นั้น มัน สุดยอด
คำ เทศไทย ใช่รู้แจ้ง แทงตลอด
พ่อขุนหยอด สอดหยุดยั้ง ภาพมายา
-----------------------------------------------------------

เวลา 08.47 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com

51

เวลา 11.07 น. วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547

-----------------------------------------------------------
สมัคร ดุสิต คิดตามวัน
สุนทรเวช ศิริวรรณ มาวันนี้
ช่องเก้า โมเดิร์นไนน์ ไทยทีวี
เชื่อว่ามี ลูกเข้าเท้า กูเฝ้าดู

ดุสิตเปิด ประเด็นฮิต สิทธิมนุษยชน
มันฆ่าคน ดีๆ ได้ ทั่มไร้อยู่
ไม่เห็นมา เรียกร้อง ปกป้องกู
มัคร…ว่า รู้ ..เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่รัฐบาล..

ต้องจวกมัน มัน…ไม่มี รับผิดชอบ
พูโล…ก็ โต้ตอบ ชอบล้างผลาญ
...กูจะเผา กทม. ให้แหลกราน...
..มืงเผาบ้าน บ้านเมืองกู กูเผามืง...

ดุสิต…อ่าน ท่านผู้ฟัง แสดงความเห็น
สมัคร…เต้น ตอบตามไป ไม่อ้ำอึ้ง
ดุสิต…เล่น สื่อฝรั่ง เสรีถึง
เขาน่าทึ่ง เขาไม่ว่า ด่ารัฐบาล

มัคร…ถามว่า ไฟไหม้ ตำรวจดับ
ไยต้องจับ มาด่ากัน มันไหมท่าน
ถ้าไม่ดับ ขี้เกียจมา ก็เสียการ
ไฟจะผลาญ เผาบัลลัย ไอ้เวร…วอน

เด็กบอกว่า ไฟเข้าตา จึงขว้างใส่
มัคร…ว่า…ไฮ้ ไอ้ห่าเอ๊ย เสือกย้อนศร
ดูตำรวจ มาแหกตา ท่าออดอ้อน
มัคร...ย้อนศร เสียบทะลุ ดูถูก…ประชาชน

มัคร…บอกว่า ตลก ที่ตกตาย
ชีวิตเขา สละให้ คนรู้ภัย ท้องถนน
สำนึกกัน ... คนรั้น…ใช่ – ใคร…รั้นชน.
มันเดนคน – มันด้นเข่น... เวร…กรรมเวร

เบลเยี่ยม ใส่ไข่ข่าว ล้มเราแล้ว
เหยี่ยว นกแก้ว H 5 N 7 ทุเรศเห็น
ของเรา H 5 N 1 นั่นประเด็น
ไทยต้องเซ่น สังเวยใคร ร้ายจริงๆ

ทำไมมัน ลั่นตีไทย ไปทั่วโลก
เราบักโกรก – โรคบักเก๋า... หมาเน่าสิง
เผาเข้าไป – ไผ เข้าเป้า... เอาทุกสิ่ง
เราไม่จริง ใจต่อกัน มันไม่จริง

ดุสิตเล่น ลูกสุดท้าย ไทยรักไทย
แว่วข่าวว่า ...ปุระชัย – ไปรุชะ... ผ่าแม่หญิง
สุดารัตน์ ทำเสียง (sex)หด หมดเมืองลิง
ปวีณา หมดสิทธิ์ชิง รมต.

แว่วกันว่า ลูกพรรคนี้ จบจากนอก
ดุสิตบอก จบนอกเนี่ย ออสเตรเลียหนอ
ออสเตรเลีย ชเลียร์นาย ...ไฮ้…มุขพ่อ –
ฮ้อ…มุขไผ...ได้…กูล่อ – ดอ…กูไล่...ไปรุชะ
-----------------------------------------------------------

สมัคร…เปี๊ยนไป่ ได้คู่หู…ดุสิต ฮ่า ฮ่า ฮ่า
สมัคร ดุสิต – สะมิด ดุสัก ... ฮ่า ฮ่า ฮ่า ม้าคู่…กูว่ามัน...

-----------------------------------------------------------
สมัคร – ศักดิ์ม้า…โขก ............. อุตลุด
มัคร สิต – มิตรศักดิ์…สุด ......... แสบเว้า
ดุสิต – ดีดสู้…อุด ................... อีแอบ
สิต มัคร – ศักดิ์มิตร…เข้า ........ คู่คุ้มกันขุน
-----------------------------------------------------------

บั้งไฟพญานาค...เริ่มสำแดงเดชแล้วโว้ย...วันนี้ ที่เมืองไทย

...เวลา 12.41 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547...

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------
noggoge@yahoo.com
-----------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:21:12:05 น.  

 
รูปสวย น่ารัก glitter emoticon //www.yenta4.comร้อยเรียงคำ นำผ่าน ม่านฟ้าใส
ใต้แสงดาว พราววิไล ให้สุขศรี
ยามนิทรา ส่งกลอนมา ว่า ฝันดี
ณ ห้วงแห่ง ราตรี ที่คะนึง...ฝันดีนะคะ พี่นก
รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: สุนันยา วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:23:30:55 น.  

 
08.52 น.

กะตื่นเช้าโล้โคลงเคลง<>กะเตงเช้าโล้โคลงขื่น

๏ นับหลอน นอนหลับคู้ ..... คุดละ
กรนคร่อก กรอกข้นคละ .... คลุกเคล้า
สั่นปลุก ศุกร์ปั่นซะ ........... สายโด่ง
กินข่าว กล่าว kill-เหล้า ...... เล่า-ล้วนแสลงใจ

๏ หรือได้ ไหลดื้อดั่ง ......... น้ำหลาก
ล้นท่วม ร่วมท้นฟาก .......... ฝั่งฟ้า
ฝิ่นดัง ฝั่งดินยาก ............... อยู่สุข
สุขปลั่ง สั่งปลุก-หญ้า ........ แฝก-ป้องกันดิน ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

09.12 น.

---------------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

อาศรมชาวโคลง ๒๒๔. พระ ครู แม่ พ่อ ถัก ทอ ลูก ดี ครอบ ครัว สุข สันต์ ... ของ คุณ: แสงแรก ประดับดิน

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9592252/W9592252.html
---------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 94 [ถูกใจ] [แจ้งลบ]

12.16 น.

๏ พระ ผู้ ถัก ครอบ แก้ว ......... คุมใจ
ครู ด่า ทอ ครัว ไห ................ แตกร้าว
แม่ กล่อม ลูก สุข ไกว ........... เปลอู่ เจ้านา
พ่อ บ่อ ดี สันต์ ข้าว ............... อู่น้ำอู่นอน ๚ะ๛

12.31 น.

จากคุณ : นกโก๊ก [FriendFlock] [Bloggang]
เขียนเมื่อ : 9 ก.ย. 53 12:46:42 [แก้ไข]
ถูกใจ : แสงแรก ประดับดิน

---------------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

"คว่ำพานไปเลย" ... ของ คุณ: หมัดมังกรเขียว

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9671368/W9671368.html#2
---------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 2 [ถูกใจ] [แจ้งลบ]

22.02 น.

๏ ครูรวยเด่น เล่นด้วย .......... คว่ำพาน ไปเลย
ครูพ่อ ขอผู้ทาน .................. อ่านด้วย
ครูแม่ แค่หมูหวาน ............... จานเด็ด
ครูแก่ แ่ค่กูถ้วย ................... ขวดแก้วจานชาม ๚ะ๛ (ฮี่ฮี่)

22.11 น.

---------------------------------------------------------------
นกผี > กวีคำผวน - กวนวะคำผี - กวนหวีคำพระ < หนีผก ... ขอเล่นด้วยคนวะ

ขนวัคซีนป้องกันไวรัสนรกผ่าเหล่าผ่ากอ จากบล้อกบ้านรังนกมาฉีดให้จัีกเข็มแน้
---------------------------------------------------------------
วัคซีนหวัดนกเข็มที่. 8

ฯลฯ


โดย: นกโก๊ก วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:11:52:05 น.
---------------------------------------------------------------

จากคุณ : นกโก๊ก [FriendFlock] [Bloggang]
เขียนเมื่อ : 9 ก.ย. 53 22:14:44 [แก้ไข]
---------------------------------------------------------------

52

เวลา 06.10 น. วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547
---------------------------------------------------------------

เวลา 07.22 น. ทีวีช่อง 11 รายงานข่าว เบนลาดิน เผยโฉมแล้ว เทปวีดีโอ ทีวีอัลจาชีราห์ ออกอากาศ
- ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ขี้หด ตดหาย…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…หายหก ตกหล่น…ฮ่า ฮ่า ฮ่า
- เบนลาดิน ชราภาพแล้ว แต่สุขภาพยังดีเยี่ยมอยู่ ข่มขู่ จอร์จ ดับเบิลยู บุช ว่าดูแลชาวอเมริกันพลาดแล้ว หากเฝ้าระวังไว้ดี วินาศกรรม 11 กันยา จะเกิดได้อย่างไร เตือนให้ระวังตัวไว้ วินาศกรรม ต้องตามมาอีก

เย้…กูว่า…..จอด..… ฮ่า ฮ่า ฮ่า…..ดับเบิลยู..…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ยูโดนดับเบิ้ล…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…..บูด..…กูว่า…เละ

จะแก้โลกาวินาศนี้กันได้หรือยัง…ถ้าจะแก้…อาถรรพ์หมายเลขหก…ต้องทำให้…หกหล่น ตกหาย เท่านั้นโว้ย

ตนโลก…กูต้องเป็นเจ้าโลก…ต้องแก้อาถรรพ์หกผกผัน…เจ้าโลกต้องเป็นกู…แก้ได้ไหม

กูต้องเป็นเจ้าโลก…เกิดอาถรรพ์หกผกผัน…Sex หด…ทำลายล้างอาถรรพ์ด้วย…เจ้าโลกต้องเป็นกู

…เจ้าโลก – Joke เล่า…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…นกเขา คือ เจ้าโลก…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ไอ้จู๋ – อู้ เข้าใจ๋…

ไม่ทับหลวง ดวงต้องม้วย ร่วงผลิกผลอย…ไปทับน้อย เจ้าโลกขาด ปาดกะ…(ปอกระดาษ)

เจ้าโลก…คืออะไร…คนไทยเรา…ต้องรู้ดี
ห่าจิกเอ้ย…เมื่อมืงเสือกตั้งตัวเองเป็น…เจ้าโลก…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…เจ้าโลก…ตัวจริงของมืงก็ต้องหดจู๋…เอ้ยจิกห่า

---------------------------------------------------------------
: ปัญหาอาถรรพ์ใจ…อาถรรพ์หมายเลขหกผกผัน คืออะไร…วิทยาศาสตร์มีคำตอบ :
---------------------------------------------------------------

ตะวันตก ฝรั่งไม่รู้จักไอ้จู๋ กลัว Sex หด ขี้หด ตดหาย
ตั้งตัวเองเป็นเจ้าโลก กดหัวไว้ กูจะได้ล่อให้สบายใจ
V
V
ตะวันออกกลาง อิสลาม กลัว Sex หด ขี้หด ตดหาย
เมื่อถูกกดดันจากภายนอก ตามกฎของปาสคาล Pascal’s Law
ความดันภายในมันก็ดันระเบิดออกไปทั่วทุกทิศทุกทาง
=
=
ตะวันออก ไทยรู้จักไอ้จู๋ กลัว Sex หด ขี้หด ตดหาย
ต้านรับไว้ อาถรรพ์ใจ แก้ไม่ถูกจุด ก็ชอกช้ำระกำใจ

---------------------------------------------------------------
ท่าน Doctor โว้ย…ช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้…ให้กูหน่อยโว้ย

เจ้าโลกตัวจริง จะให้มัน หดจู๋ไม่ได้
ต้องให้ นกเขา เจ้าโลก
มันได้คงความเป็นเจ้าโลกเอาไว้
ต้องแก้อาถรรพ์ใจ
อย่าได้ทำตัวเองให้เป็นเจ้าโลกแทนมัน

ท่าน Doctor โว้ย ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก คริสต์ อิสลาม พุทธ รักกัน Sex มันก็ไม่หดแล้วโว้ย
- หากไม่วิเคราะห์ ไม่ทำความเข้าใจคำกู ต้องวิบัติภัยฉิบหาย ตายห่ากันหมดโว้ย
- คุณหญิง คุณนาย ทั้งหลาย หากไม่เข้าใจคำกู ลูกหลานไทย ต้องวิบัติภัยฉิบหาย ตายห่าเช้ดโว้ย

….เวลา 08.55 น. เฮ้อ…กูว่า…กูจะพอได้แล้วนะเนี่ย….
---------------------------------------------------------------

53

..เวลา 10.27 น. รายการปลอดภัยไว้ก่อน ทีวีช่อง 11..
สัมภาษณ์นายตำรวจมือปราบ พลตำรวจเอกสล้าง บุนนาค เกษียณอายุราชการมาแล้ว 6 ปี
- อยู่หาดใหญ่ สองช่วง รวมห้วงเวลาประมาณ 15 ปี
- ท่านว่า ตำรวจไม่มีพื้นที่ทางใจ เพียงได้อาศัยความรักใคร่กลมเกลียวกัน
- ปัญหาภาคใต้ คนใต้รักเมืองไทย ท่านบอกว่า ปี่ 2526 นักการเมืองไปยุแหย่ให้เกิดความแตกแยก
- 7 ต.ค. ก่อนย้ายลงไปใต้ สามวัน ท่านขอดูใจตำรวจภาคใต้ ขอให้รวมพลสวนสนามที่ ยะลา
- น่าสงสารตำรวจไทยต้องตัดเครื่องแบบเอง ตำรวจ 1,200 นาย ท่านสั่งตัดให้ ผ้าต้องใช้ไม้เดียวกัน
- ผู้บัญชาการตำรวจ ภาค 4 สมัยนั้น พลตำรวจเอก เสมอ ดามาพงศ์ เป็นประธาน ท่านให้โอวาท : ตำรวจอยู่ไหน ประชาชนอุ่นใจทั่วไป :
- ต้านภัยไฟใต้ ในสมัยนั้น ผกค. ก่อการร้ายไปรุนแรงมาก ไม่มีใครแยกประชาชนคนดีออกมาได้..
- นโยบายที่ท่านได้รับมาจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง : ทำยังไง จึงจะชนะ โดยไม่ต้องรบ :
- ท่านตัดสินใจใช้น้ำตกบาโจ เทือกเขาบูโด ฐาน ผกค. เป็นฐานปฏิบัติการของตำรวจชุดต่อสู้ ผกค.
- นโยบายที่คิดขึ้นใช้ในตอนนั้น ต้องได้สามทีมงาน (ท่าน สล้าง – สร้างละ – สระ ล้าง สุดยอดจริงๆ)
1. ตั้งทีมดนตรี ประชาสัมพันธ์ บำรุงขวัญ ให้สนุกสนานรื่นเริงร่วมกับชาวบ้าน
2. ตั้งทีมงานให้การฝึกเข้มในงานปฏิบัติการในพื้นที่ทุรกันดาร
3. ตั้งทีมกิจการช่วยเหลือชุมชน Civic action ของตำรวจพลร่ม ภายหลังเรียก ตำรวจมวลชนสัมพันธ์
- ลงพื้นที่ เข้าสู่ชุมชนที่พูดภาษายาวี ให้ตั้งเวลาเมืองไทย ชาวบ้านอยากเฝ้าในหลวงและสมเด็จ
- ชาวบ้านคนใต้เป็นคนดี…รู้ข่าวมาเฝ้ารับเสด็จที่น้ำตกบาโจ…ชาวบ้านมามืดฟ้ามัวดิน
- น่าเสียดาย..ที่มีคนไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดความแตกแยก (น่าเสียดาย คนไทย - ใครทน)

…วิจารณ์ตำรวจ…คดีจับโจ๋ มือก้อนหินพิฆาตตลกหัวโต…โจมตี (ตำรวจ – ตรวจรำ) กันยกใหญ่…โจมตีกันมากมายไปแล้ว ทำไมต้องตั้งข้อสงสัยกันมากมายเหลือเกิน ทำไมไม่ให้กำลังใจกันบ้าง

...เวลา 10.51 น. ท่านสล้างสรุปจบรายการได้มันสะใจกูจริงๆ…(ฮ่า ฮ่า ฮ่า…Senator – เซ่อน่าตี)
...วิจารณ์ยังงี้ได้ยังไงนะ…สว. เป็นศัตรูกับคนไทยตั้งแต่เมื่อไร…ทำงานรับใช้ต่างชาติได้อย่างไรกัน...

..เวลา 11.05 น. ข่าวต้นชั่วโมง โมเดิร์นไนน์ทีวี
- จี้ที่ประเด็นข่าว เบนลาดิน เผยโฉมแล้ว...
- คู่ชิงประธานาธิบดีอเมริกา ด่าอัดใส่กันเป็นการใหญ่ กูว่าอเมริกันต้องตายห่า ถ้าจับประเด็นไม่ได้

(จอร์จ ดับเบิลยู บุช…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…W – War หรือ World…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…อเมริกันเลือกผิด…มีสิทธิ์พัง)

...เวลา 11.50 น. ช่องเก้าประโคมข่าวการเข้าสู่ตลาดหุ้น...
อสมท เปิดให้จองหุ้น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพียงธนาคารเดียว
...อสมท – อาสามาทำ... กูล่ะ ...ให้เป็นห่วงคนเล่นหุ้นเสียจริงๆ...

อสมท อักษรย่อสี่ตัว ดันห่ามาเปิดตัววันที่สี่ นี่มันสี่มรณะนะ ไอ้ห่าจิกเอ้ย มรณะสี่สองต้องห้าม

...เดือนพฤศจิกายน เดือนแห่งจ้าวแมงป่อง...
หุ้นจะรุ่งแบบ แมงป่อง จ้าวแห่งวงการ CD VCD DVD ไหมเนี่ย
...ธนาคารกรุงไทย…ใจกู เสียวแทน…ธนาคาร – ทานนะคะ…กรุงไทย – ไกลทุ่ง...
...โมเดิร์นไนน์ ไทยทีวี ต้องบริหารงานกันเป็นทีม อย่าให้เก้าผกผันใจไปเป็นหก...
…พฤศจิกายน เดือน 11 อักขระ 9 ตัว วันครู วันพฤหัสบดี จะสะกดอาถรรพ์ปี 2004 ไว้ได้ไหมเนี่ย…

54

เวลา 12.05 น. คุยคุ้ยข่าว ช่องเก้า อสมท
...กนก – สรยุทธ มาวันนี้ด้วยท่าทางท้อแท้ใจ ในข่าวร้ายที่ประดังเข้ามา...
- สงสารท่านนายกรัฐมนตรี ท่านทักษิณ ชินวัตร ท่านนั่งเศร้า เฝ้าดูเทปที่ได้บันทึกคำแถลงการณ์

…ข่าวล่ามาแล้ว รักเกียรติ์ สุขชนะ อดีต รมต. งาบค่าหัวคิวยา กระทรวงสาธารณะสุข เผยโฉมแล้ว…
- มาเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะปากเกร็ด นนทบุรี พลเมืองดีพบเห็นแจ้งตำรวจรวบตัวได้

สรยุทธ สำแดงอาการพลุ่งพล่านใจสุดขีด ก็ท่านหลอกกันได้ในรายการที่คุยโวไว้ กูไม่หนีแน่นอน
- เผลอแว๊บเดียว ท่าน รมต. เผ่นหนีหายจ้อย

…นี่ก็ข่าวคนไทยผู้หวังดีที่ชอบแสดงตน…
- แทกซี่ บอกว่าผมเป็นคนดีนะ ไอ้ห่าเอ้ย เผลอแว๊บเดียว…บังอาจฉกทรัพย์ผู้โดยสารไปหน้าด้านๆ
- ไอ้แหม้งเอ้ย…ชื่อเสียง Unseen Thailand…ป่นปี้หมด
- ให้มันหวานหมูไม่ได้หรอกโว้ย…ขอบใจคนอีสานบ้านเฮา…ขอบใจไทยเราก็มีตำรวจที่ทำดีได้โว้ย
..จำใส่กะโหลกไว้…คนทำ ไม่พูด – คนพูด ไม่ทำ…จำใส่กะโหลกไว้..

…นี่ก็ข่าวคนไทยผู้หวังดีที่ไม่ประสงค์จะออกนาม…
- โทรฯ มาที่ พระรามเก้า คาเฟ่ แจ้งข่าวให้ เหลือเฟือ จ๊กม๊ก รู้ตัวไว้ว่า ไอ้นั่นน่ะมันเป็นแพะ จริงๆ : โจ๋มือหินพิฆาตตลกหัวโต รับจ้างมาให้สารภาพ ด้วยเงินสี่พันบาท
- แว่วมาว่า มีกำนันคนดังว่าจ้างให้มาสารภาพ อาจจะช่วยลูกชายมั้ง
..จำใส่กะโหลกไว้…กูใจกล้า แต่กูก็กลัวตาย…การคุ้มกันพยานไทย มีที่ไหนหว่า…จำใส่กะโหลกไว้..

เวลา 16.50 น. ข่าว 3
... เผยโฉมหน้า นายรักเกียรติ์ สุขชนะ โกงไป 32 ล้าน 8 แสน 8 แปดหมื่นบาท มาในมาดคนกลับใจ
- บอกว่า…วันนั้นก็วันที่ 28 ก.ย. 46 ศาลฎีกานัดให้มาฟังการอ่านคำพิพากษา ผมทำใจไม่ได้…จริงๆ
- วันนี้หลังจากที่โดนจับตัวได้…ผมยอมรับผิดแล้ว…ผมทำใจได้แล้ว…ผมยินดียอมรับกรรมแล้ว..

...โจ๋อิสลาม สามจังหวัดภาคใต้…จะกลับตัวกลับใจได้หรือไม่…แต่วันนี้ก็ได้รับการให้อภัยแล้ว
- 1,178 คน ปล่อยตัวแล้ว มอบเงินค่ารถให้คนละ 200 บาท อีก100 คน ควบคุมตัวไว้สอบสวนต่อ

...ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที…ICT LEARNING CENTER…แห่งชาติ เปิดเป็นทางการแล้ว
- กูว่า…ศูนย์ต้นแบบนี้…เป็นแค่ศูนย์เสริมการเรียนรู้ของเด็กไทย…เป็นศูนย์การเรียนหลัก…ไม่ได้
- เด็กไทย มีจิตวิญญาณการเรียนรู้ต่างจากเด็กฝรั่ง…อย่าได้ตั้งความหวังไว้สูงเกินไป ไม่ได้ผลหรอก
- จะให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ…ต้องยึดวิถีไทยเป็นหลัก…ต้องได้ครูครอบจิตลูกศิษย์ไว้เท่านั้น

กูยืนยันประเด็นนี้ได้จาก…รายการภาษาอังกฤษ ของ แอนดรูว์ บิกส์…ช่องสาม ยามเช้า ให้ทีมงานไปถามเด็กไทยวัยใสในภาษาอังกฤษ ประโยคที่ว่า

: ถ้าเธอมีโอกาสที่จะเลือกให้เพิ่มวิชาในหลักสูตรได้ เธอจะเลือกเพิ่มวิชาใด :

ฝรั่งได้คำตอบจากเด็กไทยวัยใสแจ๋ว
- วิชาอ่านหนังสือการ์ตูนครับ
- วิชานอนค่ะ
- วิชาทำคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะ

เฮ้อ…กูละหน่าย…เมื่อไรจึงจะเข้าใจ ล้างภาพลวงตาเหล่านี้ได้กันเสียที…เสียดายตังค์…เฮ้อ


เวลา…17.40 น. วัน เสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547…
---------------------------------------------------------------

55

..เวลา 19.30 น. ข่าวเก้า อสมท..
- อุซามะห์ เบนลาดิน เผยโฉมปรากฎออกมาก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาเพียง 3 วัน
- ข่าวรายงานว่า ปรากฏโฉมหน้ามาเพื่อหยามน้ำหน้า จอร์จ ดับเบิลยู บุช โดยเฉพาะ อาถรรพ์หกผกผัน
- จะเป็นประการใดต้องคอยดูกันต่อไป จับประเด็นสำคัญได้หรือไม่ จิตวิญญาณของศาสนาอิสลาม มุสลิมชนเผ่าผู้ดิ้นรนรอการปลดปล่อยชีวิต ไม่ผิดไปจากที่ข้าฯ ได้เคยวิเคราะห์โดยอาศัยวิชาคณิตศาสตร์ ศาสตร์เพื่อชีวิต ไว้ก่อนหน้านี้

: ข่าวรายงานข้อความคำพูดของ อุซามะห์ เบนลาดิน ไว้ชัดเจนมาก : เราจะไม่ทำลายชาติที่ไม่ทำร้ายเรา :

- ชาวอเมริกัน และ ชนชาติคริสเตียนทั้งหลาย สนใจในประเด็นคำพูดนี้กันบ้างหรือไม่
- ข้าฯ ได้เคยวิเคราะห์จิตวิญญาณของศาสนาอิสลาม ไว้ในหน้า 34 ของเอกสารนี้ ไว้ว่า
: อิสลาม…รักชีวิตเป็นอิสระ…ใครอย่ามายุ่งกับข้า ฯ…ข้าฯ จะไม่ยุ่งกับใคร…ข้าฯ รบไม่เลิก :

..ข่าวในพระราชสำนัก ค่ำวัน เสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547..
สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงเสด็จจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นิวัติกลับพระนครในวันนี้
- ทำไมนะผู้ไม่หวังดีในภาคใต้ มันเป็นชนชาติไหนกันแน่ ใยจึงทำร้ายน้ำพระทัยสมเด็จแม่ถึงเพียงนี้
- พระปรีชาญาณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเสริฐเลิศล้ำสุดจะพรรณาได้
- เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัลยา ปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแด่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานานาชาติแสตนด์ฟอร์ด เพชรบุรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอเพียงแค่คนไทยเราเข้าถึงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ และพระพุทธศาสนา
---------------------------------------------------------------

ข้าฯ มั่นใจ ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้าฯ มั่นใจ ไทยขจัด ผองภัยได้
ข้าฯ มั่นใจ ในพลังเรา พลังชาวไทย
ข้าฯ มั่นใจ ไทยทั้งมวล ล้วนร่วมใจ

ขอเพียงเรา ร่วมช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ขอเพียงเรา ร่วมขจัด ขัดแย้งได้
ขอเพียงเรา ร่วมพลัง ร่วมน้ำใจ
ขอเพียงเรา ร่วมปันใจ ให้แก่กัน

อริราช ศัตรูร้าย ใช่ใครอื่น
อริราช แฝงร่างยืน ในจิตนั่น
อริราช คือจิตหลอน สารพัน
อริราช ชาติชั่วนั้น มันเราเอง

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตเป็นเจ้า ต้องนำใจ
เราเป็นใคร – ใครเป็นเรา ใครเล่าเก่ง
มั่วกัดใคร – ไม่กัดขั้ว ใจตัวเอง
พินิจเพ่ง – เพ่งพินิจ จิตใจเรา

คนรู้ทัน – คนรั้นถู ดูให้ซึ้ง
ใจเพียงหนึ่ง เข้าหรือถึง – ขึ้งหรือเฒ่า
ดูหน้า ไม่รู้ใจ ใครรู้เดา
แค่ใจเรา – เข้าใจแล้ แน่…ยอดคน

..อาถรรพ์จิต อาถรรพ์ใจ หายนะ..
เพียงแค่ละ เลิกลด งดด่าบ่น
จิตมุ่งมั่น กตัญญุตา พระเบื้องบน
ใยไม่ยล สายพระเนตร สายชลนอง

พระพ่อเจ้า ขอเพียงให้ พอได้แล้ว
พระพ่อแก้ว เหนื่อยพอแล้ว ไทยทั้งผอง
ให้พ่อเถิด เราลูกไทย ใช้จิต...ตรอง
กูขอร้อง – ของก็รู้ กูกราบมืง

---------------------------------------------------------------
เวลา 22.06 น. วัน เสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
---------------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:9:21:50 น.  

 
19.29 น.

(ยามเย็นเข็นกลอนรู้ – ยามอยู่ครูกลอนเล่น)

๏ ฝันท่าดี ที่ด่า ก็น่าฝัน
ฝันด่ากัน ดันกล้า ที่ด่าหรือ
คนแดกห่า ด่าแหก แดกทุกมื้อ
ฝันถ้าดื้อ ทื่อด่า ท่าฝันโง่

๏ คนฝันเด่น เฟ้นดัน ฝันท่าไหน
ฝันท่าใด ไทยด่า ท่ายะโส
คนฝันร้าย ควายรั้น ดันโมโห
ฝ้นท่าโม้ โธ่ม้า ท่าฝันฟรี ๚ะ๛ (ฮี่ี่ฮี่)

19.44 น.

-----------------------------------------------------------
จากกระทู้ถนนนักเขียน (บทกวี)

๏ บ้านโคลงผวน [ ๓๑ ] ... ครวญ ... ๏ ... ของ คุณ: คนสาธารณะ

//www.pantip.com/cafe/writer/topic/W9521572/W9521572.html#92
----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 96 [ถูกใจ] [แจ้งลบ]

รีรีข้าวสาร กล

๐๙๒๐

๏ จึงผวน จวนผึ่งจ้อง........พองยุบ
ฟุบย่อง ชมยังหนุบ...........หนึบฝั้น
หนันพรึบ ผ่องเลยครุบ.......คึกหล่อน
ขอนลึก จมสุดกลั้น...........กรุ่นโอ้อวลฝัน

๏ อันผวน พอถกอึ้ง...........ออนไลน์
อายหล่อน คำเพียงผาย......ผับน้อง
พองนับ หนึ่งสองกลาย.......ทอกลับ
ทับก่อ เกินสุขก้อง.............กล่อมร้องเพลินไหน

๏ ไผเนิน เนาแนบโน้น.......เนียนขาว
หนาวเฆี่ยน ขับใจหาว........หัก,เน้น
เห็นนัก สืบเื่รื่องราว...........รอจิต
ฤทธิ์จ่อ ใจสุขเต้น.............ตื่นต้ามครวญเอ๋ย

๏ เคยอวล อึงอกอ้อม........อึงฝัน
อันผึ่ง เพลงโคลงอั๋น.........ผับถ้วน
ผวนทับ ถ่องแรงขัน..........ขำศัพท์
ครับฉ่ำ พอใจล้วน.............หลากฟุ้งแรงเผย

๏ เลยแผลง พอสุขย้ำ........ยังฝน
ยลฝั่ง โคลงยังขน.............สุขครั้ง
ยังคลุก ม่วนเพลินมนต์.......คำใหม่
ไขหม่ำ ชิมโคลงตั้ง...........รสต้องแดงถึง

๏ ดึงแถลง ยามถกย้ำ........ผวนมา
พาม่วนพอเป็นยา..............ตอกย้ำ
ตำยอก เคล็ดแขนขา.........เพลงข่วน
ผวนเคร่ง พอขบซ้ำ...........จิตชื้นใจสนาน ๚ะ๛

๑๐๒๑
๐๙๐๙๕๓

วาง 6 คาถา
พาม่วนซื่นโฮแซว ขอรับ... อิอิ

พฤหัสสวัสดิ์บ้าน........โคลงผวน

แก้ไขเมื่อ 09 ก.ย. 53 10:34:00

จากคุณ : คราซน..ของ (คนสาธารณะ) [FriendFlock] [Bloggang]
เขียนเมื่อ : 9 ก.ย. 53 10:29:19 [แก้ไข]
ถูกใจ : นกโก๊ก

ความคิดเห็นที่ 97 [ถูกใจ] [แจ้งลบ]

17.04 น.

กลโคลงผวน 'พยัคฆ์คู่ครองขวัญ'
แต่ละบาทกลโคลง ผวนคำคู่หน้าบาท และ เน้นคำคู่พยัญชนะเพียงคู่เดียวเรียงร้อยต่อเนื่องกันไป

๏ คร้ามหวน ครวญห้ามคุก ........... ห้ามคาม
ยันแม่ แย่มันยาม ...................... ไม่ย้าย
หวนแค่ แห่ควรหาม .................... คอนหาบ
ควรแม่ แคร์ม่วนคล้าย ................. แม่ค้าแม่ครวญ

๏ ใคร่หวน ควรให้คู่ .................... หาบคอน
เข็นช่วย ขวยเช่นขอน ................. เชือกคล้อง
จนขัด จัดคนจร .......................... ครวญจอด
นอนอู่ หนูอ่อนน้อง ..................... อ่อนน้อมอ้อนนาง

๏ ค้างสวน ครวญสร้างคู่ ............... สู้คราง
เหียนั่ง ห่างเนี้ยหาง ..................... นกห้อย
หนาวโขก โหนกขาวนาง ............... ขาดนก
เนาขก นกเขาน้อย ...................... ขาดน้ำคร่ำนวล ๚ะ๛ (แฮ่แฮ่)

17.47 น.

คริคริ ... ต้องตามตำรา 3 คาถา
น้ำแรกย่ำค่ำ น้ำสองโคถึกคึกตอนดึกดื่น น้ำสามตื่นมาล้างหน้าไก่ ... ฮี่ฮี่

ศุกร์แสนสาหัสบ้าน ....... โคลงผวน

แก้ไขเมื่อ 10 ก.ย. 53 18:00:39

จากคุณ : นกโก๊ก [FriendFlock] [Bloggang]
เขียนเมื่อ : 10 ก.ย. 53 17:56:24 [แก้ไข]
---------------------------------------------------------------

56

เวลา 06.30 น. วัน อาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547

รายการธรรม วันอาทิตย์ เจ็ดสี ทีวีเพื่อคุณ – ที่วุ่นเพื่อขี่

พระเทพวิสุทธกวี วัดราชาธิวาส วิสัชชา ข้อปุจฉาธรรมจากผู้ชม
เปิดดูไม่ทันว่าถามธรรมในประเด็นใด

: เข้าใจเอาเองว่าน่าจะถาม…ทำไมการสวดศพ…จึงใช้พระสงฆ์เพียง 4 รูป :

พระ เทพวิสุทธกวี ท่านได้ตอบข้อสงสัยให้เข้าใจกระจ่างแจ้ง ถึงเรื่องการสวดพระอภิธรรมในงาน อวมงคลนี้ พระพุทธมนต์ เป็น พุทธวจนะ ที่มีความขลัง มีพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ในอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธคุณ ในประเทศไทยเราน่าทึ่งมากที่พระสงฆ์มีการสวดพระพุทธมนต์อย่างมีระบบ มีความพร้อมเพรียง ไพเราะ น่าฟัง ต่างกับพระสงฆ์ในศรีลังกา ที่ต่างองค์ต่างสวดเสียงเซ็งแซ่ดุจดังเสียงนกกระจอกแตก
พระเทพวิสุทธิ กวี ท่านอ้างถึง องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สมัยที่ผนวชเป็นเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส พระองค์ทรงให้จัดระบบการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ขึ้นมาใหม่ พระสงฆ์สมัยนั้นหาระเบียบปฏิบัติการสวดมนต์ไม่ได้เลย เหตุเพราะ สภาพการณ์บ้านเมืองเกิดวิกฤตต้องต่อสู้ต้านรับภัยสงครามติดต่อกันมายาวนาน พระองค์ท่านให้พระสงฆ์ต้องฟังพระปาติโมกข์ จัดระเบียบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจนเข้มแข็งมีพลังขึ้นมาใหม่

ข้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ บังอาจฟันธงว่า

: รัชกาลที่ 4 พระองค์ท่านทรงพระปรีชาญาณในศาสตร์แห่งชีวิตกระจ่างแจ้ง ทั้งสองด้านแล้ว :

พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญศาสตร์ทางกายคือวิทยาศาสตร์ และ ศาสตร์ทางใจคือพุทธศาสนา กระจ่างแจ้ง

...ข้าฯ อยากจะแสดงความเห็นเป็นการส่วนตัวว่า พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม 4 รูป นี้คือ สี่มรณะ...

พระเทพวิสุทธกวี ท่านนำเสนอให้รัฐจัดพิธีกรรม สวดพระพุทธมนต์ขับไล่ไข้หวัดนก โรคห่าไวรัสนรกด้วยนะ

...สิ่งนี้รัฐบาลสมควรรื้อฟื้นจัดขึ้นมาใหม่ ในอดีต การสวดมนต์ขับไล่โรคห่า ขับไล่ผี เคยมีมาแล้ว...

รายการใจเขาใจเรา ช่องเก้า โมเดิร์นไนน์ทีวี

ศ.นพ.ประสบ รัตนากร นำเสนอสัจธรรม เรื่อง ความสิ้นหวัง ความท้อแท้ ในชีวิต
- เป็นเพราะเรายอมแพ้ ไม่ยอมต่อสู้ มีจิตใจอ่อนแอ ไม่อดทน เราเอาชนะได้เมื่อใจสู้ ต้องมี สี่ อด

: อดทน อดออม อดกลั้น อดใจ :

ไม่แน่ใจว่า อดลำดับที่สามที่ว่าอดกลั้นนั้น จะถูกต้องหรือไม่ ข้าฯ บันทึกได้ไม่ทันจริงๆ

07.27 น. เรื่องเล่าเสาร์ – อาทิตย์ : แอนดรูว์ บิกส์ – อรอุมา – กฤษณะ : ทีวีช่องสาม

ข่าวหน้าหนึ่ง รักเกียรติ์ โดนรวบ หนีไป หนึ่งปี หนึ่งเดือน
- ท่านไว้หนวดอำพรางไฝ ไม่ได้อำพรางใบหน้านะเนี่ย
- คนเห็นแจ้งไป ตำรวจไปตรวจสอบทักทายว่าใช่คุณรักเกียรติ์หรือไม่ ท่านก็ปฏิเสธด้วยนะเนี่ย
- ปัญหาจะยึดทรัพย์ได้อย่างไร ท่านว่าของท่านตอนนี้ไม่มีเหลือแล้ว
- ครอบครัวแตกแยก เลยอยากมอบตัว

เบนลาดิน เผยโฉม วิจารณ์กันใหญ่โต
แอนดรูว์เลือก แครี่ แต่ฟันธง บุช ต้องชนะ กฤษณะว่า แครี่ต้องชนะ อาถรรพ์หกผกผันคอยดูกันต่อไป
ข้าฯ ก็ว่า…แครี่ ต้องชนะ…อเมริกันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่…ไม่งั้นพัง…กันทั้งโลก

57

วันนี้ ฮาโลวีน คืนวันปล่อยผีฝรั่งแล้ว แอนดูร์ บอกว่า ผีจะออกมาเพ่นพ่านเที่ยวหาร่างคน
กฤษณะ บอกว่า ผู้ปกครองผวา ลูกหลานจะรอดปลอดภัยในงานคืนวัน ฮาโลวีน ไหมเนี่ย

...ภัยใต้ กฤษณะ ว่า เราแก้ปัญหาไปได้ สี่ประเด็น...
- หนึ่ง…ปล่อยผู้ต้องหา 1,178 คน ให้เงิน Pocket Money คนละ 200 บาท เสื้อยืดคนละตัว
- สอง…ประกาศยกเลิก เคอร์ฟิวส์ ในเขต 8 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาสแล้ว
- สาม…ผู้ต้องหา ชรบ. 6 คน ให้ประกันตัวไปแล้ว 4 คน อีก 2 คนต้องรอเอกสารและเงินประตัว 1 แสนบาท
- สี่…อะไรวะ ฟังไม่ทัน หรือว่า จะเป็นประเด็นการแสดงออกถึงน้ำใจของเราคนไทย

ทักษิณแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา
ภาพทหารที่โอบกอดกับผู้ต้องขัง น่ารักน่าชังประโคมข่าวตีพิมพ์ไปทั่วโลก
ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ผู้ร่วมขบวนการชุมนุมประท้วง บอกว่า เข็ดจนตายแล้ว

แอนดรูว์ ชอบ…ภาพสวยจากระยอง…นางงามนั่งหลังควาย…สวยเหลือเกิน
แอนดรูว์ บอก มาเมืองไทยใหม่ๆ เป็นงงมาก กับคำว่า โค กระบือ ทุย ก็ ฝรั่ง รู้จักแต่ Buffalo ควาย
เมื่อสาวเพื่อนร่วมงานบอกว่า…เราต้องมาโคกันนะ…แอนดรูว์ ผงะ เป็นงง จะมา โค กับฉันได้ยังไง
อรอุมาแย้งว่า โคนั่น... ยังไม่ทันจบ แอนดรูว์ รีบออกตัวว่า โคออร์ดิเนต…อรอุมาไม่รู้นะนี่น่ะ มุขฝรั่ง

ถวัลย์ ดัชนี…ศิลปินแห่งชาติ…สำแดงจิตวิญญาณแห่งสีศิลป์
แสดงผลงาน ศิลปไตรสูรย์ หรือว่า ไกรสูรย์ ไกลสูญ ไกลศูนย์ ฟังไม่ถนัด จัดแสดงที่หอศิลป์สิริกิติ์
แอนดรูว์ แจ้งผล หนังสือดีที่ยอดจำหน่ายสูงสุด…สี่อันดับ…ในงานแสดงหนังสือแห่งชาติ

…สังเกตบ้างหรือไม่…ทำไมนะ…วันนี้จึงต้องมีแต่สี่…สี่มรณะ…

- อันดับที่สี่ ของ พ.อ. พัลลภ ปิ่นมณี หนังสือที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ
- อันดับที่สาม ของ กนก รัตนวงศ์สกุล ชื่อหนังสือเล่มนี้ รื่นรมย์ มีคนล้อ ลื่นล้ม ยอดจำหน่ายหนึ่งหมื่นเล่ม
- อันดับที่สอง ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าวเล่มสอง งานรับเหมา ยอดจำหน่ายหมื่นสองพันเล่ม
- อันดับที่หนึ่ง ของ น้องวิว เยาวภา วิว พลังใจสู่ชัยชนะ ยอดจำหน่ายสองหมื่นเล่ม

..เชื่อหรือไม่…โบราณเชื่อ…หนึ่งพึงประสงค์ – สองต้องห้าม – สามตามตำรา – สี่มรณะ…ข้าฯ เชื่อ..

06.46 น. วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

ข่าวเล่าเช้านี้…สรยุทธ – อรปียา…ทีวีสีช่องสาม

ประเด็นข่าวการเตรียมการเลือกตั้งของ ทรท.
- มีแต่เรื่องการตีความหมายของการใช้ภาษาไทยที่ผกผันใจไม่มีที่สิ้นสุด ทะเลาะกันไม่เลิก
.
..หาเสียงอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย – โกงอย่างไรจึงจะไม่ถูกจับได้...

- นี่หรือคือ…วิชามาร…มารร้ายในจิตใจคน…ใครจะแก้ได้
- นี่หรือคือ…วิธีสร้างความโปร่งใสในสังคมไทย…กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมากมายทำให้ยากแก่การปฏิบัติ..

มุขตลก…หรือ…มุกตลก
...ความสับสนทางภาษาไทย…ทำไมจึงไม่แก้ไขให้ชัดเจน..
อาถรรพ์ใจของหกผกผัน…ไม่เข้าใจจิตวิญญาณท่านพ่อขุน…วิบัติภัยการใช้ภาษาไทย
...อาถรรพ์จิต…อาถรรพ์ใจ…ใครจะแก้ได้

58

ไสยศาสตร์…บุกกรุงเทพมหานครคืนวันปล่อยผี…คืนวันฮาโลวีน

- สุดารัตน์ โดนเล่นของ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ มีคนเห็นการขุดหลุมในสนามของคลังน้ำมันเอสโซ่ ฝังอะไรก็ไม่รู้ สี่หลุม
- ทีมงานของสุดารัตน์ ไปตามขุดหา พบหลุมขนาดใหญ่แล้วสามหลุม ฝังธงขาวดำรูปสามเหลี่ยม มีอักษรชื่อของบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตยานนาวาและชื่อคนในพรรค ทรท. เขียนไว้ มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกลิ่นซากศพ
- ตื่นตลึงกันเป็นการใหญ่…สามตามตำรา…สี่มรณะ…หลุมที่สี่พยายามหากันอยู่

คมชัดลึก…พาดหัวข่าว…ฟื้นฟูลูกเสือเพื่อดับไฟใต้
กรุงเทพธุรกิจ…ทุนนอกตื่นไฟใต้ทิ้งหุ้น…การเมืองไร้เสถียรภาพ

กูเคยบอกไว้…กู้เศรษฐกิจเมืองไทยหวังเงินทุนต่างประเทศมันเป็นไปไม่ได้หรอก…ควบคุมไม่ได้

...เงินทุนเรามีมหาศาล…กรุสมบัติศักดิ์สิทธิ์…เงินวัด…สมบัติพระศาสนา…ขอเงินพ่อมาใช้กู้เมืองเรา...

นักศึกษารามคำแหงประท้วงมหาเธร์ โมหัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลย์เชีย
- ที่วิจารณ์ออกมาให้ความเห็น…สามจังหวัดใต้ของเราควรให้เป็นเขตปกครองอิสระ
- ไอ้เวรเอ้ย…โลกยามเช้า แอนดรูว์ บิ๊กส์ ก็เล่าว่า ดันห่าเปรียบเราเป็น…อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์

ที่รัฐกลันตัน นักศึกษามาเลย์เชียเดินขบวน ประท้วงนายกฯ ทักษิน
- ไอ้ห่าจิกเอ้ย…พวกมืงฆ่าคนไทยรายวัน…ดันห่าทำเป็นเงียบ

โพสต์ ทูเดย์…จวก มหาเธร์จุ้น ไม่รู้จริงอย่าจ้อ

พลเอกสรยุทธ จุลนานนท์ อดีตท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกมาให้ข้อเสนอแนะ
- คนไทยไม่ควรรบกันเอง เงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ จิตใจสำคัญกว่า ต้องฟื้นฟูจิตใจของคนใต้

เด็กไทยที่มีปัญหาเรื่อง สำส่อนทางเพศ สะสมคู่นอน สรยุทธ วิจารณ์ได้ถูกต้องแล้ว
- กูขอเสริมหน่อยนะ…ไปสำรวจข้อมูลกันให้ชัดเจนดูซี...เด็กไทยที่มีปัญหาใน ระดับนี้ ล้วนเป็น ลูกผู้ดีมีเงิน อยู่ในสังคมคนรวย สังคมคนเมือง ทั้งสิ้น ... ลูกคนจน สังคมคนชนบท ต้องมี แต่มีน้อยมาก มันพลาดไปเพราะการถูกคนเมืองหลอกลวง

สภาสตรีแห่งชาติ ออกหนังสือ…วัยกระเตาะรักนวลสงวนตัว...
ให้คาถา 5 ข้อ หากพลาดพลั้งถูกข่มขืนต้องไปปรึกษาแพทย์

ตำรวจ ก็ให้คาถา 10 อย่า ให้มาเตือนใจเด็กหญิงไทย...

ระเบียบรัตน์ ออกมาโวยว่า มีหนังสือแสดงท่าร่วมเพศ ออกมาทางอินเตอร์เนต
- นำเสนออย่างนี้ได้อย่างไร…อิฉันเห็นแล้วยังอยากลอง…แล้วเด็กๆ จะทนไหวรึ
- สรยุทธ บอก อรปรียา ว่า…แหม เจ๊เบียบ นี่ แกเล่นบท ถึงลูกถึงคน ได้ดีจริงนะ

...ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ถึงลูก ถึงคน…ถึงลูก – ถูกอะไรวะ…ฮ่า ฮ่า ฮ่า..
ถึงลูก ถึงคน – ถูกลึงค์ ทนขึ้ง...ถึงลูก ถึงคน – ถึงลึงค์ ถูกคน – ถึงลึงค์ ทนคุก – ถึงคุก ทนลึงค์ – ถึงคลึง ทนลุก
...ฮ่า ฮ่า ฮ่า…กูว่าแล้ว ภาษาไทยคำผวนของพ่อขุนกู…ฮ่า ฮ่า ฮ่า..

นายรักเกียรติ์ สุขชนะ…กูว่าแกคิดจะใช้สำนวนภาษาพ่อขุนกู…มาสู้กับกฎหมายคนเมือง
- ศาลฎีกาพิพากษาชัดเจน ให้ ยึดทรัพย์ของนายรักเกียรติ์ ก็ ต้องยึดทรัพย์ของนายรักเกียรติ์ เท่านั้น
- จะยึดทรัพย์ ฮ่า ฮ่า ฮ่า...สมบัติของเมียนายรักเกียรติ์...สมบัติของลูกนายรักเกียรติ์...ฮ่า ฮ่า ฮา จะยึดไม่ได้
- นายรักเกียรติ์ สุขชนะ…มอบตัวเพราะทำใจได้แล้ว…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ด้วยว่าหาทางออกได้แล้ว…ไม่รอดหรอกเว้ย

59

08.32 น. ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง

ตำรวจจับ โจ๋นครศรีธรรมราช หลอกเด็กอายุสิบสี่ ว่า เล่นรถดัมพ์ผิดกฎหมาย จะพาไปส่งบ้าน
- สองโจ๋พาคนหนึ่งไปข่มขืนที่ขนำร้าง ถูกจับได้
- อีกสองโจ๋พาอีกคนหนึ่งไปข่มขืนที่บ้าน เพราะขนำร้างหาที่ลงไม่ได้

โพสต์ทูเดย์…ลงข่าวความเหลวแหลกของเด็กสาวในสังคมเมืองหลวง
- ครูหยุ่น ออกมาแฉผู้ใหญ่และสื่อ วิจารณ์เด็กวัยรุ่นหลงผิดเรื่องเพศกันเสียหายใหญ่โต
- ทำไมวิจารณ์กันแล้วไม่สร้างสรรค์หาทางออกให้บ้าง

..ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ครูหยุ่นเอ๋ยครูหยุ่น…ความรู้สึกนึกคิดช้าจริง…ฮ่า ฮ่า ฮ่า..
- ครูหยุ่นเอ๋ย…เสนอทางออกให้อย่างไรล่ะ…ไม่เห็นเสนอมาให้อ่านกันบ้างเลย…ครูหยุ่นเอ๋ย
- ผู้เอ๋ย ผู้ใหญ่ … ฟังเสียง เด็กๆ ที่ แสดงความคิดเห็นในใจกันบ้างหรือไม่ … ผู้อาย ผู้เย้ย
- เด็กชายจากอยุธยา บอกความในใจ ได้ลิ้มพรหมรสจารีแล้ว เอาแฟนมาเล่าเผาเล่นกันสนุกสนาน
- สาวเอยเด็กสาว…ยอมให้เพื่อนชายเขาเอาง่ายๆ แล้วเป็นไง…สะใจเจ้าไหมล่ะ…สาวเอยเด็กสาว

ท่านรมต. กระทรวงพัฒนาฯ สรอรรถ กลิ่นประทุม ท่านวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาผิดไปใหญ่โตแล้ว
- ปัญหาเกิดจากผู้ชาย เข้าใจตัวเองผิด เข้าใจว่าต้องเป็นผู้นำ ต้องมีอำนาจ จึงผิดพลาดกันใหญ่โต..
- วิเคราะห์ผิดแล้ว…นี่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์…ผู้ชายเป็นเพศฝ่ายเข้มแข็งต้องทำหน้าที่นี้
- มนุษย์ผู้หญิง เป็นเพศฝ่ายอ่อนแอ มนุษย์ผู้ชายต้องให้การปกป้องคุ้มครองดูแล
- เมื่อหญิงมาหาญกล้า ยโสโอหัง หยิ่งจองหองพองขน มากเกินไป มาเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมชาย
- ชายเมื่อไม่อาจจะหยิ่งผยองได้…ฮ่า ฮ่า ฮ่า…ธรรมชาติก็บังคับให้ชายทำลายอีตัวกาลี

ไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตวิญญาณมนุษย์…ความวิบัติฉิบหายใหญ่โตแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นมาโว้ย

---------------- เชื่อหรือไม่ – ใช่หรือเมื่อ -------------------

..ผู้ชาย...รักจริงๆ แต่เอาเล่นๆ..
..ผู้หญิง...รักเล่นๆ แต่เอาจริงๆ..
จิตวิญญาณ แตกต่างกัน มันยากยิ่ง
ไม่รู้จริง อาถรรพ์ใจ ชาย – หญิง เอย

เกิดมา เพื่อดำรง เผ่าพันธุ์ไว้
เกิดมาเพื่อใคร ใช่…เพื่อคู่ กูเฉลย
ชายเที่ยวเสาะ หาคุณเธอ เจอหยุดเลย
หญิงต้องเฉย รอเลือกคู่ เลือกใครดี

ชายหลอกรัก ไปเรื่อยๆ เลือกลิ้มรส
หากหญิงอด ใจไว้ได้ ใครวุ่นนี่
ชายต้องฝึก ต้องชำนาญ ในการนี้
..โสเภณี.. ..กาลีบ้าน กาลีเมือง.. เรื่อง…..ขึ้นครู..

เมื่อคุณหญิง คุณนาย…วัยทอง ให้กวาดล้าง
ธรรมชาติช่าง โหดร้าย ใครหดจู๋
..ลูกสาวท่าน ลูกหลานเธอ.. ให้ ..ขึ้นครู..
ใครไม่รู้ – ครูไม่ไร้ ไปหรอก(หลอก)โว้ย

หากคุณท่าน เข้าใจ ในธรรมะ
ในอิสระ เสรีภาพ คำโหลยไท่ย
..คนสวยหยิ่ง.. ยโสไป ไม่ต้องโวย
ไปกอบโกย ..หากิน.. ซี่ ..กะหรี.. ไง

หากไม่หยิ่ง ยโส ทำโอ่อวด
เพียงแค่สวด ตัวเองให้ ใจสวยใส
เรียนรู้จบ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
จะเลือกใคร ชายคนไหน เลือกได้เลย

เขาจะรัก เขาจะหลง ลงปักหลัก
เป็นผัวรัก ผัวขวัญ นั้นแน่เว้ย
เป็นลูกไก่ ในกำมือ ไม่หือเลย
แม่คุณเอ๋ย ความดีงาม ไม่ทำกัน

คนสวย – …สน ด้นกลอนแปด
แถมแม่ยัง ..เพิ่ม…พลังแรด ..แว้ด…กันลั่น..
หรือจะแก้ ปัญหาใหญ่ รู้ไม่ทัน
หยุดหัวรั้น – ยั่นหัวหลุด ได้แล้วโว้ย

นครศรีฯ ..สรรพลี้หวน.. ป่วนคนเล่น
นั่นนะเน้น จิตวิญญาณ ฝันแห้งโหย
คำผวนไทย ใช่จะมี แค่ที่โวย
สอนใจโว้ย ผันผวนคำ พ่อขุนกู

60

คุณหญิง คุณนาย – คุณใหญ่ คุณนิ่ง เรารอดแน่
ต้องอยู่แก้ กันที่บ้าน กันทั้งคู่
อยู่เลี้ยงลูก อยู่เลี้ยงมัน – ยั่นเลี้ยงหมู
ต้องเลี้ยงหนู – ตูเลี้ยงน้อง ต้องรอดตาย

พอได้ไหม พอได้แล้ว – แผ่วได้ล้อ
พอได้ไหม – ไผได้หม้อ หดก็หาย
หญิงวัยทอง ไม่ต้องการ แต่ท่านชาย
ตายท่านแช่ มีแต่ตาย ไม่ช่วยกัน

ออกกฎห้าม ..นกเขาชาย.. ไม่ได้ดอก
ต้องหลั่งออก ห้าม…สั่นว่ะ – ห้าม…สวรรค์
นกเขาชาย – นาย...เขาชก กระดกดัน
..ยิ่งห้ามมัน เหมือนยิ่งยุ.. ยุเข้าไป

จิ๋กโก๋ – โจ๋กิ๊ก จิ๊กกี๋ – จี๋กิ๊ก กิ๊กทั้งคู่
จู๋ห้ามมะ – จะห้ามหมู ห้ามได้ไหม
คอยเมียนั้น – ขัน…เมียน้อย คอยช่วยได้
แก่แล้วไซร้ ยอมให้หน่อย เมียน้อยมี

..เมียหนึ่ง พึงประสงค์.. ..เมียสอง ต้องห้าม..
..เมียสาม ตามตำรา.. ว่าไว้นี่
แน่ใจมี – นี่ใจแม่ เผื่อแผ่ผี
ผีกระหัง – กะพัง… ก็สูญพันธุ์

นครศรีฯ ..สรรพลี้หวน.. ผวนใจคิด
ผิดใจครวญ ใครป่วนจิต ร้องจ๊ากลั่น
ศิษย์มีครู – สู้มีคิด ศิษย์ใครกัน
ชี้มั่วนั่น – ชั้น…มั่วนี่ ..ปี้…ป่นไป..

เป็นผู้ใหญ่ – ไผเป็นอยู่ ต้องดูเด็ก
เด็กลอเล็ก – ดอเล็กเล็ก เด็กฉีดใหญ่
ถ้าจะถาม จะถามว่า ทำทำไม
..อาถรรพ์จิต. . ..อาถรรพ์ใจ.. ใครรู้มัน

เป็นคุณหญิง เป็นคุณนาย ไม่รู้หรอก
จบจากนอก ไม่เข้าใจ ภัยมหันต์
..ศาสตร์แห่งจิต.. คิดพิสูจน์ ได้ไหมนั่น
..วิจารณ์กัน วิเคราะห์มัน ฝันบรรลัย..

สังคมโลก ห่าเหว ล้มเหลวแล้ว
โอ้…ลูกแก้ว ลูกขวัญ รอดกันไหม
โรคกลัวตาย – โรคใกล้ตัว ชั่วจัญไร
..ลูกขวัญหาย ตายห่าเช้ด เสร็จทุกคน..

แก้ไข – ใกล้แค่ ปัญหา – ปลาหัน
ทวนซ้ำ – ทำสวน…นั่น ท่านไม่สน
หันหวนไป ว่ายทวนน้ำ สังคมตน
สวนปัจจุบัน มันให้ป่น ค้นโบราณ

ไขปัญหา – ข้าฯ ปั่นให้ ไปผวนจิต
..ไปหวนคิด ผวนคู่คำ คู่ล้างผลาญ..
ท่องจำ – ทำจ้อง ก็ แหลกราน
ทำมาหากิน – ทำหมิ่นหากล้า…นั้น มันของจริง

กูทำใจ – ไก่...ทำจู๋ กูหยุดแล้ว
กูล่อแก้ว แม่บุญมือ แทนน้องหญิง
ไม่มีใคร ให้กูล่อ แล้วจริงจริง
กูต้องนิ่ง กู rayum – กรรมละ…You

---------------------------------------------------------------
เวลา 13.55 น. วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

ขุนรำยะ…กวีคำผวน…กวนวะคำผี…กวนหวีคำพระ
58/15 ตะเคียนทองซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระสือ ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทรศัพท์มือถือ 07 910 3230 : e – mail : noggoge@yahoo.com
---------------------------------------------------------------

เวลา 17.08 น. เฮ้อ…ข่าวล่า...เมียโทรฯ มาแจ้งข่าว
..หวยออก...สองตัวบน…66…ไอ้บ้าเอ้ย… หกผกผัน – หันหกผก...มาครบสี่ – มีครบซ่า …สี่มรณะ มาแล้วโว้ย.

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2547 ออกสองตัวบน 66
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ออกสองตัวล่าง 66
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ออกสองตัวดับเบิลทั้งบน ล่าง 66
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ออกสองตัวบน 66

..ไอ้แหม้งเอ้ย หกผกผัน ออกมาสี่งวด ครบสี่มรณะ จะบ้าตาย รวมห้ารางวัล ตายห่า ห้าอาถรรพ์มี ซี้แง๋แล้วโว้ย..

22.36 น. กูจะบ้าตาย รายการคุณพระช่วย ช่องเก้า อสมท โมเดิร์นไนน์ทีวี เล่นลิเกคุณพระช่วย

เรื่อง Star War – สะตอ ว้า...พ่อเล่นร้องลิเกคำไทยผวนผันกันสะบั้นหั่นแหลก...ลุค เรอา-ล้า เหล่ อุ๊ก...อะไรลุกวะ...เจได-ใจเด๊..

หุ่นการเมือง ITV ฮากันใหญ่ อเมริกากลัว...บิน ลา เด้น – เบน ลา ดิ้น – บิน ลา เด้น...ฮ่า ฮ่า ฮ่า...เบน ลา ดิน

23.30 น. ถึงลูกถึงคน ช่องเก้า ปัญหาวัยรุ่น…กูเห็นด้วยกับครูหยุ่น หยุดวิจารณ์เด็กกันได้แล้ว
ไอ้ห่าแดก – ไอ้แหกด่า...ครูหยุ่นเจาะใจตรงประเด็นเป๋ง...ผู้ใหญ่เห็นเด็กๆ เป็นของเล่นทางเพศ...โล้ยปูเซ็ง – เล็งปูโซ้ย

---------------------------------------------------------------


โดย: นกโก๊ก วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:19:58:16 น.  

 
ฝนกระหน่ำ ซ้ำมา อีกคราหน
โปรยปรายหล่น เป็นเส้น กระเซ็นสาย
ละอองพราว ราวเพรชร เกล็ดประกาย
ล่วงกระจาย จากฟ้า มาโลมดิน.........


มาส่งฝันดีค่ะ พี่นก
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

..


โดย: สุนันยา วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:21:17:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
นกโก๊ก
Location :
จันทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
เด็กเดือนอ้าย สองขวัญ "พันธุ์เจ้าโลก"
นกโก๊ก ปีระกาไก่ "ใจหมาบ้ามหากาฬ"
แหกปากลั่น วันตกฟาก "ว้าก! ตกฝัน"
กินทุกวัน ปณิธาน "ฝันหาทางอยู่รอด"
Friends' blogs
[Add นกโก๊ก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.