บริหารหนี้เป็น เห็นเงินออม

บริหารหนี้เป็น เห็นเงินออม

“ถ้าเราตักน้ำใส่โอ่งที่มันมีรูรั่ว
แม้ว่าเราขยันตักน้ำใส่โอ่งมากเท่าไหร่
น้ำก็ไม่เต็มโอ่งแน่นอน”วิธีการจัดการเงินก็เช่นกัน เงินออมเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลเข้ามาในกระเป๋าเรา ในขณะที่หนี้สินที่บริหารจัดการไม่ดีนั้นจะทำลายกระเป๋าของเราให้ฉีกขาด ทำให้เงินออมรั่วไหลออกจากกระเป๋าของเราไปจนหมด

ดังนั้น ถ้าเราอุดรอยรั่วต่างๆได้ทั้งหมด เงินออมของเราก็จะปลอดภัย ซึ่งวิธีการจัดการหนี้นั้นไม่ได้อาศัยเงินเพียงอย่างเดียว มันจะต้องใช้ความรู้ประกอบด้วยจึงจะทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้

3 ขั้นตอนล็อคคอหนี้ให้อยู่หมัด

ขั้นตอนที่ 1 ทำใจยอมรับความจริง

ถ้าวิกฤตหนี้เกิดขึ้นแล้วอย่าเสียเวลามานั่งโศกเศร้าเสียใจ เพราะมันไม่ได้ทำให้ยอดหนี้ลดลง สิ่งสำคัญที่ควรทำ คือ ยอมรับแล้วบอกความจริงกับคนในครอบครัว เพื่อขอกำลังใจต่อสู้กับหนี้สิน แม้ว่าช่วงแรกอาจจะรู้สึกเจ็บปวดใจ กลัวความผิด แต่ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้แสดงว่าเราแก้ปัญหาหนี้ไปแล้ว 50% เพราะเมื่อความตั้งใจพร้อม ปัญหายากแค่ไหนก็มาหยุดยั้งเราไม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 รู้จักหนี้ของตัวเอง

เมื่อรู้จักหนี้ของตัวเองแล้วจะทำให้เราจัดการหนี้ง่ายขึ้น เริ่มจากเขียนสรุปยอดหนี้จากสารพัดใบแจ้งหนี้ที่กองรวมกันบนโต๊ะให้ออกมาเป็น “ตารางสรุปยอดหนี้” เพราะจะทำให้เราเห็นภาพรวมของหนี้ได้อย่างชัดเจนและจะทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ดังนี้

● สรุปรายละเอียดหนี้ เช่น กู้ยืมเงินไปใช้ทำอะไรบ้าง เจ้าหนี้เป็นใคร เบอร์โทรเจ้าหนี้ จำนวนหนี้ อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ วันครบกำหนดชำระหนี้ จำนวนงวดที่เหลือ จะทำให้เรารู้ว่าหนี้สินที่ต้องผ่อนรายเดือนเป็นกี่ % ของรายได้

● ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้โดยเปรียบเทียบกับบิลที่เราได้รับตอนรูดบัตรว่าตรงกันหรือไม่ ถ้ามีอะไรผิดปกติจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่อายัดรายการนั้นทันที

● จัดประเภทหนี้ คือ หนี้ดี (เป็นหนี้ที่สร้างรายได้กลับมาให้เรา) กับหนี้ไม่ดี (เป็นหนี้ที่ไม่สร้างรายได้กลับมาให้เรา) โดยควบคุมการสร้างไม่ดีให้น้อยกว่าการสร้างหนี้ดี

ขั้นตอนที่ 3 เขียนทางเลือกและลงมือทำ

หนี้แต่ละรูปแบบก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจวิธีการแก้ไขมากขึ้นบทความนี้จะยกตัวอย่างหนี้สินของคนส่วนใหญ่ คือ การมีหลายเจ้าหนี้ พร้อมแนวทางแก้ปัญหามาฝากกันนะจ๊ะ

ตัวอย่าง : เรามีรายได้ 30,000 บาท หลังจากเขียนตารางสรุปยอดหนี้จะทำให้เราเห็นว่าตนเองมีภาระต้องผ่อนรายเดือน 60%ของรายได้ แบ่งเป็นหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ดังนี้
เราจะเห็นในตัวอย่างว่ามีเจ้าหนี้หลายราย ทั้งการผ่อนรถยนต์ บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบ ซึ่งแต่ละรายก็จะมีอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนดจ่ายที่แตกต่างกัน ทำให้จัดการเงินค่อนข้างลำบาก

สิ่งสำคัญ คือ หากลืมจ่ายไปสักงวดก็จะทำให้เสียประวัติการชำระหนี้ที่อาจจะทำให้การขอสินเชื่อครั้งต่อไปยากขึ้น

แนวทางการปลดหนี้

● เขียนทางเลือกของตัวเองว่าจะมีเงินส่วนไหนมาชำระหนี้ได้บ้าง เช่น ประหยัด ทำงานให้มากขึ้น ยืมคนรู้จัก ขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ และรวบรวมข้อมูลไปเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายเพื่อช่วยกันหาทางออก

● รักษาเครดิตที่ดีของตนเองในเครดิตบูโร โดยการชำระหนี้ตรงเวลา เช่น ถ้าจ่ายเต็มจำนวนไม่ไหวอาจจะเปลี่ยนมาจ่ายขั้นต่ำ 10% ทุกเดือน แล้วพยายามรวบรวมเงินก้อนมาปิดหนี้บัตรเครดิตเร็วๆ

● ถ้าทำไปหมดแล้วยังปลดหนี้ไม่ได้เพราะเจอกับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่แตกต่างกันของเจ้าหนี้แต่ละราย เราควรหันมาจัดระเบียบหนี้ด้วย “การรวมเจ้าหนี้” ทำให้เหลือเงื่อนไขของเจ้าหนี้ให้น้อยที่สุด
จากตัวอย่าง ถ้าเรายังผ่อนไหวก็ไม่ควรปิดหนี้ผ่อนรถยนต์เพราะดอกเบี้ยคงที่ รีบจ่ายไปก็ไม่ได้ประหยัดรายจ่าย แต่ควรมาจัดการหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตและหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยเติบโตเร็ว โดยการกู้เงินก้อนดอกเบี้ยต่ำกว่ามาปิดหนี้ทั้งหมดที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เช่น การใช้สินเชื่อส่วนบุคคล

จากตารางด้านบน การกู้เงินจากสินเชื่อส่วนบุคคลมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูง จำนวนเจ้าหนี้ 5 ราย จะเหลือเพียงแค่ 2 ราย คือ หนี้รถยนต์และหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้การติดต่อหรือเจรจาต่อรองหนี้ทำได้สะดวกมากขึ้น มีอัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้เราสามารถวางแผนรายจ่ายต่อเดือนได้ง่ายขึ้น เพราะรู้จำนวนเงินที่เราจะผ่อนต่อเดือน และ ระยะเวลาชำระหนี้ที่กำหนดเองได้ว่าจะผ่อนกี่ปีทำไมเราต้องรักษาประวัติชำระหนี้ที่ดี?

การปล่อยสินเชื่อของธนาคารว่าจะให้หรือไม่นั้น นอกจากดูหลักฐานของลูกหนี้แล้ว ธนาคารยังต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าให้เงินกู้ไปแล้วจะได้หนี้คืนทั้งหมดมั้ย โดยการดูวินัยทางการเงินจากประวัติการชำระหนี้ของเราที่เครดิตบูโรประกอบการตัดสินใจว่า อดีตจ่ายหนี้ตรงเวลาเป๊ะ จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง หรือเบี้ยวหนี้ ซึ่งประวัติการชำระหนี้ทั้งหมดจะอยู่ในเครดิตบูโร 3 ปี ถ้าเคยเสียเครดิตมาก่อนก็จะทำให้โอกาสในการกู้ยืมน้อยลงด้วย

ดังนั้น ควรรักษาเครดิตลูกหนี้ที่ดีด้วยการชำระหนี้ตรงต่อเวลา การขอกู้ครั้งต่อไปจะได้ง่ายขึ้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราประหยัดรายจ่ายได้มากขึ้น ขณะนี้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คิด “อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง” กับลูกหนี้เครดิตดีที่มีประวัติการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ

การสร้างประวัติลูกหนี้ที่ดีจะทำให้กู้ผ่านได้ง่ายขึ้น

ถ้าเราลองคำนวณแล้วว่าทางเลือกการกู้เงินก้อนเพื่อปิดหนี้เก่า ทำให้เราสามารถรักษาเครดิตที่ดีกับสถาบันการเงินไว้ได้ ต่อไปก็จะต้องมองหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายของเรา เพื่อช่วยให้ปลดหนี้ได้สำเร็จ ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้อัตราดอกเบี้ย 9% , 15%, 18% ต่อปีกับพนักงานประจำที่เป็นลูกหนี้เครดิตดี โดยเราสามารถเลือกดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนชำระตามความสามารถของตนเองได้ หากสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ //bit.ly/PersonalLoan_am

สิ่งสำคัญที่ห้ามลืม คือ เราจะต้องมีวินัยในการชำระหนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างเครดิตที่ดีต่อไป และไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
//www.aommoney.com/pajaree/บริหารหนี้เป็น-เห็นเงิน#gs.1c4MX0s


newyorknurseCreate Date : 26 กันยายน 2559
Last Update : 4 ตุลาคม 2559 5:59:10 น. 0 comments
Counter : 952 Pageviews.

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
26 กันยายน 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.