งานบริการระบบอินเทอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ พื้นฐานการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ต การออกแบบและวางผัง การจัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ การติดตั้งและทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) การใช้โปรแกรมอัพโหลด-ดาวน์โหลดข้อมูล เช่น FTP ; WS-FTP เป็นต้น ศึกษา World Wide Web ( //www.) และการใช้โปรแกรมสำหรับการสร้าง Home Page เช่น Dream Weaver ; Front Page เป็นต้น

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจการวางฝัง การเลือกใช้อุปกรณ์และการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการติดตั้งระบบและให้บริการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในด้านการสืบค้นข้อมูลการรับ-ส่งข่าวสารและ สามารถสร้าง Homepage
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
 

Create Date : 03 มกราคม 2551    
Last Update : 3 มกราคม 2551 10:55:04 น.
Counter : 373 Pageviews.  

การใช้งานบริการเว็บ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ Web Services and distributed computing, Pros and cons of web services, Working of web services, Role of XML, SOAP and UDDI, Web Service Contract, WSDL,Protocols in distributed computing Architecture of SOAP messages, SOAP attributes, XML in SOAP messaging, SOAP data types, fault codes and encoding rules, HTTP and RPC, Registry architecture, DISCO protocol and working of UDDI.

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการพัฒนา Web Services
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการพัฒนา Web Master
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
 

Create Date : 03 มกราคม 2551    
Last Update : 3 มกราคม 2551 10:53:31 น.
Counter : 501 Pageviews.  

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networking, Types of Networks, Local Area Network ( LAN ) , Wide Area Network ( WAN ) , Transmission Media, Network Connectivity, Serial Line Interface Protocol (SLIP) , Point to Point Protocol (PPP) and IEEE (Institute of 295 Electrical and Electronics Engineer) Protocols, Fiber Distributed Data Interface (FDDI) , Integrated Service Digital Network (ISDN) and Asynchronous Transfer Mode (ATM), Network Protocols and Models, The Open System Interconnection (OSI) Physical Layer, The Data Link Layer, The Network Layer, The Transport Layer, The Session Layer, The Presentation & Application Layers, TCP/IP, Leading Protocol Stack, Achieving Fault Tolerance, User Management, Introduction to Wireless Networking, Network Performance Analysis & Trouble-shooting

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้สามารถจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ
 

Create Date : 03 มกราคม 2551    
Last Update : 3 มกราคม 2551 10:50:03 น.
Counter : 366 Pageviews.  

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเป็นการพิมพ์เอกสาร ด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขตามถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้าบัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟ และตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและ การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อใช้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสาร ตารางทำการและนำเสนอผลงาน สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน ประณีตรอบครบและปลอดภัย
 

Create Date : 03 มกราคม 2551    
Last Update : 3 มกราคม 2551 10:51:37 น.
Counter : 281 Pageviews.  

 
 

narigasy
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ครูเสาวภา ยุติ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

[Add narigasy's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com