+++ ^___^ ความรักคือการให้ไม่หวังผล ยินดีต้อนรับค่ะ ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทาย ^___^ +++
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2553
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
17 มิถุนายน 2553
 
All Blogs
 
++ กิจกรรมไหว้ครู 2553 ++

17 มิถุนายน 2553


วันนี้ขอนำเรื่องราวของครู ซึ่งมีผู้เปรียบเหมือนเรือจ้าง ทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัย เที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพียงขอให้เจ้าเป็นดั่งหญ้าแพรก ดอกเข็มและดอกมะเขือ

โดยที่หญ้าแพรก สื่อถึง การขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือนคำดุด่าว่ากล่าวของครูบาอาจารย์
ดอกเข็ม สื่อถึง การขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
ดอกมะเขือ สื่อถึง การรู้จักอ่อนน้อม ถ่อม ตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เปรียบกับมะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอในยามออกลูก แสดงถึง ผู้ที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องประพฤติให้เหมือนมะเขือที่โน้มดอกลงเสมอด้วยความอ่อนโยน


ความเป็นมา


วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และ วิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัด สวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และชักถามปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา

ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

"ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภา สามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติเห็นควรให้มีวันครูเพื่อเสนอ คณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็น "วันครู" โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้

แหล่งข้อมูล : หนังสือวันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยฯ ของ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทย เทอญปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํอนึ่งข้าคำนับน้อม

ต่อพระครูผู้การุณย์

โอบเอื้อและเจือจุน

อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

ยัง บ่ ทราบก็ได้ทราบ

ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน

ขยายอรรถให้ชัดเจน

จิตมากด้วยเมตตา

และกรุณา บ่ เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์

ให้ฉลาดและแหลมคม

ขจัดเขลาบรรเทาโม-

หะจิตมืดที่งุนงม

กังขา ณ อารมณ์

ก็สว่างกระจ่างใจ

คุณส่วนนี้ควรคำนับ

ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน

จิตนึกน้อมนิยมชม

ที่มา: //nilotica.multiply.com/journal/item/39

^
^
^
^
^
^

สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกท่านเจ้าค่ะ

วันนี้มีกิจกรรมวันไหว้ครูมาฝากค่ะ

จริงๆแล้วกิจกรรมนี้จะจัดในวันพฤหัสบดีที่สอง

ของเดือนมิถุนายนอ่ะคะ

แต่เผอิญว่าสัปดาห์ที่แล้วมีกิจกรรมเยอะคะ

ก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้ ^___^

ไปชมภาพกันเลยค่ะ
ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 194 คนค่ะ อนุบาล- ม.3


น้องไอซ์ กับ น้องบีม คร๊าบ


^
^
^

ปล. คิดถึงตอนสมัยเราเป็นนักเรียนจังเลยเนอะ

คิดถึงคุณครูจังค่ะ

ปล2. ขอให้มีความสุขมากมายค่ะ


Create Date : 17 มิถุนายน 2553
Last Update : 17 มิถุนายน 2553 18:37:43 น. 96 comments
Counter : 1654 Pageviews.

 


มาเอาหน้าครับ


โดย: nulaw.m วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:19:05:38 น.  

 
เด็กๆน่ารักจังเลยค่ะครูน้อยโดย: fonrin วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:19:08:32 น.  

 
จร้ากกกกม่ายด่ายติหรอกกกคะ พี่อรเห็นแล้วทำให้นึกถึงห้องเช่าเท่านั้นเองสีที่ผู้เช่าเขาทา ใครเห็นใครก็ร้องคะ มันแป้นแร้นซะเหลือเกิน ของครูธิน้อยไม่เห็นเป็นอย่างของพี่อรเลยแต่พอเห็นสีฟ้าชมพูก็เลยนึกถึงของพี่อรต้องปล่อยเลยตามเลยนะคะ ไม่อยากไปยุ่งกับเขามากไป เดี๋ยวเขาไม่เช่าละยุ่งเลยยยย จ๊ะ


โดย: cengorn วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:19:22:06 น.  

 
แวะมาดูคุณครูตัวน้อย เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ
พี่เคยถือพานด้วยนะ แค่ครั้งเดียวเอง
ตอนนั้นห้องพี่มีนักเรียนหญิงอยู่เจ็ดคน
คนสวยประจำห้องไม่อยู่ พี่ก็เลยได้ถือพาน

แสดงว่าสวยรองอันดับหนึ่ง หุ หุ


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:20:47:36 น.  

 
ตอนเป็นเด็ก ไม่ค่อยรู้สึกรู้สมกะวันไหว้ครู

แต่พอเป็นผู้ใหญ่

คิดว่า...ถ้าได้ไปนั่งเป็นครูให้เด็กไหว้

พี่คงน้ำตาไหลอะค่ะ


โดย: นักล่าน้ำตก IP: 180.210.216.68 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:21:00:37 น.  

 


โดย: นนนี่มาแล้ว วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:21:20:28 น.  

 
สวาทดีจ้าครูธิน่อย
อืม มะกี้ผมแกะเนื้อเพลงมาลง
คลาดกับธิน่อยติ๊ดนึง อิอิ
ผมไม่ได้ไหว้ครูมาหลายสิบปีแล้นครับ ตั้งแต่ออกโรงเรียน ก็ไม่มี
การไหว้ครู มีแต่ระลึกถึงครับ


โดย: smack วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:21:35:29 น.  

 
ว๊าว เด็ก ๆ ของคุณคูรน่ารักจังเลย..

เด็กดีใจ คุณครูใจดี ..

คุณครูดีใจ.. เด็กเป็นเด็กดี..

น่าปลื้มค่ะ กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อย่าให้เลือนหาย..

คิดถึงคุณครูทุกคนจังเลย..


โดย: poongie วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:21:46:42 น.  

 
เห็นด้วยจ๊ะน้องครู
วันนี้เน็ตเข้ายากมากกกกกกกกกกกก
แวะมาอิ่มใจบรรยากาศไหว้ครู


โดย: อุ้มสี วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:09:55 น.  

 
คุณครูน้อยเขียนซะน้องซึ้งเลย

ทำให้นึกถึงตอนอนุบาลอายุไม่ถึงเกณฑ์แต่คุณครูอนุญาติให้ขึ้น ป.1 ได้ แต่น้องไม่ยอมไป เพราะว่าติดครูมาก 555 พอโตเลยคิดว่าตัวเองซื่อบื่อไปรึเปล่า เลยไม่เคยลืมค่ะ

ทั้งหมดนี้แค่อยากบอกว่าคุณครูมีอิทธิพลกับเด็กๆมากนะคะ

วันครูนี้ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ รวย รวย รวย


โดย: ดอยวิน วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:18:08 น.  

 


ฝันดีเช่นกันค่ะ


โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:32:48 น.  

 
ฝันดีนะจ๊ะคุณครู


โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:42:29 น.  

 
ครูธิคร๊าบ แอบเห็นรูปนึง มีคุณครูท่านนึงแกล้งกดหัวเด็กอ่ะ ในขณะที่ครูท่านอื่นนั่งเฉยๆ.....ครูคนนั้นใครเอ่ย...55555


โดย: Sun in the sky วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:55:51 น.  

 

แวะมาไหว้คุณครูด้วยคนนะคะ
ปาเจรา..จาริยาโหนตุ..ผู้เล่นเบอร์ 9 จากทีม Real Madrid นาม Gonzalo Higuain
ทำแฮททริก และผล Argentina ชนะ เกาหลีใต้ 4-1


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:22:57:21 น.  

 
คิดถึงครูสมัยประถมจังเลยครับ ไม่ได้กลับไปโรงเรียนประถม10กว่าปีเเล้วครับ คิดถึงมากๆๆๆๆ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:23:05:13 น.  

 
คิดถึง :))โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:23:24:41 น.  

 
เข้ามาทักทายยามดึกนะคะคุณธิน้อย
ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องความหมายของดอกไม้ในวันไหว้ครูนะคะ รุ้งไม่เคยรู้เลยว่ามีความหมายด้วย หรือว่าครูสอนแล้วจำไม่ได้นะเรา
นึกถึงวันไหว้ครูเหมือนกันค่ะ นึกถึงการทำพานกับเพื่อนๆ (ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้าง) การท่องบทไหว้ครู นึกถึงไม้เรียวสมัยก่อนนี้ที่ทำให้ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ^^
คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะคุณธิน้อย


โดย: กางเกงยักษ์ลอยฟ้า วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:0:13:34 น.  

 
บทบูชาครู
ถึงตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่เลย อาชีพครูเป็นอาชีพที่น่า
ภาคภูมิใจจริง ๆ นะคะครูน้อย
เห็นแล้วก็คิดถึงคุณครูเลยค่ะ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:0:20:41 น.  

 
แอบเห็นคุณครูแกล้งกดหัวเด็ก
เหมือนคอมเม้นท์ข้างบนๆๆๆเช่นกันค่ะ
เอิ๊กๆ อ่ะ ล้อเล่ง ล้อเล่งน๊าาา

เกิดมายังไม่เคยถือพานวันไหว้ครูเลยอ่ะ
กลับไปถือตอนนี้ทันป่าว
อยากถือ

ตอนที่ยังเรียนอยู่นะ
กิจกรรมอะไรที่สวยๆงามๆ
ไม่เคยตกถึงศุภมาศหร้อก
แต่ไอ้ประเภทกิจกรรมถึกๆนะ
อย่างไปแข่งบาสอาบเหงื่อทั้งวัน
หรือไปปลูกป่าชายเลน
ขี้โคลนกระเด็นยันหู
หรือไปเป็นกองเชียร์
ตะโกนแหกปากเสียงแหบ
ไปเป็นอาทิตย์
ชื่อศุภมาศมาก่อนคนแรกเลย
ชิ พูดแล้วก้อน้อยใจ

เหอๆ ดราม่าจังเยยวันนี้

กว่าพี่ต่ายน้อยจะเข้าบล็อคหนูได้
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเหรอ
ตายแหล่ว ถ้างั้นหนูต้องรีบอัพบล็อคแล้วอ่ะจิ

เน็ตบ้านหนูก้ออืดเป็นมาม่าค้างคืนเลยอ่ะ
เป็นเพราะอะไรน้อ...
เฮ้อ วัยรุ่นเซ็งด้วยคน

โอ๊ะ โอ ตีหนึ่งกว่าแล้วเนอะ
คุณครูหลับแล้วอ่ะจิ
นอนหลับฝันดีนะคร้า จุ๊บๆๆๆๆโดย: ศุภมาศ วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:1:07:40 น.  

 
อ่านแล้วนึกถึงตอนเป็นเด็ก..พอถึงวันไหว้ครูทีไร..ต้องไปทำพานดอกไม้..กับเพื่อนๆๆ ไม่ได้ตั้งใจทำเลย..ไปคุยกันซะมากกว่า..อิอิ..
ปล. น้องนางน้อย..อยู่กับเด็ก ก้อมีความสุขไปอีกแบบนะ..


โดย: จิ๊บ (คุณนายเยอรมัน ) วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:1:46:22 น.  

 
เห็นแล้วคิดถึงวันเวลาเก่าๆจังเลยค่ะ

พอใกล้ถึงวันนี้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษว่าใครจะได้ถือพาน
อีกอย่างที่สนุกคือได้จัดพาน แล้วก็แบ่งงานกันไป
เธอไปหาดอกนั้นนะ ฉันหาดอกนี้ แล้วมากออกแบบลวดลาย
ถือว่าเป็นวันที่สนุกมาก ตอนเป็นเด็กไม่ได้รำลึกอะไรหรอกค่ะ
แต่พอโตมานี่ซิ วันครูทีไร คิดถึงคุณครูเก่าๆทุกที
แต่ไม่เคยมีโอกาสได้กลับไปเจอเลยค่ะ
เพราะป้าต้องย้ายตามพ่อตลอด เลยอยู่ที่ไหนไม่นาน


โดย: ปลาทอง9 วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:3:00:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

นึกถึงอดีตเลยครับ
สมัยเป็นนักเรียน
ผมเป็นมือวางถือพานทุกปีครับ อิอิอิ

ตอนนี้ก็ยังจำ ปาเจราฯได้อยู่ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:5:17:04 น.  

 


เห็นแล้วนึกถึงสมัยเด็กๆตอนอยู่ประถมจังครับอรุณสวัสดิ์ครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของคุณ (Great_opal ) วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:5:32:11 น.  

 คุณแคทนำบุญมาเยือนเนื่องจากงานบุญขึ้นบ้านใหม่
ทุกคนในครอบครัวคุณแคทขอขอบคุณจากใจมากมายเลยค่ะ
ไว้งานทำบุญบ้านคราวหน้าจะเชิญเพื่อนให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ

ขอให้ผลบุญที่คุณแคทและครอบครัวได้ทำในครั้งนี้
ดลบันดาลให้เพื่อนๆที่แสนดีในโลกแห่งนี้ของคุณแคท
จะประสบพบแต่ความสุขความเจริญพร้อมโชคลาภมากมาย
และสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ
ขอบคุณมากมากค่ะ

รบกวนเรียนเชิญที่บล็อกด้วยนะค่ะกิจกรรมแบบนี้ห่างหายไปนานมากเลยค่ะ
คุณครูหน้าหวานจัง
แวะมาขอบคุณค่ะ..และเรียนเชิญคุณครูคนสวยไปเที่ยวบ้านด้วยค่ะ
เชิญนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:7:36:18 น.  

 
คิดถึงสมัยเด็กๆครับ
หาดอกมะเขือไม่ได้
เลยเอาดอกมะแว้งไปแทน
หญ้าแพรกก็เหมือนกัน ไม่ค่อยรู้จักอ่ะ
ตอนนั้นมั่วมากเอาหญ้าอะไรไปไหว้ครูก็ไม่รู้


โดย: CL วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:8:33:31 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณครู ทำเสียงเหมือนเด็กๆ 5555.. วันไหว้ครูน้องเปิ้ลได้เป็นตัวแทนตลอดเลยค่ะ เป็นวันที่มีค่ามากๆ อีกวีน ให้เด็กๆ รำลึกถึงบุญครูบาอาจารย์ จำได้เลยตอนเด็กตอนที่เค้าร้องเพลง โรงเรียนเปิ้ลจะมีเพลงที่เค้าแต่งเองด้วย ร้องให้ฟังนิดนึงนะ....ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ อบรมจิตใจให้รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น.. ครูมีบุญคุณเราขอเทิดทูลเอาไว้เหนือเกล้า ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เรามไม่เว้น ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น สอนจนรู้จัดเจน เฝ้าเน้น เฝ้าแนะมิได้อำพราง~~ พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส..แต่ว่าใครหนอใครเปรียบครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง หากจากความจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง มีใครไหนบ้าง แนะนำแนวทางอย่างครู ........ ร้องให้พี่สาวฟังยาวเลย น้ำตาไหลจะไหลเลยง่ะ 555 หนูเป็นคนหนึ่งที่รักคุณครูเพราะครูหนูใจดี คุณนางน้อยก็ต้องใจดีเหมือนกันแน่ๆ คิคิ มีความสุขทุกๆ วันนะคะพี่สาว


โดย: APPLEAIR วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:9:18:15 น.  

 
หวัดดีคร๊าบคุณครู
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:13:49:41 น.  

 


โดย: ศุภมาศ วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:14:19:23 น.  

 
เด็กๆน่ารัก..คุณครูน่ารัก
คิดถึงตอนเด็กๆ...ตอนจัดพานดอกไม้ไหว้ครู สนุกสุดๆ..
แอบเห็นพานดอกไม้รูปเทียน มีเงาะประดับอยู่ด้วยสงสัยคุณครูน้อยชอบ เด็กๆรู้ใจเลยจัดให้


โดย: กาแฟ..เหมียวอ้วน วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:16:23:51 น.  

 
ชิส์ แบ่งกันกินด้วงทอด ชิมิ
จาฟ้องลูกศิษย์โดย: nulaw.m วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:16:31:29 น.  

 
ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นอีกคืนที่มีความสุขนะคะ


โดย: ดอยวิน วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:17:18:17 น.  

 
บ๊องส์เอ๊ยยยยยยยยยยย

ชั้นแอบเห็นนะ ... ว่าเจ้าหล่อนน่ะ กดหัวเด็กคนนั้น หุหุ

เด็กที่โรงเรียนเค้าร้องเพลงว่า

ครูบ้า อาจาน ที่ท่านประทานไม้เรียวมาให้
ทำร้าย จิตใจ ไม่เห็นจะรักซักที
ก่อนจะนอน สวดมนต์อ้อนวอน ให้ย้ายซักที ...5555++

ที่โรงเรียนเค้า ใช้หญ้าคา ดอกบัว และดอกรัก เอ่อ ..รักนะจุ๊บๆ เอิ๊กๆๆๆ


โดย: star_paradise วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:19:58:38 น.  

 
นานๆ มาที
ขอเบิ้ลหน่อยนะเพื่อน 555

จำได้สมัยเด็ก จะได้ถือพานตลอดเลยอะ ..
งี้แหละ ..คนหน้าตาดี ..
แถมเป็นลูกครูหย่ายด้วย เอิ๊กๆๆๆ
โรงเรียนบ้านหนองฮีใหญ่


โดย: star_paradise วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:20:02:34 น.  

 
ขออีกที .. ไม่มีอะไรหรอก

แบบว่าเข้าบล็อกได้
ดีใจมากกกกกกกก 555

พรุ่งนี้เดินทางทั้งวัน
ฝากบ้านด้วยนะตัวเอง จุ๊บๆ


โดย: star_paradise วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:20:05:14 น.  

 
สวัสดีค๊าคุณครูธิน้อย

เจอกัลล์กลางอากาศเรยย
ลงชื่อว่าคิดถึงก่อนค่อยอ่านนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:21:48:07 น.  

 
อ่านและดูภาพแล้วคิดถึงคุณครูจัง
.
.
นึกถึงตอนนั่งทำพานดอกไม้ด้วยง่ะ..ตั้งใจทำกัลแบบสุดฤทธิ์ใส่ความรักลงไปในพานให้สวยที่สุดเรย
เพื่อเอาไปกราบคุณครูๆจะทราบรึป่าวอ่ะค่ะ ซึ้งๆ


โดย: mastana วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:21:54:16 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนจร้า...โดย: ศุภมาศ วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:23:15:54 น.  

 
ปลื้มเลยครับคุณครูน้อยวันนี้
.........................................
หญ้าแพรก..ดอกรักและดอกมะเขือ


โดย: panwat วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:23:25:54 น.  

 
ขอบคุณนะคะ ที่ขอให้พี่อรนอนหลับฝันดี จะขอต่ออีกนิดได้ไหมคะ (อิอิ ได้คืบเอาศอกนิ)
ขอให้ฝันดีกลายเป็นจริงด้วยนะคะ
งั้นพี่อรขอให้ครูธิน้อย หลับฝันดีและขอให้กลายเป็นจริงด้วยนะคะ


โดย: cengorn วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:23:36:16 น.  

 
ส่งครูน้อยเข้านอนนะคะวันนี้
ฝันดีค่ะ


โดย: fonrin วันที่: 18 มิถุนายน 2553 เวลา:23:45:55 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์นะคะคุณครูน้อย
ฝันดีค่ะ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:1:39:43 น.  

 
หวัดดีครับครูน้อย
ดูบอลครับ

วันทีไปวัด เรือนรับรองอีกหลังมาพอดีตามรูปครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:1:40:06 น.  

 
โรแมนติก แอ็ดแลนติค แปซิฟิก

อันหลังหมายถึงผมเค็มใช่ไหมครับ รู้ได้ยังไง 5555+


อรุณสวัสดิ์ครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของคุณ (Great_opal ) วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:6:01:49 น.  

 
ทักทายยามเช้าจ้า

จขบ.เป็นคุณครูหรือเปล่าคะโดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:6:43:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:7:52:06 น.  

 
สุขสันต์วันหยุดจร้าพี่สาว
ไปเที่ยวไหนเอ่ย วันนี้


โดย: ดอยวิน วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:13:33:18 น.  

 
จ๊ะเอ๋
เพิ่งถึงแม่กลอง อีกซักพักก็จะเด็จกลับแล้วจ้า จุ๊บๆ


โดย: star_paradise วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:14:23:02 น.  

 
วันหยุดเที่ยวไหนจ๊ะคุณครู


โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:17:06:55 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นค่ะคุณครูโดย: ศุภมาศ วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:17:36:15 น.  

 
แอบเห็นพานที่มีเงาะด้วย นักเรียนเข้าใจทำเนอะ คุณครูพี่น้อย น่ารักดีค่ะ
เห็นแล้วอยากเป็นคุณครูบ้างจัง อิอิ

คิดถึงจังเลยค่ะ ไม่ได้แวะมาตั้งนาน แถมเน็ตเน่าด้วย เหอ ๆ

วันนี้โบเอากะเพราหมึกมาฝาก น่าทานมั๊ยคะ..โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:17:50:16 น.  

 
สวัสดีครับคุณครู ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะครับ

เห็นภาพงานไหว้ครูแล้ว อดคิดถึงสมัยยังเด็กๆ ไม่ได้นะครับ สมัยเด็กๆ ถึงงานไหว้ครูทีก็ต้องออกไปหาดอกไม้แถวบ้านพวกดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย เอาไปรวมๆ กันให้พวกผู้หญิงจัดพานไหว้ครู แต่ตอนเป็นเด็กประถมนี่ง่ายหน่อยไม่ต้องจัดพาน แค่เอาดอกไม้ธูปเทียน หญ้าแพรกดอกเข็มดอกมะเขือมัดเป็นกำๆ ไปไหว้ครูก็พอ

ปล.ทำไมวันครูต้องเป็นวันพฤหัสก็ไม่รู้นะครับ


โดย: NET-MANIA วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:21:12:39 น.  

 
หวัดดีครับ ครูน้อย
แวะมาไหว้ครูอีกครับโดย: เศษเสี้ยว วันที่: 19 มิถุนายน 2553 เวลา:23:22:32 น.  

 
หายไปไหน ..

กลับมาด่วน

คิถุง


โดย: star_paradise วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:0:11:06 น.  

 
มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะค่ะ


โดย: จิ๊บ (คุณนายเยอรมัน ) วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:1:04:52 น.  

 
แวะมาทักทายยามเช้าครับ


อรุณสวัสดิ์ครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของคุณ (Great_opal ) วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:6:18:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:7:43:42 น.  

 
เอิ้วววววววววววววววว

หายไปไหน
เน็ตดีแล้ว ...คนหาย 55


โดย: star_paradise วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:9:10:17 น.  

 
ทักทายตอนเย็นค่ะคุณครู
หายไปแบบนี้ มีอบรมแบบครูเพี้ยน
รึเปล่าน๊อ
มีความสุขในวันหยุดนะคะ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:15:06:56 น.  

 
ผ่านพิธีนี้มานานมากแล้วค่ะ

ดูน่ารักดีค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:16:34:52 น.  

 
เสียใจด้วยนะ .. อโหสิกรรม
ชั้นคงไปไม่ได้
แกก็รู้ว่าภาระของชั้นท่วมหัว

เดินทางปลอดภัยนะบ๊องส์


โดย: star_paradise วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:19:19:49 น.  

 
มาส่งเข้านอนจ้าธิน้อย
พรุ่งนี้มีสอน อย่านอนดึกนะจ๊ะคุณครู

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 20 มิถุนายน 2553 เวลา:21:59:06 น.  

 
ลาพักบล็อคกลับบ้าน ไปวิ่งงับลมทะเลซักพัก
ฝากบล็อคด้วยนะจ้ะ จุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโดย: ศุภมาศ วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:0:23:27 น.  

 


โดย: ศุภมาศ วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:1:50:49 น.  

 
สวัสดีค๊าคุณครูธิน้อยกั๊บ

แพมมาบอกว่าคิดถึงจังเรยน๊า
ดูบอลกะป๊า..แต่มะหวายยแระ
ไปนอนก่อนน๊า..ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะจุ๊ฟๆ..


โดย: mastana วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:2:06:18 น.  

 
แวะมาทักทาย

อรุณสวัสดิ์ครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของคุณ (Great_opal ) วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:5:48:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:7:55:44 น.  

 
แวะมาทักทายตอนเช้านะคะพี่นางน้อยยยยยยยยยย คิดถึงนะคะ จุฟฟๆๆๆๆๆ


โดย: APPLEAIR วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:8:46:18 น.  

 
ICT ย่อมาจากอะไร

I can not tall บ่ ฮ่าๆ


โดย: star_paradise วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:12:23:19 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค๊า

อู้งานมาได้แว๊บบๆ
เหะวันนี้บอสอยู่มีความสุขนะค่ะ

Glitter Graphics

โดย: mastana วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:14:12:54 น.  

 
ร้อนกันแย่นะครับ มีแต่อบๆ รมๆโดย: nulaw.m วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:16:16:14 น.  

 
ดีจ้าเพื่อนสาว

โหเป็นคุณครูนี่อบรมบ่อยเนอะ คุยก่ะเพื่อนเพี้ยนก็อบรมเหมือนกัน

เห็นแล้วเหนื่อยแทนเลย สู้ๆเหมือนกันนะจ๊ะ


โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:16:16:59 น.  

 
เห็นแล้วนึกถึงสมัยยังเยาว์วัยปล.ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บลอกนะคะ


โดย: หัวใจสีชมพู วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:16:41:29 น.  

 
ช่วงนี้ทำงานออกพื้นที่ตลอดเลยค่ะ

แต่ไปทำงาน ก็ได้แวะเที่ยว อิๆ

ได้ชิมของอร่อยๆ เลยเอามาฝากจ๊ะ ^^โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:20:35:30 น.  

 
เด็กๆ น่ารักจังครับพี่


โดย: กลิ่นดอย วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:21:02:03 น.  

 
ทักทายยามค่ำคืนที่แสนจะอบอ้าวค่ะ

ฝากโหวตด้วยนะคะ

//www.pantip.com/cafe/home/topic/R9371213/R9371213.html


โดย: cd2lucky วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:21:29:38 น.  

 
มาชวนไปเที่ยวค่ะ..จะหนีไป กทม. สัก 3-4 วัน..
เสาร์นี้ถ้าว่าง.. เชิญครูน้อย.. ที่ทุ่งศรีเมืองนะคะ .. มีกิจกรรมดี ๆ หน้าศาลหลักเมือง..


โดย: poongie วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:22:33:00 น.  

 
ปล. งานเริ่มหลังสี่โมงเย็นนะคะ..

ลดยาเหลือใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค..

แล้วเจอกันค่ะ 26 มิ.ย. นี้


โดย: poongie วันที่: 21 มิถุนายน 2553 เวลา:22:34:08 น.  

 
งานยุ่งๆๆ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคร่าาา


โดย: จิ๊บ (คุณนายเยอรมัน ) วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:2:23:53 น.  

 
มีอบรมเหรอครับ....
สู้ๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับอรุณสวัสดิ์ครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของคุณ (Great_opal ) วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:6:05:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:7:50:03 น.  

 
อบฯ สนุกป่าวเพื่อน

วันนี้ก็ต้องไปอบเหมือนกันว่ะ
ไรว๊า ...

มันจะผลาญงบประมาณกันไปถึงไหน
สงสารเด็กที่ไม่มีใครสอน ..
ปิดเทอมไมมันไม่อบ โค ตะ ระ เซ็ง


โดย: star_paradise วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:8:40:24 น.  

 


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:12:49:05 น.  

 
เดินทางปลอดภัยนะบ๊องส์

จุ๊บ จุ๊บ


โดย: star_paradise วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:14:04:51 น.  

 
นิสัยไม่ดีเลยถูกเรียกให้ไปอบรม แบบนี้รึเปล่า อิอิ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:18:15:54 น.  

 
้เหนื่อยอ๊ะเปล่าตะเอง ฝันดีนะจ๊ะ


โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:0:14:15 น.  

 
จุ๊บๆ ..

เอ่อ .. กล้าๆ อัพหน่อยนะคะ
เป็นห่วงอย่างแรง หุหุ


โดย: star_paradise วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:0:44:42 น.  

 
มีแอบแวะมาเล่นบล็อก ....อิอิ


ยินดีด้วยกับการอบรมจนเสร็จสิ้นครับอรุณสวัสดิ์ครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของคุณ (Great_opal ) วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:5:40:31 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:7:53:49 น.  

 
แบร่ ๆๆๆๆ

ไปแระ

แค่แวะมาหลอน

เอิ๊กๆโดย: star_paradise วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:12:36:22 น.  

 
แวะมาบอกว่าง่วงสุดๆ


โดย: กาแฟ..เหมียวอ้วน วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:14:09:17 น.  

 


โดย: star_paradise วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:19:08:53 น.  

 
ทักทายครับบบบบบบบบบบบบอรุณสวัสดิ์ครับ ^^


โดย: พระจันทร์ของคุณ (Great_opal ) วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:5:55:43 น.  

 
เหนื่อยเหรอครับพี่

มาเป็นกำลังใจให้นะโดย: กลิ่นดอย วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:10:06:53 น.  

 
เพื่อนสาวจ๋า เข้ามาเป็นกำลังใจ สู้ๆๆๆ นะจ๊ะ


โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:11:03:08 น.  

 
ทั้งอบทั้งรม 55 จวนเป็นไก่ย่างห้าดาว
กันหรือยังครับ อิอิ ว่าไปประสากำลังหิวอ่ะครับ
วิ้วๆโดย: nulaw.m วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:11:15:42 น.  

 


โดย: jodtabean (loveyoupantip ) วันที่: 6 สิงหาคม 2554 เวลา:2:35:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

thi_noi
Location :
อุบลราชธานี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Friends' blogs
[Add thi_noi's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.