| ห้องฝากข้อความ | Youtube.com | facebook.com | Oldie Photos | | jamaica's Blog |

ย้อนยุคคลายอารมณ์(สุนทราภรณ์001) :: พรานทะเล + พรานไพร + พรานล่อเนื้อ + พรานสัญจร+พรานสังคม+พรานรัก(เครดิต::คีตา พญาไท)
ในคำจารึก อนุสรณ์รูปปั้นครูเอื้อ สุนทรสนาน
จากหนังสือ เอื้อสุนทรสนาน ดุริยกวีสี่แผ่นดิน ของศรีอยุธยาเขียนไว้ว่า...

"ได้ก่อตั้งวงดนตรีลีลาศ กรมโฆษณาการ (วงดนตรีสุนทราภรณ์/วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์)
ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2482 เป็นหัวหน้าวงดนตรี เป็นครูเพลงผู้ประพันธ์ทำนอง เป็นนักดนตรี
และนักร้องในนาม "สุนทราภรณ์" ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แพร่หลายที่สุดของไทย"

นักดนตรีวงไทยฟิล์มในขณะนันซึ้งล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการสังกัดอยู่ในกรมศิลปากร ที่นำโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน
และพรรคพวกอันประกอบด้วย สังเวียน แก้วทิพย์, สมบูรณ์ ดวงสวัสดิ์, เวส สุนทรจามร, ภิญโญ สุนทรวาท, สริ ยงยุทธ,
คีติ คีตากร, สภา กล่อมอาภา, สมบูรณ์ ศิริภาค, ทองอยู่ ปิยะสกุล, สมพงษ์ ทิพยะกลิ่น ยกเว้น จำปา เล้มสำราญ จากกองดุริยางค์
ทหารบกเพียงคนเดียว โดยมีครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวงดังเดิม มีหน้าที่บรรเลงเพลงส่งกระจายเสียงที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมโฆษณาการและงานรื่นเริง บันเทิง และงานเต้นรำของหน่ายราชการต่างๆ ที่ขอมา

เพื่อให้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของวงดนตรีที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน และมีชื่อถึง 3 ชื่อด้วยกันคือ วงดนตรีลีลาศ
กรมโฆษณาการ วงดนตรีสุนทราภรณ์หรือวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ จึงใคร่ขอสรุปเรื่องราวมากล่าวถึงโดยสังเขป คือ

พ.ศ.2482 ก่อตั้งวงดนตรีกรมโฆษณาการขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ในระยะแรกนั้นยังคงบรรเลงเพลงสากล
ที่นำเอาเนื้อเอาโน้ตมาจากวงไทยฟิล์ม และเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เช่น เพลงในฝัน ลมหวน บัวขาว เป็นต้น

ต่อมาครูเอิบ ประไพเพลงผสมศิษย์เอกคนสำคัญของพระเจนดุริยางค์อีกคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีวงเครื่องสายฝรั่งหลวง
วงดนตรีสากลกรมศิลปากรร่วมกันกับครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้แต่งเพลงขึ้นหลายเพลง เช่น เพลงทาสน้ำเงิน เพลงมนต์สาว
เพลงน่าน้อยใจ เพลงเพลินใจ เพลงพรางรัก เพราะรักเปราะและเพลงพรานไพร ฯลฯ ซึ่งมีความไพเราะและได้รับ
ความนิยมมากในสมัยนั้น ใช้บรรเลงเพลงสากลที่เล่นกันมาแต่เดิม
เพลงพรานไพร
คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง เอื้อ สุนทรสนาน
++++++++++++++++++++++
เที่ยวพเนจรซอกซอนพนาลัย ชมเขาลำเนาไพรเพลินใจเจริญตา

รื่นระเริงใจ เที่ยวไปในมรรคา สำราญในวิญญา ชมป่าพนาลี

ลำธารละหานไหลซ่านผ่านภูผา เพลิดเพลินชมปลาวนเวียว่ายกรายอินทรีย์

อยู่ในพงไพรเที่ยวไปพนาลี ใจกายสบายดีสมที่สราญรมย์

แว่วชะนีฟัง ก้องดังวังเวงใจ ครวญร้องคะนองไพร เร้าใจไร้คู่ชม

หมู่พญาลอล่อใจให้เริงรมย์ เคล้าคลอพะนอชมสมสู่อยู่ดงดอน

กวางทรายยั่วยวนเคล้าคู่อยู่ริมหนอง ร่าเริงลำพองคะนองวิ่งชิงกันจร

เกิดเป็นพรานไพรสุขไม่อาวรณ์ หากินพเนจรเที่ยวป่าเป็นอาจิณ

เป็นเพลงไพเราะอีกเพลงหนึ่งที่สุนทราภรณ์เป็นผู้ขับร้อง ชื่อเพลงที่อยู่ในชุด
"พราน" ได้แก่ เพลงพรานล่อเนื้อ พรานทะเล และพรานไพร เพลงนี้

เพลงเหล่านี้นับว่าเป็นเพลงในยุคแรกของวงดนตรีกรมโฆษณาการ
ซึ่งนักร้องชายก็มี ครูเอื้อ สุนทรสนาน, ครูล้วน ควันธรรม นักร้องหญิง
ได้แก่ รุจี อุทัยกร มัณฑนา โมรากุล เป็นหลัก

เพลงพรานทะเล
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้อง เอื้อ สุนทรสนาน
+++++++++++++++++++++
ชีวิตที่คร่ำ กลางน้ำเวียนวน
ลอยล่องกลางชล ไม่พ้นทนไป
อยู่กับเรือเบื่อใจ ผองพรานทะเลเร่ไป
อยู่ห่างไกล กลางสายชล

มองน้ำตรงหน้า จรดฟ้าไกลๆ
ว้าเหว่ดวงใจ ไม่เห็นผู้คน
คลื่นและลม สู้ทน
ทุกข์ใจ ปานใดไม่บ่น สู้แดดฝน ลำบากกาย

อยู่หว่าง ทะเลนานๆ
ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
สิ้นชีพสิ้นชนม์ เคราะห์ร้าย
ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้คงคา

เพียงเห็นริมฝั่ง สักครั้งดีใจ
มาบกทีไร ให้แสนปรีดา
ใกล้แผ่นดิน เข้ามา
เหมือนมี วิมานตรงหน้า ปลื้มหนักหนา แทบจูบดิน
เพลงพรานล่อเนื้อ
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในที เหมือนเจ้าจะมี รักอารมณ์
ยั่วเรียม ให้เหงา มิใช่เจ้าชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะ คมตาเจ้า

เรียม พะวักพะวง เรียมคิดทะนง แล้วเรียมก็คง หลงตายเปล่า
ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็ง เพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิง นั่นแล

น้าวศรเล็ง เพ่งเอาทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ยิงซิแม่
ยิง อกเรียม สักแผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปร อย่าเปลี่ยนใจ

เรียม เจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อเจ้าง่า แล้วเจ้าก็ลาถอย ทันใด
เจ็บปวดหนักหนา เงื้อแล้วรา เลิกไป เจ็บยิ่งสิ่งใด ไยไม่ยิง พี่เลย

เพลงพรานทะเล นี้ เดิมนั้น เป็นเพลงที่ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล และ ครูเอื้อ สุนทรสนาน
แต่งขึ้นมาในยุคกลาง เพื่อใช้ในการขับร้องสลับหน้าม่าน บนเวทีละคร หรือ การฉายภาพยนตร์
ไม่ได้ตั้งใจแต่งให้เหมือนกับเพลงประจำสถาบันสี่เหล่าทัพอื่นๆ เพราะมี วงดุริยางค์ทหารเรือ
และครูเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วหลายคน เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครูพยงค์ มุกดา ครูสกนธ์ มิตรานนท์ ฯลฯ

ใน หนังสือ ๑๐๐ เพลงดี ๑๐๐ ปี เอื้อ สุนทรสนาน เขียนเล่าถึง เพลงทหารเรือ เอาไว้ว่า
เมื่อ เพลงพรานทะเล และ เพลงถอนสมอ ของ วงดนตรีสุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นผลงานของ
ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูแก้ว อัจฉริยะกุล และ ครูธาตรี เกิดขึ้น บรรดานักเรียน โรงเรียนนายเรือ
ก็นำเอาเพลงทั้งสองเพลงไปใช้เป็นเพลงประจำโรงเรียนโดยอัตโนมัติ เพราะมี เนื้อหา ท่วงทำนอง
ที่กินใจ มี ความหมาย ความไพเราะ สอดคล้องกับ ชีวิตของ ลูกทะเล ลูกประดู่ โดยทั่วหน้า
เพลงพรานทะเล นี้ สิงห์ อิ่มลาภ นำเอาไปขับร้องสลับหน้าม่าน ก่อนการฉายภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์มาก่อน เช่นเดียวกับ เพลงพรานไพร ( เที่ยวพเนจร...) เพลงพรานล่อเนื้อ
( เจ้ายักคิ้วให้พี่...) ต่อมา ได้ขับร้องบันทึกเสียงโดย สุนทราภรณ์ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๒
และกลายเป็นเพลงอมตะประจำตัว ครูเอื้อ สุนทรสนาน หรือ สุนทราภรณ์ ไปอีกเพลงหนึ่ง
เพราะ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นำเอาไปร้องถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ก่อนจะถึงแก่กรรม
ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ในปีต่อมา
เพลงพรานล่อเนื้อ
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
วินัย จุลละบุษปะ สุนทราภรณ์ ขับร้องต้นฉบับเดิม
++++++++++++++++++++++
เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในที เหมือนเจ้าจะมี รักอารมณ์
ยั่วเรียม ให้เหงา มิใช่เจ้าชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะ คมตาเจ้า

เรียม พะวักพะวง เรียมคิดทะนง แล้วเรียมก็คง หลงตายเปล่า
ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็ง เพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิง นั่นแล

น้าวศรเล็ง เพ่งเอาทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ยิงซิแม่
ยิง อกเรียม สักแผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปร อย่าเปลี่ยนใจ

เรียม เจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อเจ้าง่า แล้วเจ้าก็ลาถอย ทันใด
เจ็บปวดหนักหนา เงื้อแล้วรา เลิกไป เจ็บยิ่งสิ่งใด ไยไม่ยิง พี่เลย

ครูเพลงในสมัยก่อน มักจะให้ความสำคัญ และสนใจในวรรณคดีโบราณ
สามารถนำเอามาดัดแปลงแก้ไข ให้เกิดความไพเราะ ทั้งในรูปแบบของ วรรณศิลป์
และ คีตศิลป์ ผิดกับบทเพลงที่กำลังนิยมกันอยู่ในสมัยปัจจุบัน อย่างฟ้ากับดินเลยทีเดียว...”

เพลงพรานล่อเนื้อ เป็น เพลงที่ ครูแก้ว อัจฉริยะกุล นำเอามาจาก โคลงของ ศรีปราชญ์ นอกจาก
พรานล่อเนื้อและ เพลงนวลปรางนางหมอง แล้ว ยังมี เพลงกระต่ายโง่ อยู่ด้วย อีกเพลงหนึ่ง
พรานสัญจร
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ นำหมู่
(บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com)
+++++++++++++++++++++++++++
เราพวกพรานสัญจร
เร่ร่อนฟ้อนรำ (ฟ้อนรำ)
ขับลำนำ (ลำนำ) ร่ายรำนี่หนา
รำ เต้นรำขอทาน
พวกพรานพลัดมา (พลัดมา)
จงเมตตากรุณาผองข้าพวกพราน

เราหากินกันไปไม่พอจึงขอท่าน
โปรดทำบุญทำทานเพราะร่างกายพิการสิ้นทางหากิน
เมตตาเถิดหนาเป็นค่าอาหาร ขอทานท่านกิน
ขับเพียงเสียงพิณหากินด้วยศิลปะเรา
(ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง)

เกร็ดเพลงจาก(บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com)
© ประกอบละครเรื่อง "ปาริชาต"
พรานทะเล(หนุ่ม)
© เพลงนี้จังหวะ(โบเลโร่ วอลทซ์) และอีกเพลงที่ใช้จังหวะนี้ คือเพลง ดาวในใจ ครูเอื้อ และ วรนุช อารีย์ เป็นคนขับร้อง
ด.ช.ธนภัทร
© คุณชรินทร์ นันทนาครก็นำมาร้อง
วัฒนะ
© ไม่ทราบว่าทำไมชื่อพรานสัญจรค่ะ เพราะ พราน ก็น่าจะหมายถึงผู้ล่า แต่ในนี้เหมือนว่า จะหมายถึงกลุมคนที่มาเต้นรำ ขอค่าอาหาร
สะบันงา
© เป็นเพลงประกอบละคร เรื่อง "กามนิต วาสิฏฐี" ครับ
การ์ฟิลด์
© พรานในที่นี้หมายถึงคนทำมาหากินก็ได้มังครับ
เกี้ยว
© พรานสัญจรในที่นี้จะหมายถึงพวกวณิพกในนิยายกามนิตวาสิฎฐีครับ
ไพบูลย์พรานสังคม
คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
++++++++++++++++++++++++++++++
ร่างสวยสมชายผึ่งผายสง่า
ขำคมคารมทีท่าต้องชะตาชวนชื่น
เมื่อหลงนิยมจึงขมใจขื่น
รักขาดสวาทคลายคืนความชื่นจางร้างพลัน
ไม่หมายตรึงจิตเธอคิดเพียงใคร่
ไร้คุณธรรมทำให้ใครต่อใครโศกศัลย์
เออหนอใจคนสุดค้นไล่ทัน
รักกลับผัดเปลี่ยนเวียนผันไปทุกวันเวลา

(หมู่) จิตใจเหลือเปรียบปานเหมือนดั่งพรานมารสังคมนั่น
คนอะไรใจอาธรรม์น้ำใจคอยบั่นวิญญาณ์
โอ้หนอพรานผลาญสัตว์ป่า
แม้เปรียบไปเธอร้ายกาจกว่า
ลวงนารีเรื่อยมาสมในอุราก็ผละจากไป

*เมื่อรักเธอนั่นห่างหันคลายค่า
มิควรมาวางทีท่าเพื่อหมายมาชื่นใหม่
เล่ห์รักตรึงจิตยังคิดจำได้
ขอหลบหลีกปลีกตัวไปไกลจากพรานสังคม
ต้องขอสาปส่งไม่หลงทีถ้อย
ลิ้นลมคารมพูดพล่อยยังฝากรอยขื่นขม
กลัวรักระกำให้ช้ำอกตรม
เหลือสุดจะกล่าวให้สมในลิ้นลมอันชั่ว**

(หมู่) เล่ห์กลล้นประมาณหมายบั่นรานคอยผลาญใจนั่น
รักแล้วร้างจางใจกัน มิเคยคงมั่นเมามัว
สาปแล้วชายร้ายจนกลัว
ขออย่ามาปองหมายพันพัว
ใจมันยังร่ำรัวเพราะยังหวั่นกลัวจะเจ็บอกช้ำ

(ซ้ำตั้งแต่ * ถึง **)

คุณบรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ เป็นนักร้องหญิงยุคดาวรุ่งสุนทราภรณ์
ที่ครูเอื้อมอบหมายให้ร้องเพลงเร็วในแนว ของคุณศรีสุดา
คุณบรรจงจิตต์ครองคู่กับครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังษี หัวหน้าวงสุนทราภรณ์ปัจจุบัน
เธอเสียชีวิตด้วยโรคหนังแข็งในปี ๒๕๔๗(ภาพจากเว็บบ้านคนรักสุนทราภรณ์)
เพลง"พรานรัก"
คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
บุษยา รังสี ขับร้อง
+++++++++++++++++++++++++++
ผู้หญิง รักผู้ชาย รักมอบให้ จนสุดใจสุดฤดี

เหมือนทาส ในเรือน เหมือนเชลยรัก อย่างภักดี

คนรัก จะเลวจะดี ไม่มีวันลืมรักได้

ผู้ชาย รักผู้หญิง รักเพื่อทิ้ง รักไม่จริงสักราย

เหมือนดัง นายพราน ผลาญชีวิต คิดฆ่าเนื้อทราย

พรานเนื้อ ยังมีวันวาย แต่ชายมิเคย หยุดถวิล

ผลาญ พรหมจรรย์ ให้ฉันหมดสาว คาวสิ้น

ฝากคราบราคิน แล้วเธอก็บินลับลา เป็นพรานสายสวาท พิฆาตเข่นฆ่า

เหลือแต่ รอยช้ำอุรา เพราะชาย นั้นพล่า จิตใจ

ที่จริง หญิงเกิดมา นั้นมีค่า เกินกว่า จะเปรียบกันไป

ชายขาด สตรี แล้วโลกนี้ จะเป็นฉันใด

ลองคิด ลองตรอง สิชาย อย่าให้ หญิงตายหมดเลย

ใน เพลงพรานรัก นี้ ครูสุรัฐ พุกกะเวส เลือกใช้ คำซ้ำ อธิบายความได้อย่างชัดเจน เช่น
ผู้หญิง รัก ผู้ชาย / สุด ใจ สุด ฤดี (ผู้หญิง – ผู้ชาย / สุด ใจ – สุดฤดี) เหมือน ทาสใน เรือน เหมือน เชลยรักอย่างภักดี
เหมือน ดังนายพราน ( เหมือน – เหมือน – เหมือน / เหมือน – เรือน ) เหมือนดัง (นาย) พราน ผลาญ ชีวิต คิดฆ่าเนื้อ
ทราย / เป็น พราน ผลาญ สวาท ( พราน – ผลาญ / พราน – ผลาญ )จะ เลว จะ ดี / ผู้ ชาย รัก ผู้ หญิง / รัก เพื่อทิ้ง
รัก ไม่จริง สักราย ( จะ ( เลว ) – จะ ( ดี ) / ผู้ ( หญิง ) – ผู้ ( ชาย ) / รัก ( เพื่อทิ้ง ) – รัก ( ไม่จริง ) / ทิ้ง – จริง )

วรรคทอง ของ เพลงพรานรัก เพลงนี้ น่าจะเป็น เหมือนดัง นายพราน ผลาญชีวิต คิดฆ่าเนื้อทราย พรานเนื้อ
ยังมีวันวาย แต่ชายไม่เคยหยุดถวิล ซึ่งให้ ความหมาย ได้โดดเด่นชัดเจนมาก ด้วยการเปรียบเทียบ พรานเนื้อ กับ ผู้ชาย
ที่เป็น พรานรัก หรือ พรานผลาญสวาท ที่มุ่ง ผลาญพรหมจรรย์ ของ ผู้หญิง และ เมื่อสมปรารถนาของตน ด้วยการฝาก
คราบราคิน แล้วก็เลยบินลับลา จน เหลือแต่รอยช้ำอุรา เพราะชายนั้น พล่าจิตใจ

จากนั้น ครูสุรัฐ พุกกะเวส ก็ฝากคำถาม เป็น การเปรียบเทียบ ในลักษณะของ สรุป รวมความ แบบอนุนามมัย และ
อธิพจน์ ( เปรียบเทียบเกินจริง ) ว่า ที่จริง หญิง เกิดมา นั้นมีค่า เกินกว่าจะเปรียบกันไป ชายขาด สตรี แล้วโลกนี้
จะเป็นฉันใด ลองคิด ลองตรอง ซิชาย อย่าให้ หญิงตาย หมดเลย ได้อย่างหมดจด งดงาม(เครดิต คีตา พญาไท)

1. เพลง"พรานไพร" คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน /ขับร้อง เอื้อ สุนทรสนาน

2. เพลง"พรานทะเล" คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน /ขับร้อง เอื้อ สุนทรสนาน

3.เพลง"พรานล่อเนื้อ" คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน /ขับร้อง วินัย จุลละบุษปะ

4.เพลง "พรานสัญจร" คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน/ ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ นำหมู่

5.เพลง"พรานสังคม"คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน ผู้/ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์

6.เพลง"พรานไพร" (ต้นฉบับเดิม ครูเอื้อ สุนทรสนาน)
ต่อมา ศรวณี โพธิเทศ นำมาขับร้องใหม่ลงในแผ่นเล็กสปีด 45"
ใช้ประกอบภาพยนตร์ เรื่อง "รอยพราน"
7. เพลง"พรานรัก" คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน /บุษยา รังสี ขับร้อง

ขอขอบคุณ
ครูเพลง.. ศิลปินนักร้อง
ขอบคุณ... ทุกๆตัวอักษร..ในบทเพลง
ที่ขับกล่อมโลกใบนี้ให้มีความสุขสุนทรีย์
และขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามา รำลึกถึง
เสียงเพลงไพเราะในอดีต ด้วยกันนะคะ


ฟังเพลงสุนทราภรณ์"ชุด 7 พราน"ได้ที่นี่ค่ะ

+เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน+


Create Date : 10 กันยายน 2557
Last Update : 11 กันยายน 2557 7:56:04 น. 0 comments
Counter : 3514 Pageviews.

ซ้อเล็ก นะเออ
Location :
Albania

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 65 คน [?]

บล้อกนี้จัดทำขึ้น
ด้วยรักและคิดถึง
เรื่องราวต่าง ๆในอดีต
ขอขอบคุณ......
แหล่งข้อมูลมหาศาล
จากGoogle@You tube
ขอขอบคุณ......
ครูเพลง.... ศิลปินนักร้อง
ขอบคุณ... ทุกๆตัวอักษร..ในบทเพลง
ที่ขับกล่อมโลกใบนี้ให้มีความสุขสุนทรีย์
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาร่วมรำลึก
ถึงเสียงเพลงในอดีตด้วยกันนะคะ
+เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน+


BlogGang Popular Award #10
หน้าหลักเดือนเมษายนคลิกที่นี่ค่ะ

③San Francisco
②Back to the 50's & 60's
①The Platter:Only You

หน้าหลักเดือนพฤษภาคมคลิกที่นี่ค่ะ

⑤Casablanca+คาสบลังกา
④หากเธออยากถาม+จงรัก (อรวี@001)
③รวมเพลงคุณเพ็ญแขกัลย์จาฤก
②Singin' In The Rain1952
①Top Songs of 1955

หน้าหลักเดือนมิถุนายนคลิกที่นี่ค่ะ

⑥ดนตรีบรรเลง Benny Goodman
⑤25เพลงจากวรรณกรรมผู้ชนะสิบทิศ
④ดวงใจ:ภาษาใจ:ใครหนอ(สวลี 01)
③เพลงจากภาพยนต์ฟ้าทะลายโจร
②รักแท้+ดาว(สุเทพ วงศ์กำแหง01)
①Top 20 Hank Williams

หน้าหลักเดือนกรกฎาคมคลิกที่นี่ค่ะ

①ป่าลั่น++(สุเทพ วงศ์กำแหง02)
②ทำบุญด้วยอะไร + กลุ้มใจ
③คิดถึงพี่ไหม+สาวนครชัยศรี
④สักขีสมิหรา + สมิหราราตรี
⑤ลาชู้ :: ชู้ลา

หน้าหลักเดือนสิงหาคมคลิกที่นี่ค่ะ

①ลารักจากสวนแตง+สาวครวญจากสวนแตง
②น้ำตาลก้นแก้ว+พ่อน้ำตาลก้นเปรี้ยว
③ทั้งๆที่รู้+ทั้งๆที่รัก
④เพลงครูล้วน ควันธรรม ตอนที่1
⑤เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง (อรวี@002)

หน้าหลักเดือนกันยายนคลิกที่นี่ค่ะ

①เพลงครูล้วน ควันธรรม ตอนที่2
②เพลงจากละคร@วรรณกรรม(อรวี@003)
③รวมเพลงสุนทราภรณ์ 001
④รวมบทเพลงชุดสายน้ำ001
⑤Summer kisses,+ คิมหันต์พิศวาส

หน้าหลักเดือนตุลาคมคลิกที่นี่ค่ะ

①"สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์"
②จูบมัดจำ+จูบมัดใจ@ทูล-จิตติมา
③สายชล+เธอ+ลองรัก@จันทนีย์
④ไก่ฟ้า-ลาวเจริญศรี-ยอยศพระลอ
⑤"ขวัญ-เรียม"ณ ทุ่งบางกะปิ"

หน้าหลักพฤศจิกายนคลิกที่นี่ค่ะ

①"กุหลาบสีแดง+ลมลวง@ ธีระศักดิ์"
②เสียงครวญจากเกาหลี+รักแท้จากหนุ่มไทย
③วานลมจูบ@วานลมจูบทำไม
④ ฉลอง สิมะเสถียร
⑤"เจ็บพอแล้ว@คณิตตา"Group Blog
 
<<
กันยายน 2557
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
10 กันยายน 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ซ้อเล็ก นะเออ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.