| ห้องฝากข้อความ | Youtube.com | facebook.com | Oldie Photos | | jamaica's Blog |

รวมบทเพลงไพเราะจาก "สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์"

เพลงกวี "สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์"


1.รักคุณเข้าแล้ว + สุเทพ วงศ์กำแหง
2.รักพี่นะ + สุเทพ วงศ์กำแหง
3.รักพี่นะ + ชาญ เย็นแข
4.ใจพี่ + สุเทพ วงศ์กำแหง
5.ที่รัก + ชรินทร์ นันทนาคร
6.คำคน + สุเทพ วงศ์กำแหง.
7.ความรักเจ้าขา + เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
8.รัก + สุเทพ วงศ์คำแหง@สวลี ผกาพันธุ์
9.สัญญารัก + ชรินทร์ นันทนาคร @อรวี สัจจานนท์
10.รักปักใจ + ลินจง บุนนากรินทร์
11.วิหคเหิรลม + เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
"สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์" ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. ๒๕๔๙
เจ้าของผลงานเพลงทรงคุณค่ามากมาย

" สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ "
ได้ประพันธ์บทเพลงไทยสากลมาแล้วประมาณ 1,000 กว่าเพลง
ส่วนใหญ่แต่งร่วมกับสง่า อารัมภีร ซึ่งเป็นเพลงในละครเวที และมีผลงานประพันธ์เพลงที่แต่งร่วมกับ
สมาน กาญจนะผลิน ซึ่งมีเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น รักปักใจ แน่หรือคุณขา
เพลงทักษิณราชนิเวศน์ วิหคเหินลม ที่รัก นางสาวไทย รักคุณเข้าแล้ว เพียงคำเดียว ความรักเจ้าขา
สัญญารัก นกเขาคูรัก ออเซาะรัก เป็นต้น

" สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ "
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 16.56 น.
เนื่องจากโรคลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นหัวใจ หลังจากเข้ารักษาอาการป่วยที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กว่า 2 เดือน สิริรวมอายุ 88 ปี

" สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ "
ได้ประกอบคุณงามความดีสร้างสรรค์ผลงาน
ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการเพลงไทยสากล จนได้รับการ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีไทยสากล-ผู้ประพันธ์) พุทธศักราช 2549 และได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550

" สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ "

เกิดเมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2469 เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด
บิดาชื่อ หลวงหลวงพินิจดุลอัฎ (พุฒ กาญจนภี) มารดาชื่อ นางเกษม พินิจดุลอัฎ
ภรรยาชื่อ นางชวนชื่น ไกรจิตติ มีบุตรธิดา 3 คน สำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ณ ประเทศอังกฤษ เป็นทั้งนักบริหารธุรกิจและศิลปินนักแต่งเพลง

" สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ "
ท่านเป็นผู้ริเริ่มใช้สรรพนาม คุณ แทนคำว่า เธอ และใช้ผม แทนคำว่า ฉัน และเรียม
ในเพลงรักคุณเข้าแล้ว อันเป็นคำที่ประชาชนทุกคนในยุคนั้นใช้กันติดปากในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้
ยังมีผลงานประพันธ์เพลงให้กับสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ อีก ได้รับพระราชทนแผ่นเสียงทองคำในฐานะประพันธ์
คำร้อง จากเพลงใจพี่และเพลงวิหคเหินลม รางวัลเสาอากาศทองคำ ในเพลงเพียงคำเดียว จากสถานีวิทยุเ
สียงสามยอด และรางวัลนราธิป ในฐานะนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโสที่ทำคุณประโยชน์ด้านวรรณกรรม
ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

" สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ "
ที่มาของนามปากกา...สืบเนื่องมาจากในช่วงที่ท่านแต่งเพลงนั้น
ท่านยังทำงานประจำอยู่ จึงคิดว่าคงไม่เหมาะนักถ้าจะใช้ชื่อจริงในการแต่งเพลง ฉะนั้นจึงได้ไปขอให้
น.อ.สวัสดิ์ ฑิฆัมพร ตั้งชื่อนามปากกาให้และได้ชื่อว่า สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
โดย สุนทรียะ มาจากคำว่า aesthetic หมายถึง ความรู้สึกอันรู้จักค่าของความงาม ทำให้ไพเราะ อ่อนโยน น่ารัก
ซึ่งตั้งให้ตามอุปนิสัย แต่สุนทรียะ ฟังดูห้วนและแข็งเกินไป จึงเติมให้เป็น สุนทรียา ส่วน ณ เวียงกาญจน์
หมายถึงที่แดนทองหรือเมืองทอง ตั้งให้ตามที่มาของตระกูล
(เครดิต:://www.manager.co.th/)

" สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ "
ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำในฐานะประพันธ์คำร้อง
จากเพลงใจพี่ และเพลงวิหคเหินลม รางวัลเสาอากาศทองคำในเพลง เพียงคำเดียว
จากสถานีวิทยุเสียงสามยอด และรางวัลนราธิป ในฐานะนักเขียนและบรรณาธิการ
อาวุโส ที่ทำคุณประโยชน์ด้านวรรณกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
(เครดิต :: //www.thaipost.net/)

เพลงรักพี่นะ
คำร้อง - สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง - สมาน กาญจนะผลิน

------------------------------------

พี่คอยใฝ่ฝัน
เพ้อครวญรำพันหัวใจมั่นรำพึง
เฝ้าคิดถึงคะนึงฝันไป
ฝันได้ฝันดี ฝันว่าโฉมศรีตอบคำ

อกพี่คอยแต่เพ้อ หลงครวญละเมอ
หลงใจเหม่อดื่มด่ำ
เจ้าตอบคำรักพี่ดังหวัง
เพ้อจัง เพ้อจริง เพ้อว่ายอดหญิงให้เชย

แต่ใยหนอเจ้านิ่งงัน
หรือเจ้าตื้นตันไฉนเลย
มิเอื้อนมิเอ่ย
พี่คอยชิดเชยให้ชื่นใจ

บอกว่ารักนิดเดียวเป็นไร
ใจพี่หวังปรนเปรอ
รักพี่นะเออ
พี่คอยพร่ำเพ้อถึงทุกนาที

อกพี่คอยแต่รัก
เหมือนเทพชวนชัก รักสลักทรวงพี่
ให้พี่นี้หลงรักแต่เจ้า
รักเอา รักเอา เหลือที่แบ่งเบาเจ้าเอย

เพลงนี้เป็นเพลงที่ชาญ เย็นแข ขับร้องบันทึกเสียงไว้เป็นคนแรก
มีความไพเราะและเป็นอมตะอีกเพลงหนึ่งในแบบของสังคีตประยุกต์
คาดว่า เป็นเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นในราว พ.ศ.2497
เพลงที่ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์แต่งคู่กับครูสมาน กาญจนะผลิน ส่วนมาก
จะมอบให้ชาญ เย็นแข เป็นผู้ขับร้องในยุคละครเวทีสมัยแรก เช่นเพลงกลับมาหาพี่เถิด
เพลงกลิ่นเนื้อนาง เพลงกลิ่นไม้แซมผม เพลงคะนึงนาง เพลงจำปาทองเทศ เพลง
ดาวใจร้าย เพลงดาวประดับฟ้า เพลงโธ่เอ๋ยดวงใจ เพลงทูนหัวหลอกพี่ เพลงเทวีในฝัน
เพลงพี่ฝันร้าย เพลงรักเขาข้างเดียวเสียแล้ว เพลงรักพี่นะ เพลงรักที่ต้องรอคอย
เพลงรักสุมอก เพลงลาที ความรัก เพลงสายใยแห่งความรัก เพลงอ้อมอกน้องนาง ฯลฯ
(//www.thaipost.net/)
เพลง ใจพี่ ขับร้องโดย คุณสุเทพ วงศ์กำแหง
คำร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน

-----------------------------------

ใจพี่ เอาไปเถิดคนดีพี่ให้ ไม่เคยคิดยกให้แก่ใคร

มอบให้เจ้าไว้ครอบครอง ใจพี่ มีเพียงหนึ่งเท่านี้ใช่สอง

จะได้รู้รักพี่ใช่ลอง ขอมอบให้น้องตลอดกาล

หากเจ้าเมตตาปราณี คงถนอมใจพี่มิให้ร้าวฉาน

หากเจ้าสิ้นรักหักราน ขยี้ให้แหลกรานคามือ

ใจพี่ เอาไปเถิดมันมีแต่ซื่อ
ถ้าจะช้ำขอให้ด้วยมือ เพราะซื่อจึงมอบน้องเอย


รักคุณเข้าแล้ว
คำร้อง - สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ / ทำนอง - สมาน กาญจนะพลิน
ขับร้อง - สุเทพ วงศ์กำแหง / (บันทึกเสียงครั้งแรก 2498)

--------------------------------------------------

รักคุณเข้าแล้วเป็นไร รักจนคลั่งไคล้จริงจัง
คุณรักใครหรือยังฉันใด

หวั่นใจว่าคงไม่แคล้ว เลยรักเข้าแล้วจนได้
บอกแล้วไม่วันไหน ต้องเผลอใจเข้าสักวัน

รักคุณเข้าแล้วเต็มทรวง แล้วคุณอย่าหวงสัมพันธ์
เราคิดมารักกันดีไหม

ก็ทีผมยังรักคุณ ก็คุณรักบ้างเป็นไร ของรักกันได้
อย่าคิดอะไรเลยคุณ

ในปี พ.ศ.2497 เพลง "รักคุณเข้าแล้ว" ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
แต่งร่วมกันกับ "ครูสมาน กาญจนะผลิน" ก็โด่งดังสุดขีดใต้ฟ้าเมืองไทย
และมีผลทำให้ "สุเทพ วงศ์กำแหง" เป็นนักร้องที่ได้รับความนิยม
สูงสุดสมัยนั้น
บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกโดยสุเทพ วงศ์กำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2498
เพราะเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองแนวใหม่
และครูสุนทรียา ณ. เวียงกาญจน์ แต่งคำร้อง โดยใช้สรรพนาม
คำว่า "ผม" และ "คุณ" แทน "ฉัน" และ "เธอ"
ซึ่งต่างไปจากของครูเพลงท่านอื่นๆ
สำหรับบทเพลงนี้ที่นำมาให้ฟังเป็นเพลงที่ค­ุณสุเทพ วงศ์กำแหงได้
ร้องบันทึกเสียงทั้ง 2 ภาษาคือภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย
//youtu.be/EQQ0kLASfsI
เมื่อช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2517 โดยบริษัทนิธิทัศน์ โปรโมชั่น
ในชุดอภิมหาอมตะนิรันดร์กาล (//www.oknation.net)


ความรักเจ้าขา
คำร้อง : สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง : สมาน กาญจนะผลิน
ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
------------------------------------------------
ความรัก เจ้าขา ข้าสงสัยในอุรา
ว่าหน้าตาเจ้าเป็นฉันใด คงสวยน่าพิศมัย
น่ารัก น่าใคร่ ละเมียดละไมโสภา
ความรัก เจ้าเอย ใจร้ายนั้นคงไม่เคย
เจ้าคงเคยแต่กรุณา ไม่ทำให้ช้ำอุรา
เปี่ยมล้นเมตตา ล้ำเลิศหนักหนา ใช่ไหมคนดี

ข้าเป็นทาสเจ้าแล้ว หมอบราบคาบแก้ว
แล้วแต่จะคิดปรานี อกของข้าครานี้
เป็นตายร้ายดี แล้วแต่รักที่เวทนา
ความรัก คนสวย โปรดจงสงสารข้าด้วย
ช่วยข้าสมดังปรารถนา กราบแล้วความรักเจ้าขา
โปรดคิดเมตตา สักคนเถิดหนา ข้าขอวิงวอน...

------------------------------------------------

เพลง "วิหคเหินลม"
คำร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน
------------------------------------------
แสนสุขสม นั่งชมวิหค
อยากเป็นนก เหลือเกิน
นกหนอนกเจ้าหกเจ้าเหิน
ทั้งวันนกเจ้าคงเพลิน
เหินลอยละลิ่วล่องลม

แม้นเป็นนกได้ ดังใจจินตนา
ฉันคงเริงร่า ลอยลม
ขอเพียงเชยชม ทั่วท้องนภา
ให้สุดขอบฟ้า สุขาวดี
ฉิมพลี วิมานเมืองฟ้า
ค่ำคืน จะทนฝืนบิน
เหินไป ทั่วถิ่นที่มันมีดารา
เพราะว่าอยากจะรู้ เป็นนักเป็นหนา
ดารา พริบตาอยู่ไย ยั่วเย้า กระเซ้าหรือไร
หรือดาว เกี้ยวใคร เหตุใดดาวจึงซน...
(บันทึกแผ่นเสียงโดยเพ็ญศรี พุ่มชูศรี พ.ศ.2494)

พ.ศ.2494 ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ได้แต่งเพลงวิหคเหินลม ร่วมกันกับครูสมาน กาญจนะผลิน
แล้วมอบให้เพ็ญศรี พุ่มชูศรี เป็นผู้ขับร้อง ซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
มากอีกเพลงหนึ่ง นอกเหนือไปจากเพลงความรักเจ้าขา เพลงรักประดับชีวิน ฯลฯ


สุภัทร สวัสดิรักษ์ บรรณาธิการบริหารของ นิตยสารสกุลไทย ผู้ล่วงลับไปแล้ว บอกว่า

"...เพลงของพี่โจ๊วที่ฉันประทับใจมากเพลงหนึ่ง คือ เพลงวิหคเหินลม เพราะตรงใจที่เนื้อร้อง
และท่วงทำนอง บ่งบอกความหมายถึงชีวิตอิสรเสรีของนก เสียงเพลงของพี่โจ๊ว เป็นเสียงที่ให้อารมณ์
และมโนภาพที่งดงาม มองเห็นนกครั้งใด ก็เหมือนได้ยินเสียงเพลงของพี่โจ๊วกังวานอยู่ในใจทุกครั้ง ..."

ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ เขียนเล่าถึงเพลงวิหคเหินลม ไว้ในหนังสือ 100 ปี เกษม พินิจดุลอัฎว่า

"...เพลงนี้เดิมทีเดียว เนื้อร้องไม่ได้เป็นอย่างนี้ ที่แต่งไว้ครั้งแรกเป็นเพลงผู้หญิงร้องกระแนะกระแหน
ผู้ชายว่าเจ้าชู้ ชอบหลอกลวง เชื่อไม่ได้ ไว้ใจอะไรไม่ได้ อะไรทำนองนั้น

แต่เวลาไปอัดแผ่นเสียงซ้อมเท่าไหร่ๆ ก็ฟังดูไม่ดีสักที พอดีผู้แต่งไปอยู่ที่ห้องอัดเสียงด้วย
ท่านเจ้าของห้องอัดเสียงฟิลิปส์ซึ่งเป็นผู้อัดเสียงเพลงนี้เป็นครั้งแรกได้เดินมาบอกว่า เพลงนี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้
ฟังดูไม่ดีสักที ลองเปลี่ยนเนื้อร้องใหม่ได้ไหม เผื่อจะดีขึ้น

เลยตอบไปว่า ลองดูก็ได้ แต่ต้องขอเวลาหน่อย ระหว่างนี้ อัดเพลงอื่นไปก่อนก็แล้วกัน

ขอกระดาษเขียนหนังสือมา 2 แผ่น ออกมานั่งหน้าห้องอัดเสียง ลักษณะเป็นห้องเล็กๆ
มีหน้าต่างรอบๆ สั่งโอเลี้ยงมาแล้ว 1 แก้ว นั่งคิดไปคิดมาว่า จะเขียนอย่างไรดี พล็อตเดิมใช้ไม่ได้แล้ว
ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่หมด

มองไปนอกหน้าต่าง เห็นนกหลายตัวเหมือนกัน บินไปบินมาอย่างสนุกสนาน
(ห้าสิบกว่าปีก่อน แถบถนนสาทร ยังมีนกบินอยู่) เลยได้ความคิดขึ้นมาว่า เป็นนกดีกว่า

ออกมาเป็น "วิหคเหินลม" ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมง

พอแต่งเสร็จ โอเลี้ยงหมดแก้วพอดี ต่อมาเลยได้ฉายาจาก ส.อาสนจินดา
(นักประพันธ์ชื่อดังในสมัยนั้น) ว่า "นักแต่งเพลงโอเลี้ยงแก้วเดียว"
(เครดิต:://www.manager.co.th/)
รักปักใจ

คำร้อง : สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์.

ทำนอง : สมาน กาญจนะผลิน

----------------------------------

รักปักใจโอ้ใครช่วยฉันที

ทุกนาทีดังไฟมาจี้ เหลือที่บรรเทา

อาวรณ์ใจร้อนรน พะวักพะวนก่นซึมเซา

ตรึงฤทัยให้หลงเมา หัวใจกระเส่านี่ตัวเราหรือตัวใคร

ครั้งแรกก็เพียงเห็นกัน

นึกนึกหวั่นกระสันหัวใจพอรู้ตัวที่ไหนได้

เหลือจะหักใจให้บางให้เบา

รักปักใจผู้ใดใครไหนเล่า

คิดบรรเทาเพราะความมึนเมา เหลือเป่าปัดไป

นานวันมันลุกลาม แม้นเรายิ่งห้ามยิ่งหนักใหญ่

ตัวชักลอยเหาะเหินไป ถึงไม่มีใครไม่เป็นไรยิ้มคนเดียว

นี่แหละที่เขาเรียกกัน รักรักมั่นกระสันมัดเกลียว

ใจนั้นเต้นเป็นเสียงเดียว รักแท้แน่เทียวไม่ลืมไม่เลือน


-------------------------------------

เพลงรัก
คำร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนองสมาน กาญจนผลิน

----------------------------------------

ญ แสงจันทร์นวลผ่อง นภาพราวพร่างดั่งทอง เมื่อมองแสนสุขอุรา
ช เดือนสวยสว่างพร่างตา ฟ้าชื่นวิญญา จันทราจุมพิตทุกคืน

ญ เห็นนภา สมรัก หวั่นใจนักกลัวรักกลายไม่ชื่น
ช ไม่ต้องกลัวเป็นอื่น รักพี่มีแต่ชื่น ชื่นรักเรื่อยไป

ญ คำก็รัก สองคำก็รัก น้องใคร่ทราบนัก รักมากเท่าไหร่
ช รักเจ้านั้น รักจนหมดใจ มิมีสิ่งใดมาเทียมพี่รัก

ญ ครึ่งแผ่นฟ้านี้ได้ไหมพี่
ช สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรัก

ญ อยากจะเห็นดวงใจพี่นัก
ช เชิญน้องควัก ออกดูพี่ยอมสิ้น

ญ หวั่นใจเหลือเอ่ย คำเฉลย ดั่งร้อยลิ้น
ช เสียดายไม่สิ้น ลิ้นมีเพียงหนึ่ง ไม่ถึงร้อยพัน

ญ ลิ้นหนึ่งอย่างนี้ วจียังตามไม่ค่อยจะทัน
ช หากมีร้อย จะให้ทั้งร้อยเสกสรร

พ เพ้อรำพัน แต่คำรักเอย

เกร็ดเพลงจาก ผู้จัดการออน์ไลน์

"เพลงรัก" เพื่อประกอบละครเรื่องทหารเสือ กรมหลวงชุมพรฯ ของสุวัฒน์ วรดิลก
สุวัฒน์ วรดิลก เขียนถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเพลงรัก เพลงนี้เอาไว้ว่า

"พ.ศ.2495 เฉลิมไทย เฉลิมนคร พร้อมใจกันเปลี่ยนเวทีละครเป็นจอหนัง
ผู้เขียนกับเพื่อนศิลปินย้ายไปเช่าโรงมหรสพศรีอยุธยา เปิดแสดงละครกลางปี
พ.ศ.2496 คณะชุมนุมศิลปิน เสนอละครเพลง "ทหารเสือกรมหลวงชุมพร"
นวนิยาย(อีกเรื่อง)ของผู้เขียน

เพื่อแก้ตัวที่สำคัญผิดกับเพลงเดียวดาย ผู้เขียนจึงขอเพลงรักซึ่งน้าหมาน
สร้างทำนองจากเพลงไทย "โสมส่องแสง" และสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ แต่งคำร้อง
มาเป็นเพลงเอกในละครทหารเสือกรมหลวงชุมพรทั้ง 2 ภาค
(แสดงติดต่อกัน 1 เดือนเต็ม)

เพลงรักจึงหลายเป็นลมหายใจของแฟนเพลงยุคนั้น (พ.ศ.2496 - 2500)

ส่วนครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ เขียนเล่าถึงเบื้องหลังของเพลงรัก
เพลงนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

"เย็นวันหนึ่งไปงานเผาศพ คงจะเป็นวัดมกุฏฯ ระหวางนั่งรอ ก่อนถึงเวลา
วงปี่พาทย์ประโคมศพบรรเลงเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่ง ทำนองล้อกันไปล้อกันมา
เพราะดี เลยพยายามจำไว้ได้ 2 - 3 วรรค

พอกลับถึงบ้านก็โทรถึงสมาน ฮัมทำนองเพลงที่ว่าให้ฟัง
แล้วถามว่าเพลงนี้เพลงอะไร สมานตอบทันทีว่า "โสมส่องแสง"

เลยเล่าให้ฟังว่า ไปฟังมาจากงานศพ เพราะดี มีล้อกันไปล้อกันมา
สมาน เลยบอกว่า เอาซี่ จะตัดมาให้เพราะของไทยเดิมยาวมาก

หลังจากนั้นไม่กี่วัน ก็ได้รับทำนองจากสมานซึ่งตัดมาให้โดยมีประโยค
วรรคตอน เป็นแบบไทยสากล

เวลานั้น กำลังบอกบทละคร เรื่องผู้ชนะสิบทิศของคณะศิวารมณ์อยู่
จะเป็นศาลาเฉลิมไทย หรือเฉลิมนครไม่แน่ใจ

ตอนหนึ่ง จะเด็ด กำลังพลอดรักกับแม่นางอเทตยา พอบอกว่ารัก
แน่นางอเทตยา ก็ย้อนว่า คำก็รักสองคำก็รัก อยากรู้นักว่ารักจริงหรือเปล่า
แล้วถ้ารักจริง รักมากน้อยแค่ไหน อะไรทำนองนั้นเพลงที่รัก
คำร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน

----------------------------

นานแล้วพี่หลงพะวงมิหน่าย
นานแล้วพี่หมายจะได้ภิรมย์
นานแล้วพี่รักคอยจักชื่นชม
นานแล้วรักเพียงลมๆ ตรมเช้าค่ำ

ที่รักน่ะรัก แต่ใจมิกล้า
ที่ช้าน่ะช้า มิกล้าเผยคำ
ที่คิดน่ะคิดกลัวอกจะช้ำ
เอ่ยคำแล้วเจ้าจะทำให้ช้ำใจ

อย่างเหมือนน้ำค้างพราวพร่างใบพฤกษ์
พอยามดึกเหมือนดังจะดื่มกินได้
พอรุ่งรางก็จางหายไป
รู้แน่แก่ใจ ได้แต่ระทมชีวี

ที่รักน่ะรักเพราะเทพเสริมส่ง
ที่หลงน่ะหลงเพราะเจ้าแสนดี
ที่หวงน่ะหวงเพราะสวยอย่างนี้
กลัวใครเขามาแย่งพี่ไปเอย

เพลงนี้ ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ
เป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงไว้เมื่อปีพ.ศ.2497
เพลงนี้ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ นำแนวคิดมาจากวรรณคดีเก่าของไทย
เรื่องจันทโครพ ที่ต่อว่านางโมรา ว่า "อย่าเหมือนน้ำค้าง พราวพร่างใบพฤกษ์
พอยามดึกเหมือนดังจะดื่มกินได้" มาใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องได้ความหมาย

ทั้งยังเล่นซ้ำคำไว้ได้อย่างไพเราะ คือ คำว่า "นานแล้ว" ถึง 4 วรรค และคำว่า
"ที่" คำว่า "น่ะ" ซ้ำกันถึง 6 วรรคได้อย่างลงตัว ไม่ว่า "ที่รัก" "ที่ช้า" ที่คิด"
ที่หลง" "ที่หวง" ในเนื้อเพลงท่อนที่ 3 และท่อนที่ 4

------------------------------------------

เพลง "คำคน"
คำร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน
-------------------------------------
พี่ระทมอยู่เดียวดาย
ความสุขที่หมายคลายคืน
เจ้าลืมรักเคยภิรมย์ชมชื่น
เพียงฟังน้ำคำคนอื่น
เจ้าคืนสัญญาแห่งใจ
อันคำคนเวียนวนลอยลม
ควรหรือเจ้ามาเศร้าตรม
เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่
เก็บมาวู่วาม หลงลืมแม้ความยับยั้งชั่งใจ
ตัดเยื่อตัดใย ทอดทิ้งพี่ให้อกตรม
เจ้าคิดเอาแต่ใจตนลืมเหตุลืมผลงายงม
แต่เพียงน้ำคำวาจาปรารมภ์
ควรหรือยึดเอามาตรม
ระทมแล้วเลยเปลี่ยนไป
อันอารมณ์หากเหนือเหตุผล
ความแค้นก็แน่นกมล
กลายเป็นคนคิดสั้นไปได้
หักความระทมยกเอาอารมณ์ทิ้งให้ห่างไกล
จะเห็นหัวใจ แล้วจะรักใครเจ้าเอย...

เพลงนี้บันทึกเสียงโดยสุเทพ วงศ์กำแหง เมื่อปี พ.ศ.2499

สุเทพ วงศ์กำแหง เขียนถึงเพลงคำคนนี้เอาไว้ในหนังสืออนุสรณ์
งานพระราชทานเพลงศพนายสมาน กาญจนะผลิน ไว้ว่า..."สิ่งที่ประทับใจผม
และไม่เคยลืมเลยจนกระทั่งบดนี้ก็คือ เพลงนางอาย และเพลงคำคน รวมทั้งชีวิต
เมื่อคิดไปที่ท่านนำมาให้ผมร้องไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปเชื่อสัมพันธ์ไมตรี กับ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อปี 2500 นั้น ท่านได้ใช้ดนตรีไทย
ผสมกับดนตรีสากลบรรเลงอย่างไพเราะเพราะพริ้ง

ซึ่งเมื่อผมเอาไปร้องที่ประเทศจีน ตามคำแนะนำของท่านหัวหน้าทีม
(คุณสุวัฒน์ วรดิลก) ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากประชาชนชาวจีนอย่างมากมาย

ยิ่งครูบุญยง เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ)บรรเลงตอนท่อนรับด้วยระนาดด้วยแล้ว
ท่านประธานเหมา เจ๋อตุง และท่านนายกรัฐมนตรี โจว เอิน หลาย ถึงกับเอ่ยปาก
ว่า..."เสียงระนาดที่ครูเล่นหยั่งกับไข่มุกหล่นบนจานหยกนั่นทีเดียว"

ผมถึงกับขนลุกกับถ้อยคำประโยคนั้น และบัดนี้ก็ไม่เคยลืมเลย"
(เกร็ดเพลงจาก ผู้จัดการออน์ไลน์)


ขอขอบคุณ
ครูเพลง.. ศิลปินนักร้อง
ขอบคุณ... ทุกๆตัวอักษร..ในบทเพลง
ที่ขับกล่อมโลกใบนี้ให้มีความสุขสุนทรีย์
และขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามา รำลึกถึง
เสียงเพลงไพเราะในอดีต ด้วยกันนะคะ
++++++++++++++++ เฉลิมลาภ +
Create Date : 03 ตุลาคม 2557
Last Update : 4 ตุลาคม 2557 0:10:03 น. 0 comments
Counter : 3544 Pageviews.

ซ้อเล็ก นะเออ
Location :
Albania

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 65 คน [?]

บล้อกนี้จัดทำขึ้น
ด้วยรักและคิดถึง
เรื่องราวต่าง ๆในอดีต
ขอขอบคุณ......
แหล่งข้อมูลมหาศาล
จากGoogle@You tube
ขอขอบคุณ......
ครูเพลง.... ศิลปินนักร้อง
ขอบคุณ... ทุกๆตัวอักษร..ในบทเพลง
ที่ขับกล่อมโลกใบนี้ให้มีความสุขสุนทรีย์
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาร่วมรำลึก
ถึงเสียงเพลงในอดีตด้วยกันนะคะ
+เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน+


BlogGang Popular Award #10
หน้าหลักเดือนเมษายนคลิกที่นี่ค่ะ

③San Francisco
②Back to the 50's & 60's
①The Platter:Only You

หน้าหลักเดือนพฤษภาคมคลิกที่นี่ค่ะ

⑤Casablanca+คาสบลังกา
④หากเธออยากถาม+จงรัก (อรวี@001)
③รวมเพลงคุณเพ็ญแขกัลย์จาฤก
②Singin' In The Rain1952
①Top Songs of 1955

หน้าหลักเดือนมิถุนายนคลิกที่นี่ค่ะ

⑥ดนตรีบรรเลง Benny Goodman
⑤25เพลงจากวรรณกรรมผู้ชนะสิบทิศ
④ดวงใจ:ภาษาใจ:ใครหนอ(สวลี 01)
③เพลงจากภาพยนต์ฟ้าทะลายโจร
②รักแท้+ดาว(สุเทพ วงศ์กำแหง01)
①Top 20 Hank Williams

หน้าหลักเดือนกรกฎาคมคลิกที่นี่ค่ะ

①ป่าลั่น++(สุเทพ วงศ์กำแหง02)
②ทำบุญด้วยอะไร + กลุ้มใจ
③คิดถึงพี่ไหม+สาวนครชัยศรี
④สักขีสมิหรา + สมิหราราตรี
⑤ลาชู้ :: ชู้ลา

หน้าหลักเดือนสิงหาคมคลิกที่นี่ค่ะ

①ลารักจากสวนแตง+สาวครวญจากสวนแตง
②น้ำตาลก้นแก้ว+พ่อน้ำตาลก้นเปรี้ยว
③ทั้งๆที่รู้+ทั้งๆที่รัก
④เพลงครูล้วน ควันธรรม ตอนที่1
⑤เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง (อรวี@002)

หน้าหลักเดือนกันยายนคลิกที่นี่ค่ะ

①เพลงครูล้วน ควันธรรม ตอนที่2
②เพลงจากละคร@วรรณกรรม(อรวี@003)
③รวมเพลงสุนทราภรณ์ 001
④รวมบทเพลงชุดสายน้ำ001
⑤Summer kisses,+ คิมหันต์พิศวาส

หน้าหลักเดือนตุลาคมคลิกที่นี่ค่ะ

①"สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์"
②จูบมัดจำ+จูบมัดใจ@ทูล-จิตติมา
③สายชล+เธอ+ลองรัก@จันทนีย์
④ไก่ฟ้า-ลาวเจริญศรี-ยอยศพระลอ
⑤"ขวัญ-เรียม"ณ ทุ่งบางกะปิ"

หน้าหลักพฤศจิกายนคลิกที่นี่ค่ะ

①"กุหลาบสีแดง+ลมลวง@ ธีระศักดิ์"
②เสียงครวญจากเกาหลี+รักแท้จากหนุ่มไทย
③วานลมจูบ@วานลมจูบทำไม
④ ฉลอง สิมะเสถียร
⑤"เจ็บพอแล้ว@คณิตตา"Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2557
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
3 ตุลาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ซ้อเล็ก นะเออ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.