พัฒนาชีวิตด้วยปัญญา และความดี
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2559
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
21 พฤศจิกายน 2559
 
All Blogs
 
เจาะลึกทำเลศักยภาพตลาดพลู ย่านตำนานของชาวฝั่งธน ตอนที่หนึ่ง1

ความเป็นมาของตลาดพลู

ตลาดพลู ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ริมคลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง โดยแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ของชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ต่อมาเมื่อย้ายราชธานีไปยังฝั่งพระนคร ชาวจีนบางส่วนที่ตลาดพลูจึงได้ย้ายไปสำเพ็ง และมีชาวมุสลิมที่เข้ามาแทนที่ ได้ริเริ่มการทำสวนพลูที่นี่ ซึ่งทั้งชาวมุสลิมและชาวจีนต่างทำสวนพลูจนเป็นอาชีพที่แพร่หลาย จนพื้นที่แถบนี้กลายเป็นตลาดซื้อขายพลูขึ้นมา และเกิดชุมชนที่อยู่อาศัยที่เรียกกันว่า “ตลาดพลู” มานับแต่บัดนั้น ตลาดพลูในปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนเทอดไท ฝั่งธนบุรี มีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นย่านเก่าแก่ เป็นเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือ ทางน้ำ ทางรถไฟ และที่สำคัญยังมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนำความเจริญมาสู่ตลาดพลูได้อย่างรวดเร็ว

สถานที่สำคัญของย่านตลาดพลู

วัดอินทารามวรวิหาร เป็นวัดสำคัญของสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี  เป็นวัดอนุสรณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน  มีโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินหลายอย่าง เช่น  พระแท่นบรรทมไสยาสน์  เป็นพระราชอาสน์ที่พระองค์ทรงประทับแรมทรงศีลแลทรงเจริญกรรมฐาน นอกจากนี้วัดอินทารามวรวิหาร ยังเป็นที่ประดิษฐาน (ฝัง) พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

วัดจันทารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางยี่เรือกลาง หรือวัดกลาง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) ได้บูรณะขึ้นใหม่และได้รับพระราชทานนามเป็น วัดจันทาราม และต่อมาภายหลังได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชนิดวรวิหาร

วัดราชคฤห์วรวิหาร วัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยพวกนายกองมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และตั้งบ้านเรือนอยู่ในแขวงบางยี่เรือเป็นผู้สร้าง โดยแต่เดิมชื่อ วัดวังน้ำวน เหตุที่ชื่อวัดวังน้ำวนเพราะมีสายน้ำหลายสายมาชนและรวมตัวกันเวลานำทะเลหนุนขึ้น ทำให้น้ำเกิดการหมุนเวียนเป็นวังวนขึ้น

2

รถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู

รถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู (รหัส S10) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสีลม ส่วนต่อขยายแยกตากสิน-บางหว้า ซึ่งวิ่งไปตามถนนเส้นราชพฤกษ์โดยต่อมาจากสถานโพธิ์นิมิตร และนอกจากนี้ที่สถานีตลาดพลู ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) สถานีราชพฤกษ์ได้อีกด้วย

3

ที่ BTS สถานีตลาดพลูมีโครงการที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงมากมาย ซึ่งมีทั้งหอพักอพาร์ทเมนท์แบบดั้งเดิม ซึ่งอยู่ใกล้ทางขึ้นลง BTS สถานีตลาดพลู เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะหอพักอพาร์ทเมนท์เหล่านี้ สร้างขึ้นก่อนที่จะมี BTS สถานีตลาดพลู เมื่อก่อสร้าง BTS สถานีตลาดพลูที่ผ่านเส้นทางที่หอพักนี้ตั้งอยู่แล้ว จึงทำให้หอพักอพาร์ทเมนท์อยู่ติดสถานีตลาดพลู ซึ่งก็เป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการเช่าอาศัยราคาไม่แพง และที่สำคัญอยู่ติดBTS สถานีตลาดพลูเลย เดินทางสะดวกมาก

4

ที่รถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู ยังมีทางเดินลอยฟ้า skywalk เชื่อมต่อไปยังรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สถานีราชพฤกษ์ ได้อีกด้วยนะครับ

5

รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สถานีราชพฤกษ์

รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เป็นระบบขนส่งมวลชนรูปแบบหนึ่งที่ใช้รถโดยสาร ให้บริการเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากรถโดยสารประจำทางทั่วไป โดยมีการพัฒนารูปแบบการเดินรถ ตัวรถโดยสาร ตารางการเดินรถ ซึ่งใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะ และที่สำคัญคือจะมีช่องทางวิ่งแยกออกมาจากถนนปกติเป็นช่องทางเฉพาะ โดยรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์ หรือสายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ เป็นระบบรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ หรือบีอาร์ที (BRT) สายนำร่องของกรุงเทพมหานคร และเป็นสายแรกของประเทศไทย เดินรถบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ถนนพระรามที่ 3, สะพานพระราม 3 และถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ ระยะทาง 15.9 กิโลเมตร มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร 12 สถานี โดยจัดช่องทางการเดินรถแยกจากช่องทางปกติบนพื้นถนนเดิมในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นบนสะพานข้ามทางแยกและสะพานพระราม 3 ที่เดินรถในช่องเดินรถมวลชน (high-occupancy vehicle/HOV lane) ร่วมกับรถยนต์ที่มีผู้โดยสารตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และบริเวณทางแยกบางจุดที่ใช้ช่องทางร่วมกับรถทั่วไป โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ให้บริการบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนพระราม 3 เริ่มต้นที่สถานีสาทร สิ้นสุดสถานีราชพฤกษ์ รวม 12 สถานี ระยะทาง 16 กิโลเมตร ให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 - 24:00 น. อัตราค่าโดยสาร 5 บาท ตลอดสาย

เส้นทางการให้บริการจะเริ่มต้นจาก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ที่แยกสาทร-นราธิวาสด้านทิศใต้ ผ่านแยกจันทน์-นราธิวาส แยกรัชดา-นราธิวาส เลี้ยวขวาที่แยกพระรามที่ 3-นราธิวาสเข้าสู่ถนนพระรามที่ 3 ขึ้นสะพานข้ามแยกพระรามที่ 3-วงแหวนอุตสาหกรรม, แยกสาธุประดิษฐ์, แยกพระรามที่ 3-รัชดา (ใต้สะพานพระราม 9) และแยกเจริญราษฎร์ ก่อนขึ้นสะพานพระราม 3 ข้ามแยกถนนตก แม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามแยกบุคคโลและแยกมไหสวรรย์เข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แล้วเลี้ยวขวาไปสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกรัชดา-ตลาดพลู ฝั่งห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ซึ่งทำเลย่านตลาดพลูนี้จะมีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สถานีราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลูได้อีกด้วย

6

บริเวณติดกับ BTS สถานีตลาดพลูจะเป็นแยกรัชดา-ราชพฤกษ์(แยกรัชดา-ตลาดพลู) ซึ่งจะเป็นจุดตัดระหว่าง ถนนรัชดาภิเษก(ฝั่งตะวันตก) กับถนนราชพฤกษ์ โดยมีทิศทางดังนี้

 • ทิศเหนือไปถนนจรัญสนิทวงศ บางกอกน้อย บางพลัด และเชื่อมต่อไปยังถนนเพชรเกษมได้
 • ทิศใต้ไปยังสะพานพระรามสาม สะพานกรุงเทพ ต่อไปยังพระรามสาม เจริญกรุง ยานนาวา
 • ทิศตะวันตกเชื่อมต่อไปถนนกัลปพฤกษ์ ตลิ่งชัน บางกรวย บางบัวทอง
 • ทิศตะวันออกไปแยกตากสิน สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สาทร

7

เมื่อมองจากBTS สถานีตลาดพลู จะเป็นถนนราชพฤกษ์ สามารถเชื่อมต่อไปยังเส้นทางต่างทั้งเข้าตัวเมือง สาทร สีลม และออกนอกเมืองได้อย่างสะดวกสบาย

ในทำเลย่านตลาดพลูนี้ถือเป็นทำเลทอง มีโครงการเกิดขึ้นมากมาย เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยอย่างครบครัน ทั้ง ห้างเดอะมอลล์ ท่าพระ ย่านของอร่อยชื่อดังในตำนานแถวตลาดพลู และโดดเด่นด้วยการเดินทางแสนสะดวกทั้งรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูและ BRT ราชพฤกษ์ นอกจากนี้ผู้ที่ขับรถเองยังสามารถวิ่งข้ามสะพานตากสินไปยังฝั่งสาทรได้ หรือใช้เส้นทางรัชดาภิเษกข้ามสะพานพระราม 3 เลี่ยงรถติดบริเวณสาทร และยังมีทางขึ้น-ลงทางด่วน หรือเส้นทางเชื่อมสะพานภูมิพลหรือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมให้เลือกใช้เพื่อตัดไปออกเส้นกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวงแหวนรอบนอกเส้นใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่มีเส้นทางลงมากมาย และมีถนนราชพฤกษ์ที่ยังเชื่อมต่อไปเส้นเพชรเกษมได้อีกด้วย

ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของทำเลย่านตลาดพูลจึงทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในย่านนี้แข่งขันกันอย่างดุเดือด จะเห็นว่า supply ที่มีอยู่ในย่านนี้มีจำนวนมาก จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น สำหรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้อยู่จริงที่ต้องทำงานในตัวเมือง และยังมี demand กลุ่มผู้เช่าที่เป็นชาวจีน เกาหลีที่ทำงานอยู่ย่านพระราม 3 โดยผมได้นำเสนอโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณย่านตลาดพลู มาให้เพื่อนได้รับทราบข้อมูล ซึ่งผมได้วิเคราะห์รายละเอียด ข้อเด่น ข้อด้อย ของแต่ละโครงการมาให้เพื่อนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยครับ จะมีโครงการอะไรบ้าง ตามผมมาเลยครับ

หากยังไม่จุใจ สามารถหาอ่านเรื่องราวของแนวคิดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการตกแต่งบ้าน หลากหลายสไตล์ คลิ๊กอ่านต่อได้เลยจ๊า... คลิ๊กอ่านที่นี่

8

(เครดิต รูปจาก //www.mqdc.com)

ชื่อโครงการ :  วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ

ขนส่งสาธารณะ : ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู, BRT ราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ :  Magnolia Quality Development Corporation Limited

ประเภทห้องและขนาดห้อง :

 • Studio : 22.00 ตร.ม.
 • 1 Bedroom : 26-35 ตร.ม.
 • 2 Bedrooms : 47-59 ตร.ม.

ข้อมูลตึก :  คอนโด High Rise 1 อาคาร

เนื้อที่ทั้งหมด : 3 ไร่ 53 ตร.วา.

จำนวนชั้น :  37 ชั้น

จำนวนห้อง :  690 ยูนิต

ที่จอดรถทั้งหมด :  N / A

ที่ตั้ง : ถ.รัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

เริ่มก่อสร้าง :  ไตรมาส 1/2559

ปีที่สร้างเสร็จ :  N / A

ราคา : เริ่มต้น 2 ล้านกว่าบาท

ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม  :  100,000 บาทต่อตารางเมตร

ค่ากองทุน : N / A

ค่าส่วนกลาง :  N / A

สิ่งอำนวยความสะดวก : Pool Lounge, Infinity Edge Pool, Fitness, Glass House Sky Lounge, Co-Working Space ,WIFI, Garden, Access Card Control, CCTV,รปภ. 24ชม.

สถานที่สำคัญใกล้เคียง :

 • BTS ตลาดพลู ห่าง 80 ม.
 • BRT ราชพฤกษ์ ห่าง 250 ม.
 • ตลาดพลู ห่าง 250 ม.
 • The Mall ท่าพระ ห่าง 40 ม.
 • ตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ห่าง 50 ม.
 • Big C ดาวคะนอง ห่าง 5 กม.
 • Asiatique ห่าง 6 กม.
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ห่าง 8 กม.
 • โรบินสัน บางรัก ห่าง 2 กม.
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห่าง 5 กม.
 • โรงเรียนวัดบางสะแกนอก ห่าง 4 กม.
 • สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ห่าง 8 กม.
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ห่าง 8 กม.

วิเคราะห์โครงการในด้านทำเล :

ทำเลที่ตั้งของโครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ ถือว่าเป็นทำเลทองเลยก็ว่าได้ครับ เพราะอยู่ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์ ท่าพระเลย ตัวโครงการอยู่ติดถนนใหญ่ถนนรัชดาภิเษก ทางฝั่งที่ใกล้กับแยกรัชดาฯ – ราชพฤกษ์ และที่สำคัญอยู่ใกล้BTS สถานีตลาดพลู เพียงแค่ประมาณ 80 เมตร เดินได้สบายๆ  นอกจากนี้ยังใกล้ BRT สถานีราชพฤกษ์ห่างแค่ 250 เมตรทำเลในย่านตลาดพลูนี้ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ และเป็นแหล่งรวมความเจริญของชาวฝั่งธนมาตั้งแต่โบราณ และเนื่องจากโครงการอยู่ใกล้กับห้างเดอะมอลล์ ท่าพระ พื้นที่โดยรอบจึงมีคนเข้ามาอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะ มีแหล่งชุมชนที่หนาแน่น และการที่ทำเลใกล้ชิดติดกับห้าง จึงมีความได้เปรียบสำหรับการจับจ่ายใช้สอยเพราะไม่ต้องเดินทางไปไกล และยังอยู่ใกล้กับตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่าอีกด้วย

ทำเลในย่านนี้ถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ ทั้งการอยู่อาศัย ทั้งการจับจ่ายใช้สอย อาหารการกิน การดื่ม  โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา ความอุดมสมบูรณ์อยู่รายล้อมโครงการ อาทิเช่น ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ ที่เพียงแค่เดินข้ามสะพานลอยก็ไปชอบปิ้งได้โดยสะดวก และบริเวณรอบๆโครงการก็จะมีตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ร้านค้า ของกินแผงลอยตั้งอยู่ค่อนข้างเยอะ และถ้าเดินเลยไปทางแยกรัชดาฯ – ราชพฤกษ์ ก็จะเจอตลาดพลู ตลาดเก่าแก่ในตำนานที่มีทั้งร้านอาหาร และ ขนมขึ้นชื่ออยู่มากมาย

วิเคราะห์โครงการในด้านการเดินทาง :

การเดินทางด้วยระบบสาธารณะ โครงการอยู่ใกล้ BTS สถานีตลาดพลูห่างเพียง 80 ม.เท่านั้นและยังใกล้ BRT สถานีราชพฤกษ์แค่ 250 ม. เดินไปขึ้น BTS หรือ BRT ได้ไม่เหนื่อย สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง BTS และ BRT เพื่อเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบาย และบริเวณหน้าโครงการติดถนนรัชดาภิเษก เนื่องจากโครงการอยู่ติดถนนใหญ่การเรียกรถต่างๆ ทำได้ง่ายทั้งรถแท็กซี่ รถสามล้อ และ รถแดง หน้าปากซอยรัชดาภิเษก 13 และรัชดาภิเษก 15 ยังมีวินมอเตอร์ไซค์ให้เราได้เรียกใช้บริการ บริเวณหน้าโครงการจะมีป้ายรถเมล์อยู่ ซึ่งมีรถเมลล์มากมาย เช่น สาย 15 , 68 , 101 , 147 , 163 , 195 , 205 และ 547 ผ่าน และที่สำคัญมีทางเลือกที่โดดเด่นในการเดินทางคือใช้บริก่ารรถไฟไปยังวงเวียนใหญ่ หรืออกไปชานเมืองมหาชัยก็สะดวกเพราะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟตลาดพลู

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว ถ้าใช้รถขับไปยังที่ต่างๆ ถือว่าสะดวกสบาย เพราะตัวโครงการติดถนนรัชดาภิเษกเลยไม่ต้องเช้าซอยให้ยุ่งยาก โดยจากที่ตั้งโครงการสามารถใช้เส้นทางไปออกได้หลายทาง ถ้าใช้ถนนรัชดาภิเษกวิ่งตรงขึ้นไปทางซ้ายจะไปยังแยกรัชดาฯ – ราชพฤกษ์ สามารถใช้วิ่งเข้าเมืองไปสีลม สาทรได้สะดวก ถ้าขับเลยไปจะไปยังสี่แยกท่าพระเชื่อมต่อสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์  ถนนเพชรเกษมได้ และถ้าใช้ถนนรัชดาภิเษกวิ่งไปทางขวาก็จะเป็นทางไปพระราม 3 และพระราม 2 ได้ และถ้าอยากจะวิ่งซอยลัดก็จะมีซอยเทอดไท 33 ที่คนในย่านนี้ใช้เลี่ยงรถติดมาออกบริเวณซอยที่ใกล้ๆกับโครงการได้ จากที่ตั้งโครงการสามารถใช้เส้นทางไปออกได้หลายทาง ส่วนถ้าจะออกนอกเมืองใช้เส้นรัชดาภิเษกไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมไปบางแค สามารถวิ่งไปออกนครปฐม ราชบุรี ลงใต้ได้สบายครับ หรือถ้าวิ่งไปเข้าถนนกัลปพฤกษ์ออกไปถนนกาญจณาภิเษกไปออกบางบัวทองก็สะดวก

วิเคราะห์โครงการในด้านศักยภาพการลงทุน :

โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ ตั้งอยู่ในทำเลที่ได้เรียกว่าเป็นฮับแห่งใหม่ที่อยู่ทางฝั่งธนที่สามารถข้ามเข้าเมืองไปยังสาทรได้สะดวก โดยราคายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไป ค่อนข้างที่จับต้องได้ ความสนใจที่จะซื้อโครงการ ส่วนใหญ่มาจากการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆ การซื้อเพื่อลงทุนหรือเพื่อปล่อยเช่าไม่ค่อยมีมากนัก โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวในเมือง และกลุ่มผู้ที่ต้องเดินทางหรือทำงานที่ย่านตัวเมืองเป็นประจำ การลงทุนปล่อยเช่าพอลงทุนได้แต่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงมากนัก ราคาก็มีโอกาสไปต่อได้เพราะด้วยความที่ทำเล และคุณภาพที่ดีชองโครงการ ในระยะยาวราคายังไปได้อีกครับ ถ้าซื้ออยู่เองก็น่าอยู่ เพราะเมื่อดูจากฟังก์ชั้นการอยู่อาศัยต่างๆ ที่โครงการออกแบบมาให้ก็ถือว่าลงตัว และระยะห่างจาก BTS ก็ไม่ไกล หรือจะไปห้างก็ข้ามสะพานลอยเข้า The Mall ท่าพระ ได้เลย สำหรับความสะดวกสบายในการชีวิตประจำวันถือว่าครบครัน

9

(เครดิต รูปจาก //www.grandu.co.th/udtp/webpage/home/index.php)

ชื่อโครงการ :  ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น

ขนส่งสาธารณะ : ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู, BRT ราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ :  แกรนด์ ยู

ประเภทห้องและขนาดห้อง :

 • 1 Bed / 30 – 45.5 ตร.ม.
 • 2 Bed / 51 – 72 ตร.ม.

ข้อมูลตึก :  คอนโด High Rise 2 อาคาร

เนื้อที่ทั้งหมด : 5 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว.

จำนวนชั้น :

 • อาคาร A : 34 ชั้น
 • อาคาร B : 27 ชั้น

จำนวนห้อง :  973 ยูนิต

ที่จอดรถทั้งหมด :  45% (รวมซ้อนคัน 51%)

ที่ตั้ง : ถ.รัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

เริ่มก่อสร้าง :  กันยายน 2557

ปีที่สร้างเสร็จ :  มีนาคม 2559

ราคา : เริ่มต้น 2.2 ล้านบาท

ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม  :  70,000 – 80,000 บาท/ตร.ม.

ค่ากองทุน : 400 บาท/ตร.ม.

ค่าส่วนกลาง :  35 บาท/ ตร.ม. ต่อเดือน

สิ่งอำนวยความสะดวก : สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ ฟิตเนส ห้องสมุด สตีม ซาวน่า Wifi Key Card ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. สวนหย่อมรอบโครงการ

สถานที่สำคัญใกล้เคียง :

 • BTS ตลาดพลู ห่าง 500 ม.
 • The Mall ท่าพระ ห่าง 450 ม.
 • ตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ห่าง 450 ม.
 • BRT ราชพฤกษ์ ห่าง 600 ม.
 • Big C ดาวคะนอง ห่าง 4 กม.
 • Asiatique ห่าง 5 กม.
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ห่าง 2 กม.
 • โรบินสัน บางรัก ห่าง 1 กม.
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห่าง 7 กม.
 • โรงเรียนวัดบางสะแกนอก ห่าง 8 กม.
 • รงเรียนกันตทาราราม ห่าง 9 กม.
 • โรงพยาบาลกรุงธน1 ห่าง 2 กม.

วิเคราะห์โครงการในด้านทำเล :

ตัวทำเลโครงการยู ดีไลท์ @ ตลาดพลูสเตชั่นนี้ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ตรงใกล้บริเวณย่านตลาดพลูซึ่งเป็นชุมชนที่มีมาแต่โบราณ โดยตัวโครงการด้านหน้าอยู่ติดกับถนนรัชดาภิเษก ด้านหลังติดกับซอยเทอดไท 33 ทางเข้าออกหลักจะอยู่ฝั่งถนนรัชดาภิเษก ซึ่งถนนรัชดาภิเษกนี้สามารถเชื่อมไปออกได้หลากหลายเส้นทางสะดวกสบาย และที่สำคัญโครงการนี้อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูและ BRT ราชพฤกษ์ สามารถหลีกเลี่ยงรถติดโดยใช้บริการ BTS และ BRT ได้เป็นอย่างดี ตัวทำเลนั้นตั้งอยู่ตรงช่วงถนนรัชดาภิเษกระหว่างแยกมไหสวรรย์กับแยกรัชดาภิเษกตัดถนนราชพฤกษ์ อยู่ใกล้แหลงชุมชนที่มีความเจริญ ใกล้ห้างเดอะมอลล์ ท่าพระ ตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ส่วนห้างสรรพสินค้าอื่นๆใกล้เคียงมีทั้ง Big C ดาวคะนอง , โรบินสันบางรัก , เซ็นทรัลพระราม 3 และเนื่องจากตัวโครงการติดกับถนนรัชดาภิเษกเลย ทำให้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ไม่ต้องเข้าซอยให้ยุ่งยาก

วิเคราะห์โครงการในด้านการเดินทาง :

การเดินทางด้วยระบบสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดเด่น เพราะอยู่ไม่ไกลจาก BTS สถานีตลาดพลูซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 500 ม. และไม่ไกลจาก BRT สถานีราชพฤกษ์ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 600 ม. สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง BTS และ BRT เพื่อเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้โครงการยังมีบริการ Shuttle Service เก็บค่าบริการคนละ 15 บาทต่อเที่ยวให้บริการรับส่งไป BTS และ BRT ด้วย และบริเวณหน้าโครงการติดถนนรัชดาภิเษก มีรถเมล์วิ่งผ่านมากมายหลายเส้น เช่น สาย 101, 147, 68, 15, 163, 205, 547 หรือจะเรียกใช้แท๊กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ก็มีมากมาย

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว มีเส้นทางให้เลือกใช้หลายเส้นทาง เช่น ถ้าจะเข้าเมืองสามารถวิ่งเข้าถนนราชพฤกษ์ไปเชื่อมถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานตากสินเข้าสาทรได้สะดวกสบาย หรือจะใช้ถนนรัชดาภิเษกวิ่งตรงไปจะไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมตรงแยกท่าพระก็ได้ โดยเลยไปอีกนิดจะไปถนนจรัญสนิทวงศ์ได้ด้วย ส่วนถ้าจะออกนอกเมืองใช้เส้นรัชดาภิเษกไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมไปบางแค สามารถวิ่งไปออกนครปฐม ราชบุรี ลงใต้ได้สบายครับ หรือถ้าวิ่งไปเข้าถนนกัลปพฤกษ์ออกไปถนนกาญจณาภิเษกไปออกบางบัวทองก็สะดวก

วิเคราะห์โครงการในด้านศักยภาพการลงทุน :

เนื่องจากโครงการยู ดีไลท์ @ ตลาดพลูสเตชั่นนี้อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูและ BRT ราชพฤกษ์ ถ้าซื้อเพื่อลงทุนปล่อยให้เช่า ก็มี demand จากกลุ่มคนไทย กลุ่มคนทำงานชาวต่างชาติ ที่ทำงานในตัวเมือง ที่ต้องการเช่าอยู่อาศัยพอสมควร เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการเช่าโครงการที่อยู่ใกล้ขนส่งสาธารณะเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองได้สะดวก แต่อัตราค่าเช่าอาจจะได้รับน้อยกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ในละแวกเดียวกันที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูและ BRT ราชพฤกษ์มากกว่า หรือถ้าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองก็น่าสนใจเพราะใกล้ขนส่งสาธารณะมากมาย เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน มีความปลอดภัยสูง และเนื่องจากเป็นโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ถ้าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองก็ไม่ต้องรอเวลานาน ซื้อแล้วเข้าอยู่ได้ทันทีครับ

10

(เครดิต รูปจาก //www.supalai.com)

ชื่อโครงการ :  ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

ขนส่งสาธารณะ : ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู, BRT ราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ :  ศุภาลัย

ประเภทห้องและขนาดห้อง :

 • Studio 33 ตร.ม.
 • 1 Bed 39 ตร.ม.
 • 2 Bed 63.5 ตร.ม.

ข้อมูลตึก :  คอนโด High Rise 1 อาคาร

เนื้อที่ทั้งหมด : 6 ไร่ 1 งาน 84.8 ตารางวา

จำนวนชั้น :   35 ชั้น

จำนวนห้อง :  879 ยูนิต

ที่จอดรถทั้งหมด :  ประมาณ 60%

ที่ตั้ง : ถ.รัชดาภิเษก แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

เริ่มก่อสร้าง 2558

ปีที่สร้างเสร็จ :  N / A

ราคา : เริ่มต้น 2 ล้านกว่าบาท

ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม  :  70,000 / ตร.ม.

ค่ากองทุน : N / A

ค่าส่วนกลาง :  N / A

สิ่งอำนวยความสะดวก : Lobby, สวนพักผ่อน, สวนลอยฟ้า, สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, Sky Lounge, CCTV, Keycard, รปภ. 24 ชม. ห้องซาวน่า, Roof Garden

สถานที่สำคัญใกล้เคียง :

 • BTS ตลาดพลู ห่าง 450 ม.
 • BRT ราชพฤกษ์ ห่าง 550 ม.
 • The Mall ท่าพระ ห่าง 250 ม.
 • ตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ห่าง 320 ม.
 • Big C ดาวคะนอง ห่าง 3.4 กม.
 • Asiatique ห่าง 4.5 กม.
 • โรงเรียนวัดบางสะแกใน ห่าง 4 กม.
 • โรงเรียนน้ำชนชนานุกูล ห่าง 5 กม.
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ห่าง 6 กม.
 • โรงเรียนวัดบางสะแกนอก ห่าง 6 กม.
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห่าง 7 กม.
 • โรงเรียนกันตทาราราม ห่าง 7 กม.
 • โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ห่าง 8 กม.
 • โรงเรียนมณีวิทยา ห่าง 9 กม.
 • โรงพยาบาลกรุงธน1 ห่าง 2 กม.

วิเคราะห์โครงการในด้านทำเล :

ตัวทำเลศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู โดดเด่นด้วยการที่อยู่ใกล้ห้างเดอะมอลล์ ท่าพระค่อนข้างมากห่างกันแค่เพียง250 เมตร สามารถเดินไปชอบปิ้งได้สบายๆ และอยู่ติดถนนใหญ่รัชดาภิเษกฝั่งเดียวกับเดอะมอลล์ ถ้าขับรถมาจากสาทรเข้าเส้นราชพฤกษ์ สามารถเลี้ยวซ้ายตรงแยกรัชดาฯ – ราชพฤกษ์ เข้าถนนรัชดาแล้วก็เข้าตัวโครงการได้เลย ไม่ต้องไปเสียเวลากลับรถตรงแยกมไหสวรรย์ซึ่งรถติดมากๆ และที่สำคัญอยู่ใกล้BTS สถานีตลาดพลู เพียงแค่ประมาณ 450 เมตร และยังใกล้ BRT สถานีราชพฤกษ์ห่างแค่ 550 เมตร สามารถใช้บริการรถสาธารณะได้สะดวกสบาย ทำเลในย่านนี้ถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครับครัน อาทิเช่น ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ ตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ร้านค้า ของกินแผงลอยตั้งอยู่ค่อนข้างเยอะ และถ้าเดินเลยไปทางแยกรัชดาฯ – ราชพฤกษ์ ก็จะเจอตลาดพลู ตลาดเก่าแก่ในตำนานที่มีทั้งร้านอาหาร และ ขนมขึ้นชื่ออยู่มากมาย

วิเคราะห์โครงการในด้านการเดินทาง :

การเดินทางด้วยระบบสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดเด่น เพราะอยู่ไม่ไกลจาก BTS สถานีตลาดพลูซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 450 ม. และไม่ไกลจาก BRT สถานีราชพฤกษ์ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 550 ม. สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง BTS และ BRT เพื่อเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบาย และบริเวณหน้าโครงการติดถนนรัชดาภิเษก มีรถเมล์วิ่งผ่านมากมายหลายเส้น เช่น สาย 101, 147, 68, 15, 163, 205, 547 หรือจะเรียกใช้แท๊กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ก็มีมากมาย

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว มีเส้นทางให้เลือกใช้หลายเส้นทาง โดยจากที่ตั้งโครงการสามารถใช้เส้นทางไปออกได้หลายทาง ถ้าใช้ถนนรัชดาภิเษกวิ่งตรงขึ้นไปทางซ้ายจะข้ามสะพานกรุงเทพ สะพานพระราม3 ไปยังโซนพระราม 3 เจริญกรุงได้สะดวก หรือจะไปยังวงเวียนใหญ่ก็ได้ ถ้าจะขับเข้าสาทรก็สามารถขับไปทางแยกรัชดาฯ – ราชพฤกษ์ได้ ส่วนถ้าจะออกนอกเมืองใช้เส้นรัชดาภิเษกไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมไปบางแค สามารถวิ่งไปออกนครปฐม ราชบุรี ลงใต้ได้สบายครับ หรือถ้าวิ่งไปเข้าถนนกัลปพฤกษ์ออกไปถนนกาญจณาภิเษกไปออกบางบัวทองก็สะดวก

วิเคราะห์โครงการในด้านศักยภาพการลงทุน :

จุดขายของทำเลศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู มีทั้งการที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู และ BRT สถานีราชพฤกษ์ และใกล้ทางเข้าเมืองทั้งสีลม สาทร พระราม 3 นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครับครัน เช่น ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ ตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ตลาดพลู จุดเด่นของ โครงการนี้อยู่ที่ รูปแบบห้องชุดและของแถมที่ได้ภายในห้องชุด ค่อนข้างดีกว่าเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ถ้าซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า ก็พอลงทุนได้ แต่อาจจะปล่อยเช่าได้ราคาไม่สูงมากนัก เพราะทำเลยังไม่ถือว่าใกล้รถไฟฟ้ามากเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน หรือถ้าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง โครงการศุภาลัย ลอฟท์ ตลาดพลู สเตชั่นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะไม่ได้ใกล้จากรถไฟฟ้ามากและใกล้แหล่งชุมชน ติดถนนใหญ่มีความปลอดภัยสูง

11

(เครดิต รูปจาก //www.livinginsider.com)

ชื่อโครงการ :  รีเจ้นท์ ออร์คิด ตลาดพลู

ขนส่งสาธารณะ : ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู, BRT ราชพฤกษ์

เจ้าของโครงการ :  รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์

ประเภทห้องและขนาดห้อง :

 • 1 Bed / 30 ตร.ม.

ข้อมูลตึก :  คอนโด Low Rise 3 อาคาร

เนื้อที่ทั้งหมด : ประมาณ 3 ไร่

จำนวนชั้น :  8 ชั้น

จำนวนห้อง :  581 ยูนิต

ที่จอดรถทั้งหมด :  50%

ที่ตั้ง : ถนนรัชดาภิเษก ซอย17 (ซอยเทอดไท 33) เขตธนบุรี กทม.

เริ่มก่อสร้าง :  N / A

ปีที่สร้างเสร็จ :  N / A

ราคา : เริ่มต้น 1,390,000 บาท

ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม  :  46,300 บาท

ค่ากองทุน : N / A

ค่าส่วนกลาง :  N / A

สิ่งอำนวยความสะดวก : สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส  Access Card Control CCTV รปภ. 24 ชม.

สถานที่สำคัญใกล้เคียง :

 • BTS ตลาดพลู ห่าง 240 ม.
 • BRT ราชพฤกษ์ ห่าง 300 ม.
 • โรงเรียนวัดบางสะแกนอก ห่าง50 ม.
 • โรงเรียนกันตทาราราม ห่าง0.3 กม.
 • เดอะมอลล์ ท่าพระ ห่าง0.5 กม.
 • Big C ดาวคะนอง ห่าง 6 กม.
 • Asiatique ห่าง 5.2 กม.
 • โรงเรียนวัดบางสะแกใน ห่าง0.5 กม.
 • โรงเรียนวัดขุนจันทร์ ห่าง0.7 กม.
 • โรงเรียนวัดราชคฤห์ ห่าง 0.8 กม.
 • โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี ห่าง 3.2 กม.

วิเคราะห์โครงการในด้านทำเล :

ตัวทำเลจุดเด่นสุดของโครงการ Regent Orchid คือ ระยะทางเดินมา BTS ตลาดพลูเพียงแค่ 250 เมตร และห่างจาก BRT ราชพฤกษ์เพียง 300 เมตร ซึ่งที่ตั้งโครงการนั้นตั้งอยู่ใกล้บริเวณตรงช่วงถนนรัชดาภิเษกตรงแยกรัชดาภิเษกตัดถนนราชพฤกษ์ แต่ทำเลของ Regent Orchid ก็มีจุดบอดที่สำคัญคือตัวโครงการจะอยู่เข้าในซอยไป และซอยค่อนข้างแคบ รถสวนกันลำบาก และยังอยู่ติดกับรั้ววัดบางสะแกนอก ซึ่งบางคนที่ถือเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยชอบทำเลแบบนี้ แต่ข้อดีก็มีอยู่เยอะ คือ อยู่ใกล้แหลงชุมชนที่มีความเจริญ ใกล้ห้างเดอะมอลล์ ท่าพระ ตลาดไทยช่วยไทยพลาซ่า ตลาดพลู ส่วนห้างสรรพสินค้าอื่นๆใกล้เคียงมีทั้ง Big C ดาวคะนอง , โรบินสันบางรัก , เซ็นทรัลพระราม 3

วิเคราะห์โครงการในด้านการเดินทาง :

การเดินทางด้วยระบบสาธารณะ ถือว่าเป็นจุดเด่น เพราะอยู่ไม่ไกลจาก BTS สถานีตลาดพลูซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 250 ม. และไม่ไกลจาก BRT สถานีราชพฤกษ์ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ300 ม. สามารถเลือกเดินทางได้ทั้ง BTS และ BRT เพื่อเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบาย มีรถเมล์วิ่งผ่านมากมายหลายเส้น เช่น สาย 101, 147, 68, 15, 163, 205, 547 หรือจะเรียกใช้แท๊กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ก็มีมากมาย แต่การเดินทางก็ต้องเข้าออกซอย แต่ก็ไม่ได้เข้าซอยไปลึกมากเท่าไหร่ ซึ่งซอยเทอดไท 33 ที่โครงการนี้ตั้งอยู่ คนย่านนี้ใช้เป็นทางลัดทางเชื่อมระหว่างถนนเทิดไทกับรัชดา หลีกเลี่ยงรถติดได้ดี

การเดินทางด้วยรถส่วนตัว มีเส้นทางให้เลือกใช้หลายเส้นทาง เช่น ถ้าจะเข้าเมืองสามารถวิ่งเข้าถนนราชพฤกษ์ไปเชื่อมถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานตากสินเข้าสาทรได้สะดวกสบาย หรือจะใช้ถนนรัชดาภิเษกวิ่งตรงไปจะไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมตรงแยกท่าพระก็ได้ โดยเลยไปอีกนิดจะไปถนนจรัญสนิทวงศ์ได้ด้วย ส่วนถ้าจะออกนอกเมืองใช้เส้นรัชดาภิเษกไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมไปบางแค สามารถวิ่งไปออกนครปฐม ราชบุรี ลงใต้ได้สบายครับ หรือถ้าวิ่งไปเข้าถนนกัลปพฤกษ์ออกไปถนนกาญจณาภิเษกไปออกบางบัวทองก็สะดวก แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องเข้าซอยแคบ รถสวนกันค่อนข้างลำบาก

วิเคราะห์โครงการในด้านศักยภาพการลงทุน :

ราคาโครงการนี้ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในย่านเดียวกัน โดยราคาเริ่มต้นแค่เพียง 1.39 ล้านบาท หรือตกตารางเมตรละ 46,300 บาท ซึ่งราคานี้หายากมากสำหรับโครงการที่อยู่ใกล้ BTS แต่จุดเสียก็มีที่ทำเลค่อนข้างติดกับวัดมาก และซอยแคบ รถสวนกันค่อนข้างลำบาก เมื่อดูที่supply ที่มีอยู่ในย่านนี้มีจำนวนมาก ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น สำหรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้อยู่จริงที่ต้องทำงานในตัวเมือง และยังมี demand กลุ่มผู้เช่าที่เป็นชาวจีน เกาหลีที่ทำงานอยู่ย่านพระราม 3 และด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกมาก จึงมีความน่าสนใจในการลงทุนพอสมควร

ในเจาะลึกทำเลศักยภาพตลาดพลู ย่านตำนานของชาวฝั่งธน ตอนที่หนึ่งนี้ ผมได้แนะนำทำเลทองย่านตลาดพลู ประวัติความเป็นมา และได้นำเอาโครงการที่มีที่ตั้งในทำเลนี้มาฝากเพื่อนๆ ให้ได้รับทราบข้อมูล จำนวน 4 โครงการ ซึ่งในเจาะลึกทำเลศักยภาพตลาดพลู ย่านตำนานของชาวฝั่งธน ตอนที่สองนั้น จะมีโครงการอะไรอื่นๆ และข้อมูลในเชิงลึกของย่านทำเลตลาดพลูมาฝากเพื่อนๆกันอีก อดใจรอติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับอานิสงค์ โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าในเมือง ก็คือ "คอนโดมิเนียม" นั่นเอง

ติดตามอ่านทุกเรื่องราวของ "คอนโดมิเนียม ทำเลเด่น" คลิ๊กอ่านต่อที่นี่เลยครับ

www.topofliving.com : สนใจติดต่อให้ทีมงานไปรีวิวโครงการเด่นน่าสนใจ

และผู้ที่สนใจต้องการลงอสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือฝากขายติดต่อที่นี่ครับ naiwaentammada@gmail.com

Top Banner

[เกี่ยวกับผู้เขียน]

โปรดติดตาม “ลงทุนคอนโดไม่ยาก” กับนายแว่นธรรมดาได้ในบทความต่อไป และขอแนะนำหนังสือ “ลงทุนคอนโด ไม่ยาก” เขียนโดยนายแว่นธรรมดา และคุณเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน และลงทุนคอนโดมิเนียมตัวจริง วางขายตามแผงหนังสือทั่วประเทศนะครับ

ลงทุนคอนโดไม่ยาก
Create Date : 21 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 21 พฤศจิกายน 2559 10:30:47 น. 0 comments
Counter : 771 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
ตี๋2555
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 163 คน [?]
สวัสดีครับผม "นายแว่นธรรมดา" ผู้เขียนหนังสือขายดี "รวยหุ้นแบบ VI ไม่เสี่ยง" หนังสือ "หุ้น 5 พารวย" และเป็นผู้ก่อตั้ง http://www.naiwaen.com เว็บไซค์การลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และ Money Market อีกมากมาย
และ http://www.topofliving.com เว็บไซค์เกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านหลังแรก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยนิยามส่วนตัวก็คือ ทำให้ความมั่งคั่ง กลายเป็นเรื่อง "สนุก"
หากต้องการข้อมูลข่าวสารการลงทุนอย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ แวะไปกด LIKE ที่นี่นะครับ https://www.facebook.com/NaiwaenTammada

ผมยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่าน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
Free counters!
New Comments
Friends' blogs
[Add ตี๋2555's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.