พัฒนาชีวิตด้วยปัญญา และความดี
Group Blog
 
 
กันยายน 2559
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
2 กันยายน 2559
 
All Blogs
 
[PR] ออมสินปรับบทบาทสู่การเป็นธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัล กับงาน #ออมสินโลกขอบคุณชาวไทยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ออมสินโลก” ครั้งที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่

ออมสินปรับบทบาทสู่การเป็นธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัล

WSBI_800x445px

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ World Savings and Retail Banking Institute ครั้งที่ 23 (23rd WSBI Annual Meetings 2016) ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยมี มร.เฮนริซ ฮาซิส ประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก คุณประภาศ คงเอียด กรรมการธนาคารออมสิน คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกสถาบันธนาคารออมสินโลกทั่วโลก ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด สถาบันการเงิน และหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมการประชุม

โดยงานนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการออมของไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ การธนาคารแห่งศตวรรษที่ 21 (Banking in the 21st Century) เพื่อก้าวให้ทันกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของธนาคารรายย่อย ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน รวมถึงตัวแทนธนาคารออมสินจากประเทศต่างๆ กว่า 110 แห่งใน 80 ประเทศทั่วโลก งานประชุม “ออมสินโลก” ในปีนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับสมาชิก WSBI และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเครือข่ายรวมถึงแสดงออกถึงพลวัตของธนาคารรายย่อยที่มีเป้าหมายในการลดช่องว่างทางการเงินระหว่างคนในสังคม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างทั่วถึง ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) อีกด้วย

นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้ว ยังมีงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การพัฒนาบริการของธนาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน โดยวิทยากรจากสถาบันการเงินระดับโลกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

นาย Heinrich Haasis ประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก กล่าวว่า ธนาคารรายย่อยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น ที่สาขาธนาคารทางออนไลน์ หรือทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็นพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกแบบ “Always-on”

ในส่วนของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสมาชิกของ WSBI และเป็นธนาคารเพื่อการtumblr_nqx8mfSEYX1tubinno1_1280ออมที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ได้ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แต่ยังคงมุ่งมั่นในภารกิจเพื่อสังคมไทย “ธนาคารออมสินต้องปรับเปลี่ยนยกระดับให้ทันกับการปฏิวัติไปสู่ยุคดิจิทัล เราเชื่อว่าดิจิทัลเทคโนโลยีจะสามารถช่วยพัฒนาให้มีความทันสมัยทุกที่ ทุกเวลา และเป็นช่องทางในการที่จะให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวก รวมถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WSBI ครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการยอมรับและความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยในเวทีสากล และทำให้แบรนด์ของธนาคารออมสินก้าวสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการแสดงความพร้อมของธนาคารออมสินในการเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค

ภายหลังการประชุม เป็นธรรมเนียมของ WSBI ที่จะต้องทำข้อตกลงร่วมกันในปีนี้ที่ประชุมได้ลงนามใน Bangkok Resolution ซึ่งกำหนดเป้าหมายขยายการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นใน 80 ประเทศทั่วโลก สร้างโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและประชาชนเข้าถึงได้ พร้อมประสานและร่วมมือกับกลุ่มประเทศในอาเซียน (AEC) ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance) เพราะธนาคารออมสินและธนาคารรายย่อยมีบทบาทสำคัญในกรสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมยังย้ำถึงเป้าหมายของ WSBI ในการเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ 1,700 ล้านราย โดยเปิดบัญชีใหม่ 400 ล้านบัญชี ภายในปี 2563 และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเพิ่มขอบข่ายของการทำธุรกรรมของธนาคารดิจิทัล ดังรายละเอียดใน  Resolution of the 23rd WSBI  Annual Meetings

tumblr_o6nnz8Glgm1tubinno1_1280

Excerpt : ธนาคารออมสิน สถาบันทางการเงินของรัฐบาลได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางธุรกิจและการเงิน ในฐานะผู้นำการออมของโลก ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Savings and Retail Banking Institute ครั้งที่ 23

Tag: ธนาคารออมสิน, ออมสินโลก,  WSBI Annual Meetings 2016

#นายแว่นธรรรดา

beauty

#หนังสือน่าอ่าน เจาะหุ้น VI เกาะกระแสเมกะเทรนด์

กระแสเมกะเทรนด์ในยุคใหม่มีอะไรบ้าง และเราจะลงทุนอย่างไรให้เกาะไปกับกระแส เพื่อไม่ให้ตกรถ หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าประสบการณ์ลงทุนในหุ้น จะทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงกับหุ้นที่เราไม่รู้จัก และปลอดภัยจากการลงทุนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

หน้าปก เจาะหุ้นวีไอเกาะกระแสเมกะเทรนด์

บทนำ “จุดเริ่มต้นของการลงทุนแนววีไอ”
บทที่ 1 เลือกหุ้นอย่างไรให้ปลอดภัย
บทที่ 2 เจาะหุ้นเหล็ก
บทที่ 3 ยุคแห่งพลังงานสะอาด และเมกะเทรนด์โรงไฟฟ้า
บทที่ 4 บทเรียนหุ้นพลังงานทดแทน
บทที่ 5 เจาะแก่นหุ้นเล็กโตไว
บทที่ 6 วีไอซื้อหุ้นต้องดูอะไรบ้าง?
บทที่ 7 ประสบการณ์ลงทุนหุ้นโภคภัณฑ์
บทที่ 8 ประสบการณ์ลงทุนหุ้นรถไฟฟ้า และหุ้นคอนโดมิเนียม

ติดตามได้ที่นี่เลยครับ "คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หนังสือ"

นายแว่นธรรมดา

อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ "คลิ๊กเลย"

อ่านทุกเรื่องราวของความสำเร็จที่คุณทำได้อย่างแน่นอน "คลิ๊กอ่านที่นี่"

และอ่านทุกเรื่องราวของหุ้นอสังหา หุ้นที่จะได้รับอนิงสงค์จากการที่มีรถไฟฟ้าหลากหลายสายเกิดขึ้น! คลิ๊กอ่านต่อที่นี่เลยครับ

อ่านหนังสือเสริมความรู้ #ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว : ปัญหาของนักลงทุนหุ้นโตเร็วก็คือ มองหุ้นโตเร็วไม่ออก มองภาพใหญ่ไม่ชัดเจน และจัดพอร์ตไม่เป็น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ "ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว" ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

#ช่องทางการติดตามข้อมูล#นายแว่นธรรมดา

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการติดตามข้อมูล โดยเฉพาะสมาชิกเว็บ www.naiwaen.com ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ naiwaentammada@gmail.com

หรือเข้าไปติดตามบทความในรูปแบบคลิ๊ปเสียงที่ https://www.youtube.com/channel/UCcQxvgiObaaA2DI3UOqrXZw

เพื่อนๆ ยังสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่บล็อกพันทิป //www.bloggang.com/mainblog.php?id=naiwaentammada(ปัจจุบันมียอดเพจวิวกว่า 3.1 ล้านวิว)

หรือยังไม่จุใจท่านยังสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ครับ https://plus.google.com/u/0/118319315169248364407

สำหรับเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์... เพื่อนๆ สามารถเข้าไปหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่นี่ www.topofliving.com

และเตรียมพบกับเว็บบอร์ดคุยเรื่องหุ้นเร็วๆ นี้นะครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน อีโมติคอน grin
สำหรับ "นายแว่นธรรมดา" แล้วเราจะทำให้เพื่อนๆ ทุกท่าน

"มีชีวิตที่ง่าย และดี"

ขอแนะนำเว็บไซค์เกี่ยวกับบ้าน และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ //www.topofliving.com

mini LOGO TOP
Create Date : 02 กันยายน 2559
Last Update : 2 กันยายน 2559 11:15:05 น. 0 comments
Counter : 735 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
ตี๋2555
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 163 คน [?]
สวัสดีครับผม "นายแว่นธรรมดา" ผู้เขียนหนังสือขายดี "รวยหุ้นแบบ VI ไม่เสี่ยง" หนังสือ "หุ้น 5 พารวย" และเป็นผู้ก่อตั้ง http://www.naiwaen.com เว็บไซค์การลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และ Money Market อีกมากมาย
และ http://www.topofliving.com เว็บไซค์เกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านหลังแรก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยนิยามส่วนตัวก็คือ ทำให้ความมั่งคั่ง กลายเป็นเรื่อง "สนุก"
หากต้องการข้อมูลข่าวสารการลงทุนอย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ แวะไปกด LIKE ที่นี่นะครับ https://www.facebook.com/NaiwaenTammada

ผมยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่าน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
Free counters!
New Comments
Friends' blogs
[Add ตี๋2555's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.