พัฒนาชีวิตด้วยปัญญา และความดี
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
1 กุมภาพันธ์ 2560
 
All Blogs
 
เจาะหุ้นวีไอไม่เสี่ยง “หุ้นน้องใหม่ IPO บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”เจาะหุ้นวีไอไม่เสี่ยง“หุ้นน้องใหม่ IPO บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”

บทนำ

สำหรับนักลงทุนหุ้นนั้นถ้ามีหุ้นใหม่ๆเข้ามาเทรดในตลาดจะต้องหมั่นติดตามความเคลื่อนไหวเพราะหลายครั้งหลายคราหุ้นใหม่มักจะวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบเดียวกันทุกครั้ง สำหรับบทความนี้ขอนำเสนอ หุ้นน้องใหม่IPO บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ที่เน้นจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยกิจการลักษณะนี้ถ้าทำเป็นลูกค้าจะติดและไม่ค่อยจะยอมเปลี่ยนเจ้าใหม่ ทำให้มี Royaltyที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ทำมานานจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้า แต่จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามกันเลยครับ


ลักษณะการประกอบกิจการของSIAM EAST

บริษัทฯประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม(Pumping SystemTechnology Division)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ(Process andPiping Solution Division)

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม(InnovativeMaterial Division) ปัจจุบันสินค้าที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายมีมากกว่า 3,500รายการภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับสากลมากกว่า 40ตราสินค้าซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบำรุง

ทั้งนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด IndustrialEquipment Solution Provider กล่าวคือบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดสรรสินค้าคุณภาพ นำเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริการด้วยความจริงใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ารวมถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมการให้บริการหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มอายุการใช้งานของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

โดยจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางจำหน่ายทางตรงให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 70-80% ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปีและช่องทางจำหน่ายทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้รับเหมาและร้านค้าปลีกที่เป็นตัวกลางช่วยกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น

โครงสร้างรายได้ และอัตราการทำกำไรของกิจการ


จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ารายได้จากการดำเนินงานมีการเติบโตขึ้นโดยในปีล่าสุดคือปี 2559มีรายได้จากการขายและการบริการรวม 314ล้านบาทสำหรับ 3 ไตรมาสของปี 2559ถ้าคิดเต็มปีก็ได้คร่าวๆราว 420 ล้านบาท ถ้าเทียบการเติบโตของรายได้ตั้งแต่ปี2556 ที่มีรายได้ราว 383 ล้านบาท จนถึงปี 2559 มีการเติบโตของรายได้ราว11% ในสามปี หรือตกปีละ 3-4% ต่อปี โดยโครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมนั่นเอง

อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นของกิจการสามารถทำได้ดีมาโดยตลอดมีกำไรขั้นต้นเฉลี่ย 20-25%ต่อปี ในปี 2559 ทำได้ล่าสุด 25.87%สำหรับอัตรากำไรสุทธิอยู่ราว6-9% ถือว่าทำได้ดีสำหรับธุรกิจประเภทให้บริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบโรงงานในภาคอุตสาหกรรม การรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับดีนั้นแสดงให้เห็นถึง Royalty ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ทำมานานจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้า

ฐานะทางการเงิน


สำหรับฐานะทางการเงินของกิจการ บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ในปีล่าสุด 2559 อยู่ที่ 219ล้านบาท มีหนี้สินรวม84 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 134 ล้านบาท

ด้านหนี้สินต่อทุนต่ำมากคิดเป็น 0.63 เท่าเท่านั้นเองสิ่งนี้แสดงถึงกิจการที่มีฐานะทางการเงินที่ดี หนี้สินน้อยมาดูในแง่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ก็ทำได้ดีราว 11.33% และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทำได้ตลอดสามปีที่ผ่านมากว่า20-33% ถือว่าสูง


แผนการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น ทางบริษัทฯจะลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมภายในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยองซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยราว 1,750 ตารางเมตร รองรับการขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้นเครื่องจักร และอุปกรณ์แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและจะใช้ศูนย์บริการนี้เป็นสถานีที่ให้บริการประกอบซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปั้มสูบส่งน้ำ และของเหลว ระบบท่อต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจ และรายได้ในอนาคต

รายละเอียดหุ้นIPO

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 0.50 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (BookValue) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 : 0.75 บาทต่อหุ้น


ข้อสรุปของการลงทุนในหุ้นตัวนี้

ข้อสรุปของการลงทุนในหุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจ เนื่องจากฐานะทางการเงินที่ดี มีหนี้สินน้อยมีแผนการดำเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับดีนั้นแสดงให้เห็นถึง Royalty ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ทำมานานจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้าด้วยลักษณะกิจการที่เน้นการบริการในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งน่าจะมี Margin ไม่สูงมาก แต่ผู้บริหารก็ทำได้ดีเรียกได้ว่าน่าประทับใจ จึงทำให้ตัวเลขทางการเงินออกมาดีอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่สำหรับเรื่องราคาหุ้นกับจังหวะการขึ้นลงของหุ้น IPOเมื่อเข้าตลาดต้องพิสูจน์ของจริงกันอีกทีครับ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ //investor-th.siameast.co.th/ipo.html

(นายแว่นธรรมดา)
Create Date : 01 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2560 7:44:55 น. 0 comments
Counter : 1955 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ตี๋2555
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 163 คน [?]
สวัสดีครับผม "นายแว่นธรรมดา" ผู้เขียนหนังสือขายดี "รวยหุ้นแบบ VI ไม่เสี่ยง" หนังสือ "หุ้น 5 พารวย" และเป็นผู้ก่อตั้ง http://www.naiwaen.com เว็บไซค์การลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และ Money Market อีกมากมาย
และ http://www.topofliving.com เว็บไซค์เกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านหลังแรก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยนิยามส่วนตัวก็คือ ทำให้ความมั่งคั่ง กลายเป็นเรื่อง "สนุก"
หากต้องการข้อมูลข่าวสารการลงทุนอย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้ แวะไปกด LIKE ที่นี่นะครับ https://www.facebook.com/NaiwaenTammada

ผมยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่าน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
Free counters!
New Comments
Friends' blogs
[Add ตี๋2555's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.