Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2563
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
20 ตุลาคม 2563
 
All Blogs
 
อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

ทริปเที่ยวเพชรบุรีรอบนี้ หมายมั่นปั้นมือว่า จะมาถ่ายซ่อม "เขาวัง" เมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากการ์ดเสีย

09.15 น. นกไปรับที่โรงแรม (เราเช็คเอาท์ออกมาเลย) สองสาว (นก + พร) บอกว่า จะขึ้นรถรางนะ ถ้าเดินขึ้น เชิญพี่หนูไปคนเดียว 555ค่ารถราง ไป-กลับ 50 บาท ค่าเข้าชม 20 บาท พร้อมแล้วขึ้นบันไดทางนี้เลยค่ะน้องที่ทำงานเก่า นก - เจ้าถิ่นพาเที่ยวเมืองเพชร , พร - ไปไหนไปกัน ชวนเที่ยวเมื่อไหร่พรพร้อมเสมอ

หน่วยงานประชาสัมพันธ์อยู่บนนี้ค่ะ มาแต่เช้า คนยังไม่เยอะมาก ด้านบนพิพิธภัณฑ์ ถ่ายรูปด้านในไม่ได้นะคะ ภายนอกถ่ายได้ค่ะอ่านก่อนเข้าชมหน่อยเนาะ


 
อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอดของเขาสมน (สะ-หมน) หรือ เขามหาสมณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชทานนามใหม่ว่า เขามหาสวรรค์ ภายหลังเรียกกันว่า เขามไหสวรรย์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นแม่กอง และพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี) เป็นนายงานในการก่อสร้าง ตั้งแต่ พ.ศ. 2402 โดยนำสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก มาเป็นแบบ รวมถึงศิลปะไทย และจีนด้วย เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2405 จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมพระราชมณเฑียรและพระราชทานนามพระราชวังว่า " พระนครคีรี" นับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของไทย

 

 
พระนครคีรีได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ 3 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2426 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะ ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2496 และครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยครั้งนี้กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบ และประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2522 เมื่อบูรณะแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2532

อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงเครื่องราชูปโภค ศิลปวัตถุที่สำคัญ อันเก็บรักษาอยู่ที่พระนครคีรีมาแต่เดิม รวมถึงบางส่วนที่ได้รับมอบจากสำนักพระราชวัง และกระทรวงมหาดไทย ภายในพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบุรีตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน

 
ชอบต้นลั่นทม - ลีลาวดีที่นี่ค่ะ แต่ละต้นอายุอานามคงมากอยู่ ฟอร์มต้นสวยดีค่ะข้อมูลในบล็อก และแผนผัง เอามาจากแผ่นพับ พระนครคีรี จัดทำโดย กรมศิลปากรค่ะ
อีกมุมป้อมวิรุฬหกบริรักษ์

องค์พระใหญ่ วัดเขาบันไดอิฐพระธาตุจอมเพชรประตูสูรย์แจ่มจำรัสพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทภายในประดิษฐานพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์แบบตะวันตกสวมพระมาลาสก็อต ประทับภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งทรงปราสาทจัตุรมุข ยอดปรางค์ห้ายอดมองลงไปเห็นพระที่นั่งราชธรรมสภา
หอชัชวาลเวียงชัย เป็นอาคารทรงกลม สูงสองชั้น หลังคารูปโดมทำจากกระจก ทำหน้าที่เป็นประภาคารให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

ประตูราชฤทธิ์แรงปราบพระธาตุจอมเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขากลาง เป็นเจดีย์ทรงลังกาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างครอบเจดีย์เดิมของวัดอินทรคีรี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์เจดีย์เมื่อ พ.ศ. 2532วัดพระแก้วน้อย เป็นพุทธสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านทิศตะวันออกของเขามหาสวรรค์ เป็นวัดประจำพระราชวัง ประกอบด้วย พระวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระนิรันตรายจำลอง พระพุทธเสลเจดีย์ หอระฆัง ศาลาราย และพระปรางค์แดงซึ่งประดิษฐานพระไพรีพินาศจำลองวัดพระแก้วน้อย พระธาตุจอมเพชร

พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประตูทำเป็นซุ้มโค้งประดับด้วยปูนปั้นรูปเสาแบบศิลปะนีโอคลาสสิก
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์และสาธยายธรรม
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้า ที่ประชุม และเสวยพระกระยาหารค่ำกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ตามเสด็จซุ้มประตูสูรย์แจ่มจำรัสซุ้มประตูจันทร์แจ่มจำรูญวัดพระแก้วน้อยเห็นคนตัวเล็ก ๆ ที่พระธาตุจอมเพชรบันไดขึ้นพระธาตุจอมเพชรพระธาตุจอมเพชรทางขึ้นวัดพระแก้วน้อย

ศาลาราย และพระปรางค์แดงหอระฆัง พระวิหารน้อยพระไพรีพินาศจำลอง - พระไพรีพินาศองค์จริงอยู่ที่พระมหาเจดีย์สีทอง ด้านหลังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

พระธาตุจอมเพชรหอระฆัง พระวิหารน้อย พระพุทธเสลเจดีย์พระปรางค์แดงพระปรางค์วัดมหาธาตุอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมองกลับไปฝั่งด้านโน้นบ้างค่ะพระวิหาร ประดิษฐานพระนิรันตรายจำลอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9มุมนี้ค่ะ ที่ท่านเคยประทับยืน

พระนิรันตรายจำลอง ภายในพระวิหารพระสุทธเสลเจดีย์

คนถ่ายทุ่มทุนสร้างมาก เพื่อเก็บภาพหอระฆังให้ได้ถึงยอด11.22 น. ลงกันแล้วค่ะมีป้ายระวังลิงหลายจุด แต่เราเพิ่งเจอลิงตอนขาลงนั่งรถรางผ่านด้านหน้า อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรีอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

โทร. 032 425 600

E-mail : kaowang_petch@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/phranakhonkhiriCreate Date : 20 ตุลาคม 2563
Last Update : 20 ตุลาคม 2563 17:13:59 น. 0 comments
Counter : 405 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSleepless Sea, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณzungzaa, คุณเนินน้ำ, คุณทนายอ้วน, คุณสองแผ่นดิน, คุณVELEZ, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณออโอ, คุณหอมกร, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณEmmy Journey พากิน พาเที่ยว, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณTui Laksi, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณMDG, คุณปรศุราม, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณจากเพื่อนถึงเพื่อน, คุณmcayenne94, คุณกะว่าก๋า, คุณRinsa Yoyolive, คุณkae+aoe, คุณเริงฤดีนะ, คุณNior Heavens Five, คุณญามี่, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณร่มไม้เย็น


BlogGang Popular Award#16


 
สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)

เป็นแม่บ้านฟูลทาม
ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.