Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
20 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
พระที่นั่งวิมานเมฆ >>>>


พระที่นั่งวิมานเมฆ >>>>


สวัสดีวันจันทร์ค่ะ โปรยไว้คราวที่แล้ว จะมาวัดหรือพาดูดอกไม้ดี ยังก่อนค่ะ ที่นี่ดีกว่า...เรามาเป็นครั้งที่สอง เอฟ (น้องที่เคยทำงานด้วยกัน) อยากไป...เรานัดหมายกันที่สนามหลวงง่ายที่สุด แล้วนั่งรถเมล์มาลงที่พระที่นั่งอนันตสมาคม เดินต่ออีกนิด สายๆ ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เดินเข้าไปซื้อบัตรเข้าชมในเวลา ๑๐ โมงกว่ามังคะ บัตรเข้าชมราคา ๗๕ บาท เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรอธิบายก่อนว่า ตอนนี้ปิดการให้เข้าชมไปหลายส่วน ถ้าดูจากภาพประกอบตรงจุดจำหน่ายบัตร ส่วนที่ปิดคือ ตำหนักสวนบัวเปลว , ตำหนักสวนบัว , พระตำหนักสวนหงส์ , อาคารรถม้าพระที่นั่ง และอาคารจัดแสดงเครื่องราชูปโภค เรายืนยันว่าไม่เป็นไร ยังอยากเข้าชมในส่วนอื่นๆ อยู่ ชำระค่าบัตรแล้วรีบจ้ำเดินกันไป เพราะบรรยายไทยรอบแรก ๑๐.๐๐ น. ค่ะ วิ่งไปยังทัน...


มาถึงด้านในก่อนเข้่าชมพระที่นั่งวิมานเมฆ ให้ฝากของที่ล็อกเกอร์ เราถือกุญแจเอง โดยหยอดตู้ด้วยเหรียญ ๑๐ บาท เก็บทุกอย่าง...กระเป๋าสตางค์ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ห้ามเลยค่ะ ถ้าใครลืมโทรศัพท์มือถือติดไปด้วย คุณต้องมาหยอดเหรียญใหม่ ฝากใหม่อีกรอบ...

๑๐.๕๖ น. ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ด้านใน...ส่วนของห้องโถง ที่เป็นห้องรอเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ ๕ ปิดถาวร ไม่ให้เข้าชมอีกเช่นกัน โชคดีเราเคยชมเป็นบุญตาแล้ว

ฟังบรรยายภายในพระที่นั่งแล้ว บริเวณนี้สามารถถ่ายภาพได้ค่ะ


พระที่นั่งวิมานเมฆ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่สวนและนาระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมจรดคลองสามเสนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานสถานและพระราชทานนามอุทยานสถานแห่งนี้ว่า "สวนดุสิต"


พระที่นั่งถาวรองค์แรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นภายในสวนดุสิต คือ "พระที่นั่งวิมานเมฆ" โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๓ โดยมีพระบรมราชโองการให้รื้อย้ายพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ จากพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชังมาปลูกสร้างขึ้นใหม่ มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมพระที่นั่งเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐานจากพระบรมมหาราชวังมาประทับเป็นการถาวร ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นเวลาถึง ๕ ปี จนการก่อสร้างพระที่นั่งอัมพรสถานเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๙ จึงทรงย้ายไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน


เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ พระที่นั่งวิมานเมฆก็ปิดร้างลงเพราะเจ้านายฝ่ายในต้องเสด็จกลับมาประทับในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณี ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรราชชายาเสด็จมาประทับ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักด์ศจีพระวรราชชายา ได้ทรงย้ายไปประทับที่พระตำหนักในสวนหงส์ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของพระที่นั่งวิมานเมฆ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระที่นั่งวิมานเมฆก็มิได้ใช้เป็น พระราชฐานที่ประทับของเจ้านายพระองค์ใดอีกได้แต่ปิดร้างและทรุดโทรมตามกาลเวลา


ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ แม้ว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งวิมานเมฆหลายครั้ง เช่น การซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในองค์พระที่นั่ง การซ่อมเสามุขศาลาท่าน้ำเป็นต้น แต่ในที่สุดตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา พระที่นั่งวิมานเมฆก็ใช้เป็นเพียงสถานที่เก็บราชพัสดุของสำนักพระราชวังตลอดมาถึง ๕๐ ปีจนถึงพุทธศักราช ๒๕๒๕ ในมหามงคลสมัยสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงสำรวจและพบว่าพระที่นั่งวิมานเมฆยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงามและยังมีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รวมถึงศิลปวัตถุส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก จึงทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บูรณะซ่อมแซมเพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นมรดกของชาติสืบไป

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงามประณีตและได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก องค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษรตัวแอลในภาษาอังกฤษ คือสร้างเป็นรูปสองแฉกตั้งฉากกัน แต่ละด้านยาว ๖๐ เมตร สูง ๒๐ เมตร เป็นอาคาร ๓ ชั้นเฉพาะที่ประทับซึ่งเรียกว่า "แปดเหลี่ยม" มี ๔ ชั้น ชั้นล่างสุดก่ออิฐถือปูน ชั้นถัดขึ้นไปสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหมด มีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น ๓๑ ห้อง การจัดแสดงบางห้องยังคงลักษณะบรรยากาศในอดีตไว้ เช่น หมู่ห้องพระบรรทม ท้องพระโรงและห้องสรง เป็นต้น บางห้องจัดแสดงศิลปวัตถุแยกตามประเภทเช่น ห้องจัดแสดงเครื่องเงิน ห้องจัดแสดงเครื่องกระเบื้องลายคราม ห้องจัดแสดงเครื่องแก้วเจียระไน และห้องจัดแสดงเครื่องงา เป็นต้น นอกจากพระที่นั่งวิมานเมฆภายในบริเวณสวนดุสิตหรือวังสวนดุสิตนี้ (ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า "พระราชวังดุสิต" และเรียกขานนามนี้มาจนถึงปัจจุบัน) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินสำหรับสร้างพระตำหนัก และตำหนักที่ประทับของพระมเหสีพระเจ้าลูกเธอและเจ้าจอมมารดาเป็นส่วน ๆ และพระราชทานชื่อสวน คลอง ประตู และถนนต่าง ๆ ตามชื่อเครื่องลายครามของจีน ที่เรียกกันว่า "เครื่องกิมตึ๋ง" ซึ่งนิยมสะสมกันในสมัยนั้น
ไปแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อ

มากับคุณแม่ ชาวญี่ปุ่นค่ะ น่ารักดี ยิ้มให้กล้องด้วยค่ะ


อีกมุม...

ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ ปัจจุบันจัดแสดงนาฬิกาโบราณ และของที่ระลึกจากต่างประเทศ


ทางเดินไปตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา ปัจจุบันจัดแสดงพระภูษา และผ้าโบราณ


ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรุณวดี ปัจจุบันจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙


อีกมุมหนึ่งของพระที่นั่งวิมานเมฆ เริ่มเดินสะเปะสะปะกันแล้วค่ะ มีป้ายบอก มีแผนที่ค่ะ เรางงเอง
ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรเสรฐสุดา ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานศิลปวัตถุ วัฒนธรรมบ้านเชียงมาจัดแสดง


ตำหนักพระองค์เจ้าหญิงอรไทยเทพกัญญา


แผนผังพระราชวังดุสิต มุมขวาสีเหลืองที่ปิดไว้ คือส่วนที่ไม่เปิดให้เข้าชมค่ะ


ไม่ได้เดินเข้าไปอ่านป้ายใกล้ๆ ไม่ทราบเรียกว่าอะไรค่ะ


ชอบค่ะ คราวที่แล้วเราคงไม่เห็นตรงนี้
การเดินทางเข้าชม


พระที่นั่งวิมานเมฆ ตั้งอยู่บนถนนราชวิถี ระหว่างสวนสัตว์ดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

พระที่นั่งวิมานเมฆ ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘ ๖๓๐๐ ต่อ ๕๑๒๐-๕๑๒๑

โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๖๓๐๐ ต่อ ๕๑๓๖


ข้อควรปฎิบัติในการเข้าชม


พระที่นั่งวิมานเมฆ เปิดทำการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

(ห้องจำหน่ายบัตรปิดทำการเวลา ๑๕.๑๕ น.)

ปิดทำการวันนักขัตฤกษ์ โปรดแต่งกายสุภาพ
การแต่งกาย

สุภาพสตรี ควรสวมใส่เสื้อมีแขน กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว

สุภาพบุรุษ ควรสวมใส่เสื้อมีแขน และกางเกงขายาว


การเข้าชมภายใน

๑. พระที่นั่งวิมานเมฆ มีรอบการเข้าชมตามตารางเวลาที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ นำชมเป็นผู้บรรยาย (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)

๒. ห้ามถ่ายภาพและวีดีโอ ภายในห้องจัดแสดงทั้งหมด

๓. กรุณาฝากสัมภาระทั้งหมดไว้ในตู้ล๊อกเกอร์ ที่เตรียมไว้บริการ

๔. งดใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างการเข้าชม

๕. กรุณาถอดรองเท้าของท่านก่อนการเข้าชมภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ และหมู่พระตำหนักต่างๆข้อมูลจาก //www.vimanmek.com/๑๑.๒๖ น. หิวแล้ว มากินข้าวกันที่ศูนย์อาหาร ราคาประมาณ ๓๐-๓๕ บาท กินเสร็จแล้วช่วยเอาจานไปเก็บในที่ๆ จัดไว้ด้วยค่ะ


ดอกบัวสวรรค์ค่ะภาพปิดท้าย...ดอกมะเฟืองค่ะ
บล็อกหน้า...พระที่นั่งอภิเศกดุสิตค่ะเคยอัพบล็อกแล้ว เผื่อใครสนใจ... ภาพเยอะกว่า เพราะตอนนั้นเค้ายังไม่ปิดบางส่วน...พระที่นั่งวิมานเมฆ ตอนที่ ๑พระที่นั่งวิมานเมฆ ตอนที่ ๒พระที่นั่งวิมานเมฆ ตอนที่ ๓


Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 28 มิถุนายน 2555 20:14:51 น. 78 comments
Counter : 7344 Pageviews.

 

แวะมาทักทายคุณหนูค่ะ
คุณได้ทำการแปะใจ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: หอมกร วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:09:44 น.  

 
ภาพจุใจพี่เลยงวดนี้ นี่เป็นพระที่นั่งองค์หนึ่ง
ที่พี่ชอบมาก เมื่อก่อนไปบ่อย หลังๆนี้
เอาแต่อยู่ป่า

รักมากแปะหัวใจให้ดวงหนึ่งด้วย ใจจริงจั๊กจั๊กโดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:11:55 น.  

 
วิ่งมาแปะหัวใจให้ก่อนเลย อิอิ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:15:32 น.  

 
แวะมาเที่ยวด้วยคน อิอิ สถานที่อย่างนี้โซไม่ค่อยได้เข้าไปเที่ยวชมเลย


โดย: ความคุ้นเคยที่หายไป วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:38:43 น.  

 
งดงามมากๆจริงๆค่ะพี่หนู
เคยไปตอนรับปริญญาค่ะ
สวยงามจริงๆๆ


โดย: kwan_3023 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:52:43 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ ....ยังไม่มีโอกาสไป...ได้เห็นได้อ่านเหมือนได้ไปเองค่ะ


โดย: อนงค์ IP: 1.46.248.128 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:03:45 น.  

 


ทั้งสวย ทั้งเพลินตา เพลินใจเลยนะคะ

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:06:12 น.  

 
ถ้าได้ไปถ่ายภาพที่นี่
สงสัยผมต้องพกเลนส์ไวล์ดไปด้วยนะครับพี่หนู อิอิอิ

เด็กญี่ปุ่นหน้าตาน่ารักมากมาย


ปล.ขอบคุณนะครับพี่หนู
ยังไม่ได้เช็คคำว่าหยากไย่เลยครับ แหะๆๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:10:59 น.  

 
ตามมาเพลินตาเพลินใจในวันที่อากาศดี ค่ะพี่หนู


โดย: phunsud วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:51:20 น.  

 


สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณหนู
ถ่ายภาพได้งดงาม ยอดเยี่ยมมาก ๆค่ะ
เมื่อก่อนแม่หมูไปที่นี่บ่อย ๆ
ถ่ายไว้ภาพเดียวเท่านั้น
ขอบคุณสำหรับถาพสวย ๆนะคะ


โดย: jamaica วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:54:28 น.  

 
เป็นสถานที่ที่สวยเสมอไม่เคยเปลี่ยนจิงๆ คะ


โดย: wendyandbas วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:00:08 น.  

 
อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
อย่าละห้อยความหลัง อย่ามัวหวังอนาคต

มีสติในการดำรงชีวิต ตลอดไป...นะคะดอกมะเฟือง สวยมาก...ค่ะ
เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
ปกติปอป้าชอบทานมะเฟือง
เคยเห็นต้นเค้า แต่ไม่เคยเห็นดอกสักทีโดย: พรหมญาณี วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:52:58 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: Katai_Akiko วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:53:33 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ค่ะพี่หนู
พระที่นั่งวิมานเมฆหนึ่งเคยไปเมื่อนานมาแล้ว
สวยมากหนึ่งชอบ

ชอบรูปน้ำพุ่งไจังค่ะ เห็นแล้วเย็นนนน

มาชวนพี่หนูไปเที่ยวเหมือนกันค่ะโดย: AdrenalineRush วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:58:18 น.  

 
เค้าให้ชม พระที่นั่งวิมานเมฆ

แต่ใจกับไปรักหนุ่มน้อย ขอ เซพ ภาพเก็บไว้แล้ว......รักเด็กค่ะ555


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:03:24 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆ ครับ .....

พระที่นั่งวิมานเมฆผมเคยไปครั้งนึงนานมากแล้ว สมัยเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯใหม่ๆ ตอนนั้นแบบว่าเป็นบ้านนอกเข้ากรุง มีสถานที่ไหนสำคัญในกรุงเทพก็จะต้องตามไปชม .....

แต่จำรายละอียดไม่ได้แล้วว่าข้างในมีอะไรบ้าง คลับคล้ายคลับคลาว่าจะมีบ้างจุดที่พื้นโดนไฟไหม้รึเปล่านะ คุ้นๆ ว่าอย่างนั้น ....

น่าเสียดายที่ภายในพระที่นั่งเขาห้ามถ่ายภาพ ใครอยากเห็นคงต้องไปชมด้วยตาตัวเองนะครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:27:03 น.  

 
สวัสดีค่าพี่หนู

วันจันทร์ทำงานวันแรกเรยนะค่ะ
ตามมาชมภาพอันหญ่าง ณพระที่นั่งวิมานเมฆ เลยได้ชม
บรรยากาศอันสงบมองระสบายใจค่ะ

ภาพเด็กน้อยJapanก้อน่ารัก
เฮะแก้มป่องจะปริแระ..^^

_/\\_ขอบคุงความรักเบ่งบาน
แบบรักกันค่ะ...ยิ้มชิ..จุ๊ฟฟฟ


โดย: mastana วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:42:17 น.  

 
เคยไปครั้งหนึ่งและครั้งเดียวค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:53:20 น.  

 
แวะมาทักทายครับ พี่หนูมาตามไปเที่ยวชมด้วยคนครับ


โดย: กัปตันลูกชุบ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:56:23 น.  

 
เข้ามาถึง....เหมือนระลึกได้กลับเข้าวังอีกครั้งนึง ^^

ชอบที่นี่มากๆค่ะ ไปมา 1 ครั้ง...ชอบอยากไปอีกแต่อยู่ไกลนี่สิ.....

อ้อ....ไปแล้วไปตึกสีขาวๆ เจอเสียงดนตรีไทยบ้างป่าวคะ....เค้ามีเรื่องเล่าด้วยน้า....ได้ยินเสียงดนตรีไทย (แบบไม่มีคนเล่นประจำ) อิๆๆๆ ตอนนี้ยังมีป่าวน่า...ไม่เสี่ยงลองอ่ะค่ะ ^^

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันนะคะ


โดย: auau_py วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:33:32 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ

เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากจะไปถ่ายรูปเก็บไว้เหมือนกันค่ะ

เสียดายที่ไม่ให้เอาอะไรเข้าไปเลยนะคะ แบบว่าดูแต่ตาอย่างเดียว


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:59:47 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


================


นกบอกแล้ว..ว่าถ้าพี่หนู ชอบไปเที่ยวแบบนี้ ต้องมีเลนส์ไวด์ ..อิิอิ..

ขอบคุณที่พาเดินชมบรรยากาศค่ะ ลำพังนกคงไม่ได้ไปแน่ๆ

เมื่อวานไปเดินห้าง เค้ามีงานมอเตอร์โชว์มีพริตตี้สวยๆเพียบ
ชวนเพิร์ธมาเดินดู พริตตี้ เพิร์ธบอกว่า "ไม่ๆ เพิร์ธไม่ชอบดูคิตตี้" ฮ่าๆๆ
นึกว่าเราเรียกไปดูคิตตี้ซะงั้น สรุปพอเห็นสาวๆ ..อาย อีก..
ไม่กล้ามองคนสวย ..

เพิร์ธชอบวาดรูป ชอบเขียนโจทย์ให้แม่มันทำงานค่ะ
ประหนึ่งว่า ฉันเป็นครูนะ.. ส่วนการ์ตูน ดูบ้างค่ะ เกมส์ก็เล่นบ้าง แต่เบื่อง่าย

ไม่ค่อยสนใจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันโดย: Nongpurch วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:05:50 น.  

 
อลังการณ์อีกแล้วครับคุณหนู


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:53:24 น.  

 
สวยงามมากมายครับยังไม่มีโอกาสไปเลยสักทีครับ ^^

โดนใจโหวตการท่องเที่ยวให้อีกแล้วครับ อิอิ

ยังไม่ได้ไปโฟโต้แฟร์เลยครับ วันก่อนทำธุระหมดเวลาเสียก่อนครับเสียดายจังเลย

โดย: วนารักษ์ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:06:34 น.  

 
โอ้โห พี่หนู หญ้าเขียวสวยด้วย

นี่นะถ้าพี่หนูได้เลนส์ ไวด์มารับรองว่า เก็บมุมได้เป็นหลัง ๆ ทีเดียวเลยค่ะ

ชัวร์ ๆ กระตุ้นๆ พี่หนูก่อน อิอิ

เด็กน้อยชาวยุ่น หน้าเหมือนอันปังแมนเลยน่ารักน่าหยิกมาก ๆ เลยพี่หนู
ไปหยิกแก้มให้ปาวเนี่ย 555+

.
เสียดายเหมือนกันนะคะ ถ้าได้ฟ้าแจ่มฟ้าเป็นฟ้ากว่านี้ รับรอง
ขับให้ภาพ สวยกว่าเิดิม

แต่ระยะหลัง ๆ ฟ้ามัน ซีด ๆ มาหลายวันเลยเนอะ
น้องรินไปวัดมามะวานก็ซีดเลยเลือกไปตอนเย็นตะวันใกล้ตกดีกว่าค่ะ

วัดอะไร รอชมหลายวันนู๊นแน่ะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:10:46 น.  

 
แวะมาชมพระที่นั่งวิมานเมฆ
อลังการณ์มากค่ะ

ขอบคุณมากนะคะคุณหนู
ยังมีปวดหลังเลยแค่แว๊ปๆเข้ามาแปะหัวใจให้ค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:13:43 น.  

 


เอาหัวใจ + ดอกไม้มาให้ ช้าไปหน่อย....แต่ตั้งใจมานะ

*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*
เดือนแห่งความรัก คนโสดก็ยังโสดต่อไป เพราะครูภาษาไทย สอนแต่

สระอิ,สระอา, สระอุ, สระอู แต่ไม่ยอมสอนให้เรา .. "สละโสด"


..HappY BrightDaY..
โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:23:04 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู โห..พี่หนูลงภาพเก่งมากเลยค่ะ ภาพใหญ่เห็นชัดเจนเลยค่ะ เครื่องก็ไม่อืดด้วยกิ่งชอบตรงนี้มากๆเลยค่ะ แต่กิ่งยังไม่สามารถเลยค่ะ แหะ
ชอบภาพสวยมากๆทุกภาพเลยค่ะพี่หนู แต่วันนี้กิ่งโหวตไปหมดแล้วติดไว้ก่อนนะคะ แล้วกิ่งจะมาโหวตให้ค่ะ

สุขสดชื่นวันจันทร์ค่ะ
More Monday Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:41:57 น.  

 
เอ่อ นุ้ยจ๊ะ กะว่าจะอยู่หน้านี้ จนหมดเดือนแห่งความรักเลยเนอะ

พี่แซวเล่นนะ
...
คิดอยู่เหมือนกันค่ะ ถ้าปกติ เพื่อนน้ำแห่งบล็อกดอกหญ้าหน้าบ้านอยู่ บล็อก+เม้นท์จะรันเร็วมากเลย ไม่กี่แป๊บ ก้อต้องเปลี่ยนหน้าบล็อกแล้ว
แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เม้นท์กันเลย ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะ พี่ แม้แซวแบบนี้ 555
ต้องรีบเปลี่ยนซะแล้ววว เขินๆ
ทักทายยามเย็นค่ะ พี่แอบคิดอยู่เหมือนกัน เค้าจะว่าๆรอใครมาเห็นหรือเปล่าน๊าาา แต่ไม่หรอกค่ะ คิดแบบนั้นจริงๆ ตามที่บอกค่ะ พี่หนู


โดย: Nissan_n วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:13:58 น.  

 
พี่แซวนู๋ได้ถูกใจที่สุดเลยค่ะ
...
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
...
แปะให้ใจให้นะคะ


โดย: Nissan_n วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:16:20 น.  

 ขอบคุณ คุณอนงค์ค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:16:44 น.  

 
มาเที่ยวชมวังด้วยค่ะ

ภาพสวยๆทั้งนั้นค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:28:33 น.  

 
แต่ละหลังสวยจังค่ะพี่หนู

(จากบล็อก)ตามสมัยค่ะพี่หนู อิอิ พักนี้อ่านหนังสือพิมพ์มีแต่ร้ายๆทั้งนั้นนี่คะ อิอิ


โดย: ญามี่ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:41:30 น.  

 
สบายดีพี่หนู เคยไปครั้งหนึ่ง ครบรอบกี่ปีจำไม่ได้ครับ เห็นไม่จุใจเหมือนในบล๊อกเลยครับ


โดย: moresaw วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:01:15 น.  

 
บล็อคไผ่มันก็เหมือนทะเลแหละค่ะ เป็นไปตามสภาวะทางอารมณ์ บางทีเหวี่ยงบล็อคก็เหวี่ยง ๆ หน่อย...บางทีจิตตกบล็อคก็จะเหี่ยวเฉาไปตามเจ้าของ ถ้าวันไหนลั๊นลาสุด ๆ วันนั้นอาจจะชิวโคตร ๆ รวมไปถึงการเม้นท์ที่ีบล็อคชาวบ้านด้วย คริๆ ทำใจหน่อยแล้วกันนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อกันหล่ะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:14:33 น.  

 
วันนี้ พาเข้าวัง 55..
ชอบความร่มรื่น มองแล้วเย็น ตา น่าอยู่นะคะ..
ไม่เคยเข้าไปสักที..

สวัสดี ตอนเย็น จ๊ะ..


โดย: tifun วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:38:55 น.  

 

NAME : หลิงๆ มาเยี่ยมเพื่อนของมารดาค่ะ


โดย: โสมรัศมี วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:31:22 น.  

 
มาทักทายตอนเย็น ๆ ค่ะคุณหนู
พรุ่งนี้จะกลับมาโหวตให้ค่ะวันนี้โควต้าหมดแล้ว
อย่าเพิ่งเปลี่ยนบล๊อกใหม่นะคะ

สวยมาก ๆ ค่ะ อยากมีโอกาสไปชมสักครั้ง และที่ถูกใจที่สุดก็คงเป็นรูปดอกมะเฟืองค่ะ สวยมาก ๆ เลยค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:34:16 น.  

 
ปล.อาหารทะเลถ้าสด ๆ พี่ว่าไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรมากเค้าก็อร่อยอยู่แล้วนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:34:59 น.  

 
สวัสดีวันใหม่ค่ะพี่หนู
ไม่เคยเข้าไปชมทีนี่เลยค่ะพี่ สวยมากเลยนะคะ
แอบยิ้มให้โกโบริน้อยด้วยค่ะจ้ำม่ำน่ารักจัง


โดย: blueberryblossom วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:39:37 น.  

 
อยู่กทม.แท้ๆ ยังไม่เคยไปเลย
รู้แค่ว่า สวยมากๆ
ยิ่งเห็นที่น้องหนูถ่ายรูปมาให้ดูแบบนี้นะ ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่


โดย: kapeak วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:56:30 น.  

 
สวัสดีอีกรอบครับพี่หนู .....

ถ้าเป็นที่วังพญาไท ที่นั่นเขาให้ถ่ายภาพภายในพระราชวังได้ครับ แต่จะเปิดภายในให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะได้ชมเฉพาะภายนอกวังเท่านั้นครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:08:00 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณหนู..
หลวงพ่อเขียน เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดกระทิง
ท่านจะมาคอยดูแลเมื่อเปิดเขาคิชฌกูฏ
วันเกิดของท่าน 18 ก.พ.ของทุกปี
แต่ปีนี้หลวงพ่อเขียน..ไม่ได้อยู่บนเขาคิชฌกูฏค่ะ
ท่านอาพาธและรักษาตัวอยู่ที่ห้องICU รพ.จุฬาลงกรณ์
อ้อมแอ้มขอเรียนเชิญเพื่อนๆ
สวดมนต์ส่งกระแสจิตแด่หลวงพ่อเขียน
ให้หายจากอาพาธไวไวนะค่ะ..สาธุโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:13:48 น.  

 
เข้ามาชมพระที่นั่งที่อยู่ใกล้บ้านผมที่สุด แต่เคยเข้าไปชมครั้งเดียว นานมากแล้วครับ.


โดย: เจียวต้าย วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:33:30 น.  

 
ตามมาดูพระที่นั่งวิมานเมฆค่ะ
สถานที่นี้ลือชื่อเรื่องสวยงามมาก
ตัวเองยังไม่เคยไป
แต่มีน้องๆที่สนิทกัน เค้าไปมาหลายครั้ง
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สวยมากกกก
มาเห็นที่บ้านคุณหนูยิ่งประทับใจเลยค่ะ
รูปทรงดูคลาสสิค สวยสง่ามากมาย

ชอบใจดอกมะเฟืองกะเด็กน้อยญี่ปุ่นจัง น่ารักอ่ะ
อยากหยิกแก้ม คิๆๆ


โดย: mambymam วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:53:21 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ฝันดีนะคะ พี่หนู


โดย: Nissan_n วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:58:55 น.  

 
สวยครับ หนนี้มาแนวสารคดี มีน้องชินจังชาวญี่ปุ่นโผล่มาทำแก้มยุ้ยด้วย ^^
ผมเพิ่งจะเคยเห็นดอกมะเฟืองนะเนี่ย ไม่สิ ไม่เคยเห็นต้นมันเลยด้วยมั้ง


โดย: ชีริว วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:04:07 น.  

 
เคยพาชาวต่างชาติไปเที่ยวชมแบบรีบไปรีบมา
พอมาตั้งใจชมพระที่นั่ง
ที่บล็อคนี้หนนี้
สวยงามจริงๆค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:09:44 น.  

 
พระที่นั่งวิมานเมฆ
ถ่ายมาสวยทุกมุมเลยครับ


โดย: wicsir วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:25:13 น.  

 
ชอบมาก ชอบไม้สักทองสวยดี
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: พระจันทร์สัญจร วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:05:51 น.  

 
นอนหลับฝันดีนะค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:48:56 น.  

 
พระที่นั่งองค์นี้งดงามมาก ๆ ค่ะ ยังไม่เคยไปชมเลย อยากไปมาก ๆ ดีจังที่คุณหนูบอกรายละเอียดเรื่องการเข้าชมด้วย เปิดวันอาทิตย์แบบนี้ ไว้ต้องหาเวลาไปชมสักทีค่ะ

ขอบคุณที่พาเที่ยวและเก็บภาพมาฝากกันนะคะ


โดย: haiku วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:03:34 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: nart (sirivinit ) วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:02:33 น.  

 
น้องหนูถ่ายภาพได้งามมากค่ะ
พระที่นั่งวิมานเมฆ เห็นลายละเอียดชัดเจนดีมากเลยค่ะ

แต่เวลาอ่าน มันยากนิดนึง สำหรับข้อมูลที่กว้างจนเต็มจอ
สาวๆ คงไม่กระไรนะคะ

ชอบอาคารสีงามละมุนตา
ฟ้าแกมเทาเจือเขียวหม่น สีงามจับใจ
ประดับ "ลูกไม้" ที่ชายคางามมากค่ะ

ดอกมะเฟืองงาม สีหวานจริง
ธรรมชาติช่างแจกแจงสี
ผิวมะเฟืองก็เหลืองทองงาม
คืนนี้คงฝันถึงบล็อกนี้

ราตรีสวัสดิ์ค่ะน้องหนูโดย: nart (sirivinit ) วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:20:54 น.  

 
แวะมาเยี่ยมชมภาพงามๆครับ คุณพี่หนู
รู้จักเอาตัวรอด คือ ยอดคนครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ปกติเวลาไปเที่ยวที่ไหนจะใส่กางเกงขาสั้นลายทหารครับ
เป็นอีกที่หนึ่งที่ผ่านประจำ เวลาเข้ากทม. ล่าสุดก็ไปอบรมที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ข้างสะพานกรุงธนครับโดย: เศษเสี้ยว วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:00:28 น.  

 
สวยงามมากมายครับโดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:21:35 น.  

 
พระที่นั่งวิมานเมฆสวยจริงๆนะคะ เคยไปชมมาแล้วเหมือนกันค่ะ


โดย: ดา ดา วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:2:50:59 น.  

 
ตามมาเที่ยวพระที่นั่งวิมานเมฆกับพี่หนูค่ะ
อยากไปชมตำหนัก แสดงจัดถ่ายภาพฝีพระหัตถ์ของในหลวง ร.9 จัง
บรรยากาศที่นั่นร่มรื่นมาก สำหรับที่ตั้งใน กทม.
ถ้าเอิงกลับเมืองไทยคราวหน้าคงต้องหาโอกาสไปแวะชมแน่นอนค่ะ


โดย: diamondsky วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:3:29:43 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่หนู


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:25:28 น.  

 โดย: Kavanich96 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:7:58:06 น.  

 
หนุ่มๆที่บ้านเค้าชอบกินน้ำแกงของแกงเขียวหวานค่ะพี่หนู ตักราดข้าวไข่เจียว อร่อยเค้าล่ะค่ะ เนื้อไก่ก็กินบ้างนิดหน่อย ส่วนฟักเีขียวนี่ส่วนใหญ่แม่กับพ่อจัดการค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:52:12 น.  

 
มาดูรูปสวย ๆ อีกครั้ง
พร้อมแปะหัวใจดวงสุดท้ายของวันนี้ไว้ตรงนี้แหละ
ที่พักจายยย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:23:44 น.  

 
สวัสดียามสายๆค่ะ คุณพี่หนู

ขอตามมาเดินชม พระที่นั่งวิมานเมฆ ด้วยคนค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะโดย: iamorange วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:34:56 น.  

 
สวัสดีค่ะ

คุณหนู สงกรานต์ ถ้าจะเที่ยวใกล้ ๆ หรือเขต กทม. ที่ไหน น่าไปค่ะ (จะนอน กทม. ค่ะ)


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:09:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหนู
วันนี้กลับมาโหวตให้ตามสัญญาแล้วนะคะโดย: เนินน้ำ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:18:07 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
ดูภาพพระที่นั่งพิมานเมฆ จุ
ใจ สวยครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:52:30 น.  

 
เป็นหนึ่งในที่ที่หนูอยากพาแม่ไปหละค่ะพี่หนู อิอิ

พี่หนูไปทักหนูวันสีเหลือง หนูมาทักกลับในวันสีชมพูค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:00:37 น.  

 
สาวเคยไปค่ะพี่หนู ตอนไปงานใหญ่ งาน ๑๐๐ ปีพระที่นั่งวิมานเมฆ เปิดทุกตำหนัก จำได้ว่าเดินดูกับแม่ตั้งแต่ ๙ โมงเช้ายัน ๖ โมงเย็น อึดกันมากๆ รอบนี้สาวให้หัวใจด้วยค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:34:22 น.  

 


สวัสดียามเย็นค่ะคุณหนู


โดย: jamaica วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:56:59 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ


เอารูปจากห้วยน้ำดังมาฝากค่ะ

โดย: luckyfarm6662 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:18:05 น.  

 


คุณได้ทำการแปะใจ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: หอมกร วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:55:19 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู รูปถ่ายพระที่นั่งวิมานเมฆรอบสอง สวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ ฝีมือพัฒนาจริงๆ จ้า

วันนี้แมวส่งเล่มเรียบร้อยแล้วค่ะ โล่งอกไปเยอะ ตอนนี้มีเวลาที่จะไปเที่ยวแล้ว คุณสามีอยากไปลองกล้องใหม่อยู่ค่ะ


โดย: Maew-Tua-Lek วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:11:34 น.  

 
มีโอกาสต้องไปอีกที เมื่อก่อนเหมือนเคยไปแต่ตอนนั้นไม่มีกล้อง เลยจำไม่ค่อยได้ แต่ดูแล้วกฏที่นี่เข้มงวดน่าดูเหมือนกัน

ที่นี่จัดเป็นอีกที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันเหมือนกัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:19:17 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ สายหมอกและก้อนเมฆ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: nart (sirivinit ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:02:12 น.  

 
มาช้าสองวัน แหะๆ ยังทันได้ตามพี่หนูชมวังสวยๆน่่าประทับใจของบ้านเราค่ะ
ศิลปะทางตะวันตกก็จริงๆ แต่ยังไงก็คงความเป็นไทยๆ ที่งดงามให้เราภูมิใจเนาะ
ภาพแรกๆเหมือนคนเงียบๆ ชอบอ่ะ ไม่พลุกพล่านดีพี่หนู
กรี๊ดรูปดอกมะเฟือง งามเด่นมากเลยจ่ะ ❤


โดย: anigia วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:2:18:16 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่หนู


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:11:16 น.  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
//vimanmek.gagto.com


โดย: pasit IP: 101.108.223.250 วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:16:06:19 น.  

 


ขอบคุณ คุณ pasit มากค่ะ

ตาม link เข้่าไปดูแล้ว เพิ่งทราบ...ขอบคุณนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:16:22:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 130 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน


ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.