Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
17 กุมภาพันธ์ 2560
 
All Blogs
 
โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตามที่ได้ทราบกันว่า กรมศิลปากร ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม
พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่  8 พฤศจิกายน 2559  เรามารับหนังสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และ ๙๙ พระบรมราโชวาท  ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมแจก
ระหว่างรอคิวเข้ารับหนังสือ เลยถือโอกาสไปเดินดู
จากหลักฐานหนังสือ “เรื่องกรุงเก่า” กล่าวว่า มีโรงใส่พระมหาพิชัยราชรถอยู่ริมกำแพงคั่นท้องสนามหลวง หน้าพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ ภายนอกประตูพระราชวัง ชั้นกลางโรง 1 ซึ่งได้สูญไปกับเพลิงในสงครามครั้งเสียกรุงเมื่อปี พ.ศ. 2310

ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างพระมหาพิชัยราชรถ ใช้เป็นราชูปโภคสืบต่อมา 7 รถ จากหมายรับสั่ง รัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2386 กล่าวว่า มีโรงเก่าอยู่ที่ริมตึกดิน ทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง และโปรดให้เกณฑ์เลกมาชักลากพระมหาพิชัยราชรถไปไว้ ที่โรงรถทำใหม่ ซึ่งอยู่แห่งใดไม่เป็นที่ปรากฏ ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ย้ายโรงพระมหาพิชัยราชรถมาไว้ที่ พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ตั้งเป็นโรงเก็บราชรถสำคัญ 2 โรง โดยให้อยู่ในความดูแลของกรมพระตำรวจ

ถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังบวรสถานมงคลให้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร (ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) อยู่ในการกำกับดูแลของราชบัณฑิตยสภา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภา จึงให้สร้างโรงราชรถขึ้นใหม่ลักษณะเป็นโรงหลังคาทรงจั่ว 2 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยมุขขวาง ภายในเปิดโล่งถึงกันโดยตลอดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2472

พ.ศ. 2536 กรมศิลปากร ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ โรงราชรถขึ้นใหม่ โดยต่อเติมมุขหน้า ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงราชรถสำคัญของแผ่นดิน รวมทั้งเครื่องประกอบในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพในปัจจุบัน

//www.innnews.co.th/show/746872

พระมหาพิชัยราชรถ มีนามหมายถึง ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เป็นมงคลนาม ตามคติการสร้างรถศึกของอินเดียโบราณ ใช้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เมื่อปี พ.ศ. 2339 

ลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบกขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 18 เมตรสูง 11.20 เมตร น้ำหนัก 13.70 ตัน ตกแต่งด้วยชั้นเกริน ประดับกระหนกเศียรนาค กนกท้ายเกริน และรูปเทพนมโดยรอบ เปรียบเหมือนวิมานที่ประทับของเทวดา มีเทพพนม พญาครุฑ พญานาค เปรียบเสมือนการเหาะกลับขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เพราะจะมีเทวดามาแห่แหนกลับสู่สวรรค์ 
พระมหาพิชัยราชรถ ใช้อัญเชิญพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมชนก พระราชชนนี พระอัครมเหสี และพระมหาอุปราช 

ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นพิเศษ 

ครั้งสุดท้ายใช้ในการอัญเชิญพระโกศ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

ออกพระเมรุท้องสนามหลวง ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2555

พยายามหามุม ถ่ายยากมากค่ะ มุมแคบมากเจ้าหน้าที่บรรยาย ความเป็นมา ความสำคัญ ของพระมหาพิชัยราชรถ
ป้ายอธิบาย ทำดีเลยค่ะ หีบกุดั่นลายมังกร


หีบกุดั่นลายยา

เจ้าหน้าที่บรรยายนำชมค่ะ

อัปสรสีหะนกทัณฑิมา 
กินรี
เกรินบันไดนาค อุปกรณ์ที่ใช้อัญเชิญพระโกศขึ้นสู่ราชรถ โดยการหมุนกว้านเลื่อนแท่นที่วางพระโกศ ขึ้นไปตามรางเลื่อนไม้จำรูปนาค จึงเรียก เกรินบันไดนาค แท่นที่วางพระโกศ เป็นแท่นสี่เหลี่ยม ท้ายเกริน มีลักษณะคล้ายสำเภา สำหรับเจ้าพนักงานภูษามาลา ขึ้นนั่งประคองพระโกศพระบรมศพ ประดิษฐ์ขึ้นโดย สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี ใช้ครั้งแรกในงานพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2355 สำหรับเกรินบันไดนาค มีความเชื่อว่า เป็นสะพานสายรุ้ง เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ ตามความเชื่ออีกอย่างตามพระปฐมสมโพธิกถา ประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนเสด็จกลับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็เสด็จกลับโดยบันไดนาค
สำหรับ พระมหาพิชัยราชรถ, เวชยันตราชรถ, ราชรถน้อย, เกรินบันไดนาค และ ยานมาศสามลำคาน เป็นสิ่งที่ใช้ซ้ำ ในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ พระบรมศพ เจ้านายชั้นสูง ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่สิ่งที่ไม่สามารถใช้ซ้ำ กันได้คือ พระโกศจันทน์

คำว่า “โกศ” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า เครื่องหุ้ม หรือ ครอบ พระบรมโกศ พระโกศ คือที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งพระโกศจันทน์ ก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า เจ้านายพระองค์ใด ลงประทับพระโกศด้วยพระอิริยาบทใด ทั้งแบบนั่ง หรือแบบนอน 

พระบรมโกศ หมายถึง ที่ใส่พระบรมศพของพระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระโกศ หมายถึง ที่ใส่พระศพ พระบรมวงศ์ ราชวงศ์ 
โกศ หมายถึง ที่บรรจุศพคนสามัญทั่วไป 

ในส่วนของ พระโกศจันทน์ ในสมัยก่อนจะเป็นสิ่งที่ถวายพระเพลิงไปกับพระศพ หรือ พระบรมศพ ด้วย แต่ปัจจุบัน ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เป็นต้นมา พระโกศจันทน์ จะถูกนำมาเก็บรักษาไว้ในโรงราชรถ

การนำราชรถออกไปใช้ จะไม่มีการทุบรั้ว หรือ ประตูโรงราชรถ เพราะประตูโรงราชรถ สามารถเปิดได้ แต่สิ่งที่ต้องทุบคือ รั้วพิพิธภัณฑ์ จะต้องมีการรื้อเต็นท์สีขาวเพื่อก่อสร้างถนน เพื่อให้ราชรถออกได้ ต้องทุบออก 4 ช่อง เพื่อนำราชรถออกจากพิพิธภัณฑ์ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี ก็จะชักราชรถ เข้ามาเก็บไว้ในโรงราชรถ แล้วรื้อถนนออก และก่อรั้วขึ้นเหมือนเดิม เพื่อเป็นเคล็ดที่ว่า ราชรถที่เก็บในโรงราชรถ จะได้ไม่ต้องออกไปอีก เปรียบเสมือนว่าจะไม่มีพระราชวงศ์องค์ใดสิ้นพระชนมายุอีก

วันที่ 19 ธันวาคม 2559  เวลา 14.49 น. ได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พล.อ.ธนะศักดิ์ เป็นประธาน ตามด้วยพิธีรับมอบไม้จันทน์หอม สำหรับจัดสร้างพระโกศในเวลา 15.09 น. วันที่ 20 ธันวาคม ที่สำนักช่างสิบหมู่ รองอธิบดีกรมศิลปากร ระบุต้องรื้อเปลี่ยนกระจก-ปิดทองคำเปลวบางส่วนของ “องค์พระมหาพิชัยราชรถ” และจะบูรณะ “พระที่นั่งราเชนทรยาน” ที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมอัฐิ และพระสรีรางคาร ไปพร้อมกัน 

//www.thairath.co.th/content/813706


Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560 5:16:00 น. 34 comments
Counter : 2105 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณmoresaw, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณtuk-tuk@korat, คุณClose To Heaven, คุณkae+aoe, คุณหอมกร, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณเรียวรุ้ง, คุณmastana, คุณTui Laksi, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณAppleWi, คุณhaiku, คุณtoor36, คุณGorjai Writer, คุณชีริว, คุณคนบ้านป่า, คุณเนินน้ำ, คุณschnuggy, คุณปรัซซี่, คุณสองแผ่นดิน, คุณเกศสุริยง, คุณmambymam, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก


 
สวัสดีคะคุณหนู..

ชื่นชมศิลปะฝีมือช่างของไทนมากๆ

วิจิตรอลังการมากๆคะ..

โหวตให้เลย


โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:6:37:36 น.  

 

มาชมโรงราชรถ รถงดงามอลังการมากครับ


โดย: moresaw วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:8:12:48 น.  

 
ใจหายยังไงไม่รู้ค่ะพี่หนู

หนูมาตอบช้าไปหน่อยค่ะ เมื่อวานไม่ได้เข้าบล็อกเลย แหะๆ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า About Weblog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:55:10 น.  

 
อลังการณ์มากค่ะ
มุมแคบถ่ายรายละเอียดมาก็สวยดีนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:11:05:29 น.  

 
เพิ่งไปฟังเรื่อง โรงราชรถมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เอง


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:11:48:22 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

บอกได้คำเดียวว่างดงามมาก ๆ ค่ะพี่หนู


โดย: Close To Heaven วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:11:52:55 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

ขอบคุณที่แบ่งปัน นำมาฝากกันนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:15:48 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ขอบคุณที่นำมาฝากกันค่ะคุณหนู
จะได้ไม่ต้องไปดูด้วยตัวเองนะคะโดย: หอมกร วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:36:17 น.  

 
งามมากเลยนะคะพี่หนู

แต่เป็นความงามที่มาพร้อมความเศร้า

เห็นแล้วใจหาย

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

****************************

เจอ "เธอ" แล้วใช่มั้ย คุณรุ้ง >>>>> ยังค่ะพี่ ยังคงร้องเพลงรอกันต่อไป

รอเธอมานานแสนนาน......


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:17:06:17 น.  

 
ดอกของต้นงาช้าง ไม่หอมค่ะ ได้แต่ขาว


โดย: kae+aoe วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:17:14:23 น.  

 
5555555

ไม่แปลกหรอกค่ะพี่หนู

คนลัคกี้อินเลิฟแล้วไม่ค่อยลัคกี้อินเกมค่ะพี่


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:19:10:38 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

งดงาม อ่อนช้อย อลังการมากๆ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราก็สนใจมาก
เห็นจากข่าวทางทีวีด้วยคะ
ชมผ่านบล๊อกคุณหนุ ภาพสวยแบบใกล้ชิดเลย

ปล.ขอขอบคุณคุณหนุด้วยนะคร้าที่ฝากคำชม
ไว้ที่บล๊อกเราด้วย ปลื้มมากเลยจร้า


โดย: Tui Laksi วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:10:57 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู ม้วนตัวแบบสโลว์รอภาพขึ้นวิ้วๆ

โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ช่างสวยงามด้วยปฏิมากรรมประดับทองงามงด
สวยงามมากมายขอบคุณที่พาไปชมค๊าบบบบ

ภาพในมุมมองของมือโปรคือสุดยอดมากค่า
ขอบคุณพี่หนูที่เจิมให้แพมด้วยนะคะดีใจอ่ะค่ะ
เนตเต่ากำลังแก้ไขสัปดาห์หน้าเปลี่ยนค่ายใหม่คงดีขึ้นกว่าเดิมคะ^^ฝันดีฮ้าบบบ


โดย: mastana วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:56:09 น.  

 
ศิลปะชั้นสูงของไทยละเอียดอ่อนช้อย
มีประวัติยาวนานทุกชิ้นด้วย
เป็นสมบัติชาติที่ภาคภูมิใจของไทยเรานะคะพี่
พี่หนูถ่ายมาละเอียดเลย ดีจังค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:18:45 น.  

 
งดงามมาก ๆ ค่ะพี่หนู ขอบคุณที่เก็บภาพมาฝาก


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:43:50 น.  

 
อลังการจริงๆ ครับพี่หนูเก็บภาพมาอย่างละเอียดเลย

ผมเคยเข้าชมแต่เรือครับ ที่ใช้ประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:14:39 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:2:27:24 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ดูสวยวิจิตระการตามากเลยค่ะ


โดย: Raizin Heart วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:13:38:45 น.  

 
สวยและงดงามมากเลยค่ะน้องหนู
คงหาโอกาสไปดูเองได้ยากต้อง
อาศัยดูจากบ้านนี้ ได้เห็นภาพสวย ๆ
แล้วยังได้ความรู้อีกด้วย ขอบคุณที่
นำมาแบ่งปันนะคะ


โดย: AppleWi วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:14:25:16 น.  

 
โหย พี่หนูเข้าเส้นชัยคนแรกอีกละ!

พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีเห็นจากบล็อกพี่หนูคราวนั้นว่าจะไปยังไม่ได้ไปสักทีครับ ขนาดว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะเนี่ย
นี่มีโรงราชรถมาอีก! .....แต่อันนี้เคยไปแล้ว อิอิ ก็มันอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระนคร
ไม่รู้ว่าโซนด้านหลังพิพิธภัณฑ์เขาบูรณะเสร็จหรือยังนะครับ ถ้าเรียบร้อยแล้วว่าจะไปอีกสักหน
ราชรถทางยุโรป-เปอร์เซียเป็นรถศึก แต่บ้านเราใช้เป็นรถขนศพ.... ของอยุธยาหน้าพระราชวังเดิมที่ไฟไหม้ไปตอนเสียกรุงนั่นไม่รู้ใช้แบบไหนนะครับ แต่บ้านเราไม่ได้ใช้รถศึกแบบโรมันแน่ๆ ขี่ช้างเอา
พอลงมาอ่านป้ายล่างๆ ก็มีทั้งใช้นั่งด้วย ใช้ขนศพด้วยนะครับ
แล้วก็ใช้พระมหาพิชัยราชรถนี้มาอย่างยาวนานมากจริงๆ จนกระทั่งพระพี่นางกับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เมื่อเร็วๆนี้ และจะใช้สำหรับงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
ทีแรกคิดว่าพระโกศหลังจากสมเด็จย่ามาไม่ได้ใส่ศพในพระโกศแล้วเลยไม่ได้เผาไปพร้อมกันเหมือนแต่ก่อน
แต่ของพระนางเจ้ารำพพรรณนีก็ยังเก็บไว้ด้วยแฮะ (เป็นองค์สุดท้ายที่บรรจุพระศพลงในพระโกศจริงๆ)


โดย: ชีริว วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:14:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหนู..

ยังไม่เคยไปเที่ยวชมโรงราชรถเลยคะ ตั้งแต่ตั้งมา

ต้องหาเวลาว่างไปชมบ้างล่ะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:17:17 น.  

 
ฝีมืองดงามมากนะคะ
จะคอมเม้นท์ให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกก็ยากนัก เพราะราชรถนี้มักใช้เมื่อเป็นเรื่องสูญเสียบุคคลสำคัญของชาติค่ะคุณหนู สวยแบบเศร้า ๆ ค่ะ
กุ้งหวานไม่หวานมากค่ะ ที่ใช้น้ำตาลสองอย่างผสมกันเพราะไม่อยากให้หวานแหลมและได้ความหอมด้วยน่ะค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:46:47 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่หนู ^^


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:30:59 น.  

 
ขอบคุณที่พาชมครับ
ขอบคุณสำหรับโหวตครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:42:03 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
จารุพิชญ์ Music Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Review Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Health Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
AppleWi Home & Garden Blog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
ชัดเจนด้วยรายละเอียดดีจังเลยค่ะคุณหนู


โดย: เกศสุริยง วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:0:50:28 น.  

 
สวัสดีค่าพี่หนู
มาชวนไปกินอาหารไทยอร่อย ๆ กันค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:8:54:16 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เคยไปนานกว่า 30 ปีแล้วมั้ง 555 ตั้งแต่มี
การแสดงโขน ดนตรีไทย ข้างหน้าสนามหญ้า
ครับ..


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:34:27 น.  

 
มาใช้สิทธิ์โหวตครับพี่หนู

กลับมาถึงเชียงใหม่ตอนทุ่มกว่าๆนี้เองครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:07:32 น.  

 
พวกหนังที่เอาต้นแบบจากการ์ตูนมาสร้างมีเยอะนะครับ แต่หลายๆ เรื่องสร้างแล้วเพี้ยนจากต้นฉบับเยอะ พวกเพี้ยนเยอะๆ ผมไม่ชอบเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:25:45 น.  

 
ศิลปะของไทยงดงามจริง ๆ ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:51:09 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่าพี่หนู

จริงค่ะ เห็นหลายคนแระ ลักกี้อินเลิฟจะไม่ลักกี้อินเกม

แต่หนูนี่อันลักกี้ทั้งสองอย่าง 555


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:58:44 น.  

 
งดงามมากค่ะคุณหนู ขอบคุณที่นำมาฝากค่ะ คงมีโอกาสได้ไปชมสักครั้งเป็นบุญตา

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog


** ช่วงนี้กาญงานยุ่งค่ะ อาจจะมีหายไปบ้าง
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:26:28 น.  

 
ตอนเด็ก ๆ ผมเคยมีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
และก็น่าจะเคยได้ชมในส่วนราชรถด้วยนะ
แต่ถึงเห็นก็จำไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไง
เพราะยังเด็กจำรายละเอียดเยอะ ๆ ไม่ได้
แต่ถึงจะดูตอนเด็กหรือตอนนี้ที่เป็นวัยรุ่น (ด้วยเหรอ? 55)
ก็ดูสวยงามอลังการเสมอครับ ^^

ผมสังเกตเห็นป้าย "พระมหาพิชัยราชรถ" ที่พี่หนูถ่ายมา
มีข้อมูลภาษาไทยกับอังกฤษไม่ตรงกันด้วยแฮะ ตรงคำว่า...
"มีขนาดกว้าง 4.90 เมตร" แต่ภาษาอังกฤษเขียนว่า "width 7.30 m"
อืม...ที่นี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เราควรบอกเขาให้แก้ดีมั้ยเนี่ย ^^


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:44:39 น.  

 
เข้ามาชมฝีมือคุณหนูครับ.


โดย: เจียวต้าย วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:36:41 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 130 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน


ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.