Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
15 กุมภาพันธ์ 2560
 
All Blogs
 
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง

146 ถนนตีทอง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด ถนนบำรุงเมือง

ทิศใต้ จรด ตึกแถวพระคลังข้างที่

ทิศตะวันออก จรด ถนนอุณากรรณ

ทิศตะวันตก จรด ถนนตีทอง
ประวัติ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

ตั้งอยู่ริมถนนตีทองและถนนบำรุงเมือง หน้าวัดหันออกทางถนนอุณากรรณ 

เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350

เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส”  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) 

ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม 

จึงเรียกกันว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง

จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อ และทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง 

แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ การก่อสร้างวัด มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ใน พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามว่า "วัดสุทัศนเทพวราราม" ปรากฏในจดหมายเหตุว่า "วัดสุทัศนเทพธาราม"

และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ 

ให้คล้องกันว่า "พระศรีศากยมุนี" "พระพุทธตรีโลกเชษฐ์" และ "พระพุทธเสรฏฐมุนี"


เสาชิงช้า มีแนวนอนแล้วต้องมีแนวตั้งด้วยเราเดินมาจากวัดเทพธิดาราม แล้วมาต่อที่วัดสุทัศน์12.48 น. วันที่  7  ธันวาคม  2558 ตึกเก่าแถวนี้บานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ กลางพุทธศตวรรษที่ 24 

ฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประตูถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505

เราถ่ายมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 อยู่ในระหว่างการบูรณะ ป้ายบอกว่าจะเสร็จสิ้น ในเดือนมีนาคม 2558  

*** จัดแสดงอยู่ที่ มุขเด็จเครื่องไม้จำหลัก *** 

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ เรายังไม่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ อีกเลยค่ะ

 เก๋งจีนหน้าพระวิหาร เครื่องศิลาสลักจีนเก๋ง ประดับอยู่ที่ลานประทักษิณชั้นล่าง ด้านหน้า 

มีลักษณะเป็นปราสาทแบบจีน ตั้งอยู่บนตั่งขาสิงห์ ล้อมรอบด้วยตุ๊กตารูปสัตว์ ฉากหลังเป็นเขามอ
ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
และได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี เมื่อ พ.ศ. 2493

และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามธิบดินทร
ในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี
พระวิหาร

มีความงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยถ่ายทอดมาจากพระวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระวิหารมีขนาดกว้าง 23.84 เมตร ยาว 26.35 เมตร สร้างบนฐานไพทีชั้นที่ 2 ซึ่งก่ออิฐถือปูนมั่นคง 

ฐานไพทีประกอบด้วยกระดานฐานสิงห์บัวลูกแก้ว สูง 62 เซนติเมตร มีพนักสูง 85 เซนติเมตร 

ก่ออิฐกระเบื้องปรุตาโปร่งเคลือบสีเขียวพื้นฐานไพทีปูกระเบื้องดินเผาสีแดง 8 เหลี่ยม 

หลังคาพระวิหารเป็นทรงไทยโบราณ 2 ชั้นลด 1 มีเฉลียงซ้ายขวามุงกระเบื้องเคลือบสี ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

ด้านหน้าและด้านหลังพระวิหารมีประตูด้านละ 3 ประตู เป็นประตูสลักไม้ สร้างในรัชกาลที่ 2 

กล่าวกันว่าบานประตูพระวิหารของวัดสุทัศน์เป็นฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 2 นับเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2


หน้าบันพระวิหารเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
พระศรีศากยมุนี เป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม หล่อด้วยโลหะสำริด หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ 

นับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยุคก่อน 25 พุทธศตวรรษ 

เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย สร้างสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ให้อัญเชิญมายังกรุงเทพ ฯ มีพระราชดำริจะสร้างพระอาราม

ที่มีพระวิหารใหญ่อย่างวัดพนัญเชิงที่อยุธยา โดยประดิษฐานไว้กลางพระนคร เมื่อชลอพระศรีศากยมุนีมาถึงกรุงเทพ ฯ แล้ว

ให้ประทับท่าสมโภช 7 วัน แล้วจึงทรงชักเลื่อนองค์พระทางสถลมารค และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตาม

ขบวนแห่พระในรัชสมัยของพระองค์ ทำได้เพียงอัญเชิญองค์พระขึ้นตั้งไว้ ตัววิหารลงมือสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ตรงใต้ฐานที่ผ้าทิพย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

ส่วนด้านหลังบัลลังก์พระพุทธรูปมีแผ่นศิลาสลัก เป็นศิลปะแบบทวารวดี เป็นรูปสลักปิดทอง 

ปางยมกปาฏิหาริย์ และ ปางประทานเทศนาในสวรรค์ เป็นของเก่าและหาดูได้ยาก เข้าใจว่าจะมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลก


เดินออกมาแล้วค่ะมาหลายครั้งไม่เคยถ่ายมุมนี้เลย 
เขาพระสุเมรุ และป่าหิมพานต์ ตั้งอยู่บนลานประทักษิณพระวิหารหลวงชั้นล่าง ด้านหลัง 

เป็นภูเขาที่สลักจากศิลาจีน มีรูปฤาษีและสัตว์ที่สลักศิลาประกอบอยู่โดยรอบ สมมุติเป็นเขาพระสุเมรุที่เป็นศูนย์จักรวาล 

เขาลูกนี้เดิมเป็นฉากสำหรับแสดงโขนกลางแปลงในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ถวายพระอารามแห่งนี้เพื่อเทียบให้เป็นคติแก่จักรวาลกับพระวิหารหลวง
บริเวณระเบียงคดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง 156 องค์ 

บริเวณมุมพระวิหารคดทั้ง 4 มุม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ซึ่งจะต่างจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเรียงรายอยู่ทั้ง 4 ด้าน ที่เป็นปางสมาธิราบทั้งหมด สัตตมหาสถาน รอบนี้ถ่ายมาไม่ครบนะคะ


เปลี่ยน ซ่อม (ไม่แน่ใจค่ะ) 
พระอุโบสถ กำลังบูรณะ ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2558 ตอนนี้ น่าจะบูรณะเสร็จแล้วมังคะ

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน คือ "พระพุทธตรีโลกเชษฐ์" เป็นพระปางมารวิชัยที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 

และถวายพระนามโดยรัชกาลที่ 4 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 10 ศอก 8 นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชีสูง

เบื้องหน้าพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ประดิษฐานพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ 

รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแทนพระศรีศาสดาที่อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร 

สร้างด้วยปูนปั้นลงสีนั่งพนมมือเหมือนกำลังฟังพระบรมโอวาทจากพระพุทธองค์ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เฉพาะที่บานแผละของหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ ทั้ง 26 บาน เขียนภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทย รวม 13 เรื่อง 

ส่วนที่บานแผละของประตูทั้ง 4 บาน เขียนเรื่องรามเกียรติ์ เรื่องราวที่เขียนเลือกเอาเฉพาะเหตุการณ์ตอนเด่น ๆ ของแต่ละเรื่อง

มานำเสนอเรียงลำดับกันไปตามท้องเรื่อง เป็นผลงานของจิตรกรสมัยรัชกาลที่ 3 และส่วนใหญ่อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์พระอสีติมหาสาวก 80 องค์ ขออนุญาตหลวงพี่แล้วนะคะ Smiley
องค์นี้ อยู่ด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถค่ะรอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมา 8 ซุ้ม ตั้งอยู่บนกำแพงแก้ว เป็นใบเสมาคู่ซึ่งทำจากหินอ่อนสีเทา สลักเป็นภาพช้าง 3 เศียร 

งวงชูดอกบัวตูมเศียรละ 1 ดอก เบื้องบนมีดอกบัวบาน 3 ดอก บนกำแพงแก้วด้านทิศเหนือและทิศใต้มีเกยอยู่ด้านละ 4 เกย 

ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับประทับโปรยทานแก่ประชาชนในงานพระราชพิธี เรียกว่า "เกยโปรยทาน"
ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

//www.teeteawthai.com/

//www.lib.su.ac.thCreate Date : 15 กุมภาพันธ์ 2560
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2560 4:50:54 น. 26 comments
Counter : 4000 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเนินน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณหอมกร, คุณtuk-tuk@korat, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณRinsa Yoyolive, คุณmoresaw, คุณkwan_3023, คุณmambymam, คุณmastana, คุณtoor36, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณhaiku, คุณClose To Heaven, คุณเกศสุริยง, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณเรียวรุ้ง, คุณlovereason, คุณTui Laksi, คุณชีริว, คุณHappyMorning


 
เจิมค่าาาาาาาา
ตามมาไหว้พระเหมือนเดิม ^__^
งามมากค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:5:24:03 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่หนู

วัดนี้นอกจากน่าไปถ่ายรูป
ผมว่าน่าจะไปนั่งวาดรูปสีน้ำด้วยครับ
อาหารมีทรงที่สวยงามมากๆ

โหวต photo blog ครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:6:27:31 น.  

 
สวัสดีครับ
ขอมาไหว้พระด้วยคนครับโดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:7:53:24 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
งดงามและสะท้อนถึงความศรัทธามั่นคง
ในพระพุทธศาสนาของชาวไทยค่ะคุณหนู
วัดนี้ดีจังไม่มีรูปรถยนต์เกะกะตานะคะคุณหนูโดย: หอมกร วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:49:19 น.  

 
สาธุ
อลังมากค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:9:49:56 น.  

 
พระศรีศากยมุนี งดงามมากค่ะ
หลายภาพหลายมุมวิจิตรพิศดารมากมาย อเมซิ่งไทยแลนด์จริง ๆ เล้ยยย


ขอบคุณนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:12:56:20 น.  

 
มีการก่อสร้างนานเหมือนกันนะคะ
ตอนรินไปก็อยู่ระหว่างก่อสร้างเหมือนกันค่า
ก็ไม่ได้แวะลงไปถ่ายภาพ ได้แต่นั่งรถผ่านไปผ่านมา
แต่ช่วงแสงเย็นๆ เขาว่าตากล้องมาวัดนี้เยอะเหมือนกัน
คงถ่ายภาพขายสต็อกด้วย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:14:01:02 น.  

 
พระศรีศากยมุนี สง่างดงามมากครับโดย: moresaw วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:14:34:26 น.  

 
องค์พระฝางประดิษฐานบนบุษบกหน้าพระวิหารสมเด็จ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:16:15:52 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ภาพวาด ใน โบสถ์ สวยจัง นะคะ
สวยงาม มากๆ ค่ะ
พี่หนู ถ่ายรูป ได้ สวยงาม มากๆ จริงๆ


โดย: kwan_3023 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:18:39:08 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนู

จริงๆภาพวาดกับภาพถ่าย
มีเรื่องของมุมมองเหมือนกันครับพี่
แต่การลงสีใช้ทักษะการระบายสี
แต่ภาพวาดใช้ทักษะการวัดแสงเงา

จะว่าไปผมก็ร้างมือไปนานกับการวาดภาพ
ช่วงหลังถ่ายภาพอย่างเดียวเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:00:47 น.  

 
ประตูที่สวยอีกสองบานคือ
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ที่ไม่เคยดูเลยค่ะ ถ้าได้ผ่านไปอีกครั้งไม่พลาดแน่
อักวัดคือวัดดอนสัก เคยไปนานแล้วค่ะ เลยเอารูปมาฝากโดย: tuk-tuk@korat วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:17:24 น.  

 
น่าไปจริงๆ ครับ ตั้งเป็นเป้าหมายที่จะไปเที่ยวทำบุญแล้วเอาโมเดลไปถ่ายทำดีกว่า เสาชิงช้าผมเคยแกล้งหลอกเพื่อนต่างชาติว่า ถ้าไม่เคยมาแสดงว่ามาไม่ถึงด้วย (ฮา)

แต่มันเป็นจุดเด่นจริงๆ นะครับ

วัดนี้นั่งรถผ่านบ่อยครับ แถวนั้นของกินของอรอ่ยเยอะ ถ้าไปกระทรวงมหาดไทยต้องได้ผ่านแนวนี้ครับ

ไปเจอช่วงบูรณะด้วย ตอนนี้น่าจะบูรณะเรียบร้อยแล้วล่ะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:56:01 น.  

 
เป็นวัดที่ไปล่าสุดได้นี่เป็นปีแล้วค่ะพี่หนู

เห็นแล้วก็อยากไปอีกจุง

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:44:11 น.  

 
เป็นคนกรุงเทพฯ แท้ ๆ แต่แวะไปที่วัดนี้ไม่กี่ครั้งเองค่ะ
พระประธานงดงามมากกกกก
งานศิลปะในส่วนอื่น ๆ ของวัดก็งดงามได้ใจ
เห็นภาพของคุณหนูแล้วอยากแวะไปชมมาก ๆ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมไข้นะคะ
อาการดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ แต่แย่หน่อยตรงที่เวลาไม่ค่อยมีนี่แหละ
หลับฝันดีค่า


โดย: haiku วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:42:29 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:2:40:19 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่หนู
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:6:31:51 น.  

 
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

ภายในโบสถ์สวยงามมากกกกค่ะพี่หนู


โดย: Close To Heaven วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:7:38:16 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Review Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
วัดนี้ผ่านบ่อยค่ะคุณหนู ฝีมือกดชัตเตอร์ของคุณหนูนับวันหาตัวจับยากจริง ภาพสวยคมชัดด้วย ชอบมากค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:10:32:10 น.  

 
กลับมาแล้วค่ะ
แต่ไม่มีปัญญาเล่าเรื่องท่องเที่ยว
ไว้พอจะเก็บๆภาพจากเพื่อนร่วมทัวร์แล้ว
ค่อยมาเล่าจุกๆจิกๆให้ฟังบ้างแล้วกัน

วัดสุทัศน์นี้เป็นวัดที่ไปน้อยที่สุด
ตอนเด็กๆค่อนข้างหวาดกลัวเสาชิงช้าด้วย
ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิธีโล้ชิงช้ามากไปหน่อย
วันนี้มาดูแต่ภาพวัดงามๆช่นตาชื่นใจมากค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mcayenne94 Home & Garden Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
comicclubs Music Blog ดู Blog
อุ้มสี Review Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:10:32:43 น.  

 
เป็นกิ่วแม่ปานที่แต่งภาพแบบ HDR ครับพี่หนู
ฟ้าเลยแปลกตาไปนิดโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:14:10 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่หนู

ตามไปไหว้พระด้วยคน

แวะดูนกพิราบเสาชิงช้าด้วย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Quel Klaibann Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Travel Blog ดู Blog
comicclubs Music Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Tui Laksi Dharma Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:32:10 น.  

 
จริงๆ กทม. เหมือนจะไม่มีที่ไหนที่บอกว่าถ้าไม่ไปมาไม่ถึงนะครับ ตอนที่ผมล้อเล่นเพื่อนชาวต่างชาติเค้าหน้าเสียเลยนะครับ 555 เลยต้องรีบเฉลยเลยว่าล้อเล่น


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:34:55 น.  

 
งดงามมากมาย วัดนี้ได้แต่ผ่านไป
ไม่เคยหยุดลงไปเที่ยวชมเลยคะ
ภาพสวยมากๆ ชอบพระพุทธรูป
จนอยากยกมือไหว้ผ่านหน้าจอคอมฯ

ภาพมุมกว้างๆได้ใจจริงๆคะ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:21:56:59 น.  

 
ถึงในพื้นที่กรุงเทพจะมีวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาเหลืออยู่บ้าง แต่วัดแรกๆที่สร้างขึ้นในกรุงเทพดูแล้วก็มีสเน่ห์นะครับ
อย่างวัดสุทัศน์นี่หลายคนคงได้ยินคำว่าแร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน์ เป็นความทรงจำสุดหลอนของชาวกรุงเทพมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุง
แร้งวัดสระเกศพอเข้าใจได้ว่าเป็นที่ทิ้งศพ แต่เปรตวัดสุทัศน์ทีแรกผมเข้าใจว่ามีคนเจอเปรตในวัดซะอีก ที่ไหนได้ เป็นภาพเขียน
พระศรีศากยมุนี พระประธานของวัดนี้เคยเป็นพระประธานของวัดมหาธาตุ วัดหลวงของสุโขทัยมาก่อน เท่ากับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของกรุงสุโขทัยเลยนะครับ พุทธลักษณะงดงามสมชื่อช่างสุโขทัย
ส่วนพระสรรเพชญดาญาณพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยากลับไม่มีแม้แต่ซากให้เห็น


โดย: ชีริว วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:22:19:18 น.  

 
ไปกี่ครั้งก็ประทับใจทุกครั้งเหมือนกันเลยค่ะ นับถือช่างฝีมือมากเลย


โดย: HappyMorning วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:20:46:12 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 144 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...

โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน

ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.