Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2560
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
3 ธันวาคม 2560
 
All Blogs
 
แสตมป์ที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกอบด้วย 3 แบบ ซึ่งคณะกรรมการจัดสร้างตราไปรษณียากรของไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการออกตราไปรษณียากรชุดสำคัญที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติชุดนี้ โดยได้คำนึงถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณใหญ่หลวงตลอดเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระปฐมบรมราชโองการ พระเกียรติคุณที่แผ่ไพศาลตลอดรัชสมัยและสายใยอันเหนียวแน่น แห่งพระมหากรุณาธิคุณในความจงรักภักดีใต้เบื้องพระยุคลบาทของประชากรชาวไทยทั้งชาติ

ตราไปรษณียากรแบบที่ 1 ประกอบด้วย ตราไปรษณียากรภาพเขียนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในพระอิริยาบถทรงแย้มพระสรวล 9 ภาพ ซึ่งเป็นภาพที่มิได้แพร่หลายโดยกว้างขวางนักในช่วงที่ทรงดำรงพระชมม์ชีพ ดังเป็นที่เล่าขานกันว่านักข่าวต่างประเทศรายหนึ่งถึงกับกราบบังคมทูลถามว่า เหตุใดพระองค์ท่านจึงไม่ค่อยทรงแย้มพระสรวลเท่าใดนัก อันเป็นที่มาแห่งพระราชดำรัสตอบที่คมคายประทับใจทุกผู้คนยิ่งนัก

เมื่อพระองค์ท่านทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพร้อมรับสั่งว่า "Elle est mon sourire" (She is my smile) ดังเราท่านต่างก็เห็นพ้องและประจักษ์ชัดกันว่าโดยตลอดรัชสมัย "พระราชินีคือรอยแย้มพระสรวลที่สดใสแห่งพระราชาพระองค์นี้" พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขณะทรงแย้มพระสรวลที่ได้คัดสรรมาจัดสร้างเป็นตราไปรษณียากรทั้ง 9 ภาพนี้ ล้วนแสดงถึงรอยแย้มพระสรวลที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาประทับลงในใจประชาราษฎร์ที่ได้พบเห็นทุกผู้นาม สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งความสุขความปิติรื่นรมย์ย้อนไปเมื่อพระองค์ท่านยังทรงพระชนม์ชีพเป็นมิ่งขวัญประชาชาวไทยทุกถ้วนหน้าในครั้งกระนั้น

ตราไปรษณียากร แบบที่ 2 ประกอบด้วยตราไปรษณียากร 3 ภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในการพระบรมศพสำหรับพระมหากษัตริย์ไทย นั่นคือ ภาพพระบรมโกศ ภาพพระยานมาศสามลำคาน และภาพพระมหาพิชัยราชรถ โดยมีพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอยู่เบื้องหลัง

พระบรมโกศ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในการประดิษฐานพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน เรียกว่าพระโกศทองใหญ่ ซึ่งเป็นลำดับพระยศสูงสุด สำหรับพระบรมโกศในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นพระบรมโกศโครงไม้ แกะสลักลวดลายกลีบขนุน ทรงแปดเหลี่ยมชุบทองคำประดับอัญมณีตลอดองค์ ฝายอดมงกุฎประดับพุ่มข้าวบิณฑ์ ดอกไม้เพชร ดอกไม้ไหว เฟื่องและดอกไม้เอวอย่างเต็มยศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าภายใต้พระนพปฎลเศวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องสูงและทอดเครื่องราชูปโภคพระยานมาศสามลำคาน พระราชยานคานหาม ใช้เฉพาะในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ชั้นสูง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ลักษณะเป็นคานหามขนาดใหญ่ ตรงกลางตั้งแท่นฐานย่อมุมไม้สิบสองทำด้วยไม้จำหลักลวดลายรูปเทพนมและครุฑ ลงรักปิดทองประดับกระจกสี มีพนักโดยรอบ 3 ด้านและคานหาม 3 คาน จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกพระยานมาศนี้ ซึ่งใช้ในการเชิญพระบรมโกศโดยกระบวนพยุหยาตราจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถตามพระราชประเพณีพระมหาพิชัยราชรถ ราชรถที่ใช้ในการเชิญพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ชั้นสูง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2338) เพื่อใช้ในการพระบรมศพสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นราชรถขนาดใหญ่ตามแบบโบราณราชประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา รูปแบบราชรถตามคติความเชื่อในเรื่องของจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุที่สถิตแห่งเทพเจ้า โดยใช้บุษบกพิมานที่ตั้งอยู่บนฐานซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้นเป็นสัญลักษณ์ มีการแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกต่าง ๆ เป็นรูปเทพนมและพญานาคแบบตราไปรษณียากรนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อประกอบพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แห่งพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมเดชานุภาพ ที่แผ่ไพศาลเป็นเอกกษัตริย์ประมุขเหนือเกล้าพสกนิกรไทยที่ดำรงความเป็นชาติเอกราชมั่นคง สืบทอดขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีที่มีมานานนับศตวรรษแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันสูงส่งที่ตกทอดเป็นมรดกล้ำค่าที่คนไทยทุกคนพึงรักษาสืบทอดไว้ชั่วลูกหลานตลอดไปตราไปรษณียากรแบบที่ 3 มีเพียง 1 ดวง คือหัวใจแห่งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยภาพพระเมรุมาศที่วิจิตรบรรจง ประดิษฐานเป็นศูนย์รวมแห่งความเทิดทูนจงรักภักดีและความโศกเศร้าอาดูรอาลัยของทวยราษฎร์ที่แห่ห้อมล้อมอยู่โดยรอบด้วยน้ำตานองหน้าที่มิอาจเหือดแห้งไปจากใจภายใต้ฟ้าเบื้องบนที่เปิดรับเสด็จคืนสู่สรวงสวรรค์ตราไปรษณียากรดวงนี้ จึงจารึกวาระการเสด็จคืนสู่สวรรคาลัยของพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน ผู้ทรงศักดิ์ใหญ่ยิ่งกว่าสมมติเทพ และ ณ จุดนี้เองที่เราท่านหวนคำนึงถึงพระราชนิพนธ์ในพระองค์ท่าน ที่ทรงพระเมตตาแก่ประชาราษฎร์เป็นล้นพ้นว่า "ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง" และสำหรับประชาชนคนไทยของพระองค์ท่าน คงไม่มีคำใดจะจริงแท้และลึกซึ้งไปกว่า "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" นี่คือสื่อความหมายอันลึกซึ้งแห่งตราไปรษณียากรในแบบสุดท้าย
ข้อความจาก หนังสือ แสตมป์&สิ่งสะสม เล่มที่ 10/2560

Create Date : 03 ธันวาคม 2560
Last Update : 3 ธันวาคม 2560 16:18:21 น. 0 comments
Counter : 1607 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtoor36, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณmultiple, คุณtanjira, คุณหอมกร, คุณคนบ้านป่า, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณmastana, คุณหงต้าหยา, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณSai Eeuu, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณmambymam, คุณtuk-tuk@korat, คุณmoresaw, คุณอุ้มสี, คุณหนุ่มร้อยปี, คุณSweet_pills, คุณเกศสุริยง, คุณkae+aoe, คุณดอยสะเก็ด, คุณโอพีย์, คุณวลีลักษณา, คุณJinnyTent, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณmariabamboo, คุณก้นกะลา, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณClose To Heaven, คุณเนินน้ำ, คุณTui Laksi, คุณme-o, คุณruennara, คุณตะลีกีปัส, คุณRinsa Yoyolive, คุณThe Kop Civil, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก


สายหมอกและก้อนเมฆ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]
เป็นคุณแม่ของ 1 ลูกสาว และ 1 ลูกชายค่ะ
อาชีพ ขสมก. (แปลว่า...ขอสามีกิน อ่านเจอที่ไหนไม่รู้ ชอบค่ะ เลยยืมมาใช้หน่อย)
เป็นแม่บ้านฟูลทาม ไม่รับอาชีพเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น...

เมื่อไหร่ที่พอจะจัดสรรเวลาได้...
จะไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเสมอค่ะ...โลกนี้แสนกว้างใหญ่ มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากมาย พบเจออะไรดี ๆ ที่พอจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย เลยเอามาแบ่งปันกัน


ลิขสิทธิ์...เป็นของบุคคลที่อยู่ในภาพ
ขอบคุณค่ะ

Friends' blogs
[Add สายหมอกและก้อนเมฆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.