" เรื่องราวต่างๆเป็นดั่งทองคำในเทพนิยาย เมื่อคุณแจกจ่ายไปมากขึ้น คุณก็ได้รับกลับมามากขึ้น " พอลลี แมคไกวร์
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
12 พฤศจิกายน 2554
 
All Blogs
 
001. ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2 : โครงการ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2

โครงการ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


0844. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินบิณฑบาต ในเบื้องต้นได้มีการกำหนดไว้ทุกๆเช้าวันจันทร์ เวลา 06.00 น. (โดยประมาณ) ครับ
0845. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

โดย คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้ออกเดินบิณฑบาต โดยมีจุดเริ่มต้น ณ. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปตาม ถนน.ราชดำเนิน ไปจนถึงข่วงประตูท่าแพ Hotel M Chiangmai แล้ว U-Turn กลับมาตามถนน.ราชดำเนิน จนกลับมาถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
0846. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554


0847. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

0848. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
0849. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

0850. บริเวณหน้าสถานีตำรวจ โรงพักกองเมืองเชียงใหม่

คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

0851. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร


0852. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

0853. บริเวณหน้ากำแพงวัดศรีเกิด

คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

0854. บริเวณหน้ากำแพงวัดศรีเกิด

คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
0855. คุณ สำราญ ห่านแก้ว ประธาน ATSME เชียงใหม่-ลำพูน กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่าย OTOP และ คุณ สวรรค์ แคว้นไธสง GM โรงแรม WIN PLACE ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตร บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ครับ

0856. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

0857. คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

0858. คุณ สวรรค์ แคว้นไธสง GM โรงแรม WIN PLACE ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตร แด่คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

0589. สาธุชนผู้ใจบุญ ได้มาร่วมทำบุญตักบาตร แด่ คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554


0860. สาธุชนผู้ใจบุญ ได้มาร่วมทำบุญตักบาตร แด่ คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

0861. สาธุชนผู้ใจบุญ ได้มาร่วมทำบุญตักบาตร แด่ คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
0862. สาธุชนผู้ใจบุญ ได้มาร่วมทำบุญตักบาตร แด่ คณะพระภิกษุสามเณร แห่ง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ออกเดินบิณฑบาตไปตาม ถนน.ราชดำเนิน (ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2)
ในยามเช้าของวันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

0863. คุณ สำราญ ห่านแก้ว ประธาน ATSME เชียงใหม่-ลำพูน กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่าย OTOP

0864. พระภิกษุ สามเณร ให้พร

0865. อุบาสก อุบาสิกา รับพร

0866. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0867. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0868. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0869. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


0870. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0872. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0875. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
0880. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
0832. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0883. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0884. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
0886. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0892. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0894. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


0896. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


0900. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
0902. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


0903. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่


0904. วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0874. คุณ สำราญ ห่านแก้ว ประธาน ATSME เชียงใหม่-ลำพูน กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่าย OTOP

และ คุณ สวรรค์ แคว้นไธสง GM โรงแรม WIN PLACE ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตร บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ครับ

0889.

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0905.

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
ตักบาตร ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2
โครงการ ตักบาตรวันจันทร์ ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
ณ. บริเวณหน้าวัดศรีเกิด ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
0841. คุณ สำราญ ห่านแก้ว ประธาน ATSME เชียงใหม่-ลำพูน
กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่าย OTOP

0840. ถนน.สายบุญ สายวัฒนธรรม No.2 (สายที่ 2)

ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนน.วัฒนธรรม ของ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรารถนาที่จะให้มีการทำบุญตักบาตรทุกๆเช้า ทุกๆวัน บนถนน.สายนี้ คือ ถนน.ราชดำเนิน ตั้งแต่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารไปจนถึงข่วงประตูท่าแพ หรือ Hotel M Chiangmai และ ได้ตั้งชื่อโครงการนี้ว่า "ถนน.คนบุญเชียงใหม่ ถนน.วัฒนธรรม" โดยในเบื้องต้นจะมีการรณรงค์ให้มาร่วมทำบุญตักบาตรใน "วันจันทร์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันครับ


-----------------------------------------------------------------------------ขอเชิญชวน ประชาชนชาวเชียงใหม่ผู้มีบุญทุกๆท่าน และ ท่านผู้มาเยือนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ขอเชิญชวนท่านมาร่วมทำบุญตักบาตร ณ.ถนนสายบุญสายวัฒนธรรม

เช้า วันอาทิตย์ บริเวณ หน้าสวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เช้า วันจันทร์ บริเวณ วัดศรีเกิด ถนน.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. - 07.00 น. เวลาโดยประมาณ นะครับ

ขอกราบอนุโมทนาผู้มีบุญทุกๆท่านนะครับ


Create Date : 12 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 12 พฤศจิกายน 2554 8:57:44 น. 0 comments
Counter : 942 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

moonfleet
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
ไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาได้ หากไม่เคยเป็นความฝันมาก่อน
New Comments
Friends' blogs
[Add moonfleet's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.