กฤตยา...นางผู้งามพักตร์ ดุจแสงสุริยเทพยามรุ่งอโฌทัย

กฤตยา  เป็นงานเขียนของคุณทมยันตีอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมาก ได้อ่านครั้งแรกเมื่อปี 2532  เคยทำเป็นละครทางช่อง 3 ทำออกมาได้ดีทีเดียว  ในความคิดส่วนตัว กฤตยา เป็นนวนิยายที่แผกจากนวนิยายอื่นๆ พระเอกนางเอกมีบทสนทนากันน้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้ความคิดและจิตวิญญาณคุยกัน (คุณทมยันตีเขียนออกมาได้ดีทีเดียว)

       ถ้าชอบอ่านนวนิยายแนว  ไอยคุปต์ ฟาโรห์ การทำมัมมี่  จิตวิญาณ ผลของกรรม     
พุทธานุภาพ  และแรงศัทธาในพระพุทธศาสนา คุณทมยันตีสามารถเขียนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง บุคคลที่มีตัวตนจริงๆ ในอดีตมาผูกเรื่อง โยงเรื่องราวต่างๆ เป็น นวนิยายเรื่อง กฤตยา 

       ความตั้งใจของเจ้าของ Blog จะเขียนเฉพาะประเด็นในยุคไอยคุปต์เท่านั้นเพราะสนใจเป็นพิเศษ  ยุคที่เรียกว่า อมาร์นา "Amarna" เหตุการณ์เกิดขึ้นราวราชวงศ์ที่ 17-19 แห่ง นครธีบิส (Thebes หรือ ธีปส์)ตัวเอกที่ทำให้เกิดเรื่องราว เมื่อ 4,000 ปี

เมอริตาเตน Meritaten บัวทองแห่งลุ่มน้ำไนท์

โศลกว่า "ยามเธอชายตาสู่ ณ ที่ใด จะมีชัยเหนือทุกอย่าง  แม้ปรปักษ์ของเจ้า"

และ ฟาโรห์ สเมนกาเร Smenkhkare พระสวามีผู้ "เลอลักษณ์" แบบอิสตรี

โศลกว่า "สเมนกาเร งาม เฉกสลักจาก หินโมรา"ภาพเขียน ฟาโรห์ สเมนกาเร และ เจ้าหญิงเมอริตาเตน


งานแกะหินรูปหน้า เจ้าหญิงเมอริตาเตน

 

พระเอกของเรื่อง ฟาโรห์ อัย Ay (เมื่อ 4,000 ปี) หรือ นายแพทย์ไอลวิล (ภพปัจจุบัน) ผู้ประกาศิตความตาย  ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศาสนจักร และ ผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรอียิปต์บนและอียิปต์ล่าง ผู้ที่เทพต้องฟัง  ผู้ที่นักบวชทั้งหลายต้องยำเยง

โศลกว่า" อัย สง่า เฉกสลักจาก ศิลาแลง"

ยิ่งใหญ่ ฉลาดล้ำ สง่างาม ปากหนาหยักได้รูป ตัวตรง ใหญ่หนา ดุจหล่อจากสำริด 

...แต่กลับพ่ายแพ้ต่อเนตรงามแห่งนาง นางผู้โฉมงามพิลาสล้ำ นามเมอริตาเตน ชนิดโงหัวไม่ขึ้นยอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้นางมาครอบครอง นางผู้ไม่มีเนตรมองใคร นางมองแต่  พระสวามี "โนเฟอร์" ของนาง  ถ้านางจะมองเนตรสานสัมพันธ์ไมตรี  อำนาจทั้งอียิปต์บนและอียิปต์ล่างจะเป็นของนาง

รูปหน้า ฟาโรห์ อัย

 

และ

นางเอกของเรื่อง  กฤตยา หรือ ตีน้อย เป็นลูกสาวของ เมอริตาเตน และ สเมนกาเร แต่ไม่ได้เกิดเมื่อสี่พันปีก่อน พอมาเกิดในภพใหม่ เป็น กฤตยา ที่ดวงจิตวิญญาณถูกหล่อหลอม ดูแล อบรม สั่งสอนสรรพวิชาการต่างๆ จาก เซม-รา ภิขุนีแห่งวิหาร รามอน-รา ให้กฤตยา แผกเหมือน จำหลัก ในตัวเมอริตาเตน เพื่อเป็นตัวแทนของเมอริตาเตน มอบให้กับนายแพทย์ไอลวิล ในภพปัจจุบัน"อัย ท่านจงรับไป และ รัก ตีน้อย ผู้ไม่มีเนตรมองใคร ผู้มีใจฝักไฝ่แต่ท่านผู้เดียว"ภาพแกะสลัก ฟาโรห์ อัย ให้ห้องเก็บพระศพ

 

เหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อ ฟาโรห์อัคคาเตน  ฟาโรห์ราชวงศ์ที่ 16 สิ้นพระชนม์ลง มีพระโอรสสองพระองค์คือ สเมนกาเร และ ตุตันคาเมน  สเมนกาเรอุปภิเษกสมรสกับเมอริตาเตน ซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตของราชินีเนเฟอร์ติติแห่งอัคคาเตน

ประวัติศาสตร์ ราชินีเนเฟอร์ติติมีพระธิดาหกพระองค์ สเมนกาเรเป็นพระโอรสที่เกิดจากพระนางคียาพระสนมแห่งอัคคาเตน  สเมนกาเรและเมอริตาเตนเป็นพี่น้องต่างพระมารดากัน (ยุคโน้นเค้าแต่งงานกันในหมู่ญาติ เพื่อความมั่นคงในราชบัลลังค์และการปกครอง)

และ อัย ผู้เป็นภิกขุแห่งวิหาร รามอน-รา ผู้เป็นกษัตริย์แห่งศาสนจักร มีอำนาจเหนือนักบวชทั้งปวง  ผู้ประกาศิตได้ว่า...จะทำพิธีอาบน้ำยาพระศพ  เพื่อทำมัมมี่ส่งวิญญาณฟาโรห์องค์ใดหรือไม่   อัย ผู้เป็นนักรบขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่  ผู้ออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่องค์ฟาโรห์  และ อัยผู้หลงเสน่ห์แห่งนาง...เมอริตาเตน  อัยให้นางรอ "รอเรา" แต่ นางรักสเมนกาเรและเข้าพิธีอุปภิเษกสมรสกับสเมนกาเร  สเมนกาเรขึ้นครองราชย์ และได้ออกศึกพร้อมกับ อัย แต่กลับมาแต่...วรองค์ไร้วิญญาณ

อัย ประกาศิต ถ้าเมอริตาเตนเลือกสเมนกาเร หนทางเดียว สเมนกาเรต้องสิ้นพระชนม์

เมื่อสเมนกาเรสิ้น  เมอริตาเตนเป็นม่าย อัยให้เลือก ระหว่างราชินี และ ความตาย

เมอริตาเตน เลือกความตาย ยอมที่จะนั่งบนสาแหรกและถูกหย่อนลงหลุมลึก ต่ำใต้ แคบ มืดมน แค่หกฟุตที่ขุดไว้ข้างหลุมเก็บศพพระสวามี ถูกปิดด้วยแผ่นหินใหญ่ หากแต่มีช่องอากาศเล็กน้อย เพื่อ นางอาจเปลี่ยนใจ  แต่นางยอมตายอย่างสงบในหลุมลึก  โดยที่ตั้งท้องอ่อนๆ

อัยจึงไม่ได้เป็นฟาโรห์ดังใจหมาย ราชประเพณีเมื่อฟาโรห์สิ้น เมีย ลูก รวมทั้งฮาเร็มทั้งหมด จะตกเป็นของฟาโรห์องค์ต่อไป อัยหวังเช่นนั้น แต่ นางผู้มีเนตรงาม เลือกความตายแทน  อัยผู้โดดเดี่ยวไร้ราชินีเคียงข้างขึ้นเป็นฟาโรห์ไม่ได้ เหตุนี้ อัยจึงต้องยก ตุตันคาเมนซึ่งเป็นน้องชายของสเมนกาเร เป็นฟาโรห์และฆ่าเสีย เพื่อที่ราชินีม่ายแห่งตุตันคาเมนจะได้เป็นราชินีแห่งตน

อัยจึงได้เป็นฟาโรห์ ราชวงศ์ที่ 19 แห่งนครธีบิสสมใจ และเป็นราชวงศ์สุดท้าย  สิ้นสุดนคร ธีบิสล่มสลายเหลือแต่หุบผากษัตริย์หุบผาราชินี (ปัจจุบันตั้งอยู่เมือง Luxor ตอนกลางของประเทศอียิปต์)

เมื่ออ่านในประวัติศาสตร์ ชั้นแรกราชินีม่ายแห่งตุตันคาเมนไม่ยอมอุปภิเษกด้วย เพราะเห็นว่า อัย มีอายุมากนับเป็นอัยกาของตัวได้ และได้เขียนจดหมายไปขอเจ้าชายอีกเมืองหนึ่งมาแต่งงานด้วยเพื่อที่จะได้ยกให้เป็นฟาโรห์องค์ต่อไป แต่เจ้าชายองค์นั้นกลับสิ้นพระชนม์ระหว่างเดินทางมายังนครธีปส์  จะเป็นใครไปไม่ได้ที่จัดการนอกจาก อัย สุดท้ายราชินีม่ายแห่งตุตันคาเมนต้องยอมเพื่อรักษาชีวิตแห่งตน

อัย หลงรักเมอริตาเตนมานาน...ก่อนที่นางจะแต่งงานกับสเมนกาเร แต่เมอริตาเตนรักสเมนกาเรมากและได้ให้สัจจะวาจาต่อ เซม-รา และองค์เทพแห่ง วิหาร รามอน-รา ในพิธีอุปภิเษกแล้วว่าจะรักและภักดีต่อสเมนกาเรองค์เดียว  แท้จริงนางก็มีใจต่ออัยแต่สัจจะวาจาต้องยึดถือ

เมอริตาเตนยังหวังอยู่ในใจว่า...สักวัน..ถ้า "ตีน้อย"  ดรุณีโฉมงามกำเนิดขึ้น จะมอบให้กับ อัย ให้ อัย เป็นผู้ดูแล ถ่ายทอดสรรพวิชาการสูงสุดเยี่ยงภิกขุนีแห่งวิหาร รามอน-รา  และ รักใคร่ สนิท สิเน่หา เชิดชู ดุจ ราชินีผู้สูงศักดิ์...แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น

อัย ผู้พ่ายแพ้ต่อเนตรงาม เสียใจขมขื่น หลีกลี้  โดดเดี่ยว หัวใจที่ไร้รัก และไม่เคยแลอิตสตรีใด

แม้น...ตายได้ตั้งสัตยาอธิฐานว่าถ้าได้เกิด ขอให้ได้ไปเกิดยังภพภูมิที่แผก แตกต่าง และห่างไกลจากภพภูมิเดิม เพื่อที่จะได้ลืม ความขมขื่น ในอดีต...

แต่...กรรม...นำมาสู่ภพใหม่ กลับต้องเจอ

กฤตยา หรือ ตีน้อย โฉมงามดุจกุหลาบแรกแย้มจากไคโร...

นาง...ผู้งามพักตร์ดุจแสงสุริยเทพยามรุ่งอโฌทัย

นาง..ผู้ได้ดวงเนตรงามยามราตรี

นาง...ผู้มีรอยแย้มแห่งดอกไม้

นาง...ผู้ได้กลุ่มไหมจากมวลเมฆ

นาง...ผู้อ่อนหวานเฉกน้ำผึ้ง

และนาง..ผู้กลิ่นกายหอมประหนึ่งดอกบัวอรุณแห่งลุ่มน้ำไนท์

อัย ผู้ทำให้วิญญาณสเมนกาเร หลับไหลชั่วนิรันดร์

ดังนั้น อัย ต้องเป็นผู้ปลุกวิญญาณสเมนกาเร ให้ตื่น

เพื่อที่จะให้ องค์โอสิริสเทพแห่งความตาย ชำระจิตวิญญาณ  ตัดสินชั่งน้ำหนักความดีความชั่ว เพื่อที่ดวงวิญญาณจะได้ไปสู่ภพภูมิใหม่ และได้เจอกับเมอริตาเตน ผู้ที่ดวงวิญญาณล่องลอย รอคอยพระสวามีตัวเองนานนับพันพันปี

กฤตยา ผู้รับทำหน้าที่นำเนื้อเยี่อ เซลล์แห้งๆ จากพระนลาฎ และ พระอุระ จากพระศพของสเมนกาเร  มาส่งมอบให้อัย

อัย จะยอมเป็นผู้ปลุกวิญญาณหรือไม่ ถ้า ไม่ เป็นหน้าที่ของเธอ...ตีน้อย  

สนุกมาก เมื่ออ่านถึงจุดนี้ของนวนิยาย

กฤตยา รักอัย ห่วงอัย สงสารอัยมาก  หล่อนจะรู้สึกขมขื่นทุกครั้งเมื่อคิดว่าอัยไม่ได้รักตน ไม่ยอมรับตน

"เจ้า รักเขา"

"ลูกถูกส่งให้ไปเป็นทาสเขามิใช่หรือพระแม่เจ้า"

แต่อัย จะรักใน ตัวจริง ธาตุแท้ ของ กฤตยา หรือ รัก ใน เงา ที่จำหลัก มาจากเมอริตาเตน หาใช่ตัวจริงไม่ จะสามารถปลุกวิญญาณสเมนกาเรให้ตื่นได้หรือไม่ และจะยอมเสียสละหรือเปล่าในชาติภพนี้ อ่านได้ในนวนิยาย...

ผู้อ่านจะได้รับทั้งความบันเทิง สนุกสนาน และได้เกร็ดความรู้ เพิ่มรอยหยักในสมอง ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ในยุคไอยคุปต์...ว่าเป็นเช่นไร

ส่วนตัวแล้ว ต้องไปสืบค้นใน Google (อยากรู้ต้องพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ) ว่ามีจริงหรือเปล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไหม?  บางสถานที่ บางชื่อตัวตนในนวนิยายคุณทมยันตีก็ปรับชื่อให้คล้ายๆ แต่ก็มีอยู่จริง  เหตุการณ์ต่างๆ คล้าย ๆ เรื่องจริง แต่ปรับให้เข้ากับโครงเรื่อง ชื่อของเทพต่างๆ ในเรื่องมีอยู่จริง

อัย ปลงพระชนม์ สเมนกาเร และ ตุตันคาเมน เป็นเรื่องจริง แต่จะหลงรักเมอริตาเตนนั้นในประวัติศาสตร์ไม่ปรากฎ

อัย เป็นทั้งภิกขุผู้มีอำนาจสูงสุด และ เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ แก่กล้า ฉลาดล้ำ เหนือผู้ใด  อัยไม่พอใจใน สเมนกาเรที่อ่อนหวานอ่อนแอเยี่ยงอิตสตรี และ ตุตันคาเมนยุวกษัตริย์ปกครองอาณาจักร เลยปลงพระชนม์ ฟาโรห์ทั้งสองพระองค์  และราชาภิเษกตัวเองเป็นฟาโรห์ราชวงศ์ที่ 19 เป็นเรื่องจริง

เมอริตาเตน พระศพอยู่ในหลุมลึกแค่หกฟุตจริง แต่ข้างๆ หลุมกลับมีศพพระธิดาสองพระองค์เคียงข้าง  สันนิฐานว่าอาจเป็นลูกสาวของนางกับสเมนกาเร นางได้เสียสละหลุมฝังศพ และโลงที่เก็บศพของตัวเองให้พระสวามี เป็นเรื่องจริง เพราะการขุดพบมัมมี่ที่อยู่ในโลงศพของราชินี เมื่อตรวจ DNA ปรากฎว่าเป็นชาย นามสเมนกาเร หาใช่หญิง

ในความคิดเห็นส่วนตัวคุณหญิงวิมลเลือกเจ้าหญิงเมอริตาเตนเป็นตัวต้นเหตุของเรื่อง และเลือกฟาโรห์ อัย เป็นผู้กระทำการทั้งหมด เพราะ

เมอริตาเตนเป็นเจ้าหญิงที่มีเลือดสีน้ำเงินเข้มข้นอยู่เต็มพระวรกาย  พระบิดาและพระมารดาสืบเชื้อสายมาจากวรรณะกษัตริย์  เมอริตาเตนในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า  เป็นเจ้าหญิงที่เลอโฉม  ทรงฐานันดรศักดิ์และอิสริยะยสสูงส่ง  เป็นเจ้าหญิงที่ไม่มีเลือดวรรณะอื่นปะปน ในหุบผากษัตริย์มีภาพแกะสลัก ฟาโรห์อัคคาเตนและราชินีเนเฟอร์ติติผู้เป็นพระบิดาและพระมารดาทรงประกอบพิธีกรรมต่างๆ ก็จะมีเจ้าหญิงเมอริตาเตนโดยเสด็จปรากฎอยู่ในภาพด้วยเสมอ  แสดงให้เห็นว่าเมอริตาเตนทรงเป็นพระธิดาองค์โตที่ทรงรักและทรงเชิดชูพระเกียรติยศสูงสุด  จึงทำให้เมอริตาเตนทรงทรนงในศักดิ์ศรีแห่งตน  และต้องรักษาเกียรติแห่งเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์  ยอมเสียสละและยอมตายตามพระสวามี

ส่วน ฟาโรห์ อัย ตามประวัติศาสตร์เป็นหัวหน้าภิกขุ (สังฆราช) ที่น่ายำเกรง  เป็นใหญ่ที่สุดในมหาวิหารคาร์นัค (Karnak) หรือวิหารของเทพอะรามอน หรือ เอรามอน (Aramon)      วิหารแห่งนี้สร้างเพื่อถวายเทพอะรามอน  และใช้ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ  อัย ผู้ทรงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ อาทิ  พิธีเถลิงถวัลยราชสมบัติ  พิธีอุปภิเษกสมรส  พิธีบูชาเทพรา  หรือแม้แต่พิธีส่งดวงพระวิญญาณองค์ฟาโรห์หรือทำมัมมี่  และยังเป็นนักรบออกศึกกับองค์ฟาโรห์ด้วย  ในหุบผากษัตริย์ยังมีภาพแกะสลักฝาผนัง เป็นภาพของ อัย ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ให้องค์ฟาโรห์ โดยที่ อัย จะนุ่งผ้าขาวและห่มด้วยหนังเสือดาว  แสดงถึงความเป็นภิกขุชั้นสูง มีเกียรติ และสูงศักดิ์ในหมู่ภิกขุทั้งหลาย  ด้วยความที่ดำรงตนเป็นภิกขุและนักรบมานาน (พูดง่าย ๆ เก่งทั้งบู๊และบุ้น)  รู้ถึงความเป็นไปในราชสำนัก อัย จึงเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพล และมีอำนาจ 

ในห้องเก็บพระศพ ฟาโรห์ อัย จะมีหีบไม้เก็บคัมภีร์มรณะ และบทบูชาเทพต่าง ๆ ที่เขียนบนกระดาษปาปิรัส (Papyrus)  และยังมีภาพแกะสลักการล่าสัตว์ การหาปลา การเพาะปลูก ทำให้นักโบราณคดีสันนิฐานว่า อัย มีชาติกำเนิดมาจากสามัญชน  ซึ่งโดยปกติแล้วห้องเก็บพระศพของฟาโรห์ที่มีวรรณะกษัตริย์จะเป็นภาพแกะสลักรูปเทพต่างๆ เท่านั้น  

 

ห้องและโลงเก็บพระศพฟาโรห์ อัย กล่าวกันว่าเป็นสุสานที่ดูเรียบง่ายที่สุด

ตั้งอยู่ KV 23 ณ หุบผาแห่งลิงใกล้ๆ หุบผากษัตริย์

 

 

อัย กำลังประกอบพิธีกรรมเปิดปาก

ถ้าแปลแบบใช้ภาษาที่วิจิตร...พิธีเปิดพระโอษฐ์ราชองค์การแรกแห่งฟาโรห์ ตุตันคาเมน

ภาพบน งานแกะหินฝาผนังห้องเก็บพระศพ ฟาโรห์ อัย

ฟาโรห์ อัย และราชินี กำลังประกอบพิธีบูชาเทพรา

ภาพล่าง นครธีปส์ (Thebes)

แมลงสคารับ (Scarab) เครื่องราง ของการมีอายุวัฒนะ และความโชคดี

 

อังค์ (Ankh) เครื่องหมายแห่งชีวิต

 SmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmiley

สุดท้าย...สุด ขอขอบพระคุณยิ่ง

คุณหญิงวิมล เจ้าของบทประพันธ์  ที่ร้อยเรียงถ้อยคำและใช้ภาษาที่วิจิตร เขียนเรื่องกฤตยา ออกมาได้ประทับใจผู้อ่านยิ่งนัก...ยิ่งอ่านยิ่งรัก

ขอบคุณ Website ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ  ที่เจ้าของ Blog สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูล และนำรูปภาพต่าง ๆ มาลงประกอบ

ขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่เสียสละเวลาเข้ามาอ่าน Blog กฤตยา นี้ 

กฤตยา "ได้" มากกว่าสตรีใดในพิภพเคยมี

และ  บัดนี้  เธอจะต้อง "เสีย" มากกว่าสตรีใดเช่นกัน

"เสียความรักที่เธอปราถนา"

 
Create Date : 21 กันยายน 2556
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2556 11:50:15 น.
Counter : 5262 Pageviews.

0 comments

Valentine's Monthกุหลาบภูพิงค์
Location :
ลำพูน  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]กันยายน 2556

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30