ยินดีต้อนรับสู่ Modoko's Blog ~* ... กรุณาลงชื่อให้กำลังใจใน ด้วยค่ะ ...
Group Blog
 
All blogs
 
ที่สุดในโลกที่สุดในโลก

ทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทวีปเอเซีย

ทวีปที่เล็กที่สุดในโลก ทวีปออสเตรเลีย

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก รัสเซีย เนื้อที่ 47,800,500 ตารางไมล์

ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก โมนาโค เนื้อที่ 0.50 ตารางไมล์

ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,228 ล้านคน ในปี 1994

ประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก วาติกัน ประมาณ 800 คน

มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาสมุทรแปซิฟิค

มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก มหาสมุทรอาร์คติก

ทวีปที่ร้อนที่สุดในโลก ทวีปอาฟริกา

ทวีปที่เย็นที่สุดในโลก ทวีปแอนตาร์ติก

ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลจีน

ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาปแคสเปียน ในรัสเซีย

ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาปสุพีเรีย ในสหรัฐอเมริกา

ทะเลสาปน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาปแคสเปียน ในรัสเซีย

ทะเลที่ลึกที่สุดในโลก ทะเลสาปไบคาล ในรัสเซีย

ทะเลที่อยู่สูงที่สุดในโลก ทะเลสาปอัสกาลชิน ในธิเบต

แม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก แม่น้ำอเมซอน ในทวีปอเมริกาใต้ 270 ไมล์

แม่น้ำที่เกิดอุทกภัยมากที่สุดในโลก แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีน

คาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาบสมุทรอาหรับ

คลองที่ยาวที่สุดในโลก คลองยุ่นฮ้อ ยาว 700 ไมล์

คลองที่สำคัญที่สุดในโลก คลองสุเอช ในประเทศอียิปต์

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกาะกรีนแลนด์ 840,000 ตารางไมล์

แก่งบ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปากน้ำคงคา ในประเทศอินเดีย

เทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก เทือกเขาหิมาลัย ชื่อเอเวอเรสต์ สูง 29,142 ฟุต

เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก เทือกเขาแอนดิส

ที่ราบที่สูงที่สุดในโลก ที่ราบปาร์มี ประเทศธิเบต

ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขาไฟโมนนาลาว ในฮาวาย สูง 13,675 ฟุต

ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ภูเขาไฟฟูจิยามา ในญี่ปุ่น สูง 12,389 ฟุต

ประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศที่เป็นหลังคาโลก ประเทศธิเบต

ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก ประเทศฟิลิปปินส์ 7,100 เกาะ

ทวีปที่มีคนผิวดำมากที่สุดในโลก ทวีปอาฟริกา

ทวีปที่มีคนผิวเหลืองมากที่สุดในโลก ทวีปเอเซีย

มหาสุมทรที่มีเรือสินค้าผ่านมากที่สุดในโลก มหาสมุทรแอตแลนติก

เขื่อนที่สูงที่สุดในโลก เขื่อนโบลเดอร์ฮูเวอร์ ในสหรัฐอเมริกา

น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก น้ำพุที่สวนสาธารณะเยลโลว์สโตน ในสหรัฐอเมริกา

น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก น้ำตกแอลเจลไน สูง 3,212 ฟุต

น้ำตกที่สวยที่สุดในโลก น้ำตกไนแองการา อยู่ระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกา

อุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก อุโมงค์แมนฮัตตัน ยาว 2,700 ฟุต อยู่ในสหรัฐอเมริกา

อุโมงค์ในภูเขาที่ยาวที่สุดในโลก อุโมงซิมปลอน ในเทือกเขาแอลป์ ยาว 2,145 ไมล์

วังที่ใหญ่ที่สุดในโลก วังวาติกัน ในกรุงโรม

พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก พระราชวังแวร์ซายส์ ในกรุงปารีส

พระราชวังที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก พระราชวังโปลาทา ในธิเบต สูง 11,830 ฟุต

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก British Museum ในอังกฤษ

สิ่งก่อสร้างที่สวยที่สุดในโลก ทัชมาฮาล ในอินเดีย

กำแพงที่ยาวที่สุดในโลก กำแพงเมืองจีน ยาว 1,400 ไมล์

สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุกในโลก ปิรามิดที่เมืองกิเซย์ อียิปต์

รัฐสภาที่งามที่สุดในโลก รัฐสภาแห่งขาติฮังการี กรุงบูดาเปสต์

อนุสาวรีย์ที่สวยงามที่สุดในโลก อนุสาวรีย์ทัชมาฮาล ในเมืองอัคระ ประเทศอินเดีย

สุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก สุสานของ ดร.ซุนยัดเซน

หอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอเอฟเฟล ประเทศฝรั่งเศส และหอโตเกียว ประเทศญี่ปุน

หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอปาโลมาร์ ในสหรัฐอเมริกา

หอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

หอที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก หอเอนที่เมืองปีซ่า ประเทศอิตาลี

หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอสมุดแห่งรัฐสภาอเมริกัน วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีโบราณวัตถุมากที่สุดในโลก กรุงโรม อิตาลี

พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี

โบสถ์ที่มียอดสูงที่สุดในโลก โบสถ์อูม เมืองบาเดนวูเดมเบอร์ เยอรมัน

ระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระฆังที่วังเครมลิน รัสเซีย สูง 26 ฟุต หนัก 198 ตัน

เจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก เจดีย์ชะเวดากอง พม่า

วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นครวัด ประเทศกัมพูชา 402 เอเคอร์

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก ศาสนาคริสต์

สะพานช่วงเดียวที่ยาวที่สุดในโลก สะพานโกลเดนเกท เมืองซานฟรานซิสโก อเมริกา

สะพานหลายช่วงที่ยาวที่สุดในโลก สะพานซานฟรานซิสโก-โอคแลนด์ อเมริกา

ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่าเรือนิวยอร์ค

ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก สายทรานไซบีเรีย ยาว 8760 กิโลเมตร ประเทศรัสเซีย

สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีทะเลมากที่สุดในโลก ฟินแลนด์

ประเทศที่ไม่มีทางรถไฟเลย ประเทศลาว

เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โตเกียว 16 ล้านเศษ 1994

ประเทศที่มีคลองมากที่สุดในโลก อิตาลี

ประเทศที่มีสายการบินมากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนามากที่สุด อินเดีย

ภาษที่ใช้มากที่สุดในโลก ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก De Witt High School เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยโบลอกยา อิตาลี

ศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในโลก ศาสตราจารย์ William Roman อายุ 22 ปี วิชาดาราศาสตร์

ประเทศที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรก รัสเซีย ดางเทียมสปุตนิค

มนุษย์อวกาศคนแรกของโลก ยูริกา กากูริน ชาวรัสเซีย

มนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ นีล อาร์มสตอง ชาวอเมริกัน

เมืองที่มีคลองมากที่สุดในโลก เมืองเวนิส อิตาลี

ประเทศที่ทำเหล้าองุ่นมากที่สุดในโลก ฝรั่งเศส

ประเทศที่ผลิตเบียร์มากที่สุดในโลก เยอรมัน

ประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก มาเลเซีย

ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก บรูไน

แหล่งการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีแม่เหล็กมากที่สุดในโลก สวีเดน

ประเทศที่ผลิตเหล็กกล้ามากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีถ่านหินมากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีทองคำขาวมากที่สุดในโลก รัสเซีย

ประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดในโลก ประเทศจีน

ประเทศที่เลี้ยงหมูมากที่สุดในโลก ประเทศจีน

ประเทศที่ปลูกส้มมากที่สุดมากที่สุดในโลก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลก บราซิล

เมืองที่มีการทอผ้ามากที่สุดในโลก เมืองแมนเชสเตอร์ อังกฤษ

ประเทศที่มีภาษาพูดมากที่สุดในโกล อินเดีย 227 ภาษา

ประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเก่าแก่ที่สุด ประเทศกรีซ

ประเทศที่เคยมีอาณานิคมมากที่สุดในโลก อังกฤษ

สงครามที่รบกันยาวนานที่สุดในโลก สงครามครูเสด

กบฎที่มีคนตายมากที่สุดในโลก กบฎไท้เผ็ง ปรเทศจีน มีคนตาย 20 ล้านคน

ประเทศที่มีจิงโจ้มากที่สุดในโลก ออสเตรเลีย

ประเทศที่ทีการเลี้ยงไกมากที่สุดในโลก เดนมาร์ก

ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก อินโดนีเซีย

ประเทศที่มีม้ามากที่สุดในโลก รัสเซีย

ประเทศที่มีวัวมากที่สุดในโลก อินเดีย

ประเทศที่มีการจับปลามากที่สุดในโลก ญี่ปุน

แหล่งที่มีจระเข้มากที่สุดในโลก อาฟริกา

ประเทศที่ปลูกพริกไทมากที่สุดในโลก อินโดนีเซีย

ประเทศที่มีปรอทมากที่สุดในโลก สเปน

สัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก เสือซีต้า

สัตว์ที่หนังหนาที่สุดในโลก แรด

นกที่บินเร็วที่สุดในโลก นกอินทรีย์

นกที่ตาไวที่สุดในโลก แร้ง

นกที่มองเห็นได้ไกลที่สุดในโลก เหยี่ยว

นกที่ใหญ่ที่สุดในโลก นกกระจอกเทศ

นกที่ตัวเล็กที่สุดในโลก นกฮัมมิ่ง

สัตว์ที่ถือว่ามีพลังอำนาจมากที่สุดในโลก สิงโต

สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้าง

สัตว์ที่คอย่าวที่สุดในโลก ยีราฟ

สัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลก เต่า

สัตว์ป่าที่สายตาสั้นและดุร้ายมากที่สุดในโลก แรด

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปลาวาฬ

สัตว์ที่จมูกใหญ่ที่สุดในโลก ช้าง

สัตว์ที่มีมากที่สุดในโลก แมลง

ไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก ไก่เล็กฮอร์น

นกที่อายุยืนที่สุดในโลก กา

งูที่พิษร้ายที่สุดในโลก งูจงอาง

ลิงที่คล้ายคนมากที่สุดในโลก ลิงกอริลลา,ลิงอุรังตุกัง

ต้นหญ้าที่สูงที่สุดในโลก ต้นไผ่

ไม้ที่ดีที่สุดในโลก ไม้สัก

สิ่งที่กว้างที่สุดในโลก จักรวาล

สิ่งที่เล็กที่สุดในโลก อิเลคตรอน

ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด ดาวพฤหัส

ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ดาวศุกร์

ดาวที่มีแสงสว่างมากที่สุด ดาวซิริอุส

ธาตุที่เบาที่สุดในโลก ไฮโดรเจน

ก๊าซที่หนักที่สุด ก๊าซเรดอน

ธาตุที่มีมากที่สุดในโลก ออกซิเจน

ธาตุที่มีราคาแพงที่สุดในโลก เรเดียม

ประเทศที่ผลิตระเบิดปรมณูเป็นชาติแรก สหรัฐอมเริกาCreate Date : 13 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2553 9:44:43 น. 0 comments
Counter : 506 Pageviews.

modoko
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add modoko's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.