อีกด้านของความมืด
 

อธิษฐานให้เป็น

เรื่องของสัมมาสติ คือการระลึกชอบ ความระลึกที่ถูกต้อง ส่งผลเป็นพลังในคำ
อธิษฐานคือเราเริ่มตั้งใจ มีสติสมาทานศีล ๕ และสวดมนต์เรื่องคำสอนของ
พระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ตั้งใจอธิษฐาน “ขอบุญจากการสวดมนต์ใน
ครั้งนี้จงส่งผลให้แก่สัมมาอาชีพและปัจจัย ๔ ของข้าพเจ้า ขอบุญที่ข้าพเจ้าทำใน
ครั้งนี้จงส่งผลให้แก่ทุกเครื่องมือสื่อสารทุกภาษาในโลกนี้ พยัญชนะตัวอักษรตัวเลข
จงได้มีส่วนในบุญของข้าพเจ้าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ทรัพย์ของแผ่นดินไม่มีประมาณ
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดมาในภพใดชาติใด ถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมกับทรัพย์ของแผ่นดิน
เคยมีกรรมกับคนในแผ่นดิน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยเป็นผู้ถูกผู้ใดกระทำ
ข้าพเจ้าขอไม่จองเวร”

สำหรับเรื่องครอบครัว ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวที่กำลังล้มเหลวมาก ๆ ให้อธิฐานว่า
“ขอบุญจากการสวดมนต์สมาทานศีล ๕ ในครั้งนี้จงส่งผลให้ครอบครัวมี สามี ลูกหลาน
และบริวารทั้งหลาย จงเป็นผู้มีสติตลอดเวลา” ก็ให้อธิฐานเรื่องนั้นให้คลาย มีทุกข์เรื่อง
ไหนก็ให้อธิฐานเรื่องนั้น แล้วคำอธิษฐานมันจะส่งผล อย่างคนที่อธิษฐานว่า ขอให้
ลูกสอบได้ที่ ๑ เขาทำมาแค่ ๕ เดือนเองนะ ลูกเขาสอบได้ที่ ๑ เลยจากที่ว่าจะตกอยู่แล้ว
มันก็พลิกขึ้นมา แรงอธิษฐาน อธิษฐานทุกวันสวดมนต์เสร็จ แล้วคนที่ห่วงลูกมาก ๆ
อ่านหนังสือเล่มนี้ (ตั้งใจวันละ ๑๐ นาที ชีวิตเปลี่ยน) คิดว่าลูกทุกคนมีแต่หนี้สิน ทุกคน
กำลังตะเกียกตะกาย เพื่อให้หลุดพ้นจากหนี้สิน ก็อธิษฐานให้ลูกได้ ขอให้ลูกของ
ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีทุกคน ทำอะไรก็ขอให้มีความเจริญทุกคน ด่าเรายังต้องรับผิดชอบเลย
แล้วพูดดีเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราพูดเหรอดร.แม่ชีทศพร จากหนังสือ "ตั้งใจวันละ 10 นาที ชีวิตเปลี่ยน"
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2553    
Last Update : 27 สิงหาคม 2553 21:20:51 น.
Counter : 207 Pageviews.  

การสมาทานศีล 5 และการแผ่เมตตาโดย ดร.แม่ชีทศพร

การตั้งใจทำความดี ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีเหตุ มีอุปสรรค มีเรื่องราวสารพัดจะขัดขวางไม่ให้ได้ทำ

เมื่อไม่ได้ทำ บุญก็ไม่เกิด เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจจริง ๆ หรือเปล่า และความตั้งใจ

จริง ๆ ที่เรามีนั้นเราตั้งใจจริง ๆ มาก หรือมากไม่พอ เพราะเมื่อความตั้งใจยังไม่พอ ก็อย่าหวังที่ชีวิต

เราจะเปลี่ยนความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เรียกว่า ตายเป็นตาย แต่สำหรับเรื่องง่าย ๆ อย่างนี้ เป็น

พื้นฐานของการมีชีวิตที่ดี ทำอย่างนี้ไม่เห็นมีใครตายไปสักคน ตั้งใจแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินทอง คนเรา

เสียเวลาไปมากสำหรับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตั้งเยอะ จะใช้เวลาแค่ 10 นาทีทุกวันก่อนนอนจะไม่ได้เชียวหรือ

เพราะวิธีการนี้แม่ชีรับรอง 1,000,000 เปอร์เซ็นต์ ว่าชีวิตของโยมเปลี่ยน เปลี่ยนแบบพลิกชีวิตไปในทาง

ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน แม่ชีเอาชีวิตเป็นประกัน

โยมพร้อมหรือยัง สำรวมกาย วาจา ใจ พนมมือ รวบรวมจิตเปล่งเสียงดัง ๆ ตั้งใจอาราธนาศีล 5

และสมาทานศีล 5


(การแผ่เมตตานั้น จะใช้น้ำในการกรวดน้ำ หรือไม่ใช้ก็ได้ ขอเพียงเวลาท่องให้ออกเสียงออกมาก็พอ)บทสวดมนต์ก่อนการนั่งสมาธิ
และก่อนนอน ต้องอาราธนาศีล 5
และสมาทานศีล 5 โดยเริ่มจาก

คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

หัดทำไปทุกวัน ทุกเช้าและก่อนนอน หากใครกลัวว่า
ทำไปแล้วเราก็ต้องออกไปผิดศีลอยู่ดี แนะนำให้ทำก่อนนอน
เพราะเราไม่ต้องไปเจอสังคม
ไปต้องไปผิดกับใครจึงทำให้เกิดกุศลมากที่สุด

คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน ต่อพระรัตนตรัย
อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม
และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี
ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์
ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์
อะหัง อเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน
ซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความ
ทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยสิ้นเถิด

พระคาถาพระเจ้าสิบชาติ
ให้หมั่นท่องไว้ ก่อนออกจากบ้านให้สมาทานศีล 5 แล้วท่องว่า
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

พระคาถาหลวงปู่โอภาสี(อิติสุคโตฯ)
อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง(สวด 9 จบ)

หลังจากนี้หากจะทำสมาธิ ก็ให้สวดมนต์บทไหนก็ได้
อิติปิโสฯ อิติสุขโตฯ ชินบัญชร หรือบทไหนๆก็ตาม
ก่อนนั่งให้ขอบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และครูบาอาจารย์ ขอเพื่อให้นั่งได้เข้าถึงสมาธิโดยไว
ไม่มีอะไรมากวนใจ หรือทำให้ต้องถอนสมาธิโดยไว
หลังจากนั้นก็ตามด้วยบทแผ่เมตตาของแม่ชีใหญ่ต่อไป

บทกรวดน้ำ คุณแม่ชีใหญ่
"ทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม"
พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ขอส่งน้ำอุทิศนี้
เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิ เป็นที่ประชุมการใหญ่
ของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณี จงมาเป็นทิพย์ญาณ เป็นผู้ว่าการ
ในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณี จงนำเอากุศล ผลบุญของข้าพเจ้า
ที่ได้กระทำในวันนี้ นำส่งให้แก่ข้าพเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ให้แก่สรรพสัตว์ที่มี ดิน น้ำ ลม ไฟ และขอถวายเป็น
ปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า
พระอริยเจ้า พระอริยสงฆ์ และพระปัจเจกโพธิเจ้า
พระอรหันตเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่
ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย
ญาติพี่น้องทั้งหลาย เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
จงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำ
ในครั้งนี้ ขอให้บุคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี
วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งในภพนี้ และในภพที่เคยผ่านมา
จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำ เมื่อได้รับอานิสงส์แล้ว
จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ด้วยกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวข้าพเจ้า
ทั้งตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชาพระมหากษัตริย์ เศรษฐี มหาเศรษฐี
ที่สืบสานพระศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าอโศกมหาราช พระราชามหากษัตริย์ไทย มีสมเด็จพระนเรศวรมาหาราช
สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวีรกษัตรีย์ทุกๆพระองค์
อันได้แก่ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ฯลฯ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ จตุสดมภ์ทั้ง 4 ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา
ท่านแม่ทัพนายกอง หัวหมู่ ขุนพล ทหารหาญทั้งหลาย ข้าทาสบริพาร
ครูหมัด ครูมวย ครูหอก ครูดาบ ครูศาสตราวุธ ทหารบก ทหารเรือ
ทหารอากาศ ทุกกรมกอง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พระแม่ธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย เจ้าทะเล เจ้าบาดาล เจ้าพิภพ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สุริยจักรวาล มีพระอาทิตย์ พระจันทร์

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ
แร่ธาตุทั้งหลาย ช้างศึก ม้าศึก ช้างเสบียง ม้าเสบียงทั้งหลาย
วัว ควายทั้งหลาย หมูเห็ด เป็ดไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้ง สัตว์น้ำจืด
น้ำเค็ม และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลาย สัตว์ปีกทั้งหลาย
สัตว์ปีนป่ายทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สัตว์ในไข่ทั้งหลาย
สัตว์ในครรภ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเข่นฆ่าก็ดี บริโภคก็ดี อยู่ในเนื้อ
อยู่ในหนัง อยู่ในกระดูก อยู่ในตับ ไต ไส้พุง อยู่ในทั้งหมดอาการ 32
ของตัวข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัมมาอาชีพของข้าพเจ้า ที่ได้มีกินมีใช้
ขอให้สัมมาอาชีพจงได้รับอานิสงฆ์ผลบุญนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ทรัพย์ของแผ่นดิน
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ดวงจิตดวงวิญญาณ ทั้งหลายที่เคยจะเกิดมาเป็นลูก เป็นหลาน
แล้วไม่เกิด จงได้รับในบุญกุศล และจงเว้นจากการจองเวร

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ดวงจิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่นเป็นกรรม
อยู่ในนรกภูมิที่อยู่ทุกๆขุมนรกจงหลุดพ้นจากอุปกรรม วิบากกรรม
เคราะห์กรรม ด้วยกุศลในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ เชื้อโรคเชื้อรา เชื้อร้าย เชื้อมะเร็งทั้งหลาย
เชื้อไวรัสทั้งหลาย เชื้อโรคทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับในบุญกุศลนี้
และโรคร้ายทั้งหลายขออย่าพึงมี อย่าได้เกิดกับลูกหลานข้าพเจ้า
จงหยุดที่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ตั้งแต่นรกภูมิ อบายภูมิ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย
เปรตทั้งหลาย อสูรกายทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน
นรกทุกชั้น นรกทุกขุม ทุกภูมิ สัมภเวสีทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติ และไม่ใช่ญาติ
ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ที่รู้จักก็ดี ที่ไม่รู้จักก็ดี ที่เอ่ยถึงก็ดี ไม่เอ่ยถึงก็ดี
ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ทั้งที่มีกาย และไม่มีกายทั้งที่มีธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
และไม่มีธาตุ จงรับเอาส่วนกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พระอินทร์ พระพรหม พระยายม พระยายักษ์ พระสยามเทวาธิราช
พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าพ่อเจตคุป เจ้าพ่อหอกลอง
ท้าวกุเวรมหาราช ท้าวทศรถ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรุฬปักษ์

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พญาครุฑ พญานาค พญาอนันตนาคราช พญางู พญาเงือก
พญาหนุมาน พญาเสือ พญาสิงห์ พญาเต่า พญาจระเข้ พญาปลาไหล พญาตะขาบ
พญาแมงป่อง ปู่ฤาษีทั้ง 108 พระองค์ ปู่อินตา ครูยา หมอยา เจ้าป่า เจ้าเขา
เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าที่ที่บ้าน เจ้าที่ที่ทำงาน รุกขเทวดา นางไม้ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ธนบัตร ทุกสกุลเงินตรา ของโลกนี้ ที่เป็นทรัพย์ภายนอก
จงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

กรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดิน คนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูก
ทำถูกเป็นผิด และกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ
ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่าน
จงได้รับอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกรรม
ปลดเปลื้องกรรม งดเว้นการจองเวรและขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ
นิพพานะ ปัจะโย โหตุ

 

Create Date : 27 สิงหาคม 2553    
Last Update : 27 สิงหาคม 2553 21:19:39 น.
Counter : 119 Pageviews.  

ลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้าง

หลายคนที่ว่าตำรวจจะมีใครรู้บ้างว่าในช่องที่เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ ประเทศนี้ก็มีตำรวจดีๆมากมาย ตั้งด่านตรวจม๊อบเที่ยงคืน-เช้า ไม่ได้เบี้ยเลี้ยง ไม่มีข้าวกิน พอเช้าจะกลับมากินข้าวที่บ้านก็มีคนมาแจ้งความ ก่อนไปเข้าเวรก็ต้องออกจับยาบ้า เพราะมันเกลื่อนเหลือเกิน ตำรจก็มีคนเดียว คุม 16หมู่บ้าน เพราะถูกส่งเข้ากรุงกันหมด แต่ก็ยังมีหลายคนมองตำรวจว่าเลว ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีใครอยากเป็นตำรวจหรอกค่ะ เขากลัวเป็นคนเลว คนเรามันจะดีจะชั่วอยู่ที่ใจไม่ใช่อาชีพค่ะ ลองคิดกลับกันดูว่าถ้าไม่มีตำรวจคุณคงต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วมั้งค่ะ เพราะไม่มีใครอยากเป็นตำรวจ คนที่ควรสรรเสริญมีเยอะแต่ไม่มอง รอวันเค้าตายค่อยมายกย่อง ลองคิดนะค่ะคุณเคยทำอะไรเพื่อประเทศนี้บ้าง แต่มีคนหลายคนที่เค้าเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อดูแลใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ครอบครัว แต่เค้ามองว่าเป็นหน้าที่ เงินเดือนไม่ได้มากมายอะไร แต่แค่ใจเท่านั้นแหละค่ะ คนมีอำนาจมันก็ล้นประเทศเสมอ ลูกน้องก็ต้องทนต่อไป อยากให้ช่วยมองในมุมกลับกันบ้างว่าถ้าคุณเป็นเค้าคุณจะรู้สึกอย่างไรเม่อทำหน้าที่ แต่กลับมีคนเหมารวมว่าเค้าไม่ดี อย่ามาบอกว่าถ้าไม่ได้ทำก็อย่ารับสิ เพราะนั้นเป็นเพียงการปฏิเสธความรับผิดชอบกับคำพูดของคุณ กรุณาเอาใจเค้ามาใส่ใจเราด้วยค่ะ
 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 20 พฤษภาคม 2553 21:18:55 น.
Counter : 106 Pageviews.  

คนไทย แผ่นดินไทย ยังมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Long Live The King
.
ฝ้าผนัง เพดาน คานบันได
เก้าอี้โต๊ะ มอดไหม้ จากไฟผลาญ
ยังคงครุฑ คลาดแคล้ว ไฟแผ้วพาล
เสาทุกต้น พร้อมเป็นฐาน ให้ชักธง

คำกวี | ศิลปินโฟล์คเหน่อ
ภาพต้นฉบับ | Witchupong Limpiteeprakarn
ภาพพร้อมรายละเอียด | Toffee Ekkul LovetheKing
 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 20 พฤษภาคม 2553 11:25:11 น.
Counter : 95 Pageviews.  

จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง!

ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว
แลริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสี
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้
แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ

ชนรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถว
ดวงตาแน่วนิ่งตรงธงไสว
"ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ฟังคราวใดเลือดซ่านพล่านทั้งทรวง

ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก
เราแสนรักและแสนจะแหนหวง
แผ่นดินไทยไทยต้องครองทั้งปวง
ชีพไม่ล่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยี

เธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ
พลีชีพเพื่อชาติที่รักทรงศักดิ์ศรี
เพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องธาตรี
แม้ไพรีได้ฟังยังถอนใจ

แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือ
คือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้
บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทย
บ้างฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรง

ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง
แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง
จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง!

ผู้แต่ง ...นภาลัย
 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 20 พฤษภาคม 2553 11:20:57 น.
Counter : 167 Pageviews.  

1  2  3  4  
 
 

pimpichana
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add pimpichana's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com