Group Blog
 
All blogs
 

เหรียญ 5 สอนลูกสาวคุณพ่อถามว่าอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรในมือพ่อ ลูกพยักหน้า ถ้าอยากรู้ต้องเอามือเขกพื้น 3 ที ลูกทำตาม… คุณพ่อว่า ไม่พอ ต้อง 5 ที และเปลี่ยนเป็น 10 ที จนถึง 15 ที จนลูกอุทธรณ์ ก็ลูกอยากทราบนี่คะว่า เป็นอะไร

เมื่อคุณพ่อแบมือออก มันคือ เหรียญ 5 บาทธรรมดานี่เอง คุณพ่อหัวเราะ แล้วกำมือกับเหรียญ 5 บาทเดิม ถามว่าอยากดูอีกมั้ย ถ้าอยากดูต้องเขกพื้น 10 ที ลูกว่าหนูรู้แล้วไม่อยากดูค่ะ

คุณพ่อว่า เอ้า.. เขกพื้น 1 ทีก็ได้ ลูกก็บอก ว่าทราบแล้วไม่อยากดูอีกเบื่อ คุณพ่อว่าให้ดูฟรีๆ ก็ได้แล้วก็แบมือออก ลูกก็ดูไปอย่างนั้นเอง คุณพ่อเลยสอนว่า

“นี่นะลูก อะไรที่เป็นความลับ คนมักยอมทำทุกอย่างที่จะได้สมปรารถนา อยากดู อยากรู้ อยากเห็นแต่เมื่อสมปรารถนาแล้ว ดูบ่อย ๆ แล้วก็มักจะเบื่อ ให้ดูฟรี ๆ ยังไม่อยากดูเลย แล้วสิ่งที่พึงหวงแหนสำหรับลูกผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีค่า ถ้าให้ใครรู้ก่อนเวลาอันควร ก็จะไม่มีค่าอะไร ไม่ต่างกับเหรียญ 5 บาทที่พ่อให้ลูกดูฟรีหรอก“
 

Create Date : 16 มกราคม 2555    
Last Update : 16 มกราคม 2555 17:14:43 น.
Counter : 1270 Pageviews.  

การแผ่เมตตา ให้สัมมาอาชีพ

....ตั้งแต่วันเกิดปีนี้ ตอนเช้าหลังจากว่างจากงาน จะแวะเข้าวัดใหญ่ สวดชินบัญชร และ คาถาพาหุงมหากาฯ หลังจากนั้นจะนั่งสมาธิแล้วก็มักจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ ลูกๆ คนในครอบครัว เพื่อนฝูง เจ้ากรรมนายเวรต่างๆ รวมทั้งคนที่ชอบนินทาคี้ด้วย (อันนี้สำมะคัญมาก) ซึ่งก็ไม่เคยจะแผ่เมตตาให้อาชีพของตัวเองเลย ในวันนี้ คี้ ได้ดูคลิปธรรมะของแม่ชีทศพร ในYouTube ว่าด้วยเรื่องการแผ่เมตตาให้สัมมาอาชีพ จึงนำมาพิมพ์ไว้ในบล็อกนี้ เพื่อเป็นธรรมทานแก่เพื่อนๆ ที่สนใจค่ะ..

ก่อนแผ่เมตตา ตั้งนโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

แล้วว่าตามดังนี้...
....ข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิฐาน ที่ข้าฯมีกิน มีใช้ มีปัจจัย 4 บริบูรณ์ จาก.....................(สิ่งของ หรือ อาชีพที่เราทำอยู่) ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้าง สร้างบุญใดไว้ สำเร็จแล้ว เกิดประโยชน์แล้ว ขอบุญนั้น จงส่งผลให้.....................(สิ่งของ หรือ อาชีพที่เราทำอยู่) ได้รับในอานิสงฆ์ผลบุญของข้าพเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ...สาธุ..


นโม ทำไมต้อง นะโม 3 จบ
การตั้ง นโม 3 จบ ก่อนสวดมนต์หรือทำพิธีท่อง"คาถา อาคม"ต่างๆเพื่อสำรวมจิตใจให้ตั้งมั่นครบองค์ 3 คือให้ จิต +ใจ +กาย รวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะมีพลังสูงสุด เหมือนการรวมความตั้งใจของคนเราเอาไว้ หากเราทำด้วยกาย วาจา อย่างเดียวหรือสองอย่างยังใช้ไม่ได้ ต้องให้ครบ 3 อย่าง กาย วาจา ใจด้วยจึงจะแน่นอน

นโมตัสสะ แปลว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ขอขอบคุณ ดร.แม่ชีทศพร ค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=Md2qUSRGEpg&feature=related
 

Create Date : 06 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2553 17:51:46 น.
Counter : 920 Pageviews.  

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เริ่มสวด นโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะเริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.


ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.


สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.


หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.


ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.


เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโวกุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.


ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.


เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.


ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง


ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา


ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.


อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.


ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.


อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.
 

Create Date : 06 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2553 17:49:14 น.
Counter : 308 Pageviews.  

คาถาพาหุง มหากาฯ .mp3 พร้อม บทสวด
  บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต


......................................................................


พาหุงมหาการุณิโก คืออะไร?

(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี)

"พาหุงมหากา" คือ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็ พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสะหัส จนไปถึง ทุคคาหะทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึง มหาการุณิโกนาโถหิตายะ และจบลงด้วย "ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธรรมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต" อาตมาเรียกรวมกันว่า "พาหุงมหากาฯ"

อาตมาจึงเข้าใจในบัดนั้นเองว่า บทพาหุงนี้คือ บทสวดมนต์ที่ สมเด็จพระพนรัตน์ วัด ป่าแก้ว ได้ถวายให้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระบรมราชวัง และในระหว่างศึกสงคราม จึงปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า ทรงรบ ณ ที่ใดทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมา มิได้ทรงเพลี่ยงพล้ำเลย แม้จะเพียงลำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า ท่ามกลางกองทัพพม่า ด้วยการกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย์ปูชนียสถาน แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์ในตอนที่เข้ากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับห่าฝนก็มิปาน แต่ก็มิได้ต้องพระองค์ ด้วยเดชะพาหุงมหากา ที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเอง อาตมาได้พบตามที่นิมิตแล้วก็ไต่ขึ้นมาด้วยความสบายใจ ถึงปากปล่องที่ลงไป เนื้อตัวมีแต่หยากไย่ เดินลงมาแม่ชีเห็นเข้ายังร้องว่า หลวงพ่อเข้าไปในโพรงนั่นมาหรือ แต่อาตมาไม่ตอบ

ตั้งแต่นั้นมา อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาฯ ให้แก่ญาติโยมเป็นต้นมา เพราะอะไร เพราะพาหุงมหากานั้น เป็นบทสวดมนต์ที่มีค่ามากที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดา จากพญาวัสดีมาร จากอาฬาวกะยักษ์ จากช้างนาฬาคีรี จากองคุลิมาล จากนางจิญมานวิกา จากสัจจะกะนิครนธ์ จากพญานันโทปนันทนาคราช และท่านท้าวผกาพรหม เป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มา ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวัน จะมีชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรือง ตลอดกาลนาน มีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ

ขอให้คุณโยมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะ ว่าให้สวดพาหุงมหากากันให้ถ้วนหน้า นอกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มครอบครัวได้ สวดมาก ๆ เข้า สวดกันทั้งหลายประเทศ ก็ทำให้ประเทศมีแต่ความรุ่งเรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างถ้วนหน้า

ไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้น ที่พบความมหัศจรรย์ของพบพาหุงมหากา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงพบเช่นกัน โดยมีบันทึกโบราณบอกไว้ดังนี้

"เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้วก็ทรงเล็งเห็นว่า สงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้น แล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระ และพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตาม พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการเจริญพาหุงมหากา จึงบันดาลให้ทรงกู้ชาติสำเร็จ"
 

Create Date : 06 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2553 17:24:37 น.
Counter : 674 Pageviews.  

Angke's Birthday Partyครบรอบวันเกิดอีกปีแล้ว ไวจิงๆ เด๋วเด๋วก้อ 5 มิถุนา..
เวลาผ่านไปไวกริ๊บ แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะเรา
ไม่อยากบอกอายุเลย ขออุ๊ปไว้หน่อยนะ เอาหน้าไปทายดูหน่อยว่า อายุเท่าไหร่??

วันเกิดปีนี้ เริ่มต้นด้วยการทำบุญ ถวายน้ำปานะ ตอนเย็นที่วัดสันติวัน ต.บึงพระ จ.พิษณุโลก
พอดีเป็นช่วงที่วัดมีงานปริวาสกรรม จึงมีพระจากที่อื่นมาอยู่ที่วัดเป็นจำนวนมาก
คี้ ครอบครัว และเพื่อนๆ จึงมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันที่นี่ 2 วัน คือ เย็นวันที่ 4-5 มิ.ย.53


ทำบุญเสด ก้อไปเลี้ยงเพื่อนๆกันที่ ร้านสเต็กปีนัง
คราวนี้ขอปิดมุมหน้าร้านกาแฟซะเลย จะได้ไม่รบกวนคนอื่น
ของขวัญจากเพื่อนๆปีนี้ เป็นกรอบรูป ที่ใส่รูปไปเที่ยวเกาะล้านด้วยกัน ชอบมั่กมาก

ส่วนเพื่อนเก๋ ก้อมีพิเศษ คือกำไล.. มันบอกว่า คนขายว่าเป็นแนวอียิปต์อาเฮียให้อาไร ทายดิ๊.. เป็นของฮิต ติดตา..
ก้อแว่นตาไง..ถูกใจได้อีก ก้อขาแว่นอ่ะ ม่วงเชียว Ray-Ban ซะด้วย
เห็นว่าต้องขี่หาแทบแย่..แหม่! ปีนี้ดูตั้งใจ๊ ตั้งใจ 55+ เอาไป 10 เต็ม 10

ส่วนน้องเมนี่่ กะ น้องเมือง ก้อมีให้เหมือนกาน
เมนี่ ร้อยสร้อยข้อมือเป็นชื่อ ANGKE ให้
ส่วนเมือง ก้อซื้อกล่องเก็บคอนแทคเลนส์ มีคำว่า Happy birthday ให้

น้องแน็ต ซื้อเค้กช็อคแล๊ตให้... แสนอาหย่อย
ถ่ายรูปกันไปนิสนึง แล้วก้อหิว ลุยกันเลยดีกว่า เมนูอาหารมีดังนี้จร๊า
อาหารฝรั่ง - ไทย - จีน - ลาว ครบครัน

กินไป ถ่ายรูปกันไป ... กล้องโอนี่ถ่ายรูปดูดีกันถ้วนหน้าเชียว..
HBD คืนนี้ มี theme ด้วย จัดให้ทุกคนใส่เสื้อยี่ห้อ YATTAคนหล่อ..ถ่ายคู่กาน. .ดับเบิ้ล หล่อ..เลยคร๊าบ

แหม----แหม รูปนี้ นึกว่า เป็น พี่ กะ น้องงงง

น้องเมนี่ กะ ป้าตูน ยิ้มกันสุดฤทธิ์ ไม่มีใครยอมใครเมนี่ น่ารักมากเลย

ส่วนพวกเมิงก้อ หน้า-บาน มั่กมากกกกก

รูปนี้ดูดี เพราะมุม "Bird-Eye-View"รวมภาพกับเด็กๆ

ประมวลภาพบรรยากาศ กะเพื่อนๆ

กินกันใหญ่ ไม่สนใจกล้องละ..วินาที..นี้


เป่าเค้กอีกที กับเพื่อนๆ ที่ร้านสกุลเงิน

เยอะแยะ..หรือ..ยั้วเยี้ยก่อนเป่าเค้ก เพื่อนๆเรียกร้องอยากถ่ายรูปหมู่..ก้อไม่รู้ว่าจะหมู่ หมด ไม๊ 55+ ก้อลูกหลานเยอะซะขนาดนี้ ดูดิ!! เบียดกันคับเฟรมเลย วันนี้มากันหมด ...
...เริ่มจาก เฮียหมู เมนี่ เมือง เจ้าของร้านก้อ ปุ้ม พี่กล หลิว หลุย ตามด้วย นู๋ดี เทม กรีน ก้อง (แต่ในรูปอาจไม่เห็นเพราะมัวไปวิ่งเล่นกันอยู่) ต่อมาก้อบ้านของ อึ้มกับพี่สู้ น้องพลอย น้องกันต์ งานนี้มีสมาชิกใหม่คือ น้องกรณ์-ลูกอึ้ม และ น้องหลินหลิน-ลูกพี่เจมส์.... เพียบบบบ

หลังจากนั้นก้อตั้งโต๊ะกินกัน อาหารเดิมๆ กับเพื่อนเดิมๆ แล้วก้อมีความสุข เหมือนเดิม...

แก๊งนี้ เป็นเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่มัธยม รร.เฉลิมขวัญสตรี ยกเว้นอึ้ม ที่แยกไปเรียน รร.จ่านกร้อง แต่อึ้มก้อนับได้ว่าเป็นเพื่อนเก่าสุด..คือ เรียนห้องเดียวกับอึ้ม ตั้งแต่อนุบาลละ จนประถมก้อสนิทกัน ถึงขนาดตามไปเล่นบ้านอึ้ม ในค่ายเป็นประจำ ....
ทุกคนเรียน มหา'ลัย นเรศวร คณะนิเทศน์ด้วยกัน 4 ปี จนจบ พวกเราจะนัดกินข้าวกันเสมอ โดยเฉพาะวันเกิดของกันและกัน
รูปนี้ เฮียหมู จัดให้ ดูแล้วมุมแปลกตา ให้ 5 ดาวเลยค่ะ

จับปูใส่กระด้งซะหน่อย เอาเข้าห้องนั่งเรียงแถวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

งานเลี้ยงคืนนี้ กว่าจะแยกย้ายกับกลับก้อเกือบ 5 ทุ่ม..
คงคิดว่าจะหลับกันได้แล้วสิ ป่าวเลย คืนนี้พาหลิวกับหลุยส์ไปนอนที่บ้านด้วย..ตามไปดูกันต่อว่าทำไรกานมั่ง ในบล็อกหน้าเน้อ
 

Create Date : 19 มิถุนายน 2553    
Last Update : 20 สิงหาคม 2553 14:18:37 น.
Counter : 955 Pageviews.  

1  2  

เมนี่&เมือง
Location :
พิษณุโลก Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[bbzSpace Falling Objects]
Friends' blogs
[Add เมนี่&เมือง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.