สิงหาคม 2562

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
 
All Blog
โอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อ  ในพิธีอาจาริยบูชา เข้าพรรษา ๒๕๖๒
สิ่งที่เป็นอดีตมันผ่านไปแล้ว แก้ไขไม่ได้ อนาคตมันก็ยังมาไม่ถึง

พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เราวิตกกังวล ไม่ต้องติดอยู่กับอดีต ผ่านแล้ว ก็ผ่านไป
เน้นปัจจุบันให้เต็มที่ ให้เอาศักยภาพทั้งหมดที่เรามี ออกมาใช้ ออกมาทำงาน ออกมาทำประโยชน์
 
ให้ทุกท่านทุกคน มี...ฉันทะ ความพอใจ
ให้เราเอาศักยภาพของเราออกมาใช้ ออกมาทำประโยนช์
เหมือนเราจะแข็งแรง เราก็ต้องหัดออกแรง เอาแรงออกมาใช้ อย่าไปออมแรง แล้วเราก็จะแข็งแรง มีกำลัง
 
139ตนแลเป็นที่พึ่งของตน ....การฝึกตน ทำให้พึ่งตนเองได้

138เราต้องพึ่งปัญญาของเราเอง พึ่งความรับผิดชอบของตัวเอง
138เราไม่ต้องไปพึ่งใคร สุดท้ายมันก็ต้องมา...พึ่ง..."ความดีของตนเอง"
 
ทุกท่านทุกคนต้องเป็นหนึ่ง คิดเป็น วางแผนเป็น ต้องพึ่งการประพฤติ ปฏิบัติของเราเอง
ที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักการไว้ให้เราดีแล้ว นานแล้ว เราต้องเอาศีล เอาสมาธิ เอาปัญญา ออกมาใช้

พระพุทธเจ้าท่านให้เราถือนิสัย ถือวินัยให้เต็มที่ ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าได้พากันย่อหย่อน อ่อนแอ อนุโลมไป ตามธาตุ ตามขันธ์ ตามสิ่งแวดล้อม ให้เน้นไปถึงเรื่องจิตเรื่องใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์
 
ถึงแม้โลกเค้าจะพัฒนาไปเรื่อย เรื่องสะดวกสบาย วัตถุทั้งหลาย ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิษุ สามเณร เราก็ต้องพัฒนาเรื่องจิต เรื่องใจไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เรารู้ทันโลก ไม่ไหลไปตามโลก ตามกระแสโลกทั้งหลาย
 
การปฏิบัติธรรมวินัย พระพุทธเจ้าให้เรามีความสุข ความพอใจ และทุกอย่างมันจะลุล่วงไปได้ด้วยดี

139ถ้าเรามีปัญญา เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า ตามธรรมวินัย เราจะมีแต่ความสุข

139เมื่อเรามีความสุข...มันไม่หลง ปัญญา...มันถึงจะเกิด

139ปัญญา กับ ความสุข มันจะเดินไปพร้อมๆกัน
 
พระพุทธเจ้าท่านให้เรามีความสุข ตัวท่านเองก็มีความสุขมาก ไม่มีใครเสมอเหมือน เพราะท่านมีปัญญาใจบริสุทธิ
 
หลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดป่าหนองป่าพง หลวงตามหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาด องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต ท่านเจ้าคุณพุทธทาส แห่งสวนโมกข์พลาราม
หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม สมัยที่องค์ท่านยังบวชใหม่ท่านได้เคยไปกราบ ไปถาม
 
ท่านได้ถามกับหลวงพ่อชาว่า... “หลวงพ่อดำเนินชีวิตอย่างไรตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้”
 
องค์หลวงพ่อชา ก็ตอบว่า...

“ผมกตัญญู ต่อพ่อ ต่อแม่ ต่อครูบารอาจารย์ ต่อพระพุทธเจ้า ผมบวชมาเรียนนักธรรมตรี โท เอก
กำลังจะสอบนักธรรมเอก โยมพ่อก็ป่วยหนัก ผมก็สละสิทธิ์ไม่สอบนักธรรมเอก เพื่อไปดูแลโยมพ่อ
โยมพ่อก็บอกไว้ก่อนท่านจะสิ้น ว่าให้บวชจนตายนะ ไม่ต้องสึก หลวงพ่อชา ท่านก็ตอบโยมพ่อว่าจะบวชจนตายไม่สึก
 
หลวงพ่อชาท่านได้ฟังคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ทุกแง่ ทุกมุม แล้วท่านก็นำไปประพฤติ ปฏิบัติ อย่างจริงจัง ตามรอยพระพุทธเจ้า
ท่านบอกว่า วันหนึ่ง วันหนึ่ง ผมสอนคนอื่น 5% แต่ว่าผมสอนตัวเอง 95%  ผมถึงมีปัญญา ที่ทำให้มีความสุขทั้งวันทั้งคืนได้ ”
 
หลวงพ่อกัณหา ได้มีโอกาสไปถามหลวงพ่อพุทธทาส ที่สวนโมกข์ ก็ได้ถามเหมือนกับที่ถามหลวงพ่อชาว่า “ ท่านเกิดมาดำเนินชีวิตอย่างไรจนถึงทุกวันนี้ ”
 
องค์หลวงพ่อพุทธทาสท่าน ก็ตอบว่า...
 
“ผมก็กตัญญู ต่อพ่อ ต่อแม่ ต่อพระพุทธเจ้า ผมเกิดมาเพื่อเสียสละ รักคนอื่นมากว่าตัวเอง
เกิดมาเพื่อรับใช้พ่อแม่ รับใช้พระพุทธเจ้า ผมถึงได้ชื่อว่าพุทธทาส
 
ตัวผมเองมีจิตสำนึกเป็นพุทธทาส  คือ เป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ในใจเสมอ
ผมปฏิบัติอย่างนี้ ผมถึงมีสติ มีปัญญา มีความสุข
 
ผมสอนประชาชนเขียนหนังสือมากมายเต็มห้อง ผมมีความสุขในการทำงานเสียสละ
 
เดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วจำอะไรไม่ค่อยจะได้ สัญญาณ มันเป็นของไม่เที่ยง แต่ผมก็มีความดับทุกข์ ความสงบ อยู่ในปัจจุบัน
เพราะความสุข ความดับทุกข์ นี้มันเป็นปัจจุบัน ถึงจะจำอะไรไม่ได้แต่มันก็มีความสุขอยู่เสมอ
 
ผมนึกถึงเพื่อนที่เป็นเด็กมาด้วยกัน เดี๋ยวนี้ เพื่อนๆ ก็ยังเป็นเหมือนเดิม เพราะว่าไม่ได้พัฒนา ไม่ได้ฝึก ไม่ได้หัดเดินตามรอยพระพุทธเจ้า มีแต่สงสารเพื่อนร่วมโลก”
 
 
หลวงตามหาบัว ท่าน ก็พูดเหมือนกัน ตอบเหมือนกัน ว่า...
 
“บวชได้ก็เพราะพ่อ เพราะแม่ ปฏิบัติเอามรรค เอาผล ได้ ก็ด้วยความกตัญญูเป็นแรงบันดาลใจ
เดี๋ยวนี้จำอะไรไม่ค่อยได้ ช่วยมองกันด้วยนะเดี่ยวจะบิณฑบาตรตอนค่ำ มันก็หลงก็ลืมนะ
 
ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ให้ทุกท่านคน สุขใจให้เต็มที่
ทำดีทุกอย่างด้วยความสุขใจ ให้เป็นสายกลาง เป็นปัจจุบัน”
 
139 ปัจจุบัน เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสพระนิพพานนะ

ชีวิตของเราเกิดมา ก็เพื่อสร้างคุณธรรม ให้มีความสุขทั้งวัน ทั้งคืน ว่า ธรรมะเป็นสิ่งที่บริโภคได้ จับตัองได้ สัมผัสได้
 
คิดดี พูดดี ทำดี  แล้วทุกอย่างมันก็จะดี ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี เป็น "สุคโต" เพราะมันประกอบด้วยปัญญาและ ความสุข  เป็น...ความสุข ที่ประกอบด้วย ปัญญา
 
มนุษย์เราจะ...พัฒนาแต่วัตถุ เพื่อสะดวกสบาย เพื่อความสุขทางวัตถุ เป็น.."ความสุขที่ไม่มีปัญญา" มันก็เลยพากันเป็นโรคจิต โรคประสาทกันมาก ในประเทศเราหรือหลายๆ ประเทศ
วัตถุสะดวกสบาย แต่จิตใจมันพร่อง อ้างว้างปร่าวเปรี่ยว เป็นโรคจิต โรคประสาท ไปหาจิตแพทย์กันเยอะ
 
พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีสมบูรณ์แบบ จนท่านมาสอนพวกเรา เราไม่ต้องไปคิดมาก เราเพียงแต่ทำตามพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฉลาดดที่สุดในโลก ใจดีที่สุดในโลก
 
พระพุทธเจ้า เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ที่ทำให้พวกเราเดินตามรอยได้อย่างสนิทใจ
ให้ทุกท่านทุกคนพากันตั้งอกตั้งใจ ถือนิสัย ถือวินัยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้มัน ถึงจิต ถึงใจ
ภิกษุสามเณร องค์ไหนย่อหย่อนก็อธิฐานจิตเอาใหม่ เพราะคนเราทุกคนมันไม่เข้าใจมาก่อน เมื่อมันเข้าใจแล้วก็เอาใหม่ เอาให้ดีกว่าเก่า
 
138ถ้า...ใจของเรา...คิดดี พูดดี เดี๋ยว...ใจมันก็จะดีเอง

ให้เราเข้าถึง ความเป็นสุปฏิปัญโณ อุชุปฏิบัญโณ ญาญะปติปัญโณ สามีจิปัญโณ
ให้เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เราจะได้ช่วยเหลือประชาชน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ ประชาชน วัตถุเยอะแยะ แต่ใจมันอ้างว้างปร่าวเปรี่ยว เป็นโรคใจ โรคประสาท กันมาก เป็นกันทั่วโลกเลย ไม่ว่าคนเรียนมาก เรียนน้อย เป็นกันทั้งนั้น เพราะเขาไม่มีความสุขทางใจ ไม่สงบเย็น พัฒนาแต่วัตถุ
 
138ความสุขทางวัตถุ...มันเจือโทษนะ เราต้องพัฒนาเรื่องจิต เรื่องใจไปพร้อมๆกันด้วย
 
ประชาชนทั้งหลายพากันทำงานด้วยความเสียสละ ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดประการ ปฎิบัติธรรมคู่ไปกับชีวิตประจำวัน

139คนเรานี่ถ้า...ไม่ปฏิบัติธรรม....มันแก้ปัญหาไม่ได้นะ
 
เพราะว่าร่างกายเป็นเครื่องมือสร้างบารมี ทุกสิ่ง ทุกอย่างมันก็เป็นเครื่องมือให้เราทำประโยนช์ได้ เขาถึงเรียกว่า “กามคุณ”
 
มันเป็น เครื่องมือให้…เกิดปัญญา
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าใช้เป็น มันก็…เกิดปัญญา
ใช้ไม่เป็น...มันก็เป็น…ปัญหาสร้างทุกข์
ใช้ให้เป็นมันก็...เป็นเครื่องมือสร้างปัญญา....ดับทุกข์ได้เหมือนกัน
 
กว่าจะตายก็ให้เราไปให้ไกล ๆ ปฏิบัติให้มันได้ผล
ไปให้ถึง โสดาบัน ไปให้ถึงอนาคามี ถ้าสำหรับพระก็ไปให้ถึงพระอรหันต์เลย
 
ทำวัตรครั้งพุทธกาล กับ ปัจจุบันมันก็อันเก่า มรรคผลนิพพานมันก็อันเก่า
เพราะความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบในครั้งพุทธกาล กับความจริงวันนี้ มันก็อันเดิม ความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทำดี ได้ดี เหตุดี ผลดี
 
หลวงพ่อกัณหา ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคน ที่ได้มาเดินตามรอยพระพุทธเจ้า อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ได้พากันมาปฏิบัติธรรมไม่ย่อหย่อนไปกว่าพระสงฆ์ ก็ให้พากันเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนก้าวไปด้วยปัญญาและความสุข เป็นพุทธะอยู่ในใจทุกเวลา
 
ขออำนวยชัยให้ทุกท่านทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บรรลุธรรมได้สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ กันทุกท่านทุกคนเทอญ
 
โอวาทธรรมองค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
เมตตาให้  พระอาจารย์สมัย อินมุตโต เป็นองค์แสดงธรรม
ในพิธีอาจาริยบูชาแด่งองค์หลวงพ่อ 
ณ.ศาลา วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 Create Date : 28 สิงหาคม 2562
Last Update : 31 สิงหาคม 2562 7:43:25 น.
Counter : 82 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15MaKiNoh
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]