Thë KêarÐ : ชีวิตยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
15 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 

นายปรีดี พนมยงค์นายปรีดี พนมยงค์ เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2443 เมื่ออายุ 14 ปี จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ว่าไม่ได้เรียนต่อเพราะอายุต่ำกว่าเกณฑ์ จึงอยู่ช่วยครอบครัวทำนา 2 ปี ก่อนจะไปเข้าโรงเรียนกฎหมาย 2 ปีต่อมาสำเร็จเป็นเนติบัณฑิต และได้รับทุนจากกระทรวงยุติธรรมให้ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสด้านกฎหมาย ท่านได้รับปริญญารัฐเป็น " บาเชอลิเยอร์" กฎหมาย และ "ลิซองซิเย" กฎหมายจากมหาวิทยาลัยก็อง ได้รับปริญญารัฐเป็น "ดุษฎีบัณฑิตกฎหมาย" ฝ่ายนิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงในทางเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยปารีส ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2471 นายปรีดีได้แต่งงานกับ นางสาวพูนศุข ณ ป้อมเพชร์ มีลูกด้วยกัน 6 คน

ระหว่างปี 2475 ถึง 2490 นายปรีดีได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญหลายตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายปรีดี เป็นรัฐบุรุษอาวุโส ในช่วงที่รับราชการ ได้พยายามจะดำเนินหลัก 6 ประการของ คณะราษฏรเป็นจริงขึ้นมา มีการร่างแผนเค้าโครงการเศรษฐกิจ การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง พระราชบัญญัติเทศบาลปี 2476 (มอบอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้ง องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นได้) การยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาค การจัดทำประมวลรัษฎากร ขึ้นเป็นครั้งแรกและการจัดตั้งองค์กร ในเวลาต่อมากลายเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดประเทศไทย นายปรีดีเป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นอย่างลับๆ ทำให้ไทยไม่เป็นประเทศคู่สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร คำประกาศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามที่เข้าสู่สงครามกับฝ่ายพันธมิตรจึงเป็นโมฆะ ขบวนการเสรีไทยได้ช่วยให้ไทยได้มีสันติภาพและได้รับสถานภาพเดิมก่อนสงครามกลับคืนมา และตลอดเวลาความวุ่นวายทางการเมืองนายปรีดีไม่เคยเสื่อมศรัทธาจากการปลูกฝังวิถีแห่งประชาธิปไตย นายปรีดีได้พยายามทุกวีถีทางที่จะปกป้องดูแลระบอบประชาธิปไตย ในบทความเรื่อง "อนาคตของประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด" พิมพ์เมื่อ 2516 นายปรีดีได้กล่าวอย่างซาบซึ้งถึงแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งชี้นำแนวทางการดำเนินงานของนายปรีดีมาจนตลอดว่า "ระบบเพื่อประโยชน์ของชนจำนวนน้อยจะคงอยู่ชั่วกัลปวาสานไม่ได้ อนาคตจะต้องเป็นของราษฎรซึ่งเป็นพลเมืองส่วนข้างมาก ความอยุติธรรมทางสังคมจักต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้นไป"

นายปรีดียังเป็นผู้กำหนดโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับ 9 พฤษภาคม 2489 ซึ่งถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้สะท้อนถึงการบรรลุซึ่งความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของท่านที่มุ่งให้เกิดความยุติธรรมในสังคม และเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอย่างเปี่ยมด้วยสาระและความหมายไม่ใช่เพียงรูปแบบ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิในการออกเสียงอย่างเท่าทียมระหว่างหญิงและชายในการเลือกตั้งสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งยังมีบทบัญญัติที่มุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

ในทัศนะของผู้เขียน นายปรีดี พนมยงค์ ถือว่าเป็นสามัญชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอย่างยิ่งคนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง ส่วนตัวของผู้เขียนรู้สึกชอบมากที่สุดตรงที่นายปรีดี สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้น เพราะมันเป็นการปูพื้นฐานในด้านประชาธิปไตยที่ดีที่สุด

แต่ว่าปัจจุบันถึงจะมีมหาวิทยาลัยมากมาย แต่...ทำไม? คนไทยเรายังไม่รู้กับคำว่าประชาธิปไตยอย่างจริงๆจังๆซะที วันนี้ความคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทน(เลือกผู้แทน)ได้กลายเป็นความคิดหลัก จนใครๆก็คิดว่า ถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็ถือว่า “ไม่เป็นประชาธิปไตย” ทั้งๆ ที่ประชาธิปไตยหมายถึง “อธิปไตยเป็นของประชาชน”รูปแบบจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า ประชาชนเป็นผู้ดูแลตัวเอง (เมื่อวานนี้ผู้เขียนได้นั่งคุยเรื่องการเมืองกับสหายที่เรียนนิติศาสตร์ว่า สังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันเกิดจากการที่หลายๆคนต่างอ้างสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างเกินขอบเขตเช่น ออกมาปิดสนามบิน เอารถแก๊สมาวาง เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนเป็นอันมาก ซึ่งจริงๆแล้วคนพวกนี้ไม่ได้รู้ถึงประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ได้รู้ถึงแก่นแท้แห่งประชาธิปไตย) ผู้เขียนได้เข้าไปที่ //www.phongphit.com เขาบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ล้วนแต่มีฐานความรู้ ฐานปัญญามากกว่าฐานทรัพยากร พวกนี้ไม่มีอะไรมากมายเอาไปขายกินอย่างบ้านเรา เน้นการศึกษามานานหลายสิบปี จนเป็นสังคมที่ฐานแน่นด้วยคนมีความรู้ คนมีความรู้ไม่มีนาสักไร่แต่ขายข้าว ไม่มียางสักต้นแต่ขายยางพารา ไม่มีน้ำมันสักบ่อแต่ขายน้ำมัน ขณะที่คนไม่มีความรู้ทำอะไรก็ขาดทุน ล้มเหลว ทำนาแต่ไม่ได้ขายข้าว ปลูกมันไม่ได้ขายมัน ต้องให้คนอื่นที่มีความรู้มากกว่าขายให้ ได้ประโยชน์จากแรงงานของตนเอง ขณะที่คนอังกฤษวัยแรงงาน เรียนระดับอุดมศึกษาร้อยละ 60 สิงคโปร์ 54 มาเลเซีย 41 คนไทยเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ผู้เขียนก็คิดว่าจริง ตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนาหลายต่อหลายคนเช่านาของตัวเองเพื่อทำนา อาจจะฟังดูตลกว่าทำไมนาตัวเองแต่ต้องเสียค่าเช่า ก็เพราะว่าชาวไร่ชาวนาไม่ค่อยได้รับการศึกษาจึงถูกหลอกถูกโกงได้ง่าย นาที่เคยเป็นของตัวเองในอดีตแต่ปัจจุบันเป็นของคนอื่น ที่มีความรู้+ขี้โกง(นายทุน) ถ้าชาวนาขายนาตัวเอง แล้วทีนี้จะไปทำนาที่ไหน ก็เช่านาที่เคยเป็นของตัวเองนี้แหละทำนา เฮ้อ!น่าสงสารชาวนาตาดำๆ

มองย้อนกลับมาด้านการเมืองไทยของเรา ถ้านักเมืองคนไหนมีความจริงใจในการส่งเสริมประชาธิปไตย ผู้เขียนมีความเห็นว่าดูที่นโยบายการส่งเสริมการศึกษาดีที่สุด ต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนให้เติบโตด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่ได้แต่หางบมาทำโครงการ(ก็แหมมันโกงง่ายได้เงินดีนี้หน่า)

อ้างอิง //law.tu.ac.th/hall_of_fame/pridi/pridi.htm ,
//www.phongphit.com
 

Create Date : 15 สิงหาคม 2552
15 comments
Last Update : 19 สิงหาคม 2552 17:58:31 น.
Counter : 22177 Pageviews.

 

ขอนอกเรื่องหน่อย พอดีไปเจอมาเวปหนึ่ง เขานำนายปรีดี พนมยงค์ และ นายทักษิณ ชินวัตร มาเปรียบเทียบว่ามันมีความเหมือนกันหลายๆอย่าง

มันเหมือนกันตรงไหนคะท่านผู้ชม

อ่อๆรู้แล้วคงจะมิได้เสียชีวิตที่เมืองไทยเช่นกัน โฮ๊ะๆ

 

โดย: บักเขียด (น้องกิ้งก๊มกม ) 15 สิงหาคม 2552 12:39:13 น.  

 

เป็นเรื่องยากนะที่จะวางรากฐานประชาธิปไตยที่ดี เพราะจากที่ผ่านมา ยังไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนเลยที่มีความเป็นประชาธิปไตย หรืออาจจะเป็นอย่างที่เคยอ่านหนังสือมาว่า ไม่มีระบอบการปกครองใดที่ดีที่สุด มีแต่การปกครองที่เข้ากับสังคมนั้นได้ดีที่สุด ซึ่งก็ไม่รู้ว่า ประเทศของเรา หาเจอแล้วรึยัง ?

เคยอ่านบทความของ ดร.เสรี พงศ์พิศ เค้าเขียนไว้เกี่ยวกับรากฐานประชาธิปไตยที่ดีตอนปี ๒๐๐๗


เค้าบอกว่า

รากฐานของประชาธิปไตยไทยควรมี ๓ รากฐาน

ฐานแรกคือ ฐานคุณธรรม ซึ่งไทยเรามีแต่ฐานที่นุ่มนิ่มเป็นโคลนตม เป็นไม้หลักปักเลน หาความมั่นคงอะไรมิได้ จึงมีคนเที่ยวถอนหลักเป็นว่าเล่นเรื่อยมา

ฐานที่สองต่อจากฐานคุณธรรม คือ ฐานปัญญา วันนี้โลกไม่ได้อยู่ในยุคเกษตร ยุคอุตสาหกรรมแล้ว ยุคแรกคนต้องการข้าว ต้องการทรัพยากรเพื่อยังชีพ ยุคที่สองต้องการเงินเพื่อซื้อสารพัดที่ผลิตจากโรงงาน

วันนี้เป็นยุคสังคมความรู้ คนไม่มีความรู้อยู่ไม่ได้ ถึงอยู่ได้ก็ถูกเขาหลอก ถูกเขาโกง ถูกเขาเอาเปรียบ ครอบงำได้ง่าย มีที่ดินมาก ไม่มีความรู้ ไม่นานก็เหลือแต่ตัวเปล่า มีเงินมากแต่ไม่มีความรู้ ไม่นานก็เหลือแต่หนี้สิน

รัฐบาลไทยที่ผ่านมา ไม่ว่ารัฐบาลไหนไม่มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์แปลว่ามีภาพฝัน มีภาพนิมิต สามารถมองทะลุถึงที่มาและที่ไป มองเห็นวิธีและวิถีทั้งหมดที่จะนำไปสู่ภาพฝันนั้น และทำให้เกิดเป็นจริงได้ วิสัยที่ดีมีพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งชาติ

รากฐานประชาธิปไตยที่ดีอันที่สาม คือ ระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ว่าด้วยกฏหมาย ตั้งแต่แม่บทอย่างรัฐธรรมนูญ กฏหมายลูกและระเบียบต่างๆ ที่ตามมา หลายอย่างไม่ได้สัมพันธ์กัน รัฐธรรมนูญเขียนไว้สวยงาม กฏหมายลูกไปทางไหนก็ไม่รู้ กฏระเบียบกระทรวงก็ออกมาเพื่อปกป้องตนเองมากกว่าปกป้องสิทธิของประชาชน

สังคมที่ระบบโครงสร้างไม่พอเพียง จะทำให้เกิดความพอเพียงในสังคมได้อย่างไร สังคมที่ความรวยกระจุก ความจนกระจาย คนรวยรวยขึ้น คนจนจนลง สังคมที่มีระบบโครงสร้างรุนแรงเช่นนี้ จะทำให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไร

สังคมที่ไม่ให้ความเป็นธรรม ความเสมอภาคกับทุกคนจะเป็นสังคมประชาธิปไตยได้อย่างไร

นอกจากจะไม่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว ยังจะกินตัวเองจนล่มสลายไปในที่สุด

อยากอ่านเต็มๆลองแวะไปอ่านที่นี่นะครับ

//www.phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=2

หวังว่าในอนาคต ไทยเราคงมีรากฐานการปกครองที่เข้าท่ากับเข้าบ้างนะครับ ^^

 

โดย: ฤดูใบไม้ง่วง IP: 125.27.69.158 15 สิงหาคม 2552 14:22:41 น.  

 

ท่านเป็นนที่มีความคิดดีมากๆๆๆนะ

แล้วหมูเหนด้วยกับเบลนะที่บอกว่า

สังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันเกิดจากการที่หลายๆคนต่างอ้างสิทธิและเสรีภาพของเองอย่างเกินขอบเขต

ถ้าคนไทยไห้อภัยกันบ้าง

ประเทสเราคงไม่เป้นแบบนีหรอกนะ

เขียนดีนะเนี่ยอะ

ความรู้เเน่นวิเคาระห์ดีนะ

 

โดย: ^^MooPhao^6 IP: 124.157.177.51 16 สิงหาคม 2552 12:10:43 น.  

 

เห็นด้วย ก็คนไทย ชอบโกงนี่หน่า?

โกงเข้าตัวเอง งบประมานที่ได้มาจะเหลืออะไรละ

แล้วเด็กไทยจะเอางบประมานตรงไหนมาพัฒนา

ดูแค่ ม.บูเหอะ สวัสดิการ นักกีฬา ยังไม่มีเลย

แข่งกีฬา แต่ให้นักกีฬา ออกเงินนั่งรถกลับเองมีที่ไหน?

 

โดย: อัญ IP: 119.42.93.48 16 สิงหาคม 2552 15:41:46 น.  

 

เป็นชายผู้ปฏิวัติเพื่อประเทศไทยจิงๆ
ทำเพื่ออุดมการณ์ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง

 

โดย: talla IP: 202.28.78.81 16 สิงหาคม 2552 17:29:35 น.  

 

ประชาธิปไตย มันก็ มีแค่เริ่มต้นเท่านั้น...หลัง ๆ มาความเข้มข้นของคำว่าประชาธิปไตยมันก็ จางลง...
เหลือแต่ คำว่า ประชาธิปไตย ที่ใช้"ความรู้สึก"ในการตัดสิน ไม่ได้ใช้"ความคิด"ในการสังเคราะห์ เหตุและผลออกมา

ความเห็นแก่ตัวมันมีอยู่ ในตัวทุกคน...
แม้จะเรียนมาสูง...มีความรู้มาก นั่นแหละ ตัวดี!~
โดยเฉพาะพวก ดร. (บางคน)

มันเป็นความขมขื่น ที่ถูกกระทำโดยการทำงานเยี่ยงทาส!~
พอแระ เดี๋ยวมันจะไม่เข้าเรื่องของพี่ทู่ 5555

มาอ่านแระนะจ๊ะ...พี่ก็ คิดนะว่า พี่จะอ่านไม่เข้าใจ เพราะพี่ไม่ชอบการเมือง รัดสาด นิติฯ อะไรพวกนี้อย่างมาก ตอนเรียนมีให้เรียนก็ไม่เรียน เรียนพระพุทธฯคร๊า.....555

แต่ที่ พี่ทู่ เขียนมาก็ดีแล้วล่ะ อ่านแล้วรู้เรื่องดี ....แล้ว ยังมี เขียนต่อในทัศนะของตัวเองที่ ทำให้คนที่มาอ่าน อยากจะ แสดงความคิดเห็นต่อได้

คราวหลังจะแวะมาให้นะจ๊ะ ...
ขอไปเคลียร์งานที่ทำก่อน...จะส่งเรื่องไปให้ สตง. ตรวจสอบอาจารย์ แระ ...ไม่ไหว ๆ โกงกินอย่างแรง!!~

 

โดย: พี่กวางเชียงใหม่เจ้า IP: 118.172.50.133 16 สิงหาคม 2552 21:14:04 น.  

 

ประชาธิปไตย
รัฐ+ธรรมนูญ

....เป็นแค่มโนภาพ

เป็นเรื่องยากอย่างที่พี่เปาบอกที่จะวางรากฐานได้

 

โดย: ตะวันตกติน IP: 202.28.78.174 16 สิงหาคม 2552 21:37:01 น.  

 

ถ้าจะวางรากฐานประชาธิปไตยที่ดี ทุนคนในเมืองไทยคงจะต้องหลุดออกจากกิเลสทั้งปวงก่อน = =

 

โดย: ป.ปั๊ว IP: 114.128.57.98 16 สิงหาคม 2552 21:43:43 น.  

 

"หลายๆคนต่างอ้างสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างเกินขอบเขต"

^
^
^

เป็นประโยคที่อธิบายอะไรๆได้หมดแล้ว...

คนส่วนใหญ่ในประเทศเราไม่มีรากฐานที่มั่นคง...

เลยตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ง่าย...

รึก็คือ..โดนหลอก..นั่นเอง...

ภาพของสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีอีกแล้ว...

ที่เห็นได้ทุกวันนี้คือสังคมที่มีแต่ตัวเองเป็นหลัก...

สังคมประชาธิปไตย...

ที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข...

ภายใต้รัฐธรรมนูญของเรา...

กฏหมายของเรา...

เพื่อพวกเรา...

โดยแท้จริง...

คงเป็นได้เพียงภาพฝันเท่านั้น...

ถ้ารากฐานของประเทศยังเป็นแค่หลักโคลนตม...

และไม่ถูกปลูกฝังให้รู้จักทำให้มันแข็งแรงขึ้นมาสักที...ก็ได้แต่ฝากความหวังเอาไว้กับอำนาจธิปไตยต่อไป...

 

โดย: ~MaYplE SyRuP~ IP: 112.142.92.76 17 สิงหาคม 2552 22:18:34 น.  

 

เราจะมีโอกาสได้เป็นแบบนั้นบ้างมั๊ยอ่ะ อิอิ

 

โดย: เห็บ IP: 202.28.78.70 18 สิงหาคม 2552 17:04:12 น.  

 

ประชาธิปไตยคือตัวเราเอง เมื่อไรน่าคนไทยจะรู้จักประชาธิปไตยจากตัวเอง เมื่อนั้นคนไทยจะมีความสูขที่สุด

 

โดย: ลูกชาวนา IP: 10.0.2.113, 124.120.167.105 7 กันยายน 2552 9:57:33 น.  

 

เดอะเขียด ณ บางแสน
บางที เดอะเขียด ในวันนี้ ควรเปลี่ยนเป็น "เดอะคางคก" หรือ "เดอะอึ่งอ่าง" ได้แล้ว ...เป็นเพราะความคิด การแสดงออก ของเบลมันไม่เล็กเหมือนเขียดเลย แต่มันใหญ่เกินกว่าจะจำกัดตัวตนเป็นเพียง "เขียด" ...เบล...สั้น ๆ นะ...เอ็งเก่งหว่ะ
...เอาใจช่วย...
อาจารย์แรก

 

โดย: อาจารย์แรก IP: 124.122.60.100 27 กันยายน 2552 11:47:38 น.  

 

whenever you felt that your heart is going to breakdown
feel it with the love of God ask for his and then you will
find out what is the truth love in Your life as he does for me!

GOD always forgive your mistake
the one that you cant even forget,
he always does it and always being with us
to help and blesss us for us whose heart is full of him

 

โดย: da IP: 124.122.247.144 18 เมษายน 2553 22:07:00 น.  

 

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิตสมัยที่ 62 ที่จะเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 9 ส.ค. 2553 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

 

โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.9 8 สิงหาคม 2553 13:47:48 น.  

 

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมใจพร้อมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 ก.ค. 2554 ตั้งแต่ 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

 

โดย: กลุเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.4 3 มิถุนายน 2554 16:55:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


น้องกิ้งก๊มกม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add น้องกิ้งก๊มกม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.