ปริศนา 49 วัน ชีวิตหลังความตาย

ปริศนา 49 วัน ชีวิตหลังความตาย

    มนุษย์และสัตว์มิได้สิ้นสุดที่ความตาย เพราะการ “ตาย”
หมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งาน
ต่อไปได้อีกวิญญาณยังคงอยู่ ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุขัยไปแล้วทั้งนี้
สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสุคติหรือลงสู่นรกภูมิ

สภาพของศพตอนตายใหม่ๆ บ่งบอกอะไรบางอย่าง

 1. ตอนตายใหม่ ถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้า
  เหมือนคนมีชีวิตอยู่เนื่องจากได้บรรลุธรรม ดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ
 2. ตอนตายใหม่ๆ หน้าตาซีดผาด เหมือนคนตกใจ แสดงว่าวิญญาณ
  ได้ตกสู่นรกแล้ว
 3. ตอนตายใหม่ๆ ร่างกายแข็งทื่อ หน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจ
  บางคนจะกรีดร้องเสียคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์

  จะไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใด สังเกตได้จากตา หู จมูก ปาก


 4. ชนิดสังเกตได้จากตา หู จมูก ปาก
  ตา จะมีน้ำตาออก หูจะมีขี้หู จมูกจะมีน้ำมูก ปากจะมีน้ำลายฟูมปาก
  เป็นทวารที่ไม่สะอาด 4 ช่องทางเมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้จะเกิด
  เป็นสัตว์ 4 ประเภท

 • ตา ชอบดูสิ่งเหลวไหล ลุ่มหลงในรูปต่างๆ คนเหล่านี้เวลาใกล้ตาย
  ดวงตาจะเบิกกว้าง จะไปเกิดเป็นสัตว์ปีก (เกิดออกจากไข่)

 • หู ชอบฟังเรื่องเหลวไหล เรื่องซุบซิบนินทา คนเหล่านี้
  เวลาตายหูจะชันขึ้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากครรภ์
  เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย

 • จมูก ชื่นชมกลิ่นคาวโลกีย์ เช่น เงินทอง สุรา นารี
  การพนันชื่อเสียงลาภยศ และค่านิยมที่ผิดศีลธรรม ฯลฯ
  จะไปเกิดเป็นแมลง มด ยุง แมลงวัน ฯลฯ บาปหนักมาก
  วิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณ

 • ปาก ชอบพูดเรื่องเหลวไหล พูดนินทา พูดวิจารณ์
  พูดกล่าวร้ายป้ายสีด่าคำหยาบคาย คนเหล่านี้เวลาตาย
  ปากจะอ้าค้างอยู่ตลอดจะเกิดเป็นสัตว์น้ำไปอยู่กับรสชาติที่โสโครก
  และสกปรก

  เมื่อออกจากร่าง วิญญาณจะไปที่ไหน?


      ดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะวนเวียนอยู่บริเวณนั้น
  พอได้สติก็จะมีท่านมัจจุราชทำหน้าที่มานำเอาวิญญาณของมนุษย์
  หรือสัตว์ที่ชะตาถึงฆาต พาไปยังยมโลก เพื่อตรวจสอบบาป
  บุญความดีความชั่ว ในขณะที่มีชีวิตอยู่วิญญาณบาปจะถูกนำตัว
  ส่งไปนรก 8 ขุมใหญ่ แต่ละขุมแบ่งย่อยขุมละ 36 แห่ง
  แต่ละแห่งมีการลงทัณฑ์และทรมานอีก 800 ด่าน
  แต่ละด่านมีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วน วิญญาณบางดวงอาจตกนรกทั้ง 8
  ขุมเลยก็มี โดยเฉพาะคนที่ทำกรรมชั่วมหันต์หรือเรียกว่า
  “อนันตริยกรรม”

  อนันตริยกรรมมีอยู่ 5 อย่าง คือ
  1. ฆ่าพ่อ
  2. ฆ่าแม่
  3. ฆ่าพระอรหันต์
  4. ยุยงสงฆ์ให้แตกแยก
  5. ทำร้ายพระพุทธเจ้าห้อเลือด

  ปรากฏการณ์ 49 วัน ชีวิตหลังความตาย


      หลังจากที่คนเราตายประมาณ 1-2 วัน ปกติแล้ว
  เขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตาย จน 7 วันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตนเอง
  ตายแล้ว วิญญาณจะถูกกักบริเวณไว้ 49 วันเพื่อรอ
  พิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลาน
  ทางโลกที่กำลังงวนอยู่กับงานศพ ขณะที่วิญญาณของผู้ตาย
  ออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้อง
  เข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์
  ได้เว้นเสียแต่บาปกับบุญเท่านั้น

  เจ็ดวันรอบแรก วิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่า


      เจ็ดวันรอบแรก วิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่า
  ซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทาง
  เมื่อวิญญาณบาปไปถึงก็เกิดหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไป
  ฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย้ำขบกัดวิญญาณบาป
  จนเลือดท่วมตัวกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนา
  ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี เมื่อมาถึงดงหมาป่า
  ก็จะมีหมู่เทวะ ทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่า
  ได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไร จึงผ่านไปได้โดยปลอดภัย

  เจ็ดวันรอบที่ สอง เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผี


      เจ็ดวันรอบที่ สอง เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผี
  เจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่าน เมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาป
  ก็จะทุบตีอย่างไม่ปรานีและยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวรพากัน
  มาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณ ประกอบกรรมดี
  เมื่อมาถึงด่านประตูผี จะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้
  ไปโดยปลอดภัย

  เจ็ดวันรอบที่ สาม เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลก


      เจ็ดวันรอบที่ สาม เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมโลก
  ถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่
  ตรงหน้าหอกระจกส่องกรรมยามมีชีวิตทำชั่วอะไร
  ภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไป
  รับการพิจารณาโทษ ถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิด
  ตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้ว ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี
  เมื่อมาถึง จะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวนรก
  ขุมต่างๆและพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาป
  กำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิด

  เจ็ดวันรอบที่ สี่ เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทอง


      เจ็ดวันรอบที่ สี่ เมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทอง
  การจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้
  ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมงาย
  เผาส่งไปให้ทับถมกัน จนเป็นภูเขาเลากาซึ่ง
  ตามความเป็นจริงแล้วแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์

  เจ็ดวันรอบที่ ห้า วิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิม


      เจ็ดวันรอบที่ ห้า วิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิม
  ได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศก
  เสียใจกับการตายของตนถึงตอน
  นี้จึงได้รู้ว่าตนเองตายแล้ว ไม่อาจกลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจ
  อาลัยอาวรณ์

  เจ็ดวันรอบที่ หก เมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชี


      ยมบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสม
  ตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้ว
  ถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุคติภูมิ ถ้าบาปมีมากกว่าบุญ
  จะส่งไปยังนรกภูมิ รับทุกข์อย่างน่าเวทนา

  เจ็ดวันรอบที่ เจ็ด เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบ


      เจ็ดวันรอบที่ เจ็ด
  เมื่อวิญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยมบาลก็จะสั่งเลขาให้
  ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่
  ถ้าได้ถือศีลกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จักลหุโทษ
  ถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัว

  นรก-สวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลก


      ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
  ก็ขอให้ทุกคนในขณะมีชีวิตอยู่นั้นเร่งสะสมความดีกันให้มากๆ
  นรก-สวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลกตอนนี้ท่านอาจยังไม่เห็น
  แต่สักวันท่านก็ต้องเห็น
  กฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่าง
  ไม่ประมาท
  Create Date : 23 พฤศจิกายน 2550
  Last Update : 23 พฤศจิกายน 2550 14:53:01 น. 0 comments
  Counter : 519 Pageviews.

 • รักษ์บ้านเกิด
  Location :


  [ดู Profile ทั้งหมด]

  ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
  ฝากข้อความหลังไมค์
  Rss Feed
  Smember
  ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]


  เริ่มนับ 11 ตุลาคม 50

  หน้าหลัก   เว็บบอร์ด
  code   code สี
  comments   ดูหลังไมค์
  แปลไทย   ทดสอบ CODE
  convert   lobnee


   ความจริงใจ :: คือ เพื่อนที่ดีที่สุด ::  VCD ตำรวจฆ่าประชาชน Version 2
  l track1 l track2 l
  l track3 l track4 l

  Group Blog
   
  <<
  พฤศจิกายน 2550
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930 
   
  23 พฤศจิกายน 2550
   
  All Blogs
   
  Friends' blogs
  [Add รักษ์บ้านเกิด's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.