<<
มิถุนายน 2554
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
7 มิถุนายน 2554

:: โรงเรียนต้นกล้า ::
:: โรงเรียนต้นกล้า ::
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ :เพื่อให้ท่านรู้จักตัวท่านเอง
เพื่อให้ท่านรู้จักโลก
เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านจะไปกับโลกได้อย่างไร
เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านจะให้อะไรแก่โลกได้บ้าง
เพื่อให้ท่านรู้ว่าโลกจะให้ท่านได้มากเพียงใด: Richard J.Needhamหนังสือ : คำคมบ่มชีวิต
แปลโดย : กรุณา กุศลาศัย

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2554)
พ่อและแม่ไปประชุมผู้ปกครอง
ที่โรงเรียนต้นกล้า.....

เป็นการนั่งฟังผู้บริหาร 3 ท่านของโรงเรียน
ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในแวดวงการศึกษา
และอธิบายถึงปรัชญาของโรงเรียนต้นกล้าโรงเรียนต้นกล้านับเป็นโรงเรียนทางเลือกอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทางเลือกคืออะไร ?
โรงเรียนกระแสหลักคืออะไร ?


ในความหมายของพ่อ…


โรงเรียนกระแสหลัก หรือที่เราคุ้นชินกับภาพการจัดการศึกษา
ผ่านครูผู้สอนโดยใช้ตำราวิชาการเป็นเครื่องมือในการวัดผล

นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งจะมีคุณภาพหรือไม่
วัดค่าจากการสอบ การประเมินด้วยเครื่องมือแบบฝึกหัดรูปแบบต่างๆ
โดยเด็กทั้งหมดในโรงเรียนจะถูกวัดค่าด้วยเครื่องมือ (ข้อสอบ) ชุดเดียวกันทั้งหมด


เด็กเก่งในโรงเรียนกระแสหลักจึงเป็นเด็กที่อ่านออกเขียนได้เร็วๆ
เป็นเด็กที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เข้มงวด (เพราะมีจำนวนนักเรียนมาก)
ต้องเชื่อครูและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ฯลฯส่วนโรงเรียนทางเลือกนั้นเน้นการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และเครื่องเล่นที่ใช้ในการเรียนรู้
จะสอนวิชาการโดยแทรกไปกับการเล่นและการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว
การจัดชุดวิชาเป็นไปโดยดูความพร้อมของผู้เรียนเป็นหลัก
ไม่ยัดเยียดการสอน ไม่เร่งให้เด็กเรียนรู้เกินวัย
(เว้นแต่เด็กมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ)
วันนี้คุณครูบุญเอนก มณีธรรมซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า
ได้พูดถึงที่มาของชื่อโรงเรียนว่ามีความหมายดังนี้

“ต้นกล้า” หมาย ถึง ต้นอ่อนที่ผ่านการบ่มเพาะ
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมจนกระทั่งมีความพร้อม
และมีรากแก้วที่แข็งแรงพร้อมหยั่งรากเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ได้
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในธรรมชาติ
และสามารถเกื้อหนุน สรรพชีวิตอื่นได้ต่อไป

อีกทั้งยังหมายถึง “ความกล้าหาญ” ที่จะถามเมื่อสงสัย
ไม่เชื่อต้องมีการพิสูจน์ ฯลฯ
พ่อเข้าไปอ่านโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
มีรายละเอียดดังนี้

(ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนต้นกล้า)ระดับอนุบาล


จุดมุ่งหมาย1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นการเจริญเติบโต
ตามพัฒนาการของมนุษย์ทั้ง 4 มิติ
คือ ความเจริญทางด้านร่างกาย
ความเจริญทางอารมณ์ จิตใจ
ความเจริญทางสังคม และความเจริญทางปัญญา2.ยึดหลักการจัดการศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
บนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจ


3.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ความสนใจ เหมาะสมกับวัย
เป็นประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข


4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม


5.ประสานความมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก
โดยมีจุดเน้นในการเรียนรู้ดังนี้
1. ห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่กระตุ้นการเรียนรู้
มีมุมของเล่น ที่พัฒนาการ ในแต่ละด้านของเด็ก


2. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายนอก
เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ ของเด็ก


3. สนามเด็กเล่นที่กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก


4. นักเรียนหนึ่งห้องไม่เกิน 25 คน มีครูภาษาไทย 1 ท่าน
ครูต่างประเทศ 1 ท่านและครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน


5. เน้นการเรียนรู้ผ่านศิลปะและดนตรี


พ่อเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อมั่นในระบบการศึกษาของประเทศไทยเลย
พ่อผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบปริญญาตรี
พ่อพบปัญหามากมายในระบบการศึกษาของไทย
นับตั้งแต่คุณภาพของสถานศึกษา
คุณภาพของครูอาจารย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
การจัดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลก
และความล้าหลังในเนื้อหาหลักสูตรที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นทำให้พ่อได้รู้ว่าการศึกษาที่ด้อยคุณภาพนั้น
ไม่ต่างอะไรกับยาพิษที่ผลิตและป้อนคนด้อยคุณภาพทางความคิดเข้าสู่สังคมอยู่ตลอดเวลา

สมัยเป็นนักศึกษาพ่อจึงมีปัญหากับอาจารย์ในคณะ
เคยประท้วงอาจารย์จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต


พ่อไม่เชื่อในปรัชญาการศึกษารูปแบบใดว่าดีเลิศที่สุด
แต่พ่อเชื่อในความสุขระหว่างการเรียนรู้
พ่อเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่อาจฝากความรับผิดชอบทั้งหมดไว้กับครูได้
หากแต่ผู้ปกครองอย่างพ่อแม่เองต้องทำงานร่วมกับครู
และโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

เพื่อให้ได้รูปแบบทางการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูก....การศึกษาที่แท้จริงคืออะไร ?
การเรียนรู้ที่แท้จริงคืออะไร ?
เราเรียนวิชาต่างๆมากมายไปทำไม ?พ่อหวังว่าลูกจะรักในการเรียนรู้
และได้รู้ว่าการศึกษาที่แท้จริงนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการอ่านออกเขียนได้
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเรียน การจำ การสอบ
และการจบการศึกษาวันนี้พ่อนั่งฟังผู้บริหารทั้งสามท่านอย่างตั้งใจ
และรู้ว่าแนวทางความคิดในเรื่องของการศึกษานั้น
พ่อและโรงเรียนไม่ได้คิดเห็นแตกต่างกันเลย


พ่อหวังว่าหมิงหมิงจะมีความสุขกับโรงเรียนต้นกล้า
พ่อหวังว่าลูกจะมีความสุขกับการเรียนรู้
และรู้ในที่สุดว่าการศึกษาที่แท้จริงคืออะไร


Create Date : 07 มิถุนายน 2554
Last Update : 19 สิงหาคม 2554 6:22:58 น. 121 comments
Counter : 4648 Pageviews.  

 
ไปโรงเรียนด้วยคนครับ หมิง หมิง


โดย: Gunpung วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:5:48:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ก๋า มาดาม และหมิง หมิง ค่ะ

แวะมาอ่านอีกรอบ ....


โดย: Gunpung วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:5:56:48 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณก๋า

ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องระบบการศึกษาของบ้านเรา
ผ่านประสบการณ์ของคนที่เป็นพ่อ
ผ่านไปนานนับสิบปี
พัฒนาการช้าเนิบนาบ
หนทางจะเป็นอย่างที่หวังว่า
มาตรฐานที่เหมาะสม
จะไปได้เพียงไรนะคะ

ขอบคุณมุมมองที่มีต่อระบบการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน


โดย: A IP: 101.109.149.61 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:6:11:39 น.  

 

ดีจังเลยนักเรียนห้อง 1 ไม่เกิน 25 คน
อิอิอิ น้องการ์ฟิลล์ไปเรียนอนุบาลองค์พระ
นักเรียนห้อง 1 ปาเข้าไป 60 คน
ครู 1 คน พี่เลี้ยง 3 คน จะรับมือเด็กไหวไหมหนอ
มอร์นิ่งจ้าน้องก๋า
เมื่อวานทานบะจ่างอร่อยเลยเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:6:28:59 น.  

 
สวัสดีกับคุณก๋า ยามเช้าๆ ครับ
ได้ยินได้ฟังจากปากคนอื่นๆ อยู่บ่อยเครั้งเหมือนกันครับ
วันนี้ได้มาฟังพร้อมรายละเอียดที่น่าสนใจมากขึ้นมากมายครับ
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆ ครับ ไว้จะไปบอกเล่าเรื่องกันต่อครับ


โดย: ถปรร วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:6:29:55 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ น้องก๋า..

โรงเรียนเดี๋ยวนี้มีอะไรเก๋ ๆ เยอะจัง.. สมัยเราไม่เห็นมีแบบนี้เลย.. (แต่เราก็ยังเก๋...ได้บ้างล่ะนะ )โดย: poongie วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:6:47:29 น.  

 
ต้นกล้าอ่อน เหมาะแก่การเพาะบ่มที่สุด
เพราะไม่อ่อนจะดัดง่าย
ถ้ารอดัดตอนที่ไม่แก่คงจะสายเกินไปโดย: fonrin วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:6:51:58 น.  

 
ป้าอ่านแล้วรู้สึกว่าพ่อรักหมืงหมิงมากเลยนะลูก

เลือกในสิ่งที่ดีดีให้....

โรงเรียนในฝันเลยล่ะ....

แหม..มีลูกมีหลานจะส่งไปเรียนมั่งโรงเรียนนี้....


โดย: Calla Lily วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:6:56:45 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ A


เมื่อก่อนสมัยเป็นนักศึกษา
ผมทะเลาะกับอาจารย์
เพราะอยากเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
อยากเปลี่ยนแปลงโลก

ที่สุดแล้วเมื่อเราพุ่งชนกับระบบ
เราก็ได้แต่ความเจ็บใจ
เป็นบาดแผลในชีวิต

ถามว่าดีใจมั้ยที่ได้ทำ
ได้ต่อต้านระบบ ได้พูดในสิ่งที่ตนเองรู้สึก

ผมว่าผมดีใจ
เพราะอย่างน้อยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:01:24 น.  

 
เมนูอาหารของโรงเรียนต้นกล้าน่ากินมาก
อยากย้อนเป็นเด้กไปเรียนอนุบาลเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนนี้จังเลยยย 555


โดย: ดาวจ๋า (satineesh ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:07:54 น.  

 

สว้สดีค่ะ คุณก๋า

ได้ความรุ้เกี่ยวกับดโรงเรียนตันกล้าอย่างดีเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะ

ว้นนี้น้องหมิง หมิง มีความสุขอะไรเอ๋ย


โดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:14:00 น.  

 
เห็นแล้วอิจฉาเด็กสมัยนี้จัง


โดย: kwan_3023 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:16:24 น.  

 วันนี้พ่อก๋า เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หมิง หมิงแล้ว
จะก้าวไปแบบไหน อย่างไร ..
วันต่อไปจะต้องเป็นบทบาทของหมิง หมิงที่จะต้องพิสูจน์ตัวเอง


รู้สึกดีจังค่ะ กับการเฝ้ามองอยู่ห่างๆ


โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:17:20 น.  

 

หมิง หมิง ไม่ค่อยงอแงแล้ว

แสดงว่าชอบโรงเรียน และ ชอบคุณครูแล้วค่ะ

คงปรับตัวได้เร็วๆนี้ค่ะ


โดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:28:49 น.  

 
เป็นโชคดีของเด็กๆที่ได้เรียนในโรงเรียนที่เน้นความสุขในการเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญ

แต่น่าเสียดายเนอะ โรงเรียนทางเลือกแบบนี้ มักมีอยู่เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆไม่กี่จังหวัด


โดย: พจมารร้าย วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:30:10 น.  

 
น้าดีดี...เฝ้าดูอยู่ห่างๆ
น้าเปิ้น...ก็เฝ้าดูอยู่ห่างๆ
แบบว่า...รู้จักกันตั้งแต่หมิงหมิงอยู่ในท้องพี่มาดาม
จนตอนนี้ใกล้จะสามขวบอีกไม่กี่วัน

แต่น้าเปิ้นก็ยังไม่แก่ชิมิเค๊อะ


โดย: fonrin วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:32:55 น.  

 
รีบวิ่งมาดูบรรยากาศ รร.ค่ะ
ท่าทางอากาศดีนะคะเนี่ย มองไปทางไหนก็เจอพื้นที่สีเขียว
ให้สบายตาสบายใจ อีกมุมที่ชอบคือมีสระน้ำให้เล่น
อยากลงไปว่ายป๋อมแป๋มๆ ค่ะ
เสร็จแล้วก็มากินอาหารที่เขียนในบอร์ด
แหม...ช่างน่ากินอะไรเช่นนี้น้อแต่ละเมนู


โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:45:39 น.  

 
เห็นสนามเด็กเล่นแล้วอยากเล่นบ้าง

สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ก๋า


โดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:48:53 น.  

 
แต่น้าเปิ้นก็ยังไม่แก่ชิมิเค๊อะ

^
^
^

มั่ง มั่ง มั่ง


.
.
.แต่น้าพี่้ดีดีก็ยังไม่แก่ชิมิเค๊อะ.
.
.

ป้านาห์ไม่รู้หายไปไหน
ฮ่า ฮ่า ฮ่า
อยากไม่อยู่ทำไม
เรียกป้าซะเรยยย อิอิโดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:52:27 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะ มีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะค่ะ


โดย: KeRiDa วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:53:00 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณก๋า

โรงเรียนสวยมากๆค่ะ เมื่อวานยังแวะมาดูโรงโรงน้องหมิงหมิงอยู่นะคะ

ดูท่าทางจะงอแง แต่ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเค๊าก็ดีเองนะคะ อิอิ

เอ .. แต่วันนี้งอแงเหมือนเดิมรึเปล่าหนอ


โดย: โตเหมี่ยว วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:7:57:50 น.  

 
แวะมาอีกรอบค่ะจากบล็อกส้มนะคะ

จริงๆ ไม่หลากหลายเท่าไหร่เลยค่ะ ถ้าเป็นรักหวานเลี่ยน อันนั้นไม่แตะมากนัก อ่านแล้วออกจะเซ็ง ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะ


โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:01:58 น.  

 
เมื่อไหร่การศึกษาทั้งระบบของเราจะคิดได้แบบนี้บ้างนะคะ

สวัสดียามเช้าค่ะคุณก๋า


โดย: บ้านสีขาว วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:14:17 น.  

 
print หน้านี้เก็บไว้ให้ลูกอ่านตอนโต เลยครับ

พูดถึงการศึกษาเมืองไทย อ่านแล้วตรง และโดนใจมากเลยครับ

ในเมื่อสังคมยอมรับรูปแบบนี้ จะให้ทำอย่างไรได้มองไปถึงการสมัครงาน จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ เล่นสี เล่นเส้นกันมาก

จบจากที่ไหน เกรดเท่าไหร่ รุ่นน้องกูนี่หว่า รับเลย 555


โดยไม่ดูว่าเค้าทำงานได้ป่าว รับมาแล้วก็ไม่กล้า เอาเค้าออก เอิ๊กๆๆ ต้องปล่อยให้เค้านั่งอยู่เฉยๆ โหลดงานคนอื่นซะงั้น ที่ทำงานผมเป็นแบบนี้อยู่น่ะ ระบายนิดนึงนะ

ปล. รูปคอนเสิร์ต ผมไม่ได้เดินไปไหนเลย ถ่ายจากมุมเดียวครับ เวทีมันหมุนได้ อิอิ


โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:22:46 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ก๋า

สมัยไปส่งน้องคนเล็กลูกหลงของน้าที่โรงเรียนวันแรก
ผลัดกันแวะไปดูทั้งวัน ว่าจะร้องไห้ไหม
ปรากฎว่าเธอเล่นเพลินลืมคนมาส่งว่าหายไปไหนซะงั้นค่ะ
ครูเขียนสมุดกลับมาให้ว่าอารมณ์ดี เข้ากับเพื่อนได้ แถมกินข้าวได้ 2 จาน
ทำเอาพี่ ๆ ฮากันไปค่ะ .. โทษฐานที่ห่วงเก้อ


โดย: Paulo วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:25:47 น.  

 
นั่นสิค่ะคุณก๋า อยากให้ทุกบ้านและผู้ปกครองทุกท่านคิดแบบนี้จัง ถ้าคิดแบบนี้เหมือนกันหมดแล้ว เด็ก ๆ เราจะโชคดีมากเลยค่ะ


โดย: บ้านสีขาว วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:27:26 น.  

 
พี่นาห์เชื่อว่าต้นกล้าอย่างน้องหมิงหมิง
จะเติบโตเป็นคนดีมีความรู้และทำประโยชน์แก่สังคมได้อย่างดีแน่นอน
ก็มีพ่อก๋ากับมาดามคนเก่งเป็นแบบอย่างที่ดีนี่นา


ปล...ป้าดีดี.พูดไม่น่ารัก


โดย: มัยดีนาห์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:30:07 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณกะว่าก๋า เห็นโรงเรียนตันกล้าของน้องหมิงหมิงแล้ว ต้องขอบอกว่าระดับยอดเยี่ยมเลยค่ะ เราก็หวังแต่ว่าโรงเรียนจะสร้างและปลูกฝังสิ่่งดีๆให้กับต้นกล้าต้นน้อยที่จะเติบใหญ่ไปเป็นผูใหญ่ที่มีคุณค่าเป็นคนเต็มคนและเป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะ โรงเรียนมีความพร้อมทุกอย่างเป็นเลิศ คุณก๋าเลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างดีแล้วค่ะ ดีใจกับน้องหมิงหมิงจริงๆ ขอให้สุขสดชื่นทุกคนในครอบครัวนะคะ

[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:32:27 น.  

 


อ่านไปได้หน่อยนึง ต้องออกไปทำงานข้างนอกแล้วครับ
ค่ำๆ ดอยจะมาอ่านอย่างละเลียดอีกครั้ง

แต่ ชอบ ครับ โรงเรียนแบบนี้


สวัสดียามเช้าครับพี่ก๋าโดย: กลิ่นดอย วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:32:36 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะพี่ก๋า น้องหมิง


โดย: Summer Flower วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:32:44 น.  

 


555+
มาแล้วๆๆๆ
ไม่จัดหนัก ไม่ยอมมา
อิอิ

พูดไม่น่ารักไม่เป็นไร
แต่น่ารักพอแระ 555+
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:39:29 น.  

 
หวัดดีเจ้าอ้ายก๋า

โรงเรียนต้นกล้า
เป็นโรงเรียนที่ดัง ทำการตลาดได้ดีทีเดียวเลยเจ้า
เพราะมีระบบบริหารจัดการที่ดี
มีจุดยืนที่ชัดเจน

เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ ไว้ใจเลือกมานี่เอง

แล้วตอนนี้ หมิง หมิง ยังฮ้องอยู่ก่อเจ้า อิอิ แหมน้อยก็ม่วนกับการเรียนยิ่งขึ้นล่ะเนาะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:41:52 น.  

 
โอ ร.ร แห่งฟามสุขหรอก๊ะเนี่ย ดีจังเลย ชอบ ๆ ๆ


ปอ ลิิง ตกลงรายการธรรมในใจเช้ามืดวันนั้นไม่ได้เลยค่ะ(หลับไปซะก่อง) เดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาเนอะ


โดย: ริวคิ-mawin-maji-minic วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:42:51 น.  

 


กระซิบ : ถ้ามาดีนัยห์หายไปต้องเรียกป้า
ฮ่า ฮ่า ฮ่า
รู้แระว่าเรียกป้าแล้วแสลงใจ ต้องรีบมา 55+อยากให้เรียกน้องนาห์ ต้องมาทุ๊กกกวัน

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:48:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ


โดย: kobnon วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:50:46 น.  

 
พี่ชอบชื่อโรงเรียนจังค่ะ "ต้นกล้า" ความหมายดีจัง ... ตอนนี้หมิงหมิง ได้รับการเพาะเป็น "เบี้ยดี" จากคุณพ่อคุณแม่แล้ว พร้อมที่จะได้รับการเพาะเพิ่มเติมให้แข็งแรง จากทางโรงเรียนทางเลือกอีกทีแล้วเนาะ .... ขอเอาใจช่วยให้หนูหมิงหมิง ทำได้ดี มีความสุขมาก ๆ กับสิ่งแวดล้อมใหม่ค่ะ ส่วนตัวพี่ก็ไม่ชอบเรื่องเน้นวิชาการให้เด็กเครียดมาก ๆ ตั้งแต่เด็ก ... เว้นแต่เขามีความสนใจในบางเรื่องเองเนาะ

ขอบคุณคุณก๋ามาก ๆ ค่ะ


โดย: Tristy วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:56:48 น.  

 
หมิง หมิง อยู่ในโรงเรียนดีๆ ก็จะมีพื้นฐานที่ดีในอนาคตหน่ะพี่ก๋า
น้ำเพชรรอให้ป้าไปถ่ายรูปก็นู่นเลยค่ะพี่ก๋า เข้าพรรษาเพราะถ่ายรูปแกมาแต่ไม่เยอะพอป้าได้ไปอยู่กับหลานก็เล่นกัน อยู่จนไม่ได้นึกถึงบล๊ฮกเลย เก็บไว้ให้แกดูเล่นแต่พอมาดูรูปอีกที ทั้งป้า ทั้งหลาน นึกว่าวัยเดียวกันค่ะพี่ก๋า ซนกันทั้งคู่เลย

เดี่ยวนี้เซตหมิง หมิง ถ่ายแต่ละรูป พี่บี้ยังอายเลยนะคะ ชอบภาพที่อยู่กะสนามหญ้าแล้ว หมิง หมิง นอนน่ะค่ะ โอ๊ย พ่อคุณ โตขึ้นนะ จะเซ็กซี่ขนาดใหนคะเนี่้ย อุ็ยยย น้ำลายไหล


โดย: ภายใต้ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:58:25 น.  

 


เรื่องแบบนี้เหมือนมีเซนส์ค่ะพี่ก๋าต้องรีบมาชี้แจง

ข่าวไม่จริงมั่วทั้งน้านนนนนนนนนนนน
ก็ตอนเจอกันยังเรียกน้องหมิงหมิงพี่นาห์ๆอยู่เลย
หมิงหมิงยังเรียกเลยพี่นาห์จำได้"หวัดดีครับพี่นาห์"


โดย: มัยดีนาห์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:59:23 น.  

 
ชื่อรร.นี้คุ้น ๆ ที่กรุงเทพ มีหรือป่ะค่า คุณก๋า
ท่าทางจะแพงเอาการอยู่ใช่มั้ยค่า

แต่ดูแล้วได้คุณภาพแน่นอนเนอะ


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:8:59:40 น.  

 
ดูจากรายการเมนูอาหาร 1 วัน แล้วอยากไปเป็นเด็กนร.ใหม่เลยค่ะ


โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:02:34 น.  

 แอบมาขำ
ฮ่า ฮ่า ฮ่า เอิ๊กกกกกก
รู้แระ
ถ้ามาดีนัยห์หายไป
ต้องทำให้เซนส์สะดุ้ง
เอิ๊กกกกกก เอิ๊กกกกกก

โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:06:11 น.  

 


มาโหวตให้คุณก๋าค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:08:59 น.  

 
สวัสดียามเช้า ๆ ครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:17:06 น.  

 
ถูกใจโรงเรียนนี้หลายอย่างเลยค่ะ

2. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายนอก
เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ ของเด็ก

4. นักเรียนหนึ่งห้องไม่เกิน 25 คน มีครูภาษาไทย 1 ท่าน
ครูต่างประเทศ 1 ท่านและครูพี่เลี้ยง 1 ท่าน

2.ยึดหลักการจัดการศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
บนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจ

ปล.1 โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเข้าใจความเป็นพ่อแม่อย่างมากมีหลายจุดที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการ

ปล.2 คุณเป็นพ่อแม่ที่ให้ความสำคัญกับความสุขของลูก
อย่างที่สุด ขอแสดงความนับถือจ๊ะ(ความสุขในที่นี้รวมทุกๆด้านเลยนะก๊ะ)โดย: loveupanda วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:21:11 น.  

 
..สวัสดีค่ะคุณก๋า

"พ่อไม่เชื่อในปรัชญาการศึกษารูปแบบใดว่าดีเลิศที่สุด
แต่พ่อเชื่อในความสุขระหว่างการเรียนรู้"

"พ่อหวังว่าลูกจะรักในการเรียนรู้
และได้รู้ว่าการศึกษาที่แท้จริงนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการอ่านออกเขียนได้
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเรียน การจำ การสอบ
และการจบการศึกษา"

..เป็นคำพูดที่พิงกี้ประทับมากค่ะ


โดย: pinkypunch วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:23:44 น.  

 
เรื่องโฮมสคูลของเมืองไทยพี่ก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะคุณก๋า ... ถ้ารัฐไม่รับรองแบบนี้ ลำบากเด็กและผู้ปกครองเหมือนกันเนาะ แต่ระบบนี้คงยาก สำหรับบ้านเรานะคะ ....หนึ่ง ไม่ชิน ...สอง ไม่อยากเปลี่ยน :))... แต่ช่วงก่อนที่พี่จะมาอยู่ที่นี่เริ่มเห็นว่าระดับอุดมศึกษาของไทยขยายมาก ๆ เหมือนกันค่ะ... ความหมายของพี่ หมายถึง ขยายจำนวน ... ทุกวันนี้จบปริญญาโท เป็นเรื่องจิ๊บ ๆ ไปแล้วเนาะ ว่ากันที "เอก" ไปโน่น :))

เรื่องให้ลูกเรียนที่บ้าน พี่ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากหรอกค่ะคุณก๋า ว่า "ดี" ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม เพราะพี่ก็ไม่เก่งอะไรเลย ความเสียสละยังน้อยกว่าพ่อเขามาก .. แต่เมื่อพ่อเขาเต็มที่ พี่ก็ไม่คัดค้านค่ะ ถือว่าเป็น โรงเรียน "ทางเลือก" แบบที่คุณก๋าเล่าอีกทางหนึ่ง ... ทั้งนี้ก็คงต้องดูกันต่อไปค่ะ


โดย: Tristy วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:26:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะมาดาม หมิงหมิง และพี่ก๋า

วันนี้หมิงหมิงหัวเราะสดใสมากเลย.


โดย: อาร์ลาฟองค์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:32:54 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆเจ้าอ้ายก๋า

วันนี้อากาศดีน่านอนเนอะ

โรงเรียนหมิง หมิง น่าเรียนมากๆเลยเจ้า หมิง หมิง ก่คงมีความสุขมากมายที่ได้ไปโรงเรียน


โดย: แดนนี่ บอย วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:37:12 น.  

 
น้องหมิงหมิงต้องมีความสุขกับโรงเรียนที่คุณพ่อตั้งใจหามาเพื่อให้น้องหมิงๆเรียนรู้และมีความสุขกับโรงเรียนค่ะ


เรื่องน้องหมาตอนนี้ยังไม่พร้อมเลี้ยงอีกตัวค่ะพี่ทั้งที่อยากเลี้ยงมาก

ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะพี่ก๋า


โดย: หัวใจแก้ว วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:38:14 น.  

 


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:44:02 น.  

 
ดีจ้าน้องก๋า

พี่ว่าจะแว้บ ๆ มาแต่เช้าซะหน่อย

โหหหห น้องก๋าน้องก็ดึก ตื่นก็เช้า ว่าแต่สาย ๆ ไม่ง่วงนอนเหรอ ของพี่ต้องนอนอย่างน้อยหกชั่วโมงถ้าจะให้ดีแปดไปเลยละกัน 555

พี่คงพาน้องก๋าอ้อมแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่นานไปหน่อยเนอะ วันนี้พี่ก็เลยพาน้องก๋าขึ้นเทียบท่าเลยละกัน

รูปแบบการศึกษาที่มันออกมา หน้าตาอย่างที่เราเห็น ๆ ในปัจจุบัน เพราะมันมีที่มาจากทัศนคติของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ทวด รุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่มีค่านิยม ความเชื่อ ส่งผ่านต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่า ว่าเรียนให้เก่ง มีงานทำ ตำแหน่งสูง เงินเดือนดี หากไม่เรียน หรือเรียนไม่เก่งจบแค่ ครุฯ ศิลปศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาศาสตร์ คหกรรม ฯลฯ จนกรอบตาย ไม่มีใครเอา จะให้ดีต้อง แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

ทางที่จะไปให้ถึงเจ้าพวกศาสตร์ ศาสตร์ทั้งหลายก็ต้องเรียนให้เก่ง ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด กำหนดไปมาจนเละเทะอย่างที่เห็น

อย่าว่าแต่รัฐบาลเลยน้องก๋า เอกชนก็ไม่น้อยหน้า ถ้าจะให้บริษัทยอมรับเข้าทำงาน จบเอกชนมันก็ต้องใช้หลักสูตรเดียวกับรัฐบาลอยู่ดี

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ไม่ต้องใกล้ พี่ว่าใกล้ตัวนี่หล่ะ หลายบ้านคงมีให้เห็นอยู่เหมือนกัน

คุณพ่อตั้งความหวังไว้ว่า ลูกชายไม่หมอ ก็วิศวะ หางานง่าย เงินเดือนสูง ลูกสาวต้องบริหาร หรือบัญชี
แต่พี่และน้องชายโชคดีที่ท่านไม่บังคับ เพราะท่านดูศักยภาพของลูก ๆ ด้วยว่าเข็นไปไหวรึเปล่า บังเอิญเข็นไม่ไหวทั้งคู่ เข็นไปก็เหนื่อยเปล่าเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา ลูกชายไปจับวิทยาศาสตร์เทคนิคการถ่ายภาพ แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้เพราะไปเปิดร้านสเต็ก โอ้ยยยยยย ยิ่งกว่าพลิกโผ

ส่วนลูกสาวที่ทำท่าว่าเรียนล่อแล่ ไม่ได้เข้าโรงเรียนตามที่พ่อตั้งใจไว้ แต่ปลายทางกลับได้ตามที่ท่านต้องการ จากตั้งเป้าว่าบัญชีธรรมศาสตร์ สุดท้ายจบที่บริหารเอกชน 555 มันผลิกโผอีกแล้ว ถ้าซื้อหวยคงโดนกินเรียบ

แล้วพ่อก็มักพูดว่า "ดูซิ ลูกบ้านนั้นจบวิศวะ เริ่มต้นได้เงินเดือนสามหมื่นละ ดูซิ ลูกบ้านนั้นเป็นหมอ เงินเดือนตั้งห้าหมื่น พ่อบอกให้เรียนหมอ เรียนวิศวะก็ไม่เชื่อ"

แล้วตอนนี้พ่อก็เริ่มบ่นต่ออีกว่า "ลูกมันจะคลอดแล้วยังไม่มีปัญญาหาเงินมาทำคลอด อีกหน่อยลูกมันจะเรียนพ่อก็ต้องจ่ายให้อีก เพราะไม่ยอมเรียนและทำงานอย่างที่บอกไว้แท้ ๆ เชียว"

พี่เถียงแทนน้องชายไม่ออกน้องก๋า มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ น้องชายพี่ทำงาน เริ่มต้นเงินเดือนสองหมื่นกว่า มันไม่พอกะค่าครองชีพเลยน้องก๋า แค่ค่าทางด่วน น้ำมันรถ ก็หมดแล้ว ออกมาทำร้านสเต็ก ค่าใช้จ่ายในร้านมันสูงกว่ารายรับหน่ะซิ แค่เจอค่าแรง กับวัตถุดิบก็กินเรียบแล้ว

ถ้าไม่มีกงสี พี่ว่าน้องชายคงถึงทางตัน ขนาดเมียจะคลอดลูกเดือน ก.ย.นี้แล้ว สุดท้ายพ่อพี่ก็ต้องออกปากจ่ายค่าทำคลอดให้ เชื่อเถอะอีกหน่อยค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายหลานทั้งหมดพ่อพี่ก็คงต้องดูแลต่อไป

แต่ถ้าเป็นครอบครัวอื่นที่ไม่มีกงสีแบบพี่ หนทางเดียวก็คงต้องคลอดตามมีตามเกิดในโรงพยาบาลรัฐบาล เข้าโรงเรียนวัด คนไม่มีเงิน ต้องถีบตัวเองมากกว่าคนมีเงินหลายร้อยเท่าตัว มันก็เลยทำให้ทุกคนอยากรวย ด้วยการคิดว่าทางเดียวที่จะไปถึงได้ คือ การศึกษาที่ดี

แต่ที่น้องก๋าพูดมามันก็ถูก และเข้าทีอยู่ พี่แค่เปิดใจคุยกะก๋า ในฐานะที่เรามีมุมมองกันคนละมุม

หมิงน้อยโชคดีหลายอย่าง แล้วน้องก๋าก็โชคดีอีกเหมือนกันที่มิใช่คนที่ได้แต่มองและออกความคิดแบบพี่ แต่น้องก๋าได้ลองปฎิบัติกับหมิงน้อย พี่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเพ็ทเทิร์น หรือรูปแบบจำลองที่ดีที่จะใช้ได้กับทุกคน แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ถือว่าดีที่สุดสำหรับหมิงน้อยแล้วหล่ะนะ

ปล.ข้อดีของหมิงน้อยนอกจากการร้องไห้ ก็คืออ้วนนนนนนนขึ้น โย่ววววดีจังแฮะโดย: oa (rosebay ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:9:58:29 น.  

 
มาติดตามต้นกล้าต้นนี้ค่ะพี่ หวังไว้ว่าจะเติบใหญ่เป็นไม้งาม


โดย: coji วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:10:04:38 น.  

 
สวัสดีวันอังคารครับ พี่ก๋า..

โรงเรียนนี้ดีจริงๆครับ..บรรยากาศสุดยอด
ผมว่าหมิงๆคงอยากไปโรงเรียนเอง ในไม่ช้าครับ
มีความสุขกับการทำงานนะครับโดย: Little Knight วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:10:19:36 น.  

 
ดช.ยิงฟัน ขาวสะอาดจัง


โดย: ป้า (ฟ้าคงสั่งมา ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:10:19:55 น.  

 

เนอะพี่
มารับไปดูต้นกล้าที่บ้านค่ะ
กำลังน่ากินเชียว


โดย: มัยดีนาห์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:10:22:00 น.  

 
สวัสดีสายๆครับ คุณก๋า มาดาม น้องหมิง หมิง
โรงเรียนต้นกล้าเป็นโรงเรียนที่ดีครับ
แต่สุดท้าย ก็ไม่พ้น สอบแข่งขัน ครับโดย: เศษเสี้ยว วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:10:26:05 น.  

 
สวัสดีครับ
เห็นภาพแรกรู้ได้ทันที่ว่าคุณก๋าเป็นพวกถ้ำมอง เห็นรูเป็นถ่าย ได้เห็นภาพในรู หลายภาพแล้วยืนยันได้ว่าเป็นพวกถ้ำมอง
(ล้อเล่นขำๆนะครับ)

ลูกเข้าเรียนที่โรงเรียนพระมารดาในกรุงเทพฯ
ตอนเข้ามอบตัว ครูเขาบอกว่าเรียนที่นี่ไม่ต้องไปเรียนพิเศษข้างนอก เราก็นึกดีใจว่าคงจะสอนดีขนาดไม่ต้องไปเรียนพิเศษข้างนอก คำพูดต่อมาที่ได้ยิน "ให้เรียนพิเศษในโรงเรียน" ความคิดผมเปลี่ยนเลย ถ้าสอนดีทำไมต้องเรียนพิเศษอีก ครูสมัยนี้เปลี่ยนแล้วครับที่จะให้ท่องจำ แต่กลับโยนงานให้ไปหามาส่ง ง่ายกว่าให้ท่องจำอีก ลอกมาส่งไม่ง่ายได้ไง หาข้อมูลใน Google แล้วก็ Copy แล้วก็ Paste
ยิ่งกว่าไม่ต้องใช้สมองเลย

แล้วทำไมกิจการสอนพิเศษถึงได้รำรวย เพราะโรงเรียนหลักมันสอนไม่ดีเท่าโรงเรียนสอนพิเศษไงครับ
ใครไม่เรียนพิเศษข้างนอกก็สอบเข้ามหาลัยของรัฐไม่ได้
ไปถามได้เลยว่าเด็ที่เข้ามหาลัยของรัฐได้มีสักกีคนเชียวที่ไม่ต้องเรียนพิเศษ ผมว่าน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็น

พูดแล้วชำใจ


โดย: จิรโรจน์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:10:43:08 น.  

 


สวัสดียามสาย ๆค่ะน้องก๋า
นับเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก ๆค่ะ
ก็หวังว่าลูกหลานของเราคงได้เรียนรู้ด้าน
วิชาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆตัว
เพื่อก้าวเดินต่อไปเนาะ

ส่งใจมาช่วยทุกวันค่ะ


โดย: jamaica วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:10:51:02 น.  

 
ดีครับน้องก๋า ขอบคุณคร๊าบ ป่วยกายนี่รักษาหายง่ายนะครับน้องก๋า แต่ป่วยใจนี่แย่นะ อาการของคนผิดหวังจากบางอย่าง รู้สึกกับสิ่งนั้นๆ อย่างนี้เค้าเรียกว่าอกหักได้มั๊ยครับน้องก๋า....มีคนบอกพี่แตนว่าการเวลาจะช่วยเยียวยารักษาใจ แต่ถ้าเวลาผ่านไปเวลาไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้เลย เราจะทำอย่างไร....


โดย: phaclam วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:11:05:25 น.  

 
โรงเรียนต้นกล้า.... ปี้ชอบชื่อนี้อ่ะ...
โรงเรียนทางเลือก... ตอนนี้แนวนี้กำลังมาแรงเนอะ
ที่ระยองก็มีโรงเรียนนึง ..ประภัสสรคุณธรรม ..

เห็นว่าละอ่อนไปเรียนเยอะเลย.. แนวๆ ต้นกล้าเนี่ยล่ะเจ้า..
แต่อาหารรู้สึกว่าจะเป๋นมังสวิรัติ ไปเลย..

โรงเรียน ..น่าเรียนเนอะ..หมิงหมิงชอบผ่องรึยังเนี่ย..อิอิ

เกยได้ยินเหมือนกั๋น ที่โรงเรียนเอกชนในระยอง
เขามักจะแข่งกั๋นหื้อ ละอ่อนเขียนหนังสือได้เร็วๆ

ท่องสูตรคูนได้เร็วๆ จะได้เก่งกว่าร.ร อื่นๆ ปรากฏว่า
ละอ่อนเครียด..

ปี้ว่า..บางทีมันมากไปเนอะ...

ค่อยเป๋นค่อยไปดีกว่า... สบายๆดี ..

แก๊งค์สาวๆ ตี่บล็อค ติดภารกิจกั๋นหมดเจ้า..ฮ่าๆ หง่อมเลย

ตะวาก็เลยโทรหา พี่ปู ปรากฏว่า ชีก็เมาวุ่นวายกับงานบ้าน เมาส์กะเพื่อนบ้าน
หมดวัน ๆ ฮ่าๆๆ ..

ส่วนพี่จิน ก็เล่น whatsapp กั๋นผ่องเจ้า..


โดย: Nongpurch วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:11:14:25 น.  

 
ผมชอบชื่อโรงเรียนนี้มากครับ

เด็ก 25 คน ต่อครู 2 พี่เลี้ยง 1 ผมว่าเหมาะมากที่จะพัฒนาต้นกล้าให้เติบใหญ่มีคุณภาพในสังคมต่อไป แบบนี้ค่าเทอมจะแพงหน่อยก็สู้ ๆ ครับคุณก๋า


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:11:32:45 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่กะก๋า

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้
น้องก้ออยากเลือกเรียนโรงเรียนทางเลือกค่ะ
เพราะ ณ วันนี้ได้รู้แล้วว่า
การท่องจำเพื่อให้ผ่านแต่ละวิชา
คือปัญหาของการศึกษาไทย
เพราะเมื่อจบออกมา แล้วก้าวสู่ถนนสายชีวิต
เข้าสู่การทำงานที่แท้จริง
ทุกอย่างเริ่มเรียนรู้ใหม่หมดเลย
โดย: TheKPP วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:11:40:04 น.  

 
สวัสดีรอบสองค่ะคุณก๋า การศึกษาปัจจุบันนี้สำคัญที่สุด เรียนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะคุณก๋า เดี๋ยวนี้ต้องปริญญาเอกแล้ว สมัยเราคิดว่า ป.ตรีน่าจะพอแต่ก็ต้องขวานขวายต่อ ป. โท.จนได้ คุณก๋าวางการศึกษาให้ลูกเป็นสิ่งสำคัญคิดเหมือนพ่อกิ่งเลยทุกวันนี้ได้ทำงานดีมีวิชาติดตัวก็เพราะพ่อเห็นความสำคัญของการศึกษานั่นเอง
ทานมื้อเที่ยงให้อร่อยนะคะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:11:41:53 น.  

 
ถ้าโรงเรียนมีแนวทางนี้อย่างจริง ๆ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กยุคใหม่ค่ะ (ขอถามตรง ๆ โรงเรียนแนวนี้แพงมั้ยคะ)

ที่ถามเพราะว่าสังเกตว่าโรงเรียนสมัยใหม่ ดี ๆ หน่อย ค่าเรียนค่อนข้างสูง จนตัวเองก็แอบสงสัยเหมือนกันว่ามันสูงมากเกิน(ความเป็นจริง)หรือเปล่า

อีกอย่างที่รู้สึกว่าการศึกษาของประเทศไทยมันแปลก ๆ คือเด็กไม่สนใจการเรียนในระบบ (โรงเรียน) แต่ก็แห่กันไปเรียนพิเศษ

สรุปคือสนใจการเรียนพิเศษมากกว่าในโรงเรียน

ซึ่งมันน่าจะผิดหลักการศึกษาแห่งขาตินะคะ


โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:11:59:57 น.  

 
สวัสดีค่ะคุึณก๋ากะน้องหมิงหมิง ห้องเรียน 1 ห้องต่อเด็ก 25 คน กำลังดีและเหมาะกับครูที่ดูแล 3 คน คนเป็นพ่อแม่อย่างเราก็อยากได้แบบนี้ แต่ของลูกๆเล็กเด็กประถมตั้ง 50 คน / ห้อง คุณครูก็เก่งนะคะควบคุมไหวได้ไงก็ไม่รู้แต่ละปีมีเด็กจากที่อื่นย้ายเข้ามาขอเสียบทุกปี ทางโรงเรียนก็พยายามจะรับจัง เพราะได้เงินพิเศษเยอะมั้ง สมัยเล็กเป็นครู ขนาดเด็ก 40 คนต่อครูผู้สอน1 คนชั้นประถม-มัธยม ประมาณนี้ ยังมีคุยบ้างเล่นบ้างแต่ยังรับไหว เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะ ถ้าครูสอนสนุก เด็กจะเพลินไม่ค่อยดื้อน่ะค่ะ ถ้าที่ชลมีโรงเรียนแบบต้นกล้าก็คงดี กับเด็กๆที่จะได้เรียนรู้กับระบบการศึกษาที่มีผู้บริหารเข้าใจแบบนี้นะคะ


โดย: หญิงแก่น วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:12:11:12 น.  

 
ตั้งแต่เรียนชั้นประถมจนถึงมหาลัย ปัจจุบันนี้ ยังคงมีความคิดกับหลักสูตรบางวิชา ที่เรียนไปแล้วรู้สึกว่า เรียนทำไม ชีวิตจริงเอาไปทำไรได้ แล้วสุดท้ายก็จบที่ เรียนๆไปเหอะ สอบให้ผ่านๆไป แล้วก็ลืมไปหมด

แต่กลับวิชาที่เราเลือกเอง เวลาเรียนจะมีความสุขมาก ให้อ่านหนังสือเป็นพันหน้า ให้นั่งฟังอาจารย์บรรยายที่ดูน่าเบื่อแค่ไหนก็อยากฟัง ให้ออกไปค้นคว้าในที่ที่ลำบากแค่ไหนก็อยากไป เพราะสนใจ อยากที่จะศึกษาเรื่อยๆ แล้วผลสุดท้ายก็ทำออกมาได้ดี

ถ้าปัจจุบันโรงเรียนในประเทศไทยมีแต่โรงเรียนที่เปิดขึ้นมา แล้วเด็กสามารถเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เกือบทั้งหมดพร้อมกับระบบการสอน เนื้อหาที่เท่าเทียมกัน ประเทศเราคงได้บุคลากรเฉพาะทางมากมาย


emoemo


โดย: annabet วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:12:22:17 น.  

 
ตรงข้ามเลยครับน้องก๋า

พี่น้องเรียกพี่ว่า ตัวกินปลาโดย: peeradol33189 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:12:27:47 น.  

 
สวัสดีเจ้าอ้ายก๋า
ส่งฮูปละอ่อนน้อยขี้ไห้มาฮื้อ หมิง หมิง กอย อิ อิ


Photobucket


โดย: cvJ; วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:12:44:29 น.  

 
ก็แสตมป์ชุดนี้ สวยจริงๆ

ทานอาหารให้อร่อยอิ่มเอมโอษฐ์
ด้วยสุธาโภชน์รสเลิศล้ำนะคะ คุณก๋าที่รัก
.
.

ด้วยซาบซึ้งใจ
ในพ่อคนหนึ่งที่รักลูกมาก
รักโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ เหมือนแม่

กุมาราผู้โชคดี
มีบุญที่ได้มาเกิดเป็นลูก

ขอจงเป็นเด็กดี ที่ฉลาด และเก่ง
เพื่อสนองน้ำใจปีตุ
ผู้รักลูกเหลือเกินนะจ๊ะหมิงหมิง

โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:12:55:27 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ก๋า เดี๋ยวนี้การเลือกโรงเรียนให้เด็กนี่ยากพอๆกับหางานทำเลยนะคะ
ทีทำงานนุ่น คนที่มีลูกก็ต้องวางแผนกันตั้งแต่ลูกยังไม่คลอดเลย
เด็กคืออนาคตของชาติ แต่ รร.ที่มีคุณภาพในบ้านเราก็น้อยๆจริงๆนะคะ


โดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:13:06:09 น.  

 
พ่อไม่เชื่อในปรัชญาการศึกษารูปแบบใดว่าดีเลิศที่สุด
แต่พ่อเชื่อในความสุขระหว่างการเรียนรู้
...
น่ารักจังเลยค่ะ คุณพ่อคิด+ อยู่เสมอเลย
...
มีความสุขมากมากนะคะ
มาดาม พี่ก๋า และหมิงๆ คุง


โดย: Nissan_n วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:13:27:49 น.  

 
ชอบ รร ทางเลือกเหมือนกันคะ ถ้าที่เชียงใหม่แอบชอบโรงเรียนวารี

รร แบบไทยๆเรียนแล้วโง่กว่าเก่าอีก


โดย: น้องผิง วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:13:40:31 น.  

 
โรงเรียนต้นกล้าน่าเฮียนขนาด
น้องภูต๋อนอนุบาลหนึ่งก๋านบ้านนักขนาด
เห็นแล้วกะเอ็นดูลูก

emoemo


โดย: BongKet วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:13:43:59 น.  

 
วงการศึกษาขของไทย มีปัญหา

คือ

จบมาแล้ว ว่างงานนนนนนนนนน

และเด็กใช้ชีวิต ไม่เป็นคับ

ฮ่าๆ


ฝรั่งนี่ปล่อยลูกตั้งกะเด็กๆละ

แต่ก็ ได้อย่างเสียอย่างแหละเนาะพี่emoemo


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:00:04 น.  

 
เรื่องเลี้ยงลูก เปิ่น no comment เน่อ

บะเกยมีก่เลยบ่มีประสบก๋าน


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:10:28 น.  

 
ได้มีโอกาสดูคุณออกรายการธรรมะในใจช่อง3ด้วยครับ
ผมอัดวิดีโอไว้ครับ ไม่เคยได้ตื่นมาดูรายการนี้เลยครับอัดเทปไว้ดูตลอดเกือบ3ปีแล้ว


โดย: เสือ IP: 61.19.88.129 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:12:57 น.  

 


เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจมากค่ะ
ผลผลิตของโรงเรียนนี้
น่าจะออกมาดีในแง่ของคนที่รู้จักการใช้ชีวิต
ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่สูงๆ นะคะ

ถ้าพูแต่งงาน มีลูก และมีโรงเรียนแบบนี้ให้เลือกเรียน
พูก็จะเลือกให้กับลูกหลานเหมือนกันค่ะ พี่ก๋า


เจ้างามจริงแน่แท้..............มหาหงส์
สง่าทั้งรูปทรง...................ช่อนี้
ประดุจดั่งอ่าองค์...............วิหค เหิรเนอ
งามอ่อนช้อยชวนชี้............ชื่นเจ้าสเลเต
โดย: พธู วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:25:00 น.  

 
อังคารสวัสดิ์ค่ะก๋า

การศึกษาถูกมองในมุมที่ต่างออกไป
โรงเรียนทางเลือกจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครอง
พ่อแม่และครูคงต้องจับมือกันมากขึ้นเพื่อร่วมสรรสร้างวิถีเรียนรู้ – รับรู้แก่เด็ก
ป้าคาดหวังว่าหมิงหมิงจะได้ทั้งความสุขและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมๆกัน

มีความคิดถึงมาฝากค่ะ
รักษาสุขภาพนะคะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:27:57 น.  

 
เรียนด้วยๆๆ โห แต่ไกลโพด _ _"

งืมงำ ดีจังนะครับ หมิงหมิงนับว่าโชดดีมีพ่อที่คิดการได้ชาญ..แบบนี้ ยิ่งถ้าคุณมาดามคิดอ่านสอดคล้องกันก็ย่ิงดีไปกันใหญ่

ผมเองก็ชอบแนวทางเลือกนะ เห็นด้วยทุกประการ ไม่อยากเห็นการหยัดเหยียดความรู้ให้เด็กๆ เด็กวัยเล่นก็ควรได้เล่นไปหลัก แล้วควรเรียนรู้จากการเล่น

แต่ที่เห็นยุคนี้ การเรียนกระแสหลักแข่งกันหยัดเหยียดความรู้ ขนาดรร.มีสอนภาษาจีนด้วยอังกฤษด้วยก็แล้วยังประกาศเชิญชวนผู้ปกครองควักกระเป๋าเรียนพิเศษที่โรงเรียนอีก

ตกเย็น หรือเสาร์อาทิตย์เด็กวันอนุบาลวัยประถมแทนที่จะได้เที่ยวเล่นอยู่กะพ่อแม่ที่บ้าน ก็ถูกจับไปเรียนเสริมโน่นนี่ไปอีก กลับถึงบ้านก็เพลียสลบ 555 เงิบเงิบ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:50:23 น.  

 
การมีลูกเป็นลาภอันประเสริฐ......สำหรับพวกเราค่ะ......มีกี่คนก็ดีหมด...ถึงจะมีคนเดียว...ก็โอเคค่ะ......ขออย่างเดียวอย่าลืมวิธีทำก็พอ......จะได้เอาใว้ตอบหมิงหมิงได้ว่าผมเกิดจากใหนคร้าบบบบ...


โดย: nong_taky วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:51:14 น.  

 

วันนึงข้างหน้า...หมิง หมิง จะเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเนาะ

เป็นความโชคดีของเด็กยุคนี้ พ.ศ.นี้ ที่มี "โรงเรียนทางเลือก" ให้เลือกเยอะพอสมควร...อยู่ที่พ่อแม่จะเลือก "ทางเลือก" ไหน สมัยก่อน...บางคน แค่ได้เรียนจบภาคบังคับก็ดีแล้วเนาะ....

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:14:57:45 น.  

 
หมิง ๆ เป็นเด็กที่โชคดี มีพ่อแม่ที่เอาใจใส่
พี่เคยอ่านเรื่อง รร ทางเลือก สนใจเหมือนกัน แต่แถวบ้าน ไม่มีเลย .. โตขึ้นต้นกล้าต้นนี้ ต้องเติบโตแข็งแกร่ง ..แน่นอน..
เปิดเทอม แล้วเหรอคะ นั่น..


โดย: tifun วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:15:22:11 น.  

 
พีเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณก๋ามาตั้งนานแล้วค่ะ...แต่ภาวะตอนมีน้องน้ำและน้องปูนไม่เอื้อให้พี่เลย...จึงได้แต่ไม่เลี้ยงลูกตามกระแสมากนัก......เลือกโรงเรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไร ดูแค่ว่าผ่านมา 20 ปีโรงเรียนไม่เจ้ง...ศิษย์เก่าที่จบไปยังมั้นใจนำลูกหลานตัวเองไปเรียน...มีการปรับปรุงโรงเรียนสม่ำเสมอ...คุณภาพชีวิตครูดีไม่มีครูลาออกบ่อยๆ...เจ้าของหรือผู้บริหารไม่ค้ากำไรกับการศึกษาเกินควร...ก็ใช้ได้แล้วค่ะ......พอเลือกโรงเรียนมัธยมก็เลือกใกล้บ้านอีก...ตอนแรกน้องน้ำอยากเข้าโรงเรียนเล็กๆที่มีเปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ม.1แต่พ่อเค้าอยากให้เข้าโรงเรียนมีชื่อที่พี่เป็นศิษย์เก่าและในที่สุดด้วยระบบอะไรไม่รู้...พี่โดนเรียกเงินค่าเก้าอี้ 70,000 บาท(ราคากันเองศิษย์เก่า และบ้านใกล้) เพราะลูกคะแนนขาดไป 3คะแนนที่จะทำให้สอบติด ( จากการรับเด็กสอบเข้าทั้งในเขดและนอกเขตรวมกัน 250คน)แถมในการจับฉลาก ในเขตก็จับไม่ได้อีก (จับ 250คน ) แต่โรงเรียนมีที่นั่งเหลือถึง 400 -500ที่นั่ง แปลกใหมค่ะเด็กในเขตที่มีสิทธิ์จับฉลากมีแค่400กว่าคนเท่านั้น... ...
หลังจากนั้นเค้าให้ยื่นความจำนงค์ค่ะ..เป็นขั้นตอนที่3...เมื่อยื่นแล้วถ้าไม่ใส่ยอดบริจาคเค้าก็จะจับลูกคุณไปเรียนในโรงเรียนที่(เชื่อว่า)ใครก็ไม่อยากให้ลูกเรียน...และเมื่อเป็นอย่างนั้นหลายคนยอมซื้อเก้าอี้ให้ลูก บางคนเป็นแสน...แต่พอดีพี่ไม่ชอบเรื่องโกงๆแบบนี้...เมื่อเค้าโทรมาพี่ก็ตอบกลับไปว่าลูกมีที่เรียนแล้ว...ก็ที่ๆเค้าจับลูกพี่โยนไปนั้นหล่ะ...มันจะไปมีอะไรก็โรงเรียนนั้นน้องชายพี่และพี่ชายพี่ก็เป็นศิษย์เก่า...เกเรมากๆ...แต่ตอนนี้เป็นสถาปนิกเงินเดือนเป็นแสน...เป็นอาจารย์พิเศษระดับป.โทของมหาวิทยาลัยทั้งรุฐและเอกชนถึง 3แห่ง กำลังจะจบป.เอก...ส่วนพี่ชายสอบติดรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในสมัย 20กว่าปีที่แล้ว......ตอนนี้ลูกคนโตพี่เรียน ม.5 พูดอ่านเขียนภาษาจีนได้บ้าง แถมคนเล็กเรียนม.2ก็กลายเป็นนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียน...ชีวิตมีความสุขเพราะการแข่งขันมีน้อย...ได้เพื่อนที่จริงใจ...ส่วนคนเกเรก็เกรงใจเพราะลูกๆพี่ช่วยติวให้...โรงเรียนเล็กๆไม่มีชื่อเสียง...หรือมีแต่ชื่อเสีย...จะกลับมาเป็นโรงเรียนดี...มีชื่อเสียงได้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรือครู...แต่ขึ้นกับตัวผู้เรียนต่างหาก...นี่เป็นคำสอนของพี่ที่ให้กับลูกๆค่ะ...(บางคนอาจเห็นเป็นองุ่นเปรียวก็ได้)...


โดย: nong_taky วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:15:39:40 น.  

 
เป็นโชคดีของหมิงหมิงครับ
มีลูกเยอะๆ นะครับ ประเทศนี้จะได้มีคนดีเยอะๆ

ห้องหนังสือเรือนธรรม
เป็นของคุณขวัญ เพียงฤทัยครับ


โดย: คนขับช้า วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:15:43:33 น.  

 
"ประสานความมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง" ผมอ่านแล้วสะดุดกับแนวคิดข้อนี้ครับ ไม่ใช่ว่าไม่ชอบ กลับกันผมชอบแนวคิดข้อนี้ เพียงแต่สังคมไทยในปัจจุบัน ทำไม่ได้ครับ ถ้าได้ก็น้อยมาก ผมมองไปถึงเรื่องกฎหมายแรงงาน เชื่อเถอะถ้ายึดตามกฎหมายแรงงาน แทบทุกสถานประกอบการไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน "ทำผิดกฎหมายข้อนี้" เกือบทั้งหมด ในเรื่องเวลาในการปฎิบัติงาน

ผมเห็นจำนวนนักเรียนที่เขียนไว้ 25 คน ครู 2 พี่เลี้ยง 1 ครูเยอะครับ แต่นี่สายทางเลือกอาจต้องใช้ครูเยอะหน่อย

ความจริงสำหรับสายหลัก ถ้ากำหนดให้ 1 ห้องมีนักเรียนแค่ 30 คน ถ้าทำได้ตามนี้ ผมว่ามันก็ช่วยพัฒนาการศึกษาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ ปัจจุบันสำหรับระดับมัธยม 1 ห้อง อัดเข้าไป 60 คน จะบ้าตาย แต่หมิงหมิงคงอีกนานกว่าจะเรียนถึงระดับนั้น


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:15:47:31 น.  

 
สวัสดีค่า วันนี้มาแนวขอความช่วยเหลือค่ะ
ช่วยเข้าไปตามลิงค์นี้
//www.my3space.com/activity/writestory/read-story.php?id=36

แล้วกดปุ่ม vote ให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณมากๆเลยค่า^__^


โดย: dayydream_m วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:16:05:37 น.  

 
ตีสี่ครึ่ง เวลาสวดมนต์ทำวัตรเช้าเลยนะคะคุณก๋า : )โดย: Love At First Click วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:16:27:29 น.  

 
สวัสดียามบ่าย


ระบบการเรียนการสอนของเมืองไทยฉันว่าไม่ได้ล้าหลังหรือด้อยกว่าประเทศอื่นเลย แต่เป็นที่ผู้ให้ความรู้มากกว่า
ว่ามี "จิต วิญญาณ"ในการส่งความรู้นั่นมากน้อยแค่ไหน


คุณยายฉันเป็น"ครู" ครูที่ภูมิใจกับวิชาชีพของท่านมากที่แลไม่เคยเรียกตัวเองว่า "อาจารย์"

ท่านบอกว่าภาษาไทย เรียกนักเรียนว่า" ลูกศิษย์"

เพราะครูเห็นศิษย์เป็นเหมือน"ลูก" จึงถ่ายทอด การเรียนการสอน การเพาะ"ต้นกล้า"เล็กๆ ให้เติบโตเป็นคนที่ "รู้ " คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีกับตัวเองและสังคมวิชา เหมือนตัวเองเป็นพ่อแม่


หมิงหมิง โชคดี โชคดีกว่าเด็กส่วนมากในประเทศ ที่เกิดมาอยู่ในฐานะที่พ่อแม่ มีสิทธิ์ "เลือกโรงเรียน"ให้ลูกได้

และโชคดี ที่มีพ่อ "ที่คิดเป็น"


โดย: คล้ายดาว วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:16:29:09 น.  

 
อยากไปเรียนโรงเรียนต้นกล้าด้วยค่ะ


โดย: blueberryblossom วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:16:32:39 น.  

 
สวัสดีจ้าก๋าจ๋า
ถ้าได้ไปเรียนโรงเรียนที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:16:41:11 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณก๋า
เอาขนมปังมาฝาก หมิง หมิง จ้า กำลังร้อนๆอยู่เลยจ้า
โดย: phunsud วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:16:42:01 น.  

 
โรงเรียนต้น กล้า
กลาง หาญ
สุด ปานจอมยุทธ์

จอมยุทธหมิงหมิง
เลิศล้ำยิ่งในพิภพค่ะ
โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:17:10:08 น.  

 
ป้าแมวเองก็อยากไปโรงเรียนต้นกล้าพร้อมกับน้องหมิงหมิงนะค่ะ

โรงเรียนแบบนี้มีมากมั้ยค่ะเนี่ย เคยเห็น FW email ของโรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่น น่าสนใจมากทีเดียว เขาสอนให้เด็กรู้จักชีวิต และช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้

แต่ปัจจุบันเมืองไทยเรา เด็กแทบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ วันๆ ก็ไปเรียนพิเศษทั้ง จ-ศ. แล้วก็ เสาร์-อาทิตย์อีก น่าเห็นใจเด็กจริงๆ ค่ะ

พี่มีรูปไปเที่ยวสังขละบุรี แต่กำลังลงใน FB คงต้องรีบลงในบล็อกแล้วค่ะ เพราะพี่หนูอยากให้ไปกระตุ้นต่อมอยากเที่ยวอยู่ ส่วนรูปปากเซนั้นคงจะลงใน FB ก่อนจ้า add มาได้ค่ะที่ Amornratana


โดย: Maew-Tua-Lek วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:17:18:47 น.  

 
ที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ท่าจะจริง เพราะสอนแต่หลักสูตรอย่างเดียว วัดกันที่คะแนนสอบ
สังเกตุว่าเด็กที่คะแนนสูงๆ มักจะเป็นคนเห็นแก่ตัว
หรือที่เรียกว่า ไอคิวสูงแต่อีคิวกลับไม่มี
ไม่รู้แม่คิดถูกรึเปล่า เพราะเป็นคนรุ่นเก่า


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:17:37:49 น.  

 
ยิ่งอ่านยิ่งอยากมีลูกแล้วให้ไปเรียนจังค่ะ 555

ดีจังนะคะที่หมิงหมิงไ้ด้เรียนที่นี่อะค่ะคุณก๋า


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:17:54:13 น.  

 
หัวใจสีแดง

.
.
.

ขอหัวใจสีชมพูได้ป่าวคะ อิอิ

แต่คงจะยากค่ะ
แบบว่า...

ไม้ที่ค้ำคานมันแข็งแรงเหลือเกิ๊นนนนนนนนนนนน

อิอิอิ


โดย: fonrin วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:18:09:01 น.  

 
เห็นด้วยนะครับ อิอิ ^^ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เด็กๆเติบโตไปด้วยตัวเอง

มีภาพมาฝากด้วยครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:18:12:29 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องก๋า
เป็นโรงเรียนที่บรรยากาศดีมาก ๆ ค่ะ
พี่เชื่อว่าน้องหมิงหมิงจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
ได้เป็นอย่างดีทั้งจากโรงเรียนและครอบครัวค่ะ

ดูแลสุขภาพค่ะ...


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:18:12:33 น.  

 
50 เลยหรือพี่แต่หนูว่ายังไงก็ดีกว่าของรัฐหรือมงฟอร์ตหรือพริ้นซ์ร้อยเท่าเลยอะ


โดย: น้องผิง วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:18:21:22 น.  

 
โรงเรียนทางเลือก ฟังดูน่าสนใจดีแฮะ ครูบาอาจารย์และสิ่งแวดล้อมตี้เฮาได้ไจ้จีวิตและเติบโตมากั๊บมันในตอนตี้เป็นละอ่อนนั้น มีอิทธิพลและสำคัญแต้ ๆ ต่อด้านอุปนิสัยเบื้องต้นของการใฝ่เฮียนใฝ่ฮู้

โรงเรียนประถมหนูภูธรคะหนาดเลยเน้อ 555 ตั้งแต่ชื่อมันเลย แต่ว่าไม่แข่งกันหน้าดำคร่ำเครียด ชอบวิชาปลูกผักและทำการเกษตร โรงเรียนมีโรงเลี้ยงวัวกับควาย ให้ได้ทำกันจริง ๆ ตวย เด็กสมัยนี้การแข่งขันมันสูงจนน่ากลัวจริง ๆ นะ ขนาดหนูยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนยังรู้สึกได้เลย


โดย: prunelle IP: 89.202.194.97 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:18:41:52 น.  

 
ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำ....บ่ายนี้พี่จัดการแระเหมือนกันกับที่น้องก๋าบอก แบบกล้าๆกลัว พี่แตนกลัวผลออกมาเหมือนกัน แต่ก็ดีกว่าคิดไว้ครับ


โดย: phaclam วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:20:13:14 น.  

 
รรงต้นกล้า...นับว่าเป็น รร.ทางเลือก...ที่พ่อก๋าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ หมิง หมิง แล้วค่ะ..


โดย: ภัสสรา วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:20:25:33 น.  

 
ถ้าวิชาการคงใช่อะพี่ แต่ถ้าเรียนรู้อย่างมีความสุขหนูไม่คิดอย่างนั้นเลย จากประสบการณ์ที่มีเพื่อนเคยเรียนที่นั่น

รร ในเครือคาทอลิกใช้ได้แค่บาง รร ไม่ใช่ทุก รร และหลายที่ก็มีดีแค่ชื่อเสียงเก่าๆที่ผุพังจนกลายเป็นอาหารปลวกไปหมดแล้วละโดย: น้องผิง วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:20:43:53 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณก๋า

เป็นโรงเรียนในฝันเลยค่ะ
แต่ละโรงเรียนใกล้บ้านพี่ แพงระดับพระกาฬ
และรับเด็กจำนวนจำกัดมาก


เฮ้อ


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:20:56:11 น.  

 
หลักสูตรของโรงเรียนนี้ดีจังค่ะ อ่านหลักสูตรแล้ว เราอยากกลับไปเป็นเด็กอีกหน น่าจะมีอีกหลายโรงเรียนที่ทำแบบเดียวกัน แบบนี้คุณก๋าก็คงหมดห่วงเรื่องการเรียนของหลานหมิงได้แล้วเนาะ

ในเวบช่องสามโหลดคลิปรายการที่คุณก๋าไปให้สัมภาษณ์แล้วค่ะ เลยเอาลิงค์มาฝากค่ะ รายการธรรมในใจ


โดย: haiku วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:21:38:43 น.  

 
เป็นโรงเรียนที่ น่าเรียนมากทีเดียวนิชคุณ
ไม่ได้เข้ามาทักเลยหน่ะ
พี่ประชุมอะไรไม่รู้ทั้งวัน ชอบหมิง หมิง ไปแยกเขี้ยวที่บ้านนะ เปิดเผยมากเลยนะ รอยยิ้มของเค้าน่ะ


โดย: โจนบ้ากับป้าแก่ๆ วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:21:58:02 น.  

 
มีแกงจืดไข่น้ำมาฝากนร.ตัวน้อยจ๊ะโดย: sierra whiskey charlie วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:22:11:14 น.  

 
อยากให้มีโรงเรียนแบบนี้เยอะ ๆ จังเลยค่ะศิษย์พี่

ศิษย์พี่ว่า ศิษย์น้องผันตัวเองไปลงสมัคร ส.ส. ดีกว่ามั๊ย

เผื่อว่าซักวัน จะยกระดับตัวเองขึ้นเป็น รมต.กระทรวงศึกษาในซักวัน หุๆๆ

ปล.ศิษย์น้องมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันกับที่ศิษย์พี่อยากให้การศึกษาไทยเป็น อยากให้มีโรงเรียนต้นกล้าแบบนี้เยอะ ๆ

เพราะถ้าเป็นแบบนั้น

ครูคงไม่มุ่งหวัง ให้เกรดเด็กผ่านหรือไม่ติด 0 เพียงเพื่อให้ค่าหรือเปอร์เซ็นออกมาดีตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้ง ๆ ที่แท้จริงแล้วเด็กอ่อนมากและไม่ได้อะไรเลย แต่ก็ต้องให้เด็กผ่าน แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดกันเชียว

แล้วต้องการผลลัพธ์หรือเปอร์เซ็นต์ เพื่อตีค่าของเด็กเพียงเท่าั้นั้นหรอกหรือ

ทั้ง ๆ ที่เปอร์เซ็นนั้น มันช่วยให้เด็กยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นได้รึป่าว

พอดีกว่า หุๆๆ เดี๋่ยวเพื่อน ๆ ที่นี่จะให้ศิษย์น้องไปสมัคร ส.ส.จริง ๆ


โดย: minporee วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:22:23:46 น.  

 
ชอบแนวคิดของโรงเรียนนี้นะครับ
มากกว่าการท่องจำ การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ย่อมผลิตคนที่ออกมาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้


หมิงหมิงคงกำลังเรียนรู้อยู่แน่ๆ เลยครับโดย: กลิ่นดอย วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:22:28:45 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณก๋า


เหมือนหลายๆ คนนะค่ะ อ่านแนวคิดของทาง รร.
แล้วก็โดนเลยล่ะค่ะ เพราะว่าชอบใจ เพราะว่าแนวทาง
การศึกษาก็เหมือนมาตรฐานที่จะพาเด็กให้เดินไป
ตามแแผนที่วางไว้ ...

เป็นพ่อแม่การเลือก รร. ให้เด็กเข้าไปใช้ชีวิตที่
เรียกว่าจะเป็นบ้านที่ 2 ของเค้าสำคัญนะค่ะ
เลือกยากสักหน่อย แต่ว่าถ้าเลือกได้ดี ...แน่นอนว่า
ไม่มีปัญหาแน่นอนเลยค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:22:31:21 น.  

 
สมัยก่อนเราแทบจะไม่มีทางเลือก ก็ต้องรับสภาพตามสังคมและกฏเกณฑ์นั้นไป ปัจจุบันเมื่อมีทางเลือกเพิ่มขึ้น และเราก็พอมีโอกาสในการเลือกนั้นด้วย สิ่งไหนที่คิดว่าเหมาะกับลูก เราก็ไม่ควรพลาดโอกาสนั้นไปค่ะั


โดย: pinkyrose วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:22:32:48 น.  

 
แวะมาเข้าเรียน โรงเรียนตันกล้าด้วยคะคุณพ่อ
อยากได้รับการพัฒนาการมนุษย์ 4 มิติ
ด้วยคะ ยิ่งเรื่อง
ความเจริญทางอารมณ์ จิตใจ
สังคม และ ปัญญา
เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะ

อยากพัฒนาหัวเราะกว้างๆ อย่างหมิงหมิงคะ พ่อก๋าโดย: cengorn วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:22:33:02 น.  

 โดย: veerar วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:23:00:26 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณก๋า...

ขอบคุณมากนะค่ะที่แวะมาทักทายทุกๆ เช้าเลย...
พรุ่งนี้ก็งานวันสุดท้ายแล้วค่ะ...เพิ่งกลับจากบ้านคุณยายได้พักใหญ่แล้วหล่ะค่ะ....
....น้องหมิง-หมิงฝันดีนะครับ....
ไปเรียนเป็นเพื่อนน้องหมิง-หมิงดีกว่า...
จะได้เล่นน้ำกันเนาะ....อิอิ...โดย: จุลิจอมซน วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:23:59:35 น.  

 
สวัสดีเจ้า เดี๋ยวนี้หมิง ๆ โตเป็นหนุ่มแล้ว คงจะไม่ค่อยซนเท่าไหร่เนาะ


โดย: weissbier วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:1:28:18 น.  

 
แวะมาทักทายดึกสักหน่อย...แบบว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เย็น เพิ่งตื่น..ตาสว่างเลยเข้าเนทเพื่อให้ตาเมื่อยล้าจะได้นอนต่อได้...555555....ใช่ค่ะ ร.ร อนุบาลสำหรับเด็กตอนนี้มี 2 ทางเลือกจริงๆ เท่าที่เห็น คือ เน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาล กับ ร.ร ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้แต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก

ครั้งหนึ่งเคยได้คุยกับท่านผู้หญิงยศวดี อัมพรไพศาล ท่านได้เคยพูดว่า ร.ร ของท่านไม่เน้นให้เด็กอ่าน ออกเขียนได้ ในวัยเยาว์หรือระดับอนุบาล การเตรียมความพร้อมให้เด็กพร้อมที่จะเรียนเป็นหนทางที่ท่านคิดว่าดีสำหรับเด็ก เด็กอนุบาลควรได้เรียนรู้การอยู่ร่วม การทำกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับประถมและสิ่งที่เห็น คือ เด็กที่จบจาก ร.ร ของท่านมีคุณภาพไม่แพ้ ร.ร.อื่นที่คิดแตกต่างค่ะ..จึงเห็นด้วยกับ ร.ร ต้นกล้า เพราะแนวคิดเหมือนท่านอย่างที่เคยสัมผัสมาค่ะ...

และเห็นด้วยเรื่องระบบการศึกษาของไทยที่ล้าหลัง ตัวเองอยากเห็นการปรับปรุงการศึกษาไทยแบบยกระดับการศึกษาทั้งหมดให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศ..แต่..ติดที่นักการเมือง..ติดที่แนวคิดของหงอกเก่าๆ..แหะๆๆ..พูดคำหนักไปหน่อย..ที่ไม่ยอมพัฒนาสมองตัวเองแล้วยังไปยึดติดกับไดโนเสาร์เต่าล้านปี ทำให้เด็กไทยเสียโอกาสในการเรียนรู้ไปมากมาย..แต่ละปีเด็กที่เก่งพลาดสิ่งที่ควรจะได้ไปเยอะ ทั้งที่เด็กไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าใครไม่ใช่เก่งแค่เด็กที่มีโอกาสได้โชว์ผลงานต่างๆ ซึ่งเด็กบางคนก็พรสวรรค์ บางคนก็พรแสวงเพราะพ่อแม่ร่ำรวย...เป็นเรื่องน่าเศร้า ทุกครั้งบนความยินดีที่เกิดคนเก่งในป่าดงพงพี ทำให้คิดตามว่า เด็กเหล่านั้นคงยากลำบากกว่าจะได้เป็นคนเก่งให้สังคมได้เห็นได้ก็เลยเศร้าใจทุกครั้งบนความยินดีที่เด็กได้รับ เมื่อไรเด็กจะได้รับความชื่นชมจากความเก่งจริงอย่างง่ายๆ และถ้วนหน้ากันเสียที...

เรื่องคงยาวถ้าพูดเรื่องนี้ ยุติดีกว่า ทั้งที่มีอะไรเยอะที่อยากพล่ามเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่อยากให้ทุก รบ. ปรับปรุงยกระดับเสียที เพราะเดี๋ยวนี้ประเทศเราเริ่มจะอินเตอร์ไปทุกทีเพราะมี ร.ร อินเตอร์ ทุกภาค ให้เด็กไทยที่ร่ำรวยได้ร่ำเรียน ส่วนเด็กที่ยากจนขัดสน รอไปชาติหน้า หรือก็หาทดแทนด้วยตัวเองไปก่อนและกัน จึงเป็นความฝันของตัวเองที่อยากเห็นทุก ร.ร สอนแบบอินเตอร์ เด็กไทยทุกคนสามารถพูดภาษาต่างชาติได้คล่องเป็นธรรมชาติเหมือนพูดภาษาตัวเอง ใฝ่ฝันมากเลยค่ะ จริงๆ นะ...แหะๆๆ..ฝันดีค่ะ


โดย: deeplove วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:1:34:58 น.  

 
อ้อ...ลืมพิมพ์ไปอีกเรื่องทั้งที่หัวข้อแรกที่จะพิมพ์ คือ เมนูอาหารน้ำลายหยดค่ะ วันอื่นคงทำให้หยดมากกว่านี้นะคะ..เรื่องเมนูอาหาร ร.ร อนุบาล เคยเจอ บาง ร.ร. เขียนเมนูไว้ซะน่าทานแอบไปดูเป็นคนละเรื่อง มีเรื่องตลกหลานตัวเองนี่ล่ะ ย้ายมาอยู่ ร.ร อีก ร.ร.หนึ่งเฝ้าบ่นว่าคิดถึง ร.ร เก่า ถามว่าคิดถึงอะไร เค้าบอก หนูคิดถึงข้าวมันไก่ ร.ร เก่าแม่ครัวทำข้าวมันไก่อร่อยที่สุด...555555...ออกแนวเห็นแก่รับประทาน...ฝันดีอีกครั้งค่ะ...


โดย: deeplove วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:1:46:21 น.  

 
โหปี้ก๋า เทอมละเป็นแสนเลยก๊ะ นี่มันส่งละอ่อนไปเฮียนหนังสือหรือว่าลงทุนทำธุรกิจอะหยั๋งกั๋นนี่


โดย: prunelle la belle femme วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:4:10:38 น.  

 
[ Click Me More Comment ]
อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณก๋า


โดย: KeRiDa วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:4:31:26 น.  

 
อรุณสวัสดิ์เจ้า อ้ายก๋า น้องหมิงหมิง มาดาม
มาเยี่ยมโฮงเฮียน ต้นกล้า ของน้องหมิงหมิง เจ้า
บรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนรู้ของละอ่อนดีจังเลย
emoemo


โดย: Mein Schatz วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:4:54:44 น.  

 
1 ขวบ 7 เดือน รับไหมมคะ


โดย: แนน IP: 118.172.169.6 วันที่: 4 ตุลาคม 2556 เวลา:18:31:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
กะว่าก๋า
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 335 คน [?]
มองฉันอีกครั้ง
เธออาจเห็นฉัน
หรืออาจไม่เห็นฉัน

ฉันแค่แวะผ่านทางมา
และอาจไม่หวนกลับมาทางนี้อีกแล้ว

เราเคยรู้จักกัน
และมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

มองดูฉันอีกครั้ง
เธออาจเห็นฉัน
และฉันอาจมองไม่เห็นเธอ.

[Add กะว่าก๋า's blog to your web]