ฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือวัคซีนบูสเตอร์ เข็ม 3 อเมริกา

วันนี้เรามาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่3 หรือวัคซีนบูสเตอร์ ซึงที่ทำงานเราจัดฉีดให้เเก่พนักงานทุกคน หากจะถามว่าถามว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ เป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่?

ตอบว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนสำหรับทุกคน เพราะวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งสามชนิด (ไฟเซ่อร์, โมเดอร์นา เเละจอนห์สันเเอนด็จอนห์สัน) ได้รับการรับรองในอเมริกา ต่างพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ เห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่ลดลงต่อเนื่อง แต่สำหรับบางคน เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือผู้ทำงานอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ฯลฯ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสกลับมาติดเชื้อได้สูง เพราะไวรัสสายพันธุ์หลักที่แพร่หลายในอเมริกาปัจจุบันนี้ คือสายพันธุ์เดลต้า ไวรัสกลายพันธุ์ที่มีความรุนแรงในการแพร่เชื้อมากขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ได้ประกาศยอมรับและแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ของโมเดอร์น่า และของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน หลังจากที่โอเคให้กับวัคซีนของไฟเซอร์ฯ มาก่อนหน้านั้นแล้วพักใหญ่ พร้อมกันนี้ ซีดีซี ยังบอกด้วยว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ หรือวัคซีนเสริมเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายหลังจากฉีดครบโดสมาแล้วระยะหนึ่งนั้น สามารถฉีดต่างยี่ห้อกับวัคซีนชุดแรกได้ เรียกว่า mix and match ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพเหมือนกับการฉีดซ้ำยี่ห้อเดิม ทั้งนี้เพื่อให้การฉีดบูสเตอร์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากที่สุด โดยเฉพาะในสถานพักฟื้นผู้ป่วยหรือบ้านพักคนชรา ที่บางครั้ง การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้

319 สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ และโมเดอร์น่า ครบสองเข็มมาแล้วนั้น การฉีดบูสเตอร์ ทำได้หลังจากการฉีดโดสที่สองอย่างน้อย 6 เดือน และจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

134ใครมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอฉีดบูสเตอร์
4311.อายุ 65 ปีขึ้นไป
4312.ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานพักฟื้นระยะยาว (long-term care setting) และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
4313.มีโรคประจำตัว และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
4314.ทำงานหรืออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยง และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
4315.มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสถานภาพ (ที่ไม่เท่าเทียม) ทางสังคม (social inequity) และมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสำหรับคนที่ฉีดโดสแรกของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมานั้น ต้องฉีดโดสแรกมาแล้วอย่างน้อย 2 เดือน และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

134งานอะไรบ้างที่เข้าข่าย “เสี่ยง” และทำให้เรามีสิทธิ์ขอฉีดวัคซีนบูสเตอร์
4311.เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน หรือ first responder ทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์, ดับเพลิง, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ในสถานพักฟื้นระยะยาว
4312.เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา เช่นครู เจ้าหน้าที่ธุรการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในศูนย์เด็กเล็ก หรือ daycare ด้วย
4313.แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
4314.เจ้าหน้าที่ในโรงงาน
4315.พนักงานที่ทำงานในเรือนจำ หรือคุก
4316.พนักงานไปรษณีย์
4317.พนักงานขนส่งมวลชน
4318.พนักงานร้านของชำ (ซูเปอร์มาร์เก็ต)
4319.และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า (frontline workers) หรืองานที่ต้องเจอะเจอผู้คนเป็นจำนวนมากทุกประเภท รวมถึงพนักงานในร้านอาหาร

134จะขอฉีดบูสเตอร์ได้อย่างไร?
431ศูนย์ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะให้บริการนี้โดยไม่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้า หรือจะไปฉีดที่โรงพยาบาล คลินิก หรือศูนย์การแพทย์ต่างๆ ที่เราเป็นคนไข้อยู่, ร้านขายยา 

134ฉีดวัคซีนบูสเตอร์แบบ mix and match ได้ในกรณีไหนบ้าง?
431ได้ในทุกกรณี ตามหลักการที่ว่าการฉีดวัคซีนเพียงหนึ่งโดส ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน สามารถเรียกว่าเป็นวัคซีนบูสเตอร์ได้ทั้งสิ้น หากฉีดของ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เราก็สามารถเลือกฉีดบูสเตอร์ได้ทั้ง จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน, โมเดอร์น่า หรือไฟเซอร์ เพียงแต่ต้องรออย่างน้อย 2 เดือนหลังจากฉีดโดสแรกเท่านั้น  หากฉีดสองโดสแรกของโมเดอร์น่า หรือไฟเซอร์ การฉีดบูสเตอร์ก็เลือกได้ทั้งสามชนิดเช่นกัน เพียงแต่ต้องรออย่างน้อย 6 เดือนหลังจากฉีดโดสสองเท่านั้น

134การฉีดวัคซีนบูสเตอร์ มีผลข้างเคียง หรือ side effects ที่ควรกังวลหรือไม่?
431ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนบูสเตอร์นั้น จะเหมือนกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังการฉีดโดสแรก หรือโดสที่สอง คือบางคนอาจจะปวดแขน หรืออาจจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัด เช่นปวดเมื่อยร่างกาย หนาวสั่น เพลีย ฯลฯ โดยอาการดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

134หลังฉีดบูสเตอร์แล้ว จะอัพเดทข้อมูลการฉีดวัคซีนของเราอย่างไร?
431เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฉีดวัคซีน จะอัพเดทข้อมูลการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ลงในบัตรขาวของ ซีดีซี ซึ่งเรา (จะต้อง) นำติดตัวไปด้วย 

ในกรณีที่เราเอาบัตรฉีดวัคซีนฯ ไปเคลือบพลาสติกแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ฯ อาจจะออกบัตรใหม่ให้เลย หรือไม่ก็ใช้สติ๊กเกอร์ที่ระบุวันที่และชนิดของวัคซีนบูสเตอร์ แปะลงบนบัตรเดิมของเรา

คนที่ดาวน์โหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนแบบดิจิตอล (Digital COVID-19 vaccine records) มาใส่ไว้ในมือถือนั้น ข้อมูลจะไม่มีการอัพเดทหลังการฉีดบูสเตอร์ ดังนั้นเราจึงต้องดาวน์โหลดอีกครั้งหลังการฉีดบูสเตอร์ผ่านไปแล้วประมาณ 14 วัน
.
433 อย่างที่บอกไปแล้วว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์นั้น อาจจะไม่จำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยู่นอกกลุ่มเสี่ยง ซึ่งยังไม่มีคุณสมบัติในการขอฉีดบูสเตอร์ ในช่วงนี้

443 สำหรับคนที่ยังไม่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ก็ไม่ต้องกังวลว่ายังฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน เพราะคำว่า fully vaccinated นั้น ตีกรอบเพียงแค่การฉีดวัคซีนชุดแรกเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นโดสเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน หรือสองโดสของไฟเซอร์ และโมเดอร์น่า

360 ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนบูสเตอร์หรือไม่ก็ตาม การระมัดระวังตัวเองตามวิธีปฏิบัติที่เราทำตลอดเกือบสองปี ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในสถานที่สาธารณะ หมั่นล้างมือ และเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด ฯลฯ ต่อไปอีกสักระยะ เชื่อว่าอีกไม่นานนักวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ก็จะผ่านพ้นไป

หมายเหตุ : เราฉีดโมเดอร์น่าทั้ง 3เข็มค่ะ เข็มเเรกฉีดเมื่อวันที่ 4 มกราคม, เข็มที่2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์  เเละเข็มที่ 3บูสเตอร์ ฉีดเมื่อ วันที่ 22 พฤษจิกายน 2021 ปีเดียวกัน


Create Date : 13 พฤศจิกายน 2564
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2564 6:43:29 น. 1 comments
Counter : 298 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร


 
น่าอิจฉากว่าคนไทยในประเทศนะคะโดย: หอมกร วันที่: 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา:21:06:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 3661152
Location :
ชิคาโก United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Single Mom in USA.
ไดอารี่ออนไลน์ของ"ซิงเกิ้ลมัม"ในสหรัฐอเมริกา
ปี 2003 อยู่เมือง Rex รัฐจอร์เจีย
ปี 2010 ย้ายไปอยู่เมือง Elon รัฐนอร์ทแคโรไลนา
ปี 2012 ย้ายไปอยู่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ จนถึงปัจจุบัน
ปี 2020 เขียนไดอารี่ออนไลน์ bloggangGroup Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
13 พฤศจิกายน 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3661152's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.