*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้าราชการก็มีหัวใจ : เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพึงได้รับความคุ้มครอง

หลังจากที่ พ.ต.ท.เอกราชฯ สว.ธุรการ ได้เสนอความคิดเห็น "ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง" ต่อกฎหมายที่ห้ามรถยนต์กะบะบรรทุกผู้โดยสารแล้ว ถูกผู้ว่าราชการฯ สั่งให้ผู้การจังหวัดฯ ดำเนินการทางวินัย ตั้งกรรมการสอบสวน ผมได้พยายามเขียนประเด็นต่าง ๆ ให้เห็นไปแล้ว เช่น
...................
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจที่จะมาสั่งการดังกล่าวหรือไม่ คำตอบ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่มีอำนาจดังกล่าวเลย เพราะผู้ว่าฯ กำกับดูแลราชการส่วนภูมิภาคเท่านั้น ซึ่งตำรวจ เป็นราชการส่วนกลาง
๒) ข้าราชการมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นหรือไม่ คำตอบคือ มีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ในการแสดงความคิดเห็นและการรวมตัวเป็นองค์กรแรงงานเพื่อต่อรองสิทธิประโยชน์และสภาพเงื่อนไขการจ้าง เช่น สวัสดิการและเงินเดือน ซึ่งกรณีนี้ ได้รับการรับรองโดย รธน. ๒๕๕๐ และ กฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเป็นองค์กรหรือสหภาพแรงงาน
๓) นอกจากนี้ ผมยังได้ยกมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ที่ต้องการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ข้าราชการร่วมกิจกรรมทางการเมือง และเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ แต่จะต้องไม่แต่งเครื่องแบบบราชการหรือเครื่องแบบพรรคการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับในหน้าที่การงานหรือช่วยเหลือกัน
๔) อีกทั้ง ยังได้นำกฎเกณฑ์ของทหารสหรัฐฯ ในการเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมาทางการเมืองต่าง ๆ มาให้ดูอีกส่วนหนึ่งด้วย
.................
ที่ยกมานั้น ก็ต้องแสดงว่า โลกที่เจริญแล้ว เขาไปถึงขั้นไหนกันแล้ว ทำไม องค์กรราชการไทย จึงยังติดยึดว่าข้าราชการพูดอะไรไม่ได้เลย
..................
ผมเห็นว่า กรณี พ.ต.ท.เอกราชฯ แม้จะไม่ได้ประกาศชัดแจ้งว่า จะพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ก็ตาม พ.ต.ท.เอกราชฯ จะพูดว่า พูดในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ เพื่ออธิบาย ถึงข้อดีข้อเสีย และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนตรากฎหมาย ก็ไม่ได้ผิดอะไรแม้แต่นิดเดียว
..................
ข้าราชการ มีเสรีภาพเช่นเดียวกับประชาชน แม้จะถูกครอบด้วยวินัย หรือ สมรรถนะในการเป็นราชการก็ตาม แต่การกระทำใด ๆ ที่จะถูกจำกัดนั้น ต้องมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มาก คือ ความเสื่อมทรามหรือภัยต่อความอยู่รอดของรัฐเท่านั้น หากไม่มีภัยที่ชัดแจ้งจากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว รัฐธรรมนูญฯ กติกาสากลที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ( Free Speech ) และเสรีภาพในการรวมตัวเป็นองค์กรแรงงานตาม ICCPR ที่ไทยยอมรับผูกพัน ย่อมคุ้มครองข้าราชการทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตได้
..................
การที่จะมีการตั้งคณะกรรรมการสอบสวนทางวินัย โดยทราบอยู่แล้วว่า พ.ต.ท.เอกราชฯ ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ หรือ กติกาสากลที่ไทยยอมรับผูกพัน และไม่มีข้อวินัยที่ชัดแจ้งในการห้ามมิให้ข้าราชการพูด ย่อมจะนำวินัยเล็กน้อย ๆ ที่เป็นบทกวาดหรือเหมารวม สำหรับตำรวจ คือ ข้อหาว่า "ประพฤติตนไม่สมควร" มาใช้เป็นโทษต่อ พ.ต.ท.เอกราชฯ ย่อมไม่ถูกต้อง
...................
การตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ต.ท.เอกราชฯ จึงอาจจะถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งให้เขาเสียหาย อันถือเป็นเจตนาพิเศษ ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๕๗ ได้อีกด้วย
..................
จากสิ่งที่ พ.ต.ท.เอกราชฯ กล่าวไว้ จึงอยู่ในข่าวที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญทุกประการ อีกทั้ง พ.ต.ท.เอกราชฯ ซึ่งเป็นข้าราชการ ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอำนาจอธิปไตยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป การเสนอความคิดเห็นติชมโดยสุจริตในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้รับการคุ้มกันทุกประการ หากจะห้ามข้าราชการไม่ให้พูดใด ๆ ( หรือให้พูดเฉพาะป้อยอ) ย่อมเป็นการลดทอนความเป็น "มนุษย์" ของข้าราชการนั้น อันถือว่าเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของข้าราชการโดยชัดแจ้ง ซึ่งถือเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยตรง
...................
ในขณะที่ประเทศไทย ต้องการพัฒนาไปสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งต้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กล้าหาญที่จะเสนอความคิด และนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามของประเทศ ซึ่งไม่เพียงประชาชนทั่วไปเท่านั้นที่จะรวมสร้างสรรค์ ราชการนี่แหละที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาและมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว แต่ถ้าระบบราชการ กลับเลือกที่จะกดข้าราชการมิให้พูดเรื่องใด ๆ กรณีนี้ ย่อมถือเป็นการขัดต่อนโยบายรัฐบาลโดยตรงด้วย


Create Date : 06 เมษายน 2560
Last Update : 6 เมษายน 2560 20:51:48 น. 1 comments
Counter : 489 Pageviews.

 
สวัสดีนะคะ แวะมาเยี่ยมนะจ้าาา

sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 3951724 วันที่: 28 มิถุนายน 2560 เวลา:16:28:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 75 คน [?]
คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com


รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "


University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!


ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!


Online Users


Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.