เทียนหยด... เทียนหยด ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta repens L : Duranta erecta L

ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE

ชื่อสามัญ : Sky flower; Golden dew drop; Pigeon berry; Duranta

ชื่อพื้นเมือง : ฟองสมุทร พวงม่วง เทียนไข(กรุงเทพฯ) สาวบ่อลด(เชียงใหม่) เครือออน(แพร่) เอี่ยฉึ่ง(จีน)

ถิ่นกำเนิด : อเมริกาเขตร้อน

ชนิดพืชและขนาด : ไม้พุ่ม รูปทรงไม่แน่นอน ลำต้นสูงได้ 1-3 เมตร กิ่งมีลักษณะลู่ลง

สีดอก : สีม่วงอ่อน ขาว ออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีมากในช่วงฤดูฝน

ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง เติบโตได้ดีในดินร่วนซุยปนทราย ระบายน้ำดี มีแสงแดดเต็มวัน ...... ลักษณะทั่วไปของต้นเทียนหยด ...

" ต้นเทียนหยด " จัดเป็นพรรณไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านสาขามากมายรอบลำต้น ตั้งแต่โคนต้นถึงยอด ลำต้นสีน้ำตาล ลักษณะรูปทรงของพุ่มไม่แน่นอน

ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 1-3 เมตร กิ่งมีลักษณะลู่ลง ตามกิ่งอาจมีหนามบ้างเล็กน้อย เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ตัดแต่งรูปทรงตามต้องการได้ ...

ใบเทียนหยด ... ใบของเทียนหยดเป็นใบเดี่ยว ใบออกเรียงสลับตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆไปตามกิ่งก้าน

ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมหรือมนแต่จะสั้น โคนใบสอบหรือเรียวยาวไปจนถึงก้านใบ

ส่วนขอบใบเป็นจักรเป็นฟันเลื่อยห่างๆกันไปเล็กน้อย ใบกว้างประมาณ 3-3.5ซม. และยาวประมาณ 5-6 ซม.

แผ่นใบเป็นสีเขียว ก้านใบสั้น ออกใบดกเต็มต้น ใบเป็นพุ่มหนา ...

.. ดอกเทียนหยด ... ออกดอกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและส่วนยอดของลำต้น ช่อดอก

จะห้อยลง ยาวประมาณ 5-10 ซม. ประกอบกับมีดอกขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกย่อยเมื่อบานเต็ม

ที่จะมี ขนาดกว้าง ประมาณ 1-1.5 ซม. โดยดอกจะทยอยบานครั้งละ 5-6 ดอก โคนกลีบดอก

เชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายแยกเป็น5กลีบขนาดไม่เท่ากัน สีม่วงหรือสีขาว กลีบเลี้ยงสีเขียว

เชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5ริ้ว ออกดอกตลอดปี ดอกดกในช่วงฤดูฝน ดอกมีสีขาวและม่วง


ดอกเทียนหยดสีม่วงอ่อน พบเห็นได้ทั่วไป ที่กลีบดอกจะมีแต้มขีดสีม่วงเข้มอยู่สองกลีบ ...

ดอกเทียนหยดสีขาว ลักษณะทั่วไปเหมือนเทียนหยดสีม่วงแต่ที่กลีบดอกจะเป็นสีขาวล้วน ...ผลเทียนหยด ออกผลเป็นพวงหรือช่อห้อยลง ผลมีขนาดเล็กและและมีจำนวนมาก ลักษณะของผลเป็นรูปกลมรี

มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นมันสดใส และยังมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ได้ชื่อเทียนหยด คาดว่าน่าจะเป็นเพราะ เมื่อผลแก่ ผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มค่อนไปทางสีส้ม ผลเป็นมันเงาสดใส คล้ายเทียนหยดลงมา

และมักจะติดผลแบบนี้นานนับเดือน จึงเป็นจุดเด่นของไม้ประดับชนิดนี้ ที่ทำให้จดจำได้ง่ายกับผลสีเหลืองส้มของเทียนหยด... พิษของเทียนหยด ...

ส่วนที่เป็นพิษ : ใบ ผล และเมล็ด โดยในใบพบกรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic acid, HCN) หรือไซยาไนด์
ส่วนในผลเทียนหยดพบสารในกลุ่มซาโปนินที่เป็นพิษ ได้แก่ duratoside IV, duratoside V
หากรับประทานเข้าไปแล้วเคี้ยว อาจทำให้เสียชีวิตได้ (แต่ถ้าไม่เคี้ยว ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย)

อาการเป็นพิษ : ผู้ป่วยที่รับประทานใบเทียนหยดในปริมาณมาก สาร hydrocyanic acid
จะทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนได้ จนทำให้มีอาการตัวเขียว และอาจถึงกับเสียชีวิตได้ แต่ถ้ารับประทาน
ในปริมาณน้อย ก็อาจจะมีอาการอาเจียนและท้องเสียได้ ส่วนผู้ป่วยที่รับประทานผลเทียนหยด จะมีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ลำไส้อักเสบ ปวดศีรษะ ส่วนในรายที่เกิดอาการเป็นพิษรุนแรง
เนื้อเยื่อที่อยู่ลึก ๆ อาจถูกทำลายเม็ดเลือดแดงอาจแตกได้ ในกรณีที่มีการดูดซึมของสารพิษ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง
กระหายน้ำ หน้าแดง จิตใจมีความกังวล ตาพร่า และม่านตาขยาย พิษที่รุนแรง ทำให้กล้ามเนื้อไม่มีแรง
การประสานงานของกล้ามเนื้อไม่ดี สุดท้ายการไหลเวียนของเลือดไม่สม่ำเสมอ ชัก และเสียชีวิตในที่สุด

การรักษา : ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นควรทำให้พิษลดลงโดยการทำให้อาเจียน และให้สารหล่อลื่น
เช่น นมหรือไข่ขาว ถ้าอาเจียนรุนแรง มีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด ...... ประโยชน์ของเทียนหยด

ผลแก่จัดของเทียนหยดมีสารแอลคาลอยด์ จำพวก NARCOTINE ซึ่งหากนำไปหมักกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100

จะได้สารละลายใช้ฆ่าลูกน้ำในบ่อ หรือที่น้ำขังได้ แต่หลักๆใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป หรือปลูกไว้เป็นแนวรั้วบัง

ปลูกง่ายและดูแลรักษาง่าย ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชเข้ามาทำลาย สามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามต้องการ

ไม่ควรปลูกใกล้สนามเด็กเล่น เพราะผลและใบมีพิษ เด็กอาจเก็บมากินได้ ใช้ปลูกเป็นแนวรั้วป้องกันสัตว์กินพืชได้ดี

นอกจากเทียนหยดไทยแล้ว ยังมีเทียนหยดญี่ปุ่นซึ่งมีลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างกัน ต่างกันแค่สีของดอกเท่านั้นเอง


... เทียนหยดญี่ปุ่น ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta repens L : Duranta erecta L

ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE

ชื่อสามัญ : Sky flower; Golden dew drop; Pigeon berry; Duranta

ชื่อพื้นเมือง : ฟองสมุทร ช่อม่วง พวงม่วง เทียนไข

ถิ่นกำเนิด : อเมริกาเขตร้อน

ชนิดพืชและขนาด : ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงได้ 1-3 เมตร

สีดอก : ม่วงเข้มปลายกลีบสีขาว ออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีมากในช่วงฤดูฝน

ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง เติบโตได้ดีในดินร่วนซุยปนทราย ระบายน้ำดี มีแสงแดดเต็มวัน ..... ขอบคุณข้อมูลดีๆและเจ้าของบทความค่ะ ..

//www.doctor.or.th/article/detail/4042

//puechkaset.com/

//frynn.com/

https://th.wikipedia.org/wiki/

//www.suansavarose.com/index.php?lite=article&qid=168642


นอกจากเทียนหยดแล้ว ก็มีต้นเทียนทองที่มีดอกและผลคล้ายเทียนหยดมากๆ ต่างกันที่ใบและสีของใบ

จขบ จะนำเสนอดอกเทียนทองในโอกาสต่อๆไปค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในบล็อกหน้าค่ะ


Create Date : 28 มกราคม 2559
Last Update : 30 มกราคม 2559 12:55:36 น. 39 comments
Counter : 12738 Pageviews.

 
ฮั่นแน่ บทจะขยันก็ทำได้นี่นา อิอิ
เทียนหยด เม็ดเล็ก ๆ เหลือง ๆ เหมือนเทียนหยด น่ารักน่าเอ็นดูเนอะ
เพิ่งรู้ว่ามีพิษถึงตายเลยนะ แฮ่ ๆ

ได้พล็อตนิยายเรื่องใหม่ แนวสืบสวนสอบสวน
ผู้ตายถูกฆาตกรรมด้วยผลเทียนหยดนี่เอง อิอิ

พรุ่งนี้ไว้อัพบล็อกใหม่บ้างดีกว่า


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 มกราคม 2559 เวลา:20:07:46 น.  

 
เทียนหยด ชอบทั้งผลและดอกเลยค่ะ น่ารักดีนะคะ
แต่ละภาพสวยสดชื่นมากค่ะน้องต่าย

ย้อนโหวตให้น้องต่ายกับงานตะพาบมาค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

NENE77 Literature Blog ดู Blog

-----------------------------

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 28 มกราคม 2559 เวลา:23:28:57 น.  

 
เมื่อก่อนที่บ้านเคยปลูก จำได้แล้วชอบเด็ดเม็ดมาปาเล่น ตอนนี้หายไปแล้ว เศร้าจริงๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 28 มกราคม 2559 เวลา:23:41:41 น.  

 
บล็อกใหม่มาแล้วจ้า
ทำดอกพิทูเนีย แต่เอาดอกยาสูบมาฝาก อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:10:45:47 น.  

 
555 จะว่าไป เราก็มีบล็อกดอกไม้ทำดร้าฟท์ไว้เยอะแยะเหมือนกัน
หลายครั้งที่กะจะออนแอร์ เจอคนอื่นออนแอร์วันเดียวกันเลย ก็เลยต้องเก็บไว้ก่อน
หนีไปทำกับข้าวซะหลายบล็อกเลย จริง ๆ บล็อกกับข้าวก็เยอะนะ ก็ต้องกินทุกวันนี่นา
พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนข้างบ้านจะหมั่นไส้เอา 555

อย่างพิทูเนียนี่กะออนแอร์ตั้งแต่วันปีใหม่ด้วยซ้ำ โดนปาดหน้าเลย late มาจนวันนี้

เรื่องสมาธิสั้น ... สั้นมาก สั้นน้อย
เวลามีอะไรน่าสนใจกว่า เราก็เป็นเหมือนกันแหละ 555

พล็อตนิยายแนวพิศวาสฆาตกรรมตอนนี้ฮิตมากในทีวี
มีพวกต้นไม้ดอกไม้มีพิษเป็นตัวเดินเรื่องด้วยนะ จริงหรือเปล่า หรือแค่จินตนาการของคนเขียนก็ไม่รู้
รู้แต่สนุกเค้าล่ะ (หมายถึงคนเขียนนะ)โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:11:55:18 น.  

 
ฮั่น นั่นแน่ 555

สาย อ.เต๊ะ ที่กำลังเคลิ้มกะใบยาสูบ มารายงานว่า จขบ นี้การบ้านไม่ทำ หนังสือไม่อ่าน

พรุ่งนี้จะสอบอยู่ รอมร่อ ยังแอบหนีมาอัพบล็อกอีกแน่ะ

แบบนี้ต้องฟ้องครูซะดีมั้ยเนี่ยยยๆๆๆ 555

คุณน้องต่ายบอก เอ็งเคยโดนแท็คทีม จขบ บล้อกเทียนหยดติ๋งๆ กะบล้อกใบยาสูบ ฟรีคิ้ก เข้าจุดโทษหรือยัง

ถ้ายังเดี๋ยวข้า2คน จะจัดให้ สาระแนดีนัก555

ต้นเทียนหยดนี่ สมัยก่อนตอนเด็กๆ ไม่ยักกะรู้ว่ามีพิษนะเนี่ย
ด้อมๆมองจะขบแทะเล่น อยู่หลายหนแล้ว

แต่โชคดีเปลี่ยนใจ ไปขโมยมะม่วงบ้านข้างๆได้ซะก่อน เลยรอดไป

ไม่งั้นคงไปสวรรค์ตั้งแต่ 7 ขวบแล้วมั้งเรา แฮ่ๆ

ส่วนเรื่องสมาธิสั้นนั้น อ.เต๊ะ พอจะรู้จักอาจารย์หมออยู่คนนึง
พอจะรักษาให้ได้ แม้ตัว อาจารย์แก จะดูอาการไม่เต็ม เท่าไหร่
แต่ก็ยินดีช่วยเหลือ คิดค่ารักษา เป็นค่ายกครู สิบสลึงก็พอ

สนใจติดต่อ นพ.บขส .อบต.สปช.multiple
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบสมองส่วนหน้า กลาง ท้าย3ตัว โต้ดก้ได้ อิอิ

ติดต่อมัน เอ๊ย เค้าได้ตลอด 24 ชม. ที่หลังรพ. ข้างห้องน้ำหญิง
ออฟฟิต เค้าอยู่ตรงนั้นแหละ 555

ปล.โหวตวันนี้หมดจ้า เพราะเอาไปติดสินบน เจ๊คนที่เมาใบยาสูบอยู่นั่นแหละ 555

โดย: multiple วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:15:44:47 น.  

 
โหวต Home & Garden Blog ครับน้องต่าย

พี่ก๋าเพิ่งรู้ว่าต้นเทียนหยดมีพิษด้วยนะครับ

แต่ดอกเค้าสวยดี
บางครั้งก็จำผิด จำสลับกับต้นชาสีทองครับ

ปล. ลูกน้องพี่ก๋าคนนึง
แฟนเค้าทุบตีกันตลอด
แต่ก็ไม่เห็นเลิกกันสักทีครับ 555

บางทีเรามองอย่างคนนอกเข้าไป
ก็ไม่รู้ว่าจะทนไปทำไม
แต่เค้าคงมีเหตุผลของเค้าครับ


ปล.2 เชียงใหม่ยังเย็นๆอยู่
แต่บ่ายนี้มีแดดให้เห็นแล้วล่ะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:16:09:20 น.  

 
ชอบสีนี้เนาะ เค้าไล่เฉดอ่อนเข้มสวยเลย
ถ่ายภาพสวยด้วยแหละ
แต่เราไม่ค่อยชอบลูกหยดเท่าไหร่นะ อยากให้ออกดอกเต็มต้นมากกว่า
สวยอย่างนี้แต่ก็มีพิษด้วย ถ้าบ้านมีเด็กเล็กยิ่งต่องระวังเนอะ
เผลอจับใส่ปากละยุ่งแน่โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:16:46:59 น.  

 
โอ้โห...สวยแต่ก็มีพิษถึงกับชีวิตเลยนะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:16:56:08 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:21:15:04 น.  

 
ความงามที่้ซ่อนพิษอันน่ากลัว ไซยาไนด์เลย
กรี๊ดด

แทบจะโหวตหมวดภาพถ่ายงามๆเลยจ้าน้องต่าย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog

ขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะ


โดย: anigia วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:21:56:52 น.  

 
สวยงามมากค่ะ . . .บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:22:39:20 น.  

 
โอ๊ะ บล็อกนี้จัดสวย หรือคุณต่ายจะมาโฉมใหม่?
ก่อนอื่นเอาโหวตใบไม้ใบหญ้าไปก่อน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เจ้าต้นนี้มีพิษด้วยนะเนี่ย แต่หน้าตามันก็ไม่น่าจับเข้าปากหรอก

ส่วนสาระของบล็อกชีริวนั้นก็เหมือนนครสุดขอบฟ้าครับ ดูเหมือนจะมี แต่ไปไม่ถึง


โดย: ชีริว วันที่: 29 มกราคม 2559 เวลา:22:46:27 น.  

 
อ.เต๊ะ มาจัดยาชุดแรกให้ก่อนเลยนะครับ อิอิบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: multiple วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:2:55:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับน้องต่ายโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:6:53:10 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องต่าย โห..อัพบล็อกใหม่แล้วขยันจริงๆ อิอิ พี่กิ่งยังอยู่ที่เดิมเลยจ้า ขอเวลาอีกสัก สองวันก่อนจ้า

ดอกเทียนหยดสวยจริงๆค่ะมีประโยชน์ด้วยพี่กิ่งโหวตให้จ้า

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Opey Education Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:11:05:12 น.  

 
เข้ามาชมและอ่านเรื่องราวของหยดเทียนครับผม


โดย: ผมไม่ได้บินคนเดียวสู่โลกฯ (เตยจ๋า ) วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:14:17:32 น.  

 
เทียนหยดเป็นดอกไม้ที่พี่ชอบมากสมัยเรียนมัธยมต้น
เพราะที่โรงเรียนปลูกไว้ เวลาเป็นดอกก็สวยมีทั้งม่วงและขาว เวลาเป็นเม็ดเทียนก็สวยน่ารักค่ะ
ตอนนี้พี่ก็เลยปลูกไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว แต่เห็นทีไรก็อดคิดถึงที่มาไม่ได้ค่ะ สว.ชอบคิดเรื่องความหลังค่า ^__^


โดย: เนินน้ำ วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:17:00:12 น.  

 
ไปสำรวจห้างตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ลืมไปว่าเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน รถติดมหาวินาศเล้ยยยย
วันนี้ก็ยุ่งตั้งแต่เช้า สลบไปตั้งแต่บ่ายเพิ่งตื่น
สงสัยจะเมายา อย่างที่ นพ.บขส.อบต.สปช.multiple บอกมั้ง 555

ขอบคุณดอกไม้สวย ๆ ที่เอาไปฝากจ้า ชอบ ๆ
เราก็มีเหมือนกัน อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:17:00:18 น.  

 
555 ตี2 ตี3 นี่มันเวลาออกหากิน เอ๊ย ออกปฎิบัติงาน ของ อ.เต๊ะ เลยนะคร้าบ เย้ย

คุณน้องต่ายบอก สงสัยเอ็งต้องเป็นกระหัง แหงๆ ถึงต้องออกหากินไปเป็นเพื่อนกระสือ แบบนั้น 555

จริงๆ ถ้ามาสิง เอ๊ย เข้าฝันได้ ก็ทำไปแล้วละครับ จะได้ไม่ต้องมาพิมพ์ให้เมื่อย 555

ว่าแต่ว่า วันนี้เสาร์แล้ว ได้ทำการบ้าน ได้อ่านหนังสือจะไปสอบหรือยังครับนี่ อิอิโดย: multiple วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:18:46:22 น.  

 
เทียนหยด สีสวยทั้งม่วงอ่อน และ เทียนหยดญี่ปุ่น
เทียนทอง ไม่ค่อยเห็นออกดอกเหมือนเทียนหยดนะคะ
ภาพสวย จัดรูปหน้าสวยจังค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:21:34:12 น.  

 
อ่านเม้นท์น้องต่าย
แล้วพี่ก๋าก็พยักหน้าตามไปด้วย
เป็นอย่างนั้นเลยครับ
บางทีเราด่าคนๆนึง
ทั้งๆที่ยังไม่ทราบความ ไม่ทราบเรื่องจริงทั้งหมด
แต่เราตัดสินเค้าไปแล้ว
จากความจริงด้านเดียวที่เรารับรู้

การเมืองเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากครับ
อยากให้รู้สึกอย่างไร
ก็ป้อนข้อมูลใส่ด้านเดียว
ใครเสพข่าวช่องเดียวก็ตกเป็นทาสข้อมูลได้ทันทีเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 มกราคม 2559 เวลา:21:59:52 น.  

 
เทียนหยดสวยงามทั้งดอกและผลเลยนะครับ ที่บ้านผมก็ปลูกเอาไว้เหมือนกัน
ผมเพิ่งรู้นี่แหละว่าว่าผลมันมีพิษด้วย ต้องบอกลูกว่าไม่ให้เก็บมากิน
แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีลูกหรอก ถ้ามีจะบอกแน่ ๆ ครับ


โดย: 9A วันที่: 31 มกราคม 2559 เวลา:3:46:56 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับน้องต่ายโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 มกราคม 2559 เวลา:7:11:32 น.  

 
ปอมมีกาแฟมาฝากในวันสบายๆนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 31 มกราคม 2559 เวลา:19:14:16 น.  

 
นั่นสิบล็อกดอกไม้ที่นี่สวยมานานแล้วนี่นา เราก็ติดภาพแต่นิยายที่มีแต่ตัวละครชื่อน่ากิน (แต่ปฏิบัติตนอุบาทว์จ้าดจั้ว) เต็มไปหมด
หัวบล็อกก็สวยนะครับ โดยเฉพาะรูปที่สองอันนี้กินกับน้ำพริกกะปิใช่มั้ยครับ?


โดย: ชีริว วันที่: 31 มกราคม 2559 เวลา:20:34:30 น.  

 
ขอบคุณน้องต่ายสำหรับดอกเทียนหยดสวยๆที่ฝากให้พี่ต๋านะคะ
สุขสดชื่นในวันเริ่มต้นสัปดาห์ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:7:54:55 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะ

-----------------------------

มามะ มาให้แปะหัวใจซะดี ๆโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:12:46:13 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: ก้นกะลา วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:0:18:38 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะ

รอบนี้มาส่งกำลังใจให้ดอกไม้และภาพถ่ายสวย ๆ ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Travel Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:8:25:59 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะ

-------------------------------

เมื่อคืนอุตส่าห์ย่องมายามวิกาลนะตะเอง อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:9:14:26 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะ


แปะ 1 ใจอวบนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:18:16:20 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: ก้นกะลา วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:0:33:00 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog

เห็นบ่อย เพิ่งทราบว่ามีพิษ ค่อนข้างมาก
คงพอ ๆ ดอกบางต้นเราไม่รู้ หักกิ่งเล็ก
จิ้มฟัน.. แคะฟัน... น่ากลัว..ครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:15:32:25 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: ก้นกะลา วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:1:11:18 น.  

 
ส่งความรักค่ะต่าย รักกันๆคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ NENE77 เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:11:14:43 น.  

 
จขบ. หายยยยยยยยยยย


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:14:52:27 น.  

 


โดย: NENE77 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:15:02:39 น.  

 
ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ


โดย: หยกฟ้า IP: 110.77.239.66 วันที่: 7 เมษายน 2560 เวลา:9:06:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

NENE77
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
ALL Flowers
พุดพิซญา
ดาวกระจาย
ผีเสื้อแสนสวย
ดาวทอง
เล็บมือนาง
ดอกอัญชัน
ดาวประดับ
ดอกรัก
เทียนหยด
ดอกลิปสติก
ชาฮกเกี้ยน
หัวใจสีม่วง
บานชื่น
ดอกนีออน
กระดังงาสงขลา
ซัลเวีย
เฟื่องฟ้า
แย้มปีนัง
หงอนไก่ไทย
ถั่วผีดอกแดง
ดอกต้อยติ่ง
ผักเสี้ยนขน
เซ่งใบมน
กระดุมทองเลื้อย
จิงจ้อขาว
โคกกระสุน
หญ้าขัดมอญ
หญ้าดอกขาว
หญ้าแห้วหมู
ผักขมหิน
               

Group Blog
 
<<
มกราคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
28 มกราคม 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add NENE77's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.