สุชาคริยา : ปฐภูมิภักดิ์ ทักขิเณ-อะเวรา & พักตร์อสูร

ห้  อ  ง  ส  มุ  ด  ส่  ว  น  ตั  ว

เรื่องราวในวันนี้ นำเสนอผลงานของนักเขียนคนโปรดของเราอีกท่านหนึ่ง
นั้นก็คือ คุณอ้อย สุชาคริยา

ขอหยิบยกมารีวิวอยู่สองเรื่องด้วยกัน ซึ่งเป็นผลงานชื่นชอบและประทับใจมาก
เรื่องแรก คือ พักตร์อสูร เราเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่ง และนำมาให้อ่านต่อท้ายรีวิววันนี้กันอีกครั้ง
ส่วนเรื่องราวในวันนี้ จะเป็นภาคต่อของเรื่องแรก นั่นก็คือปฐภูมิภักดิ์
(ทักขิเณ-อะเวรา)
 โดย สุชาคริยา

หนังสือทำมือ :  สองเล่มจบ
จำนวน  944  หน้า   ราคา 850  บาทปฐภูมิภักดิ์ ทักขิเณ-อะเวรา เป็นภาคต่อจาก พักตร์อสูร และ สารัตถะรัก
เป็นเรื่องราวของศิษย์พี่ในเรื่องพักตร์อสูร ที่ผิดหวังจากความรักที่มีต่ออุษามันตราศิษย์น้อง
ซึงเป็นตัวเอกอีกคนหนึ่งที่นักอ่านหลายคนให้ความสนใจไม่แพ้คู่พระ-นาง

เล่มนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากเรื่องราวของพักตร์อสูร ซึ่งแต่ต่างจากเรื่องสารัตถะรัก
ที่เขียนเรื่องราวอยู่ในช่วงเหตุการณ์เดียวกันกับพักตร์อสูร แต่เป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งคู่
ใครที่อยากอ่านเล่มนี้ เราอยากให้ไปอ่านสองเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นก่อน
ซึ่งจะทำให้ได้อรรถรสในการอ่านเล่มนี้มากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะปฐภูมิภักดิ์  เป็นเรื่องราวของ อะเวรา เด็กสาวอาภัพไร้ญาติมิตรพึ่งพิง
อยู่ในความดูแลท่านครูอันเป็นของนักปราชญ์แห่งกองทัพของสักกะนครใหญ่ในแดนเหนือ

เดิมที่เธอเป็นบุตรีขององค์โลจนะราช ท้าวเธอแห่งสักกะนครองค์ก่อน
อันเกิดจากพระสนมนางหนึ่งก่อนจะพลาดพลั้งถูกยาวะท้าวเธอองค์ปัจจุบันถูกโค่นล้มบัลลังก์

ท่านครูมหาฉัตรสิงขร ของเธอสงสารแอบอุปการะเลี้ยงดูเธออย่างเงียบ ๆ
ปิดบังนามจริง "ปิยเนตรธเรศตรี" ที่พระบิดาของเธอตั้งให้ อันหมายถึง ผู้นำที่ดีของแผ่นดิน
เปลี่ยนเป็น อะเวรา มิให้ใครรู้ชาติกำเนิด รู้เพียงแต่ว่าเป็นคนติดตามรับใช้เท่านั้น

ท่านครูของเธอเป็นบุคคลที่ผู้ครองนครใด ๆ ล้วนต้องการไว้ใกล้ตัวเพราะเป็นผู้รู้ชำนาญการศึก
ศึิกชิงอำนาจผู้นำย่อมมีผู้รู้เช่นนี้ข้างกาย ปราชญ์ผู้ชำนาญกลศึก ชำนาญเชิงยุทธ์
เมื่อสิ้นปราชญ์ก็ต้องตามหาผู้สืบทอดหรือศิษย์ผู้รู้ความลับของครูตน

การใกล้ชิดท่านครูและได้รับการสืบทอดวิชาความรู้จากท่านครูนั้น
ทำเธอต้องถูกไล่ล่าจากจากผริตตะวาข้าศึกผู้โค่นบัลลังก์ยาวะท้าวเธอที่ท่านครูเธอรับใช้
เธอจึงต้องหนีสุดชีวิต ต่อมาได้รับการช่วยเหลือจาก "วันทะนะ" ผู้เป็นสหายของท่านครูของเธอ
หวังจะพาไปหลีภัยที่มิถิลานครเมืองใต้ตามใบบอกความร้องขอสุดท้ายของท่านครู

ในระหว่างหนีจากการไล่ล่านั้นจากเมืองแดนเหนือไปยังเมืองที่อยู่แดนใต้
ต้องผ่านด่านหลายอย่าง ทำให้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญมากมาย ระหว่างเดินทางนี่เอง
วันทะนะได้ถือโอกาสอบรมสั่งสอนเส้นทางแห่งปราชญ์และการดำรงชีวิตอยู่รอดให้กับอะเวรา
ประหนึ่งดังเป็นตัวแทนของท่านครูของเธอทำให้เธอซาบซึ้งใจยิ่งนักมีเหตุการณ์ผกผันระหว่างทางให้แก้ไขอยู่ตลอด จนเกือบเอาชีวิตแทบไม่รอด
ทำให้เธอต้องมีอันพลัดพรากจากวันทะนะ จับผลัดจับผลูได้มาผู้ข้างกายผริตตะวาผู้เป็นดังศัตรู
ดำรงตำแหน่งปราชญ์แห่งกองทัพให้กับผู้ที่โค่นล้มบัลลังก์ของสักกะนคร และคร่าชีวิตท่านครูของเธอ

เธอปิดบังตัวตนที่มาที่ไปและแต่งกายเป็นชายปกปิดว่าตัวเธอเป็นหญิง
ใช้วิชาความรู้ที่ท่านครูและทักขิเณที่ใช้นามตอนนั้นว่า วันทะนะ คอยสอนสั่งเป็นเกราะป้องกันตัวเอง
ให้อยู่รอดกับผู้คนรอบตัวเพื่อรักษาชีวิตรอทักขิเณกลับมารับตัวเธอไปยังเมืองแดนใต้

..."ชีวิตของคนดั่งมดปลวก การปกครองทั้งแดนเหนือแลแดนใต้มีนายเหนือหัวคอยกำกับ
ทั้งยังมีคนมีอำนาจคอยจับตามองความเคลื่อนไหวของเราทุกฝีก้าว ผิดพลาดคือตาย เพลี่ยงพล้ำคือม้วย
เก่งกาจเกินหน้าคือหมดลมหายใจเร็ววัน สร้างผลงานดีเด่นเกินหน้าผู้ใดจักพบจุดจบเร็วกว่าผู้อื่น

ชีวิตของทุกผู้คนล้วนเป็นเช่นนี้ ยิ่งสายปราชญ์ยิ่งต้องระมัดระวัง
เจ้าเองก็ต้องระวังให้มาก ไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ แม้ข้าพเจ้าเป็นปราชญ์แลผู้อื่นเห็นว่าเป็นอิสระ
แต่ชีวิตของปราชญ์ก็นับว่าอันตรายกว่าคนทั่วไป หากเข้าใจในข้อนี้
ย่อมมีลมหายใจเพิ่งอีกทิวาหนึ่ง ก็เท่านั้น
"..

เด็กหญิงยิ้มกว้างให้แก่เขา พยักหน้ารับทราบ

.."อะเวราเข้าใจแล้วเจ้าข้า อะเวราจักเป็นอันธพาลเหนืออันธพาล
โดยมิให้ผู้ใดรู้ว่าเป็นอันธพาล และจักมิให้วิสัยอันธพาลซึมซับสู่กมลสันดาน จักอดทน
รอวันที่เป็นของอะเวรา มิทำให้ตนเองต้องตายก่อนกาลอันควรเจ้าข้า
"...

สิบปีหกเดือนที่อะเวรา ใช้ชีิวิตอยู่กับศัตรู ทำตัวให้กลมกลืนผู้คนรอบข้างและผู้เป็นนาย
โดยใช้นามว่า ภาสรุะ  เป็นปราชญ์ประจำกองทัพของเมืองสักกะนคร

ภาสุระเป็นที่สนใจพอ ๆ กับที่น่ารังเกียจ สามารถเข้าถึงผู้คนทุกชนชั้น
คบได้ทั้งคนดีคนชั่ว เป็นไปตามที่เธอต้องการ มิฉะนั้นยากปกปิดคุณสมบัติที่แท้จริง
คือ ปราชญ์แห่งกองทัพ ของตนเอง

ดีเกินไป...ในหมู่คนเลว ย่อมอยู่ยาก
เลวเกินไป... ในหมู่คนดีมีศีลธรรม ก็อยู่ยาก
ดีน้อยไป เลวน้อยไป ไม่หาจุดเหมาะสมกับกลุ่มคนนั้น  ๆ
ที่ต้องเข้าไปร่วมงาน ก็ยิ่งอยู่ยาก


เธอจึงเป็นปุถุชนที่ใครก็เข้าถึงตัวได้ ไม่ว่าคนดีหรือคนเลว
ทุกคนที่เข้ามา สามารถทำความรู้จักและร่วมผลประโยชน์กับภาสุระได้ทั้งสิ้น
เธอทำอยู่อย่าง เพื่อมีชีวิตอยู่รอดอยู่รอทักขิเณมาพาเธอไปยังแดนใต้
หรือมิถิลานครที่หมายมาดคาดหวังแต่แรก


อะเวรา หมายถึง มิก่อเวรสร้างกรรมกับผู้ใด
แต่ทุกย่างก้าวของเธอกลับต้องเหยียบย่ำบนชีวิตเลือดเนื้อของผู้คนมากมาย
ทำหน้าที่จัดการเบื้องหน้าและเบื้องหลังสงคราม

เธอฆ่าเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด สังหารผู้คนเพื่อสนองนายเหนือหัว
สร้างความยิ่งใหญ่แก่ผริตตะวากับวิษุวัต แม้ใจลึก ๆ จักเกลียดชังแต่ชีวิตไม่อาจเลือกได้
เมื่ออยู่ในเงื้อมมือผู้ใหญ่แห่งแคว้น จึงต้องก้มหน้าอดทนฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่ง
เพื่อรอวันหลุดพ้นเป็นอิสระในสักวันหนึ่ง

"ข้ารอ ท่าน...เนินนาน
หลับ...ตื่น กลับพบเพียงภาพฝัน
ได้หนุนตัก...ได้แนบกอด...จริงเพียงครั้ง
ได้แนบใกล้...เคียงกาย เพียงเสี้ยวลมหายใจ
แต่เหตุห้วง...อ้อมกอดท่าน...ประทับไว้
ในใจรัก...ข้านั้น...มิลืมเลือน
"ส่วนทักขิเณ ศิษย์ใกล้ชิดท่านครูวัฑฒะโก ศิษย์พี่ของอุษามันตราจาก "พักตร์อสูร"
เขาคือหนึ่งในสายเลือดใหม่ เป็นผู้ปกป้องแผ่นดินมิถิลานคร ภารกิจลับของเขาทำให้ได้พบกับเธอ
โดยนามแรกของเขา ณ วันที่รู้จักกับเธอคือ วันทะนะ ต่อมาเป็น ปราชญ์พเนจร

และนามสุดท้ายตัวตนที่แท้จริงของเขา คือ ทักขิเณแห่งมิถิลานคร
ทักขิเณ หมายถึง บุคคลผู้ควรได้รับทักขิณา ผู้มีความดีงาม อันสมค่าแก่การ
นับถือกราบไหว้ สมค่าแก่การวันทา ฤาวันทะนะ ฤาทักขิเณ

ปฐภูมิภักดิ์ หมายถึง แผ่นดินแรก นครแรกที่ภักดี ปฐภูมิที่ตนภักดี
สงครามทำให้ทักขิเณ-อะเวราได้พบกัน ความลับมากมายที่เขาปกปิดไว้
ชั้นเชิง กลอุบาย ต่างงัดมาใช้ เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว "ผู้ชนะ"
สนามรบ-สนามรัก สิ่งสำคัญที่รักษาเรื่องราวของนิยายเล่มนี้  สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนงำทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการรบ
ทุกยุทธศาสตร์และกลยุทธิ์ที่คุณอ้อยเธอนำมาร้อยเรียงในเรื่องนี้ เราเชื่อว่าเธอดึงศักยภาพจากองค์ความรู้ที่มี
และประสบการณ์จากการเขียนและอ่านทั้งหมดในชีวิตของเธอ นำมาละเลงในเรื่องนี้

อ่านแล้วทึ่ง! อ่านแล้วอึ้ง! อ่านแล้วเกิดความคิดในใจ ...เธอเขียนมันไปได้ยังไง
เป็นอะไรที่อ่านแล้วตื่นตาตื่นใจมากกว่าหลาย ๆ เล่มที่เราเคยอ่าน ณ ช่วงเวลาปัจจุบันเลย

เคยรู้สึกแบบนี้จากการอ่านเรื่องเพชรพระอุมาโดยพนมเทียน และผู้ชนะสิบทิศของยาขอบ
คือ มันสุดยอดมาก ละเมียดละไมในการเขียน ไม่ทิ้งติ่งลืมเงื่อนงำใดให้คาใจ
และ ยังคงความละมุนหวามหวานให้ชื่นใจเช่นเคย

อ่านไปสลับกับพลิกไปดูแผนที่แต่ละเมืองอยู่ตรงไหน มีความเกี่ยวข้องกันยังไง
ไม่ว่าจะเป็นนคร  สักกะ มัททะ ภัคคะ มัลละ สาคละ มัจฉะ โปลิตะ  โรมวิถี มิถิลา กาละจัมปา เจตี
ยิ่งกว่าพักตร์อสูรภาคแรกเสียอีก ต้องค่อย ๆ อ่านไปทำความเข้าใจไป
ทั้งมีความลับซ่อนและซ้อนอยู่ในความไม่ลับมากมาย

..เวียนหัวมั้ย เวียนค่ะ ยอมรับเลย ขนาดเป็นผู้อ่านยังเวียนหัวขนาดนี้
ถ้าเป็นคนเขียน คนวางแผนการรบ ทุกกุลยุทธ์ที่นำมาปรับใช้แล้วร้อยเรียงออกมาในแต่ละเมือง
มันต้องสอดคล้องสอดรับกันยังไงให้มันดูพอดี ให้ดูสมจริง ...คงยิ่งปวดหัวกว่าเชียร์ค่ะ เชียร์ให้อ่าน "ปฐภูมิภักดิ์ ทักขิเณ-อะเวรา" สุดใจขาดดิ้นเลย
อยากให้มาสัมผัสทุกอรรถรสในการอ่านหนังสือดี ๆ เล่มหนึ่ง ที่คนเขียนตั้งใจเขียนมันออกมา

เกือบหนึ่งปีใช้กระดาษเอสี่มากกว่าสิบรีมหรือห้าพันกว่าแผ่นที่ใช้ไปกับการตรวจทาน
ปริ๊นงานตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่า งานล่าช้า ผิดพลาด ก็ไม่ทิ้งคนอ่านคอยอัพเดทผ่านแฟนเพจตลอด
และยินดีคืนเงินหาใครที่จองแล้วไม่ต้องการรอคอยผลงานของเธออีกต่อไป

เขียนด้วยความตั้งใจ  ร้อยเรียงเรื่องราวด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของนักเขียน
 เราในฐานะคนอ่าน  อยากจะบอกกับเธอว่า... เราจะไม่ทิ้งเธอ เรารักผลงานของเธอ
เพราะผลงานของเธอ ไ ม่ เ ค ย ท ำ ใ ห้ เ ร า ผิ ด ห วั ง จ ริ ง ๆพักตร์อสูร
โดย สุชาคริยา

 1 เล่มจบ 706 หน้า
ราคา 390 บาท (ปกเก่า)พักตร์อสูร เล่มนี้ เป็นการทำความรู้จักกันครั้งแรกกับ คุณอ้อย สุชาคริยา
ที่มาพร้อมกับความรู้สึก First impression 
ไม่ใช่เพราะเป็นนิยายแนวที่เราชอบเท่านั้น
แต่เป็นการเขียนเรื่องราวออกมาได้อย่างน่าตื่นตะลึง ทึ่งในการร้อยเรียง
ผูกเรื่องราวซ่อนเงื่อน สลับซับซ้อน แล้วจบได้อย่างสวยงาม

เป็นอีกเรื่องที่มีความครบรสกลมกล่อมมาก ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความหวานซึ้ง โรแมนติก ลุ้นระทึก
มี
ความสลับซับซ้อนของอารมณ์ ตื่นเต้นและน่าติดตามทุกช่วงของเรื่องราว
เห็นเล่มหนาแบบนี้ แต่พอได้อ่านแล้ววางไม่ลง

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อของตัวละคร ที่โลดแล่นในนิยายเรื่องนี้ไพเราะและมีความหมายดีมาก
เช่น อุษามันตรา จุฑามณีมาศ ตยาวดี โชติระแส วัฑฒะโก ทักขิเณ
มะณิจัณโท วิฬุหะ สะมิชฌะตุ อะนุตตะเรฯลฯเริ่มจากนางเอก อายุ 27 ปี อาชีพช่างแต่งหน้าเอฟเฟกต์มือหนึ่งจนมีให้ฉายาว่า "หัตถ์พระเจ้า"
เธอถูกยิงในขณะที่ช่วยอาแปะข้างบ้านถูกขโมยขึ้นบ้าน เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอหลุดเข้าไปอยู่ในร่าง
ของเด็กผู้หญิงอายุ 3 ขวบ 
ในอีกโลกหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่เคยมีชีวิตอยู่
อย่างสิ้นเชิง 
ทั้งขนมธรรมเนียมประเพณีและช่วงอายุ

เธอหลุดเข้าไปอยู่ในร่างของ "อุษามันตรา" เด็กหญิงที่เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียง
มีแม่ "ตยาวดี" ซึ่งลูกสาวของคหบดีใหญ่แห่งนครไพศาลี เป็นเมียเอกของ "โชติระแส"
ทายาทโรงหล่อโลหะชื่อดังแห่งมิถิลานคร แต่ไม่ได้รับความรักเท่าเมียรอง

วิถีการดำเนินชีวิต การแบ่งชนชั้นในโลกใหม่ที่เธอไม่คุ้นเคย ย้อนยุค
ยังไม่พอแถมยังย้อนอายุอีกยี่สิบกว่าปี ทำเอาเธอต้องปรับตัวปรับใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ไหนจะต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ใครสงสัยว่าเธอไม่ใช่คนในยุคนี้เมืองนี้อีก

และด้วยอาชีพของตระกูลใหญ่ ทำให้ต้องพบเจอผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ
ทั้งคนดี คนเจ้าเล่ห์เพทุบาย และแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในบ้าน เรียกว่าเจอทั้งศึกนอกศึกใน
ที่นำพาความวุ่นวายสร้างความหนักใจให้เธออยู่ตลอดเวลาความสวยและความฉลาดเฉลียวเกินวัยในยุคนี้นี่เอง
ทำให้เป็นที่สนใจและหมายปองของใครต่อใคร สร้างความลำบากใจให้เธอไม่น้อย
ทำให้เธอต้องสร้างสถานการณ์ว่าเธอประสบเหตุมีอันให้เสียโฉม

นำเอาวิชาชีพในโลกที่เธอเคยเป็นอยู่ คือช่างแต่งหน้าเอฟเฟกต์
แปลงโฉมและปกปิดใบหน้าที่แท้จริงตลอด เพื่อป้องกันอันตรายจากคนที่ต้องการตัวเธอ
และนี่ จึงเป็นที่มาของนิยายเรื่อง "พักตร์อสูร"


แต่ถึงกระนั้น ด้วยความรู้ความสามารถที่เธอได้ร่ำเรียนในยุคนี้
ทั้งศาสตร์ด้านการปกครอง วิทยาการต่อสู้ทุกแขนง และศิลปะในการค้าขาย
ผนวกความรู้เท่าทันคนด้วยวัยวุฒิจากโลกที่เธอจากมา

สาวน้อยที่ฉายแววความฉลาด มาพร้อมกับความสวยที่ไม่สามารถเปิดเผย
หลุดเข้าไปสู่วังวนของการเมืองการปกครองของเมืองมิถาลานครอย่างเสียไม่ได้
มีแต่คนอยากจะครอบครองตัวเธอแม้จะมีใบหน้าที่อัปลักษณ์ก็ตามอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือ พระเอกของเรื่อง พี่ปิ่น หรือ พระจุฑามณีมาศ
พระจุฑามณีมาศ เป็นองค์รัชทายาทแห่งมิถิลานครและเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับนางเอก
แต่ด้วยเหตุที่นางเอกจะต้องปกปิดใบหน้าจึงไม่ค่อยคุ้นเคยกัน

พระจุฑามณีมาศ ทรงฉลาดเฉลียวและเก่งกาจแต่อาภัพถูกมหาอำมาตย์
คิดคดทรยศลอบปลงพระชนน์พระชนกและพระชนนี เกิดการผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน

ความเดือนร้อนจากปกครองของอำมาตย์ชั่ว ทำให้แผ่นดินมิถิลาร้อนเป็นไฟ

ตัวพระองค์เองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ได้นางเอกช่วยเหลือด้วยความบังเอิญถึงสองครั้งสองครา
การช่วยเหลือครั้งที่สองนี่เอง ทำให้เกิดความผูกพันชิดใกล้ และมีเหตุให้ออกเรือนด้วยกัน
เพื่อหนีภัยทางการเมือง อันเป็นความต้องการลึก ๆ ของพระเอกด้วย

โฉมยงใต้โฉมพักตร์  อสูร
พักตร์ซ้อนซ่อนเทพทูน  ห่อแก้ว
ล้ำเลิศพักตร์ห่อนสูญ  พักตร์จิต
เลอค่าสัตย์ซื่อแคล้ว  ภัยชั่ว เห็นงาม


แม้จะออกเรือนด้วยกันแล้ว ก็ยังมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นไปถึงจุดแตกหักเพราะกิเลสตันหา
ความละโมบและความทะเยอทะยานของคนชั่ว บ้านเมืองเดือดร้อนทุกย่อมหญ้า

จนทำให้พระจุฑามณีมาศ ต้องกลับมากอบกู้ราชบัลลังก์และปกป้องคนที่รัก

ไม่ว่าจะเป็นเมืองมิถิลา พาราณสี เจตี ไพศาลี มคธ โรมวิธีและอังคะ
แต่ละเมืองมีความผูกพันและพัวพันทางการเมืองอย่างน่าสนใจ

อ่าน ๆ ไป ก็ย้อนกลับมาดูแผนที่ที่มีให้มาในหนังสือ
อยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน มีรอยต่อกันยังไงคุณสุชาคริยาเธอบอกว่า แรงผลักดันที่ทำให้เธอเขียนเรื่องนี้มาจากวรรณคดีไทย
เรื่องแก้วหน้าม้า ด้วยความสงสัยใคร่รู้ในความรักที่แก้วมณีหรือมณีรัตนา
ที่มีให้กับพระปิ่นทอง
ซึ่งเป็นพระเอกที่แย่ที่สุดในบรรดาวรรณคดีไทยทั้งหลาย


เธอจึงสร้างพระเอกขึ้นมาใหม่ ในเรื่องคือ พระจุฑามณีมาศ ที่รักนางเอกด้วยหัวใจภักดิ์
รักในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของนางเอก
ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก จนทำให้นางเอกยอมเปิดเผยตัวตนว่า
แท้ที่จริงแล้ว
เธอมีรูปร่างสวยงามเพียงใด เหตุใดที่ต้องจะต้องปกปิดใบหน้าที่แท้จริง
ภายใต้พักตร์อสูร 
ยอมแพ้ในความรักมั่นจากหัวใจที่แท้จริงของพระเอก

 อ่านตั้งแต่คำนำยันหน้าสุดท้ายและปกหลัง
สนุกมากมาย ตื่นตะลึง แลประทับใจในความสามารถของคุณสุชาคริยา
ที่งานเขียนของเธอมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร

ไม่แปลกใจเลยว่า.. ผลงานของเธอเรื่องนี้ เป็นที่กล่าวขวัญอีกเรื่องหนึ่งในวงการนักอ่านด้วยกัน
จนเธอได้กลับนำมาพิมพ์ใหม่ ปกใหม่ มีทั้งบ็อกเซทและปกอ่อน
แถมเอาใจคนอ่านด้วยการเพิ่มตอนพิเศษให้


Credit : ภาพจากแฟนเพจ สุชาคริยา

ปกใหม่ : เป็นหนังสือทำมือ
 ปกแข็ง (Box set) 2 เล่มจบ ราคา 1,750 บาท
ส่วนปกอ่อน 1 เล่มจบ ราคา 650 บาท
และ e-book หาซื้อได้ที่ Meb

สำหรับคนที่หนังสือปกเก่าอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอ่านตอนพิเศษ
ได้ฟรีที่เวปเด็กดีดอทคอมค่ะ

ส่วนเล่มนี้เป็นนิยายคู่แฝดของ พักตร์อสูร
นั่นคือเรื่อง สารัตถะรัก

สารัตถะรัก เป็นเรื่องราวของ ตยาวดี และ โชติระแส
เป็นนิยายที่ย้อนเรื่องราวไปในสมัยพ่อแม่ของนางเอกในเรื่องพักตร์อสูร

ถ้าใครเคยอ่านพักตร์อสูรแล้วละก็จะรู้ว่า คู่พระนางคู่นี้
เป็นอีกคู่ที่เป็นตัวละครที่ความสลับซับซ้อนของอารมณ์ น่าติดตามอีกคู่หนึ่งทีเดียว

เราอ่านจบไปหนึ่งรอบแล้ว ป่านนี้ยังไม่มีจังหวะนำมารีวิวให้กันอ่าน
จนลืมเลือนและจำได้เลือนลาง เพราะมีความสลับซับซ้อนมีเวลาช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันกับพักตร์อสูร
นับว่าเป็นนิยายคู่แฝดกันเลยก็ว่าได้ระหว่างสองเรื่องนี้

ถ้ามีเวลาและจังหวะอ่านซ้ำอีกรอบ อาจนำมารีวิวให้กันอ่านอีกครั้งค่ะ


Credit : ภาพจากแฟนเพจ สุชาคริยา
นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่น ๆ ของคุณสุชาคริยามาฝากกันค่ะ
ในห้องสมุดส่วนตัวของ จขบ. มีทั้งหมด 8 เรื่อง

พักตร์อสูร สาปหฤหรรษ์ ไซคี สารัตถะรัก ธารานิรมิตร
ม่านลวง (e-book) รวมถึง ปฐภูมิภักดิ์ ทักขิเณ-อะเวรา เรื่องที่รีวิวในวันนี้

ส่วนอีกเล่มหนึ่ง คือ ทิพย์เทวี เพิ่งบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนในอำเภอบ้านเกิดไป
ติดตามผลงานของ คุณอ้อย สุชาคริยา ได้ที่
Facebook Fanpage : สุชาคริยา
 บ ท ส่ ง ท้ า ย :
ขอขอบคุณ : ทุกคะแนนโหวต BlogGang Popular Award #14  โหวตให้กับ JinnyTent Blog นะคะ
รางวัลชมเชย Best Friendly  รางวัลชมเชย Best Travel Blog และรางวัลอันดับ 3 Best Book BlogCreate Date : 10 ตุลาคม 2562
Last Update : 10 ตุลาคม 2562 13:00:37 น. 32 comments
Counter : 561 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณThe Kop Civil, คุณtuk-tuk@korat, คุณกะว่าก๋า, คุณRananrin, คุณสุชาคริยา, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณhaiku, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณชีริว, คุณSai Eeuu


 
ส่งกำลังใจให้คุณจินจ้า


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:13:10:58 น.  

 
ขยันเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะตะเอง 555
ไม่มีแรงอ่าน ส่งกำลังใจโลด อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:13:24:16 น.  

 
อ่านรีวิวแล้วน่าสนใจมากครับ หลัง ๆ ผมมัวแต่เข้าโรงหนังไม่ค่อยได้อ่านเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:14:40:45 น.  

 
ปฐภูมิภักดิ์ ทักขิเณ-อะเวรา
อ่านแล้วคิดถึง เรื่องศิวาราตรีค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:14:43:23 น.  

 
เมิน ๆ ปะกั๋นเตื้อเจ้าปี้ตุ๊ก
ปกติวันหยุดจิน เข้าป่าเข้าดอยตลอด 555

ต่ะก่อนต๋อนอายุ 30 - 40 ก่แอ่ววันหยุดไปป่าไปดอยเหมือนกั๋นเจ้า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:14:53:07 น.  

 
อ่านรีวิวจนจบเลยครับพี่จิน
แต่คงไม่ได้อ่านแน่นอน
เพราะผมไม่ได้อ่านนิยายเลยครับ

ยอมรับว่าคนเขียนเก่งมากครับ
การเขียนนิยายเรื่องยาวต้องใช้สมาธิสูงมากจริงๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:15:00:06 น.  

 
ผมนี่หัวถึงหมอน 3 วินาทีหลับเลยครับ 555
มาดามอิจฉาตลอด 555
เธอเป๋นคนนอนยาก และหลับบ่าดี
ช่วงก่อนก่กิ๋นเมลาโทมิน
กินตึงวันจนผมว่าบ่าจำเป๋นต้องกินทุกวันก่ได้มั้ง
หนักเข้าๆ ต้องกิ๋นยานอนหลับเลยครับ

แต่สุดท้ายตอนนี้ค่อยๆลดไปเรื่อยๆ
เมลาโทนินก่บ่าต้องกิ๋นแล้วครับ
แต่ขอหื้อกิ๋นอาหารหื้อถึง ถ้ากิ๋นหน้อยล้ำไป
ก่อนนอนจะหิวแล้วทำหื้อนอนบ่าดี
ออกกำลังกายหื้อถึง
แล้วก่บ่าเครียดกับเรื่องอะหยังรอบๆตัวนักเกินไปครับ
จะลองหื้อนั่งสมาธิ มาดามก่ว่าทำบ่าได้ครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:15:09:47 น.  

 
แค่เห็นตั้งหนังสือก็ฟินแล้วค่ะพี่จิน
แต่ละเล่มเรื่องราวน่าสนุกทั้งนั้นเลย
วันนี้รินก็ได้มาอีกเล่มค่ะ
ของเก่ายังอ่านไม่จบ 555
ความสุขที่เรารู้กัน ^^


โดย: Rananrin วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:17:18:26 น.  

 
ครอบครัวอบอุ่น น่ารักมาก ๆ ครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:17:47:02 น.  

 
มาดามเป๋นคนชอบเครียดครับ
อะหยังหน้อยก่กึ๊ดแล้ว 555
เมลาโทนินฝากน้องซื้อจากเมืองนอกพ่อง สั่งจากเว็บพ่อง
แต่ยานอนหลับต้องไปพบแพทย์ครับ
สรุปแล้วแพทย์ก่หาสาเหตุบ่าเจอ
แต่ส่วสนใหญ่เธอจะนอนบ่าดีช่วงเป๋นเมนส์ครับ
พอหมดประจำเดือนก่นอนดีเป๋นปกติ

จะว่ามาดามเข้าเขตวัยทองมันก่จะเร็วล้ำไปเน้อครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:22:46:34 น.  

 
หนังสือทำมือซะด้วย นิยายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านเลยครับ ผมอ่านพวก How to มากกว่า

พักตร์อสูรปกแข็งทำสวยนะครับดูหรูหราชะมัด


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:23:21:01 น.  

 
ปฐภูมิภักดิ์ ชื่อหนังสือนิยายแปลกดี
ช่วงนี้ ไม่ได้ซื้อหนังสือนิยายอ่านเลยครับ
ซื้ออ่านแต่วรรณกรรมแปลโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 10 ตุลาคม 2562 เวลา:23:40:47 น.  

 
นั่งอ่านลงมาเรื่อย ๆ นักเขียนแต่ละคนเก่งขนาด
วางเรื่อง ร้อยเรียงถ้อยคำ กว่าจะหยุดบ่าฮื่อคน
อ่านไปไหน มันยาก แต่เปิ้นก็ทำได้..

เฮาก็คงบ่าก้าเขียนบ่าก้าทำ เพราะต้องใจ้สมาธิ
ความพยายามอย่างหนักแต้ๆ เกยทดลองเขียน
เหมือนกั๋น ต้องตั้งใจ๋ เขียนได้ 6 หน้าท้อเลย
555

เขียนบล๊อกสั้น ๆ ง่ายกว่าหนักเนาะ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:5:49:12 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่จินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:6:46:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณจิน

นอกจากทึ่งในความสามารถของผู้ประพันธ์แล้ว
คุณจินร้อยเรียงรีวิวแบบกลั่นจากใจจริงๆ
สรุป ผูกโยงเรื่องราวของนิยายแต่ละเล่มด้วยความเข้าใจประกอบภาพและคำบางส่วนจากหนังสือ
ไม่ทราบจะคอมเมนท์อย่างไรนอกจากอยากบอกว่าเยี่ยมมากๆค่ะ

ขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยค่ะคุณจิน
สุข สดชื่น ตลอดวันค่า
โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:9:17:00 น.  

 
ผมเกยเอาไปลงในเฟซบุ๊กมาแล้วครับ 555
อันนี้มาเล่าเป๋นเรื่องเป๋นราวในบล็อกแห๋มรอบ

ผมก่ตามข่าวพายุตี้ญี่ปุ่นอยู่ครับ
มีเพื่อนบล็อกอยู่หั้น สองสามคน
แต่หันว่ายังโอเคอยู่
ขึ้นอยู่กับว่าอยู่เมืองไหนตวยเน้อครับ

แต่รู้สึกว่าสนามบินจะปิดทำการแล้วสองแห่ง
700 กว่าเที่ยวบ่าสามารถบินไปบินปิ๊กได้ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:15:34:19 น.  

 
อ่านไปเรื่อยๆก็สนุกดี
แต่จบแล้วก็จำไม่ได้ค่ะ แหะๆ
คุณจินทำรีวิวดีมากเลยเนอะ
เหมือนอ่านเองซึ่งคงอ่านไม่ไหว

ไว้พี่กลับมาใหม่ ขอบคุณกำลังใจ
ให้พี่ที่บล็อกด้วยนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:15:52:26 น.  

 

อ่านหนังสือเยอะจัง
ได้ความรู้ดีค่ะ

มาส่งกำลังใจค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:19:30:53 น.  

 
มาจองที่ค่ะ
พรุ่งนี้มาอ่านเต็มๆ
น่าสนุก และเก่งมากทีเดียวนักประพันธ์ท่านนี้


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:20:15:17 น.  

 
เดี๋ยวผมไปจัดคิวให้ก่อนนะครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา:23:45:26 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่จินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:6:44:16 น.  

 

แวะมาอ่านเล่มแรก
ทักขิเณ-อเวร่า
เป็นหนังสือทำมือเสียด้วย(สุดยอดจริงๆ)
สงสารนางเอกนะคะ
ต้องมาแต่งชายกลับมาอยู่มา้ให้ฝั่งศัตรู
แล้วยกลง พระเอกกับนางเอกHappy ending ไหมคะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:9:24:09 น.  

 
*มาอยู่มาสู้
*แล้วยกลง


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:9:26:08 น.  

 

ทะยอยมาอีกรอบ
กลัวเม้นท์ไป อ่านไป แล้วเม้นท์หาย
มือไปโดน ต้องมาร้อยเรียงใหม่

ตามมาอ่านเล่ม 2&3
Pot เรื่องนางเอก มีเหตัให้ต้องมาอยํืในร่าง
เด็กสูงศักดิ์ "อุษามันตรา"
ีแรฝบันดาลใจมาจากแก้วหน้าม้าของไทย
กิ๊บเก๋ยูเรก้าเชียวนะคะ
ทำให้รู้สึกว่างานเขียนเธอโดดเด่นแตกต่าง

แฝด"พักตรอสํร" สารัตถะรัก เล่มสุดท้าย
ผูกเรื่องย้อนไปก่อนนั้น
Potประดุจหนังฝรั่งเชียว

เล่มนี้ชอบปกค่ะ
แดงดำ สวย ลึกลับน่าติดตาม
ใจ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:9:43:15 น.  

 
มาเม้นท์ต่อ แล้วค่ะ
ทั้ง"พักตร์ สู่"
และ "สารัตถะรัก"
แต่ไม่ได้on เขาบอก ต้องให้ จขบ ตรวจพรูฟก่อน


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:9:45:39 น.  

 
*พักตรอสูร


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:9:46:24 น.  

 
กู้เม้นส์ให้แล้วค่ะพี่อ้อ


โดย: JinnyTent วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:11:01:02 น.  

 
ขอบคุณค่ะพี่จิน ^^
รินเตรียมจะย้ายเข้าห้องอยู่เหมือนกันค่ะ
ช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกิน
เผื่อจะช่วยให้เย็นขึ้นบ้างนะคะ


โดย: Rananrin วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:11:29:38 น.  

 
ช่วงนี้รีวิวหนังสือเยอะจังเพ่ ถ้าร้านคนน้อยเดี๋ยวช่วยแวะไปอุดหนุน ขอไปซื้อตั๋วรถเมล์แป๊บ...
สำหรับผมอ่านหนังสือให้จบเล่มนึงก็แย่แล้ว นี่มาเป็นซีรี่ยส์ต้องอ่านเล่มอื่นปูพื้นมาก่อนอีก
เป็นเรื่องในนครสมบุติเลยมีชื่อใหม่ๆให้จำเยอะเลยครับ ถ้ามีแผนที่ประกอบจะแจ่ม...ซึ่งก็มีให้จริงๆ ชอบๆ อินเดียนี่เอง
จะเป็นอันธพาลเหนืออันธพาล... เป็นเป้าหมายที่ดีนะครับ
ให้อารมณ์เมหือนเพชรพระอุมผสมผู้ชนะสิบทิศนี่คงอลังการน่าดูเลยนะครับ
พิมพ์-ปรู้ฟงานด้วยกระดาษสิบรีมในหนึ่งปี ทุ่มสุดใจจริงๆครับคนเขียนเรื่องนี้

อีกเรื่องคิดว่าเป็นภาคเสริมอะไรจากเล่มแรก อ่อ อันนี้คนละเรื่องกัน กลับมายุคปัจจุบัน แค่หลุดไปต่างโลก
แนวนี้ไลท์โนเวลญี่ปุ่นกำลังฮิต ตัวเอกโดนรถบรรทุกเสยไปเกิดใหม่ในต่างโลก (เรียกว่าใช้บริการทรัคซัง)
แต่นี่ย้อนซะไปเกิดเป็นเด็กสามขวบ เด็กไปละ
รูปแผนที่ทีแรกคิดว่าเผลอลงซ้ำ ที่แท้ก็มาเกิดที่อินเดียเหมือนกัน
พระเอกเรื่องแก้วหน้าม้าแย่ยังไงจำไม่ได้ละ รู้แต่ว่าพระเอกวรรณคดีไทยมีแต่นิสัยแย่ๆ

ปิดท้ายด้วยอีกเล่มนึงอ่านคู่กันอีก! กว่าพี่จินจะได้แต่ละบล็อก มันต้องมาจากการสั่งสม

ป.ล. ไม่ได้ใช้ชิมช้อปใช้เหมือนกันจ้า โหลดไม่ทัน ...เจ้ย!
ส่วนใหญ่ก็วนๆใช้อยู่แถวนนทบุรี-ปทุมธานีนี่แหละครับ ไม่ได้กระตุ้นการท่องเที่ยวเท่าไหร่ อยากให้เงินลงไปถึงรายย่อยมากกว่านี้นะ


โดย: ชีริว วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:14:19:40 น.  

 
มาดามจ่าย netflix ไปสามเดือนโดยบ่าได้ดู
ผมเสียดายเลยเปิดดูในคอม
เลือกดูสารคดีเป๋นส่วนใหญ่ครับ
ดูครบสองเดือนก่เลยบอกมาดามว่ายกเลิกเถอะ 555

ผมว่าผมอ่านหนังสือเล่นคอมเหมือนเดิมดีกว่า 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:15:36:07 น.  

 
น่าจะเป็นหนังสือที่อ่านยากเล่มหนึง สำหรับป้าอิ๋วค่ะ เพราะดูจากการใช้ภาษากวีชั้นสูงมั่กๆ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 12 ตุลาคม 2562 เวลา:22:56:06 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่จินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ตุลาคม 2562 เวลา:6:33:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
JinnyTent
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 38 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือ ชอบถ่ายรูป
& บันทึกเรื่องราว เล่าสู่กันฟัง ^^

ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนพี่น้อง Blog Gang
& ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันค่ะ :-D

Jin
09.9.09
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2562
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
10 ตุลาคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add JinnyTent's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.