Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2550
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
27 กรกฏาคม 2550
 
All Blogs
 
จากชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรร ถึงชนชาติที่ธรรมชาติคัดสรร

จุดไฟในนาคร
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
อันที่จริงถ้าจะว่าไปแล้ว….ความเชื่อว่าชนชาติยิว คือชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วที่จะให้มาปกครองดูแลโลก หรือแสดงความมีอยู่ของพระองค์ผ่านทางชาวยิวแต่เพียงเท่านั้น… ก็เป็นความเชื่อที่แทบไม่ต่างไปจาก “นาซีเยอรมัน” ที่ได้กลายมาเป็นผู้ล้างผลาญชาวยิวนับเป็นล้านๆ คนในยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ กันซักเท่าไหร่นัก…

เพียงแต่ว่านาซีเยอรมันนั้น…เพิ่งมาสร้างความเชื่อที่ว่านี้ขึ้นมาในช่วงระยะสั้นๆ หรือในช่วงหลังจากที่ชาวยุโรปได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากอำนาจศาสนจักรโดยที่ชาวยิวได้มีส่วนร่วมให้ความสนับสนุนอย่างใกล้ชิดดังที่เคยกล่าวถึงไปแล้ว จนทำให้ชาวยุโรปจำนวนไม่น้อยได้สรุปว่า “พระเจ้าตายแล้ว” หลังจากนั้นก็มักจะมีการนำเอารากฐานความคิดที่มีที่มาจากแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์ตาม “ทฤษฏีวิวัฒนาการ” ของ “ชาร์ลส์ ดาร์วิน” ว่าด้วยกฎแห่งการวิวัฒนาการหรือกระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติ มาใช้สร้างความชอบธรรมให้กับบรรดาฝรั่งผิวขาวทั้งหลายในการออกไปล่าอาณานิคม กระทำย่ำยีต่อชาวพื้นเมืองชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจในฐานะที่ตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงกว่า ย่อมสามารถขจัดเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอ เพื่อความอยู่รอดของตัวเองไปตาม “กฎแห่งการวิวัฒนาการ”นั่นเอง…

นักคิดอย่าง “เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์” ที่ว่ากันว่ามีอิทธิพลทางความคิดต่อบรรดาผู้ก่อตั้ง “ลัทธิฟาสซิสต์” จำนวนไม่น้อย ก็ได้นำเอาแนวความคิดในเรื่องกฎแห่งการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตามแนวทางของ “ดาร์วิน” นี่แหละ มาใช้เป็นข้อสรุปถึงวิถีทางของมนุษยชาติควบคู่ไปด้วย โดยการระบุไว้ว่า “เผ่าพันธุ์ที่เหลืออยู่จากการวิวัฒนาการตามธรรมชาตินั้น…ก็คือเผ่าพันธุ์อันเหมาะสม” และข้อสรุปเช่นนี้นี่เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างความเชื่อที่จะนำมาใช้รองรับความสูงส่งของเผ่าพันธุ์ฝรั่งผิวขาวในแต่ละกลุ่ม ที่ต่างก็พยายามอ้างว่าตัวเองเป็นผู้สืบทอดสายเลือดมาจากเผ่าพันธุ์อันเหมาะสม เผ่าพันธุ์ที่เคยแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่กันมาตั้งแต่ยุคอดีต หรือเผ่าพันธุ์ที่เคยเป็นผู้วางรากฐานให้กับอารยธรรมต่างๆ มาในหลายยุคหลายสมัย… จนทำให้เกิดการนำเอาเผ่าพันธุ์ตัวเองไปเกี่ยวโยงกับเผ่าพันธุ์โบราณเผ่าหนึ่งนั่นก็คือ…”ชาวอารยัน”…??? ??? ???

คำว่า “อารยัน” นั้น…อันที่จริงก็เป็นคำๆ เดียวกับคำว่า “อิหร่าน” ซึ่งก็คือประเทศอิหร่านในทุกวันนี้ และโดยความหมายของคำว่า “ชาวอารยัน”…ก็คือคำที่ชนเผ่าโบราณซึ่งอาศัยอยู่ในที่ราบสูงอิหร่านใช้เรียกขานตัวเองกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์…หรืออาจจะนับเป็นหมื่นๆ ปีมาแล้วก็ว่าได้…

ในหลักฐานจารึกเก่าแก่ของอัสซีเรียและบาบิโลนได้พูดถึงบรรดาผู้คนเหล่านี้ว่าพวก กาซซู (kassu) กาซซี (kassi) หรือ “กาชี” (kashi) ตามชื่อเมืองเก่าแก่ที่ชุมชนเหล่านี้อาศัยอยู่ ซึ่งก็ได้แก่เมือง “กาชาน” (kashan) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเทศอิหร่านในปัจจุบัน…หรือฝรั่งชาวกรีกที่ปรากฏตัวขึ้นมาในประวัติศาสตร์ก่อนหน้าฝรั่งชาวยุโรปนับหลายพันปี ก็เคยเรียกขานผู้คนเหล่านี้ว่า “กาฟเฟ” (Kaffe) ดังที่มีการบอกเล่าเอาไว้ในบันทึกของ ”เฮโรโดตัส” ที่แจกแจงเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ชาวกรีกเรียกว่า “กาฟเฟ” นี่แหละที่เรียกขานตัวเองว่า…”อารยัน” และในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวเปอร์เซียเองก็ได้แสดงให้เห็นเอาไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้า “ดาริอุสที่ ๑” หรือก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซียมานานแล้ว ด้วยถ้อยคำที่พระองค์จารึกเอาไว้ว่าพระองค์คือผู้สืบเชื้อสายมาจาก ”ลูกชายแห่งกษัตริย์อาเคเมนิด ผู้เป็นลูกชายแห่งเปอร์เซียและลูกชายแห่งเผ่าพันธุ์อารยัน…”

นอกจากนั้นคำว่า “อารยัน” ที่ว่านี้ก็ยังได้ไปปรากฏอยู่ในประเทศอินเดีย อันเนื่องมาจากการอพยพของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในที่ราบสูงอิหร่านเข้าไปสู่ลุ่มแม่น้ำสินธุเมื่อหลายต่อหลายพันปีที่แล้ว และถ้อยคำๆ นี้ก็ถูกเรียกขานกันในฐานะเป็นแนวทางที่แสดงออกถึงเนื้อหาในคัมภีร์โบราณ ๓ เล่ม ของผู้อพยพกลุ่มนี้ว่า “อารยมรรค” หรือ “หนทางของชาวอารยัน” อันได้กลายมาเป็นต้นรากของศาสนาฮินดูในเวลาต่อมา…

ว่าไปแล้ว…คำว่า “อารยัน” หรือ “ความเป็นอารยัน” ที่ว่านี้… แทบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบรรดาฝรั่งในยุโรปกันเลยแม้แต่น้อย บรรดาพวกฝรั่งยุโรปที่แต่เดิมทีเคยถูกเรียกว่าพวก “อนารยชน” กันมาตั้งแต่อาณาจักรโรมันยังไม่ได้ล่มสลาย หรือผู้ที่มีลักษณะอาการออกไปทางป่าเถื่อน ไม่ได้มีอารยธรรมสูงส่งใดๆ มาก่อนเลย แต่เมื่อมีโอกาสมาสร้างบ้านแปงเมืองยึดครองดินแดนต่างๆ ที่เคยเป็นอาณาจักรโรมันกันมาก่อน ต่างก็ล้วนแล้วแต่พยายามหาทางยกระดับตัวเองให้ดูสูงส่งกว่าพวกฝรั่งด้วยกันเอง…ไม่ว่าด้วยการอ้างอิงว่าชนชาติดั้งเดิมของตัวเองมีความเกี่ยวพันกับ “ความเป็นชาวโรมัน” อันเป็นผู้มีอารยธรรมมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าในทางใดก็ทางหนึ่ง พยายามเทียบเคียงสถานะของกษัตริย์รายต่างๆ ในยุโรป ให้กลายเป็น “ซีซาร์” เป็น “ซาร์” เป็น “ไกเซอร์” หรือยอมศิโรราบต่ออำนาจของศาสนจักรเพื่อให้เกิดการยอมรับ ว่าตัวเองเป็น “ผู้พิทักษ์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์” ฯลฯ…เป็นต้น

ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากความพยายามอ้างถึง “ความเป็นอารยัน” อีกเหมือนกัน โดยเฉพาะในยุคที่บรรดาฝรั่งยุโรปได้ออกไปไล่ล่าอาณานิคมกันทั่วทั้งโลก และได้พบเจอกับอารยธรรมที่สูงส่ง ซึ่งมีความเก่าแก่โบราณสืบทอดมายาวนานเอามากๆ จะเพื่อหาทางสร้างความชอบธรรมให้กับการเข้ายึดครองแผ่นดินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง หรือเพื่อหาทางลบปมด้อยของตัวเองไปพร้อมๆ กับแสดงความสูงส่งของตัวเองออกมาให้ใครต่อใครต้องยอมรับก็แล้วแต่…แต่สิ่งเหล่านี้ก็คงมีส่วนทำให้บรรดานักค้นคว้า หรือนักประวัติศาสตร์ของฝรั่งเลยหาทางไปลากเอาชนชาติโบราณ ที่เชื่อกันว่ามีอารยธรรมอันสูงส่งมาตั้งแต่โบราณกาลอย่าง “ชนเผ่าอารยัน” ให้กลายมาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับตัวเองกันจนได้…!!!

จุดเริ่มต้นที่ทำให้บรรดาฝรั่งในยุโรปทั้งหลายลากเอาเผ่าพันธุ์ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับชนเผ่า “อารยัน” นั้น ว่ากันว่าเริ่มมาจากศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์รายหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ที่พยายามจัดหมวดหมู่ชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วยการนำเอาการพูดจาสื่อสารของบรรดาชนชาติแต่ละชนชาติ ซึ่งอาจจะมีถ้อยคำ-สำเนียงบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆ กันมาใช้เป็นข้อสันนิษฐานถึงความเกี่ยวโยงกันในด้านเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ จนเกิดการเหมารวมไปว่า คำพูด-คำจาของบรรดาฝรั่งในยุโรปหลายกลุ่มหลายเหล่านั้น มีบางถ้อยคำที่ค่อนข้างจะคล้ายกับถ้อยคำของบรรดาชาวเปอร์เซียที่อาศัยอยู่ในแถบที่ราบสูงอิหร่าน หรือคล้ายกับภาษา “สันสกฤต” ที่มีการใช้อยู่ในหมู่ชนชาติอารยันในอินเดีย…สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เริ่มเกิดการเชื่อมโยงชนเผ่าต่างๆ ในยุโรป เข้ากับชนชาติอารยันกันมาตั้งแต่นั้น….

ซึ่งการนำเอาแต่เฉพาะถ้อยคำ หรือการออกเสียงสื่อสารกันในภาษาแต่ละภาษามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเชื่อมโยงกันและกันระหว่างชนชาติแต่ละชนชาติ ในแง่ประวัติศาสตร์แล้วถือว่าเป็นการปะติดปะต่อข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ออกจะหยาบเกินไป หรือคงไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อพิสูจน์ใดๆ ได้อย่างจริงๆ จังๆ มากนัก รวมทั้งตัวศาสตราจารย์ด้านภาษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ที่เป็นผู้ริเริ่มตั้งสมมุติฐานถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างชาวยุโรปกับชาวอารยันในลักษณะเช่นนี้ก็ได้เคยยอมรับว่า ทฤษฏีการจัดกลุ่มภาษาให้ไปเกี่ยวโยงกับความเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์ของตัวเองนั้นไม่ได้เป็นทฤษฏีที่มีความสมบูรณ์ พอที่จะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงอะไรได้มากมายนัก และอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด สับสน ไขว้เขวอยู่ไม่น้อย…

แต่อย่างที่กล่าวเอาไว้แล้วว่า ด้วยความที่เคยมีฐานะเป็น “อนารยชน” มาก่อนตั้งแต่ดั้งเดิม บรรดาชาวยุโรปนั้นมักจะพยายามหาทางที่จะยกระดับสถานะตัวเองในทางประวัติศาสตร์กันมานานแล้ว ยิ่งการที่ชาวยุโรป ได้ขยายอำนาจขยายจักรวรรดิของตัวเองออกไปครอบงำชนชาติอื่นๆ กว้างขวางยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของตัวเอง ก็จึงยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น….โดยที่บรรดานักค้นคว้า หรือนักประวัติศาสตร์ชาวยุโรปทั้งหลาย อาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้ว่า…ความพยายามลบปมด้อย-สร้างปมเด่น ความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการเข้ายึดครองดินแดนผู้อื่น หรือการสร้างความชอบธรรมให้กับความเป็นจักรวรรดินิยมของบรรดาฝรั่งด้วยกันเองนั้น… ท้ายที่สุดแล้วมันกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้พวกฝรั่งต้องหันมาฆ่ากันเองจนล้มตายกันนับเป็นล้านๆคน…??? ทั้งนี้…ก็เพราะจากรากฐานแนวคิดในลักษณะเช่นนี้นี่แหละ ที่มันได้ถูกนำเอาไปใช้เป็นรากฐานรองรับอุดมการณ์ของ “ลัทธินาซี” ที่ปรากฏตัวขึ้นมาในหมู่ฝรั่งชาวเยอรมันกันในอีกไม่นานไม่ช้า…


ที่มา //www.onopen.com


Create Date : 27 กรกฎาคม 2550
Last Update : 27 กรกฎาคม 2550 15:36:50 น. 0 comments
Counter : 632 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.