Group Blog
 
<<
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
10 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
ชนพื้นเมืองไทย ในวังวนความมั่นคงแห่งชาติ

เขียนโดย กองบรรณาธิการท้องถิ่นสนทนา
31 สิงหาคม 2550

ความย่อ : บทสัมภาษณ์ วิวัฒน์ ตามี่ ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) แจกแจงถึงความเป็นมาปัญหาสัญชาติของชนพื้นเมืองในประเทศไทย อคติทางเชื้อชาติ และที่สำคัญข้ออ้างเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มชาติพันธุ์ถึงขั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ายที่สุด วันนี้ก็มาถึงจนได้ แม้ดูเหมือนว่ามันจะช้าไปสักนิด แต่ก็ถือว่าเป็นการย้ำจุดยืนเพื่อการเดินหน้าต่อไปอย่างสร้างสรรค์มายิ่งขึ้น กับ “วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก” (The International Decade of the World’s Indigenous People) ซึ่งในระหว่างปี 2006-2014 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองระยะที่ 2 โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี รวมถึงประเทศไทย เมื่อทุกฝ่ายขานรับเป็นเสียงเดียวกันภายหลังการประชุมหลายครั้ง จึงได้จัดงานและประกาศวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมานี้เอง

ที่กล่าวว่า “เหมือนว่าจะช้าไปสักนิด” ก็เนื่องจากประเทศไทย มีกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนพื้นเมืองกว่า 50 กลุ่ม ซึ่งมาจากทั้งการอพยพย้ายถิ่น หรือตั้งรกรากถิ่นฐานมานานก่อนการสถาปนารัฐไทยด้วยซ้ำ อีกทั้งไทยยังร่วมเป็นภาคี และลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบไปแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เรายังพบว่า กลุ่มคนชาติพันธุ์ต้องประสบกับปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการ-ภาครัฐ-สังคม ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองสิทธิความเป็นพลเมืองตามกฎหมายฯลฯ อยู่ร่ำไป

ความเป็นมา และสภาพของปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่ การประกาศวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยจะส่งผลอย่างไรต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชนพื้นเมืองในไทยบ้าง… โปรดติดตามอ่านจากบทสัมภาษณ์ วิวัฒน์ ตามี่ ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.)

สถานการณ์การของชนพื้นเมืองในต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้าง? ภายใต้กฎกติกา หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิต่างๆ หรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

มีหลายประเทศที่นำมาใช้ได้จริง หรือมีผลในทางปฏิบัติ เช่น ในประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศในแถบยุโรป แอฟริกาใต้ และในเอเชียที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชนของชนเผ่าพื้นเมือง โดยให้สิทธิและคุ้มครองสิทธิไว้อย่างชัดเจน

ชนพื้นเมืองในนิวซีแลนด์ก้าวหน้ามาก มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของเขาเอง มีสิทธิบนผืนแผ่นดินของเขาเองในฐานะที่เป็นเจ้าของ (ดั้งเดิม) ซึ่งคนผิวขาวนั้นเป็นผู้มาใหม่ ควรต้องเคารพสิทธิของชนเผ่า ในประเทศออสเตรเลียถึงกับให้มีการชดใช้ย้อนหลังไปหลายสิบปีให้แก่ความเสียหายที่ผู้มาใหม่เข้ามาบุกรุกให้ด้วย นับว่าปฏิญญาเหล่านี้ค่อนข้างส่งผลมากเหมือนกัน ในด้านของสิทธิพลเมือง ไม่นับเรื่องปฏิญญาในหลายประเทศก็ไม่พบปัญหาใดๆ เช่น ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างลาว เวียดนามไม่มีปัญหาสัญชาติเลย


แต่ทำไมในประเทศเราถึงมีปัญหาเรื่องสัญชาติ มีเงื่อนไขแตกต่างกับประเทศอื่นอย่างไร?

ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิถีคิด โดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นปกครองซึ่งในแต่ละยุคสมัยก็ไม่ได้คิดแตกต่างกันเลย ก็คือมองปัญหาเรื่อง “ความมั่นคงของชาติ” เป็นหลัก

จริงๆ แล้วหากย้อนไปมองปัญหานี้ ก่อนหน้าปี 2515 เด็กที่เกิดก่อนปีนี้ได้สัญชาติไทยหมด แต่เพิ่งมาเปลี่ยนตอนปี 2515 นี่เอง ซึ่งมีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ เขาก็มองว่าเรื่องสัญชาติเป็นปัญหาด้านความมั่นคง ทั้งๆ ที่รัฐต้องการจะจัดการกับปัญหาคอมมิวนิสต์ พี่น้องญวนซึ่งประสบกับสงครามเวียดนามก็จะอพยพเข้ามาในไทยเยอะมาก แล้วก็ได้สัญชาติไทยด้วย

จวบจนมาสมัยรัฐบาลของจอมพลถนอม ก็ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ถอดสัญชาติคนเหล่านั้น ระบุบุคคลใดที่มีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวถูกถอดสัญชาติ ส่วนคำนิยามสำหรับคำว่า “ชนกลุ่มน้อย-คนต่างด้าว” ที่หมายถึงชาวเวียดนาม หรือชนเผ่าต่างๆ ที่เข้ามาอยู่ในประเทศ แต่ปรากฎว่าชนเผ่าบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นคนไทย เกิดในไทยก็ถูกเหมารวมเข้าไปด้วยเช่นกัน อีกทั้งก็มีลูกมีหลานเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐบาลก็รู้สึกหวาดระแวงไม่ไว้ใจ

เหตุการณ์ ม้งในจังหวัดตากที่เคยลุกขึ้นมาต่อสู้ ก็เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ไทยเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขูดรีดเก็บภาษีปลูกฝิ่นปีละกว่าสามครั้ง แทนที่จะเป็นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ทำให้ชาวม้งทนไม่ไหว หรือการที่เจ้าหน้าที่รัฐขับไล่ที่ชาวบ้านเชียงคำจนต้องหนีเข้าไปป่าไปหลายต่อหลายกรณี สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยเท่าไรนัก

หรือในอดีตกรณีชาวบ้านในแถบอำเภอแม่ฟ้าหลวง ชาวบ้านกลัวทหารไทยมากกว่าทหารของกองกำลังขุนส่าเสียอีก เพราะทหารไทยสมัยนั้นอยากกินไก่ กินหมูก็ยิงเอาเลย แต่หากเป็นทหารขุนส่าจะไม่รังแกชาวบ้าน

อนุสัญญา กติการะหว่างประเทศที่ไทยไปลงนามและเป็นภาคี ไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยหรือ? ทำให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิของชนพื้นเมืองในไทยได้รับการแก้ไขบ้างหรือไม่?

ไทยไปลงนามไว้ในอนุสัญญาต่างๆ กว่า 5 ฉบับ ทั้งด้านสิทธิเด็ก สิทธิพลเมือง สตรีและการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ซึ่งในกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมือง ประเทศไทยรับข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อ ซึ่งในหลายๆ ข้อนั้นมีการระบุถึง “การที่เด็กเกิดในไทยจะต้องได้รับสัญชาติไทย” ซึ่งไทยก็รับมามั่วๆ เพราะไม่ได้นำมาปฏิบัติตามนั้นเลย ส่วนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ไทยก็ได้ตั้งข้อสงวนไว้ในมาตราสำคัญๆ อีก เช่นในมาตรา 7 การที่เด็กเกิดที่ประเทศใดต้องได้รับสัญชาติจากประเทศนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารทางการเกิด… แต่ประเทศไทยก็ตั้งข้อสงวนไว้ว่าไม่รับข้อนี้

อนุสัญญาฯ ล่าสุดที่ว่าด้วยเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองนั้น ได้ผ่านการรับรองในชั้นของสภาสิทธิมนุษยชนแล้ว กำลังจะเข้าสู่ชั้นสมัชชาใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งนานาประเทศก็เห็นด้วยกับอนุสัญญาฯ นี้แต่ประเทศไทยกลับขอเวลากลับมาหารือ และทบทวนอีกครั้ง นั่นคือยังไม่ยอม (รับทั้งหมด) โดยในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าตัวนี้มีเนื้อหาระบุถึง การรับรองสิทธิในที่ดินที่ทำกินทั้งหมด รัฐบาลไทยก็ยังไม่ยอม

ซึ่งแน่นอนว่า หากรัฐไทยนำข้อตกลงในกติการะหว่างประเทศ หรือในอนุสัญญาต่างๆ มาปฏิบัติ ย่อมจะส่งผลแน่นอนครอบคลุมหมด ทั้งด้านสิทธิของพลเมือง สิทธิในที่ดิน สิทธิในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนสิทธิในการคุ้มครองจารีตวัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง อีกทั้งยังให้มีการสนับสนุนความรู้ภูมิปัญญา การพัฒนา (คุณภาพชีวิต) ต่างๆ

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่แน่มากเลย แบบว่าไม่เคยสนใจใครเลย” อย่างกรณีสหประชาชาติยื่นข้อเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนการฆ่าตัดตอนในช่วงการทำสงครามกับยาเสพติดในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ก็มีการต่อว่าสหประชาชาติ (ดังกรณีอคติทางชาติพันธุ์ เช่น ม้งค้ายาเสพติด และข่าวที่อดีตนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่า “ยูเอ็นไม่ใช่พ่อ”)

ด้านพี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง แท้จริงแล้วมีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมากน้อยอย่างไร?

ตื่นตัวเรื่องสิทธิมากขึ้น นับตั้งแต่ปี 42 เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกคุมไว้หมด ที่ว่าถูกคุมนี้อยู่ในสองแนวทางคือ หนึ่ง ใช้ระบบสังคมสงเคราะห์ ใช้ระบบปลูกจิตสำนึก ความรักชาติต้องตอบแทนบุญคุณชาติ ความคิดความเชื่อบางอย่างที่ถูกปลูกฝังอยู่ในตำราเรียนต่างๆ คือกดจิตสำนึกเอาไว้เลย ทำให้ไม่กล้าจะลุกขึ้นมา

สอง คือใช้กฎหมายควบคุมเอาไว้ กฎหมายกบฏ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขา (ชนพื้นเมือง) ลุกขึ้นมาต่อสู้ กระทั่งเมื่อปี 42 * ที่พวกเขากล้าลุกขึ้นมาเนื่องจากตกเป็นผู้ถูกกระทำมาเยอะแล้ว เช่น การถูกอพยพหมู่บ้าน การถูกจับกุม ถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ต้องออกไปชุมนุมเรียกร้องซึ่งก็ทำให้ชนเผ่ามีความมั่นใจมากขึ้น พยายามที่จะเรียกร้องให้ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการขยายขบวนการไปยังเวทีสากลด้วย

หากถามถึงปัญหาเกี่ยวกับชนเผ่า ปัญหาใดที่สำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด?

ปัญหาแรกที่สำคัญที่สุดคือ ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และสิทธิในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ ชนเผ่าจำนวนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในเขตป่า และเป็นป่าที่ถูกเขตป่าอนุรักษ์ประกาศทับ ฉะนั้นต้องมีการรับรองคุ้มครองสิทธิในการจัดการทรัพยากร โดยปราศจากการคุกคาม ซึ่งการได้รับสิทธิตรงนี้จะนำมาซึ่งสิทธิต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะชนเผ่าคิดอย่างนี้ว่า เมื่อมีอาหารกิน มีแหล่งที่อยู่มั่นคง ก็ไม่กลัวปัญหาอื่นๆ แล้ว ทุกอย่างย่อมสามารถแก้ไขได้ เนื่องจากป่าเป็นแหล่งผลิตสิ่งต่างๆ มากมาย อาหาร วิถีชีวิต ความเชื่อฯลฯ

อันดับที่สองคือ สิทธิในความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการได้รับสัญชาติเท่านั้น สิทธิในความเป็นมนุษย์คืออยากให้สังคมไทยมองพวกเขาอย่างที่เป็นคนไทยทั่วไป ให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกัน เพราะพวกเขาไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดที่มากมายไปกว่ามนุษย์คนหนึ่งพึงได้รับ ไม่ใช่การเรียกร้องสิทธิพิเศษใดๆ

แต่ก็ยอมรับว่าสำหรับชนเผ่าบางกลุ่ม ปัญหาเรื่องสัญชาติก็เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่สำคัญ เพราะการมีสัญชาตินั่นหมายถึงการเข้าถึงสิทธิการรับบริการต่างๆ จากรัฐได้ ไม่ถูกควบคุมจำกัดการเดินทาง เจ้าหน้าที่รัฐจะทำอะไรต่อพวกเขาก็ต้องคิดให้มากขึ้น “เพราะเขาเป็นคนไทยเหมือนกัน! ประเทศไทยเรานิยามคนไทยแค่การมีบัตรประชาชนเท่านั้นเอง” ไม่ได้คิดถึงมิติด้านความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แผ่นดิน ซึ่งชนเผ่าก็มีส่วนร่วมเหล่านั้นเช่นกัน

“วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทย” สะท้อนอะไรให้กับสังคม และคาดว่าจะส่งผลต่อไปอย่างไร?

การจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทยครั้งนี้ จะถือเป็นการประกาศให้สังคมไทยได้รับรู้ว่า มีชนเผ่าพื้นเมือง และมีวันสำคัญที่สหประชาชาติให้การรับรอง ในวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะมีการสนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมของชนเผ่าพื้นเมือง

ในประเทศไทยเราก็รู้กันมาตั้งนานแล้วว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ซึ่งก็จะถือใช้โอกาสในวันนี้ ระดมข้อเสนอ-ข้อเรียกร้องเพื่อยื่นต่อรัฐบาลไทย และนำเสนอข้อมูลในด้านบวกซึ่งมีมากมายต่อรัฐบาลและสังคมไทยเกี่ยวกับพี่น้องชนเผ่า เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมให้มากขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนความหลากหลายทางชาติพันธุ์

และในการจัดงานครั้งนี้ อย่างน้อยก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางสังคมให้กับคนชนเผ่า มีวันชนเผ่าในทุกๆ ปีก็จัดกิจกรรมได้ และยังเป็นการถือโอกาสมาร่วมชุมนุมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน หารือร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขและยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล ตลอดจนจัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี - แรงงาน ก็มีวันแรงงาน มีวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสตรี ฯลฯ นั่นก็คือถือว่าเป็นวันสำคัญนั่นเอง และยังเป็นการมาสร้างสรรค์กัน เกิดเครือข่ายอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่มาจากการจัดตั้ง

หมายเหตุ

* เหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชนเผ่าเมื่อปี 2542 เกิดขึ้นหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องชนพื้นเมืองเข้าร่วมชุมนุมจำนวนนับหมื่นคน ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีกรณีหรือเหตุการณ์ที่อำนาจรัฐได้คุกคาม ละเมิดสิทธิของชนเผ่าหลากหลายกรณี ทั้งการไล่ที่ให้อพยพโยกย้าย การข่มขู่ จึงเป็นเหตุให้เกิดการรวมตัวกันขึ้น เพื่อเรียกร้องและยื่นข้อเสนอต่างๆ ให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องที่ทำกิน ปัญหาเรื่องการพิสูจน์สิทธิ – สัญชาติ ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล มีมติ ครม. ออกมาเพื่อพิสูจน์สถานะ แต่แนวนโยบายก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นมานัก รัฐเพียงต้องการทำเพื่อการลดกระแสชาวบ้านในขณะนั้นเท่านั้นเอง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

//www.chonpao.com

//www.tobethai.org

ปัจจุบันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญๆ 5 ฉบับ จากทั้ง 7 ฉบับแล้ว ได้แก่

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC) และ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งไทยลงนามและให้สัตยาบันเป็นรัฐสมาชิกในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเท่ากับว่าประเทศไทยยอมรับในมาตรฐานสากลฉบับนี้ เพื่อนำมาสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในประเทศไทยเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติจึงเป็นสิทธิสากลที่รัฐบาลไทยยอมรับ

มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ เป็นมาตรฐานด้านสิทธิสากลที่กำหนดขึ้นโดยการทำงานขององค์การสหประชาชาตินับแต่มีการก่อตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2488 มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้จัดทำเพื่อให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ยอมรับและนำหลักสิทธิมนุษยชนสากลเพื่อให้มีผลบังคัลใช้ในการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนให้แก่ทุกคนในฐานะประชากรโลก


ความเป็นมา พ.ร.บ.สัญชาติ โดยสังเขป

พ.ร.บ.สัญชาติฉบับแรกปี 2456 ในรัชการที่ 6 มีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งเรื่อยมา ได้แก่ ปี พ.ศ.2495 โดยมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2495 กฎหมายสัญชาติฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 ในปีพ.ศ. 2496, ฉบับที่ 3 ในปี พ.ศ.2499 และฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2503 หลังจากนั้น พ.ร.บ.สัญชาติฉบับปี พ.ศ. 2495 ก็ถูกยกเลิกด้วย พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งถูกนี้ ถูกแก้ไขเพิ่มเติม 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515, ครั้งที่ 2 โดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และโดยฉบับที่ 3 พ.ศ.2535

กฎหมายสัญชาติที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พ.ร.บ.สัญชาติปี 2508 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและขัดต่อข้อเท็จจริง และทำร้ายเด็กยังคงไม่ได้รับการแก้ไข หรือแม้แต่โดยหลักกฎหมาย จะยอมรับให้บุคคลมีสัญชาติไทยได้โดยหลักความกลมกลืนกับสังคมไทย และยังมีกฎหมายและนโยบายอื่นๆ อีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐสัญชาติในสถานการณ์ต่างๆ จึงมีความคิดเห็นต่อการแก้ไข พ.ร.บ.สัญชาติ นั่นคือร่างแก้ไข พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. …


มาตราที่น่าสนใจใน พ.ร.บ.สัญชาติ

:: หมวด 1 การได้สัญชาติไทย
มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือ นอกราชอาณาจักรไทย
(2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตาม มาตรา 7ทวิ วรรคหนึ่ง
[ มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535]
มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมายหรือ บิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น
(1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็น กรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง
ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตาม วรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ให้ถือว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง เว้นแต่จะมีการสั่งเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น


ที่มา ท้องถิ่นสนทนา


Create Date : 10 กันยายน 2550
Last Update : 10 กันยายน 2550 12:37:36 น. 0 comments
Counter : 797 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.