มิถุนายน 2559

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
 
 
All Blog
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย - โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ National e-Payment Master Plan
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559
ผ่าน 3 ธนาคาร คือ 
(ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินฝากในธนาคารดังกล่าว)

คุณสมบัติ


  1. ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สินของตน เจ้าหนี้และจำนวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  3. มีสัญชาติไทย 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
ช่วยทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากการลงทะเบียนจะต้องแสดงข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน และการเป็นหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้รัฐบาลทราบข้อมูลและสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กลไกลการดำเนินงาน

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร เพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งกรมสรรพากรจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นำไปวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการสังคมแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการภายใต้โครงการอี-เพย์เม้นท์ (E-Payment)ภาครัฐในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันในรอบนี้ หรือยังไม่อยากมาลงทะเบียน รัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ และปรับปรุงข้อมูลทุกปีภายในช่วงวันที่ 1 - 30 กันยายนของทุกปี

ที่มา : กระทรวงการคลัง

เราอยากเห็นประชาธิปไตยไหม นี่คือหนึ่งในวิถีแห่งประชาธิปไตยไง แล้วยังไงล่ะ? ..ก็คือการได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้ข้อมูลกับทางรัฐเพื่อให้ทางรัฐหรือตัวแทนที่บริหารบ้านเมืองเราได้เข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกของแล้วไปวิเคราะห์หาช่องทางการช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน ไม่อย่างนั้นแล้วการที่รัฐบาลเข้าไม่ถึงข้อมูลของเราๆ รากหญ้า ก็จะมีแค่คนเฉพาะกลุ่ม ที่เข้าถึงก้อนเงินของสวัสดิการและได้ใช้สวัสดิการของรัฐซึ่งควรจะเป็นของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมไปใช้สบายๆ เราอยากเข้าถึงเงินของรัฐของแผ่นดิน เราก็ต้องให้ความร่วมมือและให้รัฐเข้าถึงข้อมูลของเราด้วยเช่นกัน อยากให้ผู้มีรายได้น้อย หรือกำลังว่างงานไปลงทะเบียนกันเยอะๆ เพื่อประโยช์ของตัวเราเอง จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของเรามาตั้งนานแล้ว

และในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อรัฐบาลดำเนินการโครงการ อี-เพย์เม้นท์อย่างทั่วถึง เหมือนที่ทุกคนได้ใช้สมาร์ทโฟน 3G 4G แล้ว การรับสวัสดิการของรัฐก็จะง่ายขึ้น เงินถึงมือไว้ขึ้นไม่ต้องรอให้หน่วยงานท้องที่เบิกงบอนุมัติ แล้วถือเงินช่วยเหลือมาให้ตามบ้านอีกต่อไป สวัสดิการใคร ของใครของมัน เข้าบัญชีใครบัญชีมันเลยจ้ะ

ยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้โครงการของรัฐประสบผลสำเร็จบ้าง อะไรบ้าง อะนะ อยากเดินหน้าประเทศไทย


ขอเพิ่มเติมข้อมูล Link ของโครงการสำหรับตรวจสอบข้อมูลนะ IMMAYYOCreate Date : 18 มิถุนายน 2559
Last Update : 28 พฤษภาคม 2560 9:29:15 น.
Counter : 3643 Pageviews.

16 comments
  
ดีมาก
โดย: น.ส.หทัยรัตน์ ผาชัย IP: 134.236.8.35 วันที่: 7 ธันวาคม 2559 เวลา:13:44:30 น.
  
ผ่าน
โดย: ปาริฉัตต์ สายน้ำเย็น IP: 27.55.24.183 วันที่: 9 ธันวาคม 2559 เวลา:19:16:09 น.
  
ผ่าน
โดย: ปาริฉัตต์ สายน้ำเย็น IP: 27.55.24.183 วันที่: 9 ธันวาคม 2559 เวลา:19:16:09 น.
  
ผ่าน
โดย: ปาริฉัตต์ สายน้ำเย็น IP: 27.55.24.183 วันที่: 9 ธันวาคม 2559 เวลา:19:19:34 น.
  
มีหลักฐานการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีการประทับตราจากทางธนาคารว่าได้ลงทะเบียนจริง แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อมูล และได้ติดต่อสอบถามทางธนาคาร ทางธนาคารตอบว่า........เราไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือไม่รับรู้กับข้อมูลที่หายไป....ทางเรามีหน้าที่จ่ายเงินเพียงอย่างเดียว..(ธนาคารตอบ)..จริงหรือไม่ครับ
โดย: นาง เนาว์ บุญยะรัง IP: 171.5.213.136 วันที่: 22 ธันวาคม 2559 เวลา:14:41:23 น.
  
สัวัสดีคับ ผมไปลงทะเบียนทีธนาคาร ธกศ..และทากรัทบารแจงวาชือไมตรงกาน...ชือเดือมผมชือดอเลาะและผมไปเปลีนยเป็น อับดุลเลาะฮ์......ชวยแกไขไหดวยคับ....ทาง ธกศ ไมทำกานแกไข
โดย: อับดุลเลาะฮ์ จูกูยี IP: 182.232.205.101 วันที่: 25 ธันวาคม 2559 เวลา:10:41:42 น.
  

โดย: หนูพิศ IP: 223.24.46.28 วันที่: 13 มกราคม 2560 เวลา:19:28:55 น.
  

โดย: หนูพิศ IP: 223.24.46.28 วันที่: 13 มกราคม 2560 เวลา:19:29:28 น.
  
ดีมากๆ ทำให้คนที่เขาไม่มีทุน สามารถนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนค่ะ อยากให้มีแบบนี้อีกค่ะ
โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่น แต่สามารถถึงประชาชนรากหญ้าโดยตรง
โดย: ชยุต นุชประโคน IP: 182.232.76.72 วันที่: 23 มกราคม 2560 เวลา:10:38:59 น.
  
ผ่านหรือไม่ผ่านคะสอบถามคะ
โดย: นงนุช โคตรเสนา IP: 182.232.61.81 วันที่: 31 มีนาคม 2560 เวลา:15:51:53 น.
  
ผ่านหรือไม่ผ่านคะสอบถามคะ
โดย: นงนุช โคตรเสนา IP: 182.232.61.81 วันที่: 31 มีนาคม 2560 เวลา:15:52:02 น.
  
อยากทราบว่ามีรายชื่อหรือเปล่าค่ะ
โดย: พรทิพย์ เสวกระโทก IP: 1.47.132.253 วันที่: 23 เมษายน 2560 เวลา:3:05:20 น.
  
ลองตรวจสอบกับลิงค์ของโครงการกันดูนะ

//welfare2560.epayment.go.th/
โดย: m IP: 171.101.232.247 วันที่: 28 พฤษภาคม 2560 เวลา:9:26:05 น.
  
โดย: นิพาภรณ์ เฒ่าสีสุราช IP: 223.24.93.161 วันที่: 21 กันยายน 2560 เวลา:9:48:38 น.
  
โดย: นิพาภรณ์ เฒ่าสีสุราช IP: 223.24.93.161 วันที่: 21 กันยายน 2560 เวลา:9:51:38 น.
  
โดย: นัยนา ลำมะยศ IP: 49.229.105.171 วันที่: 22 กันยายน 2560 เวลา:17:10:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

BlogGang Popular Award#13Mara_padkhai
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 รักอิสระ ชอบกิน ชอบเดินทาง ^^

FACE BOOK PAGE
"เพจแบ่งปันรูปภาพ มาแชร์กันได้เลยนะ ที่นี่"
พร้อมแชร์ข้อมูลที่เที่ยว ที่พักชิวๆ เกร๋ๆ อัพเดทกันทุกฤดูกาลท่องเที่ยวจ้า

New Comments