We ArE IBM Bangkok U >.<
Group Blog
 
All blogs
 

ข้อมูลพื้นฐานประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีใต้
South Korea

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แทฮัน มินกุก โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮังกุก ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน ที่หมายถึง โชซอนใต้

คำขวัญ: Broadly bring benefit to humanity

เมืองหลวง : ปูซาน

เมืองใหญ่สุด โซล

ภาษาราชการ ภาษาเกาหลี

รัฐบาล: ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี : โน มู เฮียน

นายกรัฐมนตรี : ฮัน เมียง ซุก

ศาสนา มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ 46% โปรเตสแตนต์ 39% คาทอลิก 13% ขงจื๊อ 1% และอื่นๆ 1%)

การศึกษา ภาคบังคับ 9 ปี

อัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ 98

ประวัติศาสตร์

ในประวัติศาสตร์เกาหลี แบ่งเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คือราชอาณาจักรโคกูเรียว อาณาจักรแพ็คเจ และอาณาจักรซิลลา ซึ่งปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของจีน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์กาลถึงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนคริสตศักราช คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศจีนอยู่ภายใต้การปกครองของสามอาณาจักร

ราชวงศ์ลี เป็นราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลี หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจ้าซุนจง เกาหลีก็ได้ถูกปกครองโดยญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2453

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีต้องแยกเป็นสองประเทศตามข้อตกลงพอตสดัม (Potsdam) ในปี พ.ศ. 2488 โดยใช้เส้นขนาน 38 และเกาหลีใต้ อยู่ในการดูแลโดยสหรัฐอเมริกา ต่อมาจะต้องผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจหลังจากอยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยเน้นในเศรษฐกิจเป็นสากลยิ่งขึ้น ยุติการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลในธุรกิจเอกชน และให้ความยุติธรรมต่อภาคเอกชนทุกแห่ง และเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ให้อยู่ร่วมอย่างสันติการเมืองการปกครอง

หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2491 คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยเส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ (มักเรียกว่าเส้นขนาน 38) โดยสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือมีการปกครองระบอบสังคมนิยม ส่วนสหรัฐอเมริกาดูแลเกาหลีใต้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และศาลทำหน้าที่ทางตุลาการ ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง (โซล ปูซาน อินชอน แตกู กวางจู แตชอน)การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 จังหวัด (provinces) 1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (special autonomous province) 6 มหานคร (metropolitan cities) และ 1 นครพิเศษ (special city)

นครพิเศษ
1.โซล (Seoul Teukbyeolsi: โซล ตึกเบียลซิ; 서울 특별시; 漢城特別市)

มหานคร
1.ปูซาน (Busan Gwangyeoksi)
2.แทกู (Daegu Gwangyeoksi)
3.อินชอน (Incheon Gwangyeoksi)
4.กวางจู (Gwangju Gwangyeoksi)
5.แทจอน (Daejeon Gwangyeoksi)
6.วุลซาน (Ulsan Gwangyeoksi: วุลซาน กวางยอคซิ)

จังหวัด
1.เกียงกี (Gyeonggi-do)
2.กังวอน (Gangwon-do: กังวอน-โด)
3.เกียงซางเหนือ (Gyeongsangbuk-do: เกียงซางบุค-โด)
4.เกียงซางใต้ (Gyeongsangnam-do: เกียงซางนัม-โด)
5.เจียลลาใต้ (Jeollanam-do: เจียลลานัม-โด)
6.เจียลลาเหนือ (Jeollabuk-do: เจียลลาบุค-โด)
7.ชุงชองเหนือ (Chungcheongbuk-do: ชุงชองบุค-โด)
8.ชุงชองใต้ (Chungcheongnam-do: ชุงชองนัม-โด)


จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ
1.เชจู (Jeju)

ภูมิศาสตร์
ตั้งอยู่ที่ ละติจูด 33-39 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 125-131 องศาตะวันออก 70% ของประเทศเป็นภูเขา


เศรษฐกิจ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด เป็นประเทศกำลังพัฒนาขั้นสูง

- การเพาะปลูก : พืชสำคัญได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์ แอปเปิล มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี
- การเลี้ยงสัตว์ : สัตว์เลี้ยงสำคัญได้แก่ สุกร โค สัตว์ปีก และตัวไหม
- การประมง : ผลผลิตทางการประมงของเกาหลีใต้มีเหลือใช้ในประเทศจนสามารถส่งเป็นสนค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่ง เกาหลีใต้สามารถจับปลาได้เป็นอันดับ 10 ของโลก (ไทยเป็นอันดับ 9 สถิติปี พ.ศ. 2535)
- การทำเหมืองแร่ : เกาหลีใต้ขาดแคลนถ่านหินและน้ำมันปิโตเลียม แต่มีแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายชนิด ได้แก่ แกรไฟต์ ดินเกาลิน และทังสเตน
- อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา ผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ รถยนต์ ปิโตรเคมี และเรือเดินสมุทร

ประชากร
- เชื้อชาติ : ประเทศเกาหลีแทบจะไม่มีชนชาติอื่นนอกจากเกาหลีเอง แต่ก็มีชาวจีนประมาณ 3 หมื่นคน ซึ่งอยู่ตามเขตเมืองหลวงมาช้านานแล้ว และยังมีชาวฟิลิปปินส์อีก 72,000 คน
- ศาสนา : ชาวเกาหลีใต้ไม่มีศาสนาประมาณ 46 % ศาสนาคริสต์ 26 % ศาสนาพุทธ 26 % ลัทธิขงจื๊อ 1 % ศาสนาชอนโดเกียว ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ 1 %
 

Create Date : 20 กันยายน 2550    
Last Update : 6 ตุลาคม 2550 15:02:28 น.
Counter : 1829 Pageviews.  


IBM TEAMWORK
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
blog นี้เป็นบล็อคของกลุ่มนักศึกษาทั้งหมด 13 คน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ib421 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเพื่อใช้สำหรับเขียนบทความที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจครับ

รวมภาพจากงานสัมนาครับ

หน้าตาของสมาชิกผู้ร่วมงานครับ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

รายชื่อสมาชิก IBM TEAMWORK

Section 6191
1.นายวุฒิชัย ลอออุดมพงศ์ ID:1480201134 เลขที่ 8
2.นายพิชชา จิตติวัฒนพงศ์ ID:1480201142 เลขที่ 9
3.นางสาวเสาวลักษณ์ กระจะจ่าง ID:1480203064 เลขที่ 17
4.นางสาวปองหทัย พลวัฒน์ ID:1480203254 เลขที่ 18
5.นางสาวณัฐรุจา ลีลาวัฒนพณิช ID:1480204633 เลขที่ 25
6.นายอกนิษฐ์ ศิริศักดิ์ ID:1480205010 เลขที่ 30
7.นายกัมปนาท เขตต์บรรพต ID:1480208964 เลขที่ 61
8.นางสาวศิราพร แสงอาภรณ์สุข ID:1480209129 เลขที่ 62
9.นางสาวอนุสรา มดทอง ID:1480209475 เลขที่ 64
10.นางสาวสุธินี บุญนิธิยิ่งยง ID:1480209855 เลขที่ 66
11.นายวีรสุ ลิ้มชูวงศ์ ID:1480209988 เลขที่ 67
12.นายอิทธิเดช พิธุกานต์ ID:1480211364 เลขที่ 79
13.นายอธิชนัน ว่องวิริยะวัฒนา ID:1480215340 เลขที่ 92

ฟังเพลง >> อกหัก

 

VEDIO >> บ้านป่าแฝกดอย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

Friends' blogs
[Add IBM TEAMWORK's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.