การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนั้นประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆทำงานสัมพันธ์กัน เปรียบเสมือนถนนที่นำพาอสุจิของฝ่ายชายไปพบกับไข่ที่ท่อนำไข่ และพาตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วกลับมาฝังตัวในโพรงมดลูก รังไข่จะทำหน้าที่ควบคุมการตกไข่ในแต่ละเดือนให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่โพรงมดลูกมีสภาพพร้อมที่จะรับการฝังตัวของตัวอ่อน แต่ถ้าหากไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนั้นสามารถแบ่งคร่าวๆออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ระบบสืบพันธุ์ภายนอกและระบบสืบพันธุ์ภายใน อวัยวะสืบพันธุ์ภายในอันดับแรกได้แก่ช่องคลอด ปากมดลูกคือส่วนที่ต่อระหว่างมดลูกกับช่องคลอด เซลล์ที่อยู่รอบๆรูเปิดของปากมดลูกจะทำหน้าที่สร้างมูกปากมดลูกออกมา เมื่อไข่ตกในช่วงกลางของรอบเดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมูกใสๆเพื่อจะทำให้อสุจิสามารถว่ายผ่านเข้าไปได้ มดลูกเป็นอวัยวะที่เป็นโพรงกลวงข้างใน มีรูปร่างคล้ายผลชมพู่ ในช่วงแรกของการมีรอบเดือนฮอร์โมน Estrogen (เอสโตรเจน) จะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นพร้อมกับที่รังไข่จะทำการผลิตไข่ และมีการตกไข่ออกมาในช่วงกลางของรอบเดือน ในช่วงก่อนไข่ตกเล็กน้อยฮอร์โมน Progesterone (โปรเจสเตอโรน) จะทำหน้าที่ต่อโดยเตรียมสภาพเยื่อบุโพรงมดลูกให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ แต่ถ้าหากไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นระดับฮอร์โมนต่างๆจะลดต่ำลงมากที่สุดและเยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกตัวออกมาเป็นเลือดประจำเดือน ท่อนำไข่มีอยู่สองข้างซึ่งเป็นส่วนที่ต่อมาจากมดลูก ปลายของท่อจะอยู่ใกล้กับรังไข่ ซึ่งส่วนปลายจะมีลักษณะบานออกคล้ายกับปากแตร ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ท่อนำไข่สามารถไปจับไข่ได้ง่ายขึ้น และนำไข่เข้ามาในท่อนำไข่เพื่อรอการปฏิสนธิจากอสุจิได้ รังไข่มีลักษณะกลมรี มีอยู่สองข้างของมดลูก ในแต่ละเดือนจะสามารถผลิตไข่ที่สมบูรณ์ได้เดือนละหนึ่งใบ และจะมีไข่ตกจากรังไข่ข้างใดข้างหนึ่ง นอกจากนี้รังไข่ยังช่วยผลิตฮอร์โมนหลายชนิดที่ช่วยในการตั้งครรภ์อีกด้วย

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

กายวิภาคและการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายนั้นเป็นกระบวนการที่พัฒนาไปอย่างเป็นระบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมากเหมือนอย่างในเพศหญิง เริ่มตั้งแต่การสร้างเซลล์อสุจิที่ลูกอัณฑะและการเก็บตัวอสุจิเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอสุจิ จนกระทั่งมีการหลั่งอสุจิออกมาสู่ช่องคลอดของฝ่ายหญิง ในบทนี้จะได้กล่าวถึงกระบวนการนั้นโดยละเอียด
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วย อัณฑะ องคชาติ ท่อและต่อมต่างๆ อัณฑะมีรูปร่างคล้ายรูปทรงไข่ มีสองข้างอยู่ในถุงอัณฑะ ทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิและฮอร์โมน Testosterone (เทสโทสเตอโรน) อสุจินั้นเป็นเซลล์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีหน้าที่ในการนำพาสารพันธุกรรมของเพศชายในรูปของโครโมโซม ออกมาจากโรงงานผลิตซึ่งก็คืออัณฑะไปสู่ช่องคลอดของฝ่ายหญิงเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือไข่นั่นเอง ตัวอสุจิประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วนคือส่วนหัว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสารพันธุกรรมเพศชายหรือโครโมโซมบรรจุอยู่ ส่วนตัวอสุจินั้นจะเป็นที่เก็บพลังงานเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหว และส่วนหางของอสุจิซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวหรือว่ายไปข้างหน้าได้

การปฏิสนธิและการเดินทางของตัวอ่อน

การปฏิสนธิของเซลล์ไข่และอสุจินั้นถือว่าเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การตั้งครรภ์ แต่การตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆทำงานร่วมกัน เริ่มตั้งแต่อสุจิต้องว่ายผ่านช่องคลอดเข้ามา ผ่านปากมดลูกที่จะทำการคัดกรองอสุจิ เมื่อได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ก็ยังจะต้องเดินทางเข้าไปอีกเป็นระยะทางยาวไกลจากโพรงมดลูกไปสู่ท่อนำไข่ หากประสบความสำเร็จสามารถเดินทางไปพบกับไข่และปฏิสนธิได้ ตัวอ่อนก็จะต้องเดินทางย้อนทางเดินของอสุจิออกมาสู่โพรงมดลูกเพื่อที่จะทำการฝังตัวลงไปบนเยื่อบุโพรงมดลูกให้ได้จึงจะเกิดเป็นการตั้งครรภ์ขึ้น ความรู้ในกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจภาวะมีบุตรยากได้ดีขึ้นและสามารถเข้าใจวิธีการรักษาได้อย่างกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น

การขนส่งอสุจิเข้าไปในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
เมื่อมีการหลั่งอสุจิออกมาสู่ช่องคลอดของฝ่ายหญิงน้ำอสุจินั้นจะมีการจับตัวเป็นก้อนในตอนแรก และจะเริ่มละลายตัวในไม่กี่นาทีต่อมา เมื่อเริ่มมีการละลายตัวของน้ำอสุจิ อสุจิก็จะเริ่มเดินทางเข้าไปในปากมดลูก ใช่ว่าอสุจิทุกตัวที่เข้าไปอยู่ในช่องคลอดได้จะสามารถว่ายผ่านปากมดลูกเข้าไปยังโพรงมดลูกได้ ความเป็นจริงแล้วมีเพียง 1% เท่านั้นเองที่สามารถผ่านเข้าไปได้ ที่เหลือนั้นจะตายไปในช่องคลอดภายใน 1 – 2 ชั่วโมง เนื่องจากไม่สามารถทนความเป็นกรดในช่องคลอดได้

การปฏิสนธิ
ก่อนที่จะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้นั้น เซลล์พี่เลี้ยงที่อยู่ล้อมรอบเซลล์ไข่จะต้องแยกตัวออกเพื่อเป็นหนทางให้อสุจิสามารถผ่านเข้าไปถึงเซลล์ไข่ได้ มีอสุจิจำนวนมากที่อาจไปถึงเปลือกชั้นนอกของเซลล์ไข่และพยายามเจาะเข้าไปให้ได้ แต่อสุจิตัวแรกที่เจาะผ่านเข้าไปและทำการหลอมตัวเข้ากับเยื่อชั้นในของไข่ได้เป็นตัวแรก จะทำให้เปลือกไข่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้อสุจิตัวอื่นสามารถหลอมตัวผ่านเข้าไปได้อีก
การปฏิสนธิจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ชั่วโมงหรือไม่เกิน 4 ชั่วโมงภายหลังจากที่อสุจิเข้าไปพบกับไข่ หลังจากนั้นตัวอ่อนจะมีการแบ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ แต่ละเซลล์ก็จะแบ่งเซลล์เป็นสองเซลล์อีก แต่อาจจะในอัตราที่แตกต่างกัน เซลล์แรกอาจแบ่งตัวก่อนทำให้ตัวอ่อนมีสามเซลล์ หลังจากนั้นเซลล์ที่สองก็จะแบ่งตัวตามทำให้ตัวอ่อนมีสี่เซลล์ ตัวอ่อนจะทำการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบางระยะตัวอ่อนจะมีจำนวน 16 เซลล์ 32 เซลล์ 64 เซลล์ และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เซลล์ทั้งหมดนี้จะยังคงแบ่งเซลล์อยู่ภายในเปลือกชั้นนอกของไข่นั่นเอง แต่ในที่สุดตัวอ่อนจะต้องออกมาจากเปลือกก่อนจึงจะฝังตัวลงบนเยื่อบุโพรงมดลูกของแม่ได้

การเดินทางของตัวอ่อน การเจาะออกจากเปลือก และการฝังตัว
การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นที่บริเวณส่วนปลายของท่อนำไข่ที่ใกล้กับรังไข่ โดยปกติแล้วตัวอ่อนจะต้องการเวลาประมาณ 5 วันในการเดินทางจากบริเวณที่ปฏิสนธิมาถึงโพรงมดลูก ในระหว่างนี้ตัวอ่อนก็ได้มีการแบ่งเซลล์โดยอาศัยสารอาหารจากสารคัดหลั่งภายในท่อนำไข่ในช่วงต่างๆนั่นเอง เมื่อตัวอ่อนเริ่มมีจำนวนเซลล์มากขึ้นก็จะมีรูปร่างกลมๆคล้ายลูกบอล ในระยะนี้เราจะเรียกว่าตัวอ่อนระยะ Morula (โมรูลา) หลังจากที่ตัวอ่อนเดินทางมาถึงโพรงมดลูกแล้ว ในวันที่ 6 ภายในศูนย์กลางของตัวอ่อนจะมีการสะสมน้ำอยู่ภายใน ซึ่งเราจะเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่า Blastocyst (บลาสโตซิสท์)
ก่อนที่ Blastocyst จะฝังตัวลงบนเยื่อบุโพรงมดลูกได้ ก็จะต้องเจาะออกมาจากเปลือกไข่ให้ได้ก่อน โดยที่ Blastocyst จะสร้างเอนไซม์ออกมาช่วยทำให้เปลือกไข่นั้นบางลง และตัวอ่อนจะหดและขยายตัวออกเพื่อดันให้เปลือกแตกออก ทำให้ตัวอ่อน Blastocyst ออกมาจากเปลือกได้ และเมื่อนั้นจะมีการส่งสัญญาณทางเคมีเพื่อให้ร่างกายของแม่ทราบว่ามีตัวอ่อนระยะ Blastocyst อยู่ในโพรงมดลูกแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากร่างกายของแม่ต้องปรับตัวให้อยู่ในระยะที่จะดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไป มิเช่นนั้นแล้วร่างกายของแม่ก็จะปรับตัวเข้าสู่รอบเดือนใหม่โดยการลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นเลือดระดูนั่นเอง การส่งสัญญาณนี้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นทางเคมีและกายภาพหลายประการ แต่การส่งสัญญาณทางเคมีที่รู้จักกันดีได้แก่การหลั่งฮอร์โมน Human chorionic gonadotrophin หรือเรียกชื่อย่อว่า hCG ฮอร์โมน hCG นี้จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดของแม่เพื่อไปถึงรังไข่ และกระตุ้นให้ร่างกายของแม่ผลิตฮอร์โมน Estrogen และ Progesterone ออกมาเพิ่มขึ้น ซึ่งฮอร์โมนนี้จะส่งผลให้เยื่อบุโพรงมดลูกคงความหนาและมีคุณภาพดีเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน และยังส่งมีส่วนช่วยอื่นๆในการตั้งครรภ์อีกหลายประการ
ในวันที่ 7 หลังการตกไข่ ตัวอ่อน Blastocyst จะฝังตัวลงบนเยื่อบุโพรงมดลูกโดยการแทรกตัวจมลงไปในเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกจะคลุมตัวอ่อนไว้โดยสมบูรณ์ ตัวอ่อน Blastocyst จะทำการเชื่อมต่อตัวมันเองกับกระแสเลือดของแม่โดยเร็วเพื่อที่จะรับสารอาหารต่างๆและออกซิเจนจากแม่ได้ ตัวอ่อน Blastocyst สามารถทำการขับถ่ายของเสียออกสู่กระแสเลือดแม่ และแม่จะขับของเสียนั้นออกทางปัสสาวะอีกทีหนึ่ง การเจริญเติบโตของตัวอ่อนในเวลาสั้นๆนั้นราวกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เริ่มจากตัวอ่อนเซลล์เดียวได้แบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเป็นล้านๆเซลล์จนกระทั่งเป็นรูปร่างของมนุษย์ที่มีระบบการทำงานของร่างกายที่สลับซับซ้อนภายในเวลาเพียงเก้าเดือนCreate Date : 05 กรกฎาคม 2553
Last Update : 5 กรกฎาคม 2553 16:29:24 น. 9 comments
Counter : 9621 Pageviews.

 
ขอบคุณครับ


โดย: BBGUN IP: 124.121.86.183 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:29:11 น.  

 
ดีๆๆๆ มีสาระ


โดย: Ocean IP: 110.49.48.44 วันที่: 26 ธันวาคม 2553 เวลา:11:15:50 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: Aritta IP: 125.26.54.142 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:11:10:45 น.  

 
ยากมีลูกจังเลย แต่ปล่อยแล้วก็ยังไม่มี


โดย: Aritta IP: 125.26.54.142 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:11:16:32 น.  

 
จะรู้ได้ยังงัยคะว่าตกไข่วันไหน


โดย: เก๋ IP: 223.24.63.84 วันที่: 28 มกราคม 2554 เวลา:1:43:51 น.  

 
ตรวจวันไข่ตก ลองเข้าเวบนี้ดูนะคะ

//www.babycenter.com/ovulation-calculator


โดย: Nomadus วันที่: 3 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:36:00 น.  

 
ดีมากเลยคับมีสาระไม่เสียทีที่มาดูเว็บนี้เเต่ขอเสียน่าจะมีรูปด้วยนะคับ


โดย: สุวรรณภูมิ IP: 115.87.105.24 วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:19:50:39 น.  

 
ขอบคุน คราฟป๋ม


โดย: hang IP: 10.0.1.68, 203.146.243.11 วันที่: 26 มิถุนายน 2555 เวลา:12:08:16 น.  

 
สาระดี ถ้ามีรูปภาพจะดีขึ้นนะครับ


โดย: zamove IP: 27.55.137.21 วันที่: 4 มีนาคม 2556 เวลา:21:28:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 
 

Nomadus
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1992 - 1996
-Certificate of Workshop on Professional Counseling, National University Hospital, Singapore, April 2000
-Certificate of CGFNS Certification Program, the Commission on Graduates of Foreign Nursing School, Philadelphia, Pennsylvania, United States of America, September 2003

ประวัติการทำงาน
2006 – ปัจจุบัน Managing Director, Fertility Center Co.,Ltd
1999 - 2005 Blastocyst Center, Infertility Counselor: ให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสเกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก และอนามัย การเจริญพันธุ์
1996 - 1999 Newborn Intensive Care Unit, Incharged Nurse: ดูแลทารกแรกเกิดอาการปกติ และทารกแรกเกิดอาการวิกฤตในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด และให้คำแนะนำปรึกษาในการเลี้ยงดูทารกแก่บิดามารดา
[Add Nomadus's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com