ที่ใดมีธรรมะ...ที่นั่นจะพบกับทางออกของชีวิต ^_^
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2560
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
10 มีนาคม 2560
 
All Blogs
 
12. ปลดกรรมแก้ไขเรื่องความรัก 

“การเชื่อมบุญปลดกรรม”

 

แก้ไขเรื่องความรัก

 

                “การเชื่อมบุญนั้นนอกจากจะใช้ในทุกสิ่ง

 

ที่ปรารถนาในชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

 

ของการงาน”  ความสัมพันธ์ที่ดี  การทำธุรกิจ

 

การค้า  ยังใช้ในเรื่องของความรักที่สมหวังได้ด้วย

 

                การเชื่อมบุญนั้นเป็นการอุทิศบุญที่เราทำไป

 

ให้คนที่เราต้องการ  ก่อนอื่นอย่าลืมว่าต้องมีบุญ

 

ของตนเองเสียก่อนถึงจะไปอุทิศบุญให้คนอื่นได้

 

                ซึ่งการสร้างบุญ  การเชื่อมบุญในเรื่องของ

 

ความรักไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์  ไม่ใช่เป็นการ

 

ทำเสน่ห์  แต่เป็นการเช็กและแก้ไขในเบื้องต้นว่า

 

“คนที่เรารักชอบพอนั้นใช่เนื้อคู่ที่จะมาเป็นคู่ครอง

 

ในชาตินี้หรือไม่”

 

                คู่ครองนั้นถ้าได้คนที่เป็นเนื้อคู่ประเภทที่

 

ทำบุญมาร่วมกัน  ชีวิตคู่จะมีความสุขมากกว่า

 

ความทุกข์  ถ้าเราเชื่อมบุญติดจะพบว่าคนที่เรา

 

รักชอบพอนั้นจะมีปฏิกิริยาที่ดีต่อกัน  มีความ

 

ห่วงหาอาทรเกื้อกูลกัน  ช่วยกันไปสร้างสิ่งที่ดีๆ

 

ไม่ใช่ไปสร้างกรรมชั่ว  เช่น  ชวนไปกินเหล้า  เที่ยวเตร่

 

ชวนไปสร้างกรรมไม่ดี  ไปคดโกงเบียดเบียนคนอื่น

 

แบบนี้ไม่ใช่คู่ครองที่ดีแน่นอน

 

                แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาหรือเธอไม่ได้

 

มาหลอกลวง  แกล้งทำเป็นคนดีในตอนแรก

 

แต่ภายหลังชั่วสุดๆ  เรื่องนี้ง่ายมาก  ขอให้เราตั้งจิต

 

อธิษฐานว่า  “ถ้าเป็นคู่กันแล้วขอให้เกิดสิ่งดีๆ 

 

ขึ้นกับชีวิต”  เมื่อคบกับเขาหรือเธอชีวิตของเราดีขึ้น

 

หรือไม่  การเรียนดีขึ้นหรือไม่  ค้าขายดีขึ้นหรือไม่

 

ถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นเนื้อคู่จริงแต่เคยร่วมสร้าง

 

กรรมไม่ดีมากกว่ากรรมดี

 

                การคลายวิบากกรรมนี้ก็ใช้วิธีเชื่อมบุญได้

 

เช่นกัน  ด้วยการอุทิศบุญที่เราทำส่งไปให้เขาหรือ

 

เธอสม่ำเสมอ  อธิษฐานทุกครั้งขอให้เขากลับใจ

 

เปลี่ยนความประพฤติที่ไม่ดีเสียให้กลับมาพบทาง

 

สว่างในชีวิต

 

                ตัวเราเองก็สำคัญหมั่นพิจารณาความ

 

ประพฤติของตนด้วยว่าเป็นอย่างไร

 

                พยายามทำตนให้อยู่ในความสมดุลทั้งทางโลก

 

และทางธรรม  และต่อไปจะพูดถึงเคล็ดในการ

 

คลายวิบากกรรมต่างๆ  แต่อย่าลืมเป็นอันขาดว่า

 

ต้องใช้สติในการพิจารณา

 

                “-  เป็นทุกข์เพราะความรัก  รักแล้วไม่สมหวัง”

 

                การเป็นทุกข์เพราะความรักนั้นมาจาก

 

กรรมจากชาติก่อนที่เป็นคนเจ้าชู้  เคยไปหลอก

 

ผู้อื่นให้อกหัก  การคลายวิบากกรรมในเรื่องนี้

 

ต้องเปลี่ยนความประพฤติที่ไม่ดีให้กลับมาดี

 

ปฏิบัติดีทั้งความคิด  กาย  วาจา  ใจ  ไปถวายดอกไม้

 

หรือเทียนเพื่อบูชาพระเป็นคู่  เวลาสร้างบุญอะไรก็

 

ให้เป็นคู่  เช่น  กระเบื้องมุงหลังคาก็เป็นจำนวนคู่

 

ใส่บาตรพระสงฆ์ก็เป็นจำนวนเลขคู่  หรือไปช่วยทำ

 

สิ่งดีๆ  ให้คนอื่นได้สมรักสมปรารถนา

 

                “-  อยู่กับคู่ครองที่ไม่รัก”

 

                การคลายวิบากกรรมในเรื่องนี้ต้องเริ่ม

 

จากการทำใจยอมรับกรรมเก่า  อย่าฝืนกรรมหรือ

 

ไปสร้างกรรมไม่ดีในเรื่องของความรักขึ้นมาอีก

 

ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

 

เพื่อขออโหสิกรรม

 

                ถ้าแต่งงานแล้วอยู่กินกับคนที่เราไม่รัก

 

ไม่เป็นไร  ให้รู้ไว้ว่ามาจากกรรมเก่าในอดีตชาติที่

 

เราต้องเคยชี้แนะหรือบังคับให้คนอื่นที่เราบังคับ

 

ได้ไปอยู่กินกับคนที่เขาไม่รัก  เช่น  ลูกหรือญาติ

 

พี่น้องหรือเพื่อน  โดยไม่คิดว่าเขาก็มีจิตใจของ

 

เขาที่อยากจะรักชอบใคร  อยากใช้ชีวิตคู่กับใคร

 

โดยเขาอยากเลือกด้วยตัวของเขาเอง  ความหวังดี

 

อาจเป็นกรรมที่ส่งผลมาถึงเราในชาติปัจจุบันให้

 

ไม่สมหวังในคนที่ตนรัก

 

                การอยู่ร่วมกับคนที่ไม่รักเพราะเหตุผลใด

 

ก็ตาม  ขอให้มองในส่วนที่ดีของเขาชื่นชมในส่วน

 

ที่ดีของเขา  เราอาจรู้สึกรักเขาเองในอนาคต

 

ใจคนเราเปลี่ยนแปลงได้  (ถ้ามีลูกแล้วครอบครัวจะ

 

อบอุ่นเมื่อลูกเห็นพ่อแม่รักกัน)

 

                ต้องถือศีลข้อ  3  ไว้ให้มั่น  อย่าไปตามใจตน

 

คำนึงถึงคู่ของเราด้วย  จะได้ไม่มีเวรกรรมติดภพ

 

ติดชาติอีก  สร้างกรรมดีทำหน้าที่สามีหรือภรรยา

 

ที่ดี  เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก  หากคู่ครองทำอะไรที่

 

ผิดพลาดก็ต้องรู้จักให้อภัยทาน  และช่วยเหลือ

 

เขาด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้ง  เท่านี้ก็ถือว่าเป็น

 

กรรมที่ดีแล้ว  เมื่อหมดเวรหมดกรรมแล้วชาติ

 

ต่อไปก็จะสมหวังในเรื่องความรักเอง

 

                “-  อยู่กับคู่ครองหรือคู่รักที่เป็นที่เกลียดชัง

 

หรือไม่ได้รับการยอมรับของคนทั่วไป”

 

                กรรมนั้นมาจากในอดีตชาติอาจจะเคย

 

เลี้ยงสัตว์เลี้ยง  แต่ปล่อยให้สัตว์นั้นเที่ยวระราน

 

ทำความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้าน  ญาติสนิท

 

มิตรสหาย  ไม่ควบคุมดูแลสัตว์นั้น  เอาอกเอาใจ

 

ให้ความสุขแก่สัตว์นั้นๆ  ในทางที่ไม่สมควร

 

                การคลายวิบากกรรมคือให้ไปสงเคราะห์สัตว์

 

ปล่อยสัตว์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นปลา  นก  เต่า

 

หรือไถ่ชีวิตโคกระบือ  และอุทิศบุญนั้นขออโหสิกรรม

 

เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆ  และอุทิศบุญไปให้

 

คู่ครอง

 

                “-  คู่ครองเป็นพวกขัดลาภ  ดวงไม่สมพงศ์กัน

 

ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด”

 

                มีมากมายที่หลายครอบครัวยังไม่รู้ในการ

 

ทำธุรกิจการค้ากับคู่ของตัว

 

                บางคู่นั้นเจริญรุ่งเรือง  แต่บางคู่นั้นพอเอา

 

สามีหรือภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้อง  ธุรกิจการค้านั้น

 

ก็กลายเป็นมีแต่อุปสรรคหรือขาดทุนย่อยยับ

 

ซึ่งมาจากคู่ของเราในชาตินี้นั้นมาจากคนที่ขัดขวาง

 

เคยเป็นหนี้สิน  เคยกลั่นแกล้งเอาเปรียบจนคู่

 

ของเราผูกใจเจ็บคิดร้ายต่อกันโดยเป็นกรรมเก่า

 

ที่ติดตามมา  กายหยาบเป็นสามีภรรยากัน  กายทิพย์

 

คิดทำลายล้างกัน

 

                การคลายวิบากกรรมคือให้ทำการอโหสิกรรม

 

ต่อกันเสีย  เอาแบบให้หมดใจไปเลยอย่ามี

 

ติดค้างกันอีก  หมั่นไปทำบุญร่วมกันเพื่อเป็นบุญร่วม

 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทาน  การให้ต้องทำ

 

อย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะการให้แบบไม่คิดมาก

 

เห็นเป็นให้  ใครมาขอความช่วยเหลือก็ให้อย่าง

 

ไม่คิดเสียดาย  ก็จะเป็นการเรียกลาภเข้ามา

 

จากหนังสือปาฏิหาริย์..เชื่อมบุญ..ปลดกรรม..ชีวิตดีฉับพลัน

 

โดย  ธ.ธรรมรักษ์

 

พิมพ์ที่  บริษัท  ส.เอเชียเพรส  (1989)  จำกัด

 

จัดทำโดย  สำนักพิมพ์เสบียงบุญ  ในโครงการบุญ  ธ.ธรรมรักษ์

 
Create Date : 10 มีนาคม 2560
Last Update : 10 มีนาคม 2560 18:19:30 น. 0 comments
Counter : 425 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
นาคสีส้ม
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
วัตถุประสงค์ของ blog นี้ :

เนื่องจากส่วนตัวเป็นคนชอบได้หนังสือธรรมะมาจาก
ที่ต่างๆ และมักชอบซื้อมาอ่านเป็นประจำเสมอ
เลยทำให้หนังสือกองเต็มบ้านมากมาย
เวลาจะนำไปบริจาค ก็มักจะเสียดาย เพราะ
บางครั้ง บางที ก็หยิบเล่มเก่าๆมาอ่านอีกรอบ
เวลาใครมาขอรับบริจาคอะไรต่างๆ
มักจะหวงไว้ ไม่ค่อยส่งต่อหนังสือให้ใคร

จนมาคิดว่า ไม่ควรจะหวงไว้
เพราะเนื้อหาค่อนข้างมีประโยชน์
นำมาปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
เลยอยากจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นๆ

เลยจัดทำ blog นี้ขึ้นมาค่ะ
ไว้เก็บรวบรวมเนื้อหาที่ได้อ่านแล้ว
มาเก็บไว้ที่นี่ ส่วนหนังสือก็จะนำไปบริจาค
ให้คนอื่น ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ

สำหรับเล่มไหนที่เพื่อนๆคิดว่าสนุก
ก็สามารถแนะนำได้นะคะ ^__^
Friends' blogs
[Add นาคสีส้ม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.