ไม่ว่าจะเกลียดขี้หน้าใครขนาดไหน แต่ตราบใดที่เขายังถูกต้อง ก็จะต้องปกป้องเขา เพราะสิ่งที่ปกป้องมันคือหลักการที่จะทำให้ระบบดำเนินต่อไปได้
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2550
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
22 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 
บัตรประจำตัวประชาชน

วันนี้มาในโหมดความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ ลองอ่านกันดูนะคะ

"บัตรประจำตัวประชาชน"
เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
เพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล
นอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานที่หน่วยงานต่าง ๆ
ใช้ตรวจสอบบุคคลเพื่อประกอบการออกหนังสือสำคัญต่าง ๆ
เฉพาะด้าน เช่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง
หรือแม้แต่บัตรเครดิตประเภทต่างๆ ที่นิยมใช้กัน
ในวงการของสถาบันการเงิน และการธนาคาร
ซึ่งหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว
ความยุ่งยากสับสนในการยืนยันตัวบุคคลย่อมเกิดขึ้น
อีกทั้งจะส่งผลทำให้การติดต่อดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ
ไม่อาจดำเนินการไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

"หนังสือเดินทางสำหรับราษฎร"
: ต้นกำเนิดของบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่า
คนไทยเริ่มมีการใช้หนังสือยืนยันตัวบุคคลปรากฎอยู่ใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
โดยในมาตรา 90 บัญญัติว่า "กรมการอำเภอเป็นพนักงาน
ทำหนังสือเดินทางสำหรับราษฎรในท้องที่อำเภอนั้น
จะนำไปมาค้าขายในท้องที่อื่น"
วัตถุประสงค์ของการออกหนังสือเดินทางรับรอง
ราษฎรดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของราษฎรโดยตรง
เพราะการมีหนังสือเดินทางของทางราชการไว้
แสดงตัวบุคคลว่า ตัวเขาเป็น ใคร มาจากแห่งหนตำบลใด
ย่อมทำให้การเดินทางในต่างท้องที่เป็นไปด้วยความสะดวก
และหากเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยขอตรวจค้นตัว
ก็สามารถใช้หนังสือเดินทางที่ออกให้
เป็นหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ได้ว่า
เป็นคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการรับรองแล้ว
ไม่ได้เป็นพวกมิจฉาชีพหรือพวกโจรแต่อย่างใด
หนังสือดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในสมัยนั้น
และเหมาะสมกับสภาพการเวลาของสังคมเมื่อประมาณ 80 ปีที่แล้ว
ความสำคัญของหนังสือเดินทางตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
จึงไม่แตกต่างไปจากความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชนในปัจจุบันออกตัวก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่รูป จขบ. เด็ดขาด
แต่เป็นรูปบัตรตัวอย่างในเว็บไซด์ของกรมการปกครองค่ะ

รู้หรือไม่ ความหมายของเลข 13 หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน
ส่วนนี้เป็นข้อมูลจากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยค่ะ

หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย
ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย
ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 3 ได้แก่คนไทยและคนต่างด้าวที่ มี
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
ในสมัยเริ่มแรก (1 ม.ค. - 31 พ.ค.2527)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มี
ใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า
โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
ในสมัยเริ่มแรก(1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อ
เข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่
ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6
ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย
และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียน
ที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข
สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว
โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด
หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภท
ตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตรแล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท
หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มแล้วแต่กรณี

หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก


ส่วนอันนี้เป็นข้อมูลสนุกๆ จาก //www.jibjoice.com ค่ะ
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 ตัว
แต่เราจะดูเลขตัวสุดท้าย...คือการดูเลขชีวิตท่าน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง?

ตัวอย่าง : เลขในบัตรประจำตัวประชาชนคือ 5 6485 54823 48 6
นำตัวเลขมาบวกกันดังนี้ 5+6+4+8+5+5+4+8+2+3+4+8+6
= 68 / 6+8 = 14 / 1+4 = 5
(ต้องทำให้เป็นเลขตัวเดียวก่อนทุกครั้งที่จะอ่านคำพยากรณ์)

ความหมายของเลขศาสตร์ ตามบัตรประจำตัวประชาชนมีดังนี้ :

***หมายเลข 1
แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก
เป็นผู้นำในหน้าที่การงาน
อยู่ในจำพวกแนวหน้า
และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือ
ทั้งทรัพย์สินเงินทองและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา
จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร
แต่หากไม่พอใจใครแล้ว
เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด
เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรีฆ่าได้หยามไม่ได้
ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร
หากจำเป็นจริงๆยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น
จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก
ยอมหมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก
ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจ จะประสบความสำเร็จ
และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

***หมายเลข 2
แสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตร-บริวาร
แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้าง
เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว
หากจะลงทุนทำธุรกิจ ถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่น
จะดีกว่าทำคนเดียว
จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง
แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป
ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่าหากจะให้ทำงานสำเร็จ
โด่งดัง มีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง
วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว
ฐานะดี มีความสบายตามลำดับ

***หมายเลข 3 แสดงถึงความทุกข์ใจ
จะมีปัญหาเรื่องต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ
หากจิตใจไม่เข้มแข็ง จะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป
และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัว
ให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3
เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัว
(หมายเลข 3 นี้เป็น เลขแห่งเงารัก เงาร้าง)
ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจ ไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก
อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเอง
และหากช่วยเหลือใครแล้ว จะหวังผลคืนได้ยาก
เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ๆอย่างเดียว
แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้ว
อีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว

***หมายเลข 4 แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง
จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุ แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อย
มากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า "แม่ทัพ"
ก็รู้ความหมายอยู่แล้ว
ไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงาน แล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ
แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่
ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ
แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก
และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วง
จะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ
แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อน
หากอดทนไม่ สนใจ ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็
ชีวิตนี้รวยใจสบายกายอย่างแน่นอน

***หมายเลข 5 แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์ และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป
มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่น
ได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใคร เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี
แต่ตนเองยามเดือดร้อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้น
ช่างยากมาก เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย
แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อย เพราะคิดมากจนเกินเหตุ
และจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตร
หากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดี
มีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมด
แต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง
เช่น เรื่องความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไป
จะได้พึ่งพาอาศัยบุตร-บริวารในภายภาคหน้า
จะมีความพอดีกับชีวิต เกิดความสุขตลอดกาล

***หมายเลข 6 แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยยอม
นำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์
อย่าปล่อยเวลากับความคิด ให้มากนัก
หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ "เงา" ของตนเอง
จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่
แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง
และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ
หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง
ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่
ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น
หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีก
เพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจ
ความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน
ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูสนับสนุนในด้านการงาน
เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ
จะมีความสุขในบั้นปลาย

***หมายเลข 7
อย่างปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนัก
และอย่ายึดติดอยู่กับที่
เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า
เป็นไกด์ หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา
จะทำให้ประสบความสำเร็จ
ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆใคร่ๆเกิดขึ้นในครอบครัว
หรือเรื่องรัก 3 เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ และปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี
การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา
เพราะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนื่องๆ
หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7 ละก็ต้องยอมเหนื่อยหน่อยน่ะ
ในระยะต้น ๆ และอีกไม่นานจะมีความสุข
โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับมิตร-บริวาร

***หมายเลข 8 แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียง
ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์
แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่ง ศึกษา อย่าอยู่นิ่ง
กล้าเปิดเผย กล้าทำ กล้าแสดงออก
กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้า แล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ
และผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือ
อย่าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนัก
อย่าสนุกจนลืมครอบครัว แล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดี
เป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป
(แต่ต้องขยันให้มากๆนะ)

***หมายเลข 9
แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า
ทำงานด้วยสมอง เป็นนักพูดหรือนักบรรยาย
จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนา
จะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ และยังมีจิตสัมผัสเหนือ
คนทั่วไป บางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์
จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง
แต่มีข้อเสียเพราะหมาย เลข 9 เป็นเลขแห่งคุณความดี
หากทำในสิ่งไม่ดี ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม
หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน จะได้รับผลกรรม
ซึ่งจะหนักกว่าผู้อื่นหลายเท่า
และจะต้องระวังเรื่องชู้สาวให้มาก อย่าใจอ่อน
จะนำไปสู่ความเดือดร้อน
เพราะจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและผู้พบเห็น

ที่นี้ลองมาคำนวณดูซิว่าเลขประจำตัวประชาชนของคุณตกหมายเลขใด
Create Date : 22 พฤษภาคม 2550
Last Update : 22 พฤษภาคม 2550 9:55:27 น. 37 comments
Counter : 713 Pageviews.

 
มาอ่านค่ะ

เราได้เลข ๖ อ้ะ ตรงมั้ยเนี่ย


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:55:27 น.  

 
ขอบคุณค่ะ มาหาความรู้เรื่องบัตรประชาชน

แวะมาทักทายและเอารอยยิ้มมาฝาก

ขอให้มีความสุขกับวันทำงานนะคะ


โดย: เพียงแค่เหงา วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:10:10:19 น.  

 
สวัสดีอีกรอบจ้ะ

อ่า..จำไม่ได้แน่ๆ แล้วน่ะค่ะ

มีโกนาคม กกุสันโธ แล้วก็ถีนมิทธะหรือเปล่าคะ? (เอ..แล้วทีปังกรนี่องค์ไหนอ้ะ)

ช่วยบอกหน่อยสิคะ เราจำได้ไม่ชัวร์แล้วอ้ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:10:27:14 น.  

 
ความรู้ใหม่นะเนี่ย....ขอบคุณนะคะ.....

แวะมาทัก เพราะคิดถึงจ้า...ช่วงนี้งานยุ่งไม่ได้เข้าหลายวันเลย


โดย: วิตามินโซดา วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:11:05:15 น.  

 
แวะมาอ่านคับ ได้เลข 9


โดย: frank3119 วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:11:07:34 น.  

 
อิ อิ ป้าหอมทำบัตรมาแล้วกี่รอบอ่ะ

นุททำมารอบครึ่งจ้ะ

วันนี้นอนเปื่อยอยู่กับบ้าน เป็นหวัดงอมง่ะ

วันหลังมาลองบวกลบคุณหารเล่นมั่ง วันนี้ขอตัวก่อง ตาลาย


โดย: ปุ๊กกี้&คิตตี้ (ปุ๊กกี้&คิตตี้ ) วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:11:58:53 น.  

 
มาขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ

เอ..แล้วทีปังกรนี่ใครอะคะ แหะๆ emo


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:13:41 น.  

 
แวะเข้ามาอ่านเรื่องราวที่มีความรู้เกี่ยวกับบัตรประชาชนครับ

เพิ่งรู้ความหมายของตัวเลขในบัตรฯวันนี้เองครับ

เดี๋ยวนี้ในกรุงเทพฯ ทำบัตรประชาชนแบบออนไลน์ได้แล้วครับ สะดวกที่สำนักงานเขตไหน? ก็ไปทำที่นั้นได้เลยครับ

น.ส.ภาวดี สวยจังครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:51:01 น.  

 55 จบท้ายนี่ชอบสุด ๆ เลย เรื่องดูดวงโดย: mooemp วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:55:31 น.  

 
ไม่มีเลข 0 เหรอ อิอิ


โดย: i am tabo วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:01:24 น.  

 
เจ้าของบัตร ใช้คุณหอมกรณ์ หรือเปล่าคะ น่ารักค่ะ
ฟังชื่อหอมกร แล้วนึกถึงเวลา จุ๊บๆมือเด็กๆอ่ะค่ะ


โดย: นู๋ญ่า (kayook ) วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:14:03:27 น.  

 
อ่านเรื่องนี้แล้วทำให้ต้องรีบไปดูเลยว่า ... บัตร
มีเลขอะไรบ้าง แล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่

นี่ไม่ได้ดูมานานเลยค่ะว่าหมดอายุเมื่อไหร่
เกือบไปแล้ว


โดย: JewNid วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:03:47 น.  

 
แหม เสียดายตอนท้ายนี่แหละ เพราะผมดันตกวิชาคำนวณซะได้

กล้วยไม้เบ่งบานอีกแล้ว


โดย: 9A วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:17:28:45 น.  

 
ได้ความรู้เรื่องบัตรประชาชนดีค่ะ

แหมๆนึกว่ารูป จขบ


โดย: law of nature วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:17:57:21 น.  

 


ขอบคุณที่เป้นห่วงป้าแมวกะป้าหู้นะคะ
พรุ่งนี้มาอ่านใหม่น้า
ระยะนี้ไม่ค่อย"อะ..บายยย...."โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:20:12:20 น.  

 
ความรู้ใหม่เลยแหละค่ะ
อิอิอิ...น.ส ภาวดี น่ารักค่ะ


โดย: whitelady วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:20:47:16 น.  

 
รวมแล้วได้หมายเลข 4 ครับ ขอบคุณที่นำเรื่องดีๆ น่าสนใจมาให้อ่านกัน


โดย: ลุงโจฟี่ วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:21:29:36 น.  

 
เดี๋ยวนี้เขาทำบัตรประชาชนอายุเท่าไหร่ค่ะ 15 ปีใช่เปล่าค่ะ ถามไว้ก่อนรอลูกสาวโตก่อนแล้วไปทำ ก็คงไม่นานแล้ว


โดย: bluecomet วันที่: 23 พฤษภาคม 2550 เวลา:2:09:55 น.  

 
มาขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำตอบดีๆ ค่ะ emo


แสดงว่าเจ้าของบล็อกชอบศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะนี่ emoแสดงว่าพระทีปังกรฯ นี่ เป็นพระพุทธเจ้าในอีกกัปป์หรือเปล่าคะ? (เพราะกัปป์ของเราไม่มีชื่อท่านนี่นา) เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือปัจเจกพุทธะอะคะ?

จำได้แต่ว่า คนเล่าเค้าบอกว่า คนที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ต้องได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก่อนน่ะค่ะ ก็เลยนึกว่าพระทีปังกรเป็นพระพุทธเจ้าในกัปป์เดียวกันเสียอีก


ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ที่บอกกล่าวให้กันนะคะ emoหน้าตาบล็อกใหม่สวยสะอาดตาดีค่ะ ชอบจัง emo


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 23 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:48:15 น.  

 
กลางสัปดาห์อย่างนี้งานยุ่งมั้ยค๊า

แวะมาเป็นกำลังใจในวันทำงานค่ะ

สู้ๆๆemo


โดย: pataramin วันที่: 23 พฤษภาคม 2550 เวลา:13:17:35 น.  

 
ชอบทุกรูปที่ส่งมานะคะโดย: law of nature วันที่: 23 พฤษภาคม 2550 เวลา:17:53:51 น.  

 
แวะมาทักทายคะ ได้หมายเลข 8
หมายเลข 8 แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียง
ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์
แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่ง ศึกษา อย่าอยู่นิ่ง
กล้าเปิดเผย กล้าทำ กล้าแสดงออก
กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้า แล้วหน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ
และผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือ
อย่าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนัก
อย่าสนุกจนลืมครอบครัว แล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดี
เป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป
(แต่ต้องขยันให้มากๆนะ)

อัพเรื่องใหม่แล้วนะคะ หลังจากที่หายไปนาน ลองแวะไปเยี่ยมดูนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ ราตรีสวัสดิ์คะ


โดย: JA (weraj ) วันที่: 23 พฤษภาคม 2550 เวลา:20:30:52 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ จะมาบอกว่า เต้าหู้ที่นนนี่ทำจริง ๆ ไม่ยากค่ะ เพียงแต่ใช้เวลานานน่ะค่ะ ยิ่งอีตอนบิดน้ำเต้าหู้ออกมาน่ะ กล้ามเนี๊ยะขึ้นเป็นมัด ๆ เลยค่ะ ถ้าทำทุกวันมีหวังกล้ามขึ้นค่ะ ที่บ้านนนนี่จะทำทานบ่อยค่ะ เพราะทุกคนในบ้านชอบทานน่ะค่ะ


โดย: bluecomet วันที่: 24 พฤษภาคม 2550 เวลา:2:42:33 น.  

 
แวะมาทักทายครับ เพราะได้หมายเลข 9 เลขแห่งคุณความดี และจะไม่ทำ ในสิ่งไม่ดี ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม
หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ครับ และจะไม่ใจอ่อน ต่อเพศตรงข้าม เพราะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและผู้พบเห็น
emoemoemo


โดย: พญางูใหญ่ วันที่: 24 พฤษภาคม 2550 เวลา:3:38:33 น.  

 
ขอยิ้มหน่อยนะ...

ดีใจพี่สาวใช้พื้นหลังที่เราทำ..

ดีใจ ยิ้มจนฟันแห้งแล้วนะเนี่ย...บัตรประชาชนใหม่หรอเนี่ย...


โดย: ดอกหญ้าเมืองเลย วันที่: 24 พฤษภาคม 2550 เวลา:8:36:05 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะคุณหอมกร emo

เห็นคำตอบแล้วต้องรีบมาขอบคุณเป็นการใหญ่ ขอบคุณมากๆ นะคะ

เพราะความรู้เหล่านี้ เราเองได้มาคร่าวๆ ตอนไปวัดวังวิเวการามที่กาญจนบุรี เพราะมัคนายกเค้าคุยให้ฟัง แต่ไม่ละเอียดเท่านี้เลย

ขอบคุณมากๆ ค่ะ emo


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 24 พฤษภาคม 2550 เวลา:8:56:26 น.  

 แวะมาทักทายนะคุโดย: mooemp วันที่: 24 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:26:25 น.  

 
โอ้ว

พึ่งรู้ว่ามีวิธีการดูชะตาชีวิตได้จากเลขประจำตัวประชาชนด้วยวุ่ย

ป.ล.

คำถามที่ถามไว้ในบล้อกผม
คำตอบคือ "ถูกต้องนะคร้าบบบบ"


โดย: Commencer วันที่: 24 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:37:06 น.  

 
เราคนไทยๆๆๆๆ


โดย: <b>เราคนไทยๆๆๆๆ</b> IP: 125.26.37.172 วันที่: 5 กันยายน 2550 เวลา:4:29:03 น.  

 
ได้เลข 9 ไม่รู้จะดีหรือร้ายกันแน่ แต่ก็หวังว่าจะดีนะ


โดย: ไปเรื่อย IP: 58.136.52.103 วันที่: 6 กันยายน 2550 เวลา:16:00:31 น.  

 
รรนยยจย


โดย: ยน IP: 125.24.77.184 วันที่: 29 กันยายน 2550 เวลา:12:21:22 น.  

 


โดย: yulgang IP: 125.26.108.6 วันที่: 1 ธันวาคม 2550 เวลา:15:18:43 น.  

 
ดีครับ


โดย: แดน IP: 222.123.189.19 วันที่: 31 มีนาคม 2551 เวลา:14:46:44 น.  

 


โดย: kampee IP: 124.121.72.201 วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:7:53:44 น.  

 


โดย: คนทำงาน IP: 124.121.72.201 วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:7:56:26 น.  

 
ได้เลข 4 ค่ะ ตรง ๆ ๆ


โดย: peeshin วันที่: 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา:11:22:16 น.  

 
ได้เลข 8 ค่ะ ตรงมากเลยค่ะ


โดย: tang IP: 222.123.230.250 วันที่: 23 มกราคม 2552 เวลา:21:45:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
หอมกร
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 36 คน [?]
ทำงานราชการมีจิตใจรักชาติไม่น้อยกว่าใคร จากเดิมทำบล็อกหลากหลายที่ตนเองสนใจ ปัจจุบันเน้นแปะเรื่องราวจากภาพยนตร์ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจไปดูหนังโรงเรื่องนั้นๆ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนจ้า
Hello ! Hello ! Hello ! ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมเยียนจ้า
Friends' blogs
[Add หอมกร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.