happy memories
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2557
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
24 มิถุนายน 2557
 
All Blogs
 
เสพงานศิลป์ ๑๑๒
ภาพจากเวบ deviantart.com

"ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ

เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ

บางสิ่งที่เป็นประโยชน์

ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย

ในงานศิลปของฉัน

ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Romance - Yuhki Kuramoto
พระบรมสาทิสลักษณ์จาก trueplookpanya.com


“พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ กษัตริย์องค์ที่สองแห่่งสยาม”ต้นเดือนกรกฏาคมที่จะถึงข้างหน้านี้ กรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “พิพิธสมบัติพระราชา” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร อาทิตย์นี้ ขอนำเรื่องราวของกษัตริย์องค์ที่สองของสยาม ซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าพระองค์คือพระอนุชาธิราช ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ มีพระนามว่า เจ้าฟ้าจุฑามณี


เมื่อพระชมมายุ ๔๓ พรรษา วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ นั้นได้มีพระราชพิธีบวรราชาภิเษกให้เจ้าฟ้าพระองค์นี้ มีพระเกียรติยศเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองเสมอด้วยรัชกาลที่ ๔ ดังมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า ”สมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศ รังสรรค์ มหรรต วรรคโชไชย มโหฬารคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ บวรจักรพรรดิราช บวรนาถบพิตร พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ตราประจำพระองค์กษัตริย์องค์ที่สองพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฑามณี เป็นที่รู้จักกันในพระนามว่า ทูลกระหม่อมฟ้าน้อย เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จแผ่นดินกลางคือ รัชกาลที่ ๒ ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระองค์พระราชสมภพวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๑ ณ พระราชวังเดิม คลองบางกอกใหญ่ ขณะนั้นเป็นที่ประทับของพระราชบิดา เรียกว่า พระบวรราชวังใหม่ เนื่องจากพระราชบิดา(ร.๒) ดำรงพระอิสริยยศที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล โดยมีคุณหญิงนกเป็นพระพี่เลี้ยง พระองค์มีพระเชษฐาร่วมพระราชมารดา ๓ พระองค์ ได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้าชาย สิ้นพระชนม์เมื่อประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฏ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีคือพระองค์เอง

พระราชสมบัติกษัตริย์องค์ที่สองหลังจากพระองค์ประสูติได้ประมาณเดือนเศษนั้นสมเด็จแผ่นดินต้น คือรัชกาลที่ ๑ สวรรคต พระราชบิดาจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกลาง รัชกาลที่ ๒ ภายหลังจึงถวายพระนามตามพระพุทธรูปยืนว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเช่นเดียวกับ รัชกาลที่ ๑ เจ้าฟ้าจุฑามณีจึงได้เสด็จตามพระราชบิดา(ร.๒) มาประทับในพระบรมมหาราชวังพร้อมกันกับพระราชมารดาและพระเชษฐา(ร.๔)

พระราชสมบัติกษัตริย์องค์ที่สองเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษาได้ ผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อลาผนวชแล้วจึงได้เล่าเรียนในสำนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม ร่วมพระอาจารย์เดียวกับสมเด็จพระเชษฐา(ร.๔)ของพระองค์ ต่อมาเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ ๑๖ พรรษานั้นพระราชบิดา(ร.๒)ทรงประชวรและเสด็จสวรรคต พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่เสด็จขึ้นครองราชย์มีพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทำให้พระองค์เสด็จกลับไปประทับ ณ พระราชวังเดิม พร้อมกับพระราชมารดา ส่วนสมเด็จพระเชษฐานั้นทรงสมณเพศประทับอยู่ ณ วัดมหาธาตุและวัดสมอราย

ภาพจาก wikipedia.orgเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ ๒๑ พรรษาได้ ผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จประทับ ณ วัดระฆังโฆษิตาราม หลังลาผนวชแล้วพระองค์ได้เข้ารับราชการใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สังกัดทหารปืนใหญ่ กรมทหารแม่นปืนหน้าปืนหลัง และญวนอาสารบแขก อาสาจาม ครั้นเมื่อ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จสวรรคต จึงเป็นเหตุให้รัชกาลที่ ๓ แต่งตั้งเจ้านายทรงกรมรวม ๘ พระองค์ โดยมี เจ้าฟ้าจุฑามณี พระชนมายุ ๒๔พรรษา ได้เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมมีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๕ พระองค์เป็นพระกำลังสำคัญยิ่งในรัชกาลที่ ๓ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นพระองค์ได้มีบทบาทในการเจรจาทำสัญญาพระราชไมตรีกับต่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาเบาริง ทำให้มีพระเกียรติยศชื่อเสียง ในความรอบรู้ภาษา หลายภาษา และวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นสูงหลายวิชา จนรู้จักดีหมู่ชาติตะวันออกมากจนแพร่สะพัดถึงสหรัฐอเมริกา


หลังจากพระราชพิธีบวรราชาภิเษกแล้ว ๑๐ ปี พระองค์เริ่มทรงพระประชวรบ่อยครั้ง หาสมุฏฐานของพระโรคไม่ได้ เสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๒ แรม ๖ ค่ำ เวลาเช้าย่ำรุ่ง ตรงกับ วันที่ ๗ มกราคมพ.ศ. ๒๔๐๘ มีพระชนมายุ ๕๘ พรรษา ทรงอยู่ในบวรราชสมบัติทั้งสิ้น ๑๕ ปี พระองค์มีความรู้ทางด้านการทหารทางตะวันตกและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีพระราชนิพนธ์ตำราปืนใหญ่ ดังนั้นสมบัติของพระราชาองค์ที่สองนี้จึงเป็นหลักฐานของการสานสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกให้ปรากฏในแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ อย่างน่าสนใจยิ่ง

อธิบดีกรมศิิลปากรกับคณะผู้จัดนิทรรศการภาพและข้อมูลจากเวบ
naewna.com
finearts.go.th


AW_Adver-ThaiFood2014_Leafletการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการจัดงาน
“เทศกาลอาหารไทย” (Thai Food Festival 2014 )
ชูความโดดเด่นของสมุนไพร และเครื่องเทศไทยที่ดังไกลถึงทั่วโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนนักชิมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ไปลิ้มรสของดีของอร่อยตำรับไทยในงาน เทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival 2014) “อร่อยครบเครื่อง อร่อยแบบไทย” ชูความโดดเด่นของสมุนไพรและเครื่องเทศไทยพร้อมรวบรวมอาหารคาว – หวาน รสเด็ดที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.oo-๒๑.oo น. ณ ลาน Sunken ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่


นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เผยถึงรายละเอียดการจัดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival 2014) โดยกล่าวว่า “จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ความน่าสนใจของอาหารไทย อันกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และยังสร้างรายได้และก่อให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวให้ถึง ๒ ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานใน ปี ๒๕๕๗ ที่นำเสนอความเป็นไทย (Thainess) มาเป็นจุดขายสำคัญทางการตลาดของประเทศ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ให้โดดเด่นและแตกต่างจากประเทศคู่แข่งขัน โดยมีหัวใจสำคัญ คือ “รายได้ก้าวกระโดดด้วยวิถีไทย” หรือ Higher Revenue through Thainess ซึ่งเราได้เล็งเห็นว่า“อาหารไทย” เป็นสินค้าการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


นับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งมีอาหารไทยหลากหลายเมนูที่ดังไกลไปทั่วโลก อาทิ แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง น้ำตกหมูและส้มตำ เป็นต้น อาหารไทยนับเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวเที่ยวยังประเทศไทย เพื่อมาลิ้มลองอาหารไทยแท้ ๆ มีรสชาติถูกปากคนทั่วโลก เห็นได้จากการที่เราได้รับการโหวตจากเว็บไซต์ CNNGO และ Social Media ต่าง ๆ ว่าเป็นเมืองที่มีเมนูอาหารที่อร่อยติดอันดับ ๑ ใน ๑o อยู่เสมอ ททท. จึงได้จัดทำโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของอาหารไทย โดยได้มีการจัดงาน เทศกาลอาหารไทย หรือ Thai Food Festival มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นที่ ๕ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเสมอมา ในแต่ละปีเราจะใช้ความโดดเด่นของอาหารไทยในด้านต่าง ๆ มาเป็นแนวคิดในการจัดงาน


สำหรับงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival 2014) ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อร่อยครบเครื่อง อร่อยแบบไทย”: “Herbs and Spices…Thai Taste” เพื่อชูจุดเด่นและเอกลักษณ์ความพิเศษของอาหารไทยขึ้นมา เนื่องจากอาหารไทยมีวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่เป็นพืช ผัก เครื่องเทศ ที่เรียกได้ว่าเป็นสมุนไพร สามารถสร้างสรรค์ให้รสชาติอาหารไทยไม่เหมือนชาติใดในโลก ซึ่งนับเป็นของดีคู่บ้าน เป็นเสน่ห์คู่ครัวไทย อีกทั้งอาหารไทยในแต่ละภาคยังมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน แสดงออกถึงภูมิปัญญาความเป็นไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยจุดประสงค์หนึ่งคือมาชิมอาหารไทยรสชาติไทยแท้


จะเห็นได้ว่าอาหารไทยแต่ละเมนูอัดแน่นด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรไทย ที่นอกจากจะทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยแตกต่างกัน เครื่องเทศและสมุนไพรแต่ละชนิดยังมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกาย ทั้งตะไคร้ ที่ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยในการขับเหงื่อ ขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดี ข่า มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องระบบทางเดินอาหาร ขับลมในกระเพาะ รสร้อนของข่ายังช่วยในเรื่องระบบทางเดินหายใจ ทั้งแก้ไอ แก้หวัด ลดน้ำมูก ขยายหลอดลม และทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี หอมแดง แก้หวัดคัดจมูก และกินเป็นยาขับลม ใบมะกรูด น้ำมันหอมระเหยจากใบมะกรูดนอกจากจะช่วยเรื่องดับกลิ่นคาวของอาหารแล้ว ยังเป็นสมุนไพรที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณในการขับลม ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี ช่วยบำรุงหัวใจ แก้ไอ ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ แก้ช้ำใน ลดอาการเกร็ง แก้ฝีภายใน ขับเสมหะอีกด้วย ใบสะระแหน่ เป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อน ถอนพิษไข้ ขับลม ขับเหงื่อ รักษาอาการหวัดได้ และยังสามารถแก้อาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ การบริโภคสะระแหน่ ยังช่วยให้สมองปลอดโปร่ง บำรุงสายตา ช่วยให้หัวใจแข็งแรงและสามารถใช้ลดกลิ่นปากได้ หัวปลี ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง และลดน้ำตาลในเลือด


การจัดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival 2014) “อร่อยครบเครื่อง อร่อยแบบไทย” ในครั้งนี้  ททท. ได้กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.oo-๒๑.oo น. ณ ลาน Sunken ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ริมชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งเมืองพัทยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมางานเดียวได้ทั้งกิน เที่ยว และช็อปปิ้งต่อได้เลยทาง ททท. คาดว่าการจัดงานเทศกาลอาหารไทยครั้งนี้ จะช่วยเผยแพร่อาหารไทยรวมทั้งความโดดเด่นของเครื่องเทศและสมุนไพรไทยให้เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นและยังกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการลิ้มลองอาหารไทย พร้อมทั้งยังส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในอีกมิติหนึ่งคือเราต้องสร้างการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหมู่ผู้ประกอบการในเมืองไทยอีกด้วย” นางวิไลวรรณ ทวิชศรี กล่าวปิดท้าย


งานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival 2014) “อร่อยครบเครื่อง อร่อยแบบไทย” ในปีนี้ ททท. ได้รวบรวมความอร่อยกว่า ๔o ร้าน ทั้งอาหารคาว – หวาน อาทิ ส้มตำปูม้า, ปอเปี๊ยะสด, เมี่ยงปลา-จากร้านส้มตำหน้าเมือง  หมูทอดสูตรชาววัง-ร้านหมูทอดชาววัง  ขนมจีนน้ำยาป่า, ขนมจีนน้ำยากะทิ-ร้านคนมีน้ำยา เป็นต้นตลอดการจัดงาน ๓ วัน นอกจากมีของอร่อยให้เลือกชิมแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย โดยในพิธีเปิดงานวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบกับการแสดงโชว์จากคณะการแสดงทีศิลป์ ที่โด่งดังจากรายการ Thailand Got Talentsสาธิตการทำอาหารจาก ๓ เชฟชื่อดัง เชฟโอ๊ค - คริสเตียน โจฮัน จากร้าน JOHANN BISTRO, เชฟแคน - ธนพร มาครวัฒน์จากร้าน The Local by Oam Thong Thai Cuisine และ เชฟบุ๊ค - บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต จากร้าน BOOK ราดหน้าขั้นเทพ และพิธีกรรายการ ฟู้ดเวิร์ค (Foodwork) ศิลปินนักแสดงที่จะหมุนเวียนมาสร้างความบันเทิง แจ๊ค แฟนฉัน, ชมพู่ ก่อนบ่าย และ ดีเจต้นหอมสนุกกับเกมต่าง ๆ ที่จะทำให้รู้จักส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรของอาหารไทยมากขึ้น เช่น แข่งกันปอกหัวหอม ปอกกะเทียม เกมปิดตาทายชื่อส่วนผสม เป็นต้น


พิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการทำอาหาร ยังสามารถของรับคู่มือแนะนำอาหารไทย “ต้ม ยำ (ทำ) แกง และอื่น ๆ” กับ “สมุนไพร และเครื่องเทศไทย” ซึ่ง ททท. จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแนะนำเมนูอาหารไทย มีเพียง ๓,ooo เล่มสำหรับแจกในงานนี้เท่านั้น

 
พลาดไม่ได้กับเทศกาลอาหารที่ได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพดี  ในงาน Thai Food Festival 2014 “อร่อยครบเครื่อง อร่อยแบบไทย” ได้ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.oo-๒๑.oo น. ณ ลาน Sunken ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมประชาสัมพันธ์ โครงการ  Thai Food Festival 2014  “     :
คุณจันทรธณี พิสิทธิพร  (ปู)  o๘๖-๘๘๖-๔๘๑๖  jantornthanee@gmail.com
คุณอุดมลัษณ์ ปานไพรศล (อ้อ)  มือถือ o๘๒-o๒๒-๒๒๑๘  tonaor_model@hotmail.comภาพและข้อมูลจาก คุณจันทรธณี พิสิทธิพร (ปู)

"โครงการ Ovaltine Gift for Mom ปีที่ ๑๒”


ผลิตภัณฑ์โอวัลติน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ป.๑ – ม.๓ ทั่วประเทศ ร่วมโครงการ ‘Ovaltine Gift for Mom ปีที่ ๑๒’ ส่งภาพวาด


ระบายสีเข้าประกวดในหัวข้อ ‘เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่’ เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และทุนการศึกษารวมกว่า ๒๕o,ooo บาท รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๘ กรกฎาคม และประกาศผลการประกวดวันที่ ๘ สิงหาคม โดยทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทางโอวัลตินจะจัดทำเป็นของที่ระลึกให้น้อง ๆ สำหรับมอบให้คุณแม่ในวันแม่แห่งชาติ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. o๒-๓๓๒-๘๕๕๑, o๒-๗๑๕-๓๑๖๕ หรือ Ovaltine.co.th


โครงการ Gift for Mom จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมความผูกพันสายใยรักระหว่างแม่ลูก อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์และรักในงานศิลปะ แบ่งการประกวดออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ป.๑-ป.๒, ป.๓-ป.๔, ป.๕-ป.๖, และ ม.๑-ม.๓ โดยในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีนักเรียนส่งภาพวาดระบายสีเข้าร่วมประกวดกว่า ๕oo,ooo ชิ้นจาก ๔,๒oo โรงเรียนทั่วประเทศ


ดาว์นโหลดใบสมัครได้ ที่นี่ภาพและข้อมูลจากเวบ
.Ovaltine.co.th
thaimediapr.com


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ร่องรอยชีวิต ร่องรอยจากประสบการณ์"


ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


จัดแสดงระหว่างวันที่่ ๓ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗


และจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.oo น.


ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Centerภาพและข้อมูลจากเวบ
contestwar.com
.cmuartcenter.blogspot.com


นิทรรศการ "Little Garden”


ผลงานโดย Anima Toey


จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗


และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.oo น.


ณ Art Gorillas Art Galleryภาพและข้อมูลจากเวบ
contestwar.com
เฟซบุค AnimaToey

"Mixology”


นำทอง แกลเลอรี พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมกับ ไทลีวูด (Thaillywood Artist Residency) เลือกสรรงานศิลปะจาก ๑o ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักกับไทลีวูดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๗ ซึ่งพวกเขาต่างสร้างสรรค์ผลงานโดยสะท้อนเรื่องราวผ่านสื่อและวัสดุอันหลากหลายนิทรรศการ ‘Mixology’ สะท้อนพัฒนาการด้านประสบการณ์ของศิลปินในโครงการฯ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปจากที่ตนเคยประสบ โดยไทลีวูดเป็นผู้จัดตั้งโครงการศิลปินพำนักให้กับศิลปินยุโรปและศิลปินไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นศิลปินจากประเทศฝรั่งเศส


ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้แก่ Alexandra Leyre Mein, Anthony Gripon, Jeanne Susplugas, Laurent Pernot, Mimosa Echard, Ole Ukena, Simon Nicaise, Sudaporn Teja, Thibault de Gialluly และ จิรัชยา พริบไหว (Jiratchaya Pripwai)


ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ และงาน ‘Galleries’ Night’ party ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๘.oo น. – ๒๔.oo น.


นิทรรศการ : Mixology
ศิลปิน : Alexandra Leyre Mein, Anthony Gripon, Jeanne Susplugas, Laurent Pernot, Mimosa Echard, Ole Ukena, Simon Nicaise, Sudaporn Teja, Thibault de Gialluly และ จิรัชยา พริบไหว (Jiratchaya Pripwai)
วันที่ : ๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สถานที่ : นำทอง แกลเลอรี ซ.อารีย์ ๕ (เหนือ) พหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ (BTS สถานี อารีย์ ทางออกหมายเลข ๓)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : o๒-๖๑๗-๒๗๙๔ภาพและข้อมูลจากเวบ
artbangkok.com


"อบรมศิลปะ ๓ กิจกรรมฟรี”


ขอแนะนำ กิจกรรมอบรมด้านศิลปะที่น่าสนใจ ๓ กิจกรรม และที่สำคัญเป็นการอบรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่ต้องรีบตัดสินใจและจัดสรรเวลา เพราะบางกิจกรรมบางรอบมีผู้สำรองที่นั่งเต็มแล้ว


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้สนใจ “ชมสาธิต และเรียนการเขียนภาพสีน้ำ จากศิลปินไทย 11 ท่าน” ผู้กำลังมีผลงานร่วมจัดแสดงใน "มหกรรมสื่อสีน้ำโลก" ได้แก่ Lafe, พัชราพรรณ จันทร์เทพย์, วธน กรีทอง, บุญกว้าง นนท์เจริญ, อดิศร พรศิริกาญจน์, นำชัย แสนสุภา, มาโนช กิตติชีวัน, วิศิษฎ์ พิมพิมล, สรรณรงค์ สิงหเสนี, ดิเรก กิ่งนอก และ พิสิต ปทุมชาติ


กิจกรรมจะมีอบรมทุกเสาร์และอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๑ และ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อเนื่องไปจนถึงเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๙ และ ๒o กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (Ratchadamnoen Contemporary Art Center) สถานที่เดียวกันกับสถานที่จัดแสดง "มหกรรมสื่อสีน้ำโลก"


ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้อบรมต้องนำอุปกรณ์มาเอง และลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่เวลา ๑o.oo น. จากนั้นกิจกรรมอบรมหรือWorkshop จะเริ่ม ๑๑.oo-๑๒.oo น.และ ๑๓.oo-๑๕.oo น.


ต้องการทราบว่าศิลปินไหนได้คิวเป็นวิทยากรวันไหนในช่วงเวลาใด คลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุค World Watermedia Exposition Thailand


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดโครงการศิลปะสุดสัปดาห์ 2557 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "ศิลปะการห่อของขวัญด้วยผ้า" โดยวิทยากร ดวงใจ มีกังวาล อดีตเจ้าหน้าอาวุโสของเจแปนฟาวเดชั่น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า


แบ่งเป็น ๒ รอบ

รอบเช้า ๙.oo - ๑๒.oo น. รับ ๒o ท่าน
รอบบ่าย ๑๓.oo - ๑๖.oo น. รับ ๒o ท่าน


(หมายเหตุ : ทางหอศิลป์ฯแจ้งว่ารอบเช้าเต็มแล้ว เหลือให้สำรองที่นั่งเฉพาะรอบบ่าย)


การสมัคร ส่งรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อ-สกุล/ ชื่อเล่น/ อายุ
๒. รอบที่ต้องการสมัคร
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
๔. หมายเลขติดต่อกลับ

ไปที่

๑. private message เฟซบุคพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หรือ ๒. national.gallery.bkk@gmail.com
หรือ ๓. ทาง fax o๒-๒๘๑-๒๒๒๔ วงเล็บว่า ศิลปะสุดสัปดาห์ครั้งที่ ๒


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร o-๒๒๘๑- ๒๒๒๔ ( เฉพาะวันพุธ - วันอาทิตย์)


การอบรมหัวข้อ "Basic Photography การใช้กล้องดิจิตอลให้เต็มประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ"


วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑o.oo - ๑๖.oo น. ณ ที่ทำการมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ ห้างฟอร์จูนทาวน์ (ฝั่งลานกิจกรรม ติดกับร้าน iStudio)ภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th


"ITALIAN FESTIVAL 2014"


คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สถานฑูตอิตาลี จัดงาน "ITALIAN FESTIVAL 2014" นิทรรศการแสดงงานดีไซน์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน และสินค้าแบรนด์ชั้นนำ จากประเทศอิตาลี ในวันที่ ๒๓ - ๓o มิ.ย. ๒๕๕๗ และผลงานศิลปะสร้างสรรค์* โดย คุณเหนือ จักรกฤษณ์ อนันตกุล และ คุณเอิ้น ศริญญา ลิมป์ทองทิพย์ ที่ อาคาร B, Crystal Design Center. ตั้งแต่เวลา ๑o.oo - ๒o.oo น.


*รายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะมอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


และในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.oo - ๑๘.๓o น. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งาน ITALIAN FESTIVAL 2014 นอกจากนิทรรศการแสดงงานดีไซน์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน และสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากประเทศอิตาลี และผลงานศิลปะแล้ว ยังมีขบวน Vespa Parade ที่รวบรวมสุดยอดรถคลาสสิคหลากหลายรุ่น มาสร้างสีสันความเป็น อิตาเลี่ยนไลฟ์สไตล์ ที่ อาคาร B, Crystal Design Center.


พร้อมขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "Go Inspired! Milan Fair Update 2014" อัพเดทเทรนด์งานดีไซน์ และการออกแบบจากงานมิลานแฟร์ 2014 โดย บรรณาธิการนิตยสารตกแต่งบ้านชื่อดัง คุณสมัชชา วิราพร บรรณาธิการ นิตยสาร Casaviva และ INTERNI, คุณไชยยงค์ รัตนอังกูร บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Wallpaper*, คุณอัจฉรา จีนคร้าม บรรณาธิการแผนกไลฟ์สไตล์ นิตยสารบ้านและสวน ที่ อาคาร E ชั้น ๒ ห้อง คริสตัล บอลรูม ตั้งแต่เวลา ๑๔.oo -๑๖.oo น.(เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๑๓.oo น.เป็นต้นไป)


สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี สำรองที่นั่ง ที่ .crystaldesigncenter.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. o๒-๑o๑-๕๙o๕ภาพและข้อมูลจากเวบ
portfolios.net


“มโนราห์กับเพื่อนแท้ของงูเห่า”


ก่อนหน้านี้ว่า ริเวอร์ซิตี้ ได้ร่วมกับ หุ่นละครเล็กคณะคำนาย และเครือข่ายศิลปินคลองบางหลวง จัดงาน “บางหลวง Fe’Te 2014: เปิดหมวกโลกศิลปะ” เปิดพื้นที่ให้กลุ่มศิลปินในเครือข่ายศิลปินคลองบางหลวงและเพื่อนพ้อง อาทิ บี๋ คณาคำ อภิรดี, วงลำดวน ละติโก้, โรเบิร์ตโต้ (กระบี่มือหนึ่ง), หมูเดอะวอยซ์, เมย์ แองจี้ และด้วงแมงแสดงธรรม โดย พี่เอก,ธเนศ วรากูรนุเคราะห์,วงนัวร์, คณะหุ่นละครเล็กคำนาย, มายากลคนพันหน้า (เจ้าแรกของประเทศไทย), คณะมังกรสิงห์โต สุวรรณคีรี อู๋คำนาย ,หุ่นสายเสมา, เจริญกรุง ฯลฯ ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาแสดงจัดแสดง "เปิดหมวก" เป็นประจำทุกวัน พร้อมบูธจำหน่ายสินค้าอาร์ต อาร์ต นานาชนิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมศิลปะและการแสดงที่สะท้อนรากเหง้าแห่งความเป็นไทย เพื่อร่วมกระตุ้นให้เกิดความรักสามัคคีของคนในชาติโดยงานได้จัดมาตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายนที่ผ่านมา และจะมีไปจนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกวันเวลาประมาณ ๑๗.oo น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าน้ำสี่พระยาภาพและข้อมูลจากเวบ
manager.co.th


“ความหลากหลาย : รูปทรง และความรู้สึกภายใน”
(Diversity : Form and Spirit)


นิทรรศการ : “ความหลากหลาย : รูปทรง และความรู้สึกภายใน”
(Diversity : Form and Spirit)
ศิลปิน : พีระพงษ์ ดวงแก้ว (Peerapong Doungkeaw)
ลักษณะงาน : ประติมากรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง : ๒o มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พิธีเปิดนิทรรศการ : ๒o มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.oo น
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี
ห้องนิทรรศการ : ห้องนิทรรศการชั้น ๑ ห้อง ๒
ติดต่อศิลปิน : o๘๑--๙๕๑-๙๕๗๗


แนวความคิด

สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมาย หลายหลาก เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกระดับ ตกต่ำ ไม่มีความสุข เหตุปัจจัยของปัญหานี้ มีความซับซ้อนเชื่อมโยงถึงกันหมด จากเล็กสู่มวลขนาดใหญ่ ยากแก่การเข้าใจ หาทางแก้ไขได้ง่าย ๆ ซึ่งเป็นสภาวะวิกฤติของไทย


เนื้อหาเหล่านี้จึงเป็นความบันดาลใจให้สร้างสรรค์งานประติมากรรมชุดนี้ อันมีความหลากหลายในที่มาของรูปทรง และความรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับความต่างกันกับความเหมือนกัน ความขัดแย้งกับความกลมกลืน ที่หลากหลายแห่งอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจภายใต้การขับเคลื่อนของ กาลเวลา มีจุดมุ่งหมายแสดงออกถึง ความเคลื่อนไหว ความรุนแรง ความแตกตัวแยกขยายแปรเปลี่ยนไม่หยุดนี่ง ผ่านกระบวนความคิดและการกระทำที่เร็วฉับไวอย่างมั่นใจ และซื่อตรงในจินตนาการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสู่ความคิดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องภาพและข้อมูลจากเวบ
chamchuriartgallery.blogspot.com


“ศิลปะกับนาข้าว : ความเชื่อมโยงชีวิต สังคมและงานศิลปะ ของสาครินทร์ เครืออ่อน”


วันที่ : ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น ๖
“ศิลปะกับนาข้าว : ความเชื่อมโยงชีวิต สังคมและงานศิลปะของสาครินทร์ เครืออ่อน”
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.oo-๑๖.oo น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปะทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม BACC Art Talk 2014 ชุด “สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ (Relational Aesthetics)” ที่หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะร่วมสมัย ด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ผ่านการพูดคุยกับศิลปิน ภัณฑารักษ์ นักวิชาการและผู้รู้ด้านศิลปะต่าง ๆ


สำหรับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นครั้งแรกของกิจกรรมนี้ ขอเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สาครินทร์ เครืออ่อน ผู้นำวัฒนธรรมเกษตรกรรมพื้นบ้าน “การทำนา” มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในต่างแดน (ประเทศเยอรมัน) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสังคมและงานศิลปะ เกิดเป็นปรากฏการณ์การรับรู้ใหม่ที่น่าสนใจ


สาครินทร์ เครืออ่อน มีบทบาทในวงการศิลปะในฐานะศิลปินและอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของเขามักนำวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ มานำเสนอด้วยวิธีการร่วมสมัย จนได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะทั้งในและต่างประเทศ ได้รับเชิญให้นำผลงานไปร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะต่าง ๆ พร้อมทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศิลปะในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย


ผู้ร่วมเสวนา
สาครินทร์ เครืออ่อน
โอชนา พูลทองดีวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.oo-๑๖.oo น.
ห้องเพื่อนหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น ๖ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
บรรยายเป็นภาษาไทย (ไม่มีการแปล)


กิจกรรมริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร o๒-๒๑๔-๖๖๓o ต่อ ๕๑๙ อีเมล์: education@bacc.or.thภาพและข้อมูลจากเวบ
bacc.or.th


“ธรรมชาติแห่งจิต”


“ธรรมชาติแห่งจิต”
โดย สุพร แก้วดา
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่ (ถนนพระราม ๔)


นิทรรศการ “Nature of Mind: ธรรมชาติแห่งจิต” นำเสนอผลงานวาดเส้นดินสอไขบนผืนผ้าใบ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความอ่อนไหวไม่มั่นคงของจิตใจมนุษย์ ซึ่งถูกยั่วยุและดึงดูดให้หลงใหลไปกับกระแสวัตถุนิยมหรือความลวงแห่งสมมติสัจจะท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อันฟ่องฟุ้งด้วยเงินตรา รวมถึงกิเลสตัณหาทางทุนนิยมได้อย่างง่ายดาย เส้นสายลายริ้วของสายน้ำที่พลิ้วไหวเป็นระลอกคลื่นจึงเป็นเสมือนตัวแทนของจิตที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อปัจจัยต่างๆ เข้ามากระทบ และแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงผันแปรอย่างไม่สิ้นสุดภาพและข้อมูลจากเวบ
เฟซบุค ARDEL Gallery

บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะ
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
Create Date : 24 มิถุนายน 2557
Last Update : 24 มิถุนายน 2557 18:45:05 น. 0 comments
Counter : 2287 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.